Europa wringt langzaam het leven uit de nationale democratie

Screenshot_22

Beslissingen die het leven van de kiezers beïnvloeden, worden door bureaucraten en ongekozen ‘deskundigen’ genomen. Om de zoveel tijd treft men een boek, een gedicht of een kunstwerk aan dat zo origineel, perfect gemaakt, waarheidsgetrouw en juist is, dat je het niet uit je hoofd kunt krijgen. Je moet het vele malen lezen of ernaar kijken om het in de context te kunnen plaatsen en te begrijpen wat het betekent.

In de loop van twee decennia had ik als politiek verslaggever een dergelijke ervaring, mijn krachtigste tot dusver, toen een vriend mij attendeerde op een 20-pagina’s tellend artikel in een weinig bekend wetenschappelijk tijdschrift.

Het artikel is geschreven door de politicologen Richard Katz en Peter Mair en is getiteld: “De opkomst van een kartel partij”. Het verklaarde onmiddellijk bijna alles wat mij als politiek verslaggever had verbijsterd: de ongezonde overeenkomst tussen zogenaamde rivaliserende partijen; de corruptie en het geknoei dat deel is gaan uitmaken van de moderne politiek; de opkomst van een politieke elite die vervuld is van minachting en vijandigheid ten opzichte van de gewone kiezers. Mijn boek ‘De triomf van de politieke klasse’ was in bepaalde opzichten een poging om dat Katz en Mair essay te populariseren.

Screenshot_26

Verscheidene maanden geleden was ik geschokt en bedroefd toen ik hoorde dat Peter Mair (die ik nog nooit heb ontmoet) plotseling was gestorven  tijdens een vakantie met zijn familie in zijn geboorteland Ierland, slechts 60 jaar oud.  Zijn vriend Francis Mulhern echter heeft er op bekwame wijze voor gezorgd dat het boek, waarmee hij vlak voor zijn dood nog bezig was, gedrukt werd. Het heet “‘Ruling the Void’: Het uithollen van de westerse democratie” en het is uitgegeven door Verso. In mijn ogen is het in elk opzicht net zo briljant als het eerdere essay.

Het eerste hoofdstuk is gewaagd, krachtig en zet het centrale thema prachtig uiteen: “De tijd van de partijdemocratie is verstreken. Hoewel de partijen zelf blijven bestaan, zijn ze toch losgeraakt van de samenleving en streven zij een vorm van concurrentie na die zo betekenisloos is dat ze niet langer in staat lijken een duurzame democratie in zijn huidige vorm in stand te houden”.

In de eerste helft van het nieuwe boek concentreert Mair zich op deze crisis van de partijdemocratie. Hij volgt de sterke daling van de opkomst bij de verkiezingen, de ineenstorting van het partij​​lidmaatschap (de Tories dalen van 3.000.000 in de jaren vijftig tot nauwelijks 100.000 vandaag de dag, een daling van 97%) en het verval van de burgerparticipatie. Mair toont aan dat dit een Europese trend is. Over het hele continent hebben partijen zich tegen hun leden gekeerd. Politieke leiders vertegenwoordigen niet langer de gewone mensen, maar worden in feite afgezanten van de centrale overheid.

Screenshot_2

Dit alles is van uitzonderlijk belang  en staat centraal in het noodzakelijke hedendaagse debat over ontgoocheling bij de kiezers. Ik wil me echter concentreren op de tweede helft van Mair’s boek, omdat de professor zich hier richt op de rol die de Europese Unie speelt in het ondermijnen en het omzeilen van de nationale democratie.

Hij begint met een historische paradox. De ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1990 was in theorie het beste moment voor de westerse democratie. Maar het was ook het moment dat die begon te mislukken. Mair stelt dat de politieke elites van Europa zijn veranderd in “een beschermd gebied, veilig voor de eisen van de kiezers en hun vertegenwoordigers”. Dit Europese politieke bestuur heeft de besluitvorming weggehaald bij de nationale parlementen. Over vrijwel alles wat belangrijk is, van de economie tot de immigratie, worden elders besluiten genomen. Professor Mair stelt dat veel politici deze tendens hebben aangemoedigd, omdat ze zich wilden “vrijwaren van de verantwoordelijkheid voor potentieel impopulaire beleidsbeslissingen om zich op die manier te beschermen tegen mogelijke ontevredenheid van de kiezers”. Dit houdt in dat besluiten die een diepgewortelde invloed op het leven van de kiezers hebben nu worden genomen door anonieme, ongecontroleerde bureaucraten in plaats van door politici die verantwoording hebben af te leggen aan hun kiezers.

Screenshot_24

Hoewel het motief begrijpelijk is, is het effect schadelijk geweest, omdat het politici machteloos of laf doet lijken en het heeft de politiek zelf in diskrediet gebracht. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld kan David Cameron  vrijwel niets doen om de Bulgaarse of Roemeense immigratie af te wenden. De premiers van Griekenland, Portugal en Spanje zijn nu in feite filiaalmanagers voor de Europese Centrale Bank en voor Goldman Sachs. Door een afschuwelijke paradox is de Europese Unie, die opgericht werd als een manier om een terugkeer naar het fascisme in het naoorlogse tijdperk te vermijden, inmiddels gemuteerd tot een manier om de democratie zelf nietig te verklaren.

In een fabelachtige analogische redenering/vergelijking haalt Mair Alexis de Tocqueville, de 19e-eeuwse Franse denker voor de geest, die vaak wordt beschouwd als de grootste moderne theoreticus over de democratie. Tocqueville merkte op dat de prerevolutionaire Franse aristocratie voorwerp van verachting werd, omdat zij privileges opeiste op basis van de rol die ze niet meer kon vervullen. De Europese politieke klasse van  de 21e eeuw, zegt Mair, bevindt zich in een identieke positie.

Samenvattend zijn de Europese elites heel dicht gekomen bij de afschaffing van wat we zijn gaan beschouwen als de politiek en zij hebben deze vervangen door een regering van bureaucraten, bankiers en verschillende ongekozen experts. Tot dusver zijn zij hiermee weggekomen. De verkiezingen van mei van dit jaar voor het Europees Parlement zullen een fascinerende test leveren of zij dit kunnen blijven doen.

Screenshot_30

De Europese Unie zegt dat zij zich geen zorgen maakt over deze verkiezingen. Een rapport dat de vorige maand verscheen van twee leden van het Jacques Delors Instituut concludeerde dat “de numerieke toename van populistische krachten geen merkbare invloed op het functioneren [van het Europees Parlement] zal hebben, dat grotendeels zal blijven fungeren op basis van de compromissen die tussen de dominante politieke groeperingen worden gesloten. Die weerspiegelen de standpunten van de overgrote meerderheid van de EU-burgers” .

Ik ben benieuwd. In Frankrijk suggereren de peilingen dat het Front National, dat illegale immigranten vergelijkt met ‘georganiseerde bendes criminelen’ meer stemmen zal krijgen dan de gevestigde partijen. Het Front National heeft de krachten gebundeld met de fel anti-islamitische Geert Wilders in Nederland, die belooft dat hij terug zal vorderen “hoe wij onze grenzen, ons geld, onze economie, onze munt beheren”. In Groot-Brittannië zal Ukip waarschijnlijk in mei gaan winnen. Anti-Europese partijen zijn in opkomst in Denemarken, Oostenrijk,  Griekenland en Polen.

Deze anti-EU-partijen zijn meestal rechts en vaak extreem rechts. Om redenen die moeilijk te begrijpen zijn, blijft links enthousiast de EU steunen, ook al is het een beleid dat de levensstandaard naar beneden haalt en de werkgelegenheid en ondernemingen vernietigt, en zelfs (in het geval van Griekenland en Spanje) hele economieën. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld  is Ed Miliband een fervent voorstander van het Europese project en weigert hij zelfs om het idee van een referendum goed te keuren.

Screenshot_27

Net als Miliband is Peter Mair van linkse komaf. Hij was een Ier die het grootste deel van zijn professionele leven gewerkt heeft aan Europese universiteiten in Italië, Nederland en Ierland. En toch heeft hij geschreven wat verreweg de meest krachtige, wetenschappelijke en overtuigende anti-EU-verhandeling is die ik ben tegengekomen. Die bewijst dat het onmogelijk is om een democraat te zijn en het voortbestaan van de Europese Unie blijvend te steunen.

Zijn postume meesterwerk verdient het om een grondtekst voor Eurosceptici te worden, niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook aan de overkant op het continent. Het is belangrijk dat dit gebeurt. De strijd om de parlementaire democratie terug te winnen moet niet alleen behoren tot de rechtse (en soms fascistische) politieke partijen. Links en rechts kunnen het op een respectabele manier met elkaar oneens zijn over veel belangrijke kwesties. Maar beide kanten van de ideologische kloof moeten zeker accepteren dat de democratie nog steeds de moeite waard is om voor te vechten en dat de Europese Unie de gemeenschappelijke vijand is geworden.

Screenshot_29

Bron:
http://www.telegraph.co.uk
Auteur: Peter Oborne

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, Censuur, dictatuur, Elite, Eurofielen, Europa, EUSSR, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, Nationalisme, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

19 reacties op Europa wringt langzaam het leven uit de nationale democratie

 1. Goed verhaal en analyse!
  De vraag is dan wel: waar gaat dat verder heen, hoe en door wie wordt dat gestuurd?
  UIteraard heb ik daar mijn Bijbels antwoord op, maar ik ben zeer benieuwd naar het antwoord van degenen, die de Bijbel negeren en het zonder JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob wensen op te lossen.
  Shalom
  Ben

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Moeilijk te zeggen, Ben.
   En wel op de eerste plaats door het simpele gegeven, dat geen sterveling de kunst van het koffiedik-kijken beheerst, ook niet hier op de site.
   Er zijn er hier enkelen, die meenden, een voorspelling te kunnen wagen op grond van de berichten die ons hier regelmatig bereiken. Daar kwamen dan, zonder uitzondering, de vreselijkste doemscenario’s uit. -Die ik persoonlijk nog steeds weiger, zonder meer te aanvaarden.
   Ik geloof best, dat de EU-top niet het beste met ons voorheeft, zij het dan eerder uit kwaadaardige onkunde, dan uit pure kwaadaardigheid. En de waar te nemen tendensen in verschillende landen zoals Groot-Brittannië en Zweden stemmen zeker niet hoopvol, maar ik weiger te geloven, dat de toekomst er zo hopeloos uitziet als sommigen hier hem afschilderen.
   Hoezo niet? Ik heb gewoon té veel vertrouwen in de spirit van de Westerling, op dit punt.
   Het LIJKT of sommige landen alles maar willoos over zich heen laten komen, en het kan heel goed zijn, dat er nog een periode gaat aanbreken, dat het zal LIJKEN of die tendens zich uitbreidt. Maar uiteindelijk……Nee. Ooit is de maat vol, zéker voor het Europese Parlement.
   Dat European Framework is op zichzelf al een vat vol tegenstrijdigheden, dat krijgen ze er nooit zonder slag of stoot door. En àls dat al mocht lukken, gaat het binnen de kortste keren voor interne conflicten zorgen, mark my words.
   Veel Europeanen zijn nu nog voor de EU omdat ze in dit stadium te weinig aan den lijve ondervonden hebben. Zodra dat verandert, zal het ze heus nog gaan tegenstaan.
   De naieve goedmensen steunen de Islam, zolang ze de illusie kunnen koesteren, dat het niet betekent, dat ze het geloof zèlf moeten aannemen. Zodra ze onomstotelijk merken, dat ze dat wèl moeten is het uit met de sympathie.
   Sommigen hier beweren dan stellig: Maar dàn is het te laat. Heel soms neem ik dat zinnetje wel eens over in een comment. Maar echt geloven doe ik het eerlijk gezegd niet.
   Mijn stellige overtuiging: TE LAAT IS HET NOOIT.
   En wat mij, in alle eerlijkheid, echt kwaad kan maken op de doemdenkers: Dat ze niet genoeg vertrouwen hebben in de Nederlandse onverzettelijkheid, in de hier welhaast heilig verklaarde vrijheid van meningsuiting, hoewel die hier zelfs door de goedmensen wordt erkend! En als er dan iemand hier een doemvoorspelling publiceert in de geest van: “Het gebeurt onherroepelijk en we hebben het maar te nemen,”word ik echt kwaad. Niet eens omdat ik dat niet wíl, maar gewoon omdat het volgens mij niet zo ís.
   Sommigen in de EU-top willen het, waarschijnlijk, maar uiteindelijk gaat het ze niet lukken. Uiteindelijk niet.
   Er zullen mogelijk moeilijke periodes aanbreken, maar er zal verzet komen. EN TENSLOTTE HALEN ZE BAKZEIL.
   En zal ik je nog wat zeggen? TE BEGINNEN IN NEDERLAND!
   Hoe ik dat allemaal weet? Dat weet ik niet, net zo min als iemand anders hier.
   Dat gelóóf ik. En inherent aan een geloof is, dat je er niet aan twijfelt.

   Like

   • Hi Therese,
    Ik ben blij met het verzet tegen de EU vanuit PVV en hun bondgenoten, met een enkele kanttekening natuurlijk mbt. extreem rechtse elementen incidenteel.
    En verder graven figuren als Hollande hun eigen graf, het electoraat wordt nl. pas wakker bij veel werkelozen en bezuinigingen.
    Maar het lijkt me, dat de NWO, die al decennia lang bezig is met haar “kalifaat”, dat ultieme doel coute que coute na blijft streven en al die zakkenvullers in de politieke wereld willen graag de zakken gevuld houden.
    Dus het nodige verzet, maar niet zodanig, dat het NWO-kalifaat verhinderd wordt.
    Helaas, dat ultieme doel zit gewoon in de genen, al sinds de zondeval, toren van Babel, diverse wereldrijken, ultiem dus de NWO.
    De dikke meerderheid kiest nl. voor het kwade, w.o. een totalitair systeem, waarmee men dan denkt beter af te zijn en eindelijk de “maakbare samenleving zonder JHWH” te kunnen realiseren.
    Dat zal dan na een schijnvrede ultieme chaos opleveren, waaruit alleen JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob ons zal redden.
    Hoopvol, voor wie op Hem vertrouwt. Vernietigend voor wie Hem afwijst en ontkent als de Bron van alle leven.
    Het mooie van het hele verhaal is wel, dat de Schepper ons de eigen vrijheid laat om zelf te ontdekken of Hij de enige weg is of dat de mens zelf zijn eigen “god” kan zijn.
    JHWH laat ons de eigen verantwoordelijkheid, de NWO zal ons die ontnemen, zoals alle totalitaire systemen hebben gedaan.
    Shalom
    Ben

    Like

   • Ekster zegt:

    Theresa, bij mij is het omgekeerd; ik heb soms, op optimistische dagen, hoop dat het nog niet te laat is, maar we moeten realistisch zijn. De EUSSR is bijna een feit en groeit maar door. We weten toch ook dat als politici eenmaal een besluit hebben genomen ze er never nooit meer op terug komen? Ook al blijkt het besluit nog zo fout geweest, ze zullen iedereen laten bloeden, liever dan toe te geven. Zo zitten deze arrogante klootzakken nu eenmaal in elkaar. Ik ben wel zo optimistisch te denken dat de meerderheid van de bevolking ooit wakker zal worden, maar in een veel te laat stadium. De enige uitweg die op een gegeven moment overblijft is een volksopstand, een revolutie. Maar Nederlanders zijn niet uit het juiste hout gesneden voor een revolutie. Ze zijn veel te braaf en gezagsgetrouw. Volkeren met een turbulenter verleden staan veel sceptischer tegenover politici. De Nederlanders hebben niet genoeg meegemaakt en slikken veel te veel.
    Maar ik blijf met heel mijn hart hopen dat je gelijk hebt en dat het nog niét te laat is.

    Like

   • bigljohn zegt:

    Ekster 7-1-2014 16.01. In het verleden (1940 – 1945) hebben Nederlanders wel degelijk veel meegemaakt. Echter, ze beheersen de vergeetkunst optimaal en trappen zo weer in de volgende val. En inderdaad zijn Nederlanders veel te braaf en gezagsgetrouw. Ze spreken over Geert Wilders als zijnde dat hij maar wat in de rondte lult, maar in feite nergens een echte oplossing voor heeft. Let maar eens op. Velen zullen op de PVV gaan stemmen, net als u en ik, maar de PVV heeft wel minimaal 78 Kamerzetels nodig om echt spijkers met koppen te slaan. Het verbaast me niets dat er (door het gemanipuleer van de Mainstream media en links) er een derde kabinet Rutte komt, of nog erger Pechtold 1. Met de PVV alweer in de gedoogrol. Want zeg nou zelf, welke politieke partij ziet men met samen met de PVV een kabinet vormen ? Ze kijken de PVV allemaal dood, of ze dwarsbomen de partij optimaal. Nee, volgens mij zijn de mogelijkheden in Nederland marginaal en moet het begin van de bevrijding (uit de E.U. en weg met die Moslim) uit een ander Europees land in gang gezet worden.

    Like

  • luckybee zegt:

   Zonder God is het Chaos voor programeerd

   Like

  • Wachteres zegt:

   @ Ben Kok
   Ook voor christenen geldt hier, volgens mij, Ora et Labora – bid en werk.

   Als wij hier niets tegen ondernemen …..

   @ Theresa, jouw optimisme trekt mij omhoog …. Zelf had ik de hoop in de ouderwetse ‘vrijgevochtenheid’ van de Nederlanders al opgegeven. Een jarenlange linkse hersenspoeling kan veel slaafsheid in het denken van een mens tot ontwikkeling brengen

   Like

   • Hi Wachteres:
    Natuurlijk is het “ora et labora”, dat weet je ook wel van me. Precies daarom bieden we iedereen die wil een alternatief door onze site tora-yeshua.nl , acties en door onze samenkomsten elke shabbath.
    Met bovendien een antwoord op de nepvrede, die men via de “maakbare samenleving” denkt te kunnen realiseren.
    Dat laatse is net zo gestoord als de klimaat gekte, temidden van 50 graden onder nul in de USA en vastgelopen ijsbrekers op de Noordpool blijven roepen om wereldwijde belasting en wetten tegen de “opwarmende aarde”.|
    Shalom
    Ben

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Welnee, Wachteres: Het punt is namelijk, dat Links -althans Links Nederland- met andere dingen totaal niet slaafs ís.
    Dat heb ik ooit al eens ergens in een ander comment laten vallen en Henk (V.) bevestigde dat toen.
    Als hetzelfde gedram dat moslims voortbrengen vanuit Néderlandse orthodoxe hoek zou komen, zat Links bovenop de kast! Dat soort ingrijpen in hun levens wíllen ze helemaal niet!
    Ze komen alleen maar niet van het verkeerde idee af, dat desnoods de SGP nog invloed op het staatsbestel zou kunnen uitoefenen, maar de Islam niet. Dat die het op dit ogenblik nog niet kan, maar wel wíl, daaraan gaan ze voorbij.
    Maar dat wil niet zeggen, dat ze de dagelijkse praktijk zouden zien zitten. Ze weigeren alleen om te geloven, dat het zo ver kómt!
    Maar ik geloof er niets van, dat ze dàt zo maar zouden slikken, mocht het onverhoopt wèl zo ver komen. Dat ligt NIET in de Nederlandse aard, links of rechts.
    En maak je niet meer dan de gepaste zorgen over dat European Framework: Dat wangedrocht -en tenslotte is het nog maar een concept – vertoont zóveel tegenstrijdigheden, dat het in de praktijk niet goed uitvoerbaar is.
    Denk na: Jij en Henk V., jullie hebben het betreffende artikel destijds vertaald; jullie kunnen dat weten.
    Zie ook mijn reactie aan Cathja op het onderwerp “Alsnog in dit theater…. enz.”

    Like

 2. Sjaak zegt:

  Hier nog een sterk staaltje van afgebroeitheid !
  De USA will dat de EU de importregels die van USA Levensmiddelen
  van de USA naar hun regels aangepast zullen moeten worden !
  Bevoorbeeld worden in de USA alle haantjes en kippen in een kloorbad
  gewassen daarmee voor de Export alle Bakterien afgedood zijn !
  Evenzo de Genen mannupuleerden levensmiddelen een vrijbrief krijgen
  voor de Export naar Europa ! De Expert en smerenkommediant die
  hiervoor zijn voet al in de deur heeft is :Stuart E. Eizenstat !
  (ehem. US-Botschafter bei der EU, Co-Chair Transatlantic Business Council, USA !
  En wie het uitziet is geen probleem bij deze deze Europese klotenkusser uit Brussel
  tegen alles ja te zeggen wat Geld in het laadje brengt !

  (Befürworter des Freihandelsabkommens u.a. auf die Frage, ob die Befürchtung von Verbraucherschützer, dass bislang strenge EU-Standards für gentechnisch oder hormonell veränderte Lebensmittel aus den USA aufgeweicht werden könnten, real ist ).

  Like

 3. jean zegt:

  Perfecte analyse van hetgeen in Europa gebeurt. Trouwens Europa is sinds de laatste 20 jaar geleidelijk aan de burgerrechten aan het inperken. Dus de term fascisme is goed gekozen. Maar heel veel mensen beseffen dit niet eens. Als het zo verder gaat zitten we binnen 10 jaar met een veredelde dictatuur. Deze dictatuur bestaat trouwens al bij de Europese top, waar premiers onder elkaar beslissen, dit zonder dat het Europese parlement daar inspraak op heeft.
  Feitelijk zou de EU opnieuw naar de eerste 6 lidstaten dienen te gaan en de principes van Adenuar indachtig dienen te zijn.

  Like

 4. Philippine zegt:

  @ Sjaak 21:59
  Heel goed van u.
  Het staat ook op de Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

  Hartelijk dank Wachteres & Henk V,

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Wachteres & Henk prima gedaan. Laat ik de hoop koesteren, dat de nationalistische partijen een dikke overwinning gaan behalen. En daarna zullen we terug dienen te gaan naar het concept EEG.
  Dat betekent in mijn optiek, het ontmasntelen van de EU, het teruggaan naar de “eigen munt”, – de DM voor Duitsland, de gulden voor Nederland etc- en het teruggeven van de soevereiniteit van elk Europees land!

  Like

 6. Harry zegt:

  Inderdaad , heel geleidelijk en voortdurend wordt ons strot verder dichtgeknepen .
  Ook een vorm van versterving .

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Het artikel bewijst dat zelfs vanuit de linkse hoek af en toe zeer zinnige dingen naar voren kunnen worden gebracht, mits men het verstand bij voorbaat niet op nul heeft gezet en de oogkleppen van de ogen zijn gerukt..

  Van oorsprong rust de Europese cultuur op een joods-christelijk, humanistisch fundament, van waaruit een maatschappij is ontstaan waarin vrijheid , harmonie en redelijkheid heersten, waarin het besef van goed en kwaad tot algemeen gedachtegoed kon worden gerekend, waarin een goed doordacht rechtsstelsel en gemotiveerd politieapparaat over het welzijn en de veiligheid van iedereen waakten, waarin plaats was voor mededogen voor de mensen en waarin kansen werden geschapen voor iedereen om zich in alle vrijheid op een zinvolle wijze te ontplooien.

  Deze wereld fungeerde heel goed binnen vaste, onaantastbare landsgrenzen.
  Het belang van het besef van onafhankelijkheid kan niet genoeg benadrukt worden!
  Hieraan ontlenen de burgers namelijk een gevoel van veiligheid en bestendigheid, waarin zij zelf hun bestemming konden bepalen.Neem die grenzen weg en je kunt jezelf niet meer zijn.

  Het fundament van onze beschaving is jaren terug bewust aangetast door ultralinkse lieden die een verschrikkelijke hekel hadden aan alles wat met de joods christelijke godsdienst had te maken.
  Zij hadden hun intelligentie samengebald in de Frankfurter Schule, een denkrichting dat tot bedoeling had de westerse (kapitalistische) maatschappij volledig te gronde te richten.

  Iedereen die denkt dat goed en kwaad een opvatting is die men persoonlijk moet definiëren verkondigt een opvatting van de de Frankfurter Schule, want zonder duidelijke noties van goed en kwaad ontstaat er totale chaos, een verwildering van de normen.
  Dank zij deze beruchte denkrichting is een begin gemaakt met de ondermijning van elk bestaand gezag en in een klimaat van niet ophoudende opstandigheid is bijvoorbeeld de hele seksuele moraal ontaard en zijn er generaties mensen ontstaan waarin velen vaak volstrekt zelfzuchtig en oppervlakkig zijn ingesteld,
  De opvatting dat alles wat men denk en gelooft relatief is en dat alle godsdiensten op het zelfde neerkomt is een puur Frankfurter Schule opvatting.

  Dit systeem heeft de westerse maatschappij totaal verzwakt. en daaronder vallen ook de overheden.Elke maatschappij lijdt aan dezelfde linkse ziekte! Verward, karakterloos, zwak in de uitoefening van gezag en stuurloos.

  De EU is een product dat is ontsproten aan de hersenen van mensen die ook door het Frankfurter virus is aangetast , maar aangestoken door het virus of niet, daar heeft men zich al in 1975 verbonden met een ideologie waarin nooit plaats was voor Frankfurter gebazel en die daarom aanmerkelijk vaster in de schoenen staat en die vast besloten is de touwtjes in de EU in handen te krijgen..

  De EU heeft geen enkele boodschap meer aan nationale identiteiten en alles wat daartoe behoort en negeert alle goede dingen die daaruit voor ons zijn voortgekomen, zoals onze vrijheid en welvaart, bijvoorbeeld en daarom zal “Brussel´´ letterlijk alles van ons wegnemen wat tot ons welbevinden strekte.
  De muren van onze nationale woning worden afgebroken en samen worden wij ondergebracht met vele anderen, waarmee wij weinig of niets gemeen hebben.Dat is de betere wereld waar Brussel naar streeft.

  Daarom is er geen enkele twijfel meer mogelijk: de EU is onze VIJAND.Daar moeten wij zo snel mogelijk vanaf, precies zoals Wilders zegt.

  Onze nationale regering is door het Frankfurter virus zo verzwakt en stuurloos geworden dat er niemand meer voor het volk op komt die hen op het pluche heeft geplaatst.Alle ministers die met hun Europese collega’s vergaderen worden daar vakkundig op het juiste gedachten spoor
  geplaatst.Het huidige kabinet heeft beslist geen boodschap meer aan haar kiezers.

  Daarom wordt 2014 inderdaad een cruciaal jaar:
  -of wij verwijderen alle partijen die ons te slaven hebben gemaakt van Brussel en kiezen een partij die voor koersverandering zorgt en geven daarmee de parlementaire democratie een laatste kans,
  -of een onnozel volk kiest weer traditioneel een legt daarmee zichzelf permanent de strop om de nek..

  Voortzetting van het huidige rampzalige beleid na 2014 betekent inderdaad het einde van onze onafhankelijkheid en het begin van een uitzichtloze slavernij.

  Zo simpel ligt het!
  Volk van Nederland, weet wie je kiezen moet!

  .

  Like

 8. Jean zegt:

  Ik respecteer iedereen zijn mening behalve die van moslims, ik heb wel problemen met mensen die zich vasthouden aan religie, het is jammer dat er in de 21ste eeuw nog mensen zijn die fabeltjes achterna lopen maar ieder zijn speeltje zeg ik dan.
  Hopelijk gaan de ogen nog open voor ze dicht geslagen worden door die toenemende massa barbaren ons opgedrongen door die EU misdaadorganisatie, hopelijk krijgen die in mei de genadeklop en horen we daar voor de rest van ons leven nooit meer iets over enkel nog de veroordeling voor een volkstribunaal.

  Like

 9. peterselie1 zegt:

  Noch optimistisch, noch pessimistisch maar een realistische kijk op het EU gebeuren is niet voor een ieder weggelegd, die trouw de diepe ingesleten paden van de reguliere politiek volgen. Door telkenmale te stemmen op die partijen die van Nederland een provincie van Europa gemaakt hebben en de soevereiniteit aan Brussel verkwanseld heeft. Machiavelli wordt door veel personen die de neiging hebben om alles van de beste kant te beschouwen verketterd, maar zijn gedachte goed blijft als een paal boven water staan. Dat de macht centraal staat in de politiek, Niets meer, niets minder bijna een ieder weet waar de vermaledijde politici mee bezig zijn namelijk de macht te vergaren, te vergroten en te behouden. Door dat elk nieuw Kamerlid een eed van trouw moet zweren, (verwar deze eed van trouw niet met de eed van trouw aan Koning Willem Alexander, deze is van een andere orde) dit voorkomt dat volksvertegenwoordigers uit de school klappen, reken maar dat er behoorlijke sancties er in verwerkt zijn. Door deze eed van geheimhouding staan alle neuzen dezelfde kant op en partij-ideologie is voor de bühne, houdt mijn hart vast met de verkiezing van 22 mei aanstaande, wat gebeurt er wanneer er weer strategisch gestemd wordt?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s