Het totalitaire EU-beest laat zijn tanden zien

Screenshot_20

(Door: Fubar)

Ik zag vandaag een aantal maal  op twitter het volgende document langskomen.

Screenshot_21De bedoeling is dus dat dit wet wordt in de verschillende staten. Dat bepaalt dat stelletje ongekozenen wel even voor u. Laten we het eens wat nader bekijken. Wat staat er nou eigenlijk achter die wollige Sovjetstijl taal in deze PDF van 12 pagina’s. Houdt u vast en neem een stoel met armleuningen, zodat u er niet van af dondert.

Pagina 1

Screenshot_22Waar Pim Fortuyn pleitte voor afschaffing van artikel 1 en ook Wilders zich daar voor uitgesproken heeft – meer daarover kunt u vinden in het artikel dat ik daarover schreef; Discriminatie moet kunnen – Daar wil de EU daar absoluut niet over nadenken. Het blijft strafbaar. Niet alleen strafbaar zelfs, het wordt nog veel gekker, maar dat komt verderop.

Lees verder>>>

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in dictatuur, EUSSR, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

18 reacties op Het totalitaire EU-beest laat zijn tanden zien

 1. Monalisa zegt:

  het is jammer dat ik die pdf niet kan vertalen in het Nederlands ik had hem zeker gebruik in delen voor de telegraaf.

  Like

  • Ik Heb Er Zo Genoeg Van zegt:

   Ik heb het met PDF2Word omgezet en door google translate laten vertalen want mijn engels is niet zo goed.
   Hier de vertaling:

   Een Europees kader nationale wet

   VOOR DE bevordering van verdraagzaamheid

   INGEDIEND MET HET OOG OP ZIJN

   Vastgesteld door de WETGEVING

   Europese staten

   Overwegende dat eerbiediging van de menselijke waardigheid is gebaseerd op de erkenning van de menselijke diversiteit en het inherente recht van eenieder om anders te zijn ,

   Overwegende tolerantie postuleert een open geest naar onbekende ideeën en manieren van leven ,

   Overwegende dat het begrip tolerantie is het tegenovergestelde van enige vorm van onrechtmatige discriminatie ,

   Overwegende tolerantie heeft een belangrijke rol in het toelaten succesvol samenleven van diverse groepen in een enkele nationale samenleving ,

   Overwegende dat deze coëxistentie verrijkt en versterkt de structuur van de nationale samenleving , moet het geen invloed op de fundamentele identiteit van die maatschappij of zijn gedeelde waarden , geschiedenis , aspiraties en doelen ,

   Overwegende dat de integratie binnen een bepaald nationaal samenleving betekent niet assimilatie ,

   Overwegende coëxistentie en samenwerking binnen een democratische samenleving vereist dat individuen en groepen te maken wederzijdse concessies aan elkaar,

   Overwegende dat eerbiediging van de onderscheidende kenmerken van de diverse groepen niet in een democratische en open samenleving als geheel verzwakken de gemeenschappelijke banden van verantwoordelijk burgerschap ,

   1

   Of het daarom als volgt vastgesteld :

   Afdeling 1 . definities

   Voor de toepassing van deze statuten :

   ( a) ” groep ” wordt verstaan : een aantal mensen verbonden door ras of culturele wortels , etnische afkomst of afkomst , religieuze overtuiging of taalkundige banden , genderidentiteit of seksuele geaardheid , of andere kenmerken van soortgelijke aard .

   ( b ) ” Groep laster ” betekent : lasterlijke opmerkingen in het openbaar en gericht tegen een groep als bedoeld in paragraaf ( a ) – of onder – met het oog op het aanzetten tot geweld , het belasteren van de groep , die het belachelijk te maken of te onderwerpen tot valse beschuldigingen .

   Toelichting:

   ( i ) Deze definitie omvat ” bloedsprookjes ” en antisemitische laster , evenals beschuldigingen dat , bijvoorbeeld , ” zigeuners zijn dieven ” of ” moslims zijn terroristen ” .

   ( ii ) Men moet begrijpen dat de ” groep laster ” lijken te zijn gericht op leden van de groep in een andere tijd (een andere historische periode ) of plaats ( buiten de grenzen van de staat) .

   ( c ) ” Hate crimes ” : elk strafbaar feit ongeacht de definitie , of gepleegd tegen personen of goederen, waarbij de slachtoffers of doelwitten zijn geselecteerd vanwege hun echte of vermeende verband met – of ondersteuning of het lidmaatschap van – een groep als bedoeld in paragraaf ( a ) .

   ( d ) ” Tolerantie ” betekent : respect voor en aanvaarding van de expressie , behoud en ontwikkeling van de eigen identiteit van een groep als bedoeld in paragraaf ( a ) . Deze definitie doet geen afbreuk aan het beginsel van het naast elkaar bestaan van verschillende groepen binnen een samenleving .

   toelichting moet worden gezien als een authentieke interpretatie van de tekst van de Kaderrichtlijn statuut . Waar nodig moeten zij ook dienen als basis voor de primaire of secundaire wetgeving .

   2

   Toelichting :

   Naast elkaar bestaan van diverse groepen binnen een samenleving vereist , onder meer , enige kennis van de lokale taal als een communicatiemiddel met de autoriteiten en de sociale omgeving .

   Afdeling 2 . doel

   Het doel van deze statuten beoogt :

   ( a ) bevordering van de verdraagzaamheid in de samenleving , zonder verzwakking van de gemeenschappelijke banden aan elkaar knopen van een enkele maatschappij .

   ( b ) Foster verdraagzaamheid tussen verschillende samenlevingen .

   ( c ) Elimineer haatmisdrijven als bedoeld in artikel 1 ( c ) .

   ( d ) veroordelen van alle uitingen van onverdraagzaamheid op basis van vooroordelen , onverdraagzaamheid en vooroordelen .

   ( e ) Concrete maatregelen ter bestrijding van intolerantie , in het bijzonder met het oog op het elimineren van racisme , kleurzweem , etnische discriminatie , religieuze onverdraagzaamheid , totalitaire ideologieën , xenofobie , antisemitisme , anti – feminisme en homofobie .

   Toelichting:

   ( i ) Deze formulering binnen de genoemde subsets niet in detail verder gaat . Zo wordt de religieuze intolerantie verstaan dekken islamofobie , anti – christendom , enz. Etnische discriminatie wordt verstaan dekken tegen de Roma ( zigeuners ) activiteiten .

   ( ii ) Antisemitisme wordt vermeld als een aparte deelverzameling omdat het kruist de lijnen van verschillende subgroepen . Het is zeker niet beperkt tot religieuze intolerantie ( conversie niet redden joden uit uitroeiing onder de nazi’s ) .

   Sectie 3 . Garanties voor de rechten van

   Tolerantie ( zoals gedefinieerd in artikel 1 ( d ) ) moet worden gewaarborgd in de richting van een groep ( zoals bedoeld in artikel 1 ( a ) ) , vooral in het genot van de volgende rechten van de mens :

   Toelichting:

   ( i ) De lijst van de rechten van de mens hieronder opgesomd is niet uitputtend .

   ( ii ) De rechten , zoals hieronder vermeld , moeten worden geïnterpreteerd in een brede manier.

   3

   ( iii ) Het is belangrijk te benadrukken dat tolerantie geoefend moet worden , niet alleen door overheidsinstanties maar ook door particulieren , waaronder leden van de ene groep ten opzichte van de andere.

   ( iv ) Garantie van tolerantie moet niet alleen begrepen worden als een verticale relatie ( Government – to- personen ), maar ook als een horizontale relatie ( de groep-to – groep en van persoon tot persoon) . Het is de plicht van de regering om ervoor te zorgen dat intolerantie niet wordt beoefend zowel in verticale als in horizontale relaties

   ( a ) De vrijheid van meningsuiting , inclusief de vrijheid te zoeken , te ontvangen en te geven van informatie en ideeën – ongeacht grenzen – hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm , plaats en via elk omroepdiensten of elektronische media ( inclusief internet ) .

   ( b) De vrijheid van godsdienst en overtuiging , uitgedrukt individueel of in gemeenschap met anderen , met inbegrip van :

   ( i ) de vrijheid te manifesteren die godsdienst of overtuiging in de eredienst , naleving, rituelen , riten , praktijk en onderwijs , en

   ( ii ) de vrijheid om te veranderen of af te zien van zijn godsdienst .

   ( c ) De vrijheid van vereniging met andere leden van de groep , met het oog op het bevorderen van de bijzondere cultuur , levenswijze , godsdienst of taal .

   ( d ) De vrijheid van vreedzame vergadering , met inbegrip van niet – gewelddadige optochten en demonstraties .

   ( e ) De vrijheid om te stemmen en te lopen voor de verkiezingen , onderworpen aan de algemene voorschriften , zoals burgerschap , minimum leeftijd en woonplaats.

   ( f ) De vrijheid om deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden , waaronder toegang tot de civiele dienst , onderworpen aan de algemene voorschriften met betrekking tot burgerschap en algemene kwalificaties .

   ( g ) Het recht op nationaliteit op basis van geboorte of langdurig verblijf te verwerven.

   ( h ) Het vrije verkeer .

   ( i ) Recht op privacy.

   ( j ) Vrije toegang tot beroepen , onder voorbehoud van algemene kwalificaties en individuele economische activiteiten .

   ( k ) De vrijheid van onderwijs in de taal van de groep , maar ook in overeenstemming met de religieuze en culturele tradities .

   ( l ) Recht op gelijke participatie in het algemeen culturele activiteiten .

   ( m ) recht op eigen en bezittingen te erven .

   ( n ) recht op huisvesting .

   4

   ( o ) recht op arbeid, met inbegrip van vrije keuze van beroep en gelijke beloning voor gelijk werk .

   ( p ) Recht op medische zorg en sociale verzekering .

   Afdeling 4 . beperkingen

   De gegarandeerde in hoofdstuk 3 rechten zijn onderworpen aan de volgende beperkingen , op evenredige wijze als noodzakelijk in een democratische samenleving :

   Toelichting:

   ( i ) De lijst van beperkingen , zoals hieronder opgesomd is uitputtend .

   ( ii ) De beperkingen , zoals hieronder vermeld , moeten worden geïnterpreteerd op restrictieve wijze .

   ( iii ) De beperkingen worden hier opgesomd in een generieke manier . Niet elke rechts -of sub- recht dat in hoofdstuk 3 is noodzakelijkerwijs blootgesteld aan alle hier genoemde beperking.

   ( a ) De nationale of de internationale veiligheid .

   Toelichting :

   Tolerantie mag niet worden gebruikt als een middel voor het vergoelijken van terrorisme of als dekmantel voor wie op zoek naar binnenlandse of internationale vrede en veiligheid ondermijnen .

   ( b ) Openbare orde .

   Toelichting:

   ( i ) Een goed voorbeeld : het moet duidelijk zijn dat demonstraties ( in de uitoefening van de vrijheid van vergadering ) hoeven niet te worden getolereerd wanneer ze waarschijnlijk te ontaarden in rellen of inbreuk maken op de rechten van anderen

   ( ii ) Een ander voorbeeld is dat , gezien de noodzaak om de misdaad te bestrijden , kan de personen niet worden toegestaan om hun gezicht te bedekken in het openbaar.

   ( iii ) Openbare orde beperkt zich niet tot vraagstukken van misdaad en geweld . Zo kunnen regels en stedenbouw een poging om een plaats van aanbidding op een bepaalde site te bouwen overschrijven .

   ( c ) het beleid .

   Toelichting :

   5

   Tolerantie betekent niet dat een groep zich kan afzonderen van de samenleving als geheel , verwerpen de noodzaak om te communiceren met andere groepen .

   ( d ) de publieke moraal .

   Toelichting :

   Voorbeelden : tolerantie duidt niet aanvaarding van praktijken zoals vrouwenbesnijdenis , gedwongen huwelijken , polygamie of enige vorm van uitbuiting en overheersing van vrouwen .

   ( e ) Volksgezondheid .

   Toelichting :

   Voorbeeld : het Hof van Beroep in Engeland ( per Lord Denning ) vonden geen fout met de weigering van een chocolade maken fabriek naar een bebaarde Sikh dienst met het oog op een gevaar van besmetting door bacteriën.

   ( f ) De bescherming van de rechten en vrijheden van anderen .

   Toelichting:

   ( i ) Tolerantie is een tweerichtingsverkeer . Leden van een groep die willen profiteren van tolerantie moet laten zien aan de samenleving als geheel , alsmede leden van andere groepen en dissidenten of andere leden van de eigen groep .

   ( ii ) Het is niet nodig om het tolerant intolerant . Dit is vooral belangrijk voor zover de vrijheid van meningsuiting betreft : die vrijheid niet mag worden misbruikt om andere groepen te belasteren .

   Sectie 5 . migranten

   ( a) Tolerantie ( zoals gedefinieerd in artikel 1 ( d ) ) moet worden gewaarborgd dat elke groep ( zoals bedoeld in artikel 1 ( a ) ) , of het heeft al lang bestaande maatschappelijke wortels of het recent gevormde , vooral als gevolg van migratie vanuit het buitenland .

   ( b ) buitenlandse migranten , van hun kant , moet zich houden aan het beginsel van het naast elkaar bestaan van verschillende groepen binnen een samenleving .

   ( c) Indien een buitenlandse migrant – die is toegelaten tot het grondgebied van de staat, maar nog niet verworven burgerschap – is duidelijk niet bereid om te voldoen aan het principe van co-existentie van diverse groepen in een enkele nationale samenleving , kan hij of zij worden verplicht om

   6

   laat de staat ( conform de geldende internationale wettelijke normen ) .

   Toelichting:

   ( i ) Op grond van artikel 3 van Protocol nr. 4 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ,

   ” Niemand mag worden uitgezet … van het grondgebied van de staat waarvan hij onderdaan is .” Uiteraard , zodra een nieuwe migrant heeft nationaliteit verworven , paragraaf ( c), is niet langer van toepassing .

   ( ii ) Zelfs met niet-onderdanen , is het noodzakelijk om in gedachten te houden dat , overeenkomstig artikel 4 van dat protocol, ” collectieve uitzetting van vreemdelingen is verboden ” . De beslissing of een nieuwe migrant het recht om binnen de lidstaat te blijven heeft verloren moet dus worden gemaakt op individuele basis door een bevoegde gerechtelijke of quasi – gerechtelijke procedure.

   ( iii ) het recht op migrerende werknemers die ” op de openbare orde of de goede zeden beledigen ” verdrijven is uitdrukkelijk verwoord in artikel 19 ( 8) van het Europees Sociaal Handvest .

   ( iv ) De vraag of een buitenlandse migrant is duidelijk niet bereid om te voldoen aan het principe van co-existentie van diverse groepen in een enkele nationale maatschappij is een kwestie van de feiten, die worden bepaald door een rechterlijke of quasi – rechterlijke instantie .

   ( v ) Bij de toelating tot de Staat , kan de buitenlandse migranten worden verplicht om een verklaring waarin zij bevestigen dat zij zich bewust zijn van de bepaling opgenomen in paragraaf ( c ) te ondertekenen .

   Sectie 6. uitvoering

   Om de uitvoering van deze statuten te verzekeren , de Regering:

   toelichting

   Het spreekt vanzelf dat de vaststelling van een statuut voor de bevordering van verdraagzaamheid niet volstaat op zich . Er moet een mechanisme dat waarborgt dat het Statuut niet op papier blijft staan en wordt eigenlijk in de wereld van de realiteit geïmplementeerd .

   ( a ) is verantwoordelijk voor de bijzondere bescherming van kwetsbare en kansarme groepen .

   Toelichting:

   7

   ( i ) De leden van kwetsbare en kansarme groepen hebben recht op een bijzondere bescherming , een aanvulling op de algemene bescherming die moet worden verstrekt door de regering aan elke persoon binnen de staat .

   ( ii ) De speciale bescherming van leden van kwetsbare en kansarme groepen kunnen een voorkeursbehandeling impliceren . Strikt genomen is deze voorkeursbehandeling gaat dan louter respect en acceptatie liggen aan de basis van de tolerantie ( zie de definitie van de tolerantie in afdeling 1 ( d ) ) . Toch is de huidige bepaling gerechtvaardigd door de samenhang tussen historische intolerantie en kwetsbaarheid .

   ( iii ) Het antwoord op de vraag welke groep is kwetsbaar of benadeeld in een bepaalde samenleving , verschilt van land tot land .

   ( b ) Onverminderd de bestaande controle -mechanisme, het opzetten van een speciale administratieve eenheid met het oog op het toezicht op de uitvoering van dit Statuut .

   Toelichting :

   ( i ) De uitvoering van deze bepaling is afhankelijk van de bestaande structuur in een bepaalde staat . In een land dat al heeft het opzetten van een administratieve entiteit die over een algemene bevoegdheid om toezicht te wetten , zoals de huidige statuten , geen verdere actie moet worden genomen . Echter , wanneer een dergelijke vereniging bestaat , moet worden opgezet .

   ( ii ) De speciale administratieve eenheid moet bij voorkeur opereren binnen het ministerie van Justitie (hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken is nog een redelijke mogelijkheid is ) .

   ( c ) een nationaal Tolerantie Monitoring Commissie als onafhankelijk orgaan – samengesteld uit vooraanstaande personen van buiten het ambtenarenapparaat – toegerust met de bevoegdheid om tolerantie te bevorderen . De Commissie wordt gemachtigd om:

   ( i) uitgifte van algemene richtlijnen en specifieke aanbevelingen voor actie .

   ( ii ) hun mening over de mate waarin dit Statuut in de praktijk wordt uitgevoerd .

   ( iii ) verspreiden van dergelijke richtlijnen , aanbevelingen en standpunten via de media en anderszins .

   ( iv ) stimuleren de internationale samenwerking met soortgelijke organisaties in andere landen .

   8

   Toelichting:

   ( i ) De strekking van de paragrafen ( b) en ( c), is het bestaan van twee nationale instanties belast met de uitvoering van dit Statuut . Het eerste lichaam ( bedoeld in paragraaf ( b ) ) is een ministerie. Het tweede lichaam ( onder paragraaf ( c ), opgericht ) is buiten de regering , die onafhankelijk optreedt ( niet in tegenstelling tot een speciale ombudsman ) .

   ( ii ) De onafhankelijke Commissie zal worden gemachtigd om zijn gedachten over de toepassing van de statuten door alle betrokkenen uit te drukken. Implementatie in deze context omvat ( maar is niet beperkt tot ) het opleggen van strafrechtelijke sancties , onderwijs en media-aandacht .

   ( iii ) De onafhankelijke Commissie zal ook de bevoegdheid krijgen om nationale of internationale conferenties , workshop0s , seminars, enz. organiseren

   Hoofdstuk 7 . strafrechtelijke sancties

   ( a) De volgende besluiten zullen worden beschouwd als strafbare feiten strafbaar worden gesteld als verergerd misdaden :

   ( i ) Hate crimes zoals bedoeld in artikel 1 ( c ) .

   ( ii ) Het aanzetten tot geweld tegen een groep als bedoeld in artikel 1 ( a ) .

   ( iii ) Groep smaad als bedoeld in artikel 1 ( b ) .

   ( iv ) De openlijke goedkeuring van een totalitaire ideologie , vreemdelingenhaat of antisemitisme .

   ( v ) Openbare goedkeuring of ontkenning van de Holocaust .

   ( vi ) Openbare goedkeuring of weigering van enige andere daad van genocide waarvan het bestaan is vastgesteld door een internationaal strafhof instantie .

   Toelichting:

   Deze paragraaf definieert handelingen strafbaar worden gesteld als verergerd misdaden . Sub- paragraaf ( vi ) heeft geen invloed op de publieke ( of private ) discussies en verschillen van mening over de vraag of andere handelingen – niet gedekt door beslissingen van internationale rechterlijke instanties – ook hoeveelheid , of niet te bedragen , aan genocide .

   ( b ) jongeren veroordeeld voor het plegen van in paragraaf ( a ) genoemde misdaden zullen worden verplicht om een rehabilitatie programma dat is ontworpen om te druppelen in hen een cultuur van tolerantie ondergaan .

   9

   ( c ) in paragraaf ( a ) vermelde Misdaden worden niet beschouwd als politieke delicten ten behoeve van uitlevering .

   ( d )

   ( e ) Slachtoffers van in paragraaf genoemde misdrijven ( a ) een bevoegdheid om een zaak tegen de daders , evenals een recht op schadevergoeding te brengen hebben .

   ( f ) Gratis rechtsbijstand zal in termen van impecuniosity worden aangeboden aan de slachtoffers van de in paragraaf ( a ), genoemde delicten , ongeacht de kwalificatie.

   Deel 8. onderwijs

   De regering zorgt ervoor dat:

   ( a ) scholen , van het basisonderwijs naar boven , zullen cursussen studenten stimuleren om diversiteit te accepteren en het bevorderen van een klimaat van tolerantie ten aanzien van de kwaliteiten en de cultuur van anderen te introduceren.

   Toelichting:

   ( i ) Het principe is aanvaard voor vele jaren ( zie de Verklaring Omtrent intolerantie – een bedreiging voor de democratie , door het Comite van Ministers van de Raad van Europa op 14 mei 1981 aangenomen ) .

   ( ii ) Het is zeer belangrijk om dergelijke cursussen zo vroeg mogelijk in het educatieve programma , dat wil zeggen op de lagere school beginnen . Toch moet deze cursussen ook worden aangeboden op hogere niveaus van onderwijs , tot en met universiteiten.

   ( b ) Vergelijkbare cursussen in de opleiding van degenen die in het leger en wetshandhavingsinstanties worden opgenomen.

   ( c ) Opleiding en tolerantie bewustzijn cursussen zullen beschikbaar zijn voor de verschillende lagen van de samenleving worden gemaakt , met de nadruk op beroepsgroepen .

   Toelichting:

   ( i ) Opleiding moet beschikbaar worden gemaakt in het kader van de voortzetting van het volwassenenonderwijs.

   10

   ( ii ) Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen geavanceerde professionele opleiding van juristen ( waaronder rechters en strafrecht personeel ) , bestuurders , politiemensen , artsen , etc.

   ( d ) Lesmateriaal voor tolerantie bewustzijn cursussen ( inclusief syllabi ) zal door de diensten van Onderwijs worden ontwikkeld om de behoeften te voldoen.

   ( e ) Instructeurs zullen worden opgeleid op een manier die zij gekwalificeerd zijn om anderen te trainen in tolerantie bewustzijn cursussen .

   ( f ) ministeries van Onderwijs zal ervoor zorgen dat lesmateriaal in de gewone cursussen zullen vrij van insinuaties en slights gericht tegen een groep als bedoeld in artikel 1 ( a ) zijn.

   ( g ) De productie van boeken, toneelstukken , kranten rapporten, artikelen uit tijdschriften, films en televisieprogramma’s – het bevorderen van een klimaat van tolerantie – zullen worden aangemoedigd en , waar nodig , door de overheid gesubsidieerd .

   Sectie 9 . massamedia

   ( a ) De regering zorgt ervoor dat de publieke omroep (televisie en radio) zenders een voorgeschreven percentage van hun programma’s zullen besteden aan het bevorderen van een klimaat van tolerantie , zoals in Sectie 8 ( f ) .

   ( b ) ( b ) De regering zal alle particuliere massamedia ( met inbegrip van de gedrukte pers ) aan te moedigen om het klimaat van verdraagzaamheid promotea , zoals in Sectie 8 ( f ) .

   ( c ) De regering moet alle massamedia ( zowel publieke als private ) aan te moedigen om een ethische gedragscode vast te stellen , die zal voorkomen dat de verspreiding van intolerantie en wordt begeleid door een massamedia klachtencommissie .

   Toelichting:

   ( i ) Dit is een delicate zaak , aangezien er geen intentie om de media te censureren . De media klachtencommissie wordt verondersteld te bestaan uit onafhankelijke personen , maar het moet worden ingesteld door – en rapporteren aan – de media zelf , in plaats van de regering .

   ( ii ) Er is een verwante kwestie van internetmisbruik door de verspreiding als intolerantie . Echter , initiatieven om over een wettelijke regeling te brengen

   11

   van cyberspace worden momenteel besproken in een bredere context . Het is te vroeg om te speculeren hoe de zaak zal worden opgelost .

   Deze tekst werd opgesteld – onder auspiciën van de Europese Raad inzake Tolerantie en Verzoening – door een groep van deskundigen , bestaande uit Yoram Dinstein (voorzitter ) , Ugo

   Genesio , Rein Mȕllerson , Daniel Thȕrer en Rȕdiger Wolfrum .

   Like

 2. Martha N zegt:

  Ja, het touw om onze nek wordt aangehaald.
  Op 5 november 2013 schreef ik mijn bericht over wat er ons te wachten staat onder:
  De Nazi Laars van de EU.

  Het was nogal wat om dit zomaar eventjes neer te zetten en te suggereren dat het gebeurt en er niets tegen te doen valt waarbij ik ook nog eens beweerde, dat ik niemand bang wilde maken.

  Wilde ik niemand bang maken..?
  Eigenlijk wel, vandaar het woord niet bang maken.
  Ze zijn er mee bezig en wat doen we er tegen..?
  Aan de meeste mensen gaat het volkomen voorbij.

  Dit is de meest geniepige wet die uitgevoerd zal worden door mensen die hiertoe geen enkele bevoegdheid hebben!
  WAAR blijft het grote protest..?
  Waar blijft de opstand door het Nederlandse Volk..?

  Wanneer deze wet erdoor komt, is het gedaan met onze vrijheid, is elk woord dat wij hier op deze blog uiten en dat tegen de islam gericht is of tegen de EU, strafbaar..!

  Ik suggereerde niet dat er niets tegen te doen valt, het is de waarheid.
  HOEVEEL mensen krijgen we NU op de been in Nederland om hier tegen te protesteren..?
  Al waren het er tienduizend, dat trok Brussel zich er nog geen moer van aan!

  Het zijn onze regeringsleiders die NEE moeten zeggen, zoals Wilders tegen is, zoals Pim tegen was.

  Denken we dat Rutte en Samsom en die Christelijke gluipers NEE zullen zeggen?
  Al was het alleen al uit persoonlijke wraak tegen Wilders dat ze ons in het vuur gooien!
  Hij is NEE, dan zeggen wij JA, wij, de Nederlanders tellen niet mee!

  Het gevaar is zeer nabij..!

  WAT doen we eraan..?

  Like

 3. fleckie zegt:

  Tja, cocaine-verslaafden ?? “OVERSCHATTEN”zich meestal zelf!( “wie niet waagt,die niet wint”)

  Like

 4. hBC zegt:

  We zitten straks tussen 2 vuren.
  Moslims enerzijds, het EP anderzijds.
  En we weten op handen van wie het EP is.
  Ons bloed wordt zo vanzelf stukken goedkoper……..

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Martha N: 09.51. uur. Inderdaad beste Martha! Wat Adolf Hitler en zijn kliek niet lukte, een HEILSTAAT Europa onder de Führer Hitler, voert het BEEST uit de afgrond EUSSR, nu zogenaamd democratisch uit! En de stomme massa Nederlanders- kiesvolk- blijft stemmen op MARX RUTTE, met zijn RODE TRAWANTEN, die volop meewerken aan dit goor, en vuil complot.
  Ik ben zo moe, iedere dag weer…..

  Like

  • Martha N zegt:

   Ja Tom, soms zinkt je de moed je in de schoenen en denk je, laat maar, ik ben moe en het spuugzat… wanneer de mensen zo stom zijn..?
   Na mij de zondvloed…
   Na korte tijd van bezinning steekt dan toch de vechtlust weer op…

   Like

 6. max zegt:

  De onderliggende agenda wordt duidelijk…..

  namelijk:
  De bestaande traditionele cultuur en het christendom vernietigen.
  Dat was toch het gedachtegoed van b.v. Antonio Gramsci, György Lukács (von Szegedin) en Herman Gorter?

  Het instrument hiervoor is de Islam (en anderen) massaal in de EU te laten vestigen.
  Zij zullen het smerige werk doen: jihadisten samen met extreemlinks, zoals de Antifa, met deze would-be “wet” in de hand.

  Links moet oppassen: de Islam heeft ook een onderliggende agenda, met deze wet is de islam ook een stapje dichter bij hun doel, en zijn dan nog maar een stapje van hun doel verwijderd, en dat laatste stapje is: vernietigen van hun EU bondgenoten. Het is niet de eerste keer dat de islam een bondgenoot opvreet…….

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Tijd voor nieuwe verkiezingen. Bijbel en koran uit de Tweede Kamer..!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22168132/__Kabinet_overleeft_door_vrienden__.html

  Like

 8. gielah zegt:

  Ik heb nauwelijks de indruk dat onze Tweede Kamer zich erg door de Bijbel laat beïnvloeden, meneer Deckzeijl…. was dat maar wél zo!
  Ze liegen en bedriegen tenminste als de eerste de beste blinde heiden!
  Zelfs enige liefde tot het vaderland en de mede-vaderlanders kan ik bij hen niet ontwaren.
  Ze zouden in feite helemaal opnieuw opgevoed moeten worden.
  Een heidens karwei… geef ik toe…. maar ik geef me hierbij op als onbezoldigd opvoeder annex lerares.

  Wat de Koran betreft… die hoort in geen enkel land, dat nu of vroeger beschaafd is ( geweest).
  Die maakt van slechte mensen en egoïsten en intoleranten nog grotere slechteriken, blatantere egoïsten en brutalere intoleranten.

  Probeer niet het kleine beetje goeds, dat Nederland bezit of bezat, op één hoop te gooien met een moordzuchtig primitief boek als de Koran.
  Dat is niet alleen slordig en onjuist, maar ook nog eens gevaarlijk.
  Mocht men namelijk uw suggestie opvolgen, dan zou ons land al spoedig moreel ten onder gaan en helemaal in een jungle met het recht van de sterksten als belangrijkste leidraad vervallen.

  Like

 9. Joop Klepzeiker zegt:

  THE DOCTRINE OF FASCISM

  BENITO MUSSOLINI (1932)

  http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/reading/germany/mussolini.htm

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  EU VAL DOOD!

  Like

 11. louis-portugal zegt:

  Tot mijn redelijke vreugde las ik bij Xandernieuws en ook bij DWN en uiteindelijk bij Die Welt dat Merkel flink is uitgevallen tegen haar €uro collega´s.
  Ga echt zelf even lezen bij Xandernieuws en die Welt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s