Een kerk van haat

Screenshot_23

(Door: Melanie Phillips)

Een open brief aan Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury.

Geachte aartsbisschop,
Ik las met belangstelling uw kerstpreek, waarin u zei“De christelijke betekenis van het kerstfeest is onvoorwaardelijke ontvangen liefde, een liefde die overvloedig naar een vaak liefdeloze wereld stroomt”.
Ik vraag me af hoe u dit in overeenstemming brengt met het feit dat een van uw kerken, de St.- James’s Piccadilly, het kerstfeest uitkoos om zichzelf te veranderen in een kerk van haat?
Ik weet zeker dat u maar al te goed weet dat deze kerk zich acht maanden heeft voorbereid op haar kerstactie, de bouw van een 8 meter hoge, 30 meter lange replica van de Israëlische ‘muur’, waarvan de kerk beweert dat die Bethlehem omsingelt en een ‘uitzichtloze ontbering’ oplegt aan de inwoners van de stad.

Hoewel de kerk terloops erkent dat het oorspronkelijke doel van deze ‘muur’ was om ‘de Israëlische burgers tegen het terrorisme te beschermen’, suggereert zij in plaats daarvan dat het enige resultaat is geweest dat onschuldige Palestijnen worden onderdrukt en getreiterd. Het onvermijdelijke gevolg van deze volstrekt leugenachtige en boosaardige karikatuur zal zijn dat er haat tegen Israël wordt opgewekt en tegen allen die zijn verweer steunen tegen de vernietigingsoorlog die wordt bedreven tegen dit land.

De kerk van St James heeft een vrome verklaring uitgevaardigd, dat zij

“ … tegen alle vormen van racisme is, waaronder het antisemitisme  en dat zij het recht van de staat Israël om te leven binnen veilige, internationaal erkende grenzen, ondersteunt“.

Ik ben bang dat dit echt de meest misselijkmakende, schijnheilige praat is. Als deze kerk het er echt om te doen zou zijn het antisemitisme een halt toe te roepen en Israël in staat te stellen om in vrede met zijn buren te leven, dan zou zij hebben erkend dat Palestijnse kinderen stelselmatig wordt geleerd om de Israëliërs te haten en hen te vermoorden.

Als deze kerk echt het bestaansrecht van Israël binnen veilige grenzen zou steunen, dan zou zij hebben toegegeven dat Mahmoud Abbas (afgezien van Hamas) geweigerd heeft om Israël ooit als een Joodse staat te erkennen, of de herhaalde Palestijnse pogingen om Israëliërs aan te vallen en te vermoorden, waarvan er teveel allemaal te succesvol zijn geweest.

Maar de kerk maakte hiervan geen enkele melding. In plaats daarvan baseert zij haar actie van de ‘muur’ op een duizelingwekkende serie van de meest kwaadaardige en schaamteloze leugens en verdraaiingen. Hier zijn een aantal waarheden die zij heeft weggelaten:

• De ‘muur’ omringt Bethlehem niet.

• Voor het grootste deel  is die helemaal geen muur, maar een eenvoudig hek.

• De ‘muur’ is niet gebouwd om de Palestijnen te onderdrukken, maar alleen om te voorkomen dat  Israëliërs door Arabieren worden vermoord.

• Deze veiligheidsbarrière moest als een muur worden gebouwd langs een gedeelte van Bethlehem, omdat een hek  – dicht bij Jeruzalem – hier onvoldoende zou zijn om de zeer reële dreiging te voorkomen dat een aantal inwoners grote aantallen Israëliërs zou vermoorden.

• De onbetwiste ontberingen die veroorzaakt worden door deze barrière zijn uitsluitend het gevolg van de steeds doorgaande pogingen van sommige mensen die erachter wonen om nog meer Israëliërs te vermoorden.

• Sinds deze veiligheidsmuur werd gebouwd, is het aantal Israëliërs dat vermoord werd door terreuraanslagen gedaald met ongeveer 70%  – terwijl het aantal pogingen tot aanslagen hoog blijft.

Degenen, zoals de mensen van de St James ’s Church, die willen dat de barrière gesloopt wordt, laten dus onvermijdelijk doorschemeren dat ze onverschillig staan tegenover de moord op Israëliërs. Is dit wat u bedoelt, aartsbisschop, met

“Onvoorwaardelijke ontvangen liefde, een liefde die overvloedig naar een vaak liefdeloze wereld stroomt”?

Screenshot_25

Er zijn andere opvallende weglatingen en verdraaiingen. De kerk maakt geen melding van het feit dat, zoals hier wordt getoond, het graf van Rachel, een van de heiligste plaatsen van het Jodendom, dat erg dicht bij Bethlehem ligt en waar vele aanvallen tegen de Joodse gelovigen hebben plaatsgevonden, echt is ommuurd en omgevormd tot een soort fort – om de Joden te beschermen tegen meer aanvallen van Arabieren.

Er wordt op onverklaarbare wijze geen melding gemaakt van het feit dat, terwijl de christenen van het Midden-Oosten – zoals u zei in uw preek en zoals Michael Curtis hier nauwkeurig beschrijft – worden vervolgd en vermoord, het enige land in de regio waar christenen floreren en [in aantal] toenemen, in een samenleving die hen totale vrijheid van godsdienst laat, Israël is.

Het is onverklaarbaar dat er geen melding wordt gemaakt van het lot van de christenen in Bethlehem en andere gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden bestuurd, wat hier in ‘De Commentator’ door Steve Apfel nauwkeurig wordt beschreven:

“Een van de weinige Arabische christenen die het heeft aangedurfd om de stilte te doorbreken is dominee Naim Khoury van de baptisten kerk in Bethlehem. Met gevaar voor eigen leven merkt hij op dat de vijandigheid tegenover de christelijke minderheid in gebieden die door de PA bestuurd worden, is verslechterd en dat “de mensen altijd tegen de christenen zeggen dat zij zich moeten bekeren tot de islam”. Khoury mag dan wel zijn verhaal hebben gedaan, maar dat zette de Palestijnse leiders ertoe aan om zijn kerk in Bethlehem te sluiten”.

De kerk van St James maakt hiervan geen enkele melding. In plaats daarvan zal zij vanaf morgen een haatfestival van anti-Israël activisten en bekende figuren organiseren. Hun bijdrage aan de overvloed van liefde en waarheid in de wereld wordt hier door Richard Millett beschreven.

Israël is tegenwoordig het slachtoffer van een campagne van demonisering en onwettig verklaring die de geest beïnvloedt en die gebaseerd is op leugens, laster en grove vervormingen. Uw kerk, aartsbisschop, maakt nu deel uit van deze sinistere en kwaadaardige poging om een land uit te roeien door waarheid en leugens in de hoofden van fatsoenlijke mensen om te draaien.

U hebt mij toch niet nodig om u te vertellen dat deze anti-Israël onverdraagzaamheid in uw kerk – die veel verder reikt dan St James’s, Piccadilly – wordt ingegeven door een opleving van de oude christelijke laster dat de Joden Gods liefde en alle beloftes die hij hun deed hebben verbeurd, vanwege hun weigering om in Jezus te geloven, als gevolg waarvan zij  worden geacht een verbond met de duivel te hebben.

Deze verschrikkelijke doctrine van de ‘vervangingstheorie’, die verantwoordelijk was voor eeuwen van christelijke vervolging en massamoord op de Joden, is in de afgelopen jaren weer gaan opleven door de invloed van Palestijnse christenen, die hebben geprobeerd om de Bijbel te herschrijven als een lexicon van haat, om de zaak van het  Palestinianisme  te bevorderen. Daartoe hebben zij geprobeerd om de Joden uit hun eigen geschiedenis weg te retoucheren, terwijl ze ernaar streefden het christelijke verhaal zelf passend te maken door de Palestijnen af te beelden alsof zij de kwellingen van Jezus ondergaan. Mahmoud Abbas sloeg munt uit deze trend en verwees in zijn eigen kerstboodschap belachelijk genoeg naar Jezus – de Jood uit Judea  – als zijnde een Palestijn.

Aartsbisschop, de invloed op uw kerk van deze giftige cocktail van oude theologische onverdraagzaamheid en op uitroeiing gericht Palestinianisme kan niet genoeg worden geaccentueerd.

Screenshot_24

In een klimaat, waarin elke Joodse gemeenschappelijke of religieuze gebeurtenis, elke Joodse school en elke Joodse instelling in Groot-Brittannië moet worden bewaakt tegen aanvallen en waarin er sprake is van een direct verband tussen de op het gevoel werkende leugens die over Israël worden verteld en de aanvallen op Joden en Joodse instellingen, is het gegeven dat een van jullie kerken zich leent voor een dergelijke ophitsing, gewoonweg obsceen.

De ‘muur’ is natuurlijk een [kerst] actie. Maar de schade die deze heeft toegebracht aan de Kerk van Engeland is immens. Want die plaatst de kerk aan de kant van leugens en haat tegen waarheid en rechtvaardigheid. De actie heeft de Kerk van Engeland aan de kant van het kwaad gezet.

Het enige doel van Israëls veiligheidsmuur is het redden van levens en het voorkomen van massamoord. Het enige doel van de “Bethlehem zonder ‘Muur’” actie van de kerk van St.-James is het aanwakkeren van haat .

Als u hierover zwijgt, zorgt u ervoor dat de overige kerken deel worden van deze obsceniteit. Daarom vertrouw ik erop dat u alle noodzakelijke maatregelen zult nemen om de laster die verspreid werd door de kerk van St.-James tegen te gaan en te voorkomen dat de vlek zich uitbreidt over de gehele huidige kerk.

In hoopvolle verwachting,

Melanie Phillips


Bron:
http://snaphanen.dk
Auteur: Melanie Phillips

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestijnen", "Palestina", antisemitisme, Christendom, Desinformatie, Geschiedvervalsing, Groot-Brittannië, Hypocrisie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodenhaat, Krankzinnigheid, Naïviteit, Rotzakken. Bookmark de permalink .

31 reacties op Een kerk van haat

 1. wouteenhoorn zegt:

  Schitterend

  Like

  • fleckie zegt:

   Het hoofd van de ANGLIKAANSE Kerk is toch de regerende vorst(in)? van die kant hoort men nooit iets?

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Is zo, maar als je het mij vraagt is dat meer een formaliteit.
    De wezenlijke leiding berust in het dagelijks leven ècht bij de Aartsbisschop van Canterbury.
    En als je het mij vraagt was dat al zo sinds het begin, bij de bekrachtiging door de act of Supremacy in 1534: Hendrik VIII werd hierdoor ‘Hoofd van de Anglicaanse Kerk,’ zodat er geen Paus meer voor zijn voeten liep en hij kon scheiden en hertrouwen naar hartelust, maar dat was dan ook wel de hoofdreden; men krijgt niet bepaald de indruk, dat religie hem ook maar íets interesseerde.

    Like

 2. Pieter Nokkio zegt:

  schijnheilige smerige antisemitische linkse bisschop. Alleen dat smoelwerk van die man al! Mooie brief, Melanie Phillips! (Ik denk alleen niet dat het indruk maakt op die feitenresistente rat).

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Uitstekende tekst, maar ook ik ben bang, dat het het het beruchte ‘paarlen voor de zwijnen’ zal blijken te zijn.
  Dat het Westen zo veel goedmensen herbergt, die onverdroten de kant van de Palestijnen blijven kiezen is al onbegrijpelijk, maar dat de KERKEN niet anders doen gaat het bevattingsvermogen pas echt te boven!
  Want juist ZIJ hebben in deze tijd reden om zich van de Palestijnen af te wenden met het oog op wat die -en andere moslims- hun geloofsgenoten in het Midden-Oosten aandoen. Méér reden dan welke willekeurige goedmens dan ook.
  En toch handelen zij precies zoàls die willekeurige goedmens en laten aldus hun mede-christenen bàrsten. Loyaliteit aan de moslims, in ieder geval aan de Palestijnse zaak, weegt om de één of andere duistere reden zwaarder.
  Het is beachelijk, krankzinnig en volkomen absurd! Niettemin is het de realiteit…..
  Het spijt me, het te moeten zeggen, maar het farizeïsme leeft als nooit tevoren!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik wil hier nog iets aan toevoegen:
   Recentelijk zagen wij op de video van het betreffende onderwerp, -ik maakte daar toen al gewag van- dat één man, waarschijnlijk wel een christen, maar zeker geen geestelijke, de aandacht vestigde op het lot van de christenen in het midden-oosten en aldus het werk deed, wat de kèrken hadden moeten doen.
   En die man was: Michael Stürzenberger, onze kleine, dappere man in München, tijdens één van zijn Zaterdagmiddag-sessies!
   Laten wij zeker op deze avond aan hem denken en hem het komende jaar als lichtend voorbeeld nemen!
   Herr Stürzenberger, das aller-allerbeste gewünscht für 2014 und viel, viel Erfolg mit Ihren Freiheitsstreit für das kommende Jahr!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 20.41. uur. Beste Theresa ik ben het weer met je eens. Dit is nu een van de redenen, waarom ik – als christus volger- het verdom me te laten beheersen door instituten der kerken, die geheel zijn geïnfiltreerd met het “RODE en GUTMENSCHVIRUS”, ik heb er helemaal NIETS MEE, nada, niente, noppes. En dat geldt ook voor de christus verradende politieke zooitje van cda,cu en helaas ook de sgp. Waar zijn ze nu, terwijl buiten onze Joodse medemensen, christenen massaal worden vermoord door de HAATBAARDEN!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Tom Hendrix, 22.49u. Uitstekend, Tom: Dat maakt juist jou eens te meer tot de WARE christen, zoals ik ooit eerder opmerkte.
    Prosit! Op jou, ons allemaal en de nooit aflatende strijd!
    En maak je geen zorgen: NEDERLAND krijgen ze er ècht niet zo gauw onder; veel te veel een Geuzenmentaliteit! -En een héilig verklaarde vrijheid van meningsuiting!

    Like

 4. Henk.V zegt:

  ”Melanie, Ik deel uw mening helemaal en in gedachten onderteken ook ik uw inspirerende, vlammende brief!”

  Een waardige vrouw met veel inzicht heeft een klerikale clown in een soort sinterklaas mantel de les gelezen. Deze man die een hoeder van christelijke waarden als waarheid,genade,recht, liefde en ontferming behoort te zijn heeft zich verbonden met een geestelijke wereld die alles wat joods-christelijk is wil vernietigen.

  De islam weet niet wat echte waarheid is.De islam erkent geen waarheden die buiten het kader van het islamitische denken vallen. De islam heeft geen benul van genade voor anders denkenden, geen liefde voor iemand die niet op de islamitische weg bewandelt. Buiten de islam bestaat geen recht, want er is alleen recht voor degenen die zich onderwerpen aan de islamitische geloofsleer. De liefde en de ontferming in de islam richten zich in het gunstigste geval slechts op geloofsbroeders en -zusters en zelfs dat is betrekkelijk.

  Wij weten zo langzamerhand wat er gebeurt wanneer de islamitische wijze van beoordelen van cultuur, geschiedenis gewoontes, en geloofsopvattingen over het dagelijkse leven zich verbinden met het westerse denken.
  Niet het islamitische denken wordt in zo’n confrontatie beïnvloed, maar de opvattingen in het Westen veranderen en wel in die mate dat alles wat men voordien dacht volledig wordt omgekeerd.De waarheid wordt tot leugen. In mijn ogen is de islam dan ook de grootse verleugenende factor in het politiek correcte denken.

  Melanie zet uiteen waarom het veiligheidshek door Israël werd opgebouwd. Zij geeft aan hoe Israël en haar inwoners voortdurend daadwerkelijk met uitroeiing worden bedreigd.

  Maar de onbedwingbare Arabische, Palestijnse drang tot verdraaiing van feiten ten voordele van zichzelf maakt van een Israëlische verdedigingsdaad een daad van ultieme agressie tegen een weerloos volk, hoewel de kinderen van dat volk worden opgevoed tot pure haat en hun moordzucht en terroristische aanslagen op Joden duidelijk maken wat men van plan is..

  Dat een kerk zich leent tot deze daad van verraad aan de eigen beginselen van recht en waarheid is adembenemend, want daarmee gaat een dramatische waarschuwing van Jezus in vervulling:

  Die zei ooit “‘ indien datgene in jullie dat (ooit )licht was, tot duisternis is geworden, hoe groot moet die duisternis(in jullie) dan wel zijn geworden.” (vrije vertaling Mattheus 6:23)

  De grootste leugenaars worden zij die oorspronkelijk de waarheid hebben geweten en die daarvan. om welke reden dan ook, afstand van hebben genomen!

  Dat is wat deze daad van de verlinkste Engelse kerk zo verachtelijk maakt.. Men wist eerst beter.Men wist hoe de vork in de steel zat en men gaf het waarheidsbesef op.

  Datzelfde gaat ook op voor politiek correct. Ook hier was men op de hoogte van de omstandigheden waaronder men in Israël leefde en men kwam op voor dat land!
  Die helderheid van logisch denken heeft men opgegeven en nu is er geen leugen te gek meer.
  De leugen woekert ongehinderd voort, als onkruid, totdat de totale waanzin voor normaal wordt gehouden.

  Wij, hier op deze site, hebben de taak nooit de waarheid los te laten.

  Wij zullen ons niet buigen voor de waan en de drogredenen van politiek correct, maar voor de waarheid opkomen. En wat Israël en de Joden aangaat: zij vinden in ons de vrienden die ze nodig hebben!

  Dat is onze belofte voor 2014!

  Like

  • Louk Broug zegt:

   @Henk V.
   Ik onderstreep de aanhef van uw reactie: hulde aan Melanie Philips.
   Gewoon gezond verstand.
   Ook het vervolg van uw betoog: helemaal mee eens, evenals met uw wens voor het nieuwe jaar.
   De beste wensen.

   Like

 5. nn zegt:

  Langzamerhand begin ik de haat tegen Israël te begrijpen: het moet gezien worden in het kader van de NWO, de islam is de godsdienst van de NWO, islamisering van de wereld is doel (atheisme heeft gefaald). Het is gelukt om de chtistelijke leiders allemaal aan de kant van de islamiseerders te krijgen. Het bestaan van Israël is een reëel probleem voor de islamisering van de wereld, op Israël hebben ze geen vat, zolang de Joden en Israël stand houden is totale islamisering onmogelijk.

  Like

  • Henk.V zegt:

   “Het bestaan van Israël is een reëel probleem voor de islamisering van de wereld, op Israël hebben ze geen vat, zolang de Joden en Israël stand houden is totale islamisering onmogelijk”.

   Dat is juist, @ nn , en daarnaast moet men nog iets bedenken: vanuit het islamitisch denken bezien is – door de langdurige aanwezigheid van de islam aldaar- het hele Midden Oosten de bakermat van de islam geworden. Het is het gebied waar de islam almachtig is en al eeuwenlang. Eigenlijk denkt men dat deze ideologie daar voor eeuwig zal blijven.
   Vanuit de geslaagde poging tot permanente islamisering in het Midden Oosten heeft zich in de islam de gedachte ontwikkeld dat de verovering van de wereld uiteindelijk precies het zelfde resultaat zal opleveren en daarmee wordt in islamitische ogen het bewijs geleverd dat hun opvattingen de enig juiste zijn.

   Het terugdraaien van de islamisering ondergraaft een fundamenteel belangrijke islamitische pijler waarop de islamitische opvattingen rust: Wij zijn de beste, wij hebben het bij het juiste eind en daarom zullen wij hier blijven.

   Vooral die laatste opmerking. ”wij blijven hier” hoort men overal en de achterliggende gedachte heb ik net uiteen gezet.

   Israël ligt in het hart van de Arabische wereld.Het beslaat slechts één zeshonderdste deel ervan. Maar juist de aanwezigheid van een niet te bedwingen doodsvijand in ”de bakermat van de islam” tast het islamitische optimisme aan, want Israël is niet alleen militair en economisch niet klein te krijgen, maar het land streeft haar buren in elk opzicht voorbij. Dit is voor moslims een regelmatige nachtmerrie.
   Daarom wil men de ondermijner van de islamitische grootheidswaan absoluut weg hebben. Israël zou (in theorie) overal mogen bestaan, maar daar niet! Niet in het hart van de islam.

   Daarom speelt de Arabische wereld, terwijl die continue de geschiedenis verdraait, met succes de kaart van de zielige underdog, wetende dat linkse politiek in het Westen daar heel gevoelig voor is.
   Wilders ziet dit heel scherp: Israël staat voor ONZE ( joods-christelijke) beschaving..

   Daarom moet iedereen met gezond verstand en een goed werkend rechtvaardigheidsgevoel dat land onverkort bijstaan.

   Like

 6. Wachteres zegt:

  Ik kreeg dit artikel doorgestuurd van Vederso. Hij wist natuurlijk wel dat als hij Melanie zou gaan vertalen, hij het nieuwe jaar niet zou halen: 🙂 Ik weet waar hij woont! Grapje!

  Melanie is een van de vrouwen waar ik grote bewondering voor heb: Zij is rechtstreeks, intelligent en analyseert subliem, ook als ze schrijft.

  Wie haar boek Londonistan [ong. 2006] nog niet heeft gelezen, moet dat beslist eens gaan doen.

  De situatie heeft zich nog erger ontwikkeld dan zij had verwacht, heeft ze wel eens gezegd.

  Like

 7. Dr.Kwast zegt:

  Henk. V::

  Ik vind jouw epistel zeker zo goed in de omschrijving van de haat van de kerk ten opzichten van Israël. De kerk als zondaar heeft dagelijks voorbeelden hoe de vijand van andere geloven en de uitroeïng van de kerk te werk gaat. Syprus is een mooi voorbeeld hoe de kerk door de vijand gebruikt wordt en gesloopt. Van de een een geitenstal van de ander een moskeet. Kijk naar Syrië hoe de gelovigen van de kerk vluchten naar alle windstreken, zoals de joden ooit werden verspreid en nu een thuis hebben wat gij vervloekt uit nijd en jaloezie. Pronkgarnaal wees verzekert U komt ook onder het mes, of denkt U gevrijwaard te zijn om Uw positie. Zolang gij Uw billen niet heft zal het zwaard Uw nek klieven. Uw kerk wordt ook stal, of as wat waarschijnlijker is.

  Melanie::

  in een woord zeer duidelijk. Het zijn duivels geworden in de hoop om de kerkgangers terug te krijgen. Maar ik denk dat ze liever een afgod thuis vereren dan de duivel aan te horen.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ik weet niet of deze gedegenereerde kerkleider zich nog echt bezig houdt om mensen voor zijn geloof te winnen, Dr Kwast :-). Hij heeft het nu duidelijk te druk met het omhelzen van de vijand van het christen- en jodendom.
   Ongetwijfeld zal hij zijn trekken wel thuis krijgen, maar ondertussen is de schade die hij aanricht onmetelijk.
   Ik walg van dit soort prekende geleipuddingen.

   Like

 8. Martien Pennings zegt:

  Dank je, Wachteres, voor het vinden van de tekst en voor het vertalen.
  Een fantastisch goed stuk over de fantastische kwaadaardigheid van een flink deel van die “christelijke” kerk.
  Als ik dit lees, dan bevangt mij een verschrikkelijke haat tegen dit soort . . . . . . .
  Ik kan geen benaming vinden, die mijn walging en razernij onder woorden brengen.
  Dat is wat ze dus óók nog doen: een kosmische haat planten in je hart, je strot, je onderbuik.
  Ze vergallen mijn leven.
  En ik vraag me vaak af: waarom zou ik ze niet mogen doden?
  Want ze tasten me aan tot in de kern.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Het probleem is, Martien, dan kunnen we wel bezig blijven.

   Ik heb ze in de familie; nooit rechtstreeks zeggen wat ze vinden, nooit vragen hoe/wat je eigenlijk denkt, maar wel afkeurende blikjes richting Wilders en zijn partij.

   ’t Lijkt me verstandiger om onze tijd te besteden aan schrijven, vertalen en reageren.

   Dat kost me al moeite, gezien de moedeloze gevoelens die ook ik heb.

   Jij kunt tenminste nog schriftelijk te keer gaan, bij mij lukt dat niet meer, ik laat het anderen maar doen.

   Like

  • Aegolius cs zegt:

   Ik sluit me gaarne bij uw reactie aan!

   Like

 9. luckybee zegt:

  De Bischop van Canterbury is een Anglicaanse geestelijke, zijn Pausen waren de Tudors en de Stewards,. en volgt al hun interesse, ook als het tegen de wil des Heren is.

  Like

 10. baksteen zegt:

  Geweldig stuk!
  GB is een notoir anti-semitisch land.In het verleden hebben ze al eerder alle Joden uit GB verdreven. Voor de oorlog blokkeerden ze de weg voor de naar Israel vluchtende Joden, In WO2 faciliteerden ze het transport naar de vernietigingskampen door de spoorlijnen in tact te laten, na de WO hebben ze alles zo goed mogelijk voorbereid zodat de Joden in 1948 door de moslims uitgeroeid konden worden.
  Over de rol van Ashely in de EU hoef ik het niet te hebben. De rol van deze “kerk” past dus prima in de Britse volksaard en ik ben bang dat onze overheden en kerken geen haar beter zijn.

  Like

 11. baksteen zegt:

  Het filmpje nog even bekeken, misselijkmakend, maar dan letterlijk.
  Laat de muur maar staan, binnenkort zullen jullie hem nodig hebben!
  krijg je wel heel sterk de neiging een palosjaal om te doen en stenen en brandbommen over de muur te schieten, dwars door de ruiten van die kerk, voor het juiste gevoel en authentieke sefeer zal ik maar zeggen.

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Ik hoef hier geen commentaar aan toe te voegen want alles is op meerdere manieren voortreffelijk gezegd.
  Het valt mij wel op dat er behoorlijk werk van gemaakt is met zo´n grote steiger en dik plaatwerk.
  Over dat miezerige fguur van Canterbury zijn we het ook helemaal eens .
  Het is niet de eerste keer dat hij zo uit de hoek komt.

  Like

 13. Wachteres zegt:

  Dit heeft Brabosh als reactie op zijn eigen site gezet:

  Ik lees zonet dat dit nepmuurtje in Londen 30.000 Britse ponden (= ca. 36.200 euros) heeft gekost. Daar had de Britse Kerk veel daklozen mee kunnen helpen en verwarming regelen voor bejaarde Londenaars. 😦

  St James’s Church’s replica of Israel’s security wall cost….£30,000
  http://richardmillett.wordpress.com/2013/12/31/st-jamess-churchs-replica-of-israels-security-wall-cost-30000/

  Like

 14. Pingback: Hieronder staan de nieuwe gezichten van het Kwaad | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s