De pedagogiek van de Israël-vijandigheid

Screenshot_8

Al tientallen jaren lang is in Duitse schoolboeken heel veel Israël-vijandig leermateriaal te vinden. Daarbij wordt aan Israël openlijk of subtiel de grootste schuld van het Midden-Oostenconflict gegeven, de Palestijnse kant wordt constant niet verantwoordelijk gehouden en als slachtoffer voorgesteld. Door de staat gesanctioneerd wordt zodoende verhinderd dat jonge mensen zich een realistisch beeld kunnen vormen van het Midden-Oostenconflict. Onderstaande bijdrage bevat resultaten van een analyse van schoolboeken evenals passages uit publicaties van de journalist Gideon Böss en de historicus Klaus Thörner.

Thörner schrijft: “De joodse staat toont dagelijks demonstratief zijn superioriteit als bezettingsmacht door ´Palestijnse huizen te verwoesten, Palestijnse grond in beslag te nemen, de Palestijnen te vernederen en hen onmenselijk leed toe te voegen´. Deze wreedheid en Israëls notoire speciale rol zijn alleen historisch te verklaren: ´Onder de oprichters van Israël bevonden zich vele Joden die voor het nationaalsocialisme vanuit Europa naar Palestina waren gevlucht en daarom niet gewoon ´Zionisten´ waren, maar die vaak na traumatische ervaringen (velen hadden familieleden in de nationaalsocialistische vernietigingskampen verloren) de oprichting van een joodse staat als existentiële eis beschouwden, noodzakelijk om te overleven (…) en niet beried waren tot compromissen met andere aanspraken. Alleen zo zijn de bloedbaden op de Palestijnse bevolking in het kader van de Onafhankelijkheidsoorlog te verklaren.”

Bovenstaande is puur anti-Israëlisch propagandamateriaal, dat de overlevenden van de Holocaust in cynische erkenning van hun “traumatische ervaringen” tot daders stigmatiseert. Propagandamateriaal, dat verkocht wordt als feitenkennis. De hierboven geciteerde zinnen zijn namelijk in alle actuele Duitse schoolboeken te vinden, met behulp waarvan jongeren in Duitsland tegenwoordig hun politieke mening moeten vormen.

Anti-Israëlische teksten

Böss komt in zijn analyse van 12 geschiedenisboeken tot het resultaat: “In Duitsland wordt geen enkel ander land zo kritisch beken als Israël. Hoewel het de enige democratie in het Midden-Oosten is en uitstekend presteert op de terreinen zoals geneeskunde, telecommunicatie, softwareontwikkeling of hernieuwbare energieën, beschouwt een meerderheid van de Duitsers de joodse staat als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Bovendien vertrouwt men deze joodse staat toe misdaden te plegen tegen de Palestijnen, die vergelijkbaar zijn met die van de nazi´s tegen de Joden. Waar komt dit slechte beeld vandaan? De fundamenten daarvoor worden vermoedelijk al op school gelegd. De drie grootste uitgeverijen van schoolboeken, Klett, Westermann en Cornelsen, geven aan scholieren een eenzijdige blik op de brandhaard door, die van de Israëlische kant de dader en van de Palestijnse kant het slachtoffer maakt. Gedeeltelijk worden teksten gebruikt die in het begin van de jaren-90 werden geschreven en daarom hopeloos verouderd zijn, andere bijdrages zitten vol historische fouten en verdraaiingen.”

Doorgaans wordt aan de scholieren een beeld doorgegeven dat de Israëlische samenleving uitsluitend zou bestaan uit drie bevolkingsgroepen: “Kolonisten”, die land afpakken van de Arabieren, soldaten, die de Palestijnen pesten, en orthodoxen, die dit met hun religieuze fanatisme sanctioneren.

Eenzijdig bronnenmateriaal

Böss stelt vast: “In geen van de onderzochte schoolboeken wordt antisemitisme als een drang tot irrationele haat tegen Joden genoemd, terwijl het Midden-Oostenconflict voor Hamas geen territoriaal conflict is, maar een religieuze strijd tegen het Jodendom en voor de oprichting van een Allah-staat.” Zo wordt in het boek “Horizonte 12” door Westermann bij de brontekst van de charta van Hamas artikel 7 weggelaten, die religieus gemotiveerde antisemitische ophitsing bevat: “Het Laatste Oordeel zal niet komen zolang moslims niet de Joden bestrijden en hen doden. Dan echter zullen de Joden zich achter rotsen en bomen verstoppen en de stenen en rotsen zullen roepen: ´Oh moslim, er zit een Jood achter me verstopt, kom en dood hem´.” Het is in principe positief wanneer schoolboeken bronteksten van de conflictpartijen bevatten, waarmee de scholieren zich kunnen bezighouden. Maar wat, wanneer hen precies die passages worden onthouden die de vernietiging van de Joden eisen? Zo ontbreekt bij “Horizonte 12” de belangrijkste passage uit de charta van Hamas: “Israël bestaat en zal verder bestaan, totdat de islam het uitgeroeid heeft, zoals hij daarvoor al andere landen heeft uitgeroeid”, evenals de volgende zin uit artikel 13: “Voor het Palestina-probleem bestaat geen andere oplossing dan de Jihad. Vredesinitiatieven zijn pure tijdsverspilling, een zinloze inspanning.”

Maar daarmee niet genoeg. In de brontekst van de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring ontbreken juist die passages, die Israëls bereidheid tot vrede documenteren: “Wij richten ons – zelfs te midden van moorddadige aanvallen, waaraan wij al maandenlang blootgesteld staan – tot de in Israël levende Arabieren met de oproep de vrede te bewaren en op grond van hun volledige burgerlijke gelijkberechtiging (…) deel te nemen aan de opbouw van zijn staat. We bieden al onze buurlanden en hun volkeren de hand tot vrede en goede nabuurschap (…).”

Kolonistenbeweging en Hamas op hetzelfde niveau?

Onder de titel “Radicalisme en fundamentalisme bij Joden en Arabieren” wordt in “Horizonte 12” krampachtig geprobeerd om de kolonistenbeweging op hetzelfde niveau te plaatsen met de Hamas-beweging. Daartoe worden enerzijds als bron het hierboven genoemde “opgesmukte” charta van Hamas en anderzijds als “bewijs” voor joods radicalisme twee Europese krantenartikelen gebruikt, die zich op de bekende manier negatief uitlaten over de joodse “nederzettingen”. Noch joodse “kolonisten” noch andere Israëli´s komen daarbij in een brontekst aan het woord. Een bewijs voor de gelijkmakerij ontbreekt. Alle boeken hebben gemeen, dat Israëli´s alleen dan hun mening mogen geven als ze een kritische houding bezitten tegenover de politiek van de joodse staat.

Achtergehouden historische feiten en foutieve aantallen

In “Horizonte 12” van Westermann wordt in 50 pagina´s het Midden-Oostenconflict behandeld, zonder ook maar met één enkele zin het mandaat van de Volkerenbond voor Palestina van 1922 te noemen, dat de volkenrechtelijke basis voor de staat Israël en ook voor de joodse kolonisering van de zogenaamde Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten bevat. Ook de Khartoem-resolutie van september 1967, waarin de Arabische regeringschefs na de Zesdaagse Oorlog met hun drievoudige “Nee” vastlegden (“Nee” tegen onderhandelingen met Israël, “Nee” tegen de erkenning van Israël als staat, “Nee” tegen een vrede met Israël) worden in “Horizonte 12” en de andere schoolboeken niet genoemd. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem komt daarentegen uitvoerig ter sprake. Slechts een van de twaalf onderzochte boeken noemt in een bijzin dat er in die tijd ook ongeveer 800.000 joodse vluchtelingen waren, die verdreven werden uit de omringende Arabische landen. Terwijl in het verloop van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 volgens Palestijnse informatie ongeveer 700.000 Arabieren het land verlieten, worden in veel schoolboeken zelfs aantallen van tot 1 miljoen vluchtelingen genoemd. Tegen deze foutieve aantallen evenals het achterhouden van beslissende historische feiten werd blijkbaar door de controlerende instanties geen bezwaar gemaakt. De boeken bieden zodoende de Duitse scholieren niet de kans om zich een objectief beeld van de oorzaken van het conflict en diens achtergronden te vormen.

Joden zijn de daders, Arabieren de slachtoffers

Door de woordkeuze wordt al vastgelegd wie de goeden en wie de slechten zijn. In “Horizonte 12” plegen de Joden koelbloedig hun “bloedbaden”, Arabieren plegen uit wanhoop en nood “aanslagen”. Het is een leugen, dat de “verpaupering in de Palestijnse gebieden” geleid zou hebben tot de vele kandidaten voor zelfmoordaanslagen. Een feit is, dat meer dan 80% van de daders van zelfmoordaanslagen een hogere school- of universiteitsopleiding bezat en afkomstig is uit de Arabische bovenlaag. De 146 Palestijnse zelfmoordaanslagen, die alleen al in de jaren 2000 tot 2005 aan meer dan 1000 Israëli´s het leven kostten, worden in de schoolboeken zelden genoemd.

Waar Palestijnse terreur niet genegeerd kan worden, wordt op schaamteloze wijze gebagatelliseerd. In “Horizonte 12” staat over de aanslag op de Olympische Spelen van 1972 in München, dat “een Palestijnse terreurgroep een deel van het Israëlische Olympische team in zijn macht had.” Geen woord over het feit dat de elf Israëlische gijzelaars in koelen bloede werden vermoord, alleen omdat zij Joden waren. Kun je zo geschiedenis doorgeven? Zie de tegenwoordige opvoeding na Auschwitz er zo uit?

Uitgeverijen zien geen noodzaak om handelend op te treden

De drie grote uitgeverijen Cornelsen, Westermann en Klett, die 90% van de Duitse markt voor schoolboeken onder elkaar verdelen, zien geen aanleiding om kritische vragen over hun boeken te stellen, stelt Böss vast. Al in 1985 werd door een Duits-Israëlische schoolboekencommissie een analyse uitgevoerd. Toen al bekritiseerden de onderzoekers “het gevaar van een nieuwe stereotypevorming” door een “exemplarisch-geïsoleerde voorstelling van Israël in Duitse schoolboeken” en adviseerden een totale voorstelling over Israël in plaats van de beperking van de Israëlische geschiedenis tot het Midden-Oostenconflict. Op dit moment werkt een nieuwe commissie aanbevelingen m.b.t. dit onderwerp uit, die tot 2015 moeten worden voorgelegd aan de minister van Culturele Zaken. Wanneer uitgeverijen en de minister van Culturele Zaken er niet eindelijk op reageren, dragen ze een beslissende verantwoordelijkheid voor toenemende vooroordelen en Israël-vijandigheid in de jonge generatie in Duitsland.

Bron:
http://www.israelnetz.com
Auteur: Wilfried Bullinger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestijnen", "Palestina", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, antizionisme, Appeasement, Arabieren, Arabische wereld, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Duitsland, Geschiedvervalsing, Hamas, Historie, Islam, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, Midden-Oosten, Moslims, Overheid, Rotzakken. Bookmark de permalink .

6 reacties op De pedagogiek van de Israël-vijandigheid

 1. Wans Horst zegt:

  Onderwijs is de totale aantasting van de kinderlijke soevereiniteit, niet alleen in Duitsland, in Nederland kunnen ze er ook wat van de kinderzielen te bevuilen en indoctrineren met een saus van socialisme. Kinderen zouden eigenlijk thuis moeten worden voorbereid op het echte leven zodat zij niet blootgesteld hoeven te worden aan indoctrinatie, pestkoppen en groepsdrang. Dat lijkt wel de enige manier om normen en waarden duurzaam te herstellen. Negatieve ervaringen domineren de dag in een kinderhoofd. Ministers hebben daar helemaal geen taak!

  Like

 2. bigljohn zegt:

  Duitsers worden schijnbaar al voorgekookt, om op het moment als de Moslim het voor het zeggen heeft, deze mee te kunnen helpen om alweer de Joden te gaan vervolgen. En in de tussentijd worden de Christelijke normen en waarden stukje bij beetje afgebroken via het eisen, eisen, eisen van de Moslims. Een nieuwe tijd zonder Christendom, en zonder kerken, en met Joden vervolgingen. De zogenaamde ongelovigen (de Duitsers zelf) zullen natuurlijk ook aan de beurt komen, maar als het gaat over doordenken en vooruitzien, daar hebben de meeste Europeanen geen kaas van gegeten.

  Like

 3. De Hitlerjugend werd aangestuurd op scholen. De anti-Joodse gevoelens worden ook in het huidige Nederland aangestuurd door scholen. Leraren waarvan de meeste SP’ers zijn onderwijzen kinderen dat Israel, Joden de huidige nazi’s zijn.

  Like

 4. luckybee zegt:

  Ik ben het helemaal met julie eens. Ook op de TV zie je hoofdzakelijk SP ers hun mening vrij kunnen zeggen.

  Like

 5. likoednederland zegt:

  Als mensen zulke dingen zien in Nederlandse schoolboeken: melden! Wij hebben een aantal boeken gewijzigd kunnen krijgen:
  http://likud.nl/2012/11/foute-feiten-over-israel-in-nederlandse-schoolboeken/

  Like

 6. Wans Horst zegt:

  Het is goed dat iedereen weet wat de oorzaak is van de eeuwige jodenhaat, nl.: afgunst. PvdA staat niet voor Partij van de Arbeid, maar voor Partij van de Afgunst, mensen zijn in belangrijke mate afgunstig richting hun medemens, geld hebben of niet heeft te maken met afwisselende tekorten. De socialistische wereld is afhankelijk van tekorten. De westerse, op geld gerichte mens met niet te veel geld heeft in hun eigen perceptie een leeg leven, mensen met geld ook, want die hebben alsmaar meer nodig. Joden zijn zo succesvol dat iedereen die succesvol, maar geen jood, is eigenlijk om die reden al jood zou moeten worden, maar het belangrijkste verschil tussen de Joden en de niet-Joden is nog wel dat het Jodendom leert dat we gelukkig moeten zijn en ons leven dienovereenkomstig moeten inrichten. Laat die moslims lekker het leven van hun geliefde Mohammed kopiëren, ze zullen alleen zichzelf vernietigen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s