Het is oorlog: tegen christenen

Screenshot_16

Er is wereldwijd een oorlog gaande tegen christenen. En veel mensen in het Westen hebben niets in de gaten, stelt de Amerikaanse journalist John L. Allen jr. „Het staat buiten kijf dat christenen op deze aarde het meest worden vervolgd, en nieuwe martelaren lijden te vaak in stilte.”
Allen, onder meer Vaticaanwatcher voor de Amerikaanse omroep CNN, laat in zijn boek ”The Global War on Christians” (New York, 2013) heel wat alarmbellen rinkelen. Een wereldwijde oorlog tegen christenen – dat zijn grote woorden, maar Allen zegt zeker niet te veel.

Lees verder>>>
(h/t Aegolius cs)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in christenhaat, Christenvervolging. Bookmark de permalink .

14 reacties op Het is oorlog: tegen christenen

 1. Christenenvervolging is iets wat moet van de koran en hun opdrachtgevers de valse ‘profeet’ Mo en Allah de Duivel. Maar zoals ik in een andere reactie al zei; “De Duivel heeft meer pijlen op zijn boog”.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Spijker op de kop door deze John Allen jr.: Vervolging verstoort de rust…..al zou ik zelf graag bij de rest van de opmerking het woordje ‘sommige’graag vervangen door ‘de meeste.’ Ze kijken immers massààl weg, met de kopstukken voorop! En vooral alarmerend is, dat het maar dúúrt en dúúrt; je merkt aan niets dat ze langzamerhand eens tot bezinning komen. Een Franciscus I houdt liever zedepreken tegen de rijken, die zich te weinig om de armen bekommeren dan dat hij de christenvervolgingen door de moslims (want deze vervolgingen vinden ècht uitsluitend plaats door moslims en níet bijvoorbeeld door Atheïsten) aan de kaak stelt. Néé, tegenover de moslims blijft hij de opper-dhimmi uithangen. En wat doen tenslotte de overige ‘kopstukken,’ wat det de Aartsbisschop van Canterbury? Precies hetzelfde! Ach, ze zijn meer op hun rust en de schijn-idylle van hun geloofsbeleving gesteld, dan op hun broeders en zusters, overal ter wereld, dat is duidelijk!

  Like

 3. Aegolius cs zegt:

  Slaap verder in uwe onfeilbaarheid, geachte Franciscus. Tenslotte heeft uw Duitse voorganger Benedictus XVI met zijn wel juiste Regensburg “anekdote” ter sprake gebracht waarna Hij als boetedoening zijn voetenwassing de handen hevig heeft gebrand.
  Ach Vaticaanse geldstromen: je kan er over schamperen, behalve als je geen duit bezit.

  Dank Bert: u is sneller dan de …… 🙂

  Like

 4. Dr.Kwast zegt:

  Rutte: 2.
  Zaait islam, islam zaait moslims, moslims zaait terreur, terreur zaait zelfmoorder, zelfmoorder zaait de dood, allah oogst, wij verliezen en treuren. Te wapen roept de populist en grijpt naar de koran en kust hem. Asser WALGELIJK.

  Like

 5. Harry zegt:

  Ik vraag me in alle oprechtheid af waarom die christenen hun waffel niet opentrekken en in actie komen .
  Sprak pas iemand die mij bestookte met een preek , daarop aan : waarom doen jullie níks tégen de islam , waarom trekken jullie je mond niet eens open ?
  Het bleef lang stil .
  Toen kreeg ik : “ja maar het christendom is de enige religie die de mensen vergeeft ” .
  Verder kwam ik niet .
  Het was een hele aardige vrouw , dus ik hield me een beetje in .
  Het enige van het christendom wat me bijblijft is de laatste lettergreep van dat woord .
  Ze laten zich net als schapen naar de islamitische slachtbank leiden , zonder morren want het zal wel de wil van de “Heer” zijn .
  Had ik vroeger de illusie dat moslims hier nauwelijks poot aan de grond zouden krijgen omdat het een tegenpool van de christenen is , nou niks is minder waar .
  Ze helpen ze nog als ze de kans krijgen . “Want ze geloven tenminste nog érgens in “.

  Doet me denken aan de transporten van de Joden naar Duitsland , iedereen volgde gedwee een paar Duitsers met een geweer , terwijl ze met z’n allen makkelijk die paar Duitsers hadden kunnen uitschakelen .
  De uiteindelijke score van dit “falen” is bekend .
  Het zal peanuts blijken te zijn geweest in vergelijking met de volgende holocaust .
  Met alle respect voor de vorige .
  Voor al die christenen :
  Wordt toch eens wakker , stijve planken !

  Like

  • Henk.V zegt:

   1) Het eerste wat de christenen in het Westen hebben te doen is ophouden de islam dood te knuffelen alsof die richting een verwante godsdienst zou zijn die men liefdevol en bij voorbaat alles vergevende in de armen moet sluiten en leer de islam te zien voor wat die is: de grote vijand van het christenen en Joden!De sloper van onze maatschappij!
   Om dat te kunnen MOETEN de kerkgenootschappen hun geestelijke Augiasstal reinigen van alles wat te maken heeft met politiek correct denken .Dit samenstel van ontaarde , modieuze, dwangmatige opvattingen die ieder kennelijk moet aanhangen, is de grootste corrumperende naoorlogse dwaling die wij ooit in onze geschiedenis hebben gezien.

   De islam heeft ten opzichte van het westen zeer boosaardige intenties en de idioten van politiek correct spannen daar volledig mee samen.

   Dus, kerken : ruim dat vreselijke duo op en wordt wie je ooit was: verspreiders van heldere, Bijbelse opvattingen. Ook al gelooft iedereen niet meer: het zijn deze opvattingen die een groot deel van de bouwstenen aandroegen voor de best fungerende maatschappij die er ooit heeft bestaan : ONZE maatschappij.

   Deze zal door politiek correct en islam alleen maar worden te gronde gericht, dus ,kerken, versta de opdracht die jullie hebben!
   Zend sterke signalen uit en open je mond en kom op voor je geloofsgenoten die worden vervolgd.
   2) Christenen, stem niet meer op partijen die van het politiek correcte denken uitgaan, maar roep ze tot de orde in krachtige bewoordingen.
   Eis dat onze laffe, door links geïndoctrineerde overheid die in naam nog christelijke politiek bedrijft, opkomt voor vervolgde geloofsgenoten en voor de Joden.

   Kerken die toestaan dat onze vrijheid, cultuur en eigenheid worden verziekt hebben geen recht van bestaan meer.Volgens de bijbel zijn dergelijke instanties te vergelijken met zout waarin geen kracht meer zit. Waardeloos, dus. Geschikt om bij het afval te belanden.

   De keus is aan jullie.

   Like

 6. luckybee zegt:

  Het is niet een oorlog alleen tegen Christenen maar tegen alles wat niet Moslim is.

  Like

 7. Aegoliuscs zegt:

  Geachte @ Henk.V,
  Geloof is de geëxploiteerde gedaante van ultieme machtbetrachting over bestuur en de individuele geest. De “dwangmiddelen” reiken de aanhangers zelf aan als de doodsangst voor het eeuwige niets, dat plaats kán maken voor hemel, hel of het “tussenwerpsel” vagevuur. Zolang de kerk bijvoorbeeld geloofwaardig kan beschikken over sacramenten die afvalligen zal worden onthouden, blijft zij intermediair tussen leven en dood. Het sacrament van biecht behoeft toelichting: het betreft een vrijwillige onderwerping aan de mores van de 10 geboden waartegen men mogelijkerwijze heeft gezondigd en wegens een klemmend gevoel, vergiffenis behoeft van de kerkelijk aangestelde beroepsuitoefenende tussenpersoon, hetwelk als u het werkelijk meent, zal worden vergeven na opgelegde boetedoening. Wellicht is het voorgaande cruciaal voor de vergevingsgezindheid en liefde dat een god zijn gelovigen en tegenstanders kan bieden.
  Men hoeft geen theologie gestudeerd te hebben om te zien dat het koran-strijdboek, zo’n 600 na christus ontstaan, een beter concept aanbiedt voor hen die het aanhangen en belonen zoals het zich langzaam laat aanzien op het wereldpodium, met oorlog, bloedige ongekende wreedheid en geweld, streven naar het martelaarschap met de beloofde x aantal maagden. En familie weer een trapje hoger plaatst.
  Ik geloof er niet meer in dat de politiek en zeker het Europese, een halt kan toeroepen aan het fenomeen geloofsbelijdenis en uitvoering waarbij de democratie volstrekt wordt ontkent. Naaaahhh, dat laatste is de EUSSR niet zo vreemd. En Rome? Ach, wat vaticaanpasjes omstreeks ’45 en geloofsopstelling jegens Joden………
  Ik wil afsluiten met:
  Gustave Flaubert: Beroemd citaat: ‘Ik eis in naam der mensheid dat de Zwarte steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dàt is de manier om het Fanatisme te ontmoedigen’ (1878)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert

  Wordt niks, Henk.V met de kerk.

  Like

  • Aegoliuscs zegt:

   Toevoeging: ondanks uw steekhoudend betoog.

   Like

  • Henk.V zegt:

   De aard van de religieuze processen die u zo mooi analyseert kan ik wel volgen,Aegoliuscs, maar ondanks de inderdaad hopeloos lijkende toestand van alle instituten die onder het verzamelbegrip ”kerk” zijn te vatten, zeg ik als niet meer kerkelijk meelevend christen, dat het christendom met al zijn onvolkomenheden en afwijkingen niettemin er in is geslaagd telkens weer kern-elementen in haar geloofsbeleving opnieuw te activeren, zodat er een soort hernieuwing kon plaatsvinden met de daarbij behorende stimulansen voor de maatschappij.

   De opleidingsinstituten van de huidige officiële kerkgenootschappen zijn al decennia succesvol geïndoctrineerd door ”politiek correct” via de methode van de Frankfurter Schule, die leerde dat men, om een maatschappij te ver- links- en, er voor moet zorgen dat er in de opleidingen van alle instituten van onderwijs en beroepsopleidingen zeer linkse mensen op sleutelposities belanden.

   De theologische opleidingen van de grote kerkgenootschappen schakelden over op thema’s die niets meer met specifiek evangelische opvattingen vandoen hadden, zoals bijvoorbeeld, de vrouwen emancipatie, ontwikkelingshulp, rassenscheiding, solidariteit met de zwakkeren en ongetwijfeld staan er nu veel lijdende Palestijntjes op het menu en niet te vergeten: die afschuwelijke Israëli’s die de weerloze , altijd goedwillende Arabische wereld zoveel verdriet doen.

   En dan vraagt men zich ook nog af waarom de mensen zich en masse en met een noodgang afkeerden van de linkse ”religieuze leidslieden”.
   Inderdaad, dat beeld is schrikbarend en weerzinwekkend.

   Tegelijkertijd leert de geschiedenis dat er volgens de wetten van actie en reactie na elke inzinking vormen van opleving ontstonden, waardoor er tot op zekere hoogte toch een mate van geestelijke continuïteit bleef bestaan.

   De joods-christelijke en humanistische basis van onze maatschappij is daardoor eeuwenlang intact gebleven en dat is maar goed ook, want ik denk niet dat er maatschappijen bestaan in de wereld die beter in elkaar steken dan de westerse..

   Wat men van de volgende uitspraak van mij vindt laat mij eigenlijk tamelijk koud, maar ik denk werkelijk dat er wij in de beste mogelijke samenleving ter wereld leven, waarin ieder mens zich volledig kan ontplooien, behalve natuurlijk degenen die onze samenleving willen ondermijnen.En wie ik met de laatsten bedoel is wel duidelijk.

   Het citaat van Flaubert die u aanhaalt spreekt mij werkelijk aan.

   Maar voordat het ooit zover zou komt dan zal het Westen toch werkelijk weer meer bij de les moeten zijn dan nu en dan moeten ook christenen die weer beter bij de les zijn geraakt .
   Het kader waarin dat zou kunnen gebeuren heb ik al uiteengezet:-)

   Like

 8. Anneke zegt:

  Tijdens de tweede wereldoorlog was de leus: Voor iedere jood een brood
  Heden….Voor iedere katholiek een piek…..”Pffff; waar strand het schip??? In een brandend hellevuur??? Ach; over elf maanden weten we meer…..”. GELUKKIG NIEUWJAAR……met z’n allen er toch iets goeds van zien te maken !!! ! !!!

  Like

 9. Anneke zegt:

  Religie is niet gelijk aan een overtuigd geloof, het is in elkaar geknutseld door de kerk. Vandaar zoveel stromingen (te-veel), die weer chaos en twijfel produceren. Geloof komt uit het hart komen, de Heilige Geest woont in het mensenhart….Dan is het oprecht, maar dan nog staat men nog al eens te wankelen…als gevolg van twijfel, angst; ect..ect. Ook gelovigen struikelen door de hindernissen van de LISTIGE gif-adder SATAN…..Máár uiteindelijk zal het kwaad zijn verdelgd, door de eigen geproduceerde misleidingen/hindernissen. “Boontje komt om z’n loontje….”.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s