De Nazi wortels van de Europese Unie

Screenshot_30

Recentelijk  publiceerde de Dr. Rath Health Foundation een boek waarvan ze zelf zeggen dat het gaat over “alles wat u altijd al over de Brusselse EU wilde weten, maar dat niemand u durfde te vertellen”.  Na het lezen van dit boek werd mij erg duidelijk dat ik eigenlijk altijd te weinig heb willen weten over de EU, want ik had namelijk geen idee hoeveel er over te rapporteren is. Met het Verdrag van Lissabon al getekend lijkt dit boek misschien een beetje als mosterd na de maaltijd te komen, maar als het een galgenmaal lijkt te zijn dan kan mosterd nooit te laat komen! Het boek is in het Engels geschreven, en is in zes PDF delen gratis te downloaden. Onderstaand mijn Nederlandstalige samenvatting van het eerste deel:

Het bewijsmateriaal samengevat

Hoe een democratie wordt omgezet in een dictatuur en hoe de EU onder de controle staat van bedrijfsbelang.  De EU portretteert zichzelf graag als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. Echter, alle topbesluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren.  Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. Het EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.

Voor bijna driekwart van een eeuw heeft men de wereld proberen wijs te maken, dat het meesterbrein achter WWII de psychopaat Adolf Hitler en zijn entourage van racistische hooligans, de Nazi’s, waren. Feit is echter dat WWII een veroveringsoorlog was, gevoerd namens een chemisch, farmaceutisch en olie Kartel, met als doel controle te krijgen over de multi-miljarden markt van een nieuw verschijnsel; de gepatenteerde chemische producten. De Neurenberg processen hebben bewezen dat de Tweede Wereldoorlog niet had plaatsgevonden zonder het Kartel van IG Farben, bestaande uit Bayer, BASF, Hoechst en enkele andere chemische bedrijven.

Screenshot_28

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WW II, de tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.

Prof. Dr. Jur. Walter Hallstein, beschermer van de Nazi wetten

Hebt u ooit gehoord van Walter Hallstein (1901-1982)? Niemand anders dan Walter Hallstein heeft meer invloed gehad op de vorming van de EU zoals we die vandaag kennen.

Onderstaand enkele feiten over de meester architect van de EU;

1936-1945, Hallstein was een lid van de omstreden Nazi vereniging “Rechts Wahrer” (wet beschermer), in het leven geroepen om de legale pijler te worden van het Europa onder controle van het Nazi/Kartel verbond. Het swastika kruis siert natuurlijk het logo van deze club.

21-25 Juni 1938, Hallstein maakt deel uit van de officiële onderhandelingen tussen Nazi Duitsland en het fascistische Italië.

Januari 1939, Hallstein geeft zijn historische speech, waarin hij in detail uitleg geeft over de legale structuur van het nieuwe Europa onder Nazi/IG Farben bewind.

1941-1945, Hallstein is Decaan van de economische en juridische faculteit aan de Universiteit  in Frankfurt. Toevallig ook de stad waar het hoofdkwartier gevestigd was van IG Farben, het grootste chemisch bedrijf in de wereld en belangrijkste financier van het Nazi bewind.

1945, Hallstein wordt door de Geallieerden ondervraagd over zijn Nazi connecties. In een officiële verklaring in zijn eigen handschrift ontkent Hallstein botweg enige andere banden met de Nazi’s en hun bewind gehad te hebben dan die van een toeschouwer. In volstrekte tegenstelling tot officieel geregistreerde documenten – inclusief een in 1936 gezworen eed van trouw aan de Nazi’s – ontkent hij ooit lid te zijn geweest van een Nazi organisatie noch een voorstander te zijn geweest van de Nazi  ideologie. Desalniettemin accepteerden de geallieerden deze verklaring als de waarheid.

Screenshot_37

1950, Omdat de geallieerden de leugens over zijn Nazi verleden geloofden, kon Hallstein in 1950 adviseur worden van de Duitse Bondskanselier Adenauer, waarbij hij ook een leidinggevende adviserende rol kreeg toebedeeld in het buitenlandse beleid.

1950-1957, Hallstein was het politieke meesterbrein tijdens de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het Verdrag van Rome en vervolgens tot de oprichting van de EU. De volgende verdragen zijn hierbij van belang, en voor elk verdrag geldt dat Hallstein en zijn team de leidinggevende advocaten waren:

1)      1951          Parijs     Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

2)      1954          Parijs     Europese Defensie Gemeenschap

3)      1957          Rome    Europese Economische Gemeenschap

4)      1957          Rome    Europees Atoom Energie Gemeenschap Euratom

25 maart 1957, Oprichting van de Brusselse EU met Hallstein zijn handtekening als een van de twaalf.

1958-1967, Hallstein is de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Europese Commissie. In deze tien jaar heerst hij over Europa en kan hij zijn plannen verder tot uitvoering brengen met de hulp van duizenden hulptroepen en alles ten dienste van het bedrijfskartel.

Screenshot_38

De  patent expert van het kartel. Carl Friedrich Ophuels

Natuurlijk was het niet alleen Hallstein die de plannen voor de oprichting van de EU bedacht. Hij voorzag zich van een team van legale deskundigen die hun waarde hadden bewezen gedurende de Nazi hoogtijjaren.  Omdat het belangrijkste middel van het kartel om controle over Europa te krijgen het verwerven van patenten is, dan is het geen verrassing dat Hallstein als zijn rechterhand een man koos die een expert was in patent wetgeving; C.F. Ophuels.  Gedurende het Nazi bewind was hij de leidende rechtbank deskundige in Frankfurt. In deze functie kreeg Ophuels kennis van alle patentdisputen met chemische industrieën in bezette gebieden, die uiteindelijk natuurlijk altijd leidden tot een uitspraak in het voordeel van IG Farben. Dit maakte hem een zeer gekwalificeerd man voor de verovering van Europa door het kartel.

Ophuels was lid van de Nazi Partij, de NSDAP, van 1933 tot 1945 met als lid nummer 2 399061. Desalniettemin werd hij door Hallstein – in samenwerking met Gerhard Schiedemair, een van de leden van de notoire Schiedemair Nazi-advocaten clan – in 1949 binnen 1 jaar gepromoveerd tot ‘Doctor’ en ‘Professor’ aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar later, in 1950, werd  Ophuels aangesteld als ‘ambassadeur’ in Brussel en zal later een van de belangrijkste grondleggers van de EU worden.

Hoewel de militaire en politieke sleutelfiguren van het kartel gedurende WW II verantwoordelijk zijn gehouden voor dood en vernietiging die zij hebben veroorzaakt, hun economische meesters zijn amper ter verantwoording geroepen en kunnen daardoor ongehinderd doorgaan totdat zij hun ultieme doel bereikt  hebben.

Screenshot_40

Inmiddels is door hen dus een nieuwe generatie sleutelfiguren gefinancierd en daardoor tot bewindsposities in de meest belangrijke landen gebracht.

Helmut Kohl, een voormalig medewerker van BASF, werd bevorderd om uiteindelijk Duits Bondskanselier te worden, een positie die hij 16 jaar lang heeft weten te behouden. Gedurende die periode heeft hij miljarden aan belastinggelden uitgegeven om de constructie van de EU te financieren. Angela Merkel was zijn protegé en vervult nu deze functie. In Frankrijk werd Nicolas Sarkozy tot zijn machtspositie gepromoveerd.  Deze twee sleutelfiguren  hebben nauw samengewerkt om de andere Europese staatshoofden te bewegen het Verdrag van Lissabon te tekenen.

Geschiedenis leert ons dat er aan twee voorwaarden voldaan dient te zijn om een poging te kunnen ondernemen om de wereld te veroveren:

1)      De oprichting van een dictatuur in het gebied van waaruit de verovering gelanceerd zal worden. Het Lissabon Verdrag biedt hiervoor een legale basis.

2)      Een systematische planning van militaire acties, inclusief een nieuwe wereldoorlog.

De vorming van een Europees leger, in combinatie met openlijke dreigingen door sleutelfiguren van het kartel tot het gebruik van kernwapens, is een onmiskenbare stap in deze richting.

Daarom is de historische parallel tussen het grijpen van de macht door het olie en farmaceutische kartel door middel van de EU en de machtsovername in Duitsland door deze zelfde groep driekwart eeuw geleden.

Het jaar 1933 is een parallel jaar met 2009, toen dit kartel het Lissabon Verdrag er wist door te drukken.

Het jaar 1934 is een parallel jaar met 2010, wanneer de dictatuur zijn ware gezicht laat zien door de meest belangrijke sectoren in de Gemeenschap onder haar absolute gezag te brengen.

Screenshot_42

Het zwaar door Sarkozy ondersteunde plan voor een centraal gereguleerde Europese economie is slechts een begin.

In het licht van deze feiten moeten de inwoners van Europa en de rest van de wereld actie ondernemen. Het succes van deze acties zal afhangen van:

1.De juiste politieke analyses. Reden waarom dit boek is geschreven

2. Effectieve ontleding van deze informatie voor alle mensen in de wereld.

3. Het organiseren van een beweging bestaande uit mensen toegewijd om de democratie en vrede in Europa en de rest van de wereld te beschermen.

Voor degenen onder u die misschien het argument hebben dat de huidige hedendaagse situatie niet vergeleken kan worden met de verschrikkingen van het verleden, het volgende:

De huidige minister van Defensie in Duitsland, Karl-Theodor zu Guttenberg, is vanaf zijn 14e jaar opgevoed door zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop was Hitler’s minister van Buitenlandse Zaken van 1933 tot 1945 en coördineerde de militaire macht gedurende WW II. In 1947 werd hij hiervoor in de Neurenberg processen ter dood veroordeeld.  Natuurlijk kan men aanvoeren dat enkel een familierelatie niet vanzelfsprekend leidt tot bepaalde politieke strategieën. In dit geval echter spreken de feiten voor zich.  Minister van Defensie Guttenberg is een fervent voorstander van een militarisering van Europa en de oprichting van een Europees leger. Onder druk om af te treden nadat hij publiekelijk de moord op onschuldige burgers in Afghanistan door Duitse troepen verdedigde, reageerde Guttenberg tijdens een Duitse tv- uitzending: “Ik zal zeer zeker niet aftreden, al raast er een storm. Dat is hoe ik ben opgevoed – en dat is wie ik ben”. Dit laat duidelijk zien dat de donkere schaduw van de Von Ribbentrop traditie de wereld wederom bedreigen.

De laatste twee wereldoorlogen zijn gestart door het kartel tijdens het ochtendgloren van een nieuw nucleair tijdperk. De situatie van vandaag is fundamenteel anders. Het arsenaal van kernwapens in Frankrijk en Engeland, gecombineerd met de politieke macht in Brussel, geeft het kartel direct toegang tot deze wapens. Het enige moment om dit te voorkomen is nu.

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op:

–   Vooraanstaand Nazi advocaat en grondlegger van de EU, Walter Hallstein

–   Wat u niet van het olie en farmaceutische kartel en zijn sleutelfiguren mag weten.

– De macht van de EU kan een einde maken aan de eeuwenoude vrijheid en onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

– Wie is wie in de Brusselse EU

– Relay of Life – Een oproep tot actie.

De volledige (Engelstalige) tekst van het E-book “The Nazi Roots of the Brussels EU”  is hier te downloaden:

Website of the Dr. Rath Health Foundation

Screenshot_39

Bron:
http://www.vrijspreker.nl
(h/t Martha N.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Historie, nazisme. Bookmark de permalink .

29 reacties op De Nazi wortels van de Europese Unie

 1. Republikein zegt:

  Immer gerade aus! het is winter.

  Like

 2. Jean zegt:

  Nasi wortels? Ik denk dat hier sprake is van een zeer groot veld wortels die verstikkend groeien, veel gevaarlijker dan Nasi’s.

  Like

  • Martha N zegt:

   Zijn we voor de EU of tegen..?
   In Mei is het zover..!
   Gaan we zo door..?
   De wortels zijn verder vertakt dan gedacht.
   Er is nog één stemmetje dat we kunnen laten horen, daarna is het afgelopen..
   Stemmen voor de EU is stemmen voor overheersing, voor slavernij…

   Like

   • peterselie1 zegt:

    Helemaal mee eens Martha N, aan deze perfide neo nazi doctrine de EU is meer dan vijf decennia gewerkt. Daarbij komt nog eens het feit dat de jeugd helemaal niet is geïnteresseerd in Europa en zodoende op 22 mei verstek laten gaan.

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Spijker op de kop, Jean: Nazi’s konden op den duur nog wel ontmaskerd worden en als zodanig veroordeeld tot verdelging. Dit gigantische veld wortels echter kenmerkt zich door de verstikkende atmosfeer van schijn-democratie. Het verraderlijkste van het verraderlijke!

   Like

  • bigljohn zegt:

   Gelijk heb je Jean, maar een Nazi’s is geen nasi en is erg giftig om te eten. Niet doen ! Nasi wortels kun je bijvoorbeeld nog niet eens in de supermarkt kopen. Wel bami en nasi, of fu yong hai. En verpakt zonder wortels natuurlijk.

   Like

 3. fleckie zegt:

  Wat zullen ZE.. de. PEST in hebben, dat de GASVELDEN ..AAN ..ISRAEL…TOEBEHOREN!..vandaar waarschijnlijk het “DEMONISEREN”.? ..maar DIEGENEN,die o.a.ook NAZI’S hebben helpen vluchten, en ontkomen aan hun straf! zijn OOK MEDESCHULDIG,en WASSEN. HUN. HANDEN, zogenaamd IN. ONSCHULD.(de meeheulers)

  Like

 4. Martien Pennings zegt:

  Om de zoveel tijd schijnt het niet te vermijden te zijn: een stuk op deze site uit de wereld van de geheime door nog geen enkele historicus ontdekte wereldsamenzweringen.
  Is dat erg?
  Ach, alleen in zoverre dat ik er met mijn stukken ook tussen sta.
  Je wilt graag een beetje serieus genomen worden, als schrijver en als site, toch?
  En dat helpt niet als er dit soort stukken geplaatst worden.
  Ga eens naar die site van die Herr Doktor Unrath (hier vlak boven aan te klikken): vitaminecomplotten, medicijnencomplotten, nazicomplotten.
  In één oogopslag zie je dat dit een mengsel is van oplichterij, charlatanerie en paranoia.

  Like

  • fleckie zegt:

   P.s.ondanks alle geleuter over antisemitisme(in het openbaar, komt men het via,via, aan de weet)maar in het geniep,werd. het meestal niet opgemerkt:Joden van dingen de schuld gaven ,waar ze part nog deel aan hadden,(gehad) belemmeren in hun carrière,dwars liggen op bepaald gebied,afgunst op met eigen hand opgebouwd bezit,,”Hoe komen ze daaraan”.?men heeft nu nog heel weinig? inzicht in economie, en interesse in politiek,en geen leesbereidheid.(Joden zijn wel bereid te leren, en te lezen.) zodoende.ô

   Like

  • fleckie zegt:

   Er zijn ook mensen,die zo met zichzelf ingenomen zijn, dat ze andermans opvatting niet velen kunnen?(wegvagen,door bottigheid)

   Like

  • Martha N zegt:

   Wat mij betreft doe ik het niet om belangrijk over te komen, heb ik niet zo nodig LOL

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Tja, het is nèt het Echte Leven hier op zo’n site, hè: De meest uiteenlopende (soorten) onderwerpen en types, waarmee je moet zien te dealen.
   Maar ja, behalve waar het de Islam betreft is E.J. nu eenmaal een schóólvoorbeeld van openheid. -Wat anderzijds weer z’n góede kanten heeft.
   Kop op, Martien; dat overleven we ook wel weer.
   Het is hoe dan ook overduidelijk dat een complottheorie in elk geval nóóit van jóuw hand is, zó moet je het zien!

   Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   So now is the time for a quick history lesson. Not that I wish to show that all those who support the euro are in any sense Hitlerian, or Nazi, or fascist – far from it – though I know some who are. The plain historical truth, no matter how much Mr Izzard may splutter, is that the European Union did indeed have a weird prototype in Hitler’s wartime Reich. In fact, you can only really understand the psychological background of today’s experiment in economic and political integration if you understand the horror of what Hitler did in the war.

   Let us begin with a conference in Berlin in 1942, attended by economists and politicians, including Walter Funk, the Nazi economics minister. The matter in hand was how to make use of the subject territories; and it was proposed that there should be a Europaische Wirtschaftgesellschaft. Which means, you guessed it, a European Economic Community.

   This noble-sounding idea was taken up by Albert Speer, who was then Hitler’s minister for armaments. Speer was trying to think of ways to cheer up the French, and to spur them to serve the German war effort. The French were fed up with the depredations of the dreaded Otto Sauckel, whose idea of economic co-operation was to treat France as a reservoir for forced labour. The French workers were fleeing their factories. They were being thoroughly bolshy. So Speer teamed up with the Vichy industry minister, Jean Bichelonne, and proposed a compromise by which German needs could be met and French industry was not ruined.

   In 1943, Bichelonne was even invited to Berlin, as a guest of the state, and – as Sir John Keegan has recounted – he and Speer discussed plans for a common market. As he told his interrogators after the war, Speer had concluded that exploitation was inefficient. ”It would have been the supposition,” he said, “that the tariff was lifted from this large economic area and through this a mutual production was really achieved. For any deeply thinking individual, it is clear that the tariffs we have in western Europe are unbearable. So the possibility of production on a large scale only exists through this scheme.”

   There, in a nutshell, you have the dream of European economic union: get rid of the tariffs; create a gigantic single market; realise economies of scale. As Speer told Gitta Sereny towards the end of his life: “When Bichelonne and I played with the idea of a European Economic Union, we thought of it as Utopian. But it wasn’t all that Utopian, was it?”

   As it happens, the European Union that Hitler created was very far from Utopian. It was a nightmare, not only morally but also economically. All occupied countries had to pay Germany for the costs of their occupation. These costs had to be paid in Marks, but the German clearing bank, the Deutsche Verrechnungskasse, so grossly overvalued the Mark that the subject countries could never bridge the deficit. That meant tax had to go up at home; of France’s total wartime public expenditure, 49 per cent was on payments to Germany.

   The war taught Jean Monnet, and Jacques Delors, his much younger heir, how dreadfully France could suffer under untrammelled German economic dominance. But the Speer-Bichelonne deal suggested important institutional ways in which Germany could be tamed. That is why, after the war, Monnet and Schuman were so determined to build novel constitutional arrangements, and they created the European Coal and Steel Community, by which France and Germany completely ceded sovereignty over those two vital industries to a common European institution.

   It did not matter to those visionary founders that their system was not democratic. Their memories and their imaginations were full of the war and the Hitlerian tyranny. One day Germany might grow great again, and there was only one long-term solution: to create one nation out of many. The only way to end nationalism, they decided, was to end nations and to create the beginnings of a European state.

   It was a grand vision. Fifty years on, it is hopelessly out of date. In the 1950s, the democratic objections naturally seemed trifling to Monnet, Schuman, de Gasperi, Spaak. Better to have unaccountable European institutions, they reasoned, than another round of vicious national sparring.

   Today, to us, the prospect of German revanchism seems ludicrous and the democratic difficulties of EU integration seem very troubling. It may be true that these objections trouble us more, precisely because we were not conquered by Hitler and did not see our democratic institutions discredited or destroyed.

   But to say that the euro has nothing to with the war, or Hitler, is absurd. It has everything to do with Hitler, and we should be grateful to the little cinema advert for pointing it out.

   http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3578741/Whats-Hitler-got-to-do-with-the-euro-Everything.html

   Je laat keer op keer blijken dat je enigszins beperkt bent in kennis , en zo als velen gooi je dat maar onder de noemer van samenzweringen.
   Moet je toch eens iets aan doen, of ben je als zo verstard dat je niets meer kan opnemen en je dus maar beperkt tot wat je schijnt te weten.

   Je bent een goed schrijver maar een eng gefrustreerd narcistisch manneke.

   Like

 5. fleckie zegt:

  Dan kan men zich gaan afvragen, waarom LACHT onze minister-president altijd? lacht hij IEDEREEN uit.?of omdat hij zo goed GEMUTST is, EN, OF…IS HIJ WEL OP DE HOOGTE ? van hetgeen zich begint af te spelen?niet beseffend? dat hijzelf ook maar een klein radertje in de NAZI-NIEUWE-WERELD-ORDE is. ( DAS VIERTE. REICH) als ze het deze keer kunnen “KLAARSPELEN”!?

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Of het nu feiten zijn of fictie, dat kan ik niet beoordelen. Wat echter wel evident is, is het feit dat de EU absoluut niet democratisch is, in tegendeel zelfs. Als men de referenda in 2005 in Frankrijk en Nederland als maatstaf neemt, dan blijkt dat de bevolking van zowel Nederland als Frankrijk een duidelijk NEEN hadden gezegd tegen de zgn. Europese Grondwet! En wat gebeurde men deed listig het Europees verdrag- de Europese Grondwet- veranderen, waarna deze toch in Lissabon werd aangenomen. En namens Nederland deed Dhr. Balkenende zijn Judas rol vertolken!

  Like

 7. Frans Brassens zegt:

  Als complotten worden ont-dekt, dus aan het licht komen, is altijd de eerste reactie van de complottisten dat de ontdekkers ervan ‘complot-denkers’ worden genoemd, mensen die ergens een complot in zien waar dat niet het geval zou zijn. Met dat woord worden naar men dan hoopt -en wat ook nogal eens het geval is- degenen die op grond van feiten en ontwikkelingen helderheid verschaffen over de waarheid dat er inderdaad sprake is van een complot, weggezet.

  Onnadenkende en gefrustreerde mensen trappen in zo’n gratuite beschuldiging -of menen zelf zo te kunnen ‘denken’- zonder de feiten en de consequenties daarvan tot zich te laten doordringen. Helder en objectief denkende mensen zien er de bevestiging in van hun door de ontwikkelingen ingegeven bange vermoedens.

  Alles in Europa wijst op de vorming van een totalitaire, fascistische ‘superstaat’ waarin de burger niets meer te vertellen heeft en waarin zijn bezittingen tot staatseigendom verworden. Een vorming die al in een vergevorderd stadium is.

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Frans Brassens: 11.40. uur. Daar sluit ik mij bij aan, gelet op mijn eigen reactie van 10.14. uur.
  Goed gezegd Frans.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Tom, wie niet op de en of andere manier blind is zal zowel jouw als mijn woorden onderschrijven. Er ZIJN complotten gaande en die bevinden zich zowel op het terrein van de politiek als op dat van de farmaceutische industrie, de landbouw (Monsanto!) en nog zo het een en ander. Alles gaat om macht en het geld dat macht verschaft. En wij worden vernaggeld door hetzij domoren hetzij kwaadwillenden die in posities verkeren waarin ze dat kunnen doen.

   Like

 9. Sjef Smeets zegt:

  Voor mensen die het allemaal willen weten heeft Dr. Rath op Youtube een prachtlezing gegeven die volledig Nederlands ondertiteld is. Duurt een uur en heeft meen ik de titel Kanker te genezen maar hij komt dan gedurende dat verhaal op bovenstaande informatie uit.

  Op heldere wijze toont hij aan dat de wereld door de farmacie wordt geregeerd en dat ook de Amerikanen Hitler in het zadel geholpen hebben.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Dr. Matthias Rath is inderdaad zo gek nog niet, Sjef. Misschien weet je dit wel?: Hij stichtte in 1992 een onderzoekscentrum voor Cellulaire geneeskunde en houdt zich tevens bezig met voedingsleer. Hij is erg bestreden, met name ook in Nederland, waar hij als kwakzalver werd weggezet.
   In 1998 deelde hij gratis, aan wie het maar hebben wilde, zijn boek uit ‘Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel’. Ik heb het sindsdien in mijn boekenkast staan. Of dieren nooit een hartinfarct zouden kunnen krijgen is de vraag, maar het boek is erg duidelijk, evenals de door jou aangegeven lezing zal zijn. De tegenwerking komt vooral van lieden die niet open staan voor andere inzichten (wat onwetenschappelijk is) en die zweren bij allopathische ‘genees’middelen. Je weet wel, de chemische farma-industrie middelen met vaak ernstige bijwerkingen en ziekte verwekkende ingrediënten, waardoor zelfs zoveel doden vallen dat ze in behoorlijk grote getale verboden worden.

   Like

 10. Peter de Vos zegt:

  Ik heb al vaker gezegd er komt weer oorlog dat kan niet uitblijven

  Like

 11. Andre M zegt:

  Maak je met elkaar sterk voor een kern kabinet zoals Sjef Smeets voorstelt, het heeft geen zin je kwaad te maken waar je zelf niets aan kunt veranderen. Bekijk de site van Sjef eens http://www.ziekvandepolitiek.nl

  Like

 12. Strijder zegt:

  Onzin, “waar je zelf niets aan kunt veranderen” of waar je zelf niets aan wilt veranderen. Maar wij Nederlanders wachten teveel af tot een ander er iets aan gaat veranderen. Dat is het grote verschil. Wij durven onze vingers nergens aan te verbranden. Maar het gaat wel om je eigen toekomst. Wil je dáár dan niets aan veranderen?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s