Oud ‘Nieuw Links’ en de nieuwe wereldorde van ‘Duurzaamheid’

Screenshot_26

(Door: Ton van Kesteren)

Er is iets opmerkelijks gaande in de provincie Groningen. De oude politiek van achterhaalde achterkamertjes heeft de provincie Groningen weer in de houdgreep gekregen. De provincie Groningen loopt weer rood aan. Zelfs de stad Groningen is door interim burgemeester Ruud Vreeman (PvdA) weer strak aangelijnd. Oude PvdA-kameraden van Nieuw Links uit de eind jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw zijn namelijk weer herenigd. De provincie Groningen kreeg de primeur, want in deze provincie zal het oude ‘Nieuw Links’ namelijk leiding gaan geven aan de Revolutie van de Energietransitie. Nederland moet en zal aan de windenergie. En voor de bouw en exploitatie van windparken is heel veel subsidie nodig.

Die enigszins stagnerende energietransitie wordt momenteel over de rug van gedupeerden van de aardgaswinning weer op gang gebracht. Alles en iedereen in Stad & Ommeland wordt gemobiliseerd om de energietransitie af te dwingen in Den Haag. De politiek, zowel bestuurders als oppositie en maatschappelijke organisaties en instellingen in de provincie Groningen, eten uit de hand van de Commissaris van de Koning. Men loopt als kleurloze blaarkoppen kritiekloos achter de rode PvdA-karavaan aan. Voor de PVV-Groningen werkt deze geregisseerde volksmennerij echter als een rode lap op een Grunningse stier.

Screenshot_27

Ruud Vreeman

Het College van Gedeputeerde Staten, met de PvdA in de hoofdrol en met figurantenrollen voor VVD, D66 en CU, wil – ondanks toenemende kritiek en weerstand vanuit de burgerij – vaart maken met de energietransitie. De vele aardbevingen van de laatste tijd vormen daartoe immers een dringende aanleiding. De Commissie Meijer en partners werd benoemd onder leiding van Wim Meijer (een van de oude ‘Nieuw Linksers’ van weleer c.q. de PvdA). Deze commissie moest onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de gewenste energietransitie. Op weg naar een duurzame toekomst als enig economisch perspectief voor een veilige en welvarende provincie Groningen.

Screenshot_28

Wim Meijer

De opdracht van de Commissie Meijer was dus niet om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de gedupeerden van de aardbevingen volledige schadeloos te stellen en/of uit te kopen. Een dergelijke opdracht zou immers alleen maar een leegloop van bewoners uit het getroffen gebied in gang zetten. Nee, in plaats daarvan wil men aanzienlijke investeringen door de NAM en de overheid in de gehele regio. Investeringen in met name de duurzame energiesector, opdat er weer perspectief zal komen voor de burgers in de provincie Groningen. De gedachte erachter is dat er veel werkgelegenheid zal worden gecreëerd in de windturbinebranche. Het geloof in de zogenaamde maakbare ‘duurzame’ samenleving is zo hardnekkig dat de politiek er van overtuigd is dat werknemers zich straks in grote getale blijvend in de provincie Groningen zullen vestigen.

Veel ‘wishful thinking’ derhalve, waarbij de gecreëerde ‘Sovjet-banen’ in de zwaar gesubsidieerde windenergiesector zelfs worden vergeleken met die in de Duitse auto-industrie. De maakbare, duurzame samenleving als het nieuwe linkse ideaal, dat ten koste van alles werkelijkheid moet worden. De robuuste lobby van duurzaamheid (Energy Valley, met de subsidieverstrekker en subsidieontvangers in de Raad van Toezicht, het Energie-Akkoord, de energietransitie etc.) wordt levend gehouden door aanzienlijke subsidiestromen vanuit de Provincie, het Rijk en de EU.

Screenshot_19

Max van den Berg

Het stokpaardje van de Commissaris van de Koning, Max van den Berg, zijnde een duurzame energieprovincie volgeplempt met windturbines en navenante kennisinstituten, wordt echter steeds meer geconfronteerd met tegenwind, dan wel tegengas. De Noordelijke Rekenkamer heeft onlangs geconcludeerd dat de miljoeneninvesteringen in de duurzame energiesector van de afgelopen 10 jaar nauwelijks echte werkgelegenheid hebben opgeleverd. Actiegroepen tegen windturbines in bewoond gebied geven zich niet gewonnen en gaan over tot grimmiger actievoeren. En de Statenfractie van de PVV in Groningen hekelt consequent het provinciaal beleid van ‘duurzame achteruitgang’. De PVV aldaar weigert pertinent mee te werken aan de vorming van een zogenaamde groene en duurzame heilstaat, die in Groningen onderhand trekjes begint te vertonen van de ‘voormalige DDR’.

Onlangs kreeg de Commissaris van de Koning het in de Statenvergadering voor elkaar dat een staten brede motie werd aangenomen, waarin alle partijen in de Provinciale Staten de conclusies en aanbevelingen uit het rapport onderschrijven. Deze staten brede motie zal binnenkort aan de minister worden aangeboden. Ook de PVV heeft deze motie ondersteund!  De Partij voor de Vrijheid heeft echter afgedwongen dat de motie is voorzien van een aantekening. Een aantekening dat met name de PVV de voorgenomen energietransitie niet steunt, omdat dit geen enkel perspectief betekent voor de gedupeerden van de aardbevingen en al helemaal niet voor de mensen die windturbines voor de deur krijgen. In de provincie Groningen wordt scherp aan de wind gevaren om de voorgenomen energietransitie naar ‘duurzame ellende’ te realiseren. Een ontwikkeling die de Nederlandse voorzieningenstaat nog verder zal uithollen vanwege de verspilling van vele miljarden aan een verlieslijdend megalomaan duurzaamheidsproject dat z’n weerga niet kent.

Screenshot_23De onlangs aangenomen staten brede motie moet tevens voorkomen dat kritiek vooralsnog openlijk door partijen zal worden geuit, en moet naar buiten toe aantonen dat alle partijen, inclusief de oppositie, deze energietransitie ook daadwerkelijk wensen. Niets is minder waar. De PVV kiest niet voor de voorgenomen energietransitie naar ‘duurzame armoede’, maar voor volledige schadeloosstelling van de gedupeerden in het aardbevingsgebied.

De heer Jacques Wallage, een oud ‘Nieuw Linkser’ uit het PvdA ‘Old Boys Network’, is inmiddels gebombardeerd tot zogenaamd ‘kwartiermaker’ om leiding te gaan geven aan de versnelde energietransitie in de provincie Groningen. “Laten we er geen partijpolitieke aangelegenheid van maken”, riep de heer Wallage veelbetekenend bij zijn aanstelling. Een aanstelling die partijen in de Provinciale Staten nota bene uit de krant moesten vernemen. Evenals de ‘Verklaring van Huizinge’, waarin topbestuurders van onder andere het UMCG, Gasterra, Hanzehogeschool, NOM, VNO-NCW, Seaports en zelfs FC Groningen hebben aangegeven dat zij ondubbelzinnig achter het initiatief van de Commissaris van de Koning staan. Door de aardbevingen worden de kaarten driftig geschud, want iedereen wil graag een graantje meepikken van de één miljard euro die straks wellicht zal worden overgemaakt naar de provincie Groningen.

Screenshot_22

De propagandamachine van de rode Groningse politieke elite is oververhit aan het raken, want men is geobsedeerd om deze provincie zo snel mogelijk te verduurzamen, lees: verarmen.  Deze Commissaris is goedbedoeld te overmoedig geworden, en wil in zijn laatste termijn heel graag nog een duurzaam huzarenstukje uithalen. Om te beginnen wil de CdK alle neuzen dezelfde kant op. Saamhorig en solidair, met de wind in de rug, op weg naar een nieuwe wereldorde van duurzaamheid. Een lijdensweg waarbij de provincie Groningen decennialang opgesloten zal zitten in een DDR-achtig keurslijf. De overwegend linkse elite in Groningen van politici, bestuurders en topambtenaren is er heilig van overtuigd dat zij met een juiste missie bezig is. Het geloof in een missie van een maakbare en duurzame toekomst voor alle Groningers.

De provincie Groningen zal in de nabije toekomst echter worden opgezadeld met verlieslijdende windturbineparken met daaraan gekoppeld de benodigde perspectiefloze Sovjet-banen voor het bewerkelijke onderhoud. Dit alles heeft helaas niets te maken met perspectief bieden aan de Groningers en dan met name de gedupeerden van de aardbevingen. Het is in feite een geobsedeerde ‘drive’ om miljarden aan subsidies naar Groningen te halen. Miljarden die vervolgens zullen vervliegen voor de bevrediging van een illusie in een nieuwe wereldorde van duurzaamheid en het spekken van de portemonnee van subsidie-ondernemers uit het Old Boys Network rondom de energietransitie.

Screenshot_24

Door:
Ton van Kesteren

Fractievoorzitter/Statenlid Partij voor de Vrijheid Groningen
Commissie Bestuur, Financiën & Economie;
Commissie Energie & Mobiliteit;
Commissie Grote Projecten;
Lid Alg.Vergadering  v/h Inter Provinciaal Overleg (IPO);
Lid Programmaraad v/d Noordelijke Rekenkamer (NRK)

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in dictatuur, Graaien, klimaat, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, Milieu, Overheid, politici, Rotzakken, Socialisten. Bookmark de permalink .

27 reacties op Oud ‘Nieuw Links’ en de nieuwe wereldorde van ‘Duurzaamheid’

 1. Anneke zegt:

  Pff, R. Vreeman zal in Groningen veel kapot gaan maken…..Groningen moet windenergie, ten koste van de hele samenleving. Zoete lieve Gerritje zal dit niet betalen, hoe zo geldverspilling???/!!! Ben blij dat gekke Rudie Tilburg heeft verlaten als burgersloper, maar veel goeds heeft deze stad er niet voor teruggekregen. De PvdA overheerst veel te lang in deze Brabantse stad.

  Like

 2. ztiertje zegt:

  PVDA = Ploerten Verneuken De Autochtonen !!!!

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Ach jé, de ‘krasse knarren’ willen nog een laatste poging doen om de maakbare samenleving te realiseren vóór ze definitief onder de groene zoden verdwijnen!
  Als het niet zo treurig was, zou je het nog grappig vinden óók.
  Hoe breng je díe ouwe rotten tot rede? “Kameraden, jullie zijn 50 jaar te laat,” of zoiets?

  Like

 4. Edwin Lauxen zegt:

  Ja, Ik lees het al, Anneke, Het Adje-theater, een Tilburgs drama met in het Hoofdrol de nieuwe burgemeester van Groningen en oud Burgemeester van Tilburg dhr. Vreeman (PvdA).

  Dan is het Groningse Forum zoiets als Kat op het Spek binden, zijn we mooi klaar mee.

  http://vorige.nrc.nl/article2301367.ece

  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Detail-stand-up-comedy.2544.0.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=556&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13006&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2542&cHash=5e53114ba415171a78f74a1893c96df7

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Tijd voor de feiten. Duurzaamheid is een verzonnen containerbegrip. Niets is duurzaam, niets is voor de eeuwigheid, de mens wordt ook ouder en slijt, zelfs aan de zon zal een eind komen*.
  Meer>> http://tinyurl.com/agecgpm
  *Ik ben geen wetenschapper. Maar echte wetenschappers hebben uitgerekend dat de zon over een kleine 5 miljard jaar in een supernova verandert.
  Wat dat inhoudt moeten jullie maar in het zoekveld van dataverzamelaar annex NSA-vriendje google tikken.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  @ztiertje: Portemonnee van de Ander

  Like

 7. Beste ztiertje: PvdA = Plezier voor de Allochtoon en PvdA = Paniek voor de Autochtoon
  Tenslotte dit: “Er gaat binnenkort een andere wind waaien!!!”

  Like

 8. Zaandijker zegt:

  Vreeman had in Zaandam tijdens de raadsvergaderingen nergens een antwoord op, ging altijd ten rade bij anderen om een eigen foute mening te voorkomen, kapitale blunders werden er bekostigd door de belastingbetalers, de rode PvdA gemeente werd een rode cijfers gemeente.

  Like

 9. guusvelraeds zegt:

  Het socialisme heeft altijd vreemde onwerkelijke ideeën gehad om hun ideologie van de maakbare samenleving levensvatbaar te houden. Dat zij zich hierbij nooit iets gelegen lieten liggen aan de feiten weten we inmiddels allemaal en zij die doen alsof hun neus bloed willen het niet weten. Ooit in het nog Maoïstische China van weleer kregen alle chinezen van Mao de opdracht alle spreeuwen in het land te doden. Mao had dit idee gekregen omdat de opbrengsten van de landbouw door hem volledig in de vernieling waren geholpen door collectivisatie van de oude boeren bedrijfjes. Tientallen miljoenen hongerdoden (Stalin flikte overigens in 1932-34 hetzelfde) waren hiermee gemoeid en Mao gaf de spreeuwen de schuld van het landbouw debacle. Dat na het doden van praktisch alle spreeuwen op het Chinese platteland ook nog een ware insectenplaag zijn intrede deed en nog meer schade veroorzaakte deed het communistisch regime nog steeds niet op gedachte brengen dat er mogelijk iets niet klopte met de marxistisch pseudowetenschappelijke leer betreffende de maakbare wereld. Dat er inmiddels ook veel pseudowetenschap en miljarden subsidie gelden (gemeenschapsgeld) om de hoek zijn komen kijken bij de duurzaamheid, klimaat en CO2 waanzin weten inmiddels velen maar een groot gedeelte van de bevolking verkeerd helaas nog in het ongewisse omdat de misleidende effecten van de decennia lange klimaat en CO2 propaganda nog lang niet zijn uitgewerkt. Zou het Nederlandse volk weten dat Duitsland van alle ellende met de onregelmatige windenergie productie grote hoeveelheden windstroom gratis op het Nederlandse elektriciteitsnet loost tijdens windpieken en dat Polen inmiddels deze gratis stroom levering weigert. Reden hiervan is dat bij hoge windstroom productie de conventionele centrales (die je overigens niet kunt missen) moeten worden afgebouwd qua energie productie en nadat de wind weer weggevallen is opnieuw moeten worden opgestart. Dit afbouwen en opstarten van de conventionele energie voorziening is zo kostbaar dat Duitsland dit graag voorkomt. Door de overtollige windstroom te laten afvloeien op het Nederlandse net willen ze dit terugkoppelen en opstarten van de conventionele centrales voorkomen. Dat Nederland hetzelfde moet doen indien de capaciteit op het net te groot wordt spreekt vanzelf. Ook weten nog maar weinig Nederlanders dat windturbines alleen bruikbare productie leveren tussen windkracht 4 en 6. Beneden en erboven is de productie niet bruikbaar en na vijftien jaar zijn alle windturbines aan vervanging toe. Dus dan moet het hele circus van opnieuw aanbrengen van turbines met miljarden aan investeringen weer opnieuw beginnen. De windenergie investeringsbedrijven varen hier wel bij en de Nederlandse burger betaald het gelag. Maar het allerergste is nog het gegeven dat al deze klimaat investeringen gedaan worden omwille van een probleem dat in zijn geheel geen probleem is laat staan dat het bestaat.

  http://www.groenerekenkamer.nl/organisatie/

  Like

  • Anneke zegt:

   Het is intens droevig, dat een millimeter klein/-smal deel van het volk beseft hoe we allen worden BEDROGEN door de duvelse regeerders en hun companen….!!! Weer voel je je ongehoord en wordt je door het merendeel voor gek uitgemaakt. Er moet blijkbaar nog meer ellende over ons land gaan komen, voor-dat bij het grote gross van de burgers de ogen en oren naar behoren gaan functioneren !!!

   Like

 10. Jan zegt:

  Mooi artikel , Ton 😉

  Like

 11. Avidia zegt:

  Portemonnee van de Ander, wat door rechts met werken wordt verdiend, wordt door links met bakken tegelijk uitgegeven, zelf blijven ze achterover leunen. BA!

  Like

 12. fibronot zegt:

  Helaas is iedereen bij de volgende verkiezingen alles weer vergeten en blijft op de traditionele partijen stemmen omdat opa en oma dat ook altijd deden.

  Like

 13. fibronot zegt:

  Gedeputeerde van Mastrigt heeft boter op het hoofd

  Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt heeft tonnen boter op het hoofd. „Dit is vreselijk, onbegrijpelijk. Een zeer zware dreun,” stamelde ze hypocriet.

  Onzin natuurlijk, want ze weet drommels goed dat het Groningse beleid om de provincie vol te zetten met windmolens sterk heeft bijgedragen aan de ellende bij Aldel. Dank zij windenergie wordt energie voor huishoudens en bedrijven onbetaalbaar.

  Alle Provinciebestuurders in het land mogen bij zichzelf te rade gaan of ze dit sloopbeleid van minister Kamp nog langer moeten volgen. Zij allen zijn mede schuldig aan dit menselijk drama, waar goed lopende bedrijven de nek wordt omgedraaid vanwege de idioot hoge energiebelastingen en allerlei duurzame heffingen om windenergie te kunnen betalen.

  Schamen

  U moet zich diep schamen. Denk daaraan als u weer volgevreten en lachend op de nieuwjaarsreceptie en met het gezicht wit van de poedersuiker staat op te scheppen over uw succesvolle provinciale duurzame beleid.

  Intussen wachten we met spanning af welk groot bedrijf het vertrek uit Nederland aankondigt omdat ze niet meer met buitenlandse bedrijven kunnen concurreren vanwege de idioot hoge energieprijzen.

  De energietransitie schept duizenden banen……maar vernietigt er tienduizenden.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  @Republikein, 30-12, 20:22
  Die van jou is treffend en to the point.
  Maar wat dacht je van deze…
  http://tinyurl.com/bwadhas

  Like

 15. Pingback: Het Theater van de Graai- en Dialoogtafel | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s