Meeste Europese moslims willen sharia

Screenshot_21

(Door: Ingrid Carlqvist)

De moslimmeerderheid wil dat de sharia zwaarder gaat wegen dan de seculiere wetten die gelden in hun Europese gastland, aldus een nieuw onderzoek van het WZB Berlijn Centrum voor Sociaal Onderzoek op basis van gesprekken met moslims in zes landen, inclusief Zweden. Volgens de onderzoekers zou dit onderzoek menig wenkbrauw moeten doen fronsen onder westerse politici. Aan Turkse en Marokkaanse immigranten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden werden 3 vragen gesteld:

1. Is de sharia voor jou belangrijker dan de wetten van het land waarin je leeft?
66% reageerde bevestigend.

2. Denk je dat er maar één interpretatie van de koran is en dat deze dwingend zou moeten gelden voor alle moslims?
75% reageerde bevestigend.

3. Denk je dat moslims zouden moeten terugkeren naar hun “islamitische wortels”?
60% reageerde bevestigend.

Diegenen die op alle drie de vragen bevestigend antwoordden, werden als “consistente fundamentalisten”gekwalificeerd en dat waren 44% van de ondervraagde moslims. Het fundamentalisme bleek evenredig verdeeld te zijn onder jongere en oudere moslims.

Volgens het onderzoek (dat werd uitgevoerd in 2008, maar nu pas werd gepubliceerd) is de situatie het ergst in Oostenrijk. 73% van de Oostenrijkse moslims van Turkse en Marokkaanse komaf vond de sharia belangrijker dan seculiere wetten, 70% is van mening dat er maar één correcte interpretatie is van de koran en 76% wil dat moslims weer gaan leven volgens hun islamitische wortels. 55% van de ondervraagde moslims beantwoordde alle drie vragen bevestigend.

De auteur van het rapport, de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans, zegt dat uit het onderzoek het beeld naar voren komt dat opvallende overeenkomsten vertoond met een ander Duits onderzoek, “Moslims in Duitsland” uit 2007, waaruit bleek dat 47% van de Duitse moslims religieuze regels belangrijker vonden dan democratie, exact het percentage dat aangeeft de wetten die voortvloeien uit de koran belangrijker te vinden dan de Duitse wetten.

Even beangstigend is de conclusie die uit de studie naar voren komt dat er een grote vijandigheid vanuit moslims bestaat richting andere groepen. 60% weigert homoseksuelen als vriend te zien en 45% acht Joden onbetrouwbaar. Zelfs hier vallen de Oostenrijkse moslims op: 69% zal geen homoseksueel tot zijn vrienden rekenen en 63% vindt Joden onbetrouwbaar. 66% beweert dat het Westen erop uit is om de islam uit te roeien.

Om de bevindingen te kunnen vergelijken, werden niet-moslims bevraagd over hun achterdocht aangaande Joden (8% reageerde bevestigend), homoseksuelen (10% reageerde bevestigend) en moslims (21% reageerde bevestigend). Slechts 1,4% vindt alle drie de groepen verdacht.

Koopmans vindt islamitisch fundamentalisme geen “onschuldige vorm van strikte geloofsuitoefening.” Terwijl ongeveer één op de vijf autochtone Europeanen bestempeld zou kunnen worden als “islamofoob”, is de afkeer van moslims tegen het Westen, waar vreemd genoeg geen naam voor bestaat, maar waar “Occidentofobie” (Occident = het Westen) een goede aanduiding is, veel groter: 54% gelooft dat het een doel is van het Westen om de islam kapot te maken.

Koopmans gaat verder: “Deze uitkomsten zijn duidelijke tegengestelden van wat we vaak horen, namelijk dat islamitisch fundamentalisme een marginaal verschijnsel is in West-Europa en dat de fundamentalistische graad niet verschilt van die onder de christelijke meerderheid. Beide blijken overduidelijk onwaar, aangezien bijna de helft van de Europese islamieten wil terugkeren naar de islamitische wortels en denkt dat er slechts één interpretatie is van de koran en dat de daarin opgetekende wetten belangrijker zijn dan seculiere wetten. Slechts 25% van de autochtone christenen kan als zodanig als fundamentalist worden getypeerd. Bovendien is religieus fundamentalisme geen onschuldige vorm van strikte geloofsovertuiging, zoals blijkt uit de manier waarop mensen buiten de groep beoordeeld worden.

Koopmans gaat verder: “Zowel de invloed van islamitisch religieus fundamentalisme als de onlosmakelijk daarmee verbonden homofobie, het antisemitisme en de haat tegen het Westen, zouden westerse politici een onbehaaglijk gevoel moeten geven. Natuurlijk kan iemand religieus fundamentalisme niet gelijkschakelen met de wil om de door de islam ingegeven terroristische daden te ondersteunen of te plegen, maar in het kader van de sterke vijandigheid naar niet-moslims moet de fundamentalistische islam gezien worden als onderdeel van de voedingsbodem voor radicalisering.”

De Duitse krant “Die Welt” tekent wel op dat de resultaten van het onderzoek serieuze twijfel veroorzaken over het ongeremde optimisme dat door Europese multiculturalisten gepredikt wordt, die er van uitgaan dat met het verstrijken van de tijd islamitische medeburgers de westerse liberale en democratische manier van denken zullen omarmen.

“Het onderzoek leent zich niet om eenvoudige conclusies aan te verbinden”, aldus “Die Welt”. “Wel moeten we ons realiseren dat democratieën moeten oppassen voor invloeden die vinden dat vrije democratische samenlevingen moeten worden verpletterd.” Een toenemend aantal Europeanen waarschuwt voor de toenemend agressieve pogingen van de OIC – met daarin 57 islamitische lidstaten – om politici ertoe te bewegen kritiek op de islam te criminaliseren.

De Duitse denktank de Gustav Stresemann Foundation (wiens primaire doel het is om liberale democratieën te behouden in Europa) heeft een rapport gepubliceerd van de politicoloog Felix Strüning, die de Duitse autoriteiten verwijt te weinig weerstand te bieden aan de druk van islamitische organisaties door de islamitische definitie van het woord “islamofobie” te accepteren en dus onzekerheid te verspreiden over “wie wat mag zeggen over de islam en moslims in Duitsland.”

De Duitse autoriteiten hebben al toegegeven dat ze Duitse websites in de gaten houden die de integratie van moslims en de islamisering van Europa betwisten.

Felix Strüning: “Critici van de islamitische ideologie en hun organisaties worden constant aangeklaagd en moeten zichzelf verweren tegen beschuldigingen van heiligschennis en het aanzetten tot haat. Zelfs wanneer men vrijgesproken wordt, kosten deze processen tijd en geld en kunnen zij ervoor zorgen dat je reputatie beschadigd raakt of dat je ontslagen wordt. Met andere woorden: het Westen faciliteert op de sharia gebaseerde wetgeving.”

Zelfs vandaag de dag kunnen Duitsers observeren hoe de zogenaamde “spiraal van de stilte” werkt in het geval van de islam. Felix Strüning merkt op dat “uit een representatieve Duitse studie blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden heeft toegegeven de islam noch moslims openlijk durft te bekritiseren.”

Voetnoot: om meer over de sharia te leren, kunt u naar freethoughtnation.com gaan en de video´s bekijken waarin imams de islamitische wetgeving uiteenzetten.

Bron:
Dispatch International
Auteur: Ingrid Carlqvist

Vertaald uit het Engels door:
Wans Horst
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Appeasement, Barbarisme, Dhimmitude, Elite, Eurabië, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims, Naïviteit, Overheid, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen. Bookmark de permalink .

45 reacties op Meeste Europese moslims willen sharia

 1. Jean zegt:

  Daar moet maar een vraag tegenover gesteld worden aan de Europeanen nl:
  “Moeten wij ALLE moslims verwijderen uit Europa?”
  Wedden dat het ongeveer plusminus circa 99.99% JA reacties zal regenen!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zeker weten! Daarom zal ook geen enkele instantie die vraag gaan stellen.

   Like

  • Peter Selie zegt:

   Ja, ik behoor tot die groep van 99,99%. Maar toch die sharia komt als we niet snel bereid zijn voor onze vrijheid te vechten. Van de overheid hebben we niets goeds te verwachten en Brussel zal de islam ter wille zijn en op hun wenken bedienen.

   Like

  • jans zegt:

   De islam vebieden, korans vebranden en moskeen sluiten. Moslims mogen vrijwillig vertrekken op eigen kosten natuurlijk.
   Dit zal een van de mooiste dagen van mijn leven zijn 😀

   Like

   • Wans Horst zegt:

    Moslims zullen vanzelf vertrekken als ze geen eisen meer mogen stellen, als Grondwettelijk is verboden dat de sharia hier ooit een voet aan de grond krijgt, en de sticker van Geert Wilders verplicht op alle deuren in Nederland, inclusief Tweede Kamer, geplakt moet worden. Daarom moet iedereen die sticker aanvragen en de overheid moet instaan voor de veiligheid van iedereen die de sticker op zijn deur wenst te plakken. Krijgt men tenminste nog IETS terug voor de sloten geld die men overmaakt aan de struikrovers van het Arm der Nederlanden. Vrijheid van meningsuiting is maar lastig voor ’s lands bestuurders. Referenda worden niet voor niets verboten onder het mom van een politiek correcte kutsmoes. De overheid maakt steeds van onze harten een moordkuil, vrij uiten mogen we ons nergens. En dat, lieve kijkbuiskinderen, is de aanzet tot ziektes omdat het stress veroorzaakt en dat tast je immuunsysteem aan. Het handelen van de Nederlandse overheid is eigenlijk een soort Aids, een kanker die bestrijdt moet worden zonder bestraling of chemotherapie, door alleen die elementen te verwijderen uit het Nederlandse lichaam die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van de patient, een genentherapie om de ziekte die de islam is te verwijderen.

    Ik pleit voor een democratie naar Zwitsers voorbeeld, in Nederland hebben we een gijzeldemocratie. Fijne kerstdagen allemaal!

    Like

  • HansFire zegt:

   1000x JA,JA,JA.

   Like

  • Ranja zegt:

   Dat percentage is wensdenken. Alleen al in Nederland zal het gros van de mensen die op DENK, D66 of GroenLinks hebben gestemd die vraag niet met Ja beantwoorden. Zelfs in Duitsland en Frankrijk, waar al aanslagen zijn geweest, zal een groot deel van de bevolking niet zover willen gaan. Ze willen wel maatregelen, maar er conclusies aan verbinden over de aanwezigheid van moslims in hun land zal voor velen te rigoureus zijn.
   Helaas, want het is wel de enige manier waarop het ophoudt.

   Like

 2. Cathja zegt:

  Ik vind het prima wat al die moslims vinden, maar NIET BINNEN DE GRENZEN VAN EUROPA!!! Als ze de sharia dan zó belangrijk vinden, dan moeten ze dit vooral blijven roepen, maar wel in het land waar hun roots liggen. Niet hier. De islam is een Europa-vreemde ideologie, het hoort niet thuis in een Joods-Christelijke cultuur, en bovendien behoren moslims zich aan te passen aan de gewoonten en regels van het land waar zij zijn gaan wonen.
  Wij hoeven het ook niet in ons hoofd te halen om in moslimlanden de wetten te gaan veranderen. Daarom moeten wij nooit en te nimmer de sharia wetgeving erkennen en accepteren! Europeanen, bal de vuisten en laat geen vreemde mogendheden over ons heersen! Moslims dénken wel dat ze overal de baas zijn en dat de hele wereld hen toebehoort, maar we moeten ze maar eens op hardhandige wijze van die waanideeën verlossen!!

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Als je er zeker van wilt zijn dat de Sharia zich nooit in Nederland zal kunnen wortelen en de wijken in onze grote steden waar reeds sprake is van shariavorming weer sharia-vrij gemaakt worden, bijvoorbeeld dat vrouwen er weer kunnen lopen zonder hoofddoek of homoseksuelen openlijk homoseksueel kunnen zijn, is maar één oplossing doeltreffend: PVV stemmen.

   Mensen die dat niet doen zijn met de kennis van nu (zie artikel) zeker landverraders, nog los van de EU of onze nationale munteenheid of alle overige standpunten van de PVV.

   Like

 3. exter39 zegt:

  Nu nog wanneer gaan we er mee beginnen. Jean

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Eerst moet er een referendum komen, die zonder twijfel door de VVD / PvdA-coalitie geblokkeerd zal worden. Ik denk niet dat het wijs is om het heft in eigen hand te nemen, maar het lijkt wel alsof onze bestuurders zelf geen zin hebben om een tegenprestatie te leveren voor het exorbitante loon dat zij krijgen. Uitkeringsgerechtigden in Amsterdam moeten nu wel een tegenprestatie leveren van de politiek, wat al lang had moeten gebeuren, maar de politieke kaste meent kennelijk dat hetzelfde argument niet op hen van toepassing is.

   Like

 4. Bob Fleumer zegt:

  Ik zou zeggen als moslims zich niet thuisvoelen in onze soort beschaving ga lekker naar naar huis ga naar waar je vond dat het goed was.

  Like

 5. s breget zegt:

  JA, allemaal retour dan ben je een economische vluchteling ( die in de meeste gevallen nog nooit heeft gewerkt) en hoef je niet te vrezen voor je leven ,wij autochtone wel voor onze toekomst.

  Like

 6. luckybee zegt:

  Daar ben zelf ik helemaal mee eens.Weg met al die Mosselmannetjes en vrouwen

  Like

 7. Pingback: “kersttoespraak” van Ben Kok (joods-chr. pastor), anders dan u denkt! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Alle Muslime RAUS, dass ist was ich will, und zwar schnell.

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Moslims verwijderen uit Europa.????????? Ik denk echt niet dat er 99, en meer % van NL-ers er-mee-eens zullen zijn. Wishful thinking. Men vergeet dat heel velen toch van die “gut-menschen” gevoelens hebben. ( hoop ik gebruik de goede uitdrukking, ken ,m hier niet ). Alhoewel de meeste NL-ers die ik hier ken zo RECHTS zijn als een klemmende deur ( gelukkig maar…….), maak je hier ook o.a onder de Engelsen dikwijls absurde ideeen mee. Deze zomer, vrienden van onze Engelse_ verderop-buren. : ” WAT die man sergeant Rigby met hakbijl aandeed, is MINDER erg dan wat die Christelijke fundamentalisten in zuiden van U.S. doen.. ALLEEN dat hoor je nooit in het nieuws . Dan vall je zelf stil, daar valt verder niets meer tegen te zeggen………..

  Like

  • Driek zegt:

   @delamontagne, ik heb dit soort discussies doorlopend, en daar valt – met hoeveel argumenten je komt – niet tegenop te praten. En iedere keer trap ik er weer in, dan ga ik wéér argumenteren. Het is werkelijk om moedeloos van te worden. Inderdaad, zoals je schrijft, “dan val je zelf stil, daar valt verder niets meer tegen te zeggen”.
   Het is de domheid ten top.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Zoals een andere reageerder ( Bert G [ hoor helaas nooit meer iets van hem hier ]! ooit schreef:: “toch moet je oppassen voor onenigheid in je eigen kleine familie-kring”. Maar toch op je standpunt blijven staan.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Delamontagne, 10.36u. Ja, BertG…….Daar staat mij ook nog wel iets van bij, dat hij dat ooit gezegd heeft.
    Het is jammer, dat hij het besluit genomen heeft om af te haken, maar hij voelde zich nogal ondergeschoffeld door het toenemende aantal belijdende christenen op dit blog.
    En door een groeiend óns-kent-ons sfeertje; daar is die jongen nou eenmaal erg gevoelig voor.
    Snappen doe ik het wel; zelf signaleer ik die dingen ook, hier en daar. Alleen: Mij krijgen ze daar niet zo snel (meer) mee weg, -heb ik me voorgenomen. Er staat genoeg tegenover.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @Theresa

    Dat bepaal ik wel wie er weg gaat!!! LOL!! 😆

    E.J.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @E.J. Bron, 13.55u ‘k Zal het maar als een compliment opvatten…..

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Oef…Theresa. Niet zo snel op je teentjes getrapt zijn! Was maar een geintje! 😦

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Och je’….Van mij ‘óók! (LOL) De smileys mislukken bij mij aldoor, zodoende!Natúúrlijk had ik dat door, je gaf het immers duidelijk aan!
   Kijk, dit komt nou omdat je elkaar niet kunt zien!

   Like

 10. Martha N zegt:

  PVV stemmen en wel massaal..!
  De enigste reddingsboei nog die we hebben als tegenwapen.
  De Nederlandse regering heeft eigen VOLK weggesmeten als een oud vod. Leve de moslims, weg met de Hollanders..!

  Like

 11. MH zegt:

  Als ze toch een afkeer van het westen hebben, WAT KOMEN ZE DAN HIER DOEN!!!?
  Blijf lekker in die zandbak wonen en kom ons niet vervelen hier. Geen enkele moslim is te vertrouwen, ze komen alleen maar profiteren van onze welvaart en kennis. Ze voeren hun strijd tegen de ” infidels ” via de baarmoeder. Achter hun eigen voordeur wordt de koran er letterlijk ingeslagen, maar voor de buitenwereld geven ze een heel ander beeld.

  Like

 12. Joost Visser zegt:

  Wat is het probleem om de shariawetgeving voor moslims in Nederland in te voeren?
  Gestolen, handje eraf,
  Doodschoppers voetbalarbiter, geen drugs in de cel en een beschermd leven, maar geselen totdat ze erbij dood neervallen.

  Sharia-wetheving voor moslims ruimt lekker op.

  Hb het al meer geschreven op deze site. Laat de ´ware gelovige´ lekker kiezen welke wetgeving op hem of haar van toepassing mag zijn. Keuze tussen handje geamputeerd of 60 uur dienstverlening.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Onverantwoord!Zodra die Sharia-wetgeving voor moslims een feit zou zijn, zouden ze gaan drammen om haar algemeen ingevoerd te krijgen, dus voor iedereen te laten gelden.
   En hoe valt dat te rijmen met de Grondwet? En met het westerse begrip van mensenrechten?
   Nee hoor, poot stijf houden: Dit is Nederland, hier geldt de scheiding van Kerk en Staat en dat valt NIET te combineren met de Sharia, waar die scheiding afwezig is.
   Dus:Geen Sharia hier, geen dubbele wetgeving. En wie het niet bevalt, dondert maar op.Dat is echt de enige verantwoorde houding.

   Like

   • Joost Visser zegt:

    Niet Drammen. Gewoon keuze. Poot eraf of 60 uur dienstverlening. Laat de ´warige gelovige¨ maar kiezen. Resultaten zullen misschien verbijsterend zijn.

    Like

  • fleckie zegt:

   Welk handje? Het “MOETEN WERKEN HANDJE,”of het ” OPHOUDHANDJE”?

   Like

  • Wans Horst zegt:

   Het verlagen van onszelf tot het niveau van van de Mohammedanen gaat gepaard met verlies van eigenwaarde zodat onze cultuur afdrijft richting die van de moslims en dan hebben ze ons echt waar ze ons hebben willen. Dit is Nederland en hier valt niets te kiezen als je straf krijgt. Natuurlijk kiest iedereen voor het taakstrafje, in Saudi-Arabië is het geen keuze en al helemaal niet zo vrijblijvend als hier.

   Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  Dit artikel van Dispatch International, toont feilloos aan, wat onze toekomst zal zijn, als niet rigoreus de moslims worden gedwongen te integreren! Er blijft dan nog maar een optie open, alle moslims verklaren als ongewenste vreemdelingen, en ze dan massaal uitzetten. Dat zijn de enige mogelijkheden, om een enorm bloedbad in de toekomst te voorkomen!

  Like

 14. louis-portugal zegt:

  Hoeveel van dat soort onderzoeken zijn er nog nodig om steeds dezelfde soort uitslagen te zien?
  De grote massa van ons volk heeft helaas niet de capaciteit om de problemen te bevatten.
  Die beginnen hooguit als hun portemonaie pijn gaat doen.
  En die tijd gaat komen.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  @MH, 09:11
  De afkeer van het Westen is niets anders dan misleiding.
  Wat ze willen is absolute macht en dat moet ten koste van alles worden voorkomen.
  De islam is slechts een middel, het beestje moet een naam hebben, ze weten dondersgoed
  dat dat woestijngedrocht verzonnen is, ze weten dondersgoed dat er nooit een allah of mohammed geweest zijn.
  Er komt een dag dat ze zich realiseren dat hetgeen ze van plan zijn alleen maar verkeerd
  zal aflopen.
  Deze wereld heeft het communisme en het nazi-fascisme eronder gekregen, geheid dat
  deze wereld ook het islamoFASCISME eronder zal krijgen.

  Like

  • Willie zegt:

   G.Deckzeijl : Deze wereld heeft het communisme en het nazi-fascisme eronder gekregen, geheid dat
   deze wereld ook het islamoFASCISME eronder zal krijgen.

   Dat is juist wat ze er terug willen inkrijgen man , met de ”hulp” van de islam(die zijn ook nazi ten top) willen ”ze” hier terug een commie-nazi Europa maken : die moslim gekken kennen niks anders dan moorden en nazi praktijken , dus die zijn heel geschikt om deze dirty job te doen , da’s de reden waarom ze die importeren
   En de meesten maar denken dat onze politiekers dom zijn ??? Nee hoor , die weten best wat ze aan t doen zijn , alles in opdracht van big brother

   Like

  • Wans Horst zegt:

   Er moet onder een grote groep mensen die zich links noemen, maar ook onder mensen die zich rechts noemen, nog begonnen worden met tegengas geven en het liefst vóórdat het te laat is.

   Like

 16. Maurice zegt:

  @”Het onderzoek leent zich niet om eenvoudige conclusies aan te verbinden”, aldus Die Welt.

  Weer een staaltje van het met fluwelen handschoenen aanpakken van het gif dat Islam heet.

  Like

 17. realist zegt:

  die willen geen sharia anders waren ze al lang naar een land verhuisd waar er volgens de sharia geleefd word. ze zeggen wel allah is de grootste maar in werkelijkheid is de sociale zekerheid(maandelijks gratis geld) van de ongelovigen groter. hypocriet als ze zijn prijzen ze wel dagelijks allah terwijl ze met volle teugen van de westerse deugden genieten,diegene die uitzaaien over de niet islamitische wereld zijn hypocriete wanna-be moslims of tweede rangsmoslims die tijdens de hadj in mecca op hun gezicht krijgen van de echte moslims die zowel in goede als in slechte tijden hun vaderland trouw zijn ipv het de rug toe te keren en over te lopen naar de eeuwige vijand.de echte moslims zijn zij die leven waar allah zijn regels gelden.de meest grappige zijn de deze die sharia prediken terwijl ze zelf nog nooit een dag onder de sharia geleefd hebben. een beetje zoals een dier die er naar streeft om binnen te raken in het gebouw van vion in boxtel

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Ik vrees dat u de boel onderschat op grond van de relativering in uw eerste zin. Doet u dat om beter te kunnen slapen? Ik wil het wel even uitleggen, ik ben immers de beroerdste niet en het is Kerst: beetje bij beetje eisen moslims steeds meer en als de hoeveelheid moslims in een land door immigratie en geboorte groter is, worden de eisen steeds nadrukkelijker. Ondertussen poogt men in hun gastland ook niet-gelovigen te bekeren tot de islam onder aanvoering van de prachtigste verhalen. Vooral de zwakkeren in de samenleving worden aangesproken en “uitgenodigd” om een moskee te bezoeken. Om te bidden. Nederlandse jongens en meisjes worden verleid door islamitische jongeren, die krijgen op den duur misschien wel een kind en de niet-moslim wordt feitelijk gedwongen om zich te bekeren. En uw overheid, lieve mede-autochtonen, faciliteren een en ander tot en met. Als een ouder bij de politie aankomt dat zijn zoon of dochter in iets betrokken wordt waar je kind geen zin in heeft, word je gewezen op het feit dat je kind er zelf mee heeft ingestemd, terwijl er door linkse hersenspoeling toch vooral op wordt aangedrongen dat we tolerant moeten zijn tegenover een ideologie die ons dood wenst als we ons niet bekeren. Of we letterlijk maar als makke lammeren ons naar de slachtbank of gaskamers willen laten leiden, zo pakte Hitler het ook aan in samenwerking met de groot-mufti van Jeruzalem.

   Like

   • realist zegt:

    ik onderschat niks wans,ik wil gewoon de hypocrisie van de “moslims” die niet in een islamitisch land wonen aantonen.

    Like

 18. Maurice zegt:

  Op 13 december berichtte Joost Niemoller op zijn site ‘De Nieuwe Realist’ ook over de pro sharia houding van de Europese moslims. Link naar Joost kan ik van hieruit niet geven maar zijn stukje is vrij te lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s