Hieronder staan de nieuwe gezichten van het Kwaad

Screenshot_1

(Door: Martien Pennings)

Pinochet met zijn maffia-zonnebril was natuurlijk een uitzondering. De meeste massamoordende dictators probeerden als Vaderen des Vaderlands, Hoeders der Weduwen en Wezen, alsook Beschermers van de Zwakken in het algemeen over te komen. Ach, u kent allen de zoete  voorwaarts–naar-de-lichte-toekomst-portretten van Stalin, Lenin, Mao, Hitler, Pol Pot en Kim Kwang Kwoek. Dit is de meest moderne feministische versie ervan. Hieronder staat de Femke Halsema van Engeland. Kijk toch eens naar dat geniet-gezichtje! Ze is geweldig en ze vindt dat zelf ook.

Screenshot_2

Canon Lucy Winkett

Hier zijn nog meer portretten van Canon Lucy Winkett die de jeugdige rector is van West End Church St James’s Piccadilly. (Heet ze nou Kanon of is ze nou Kanunnik?)In elk geval is ze dus zwaar verantwoordelijk voor de hetze tegen  Israël die in haar parochie begon  rond de gezegende Kerstdagen van 2013. Ga vooral de open brief lezen aan de paus van de Anglicaanse kerk,  Justin Welby, die op deze site in vertaling is verschenen en die de titel draagt “Een kerk van haat”. Die brief is geschreven door Melanie Phillips en ik heb aan die sublieme tekst niets toe te voegen.

Hieronder de goedmenselijke rukkerskop van de laffe hond Justin Welby, de paus van 80 miljoen Anglicanen.  Deze mafkees  heeft een enorme macht en is een groot vriend van de islam. Dat komt waarschijnlijk omdat hij jarenlang in Nigeria heeft lopen te Anglicanen.

Screenshot_3

Justin Welby

Over Israël heeft de kwibus alleen zalvende woorden als “alle volken, ook Israël, moeten in veiligheid en vrijheid kunnen bestaan”. Om daar dan onmiddellijk aan toe te voegen “binnen internationaal erkende grenzen”. En wat dat laatste betekent weten we inmiddels: een Palestijnse terreurstaat aan voor Israël onverdedigbare grenzen. En laten we over dat “internationaal erkend” van die grenzen maar helemaal zwijgen. Of misschien gaan luisteren naar Eugene Kontorovich die uitlegt dat hetgeen alle mainstream-media in het Westen uitblèren over “internationaal erkend” niks met internationaal recht te maken heeft.
___________________________
Door:
Martien Pennings
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestijnen", "Palestina", antisemitisme, Christendom, Groot-Brittannië, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Religie, Rotzakken. Bookmark de permalink .

25 reacties op Hieronder staan de nieuwe gezichten van het Kwaad

 1. peterselie1 zegt:

  Tsja Martien het gros der burgers heeft het niet door dat het kwaad achter een vriendelijk gelaat niet opmerkt wordt. Bij deze lui zit het gewoon in de genen mijns inziens, het dwarsliggen, demoniseren het verraad plegen tegen de natie staat is gemeengoed geworden, net zoals Rutte er steeds weer er mee weg komt met zijn beminnelijk, gemaakte glimlach.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Er lopen zat NEP-christenen rond, ook in hoge functies binnen de kerk zoals het bovengenoemde uitschot !

  Like

 3. luckybee zegt:

  Mischien is het tijd dat de Engelse de revolutie van Oliver Cromwel voortzet en afsluit?Ik geloof het wordt een bloedige revolutie maar veel minder bloedig als de Moslims de Sharia in Brittanie invoeren wordt.Of; met ons zamen doen en Wilders tot president van de Unie van vrije Europese landen samen doen

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Lucy Clare Winkett (born 8 January 1968) is a British Anglican priest. She was Canon Precentor [kanunnik koorleider] of St Paul’s Cathedral, London, prior to her appointment in 2010 as Rector of St James’s Piccadilly.

  With degrees in history from the University of Cambridge (Bachelor of Arts) and theology from the University of Birmingham (Master of Arts), Winkett studied further at the Royal College of Music. When she trained as an ordinand [kandidaat voor het predikambt] at Queen’s College, Edgbaston, she was part of the BBC documentary The Calling.[3] She was ordained as a priest in 1996 and worked as a curate in the Diocese of Chelmsford.[3] In 1997, she was appointed a minor canon at St Paul’s Cathedral. When her appointment was announced in February 1997, it was criticised by the cathedral’s chancellor John Halliburton, who was against the ordination of women priests.[3] She was also reportedly spat at by members of the clergy at St Pauls.[4]

  Winkett writes, speaks and debates on a wide range of issues reflecting on culture, gender and religion. She was a contributor to the best-selling Why I am Still An Anglican (Continuum 2006) and to Seven Words for Three Hours (DLT 2005); she is author of “Our Sound is our Wound” (Continuum 2010) which was the Archbishop of Canterbury’s Lent Book, and a regular contributor to Radio 4’s “Thought for the Day”. She is a founding advisor to Theos, a think tank launched in 2006. She serves as Chair of Governors of St Mary Magdalene Academy, Islington and of an NGO, the Amos Trust.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Als die kerken dan nu weer openlijk anti Israel worden, moet ik terug denken aan de jaren direct na de oorlog. Toen kreeg je als R.K.-scholier
  en “beminde gelovige”, toch ook nog echt openlijk, werkelijk anti-semitische lectuur voorgeschoteld. En dit vlak na de oorlog.
  Een pluspuntje vind ik wel wat ik vanochtend in de V.K. las/////////// OPINIE Van Agt.. inconsequentie van deze voormalige politicus bewijst dat hij moreel geen enkel recht van spreken heeft in welk conflict dan ook.
  Van Agt is vol begrip voor de Palestijnen, maar waren de acties van de Molukkers niet net zo goed ‘een schreeuw om recht’, vraagt Harrie Verbon zich af. ‘Van Agt is erg selectief geweest in zijn verontwaardiging over aantasting van internationaal recht.’
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3572476/2014/01/06/Van-Agt-is-selectief-in-zijn-verontwaardiging.dhtml

  Like

  • Theodoor zegt:

   Ja dit is, van Agt, het zoveelste bewijs dat de politiek uiterst onbetrouwbaar is. Ze misbruiken hun macht en hoeveel hoernalisten steunen de politici hier wel niet bij. Het is een bar slechte wereld.

   Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Goed stuk van U Martien. Ik ben ook helemaal klaar met de zgn. instituten der christelijke kerken. Ik heb er niets mee! Ook vind ik het onbegrijpelijk dat zich “christelijk”, noemende partijen geen enkel weerwoord geven op het vermoorden van Joden en Christenen, in de moslimlanden.
  Kotsmisselijk ben ik van deze schijnheiligen! En politiek verwacht ik ook niets van het cda en de cu. Die heulen inmiddels met de islam samen!

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Het is inderdaad frappant, Martien: Zulke líeve, frísse gezichten, waar de góedheid van afstraalt!
  Of meten we zeggen: de goedmèns? -want dan vallen als vanzelf de stukjes van de puzzel al weer beter op hun plaats. Al behoort de Aartsbisschop eerlijk gezegd tot het type, waar ik, als vrouw, persoonlijk de kouwe rillingen van krijg, maar goed, dat is een kwestie van smaak, zullen we maar zeggen. Oké, de goedmens dus, de verraderlijkste vijand, die men in deze, door islamdreiging gedomineerde tijd kan hebben. Wat betreft de door jou opgeworpen vraag: Ik denk dat de tweede optie het geval is: Lucy Winkett is duidelijk Kanunnik -zie ook haar ‘collar,’ En het is een publiek geheim,dat, hoewel het ‘ambt’ binnen de Anglicaanse kerk officieel openstaat voor vrouwen, diezelfde kerk daar toch spaarzaam meen omspringt. De (jonge)dame moet dus op de één of andere manier haar sporen wel verdiend hebben en dan waarschijnlijk in het enthousiast promoten van de goedmenselijke zaak, oftewel de onversneden palestijnenliefde -die de Aartsbisschop ook al zo na aan het hart ligt. Stràlende lachjes en onschuldig-blije oogopslag, dat is wat de hedendaagse christen kenmerkt, terwijl hij terzelfdertijd zijn geloofsgenoten in de Oriënt fijn laat verrèkken. Kijk, dàt is nou, wat ik de strenggelovigen op deze site van tijd tot tijd duidelijk probeer te maken: Zoek de werken van Satan niet in de grove, stompzinnige, maar àl te zichtbare wreedheid van de Islam, maar zoek haar eerder in de uiterst geraffineerde ‘goedheid’van goedmensen zoals deze soort, die die grove stompzinnige wreedheid mógelijk maakt.
  Satan is uiterst slim: Waar verwacht je zijn werken nu mínder dan temidden van deze gelóuterde mensensoort? Ahem……

  Like

 8. fleckie zegt:

  In mijn gedachten is nog. een ONS,”REIZENDE BEKENDE NEDERLANDER” VERGETEN!!

  Like

 9. maranatha zegt:

  Deze vrouw heeft zeker nooit gelezen wat er in de Bijbel staat, dus bij deze.
  1Tim. 2
  11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
  12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in
  stilheid is.
  13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
  14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
  15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en
  heiligmaking, met matigheid.

  Dat dit gebod noodzakelijk is blijkt wel uit haar blindheid voor het Woord van God aangaande de Heer van de kerk beloofd aan een vrouw die haar plaats wist.

  Lukas 1
  30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
  31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS.
  32 Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God, de Heere,
  zal Hem de troon van Zijn vader David geven.
  33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen
  einde zijn.

  Dat de profetie vanaf vers 32 nog toekomst is ontgaat haar geheel, evenals het feit dat deze gebeurtenis nu spoedig gaat plaatsvinden en alle tegenstand gebroken zal worden of deze nu van de afgevallen kerk of de palestijnen of de hele wereld komt.
  Zach.12
  Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
  3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich ertegen verzamelen.
  4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ik voel niet bijzonder de behoefte om mij het hoofd te breken over de vraag, wat U met al deze bijbelcitaten wenst uit te drukken, maar mocht U met dat eerste willen zeggen, dat de vrouw op grond van haar sekse het ambt van pastor niet zou mogen ambiëren, dan voel ik mij toch geroepen om hier tegenin te gaan:
   Natuurlijk mag zij dat wèl. Zeker in deze tijd. Al te letterlijke bijbeluitleg dient thans de goede zaak NIET.
   Het enige vereiste is, dat hij of zij een objectief oog dient te houden voor diezelfde goede zaak.
   En van blindheid in dit opzicht kunnen wij, zoals U trouwens lezen kunt, eveneens de Aartsbisschop (een màn) beschuldigen.
   De gedachtengang over de vrouw, zoals in dat bovenste bijbelvers vermeld doet, in gevarieerde bewoordingen, ook binnen de Islam de ronde.
   Deze en aanverwante dogma’s verdienen in de moderne tijd niet langer onze instemming.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 16.46. uur. Helemaal met je eens Theresa!

    Like

   • Wachteres zegt:

    Wat zal het hier [te] rustig worden, Theresa, als jij niet meer mag spreken! 😉

    Mijn theorie hierover is erg simpel: “Als God zou willen dat wij alleen maar ‘stil en onderdanig’ zijn [getverderrie!] dan had Hij ons wel geen verstand gegeven.

    Wat moet je daar,mee doen als je het niet mag gebruiken? Lijkt me erg onlogisch.

    Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Een eng mannetje, die Maranatha, blij dat ik niet met hem getrouwd ben.

    Like

 10. Leo zegt:

  Nogmaals:
  Hoe vromer de geest, hoe gemener het beest !

  Like

 11. Luchtpint zegt:

  Bisschoppen zijn allemaal wereldvreemde mongolen.

  Misschien met uitzondering van Michael Nazir-Ali.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Je bent een christen of je bent christelijk, een christelijke christen ben ik nog nooit tegen
  gekomen, wel veel christenhonden.

  Like

 13. bigljohn zegt:

  Wat een smeerlappen, en wat een smoelbakkes heeft die Justin Welby. Ik kijk liever naar Engelsen waar nog mee te lachen valt, die leuk zijn om te zien. Grappenmakers zoals Mr. Bean, Benny Hill, Tommy Cooper en Stan Laurel, samen met zijn Amerikaanse medespeler Oliver Hardy. Oude hap de laatste twee, maar je blijft telkens opnieuw naar hun films kijken. Justin Welby en die Canon Lucy Winkett daarentegen zijn het bekijken niet waard. Ze zijn niet om aan te zien, en het kwaad straalt van hun smoelwerk af.

  Like

 14. alidas1 zegt:

  Leg mij dit eens uit.
  God heeft de mens Adam en Eva geschapen een appel in de boom gehangen waar ze niet van mochten eten .
  Wat doet een mens wat niet mag?
  Dus dat wist God al vooruit.
  Ze werden het paradijs uitgedreven krijgen kinderen zonen en dochters en die trouwen met elkaar.
  Incest ,leg me dat eens uit ik begrijp het niet..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s