Het falen van Geert Wilders bij het bevechten van de boycot-Israël-maffia

Screenshot_1
(Door: Martien Pennings)

Het is simpel. Volgende week donderdag  houdt de Christen-Unie in de persoon van Joël Voordewind een hoorzitting, waarbij die boycottende bedrijven PGGM, Vitens  en Royal Haskoning mede aan het woord komen. Stel je voor: Geert Wilders en zijn PVV huren op de woensdag daaraan voorafgaande een ruimte waarin vijftig ouderejaarsstudenten internationale betrekkingen worden neergezet. Dan houdt de Blonde Kamper een lezing die ik samen met Roelf-Jan Wentholt geschreven zal hebben over Israël. Misschien wil Likoed Nederland wel meeschrijven. In elk geval wordt die lezing top-kwaliteit. Als je die lezing ´s middags houdt, dan kunnen op die woensdagavond voorafgaande aan Voordewinds hoorzitting noch het NON-journaal noch Nieuwsuur noch  P&W om je heen. Want in die lezing zou óók het lieglasteren over Israël in alle drie die iconische linksleuterprogramma’s  frontaal aangevallen worden.

Screenshot_2
Terzake! En aan het werk dat Wilders en zijn PVV laten liggen!

Gisteravond, donderdag 9 januari 2014, opende de journaaluitzending van Nieuwsuur met de mededeling dat er in de Franse stad Nantes een “grimmige sfeer” heerste. Kijk vanaf 54 seconden. Die sfeer ontstond doordat de antisemiet Dieudonné in hoger beroep toch weer een verbod had gekregen om in Nantes komisch-antisemitisch op te treden. Een van de argumenten van de rechter luidde dat de openbare orde in gevaar was. Dat kon wel kloppen want de correspondent ter plekke van de NOS repte van 5000 woedende mensen voor de ingang van de zaal waar monsieur M’Bala M’Bala zou optreden. We zagen zorgvuldig geselecteerde beelden en interviewtjes met een paar types uit het publiek: eentje lichtgetint en eentje blank uiteraard. De lichtgetinte dame vertelde dat Dieudonné geen antisemiet maar een anti-Zionist is. Right!

We herhalen even wat Ephimenco in Trouw over ditzelfde publiek te zeggen had. Na eerst een stompzinnige vergelijking getrokken te hebben tussen Theo van Gogh en deze Dieudonné, geeft Ephimenco deze treffende observaties:

“Maar wat ik echt schokkend vond is zijn publiek. Je hoort die mannen en vrouwen vreselijk hard lachen, met vette en uitdruipende kelen. Je hoort de mix van drassig gif en klevend fijn stof uit hun longen sissen. Ze lachen niet omdat Dieudonné grappig is maar omdat Dieudonné weer over joden begint. Maakt niet uit wat of hoe, als het maar over die ‘smouzen’ gaat. Meer dan de komiek zelf is het gros van zijn publiek diep antisemitisch. Om bang van te worden. Dieudonné heeft het voor elkaar gekregen om drie stromingen tot zijn publiek samen te smelten: de pro-Palestijnse linkse radicalen, de rechts-extremisten en de (jonge) moslims uit de banlieues. Dit heterogene publiek komt massaal naar zijn spektakel, soms meer dan 5000 man in een zaal. Kale koppen, baardmannen en hoofddoekjes netjes naast elkaar.”

Deze islamitisch-antisemitische tijdbom die ligt te tikken in alle West-Europese steden, was voor Nieuwsuur geen aanleiding om het lasterliegen over Israël en het Palmaffia–knuffelen te stoppen. Kijk vanaf 10:54.

Ze haalden een mij onbekende woordvoerder van het CIDI voor de camera, ene Arika Suissa, die een paar wezenloze zinnen uitbracht in de trant van  “boycot is slecht voor Palestijnse én Israëlische economie” en “het is misschien best wel een klein beetje de schuld van Frans Timmermans”. Die slappe verdediging van Israël werd niettemin metéén geneutraliseerd: “Het kan gaan om fruit, water, de bouw van de muur”, waarbij natuurlijk een dreigend oprijzende muur in beeld werd gebracht en niet werd vermeld dat die muur slechts een klein percentage uitmaakt van wat voor de rest een doorzichtige veiligheidsbarrière is en dat die muurvorm op bepaalde plekken nodig is om te voorkomen dat sluipschutters vanaf daken Israëli’s onder vuur kunnen nemen.

Nieuwsuur had voorts Chada Zeidan van Palestine Link geselecteerd om het door Ephimenco beschreven “anti-Zionistische” publiek en de Palmaffia’s te vertegenwoordigen. Dit ogenschijnlijk brave dikkerdje legde uit dat het recept voor het succes van de Palmaffia-lobby gelegen was in veel brieven schrijven aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in Israël en in het demonstreren bij Albert Heijn. “De beweging is stap voor stap groter aan het worden”, zei ze. Hé, dat is toevallig! Dat geldt tevens voor de hele moslimbevolking en de islam in West-Europa: óók sterk in de lift!

Screenshot_7

De tactiek van Zeidan & Co is verder simpel: ze zoeken uit, vertelt ze, of er Israëlische partners van Nederlandse bedrijven in “de nederzettingen” werkzaam zijn en dat gaan ze aan die Nederlandse bedrijven melden. En blijkbaar is de onwetendheid rond de geschiedenis van “de Palestijnse gebieden” zo groot geworden dat die bedrijven de leugenlaster van Zeidan en haar beweging geloven.

Het helpt natuurlijk dat de antisemitische slang Frans Timmermans, onze minister van Buza, een rat-achtig beleid voert dat zigzagt als een kakkerlak. Niet betrapt worden en toch Israël naaien, is het evidente Jodenhaat-doel van dit gegladjanus. De eminente viezerik ontkent dat er sprake is van een boycot en beweert dat het alleen maar gaat om een ontmoedigingsbeleid. Ga eens vanaf 3:35 kijkluisteren bij Knevel & Van den Brink waar de schurk zegt: ‘Bedrijven moeten zelf weten of ze het doen [boycotten].Wij ontmoedigen bedrijven alleen . . . .’  Mene tekel, Timmermans! ‘Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad.’ (Jesaja 5:20).

Screenshot_4

Screenshot_5

Dan ontstaat bij Knevel & Van den Brink een discussie tussen Palmaffiaknuffelaar Michiel Servaes (PvdA, uiteraard) en Joël Voordewind (Christen-Unie). Dat blijft aan de oppervlakte. Gesteggel over de non-vraag of Timmerfrans een boycotbeleid voert. Allicht doet-ie dat. Gemekker over de non-vraag of de “Palestijnen” benadeeld worden door die boycot. Maar natúúrlijk. Alleen de corrupte en genocidalistische Palmaffia’s die hun eigen bevolking al sinds de Moefti van Jeruzalem gijzelen via terreur worden bevoordeeld.

Voordewind gaat volgende week donderdag een hoorzitting organiseren met de boycottende bedrijven PGGM (pensioenfonds) Vitens (waterbeheer) en Royal Haskoning (ingenieursbureau). Waar ik nou heel erg vreselijk benieuwd naar ben, is de INHOUD van dat “ontmoedigingsbeleid” van rattenkoning Timmerfrans. Welke leugens over Israël en de Palmaffia’s vertellen zijn onderknuppels aan de leiding van die bedrijven, bijvoorbeeld aan CEO Else Bos, een nette dame die mij héél fatsoenlijk lijkt en zo te zien open staat voor een stukje trendy moraal in het zakendoen om haar wellicht iets te hoge salaris te compenseren met linkse goedmensen-zelfmanifestatie. Bart Schut legt in dit stuk uit hoe dom en hypocriet dat is nog los van het feit dat Israël alle rechten heeft op vestiging in Samaria-Judea.

Screenshot_6                                                 Else Bos, directeusiste van PGGM

Wie de beide uitzendingen van Nieuwsuur en van Knevel & Van den Brink volgt, zal horen dat de twee ultieme codewoordleugens voortdurend gebezigd worden, ook door die domme collaborerende doos, Ankie Rechess die correspondente in Tel Aviv speelt: “bezette gebieden” en “internationaal recht”. Let ook op Servaes bij Knevel & Van den Brink rond 7:45 waar Servaes zegt: “volgens internationaal recht, uitspraken van de VN”. Precies, Servaes! Uitspraken van de VN en die vormen dus géén internationaal recht! En gelukkig maar, want de Verenigde Nazi’s zijn verworden tot een misdadigersbende, die aangevoerd wordt door de 57 islamitische landen van het OIC wier bijdrage aan de wereldvrede bestaat uit het voortdurend demoniserende resoluties tegen Israël indienen.

Screenshot_9

Helpen doet het niet, maar zullen we het wezenloze lasterliegen over Israël en het mooipraten van de Palmaffia’s maar weer eens vervangen door waarheid? Daar gáán we weer!

Hieronder volgen de redenen waarom de Joden een moreel recht hadden en hebben zich in Israël en in Samaria-Judea (“de Westbank”) te vestigen.

Er woonden al duizenden jaren Joden en het land Palestina bleef in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden.

De Joodse immigratie maakte vanaf 1890 een einde aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde.

De Joden brachten vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden niet alleen welvaart en een hogere levensverwachting, maar ook een maatschappij-orde die in alle opzichten  superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste.

Dit morele recht om in Palestina te wonen, werd geformaliseerd tot een volkenrechtelijk recht in het Verdrag van San Remo van 1922.

Het oorlogsrecht heeft gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt, omdat de Arabieren en de Palmaffia’s onophoudelijk Israël zijn blijven beoorlogen.

Vanaf 1921 is de terreur op islamitische grondslag door de Arabieren uitgeoefend, aanvankelijk  onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Deze Moefti voerde die terreur, die als einddoel genocide had, vanaf 1936 uit met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Zowel Arafat als Abbas en Hamas zijn altijd openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, dus in de nazi-traditie, blijven staan.

Samaria-Judea (“de Westbank”) heeft twee maal, in 1948 en in 1967, als springplank gediend in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Het was toeval  dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt.

Jordanië heeft van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet en Judenrein gemaakt.

In  Khartoem 1967 (“geen erkenningvan Israël, geen onderhandelingen en geen vrede met Israël”) dwongen (!) de Arabieren Israël het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen.

Vanaf 1967 tot 1993 (Oslo) weigerden de Arabieren serieus te onderhandelen over vrede.

Ook 1993 Oslo bleek geen enkele serieuze bedoeling te hebben van de kant van de palmaffia’s en Arabische staten. Ze hebben het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd.

De steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen vanaf 2000 hebben de Arabische staten en de Palmaffia’s tot op heden consequent afgewezen.

Er is geen sprake van “bezette gebieden” omdat Samaria-Judea volgens het nog steeds geldende Verdrag van San Remo van 1922 vestigingsgebied voor de Joden is. De oorlogen en de terreur van Arabische staten en Palmaffia’s hebben dat recht op vestiging alleen maar versterkt.

Je hoort altijd dat Israël volgens ”het internationale recht” niet aanwezig mag zijn op “de Westbank” en op de Golan-hoogte. Maar wie maakt dat “internationale recht”. Wie is de internationale wetgever? Die is er niet. Het zijn voorál niet de Verenigde Naties. Volgens hun eigen Charter zijn ze dat niet. Er bestáát geen internationale wetgever. Wat de instanties van de VN vertellen heeft niet méér status dan een advies, een mening. Er zijn twee bronnen van echt en legitiem internationaal recht. Ten eerste: een verdrag (treaty) tussen landen. Ten tweede: de gewoonte (custom). Wanneer landen de gewoonte hebben iets te doen en ze vinden dat in onderling overleg best okay, dan wordt dat een gewoonterecht (customary rule).Wat is de overeenkomst tussen dat verdragsrecht en dat gewoonterecht? Dat het gebeurt tussen landen. Dat is het criterium. Alleen landen kunnen vrijwillig onderling besluiten zich aan een regel te houden. De Algemene Vergadering van de VN heeft een heleboel resoluties aangenomen waarin handelingen van Israël illegaal werden verklaard. Zelfs het bestaan van Israël is door die Algemene Vergadering illegaal verklaard. Dat is een mening. En bovendien een mening van een vergadering van overwegend misdadigerstaten. Ook het “Internationaal Gerechtshof” is geen producent van internationaal recht en maakt slechts opinies kenbaar. Dat staat in hun eigen Charter. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de met weinig analyse onderbouwde uitspraak van het Gerechtshof dat “de Muur” (de barrière tussen Israël en de Westbank) illegaal is. Waar kunnen wel internationaal bindende rechtsregels vandaan komen? Alleen de Veiligheidsraad van de VN kan onder bepaalde omstandigheden internationaal bindende rechtsregels opleggen met sancties, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. En dat kan alleen omdat de volken van de wereld dat overeengekomen zijn en zulks in het Charter van de Veiligheidsraad staat. Overigens: alléén besluiten gebaseerd op artikel 39 hoofdstuk VII van het Veilgheidsraad-Charter (“Peace-enforcement” ) zijn bindend. Dan kan een land inderdaad te maken krijgen met een militaire interventie op gezag van de Veiligheidsraad.  Maarrrrr . . . . . . . let goed op! Geen enkele resolutie van de Veiligheidsraad ter zake van Israël is gebaseerd op dit artikel 39 van hoofdstuk VII. Ook resolutie 242 niet(Zie: Eugene Kontorovich)

Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. We kunnen nóg een keer vertellen dat de meeste “Palestijnen” Arabieren waren uit allerlei Arabische landen, die waarschijnlijk later in Palestina waren gekomen dan de meeste Joden. We kunnen nóg een keer bewijzen dat “het Palestijnse volk” een gezamenlijk verzinsel is van de Noord-Vietnamezen, de Sovjet-Unie en Arafat in het kader van de Koude Oorlog.  Nóg een keer wijzen op het feit dat precies de leden van dit pseudovolk nooit hebben hoeven aantonen dat ze ook werkelijk uit Israël gevlucht waren en als enigen ter wereld een voor eeuwig erfelijke vluchtelingenstatus hebben gekregen. Dat alle vluchtelingen ter wereld onder één VN-vluchtelingen-organisatie vallen, de UNHCR, maar dat “de Palestijnen” er eentje helemaal alleen voor zichzelf hebben gekregen: de UNRWA. Dat deze UNRWA met miljarden-subsidies van VN en EU de Palmaffia’s blijven ondersteunen die de vrede onmogelijk maken omdat ze hun eigen bevolkingen gijzelen omdat het nu eenmaal maffia’s zijn en dus leven van geweld en corruptie. Dat deze Palmaffia’s staan of vallen bij het handhaven van een hoog niveau van haat onder hun bevolking jegens Israël. Dat in alle periodes in de recente geschiedenis dat “Palestijnen” onder Arabisch toezicht stonden, die Palestijnen er onvergelijkelijk veel slechter aan toe waren en zijn dan onder Israëlisch toezicht.  Dat die vreselijke behandeling gewoon deel uitmaakt van het bewust handhaven van zoveel mogelijk ellende om die “Palestijnen” als propaganda-wapen te kunnen blijven gebruiken. Dat er desondanks absoluut geen honger of gebrek is onder “Palestijnen”. Dat die “vluchtelingenkampen” van de “Palestijnen” gewoon steden zijn. Dat er voor de elites een uitzinnige luxe is in bijvoorbeeld Gaza. Dat er in 1948 meer Joden uit Arabische landen verdreven zijn (800.000) dan  Arabieren uit Israël. Dat die Joden geruisloos en naadloos  in Israël zijn opgenomen zonder UNRWA en VN-en-EU-subsidies. Dat die zogenaamde “Nakba”, de vlucht van de “Palestijnen” uit Israël in 1948 werd veroorzaakt en aangemoedigd door de invallende Arabische legers, die een vrij schootsveld wilden hebben om de Joden in zee te drijven. Dat die vluchtelingen het voorbeeld volgden van hun corrupte elites en dat ze bang waren omdat ze hun eigen islamitische wreedheid in de Joden projecteerden.  Dat de niet-bindende (!) resolutie 242 eist dat elke staat in het gebied (dus ook Israel!) recht heeft op leven in vrede binnen veilige grenzen, vrij van bedreigingen of daden van geweld. En dat het daardoor voor Israël noodzakelijk is bepaalde kleine stukken gebied in Samaria-Judea tegen de bestandslijnen van 1948 aan te behouden. Dat Israël heeft aangeboden via landruil die gebieden te compenseren.

Zullen we Likoed Nederland ter zake nog even citeren?

“Joden wonen legaal op de Westbank, onder meer volgens het Mandaat Palestina (Volkerenbond 1922), VN resolutie 242 (1967) en de Oslo-akkoorden (1993). Ook zakendoen is toegestaan volgens het internationaal recht, volgens een uitspraak van het Franse Gerechtshof van Versailles (2013).

De kwestie van de nederzettingen wordt buiten alle proporties opgeblazen: er zijn in de laatste 23 jaar slechts 3 nieuwe nederzettingen goedgekeurd door de Israëlische regering, de bebouwing beslaat slechts 1,7% van de oppervlakte van de Westbank en er zijn verscheidene (internationale) vredesvoorstellen geweest om die enkele procenten grond uit te ruilen met de Palestijnen. Die voorstellen zijn echter tot op heden afgewezen door de Palestijnen zelf.

Dat de nederzettingen toch zoveel aandacht krijgen, is met name het gevolg van druk vanuit het machtsblok van 57 islamitische staten, onder meer in de Verenigde Naties (VN).

Onder die islamitische landen zijn echter de ergste dictaturen en schenders van mensenrechten, zoals Saoedi-Arabië (o.a. vrouwendiscriminatie), Syrië (o.a. gifgas op eigen bevolking) Iran (o.a. ophangen van homo’s) en Soedan (genocide op zwarten en christenen).
De Westerse landen laten toe dat zij er in slagen om de aandacht naar Israël af te leiden.

Bovendien zijn er honderden betwiste gebieden elders in de wereld. Nederland kent echter geen ‘actief ontmoedigingsbeleid’ tegen Chinezen vanwege de bezetting van Tibet, tegen Marokkanen vanwege de bezetting van de Sahara of tegen Turken vanwege de bezetting van Cyprus enzovoort.”

Ik kan bijna eindeloos doorgaan. Maar het heeft geen zin. Ik word alleen gelezen door mensen die het toch al weten. En als ik héél erg scheld, dan misschien door 30.000 mensen die het nog níét weten. De enige die de noodzakelijke bres in de monopoliemedia zou kunnen slaan is Wilders en die doet het niet. Waarom niet? Geen idee.

Screenshot_8__________________________

Door:
Martien Pennings
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Geert Wilders, Hypocrisie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Nederland, PVV. Bookmark de permalink .

60 reacties op Het falen van Geert Wilders bij het bevechten van de boycot-Israël-maffia

 1. Republikein zegt:

  Godsamme,…….

  Like

 2. Vederso zegt:

  “De enige die de noodzakelijke bres in de monopoliemedia zou kunnen slaan is Wilders en die doet het niet. Waarom niet? Geen idee”. – Dat wil Wilders je vast wel es een keer komen uitleggen.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @ Vederso
   Waarom denk je dat Wilders mij dat “vast wel” wil komen uitleggen?

   Like

   • Vederso zegt:

    Je vraagt me op de site te reageren. Bij deze. Je kent als geen ander de monoliet MSM.
    Eigenlijk vind ik daarom dit verwijt aan Wilders onterecht. Ik sluit me hieronder bij Trucker en Gielah aan (en vele anderen) die de kat op het einde van een overigens goed artikel, niet goed kunnen plaatsen.Mij lijkt het inderdaad zaak om de gelederen te sluiten en je brengt hiermee misschien een aantal mensen in verwarring, Dat is toch niet wat je wilt?

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik denk dat ik géén mensen in verwarring breng, Vederso.
   Dit is een parochie-site met uitsluitend PVV-aanhangers en een aantal van hen wordt alleen maar gesterkt in hun aanbidding, zoals je zelf in de comments kunt constateren.
   Ook jij ziet in mijn kritiek slechts een aansporing de rijen te sluiten.
   De mensen die kritisch staan tegenover Wilders, zoals ik, hebben genoeg politiek inzicht om ondanks Wilders’ gebreken toch in te zien dat er geen keus is dan op hem te stemmen.
   Ik deel helemaal geen “kat” uit: ik stel vast dat Wilders grote gelegenheden NIET aangrijpt om het groeiende als “antizionisme” vermomde antisemitisme te stoppen en om het liegen rond “internationaal recht” en “bezette gebieden” in de monopolie-media aan de kaak te stellen.
   Het argument dat door “Trucker” wordt gebruikt, namelijk dat, als Wilders zich al te pro-Israël gedraagt, hij stemmen van rechtse kaalkopjes, neo-nazi’s en verdere Jodenhaters gaat verliezen, vind ik walglijk.
   Bovendien denk ik dat, als Wilders zich consequenter po-Israël uitlaat, hij net zoveel kwaliteitsstemmen uit de middenklasse wint als hij er verliest van antisemitische Tokkies.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Martien Pennings: 19.04. uur. Daar heeft U terecht een punt Martien. Voor mij staat voorop dat ik pro Israël ben, en wel voor 100%, en resoluut tegen de EUSSR en de Islam!
    Maar wezenlijk is, dat ik pas echt reden heb om te ageren tegen de islam en de eussr, als ik 100% opkom voor de enige beschaving in het Midden-Oosten Israël, en de rechten die het Joodse Volk heeft op het land. Al meer dan 3000 jaar bestaat het Joodse Volk in haar thuisland Israël.

    Like

 3. Maurice zegt:

  @Martien Pennings
  Waarom Wilders in dit opzicht niet doet wat jij van hem vraagt?

  Eerder vandaag onder het andere Wilders topic refereerde ik er al aan:
  De meest voor de hand liggende verklaring lijkt me dat het hem geen electoraal voordeel zal opleveren, en wellicht zelfs eerder kiezers zal kosten.

  Like

 4. bigljohn zegt:

  Er bestaat al een anti Israel stemming, en nu een anti Wilders stemming proberen te promoten ? Hem belachelijk maken op die foto met een keppeltje op zijn hoofd ! Mijnheer Wilders die niet in actie komt ? Heer Pennings, u zou toch beter moeten weten. U kent de politieke geslepenheid van de heer Wilders nog niet goed. Zijn uitspraken over kwesties worden door velen verguisd, maar komen altijd uit. Hij praat en zwijgt, neemt actie op gepaste momenten. Ik weet niet wat u doet, maar ik geef hem het voordeel van de twijfel.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @bigljohn.

   “en nu een anti Wilders stemming proberen te promoten ? Hem belachelijk maken op die foto met een keppeltje op zijn hoofd!”
   Ik doe het omgekeerde van een anti-Wilders-stemming promoten: ik doe een beroep op hem.
   Dat keppeltje heeft hij zelf opgezet en ik vind dat totaal niet belachelijk.
   Er staat een tweede foto van Wilders met keppel bij de Klaagmuur.
   Is dat belachelijk?
   Ik plaats die foto’s om zijn geweten wakker te schudden.

   Like

   • peterselie1 zegt:

    Ben blij dat Wilders zich niet laat afleiden door deze zaken zoals Pennings deze beschrijft in zijn uitstekende maar mijns inziens niet ter zake doende artikel. Dus niet gelijk het zwaarste kaliber geschut in stelling brengen Pennings! Eerst even twee dingen ben PRO Israël en ten tweede kan Wilders niet aan ieders verwachting tegoed komen ook niet aan die van M. Pennings, zou zeggen stuur je aanbevelingen, strategie en plannen naar Wilders net zoveel keer tot dat je wel gehoor krijgt van de PVV en Pennings wees nu eens en voor altijd eerlijk, je ben wel erg aan het draaien wanneer het om Wilders gaat.

    Prettige dag verder.

    Like

 5. Wachteres zegt:

  INDRUKWEKKEND MARTIEN!

  Dit komt helemaal van binnenuit en het is zo waar!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Wachteres.
   Maar je ziet hoe de meningen verschillen: sommigen op deze site stellen de heilige onfeilbaarheid van Wilders boven alles.
   Het lijkt wel of ze niet eens WÍLLEN dat hij effectiever wordt via kritiek.
   Aanbidding lijkt hun enige doel.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    @ Peterselie.
    Je hebt volkomen gelijk: “niet ter zake doende artikel. Dus niet gelijk het zwaarste kaliber geschut in stelling brengen Pennings!”
    Het complex Holocaust-antisemitisme-Israël-islam-immigratie, kortom de Vierde Wereloorlog, gedeeltelijk als guerrilla uit te vechten in de Europese steden, is inderdaad een gering aitumpje.
    Ik zie in jou een groot denker en moralist, Peterselie.
    (Vierde Wereldoorlog? Ik zie de Koude als de Derde.)

    Like

 6. Trucker zegt:

  Op deze berichten reageer ik niet meer, heb op 9 januari 2014 om 12:53 een reactie geplaatst op vanhetgoor zijn comment tja als lieden zich verheven voelen…no problem.
  Wil het in het algemeen nog eens duiden hoe ik het zie als pragmaticus, elke aanval tegen mensen uit eigen rangen is fout, doet me denken aan de Katholieken bashers op deze blog.
  De eenheid verbreken is nuttig voor de vijand en heb het al meerdere keren gepend de vijand is in aantallen groot en betreft niet alleen de islamiet, en als er dan voortdurend comments komen op de enige politicus in Nederland die een dam wil opwerpen tegen de islam(iet) omdat hij niet beantwoord aan si of la…
  We weten toch wat er dagdagelijks gebeurd of niet (?), elke dag zet de fucking islamiet een stap verder in zijn opmars, eist dit krijgt dat, komen er hatkazernes bij, komen er mannen bij (in het lekke vergiet dat eurabia is maar dat is dan ook de bedoeling), zijn de handlangers op alle echelons dus ook in brussel en alle nationale parlementen steeds bezeig hun opmars te vergemakkelijken.
  Het enige dat telt is dat in mei er een grote fractie kan gevormd worden die een vuist kan maken tegen het islamofiele zooitje in brussel en de nationale parlementen en een poging kan wagen om de islamofiele TGV die recht naar de hel rijd tegen te houden en Martien Penning ook jij zit daar op.

  Like

 7. Jan zegt:

  “Als je die lezing ´s middags houdt (met 50 ouderejaarsstudenten), dan kunnen op die woensdagavond voorafgaande aan Voordewinds hoorzitting noch het NON-journaal noch Nieuwsuur noch P&W om je heen.

  Wat kolder en grootheidswaan!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Kolder en grootheidswaan?
   Ik bedoelde niet dat door de inhoud van de door ons te schrijven voordracht de media er niet omheen zouden kunnen, maar omdat Wilders de voordracht zou houden.
   Ik dacht dat ik dat nogal duidelijk had gemaakt.

   Like

 8. Martha N zegt:

  Mijnheer Martien Pennings…

  Een lang stuk waar verhaal…
  Ik ben voor Israel, niet tegen de joden…
  WEL tegen moslims
  Maar als eerste ben ik voor Nederland!
  Wat bereiken we met dit ware verhaal..?

  Laten we eerst Nederland uit de rotzooi helpen, pas daarna kan er weer gewerkt worden aan het herstel van de Joodse normen en waarden.
  Zonder het een zal het ander niet gaan.

  Op naar Mei… Vuist maken..!
  Laten we hopen dat het helpt, anders kunnen we alle verhalen afsluiten.!

  En JA ook deze van mij!

  Like

 9. gielah zegt:

  Ik zou dit een magistraal goed artikel gevonden hebben, als er niet opnieuw naar Wilders in werd uitgehaald.
  Elke keer als het over antisemitisme gaat, zie je mensen van links én van rechts een of andere Zwarte Piet voor de voeten van Wilders neerleggen…. terwijl die nota bene zo´n beetje de enige niét-antisemiet is in de Tweede Kamer!
  Ik begrijp dit niet en ik accepteer dit niet.

  Wie precies weet hoe de duivelse bende Jodenhaters de pas moet worden afgesneden, laat die zélf eens iets gaan doen!
  Ik geef een paar tips:
  a. dagelijks bidden tot de God van Israël… de Heere der hemelse legerscharen, dat Die voort zal gaan Zijn volk te beschermen en te bewaren, zoals Hij beloofd heeft.
  b. Allen, die Israël een warm hart toedragen en daarvoor uitkomen, ondersteunen…. ( dus óók meneer Wilders) en kritische opmerkingen liever voor Israëls vijanden bewaren.
  c. CIDI informeren over elk antisemitisch ‘incident’ waar u tegenop loopt… en CIDI zélf opporren eens wat strijdlustiger en minder onderworpen aan de linkse machten te worden.
  d. Brieven schrijven aan elke Nederlandse onderneming, die de kant van de Palestijnse moordenaars kiest… hoe mooi hun vertegenwoordigers ook zalven over hun zogenaamde zorg om de ‘nederzettingenpolitiek’….

  En meent u het écht veel beter dan Wilders te kunnen…. meld u dan bij hem aan om in zijn team te mogen meedraaien…. en ziet hij uw rol in zijn ploeg niet zitten…. sticht dan desnoods een nieuwe, eigen partij… maar verzúim, ook áls u dat zou doen, steeds opnieuw naar Wilders uit te halen.
  Daarmee dient u namelijk alleen maar de vijanden van Israël, die gek genoeg ook meteen de vijanden van meneer Wilders zijn!

  Er valt vandaag de dag meer dan genoeg te schoppen naar de verkeerden!
  Houd het daar bij!
  Schop niet naar de goeden!

  Like

 10. leefbarbaar zegt:

  Zielig verhaal dit, helemaal mee eens wat Big John zegt.

  Like

 11. Theresa Geissler zegt:

  Geen speld tussen te krijgen, Martien. En mijn complimenten: Toen je dit stuk gisteren aankondigde in je comment verwachtte ik alweer half en half dat de Le Pen-kwestie er ook wel weer met de haren bijgesleept zou worden, evenals sommige andere grieven, die jou nu eenmaal hevig aan het hart gaan. Dat is niet het geval, je hebt prima ‘het walletje bij het schuurtje’ weten te houden en er staat niets in, wat ook maar iemand zou kunnen ontkennen. Dus waarom zouden de ‘kom-niet-aan-Geertje-figuren, of hoe noem jij ze, hier per sé ‘hun zeik aan willen verspillen?’ Persoonlijk zie ik er niet veel aanleiding toe.
  Een andere kwestie is volgens mij wel de vraag in hoeverre je van Wilders kunt verlangen dat hij zich even intensief op de Israël-kwestie stort als op de binnenlandse politiek. De verkiezingstijd nadert weer en: First things first. Als enige politicus heeft hij zich reeds ondubbelzinnig voor Israël verklaard -wat dus uniek is- en nu is de vraag in hoeverre hij verplicht is, die stellingname ook te onderbóuwen. Maar ik snap wel -geloof ik althans- waar de schoen wringt: Jij zou graag zien dat hij die taak, voor zover hij daar zelf tijd en gelegenheid voor mist, zou delegeren aan één of meer bevlogen scribenten, zoals jij en Roelf-Jan, die alle tijd en gelegenheid zouden hebben om er zich volledig op te storten, terwijl hij de bínnenlandse campagne voorbereidt, bijvoorbeeld.
  Je hebt hem al meerdere aanbiedingen in die richting gedaan maar nooit antwoord gehad, ik weet het. Herstel: WIJ weten het. En nu komt bij jou de oude wrevel weer boven omdat Wilders om tamelijk onnaspeurbare redenen mensen die hij niet kent onherroepelijk buitensluit en als gevolg daarvan weer kansen laat liggen. En daarin heb je gelijk: Dat is steeds weer het terugkerende vaste patroon, dat we waarnemen en dat trouwens ook zijn terugslag heeft op het interne PVV-beleid.
  Ja, hij lààt kansen liggen, wat alle andere politici van tijd tot tijd ongetwijfeld óók doen. Alleen valt het bij hen minder op omdat zij ze bij vóórbaat laten liggen en er dus ook niet van rèppen. Hij rept er juist wel van, maar benut vervolgens de gelegenheid niet optimaal, wat tactisch, zacht uitgedrukt, niet erg handig is: Als je de verantwoording op je neemt om bepaalde zaken ààn te kaarten, schep je nu eenmaal tevens de verplichting om ze ook aan te pàkken, desnoods door middel van kansen geven aan ‘buitenstaanders.’
  En wat dat laatste betreft ontbreekt het Geert waarschijnlijk dus aan moed en/of wil.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theresa Geissler: 10.29. uur. Zonder de andere reacties “te kort”, willen doen, sluit ik mij aan bij jouw reactie Theresa. Jij geeft helder en duidelijk en met respect jouw visie waarvoor ik je dankbaar ben. En de argumenten zijn ook helder verwoord. Laat ons samen optrekken en tegen de ISLAM en het GEDROCHT EUSSR! Together we stand!

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   @Theresa.
   Het is werkelijk geen persoonlijke rancune jegens Wilders, Theresa: daarvoor ben ik in mijn toch al redelijk lange leven te gehard geraakt.
   Je moet me geloven: ik had met alle liefde volkomen anoniem de PVV geholpen.
   Bovendien ben ik mijn hele leven maatschappelijk en intellectueel marginaal geweest, omdat ik moreel integer probeer te blijven.
   Ik ben het gewend.
   Hier staan twee episodes uit mijn persoonlijk leven opgetekend, die daarvan getuigen:
   http://bit.ly/1hHaDCx.
   Je vraagt:
   “Dus waarom zouden de ‘kom-niet-aan-Geertje-figuren, of hoe noem jij ze, hier per sé ‘hun zeik’ aan willen verspillen? Persoonlijk zie ik er niet veel aanleiding toe.”
   Nou, ga maar eens kijken naar het comment van “bobzelf” die schijnbaar permanent in een staat van hysterie verkeert: hij verdenkt me ervan een “mol” te zijn die erop uit is de PVV te ondergraven.

   Like

   • bobzelf zegt:

    Daar hoef je niet voor in een staat van Hysterie te zijn om dat te konstateren ,
    Denk dat Wilders dat ook al gelijk gezien had, dus daarom met een bocht om je heen loopt , aangezien je op commentaar gelijk in de brand vliegt en iedere keer weer !
    Nou daar heeft hij er al genoeg van voorbij zien komen , denk ik zo maar !!
    Nee , mijn beste , ER ZIT EEN HELE BERG/ HELE HOOP OUD ZEER !!! BIJ U

    Like

 12. bobzelf zegt:

  Volgens mij , is Dhr. Pennings al diverse malen afgewezen door Wilders ,en blijft hij dardoor heerlijk stoken , omdat hij daar door tot op het bot beledigd is !
  Zo om de paar weken komt er dan weer zo’n quasi POSITIEF stuk , wat eigenlijk heel NEGATIEF is naar Wilders toe en het werkt !!, zoals u allen ziet !!!
  Begin lekker een eigen partij en dan kan dhr. pennings schrijven wat hij wil , . eens kijken wat dat oplevert !!
  Hij heeft waarschijnlijk nog steeds niet door , dat Wilders zijn eigen route heeft , en zich door niets en niemand daarvan van af laat brengen !
  EN LAAT DAT NOU NET OOK DE ROUTE ZIJN , DIE DE PVV STEMMERS GRAAG WILLEN ZIEN !
  Weg met Brussel, Weg met de EU , de grenzen dicht , weg met de Islam , en opzouten met die belachelijk dure Euro !!
  Soms krijg ik de indruk van een mol ??, maar dat is mijn mening !

  Like

  • tjonge zegt:

   je bent niet de enige bob, ik raak werkelijk zwaar geïrriteerd door die pennings met zijn anti wilders verhalen/

   wat een rancune gaat er uit die man !

   Like

 13. Maurice zegt:

  Voor politicus blijkt Martien Pennings niet in de wieg gelegd.
  Een heldere visie op de kwestie ‘Wilders en de Joden’ gaf eerder Joost Niemöller.

  ‘…Maar daar gaat het ook niet om. Puur strategisch gezien gaat het voor Wilders om de stem van de niet-Joodse kiezers. Daar telt een ander element: Deugt die Wilders? Of is hij een soort nazi? Het blijft bij dat laatste altijd een lastig argument dat Wilders zo pro-Israël is. Uw standaard extreem-rechtse aanhanger is ‘uiteraard’ tegen Israël. Vanuit die kringen werd Wilders dan ook al in een vroeg stadium als ‘zionist’ weg gezet…’

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/02/wilders-en-de-joden

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @Maurice.
   Alleen als je “politicus” definieert als “gewetenloze opportunist” ben ik ongeschikt als politicus.
   Hetzelfde speelt in het Vlaams Belang: daar zijn de leidende figuren ook niet zo happig om de antisemitische aanhangers voor het hoofd te stoten door het uitdragen van een krachtig pro-Israël-standpunt.
   Maar als je je daardoor laat leiden, ben je wat mij betreft een verrader.
   Bovendien zal de strijd tegen de islam steeds meer een strijd tegen het antisemitisme zijn en een strijd vóór Israël.
   BOVENDIEN DENK IK DAT ALS WILDERS CONSEQUENT ZIJN PRO-ISRAËL-STANDPUNT ZOU UITDRAGEN, HIJ NET ZO VEEL STEMMEN ZOU WINNEN ALS VERLIEZEN.

   Like

 14. Dr.Kwast zegt:

  Waarom zou Martien een eigen partij moeten beginnen ? Hij geeft de commentaren goed weer. Hij is niet tegen Wilders, dus niet uitstappen en zelf beginnen. Vol houden met het commenteren van het schrijven van Wilders, maar dan wat positiever. Goede commentaren blijven altijd hangen en er blijven altijd bruikbare zinnen over. Geert moet reageren wij zijn het vlot waar op hij drijft. Als er een verbinding los laat moet het worden herstelt. Een nieuwe verbinding is op zee niet te verkrijgen, dus moet het oude gebruikt worden. Daarmee kan een andere verbinding gemaakt worden, zodat de verbinding steviger wordt. Als dit niet wordt gedaan zal het vlot het eind van de reis niet bereiken en valt de maker in het diepe. Dat vlot is voor hem van levens belang en wij zijn met Martien dat vlot.

  Like

 15. Maurice zegt:

  @Martien Pennings 14:06

  Een politicus die daadwerkelijk iets wil realiseren weet op het juiste moment gas te geven respectievelijk in te houd , en dient ook weten hoe te balanceren op het smalle koord tusssen ideologisch belang en kiezersgunst, een kunst die Wilders politiek strateeg uitstekend beheerst.
  Overigens duidelijk dat ik het oneens ben met wat je schreewt aan het eind van je reactie.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @Maurice

   Ja, dat is grote mode onder gevoelige zielen: om het gebruik van hoofdletters als “schreeuwen” te betitelen.
   Als vet of schuin in de comments mogelijk zou zijn geweest, had ik vet of schuin gebruikt en géén hoofdletters.
   Je moet je niet zo aanstellen.
   Ik heb overigens de inhoud van wat jij als schreeuwen betitelt zojuist in een comment (contra Vederso) nog iets beter verwoord, namelijk aldus:

   “Het argument dat door ‘Trucker’ wordt gebruikt, namelijk dat, als Wilders zich al te pro-Israël gedraagt, hij stemmen van rechtse kaalkopjes, neo-nazi’s en verdere Jodenhaters gaat verliezen, vind ik walglijk. Bovendien denk ik dat, als Wilders zich consequenter po-Israël uitlaat, hij net zoveel kwaliteitsstemmen uit de middenklasse wint als hij er verliest van antisemitische Tokkies.”

   Like

   • Trucker zegt:

    Pennings voorzichtig blijven met je bullshit gericht naar mij, ik heb nergens gepend wat jij hier schrijft “Het argument dat door ‘Trucker’ wordt gebruikt, namelijk dat, als Wilders zich al te pro-Israël gedraagt, hij stemmen van rechtse kaalkopjes, neo-nazi’s en verdere Jodenhaters gaat verliezen, vind ik walglijk.” NERGENS PENNNSI NGS NERGENS leg me geen woorden in de mond die ik niet uit en verdraai geen letter van wat ik in een comment schiujf

    Like

 16. Maurice zegt:

  Foutje 14:53: “gas geven respectievelijk inhouden’.

  Like

 17. Trucker zegt:

  Tja het is nu éénmaal een gegeven dat tacktiek voor velen een moeilijk probleem blijkt te zijn, mij niet gelaten maar wil de “teleurgestelden” na mei niet horen janken.
  Eenheid is belangrijk betekend dus los van persoonlijke opinietjes of meningjes de rangen gesloten houden tot na de verkiezingen.
  Ik ben Vlaming heb dus met Geert Wilders evenveel gemeen als eender welke onbekende politicus maar hij is de enige politicus die jullie in Nederland kan behoeden voor islamofiele dwangwetten en blijkbaar is dat voor velen toch nog geen belemmering om operatie beschadiging nog aan te houden.
  Kritiek uiten tegen een partijleider die ondubbelzinnig tegen islamisering is, DE ENIGE GODVERDOMME nota bene, is reeds een factor in het nadeel van de psychologische strijd.
  EENHEID TELT al de rest is BULLSHIT en is goed voor egootjes maar niet de strijd van Geert Wilders, het gaat om om voldoende groot te worden na mei om in brussel de despoten te kunnen afremmen
  HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN wie daar van afstapt graaft zijnj en zijn kinderen’s graf.
  Daarna tijd zat om wonden te likken of pisnijdig te zijn.
  LEES ZUN TZU Pennings en je zou geen dagdagelijkse epistels schrijven waarin er op zijn minst twijfels geuit worden tegen de leider vande PVV, nogmaals ik steek niks in mijn zak met deze Geert Wilders te verdedigen maar hij is een barierre tegen de islam en dat is wat telt.
  Punt andere lijn.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Die Vlaamse uitdrukking gebruik je verkeerd,Trucker.
   Het is niet “punt andere lijn”, maar “punt aan de lijn”, in de zin van “klaar” en “einde oefening”.

   Like

   • Trucker zegt:

    Goed dat u me daar op wijst want ik heb de school verlaten op veertienjarige leeftijd en kan me dus ook niet zo toeleggen op de details…
    Heb het wel begrepen Pennings, begrijp het het al langer dan vandaag en ik lig daar niet zo van wakker…speldeprikken…het is beter onderschat te worden is altijd een voordeel, altijd.

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    @ Trucker.
    Ik heb de school eveneens verlaten op 14-jarige leeftijd.
    Veel zwaar lichamelijk werk gedaan, maar niettemin een MULO-diploma (beter dan de tegenwoordige HAVO) een gymnasiumdiploma en een doctoraal geschiedenis behaald.
    Dus bij mij hoef je niet het romantische slachtoffer van een gebrek aan onderwijskansen uit te hangen.

    Like

 18. Dr.Kwast zegt:

  Trucker::
  Wat is er op tegen dat Wilders reageert op schrijven van ons? Is hij daardoor minder tegen islam, Enge Unie? Is hij daardoor minder vechtlustig, Wordt hij minder door te antwoorden. Wij zijn een en al Wilders mogen we antwoord krijgen op onze vragen! Van wie dan ook, al is hij het er niet mee eens. Dat kan hij toch in een zinnetje twitten.

  Like

  • Trucker zegt:

   verspilde energie Dr.Kwast dat is het resultaat van dat geschrijf en vraag naar hoe en waarom, Geert Wilders verplichten tot nutteloze activiteiten die de aandacht afleiden van wat komt.
   Wat komt Dr.Kwak (met zo’nickname vermoed ik toch iets doorzicht maar goed…) is de laaste kans om jullie land en in een groter geheel het oude Europa te vrijwaren van de fucking islamiet en sluitende wetgeving die je in de nabije toekomst zal verhinderen op een blog als deze te pennen omdat ze verboden gaan worden…Daar draait het om kwak en, geen bullshit wat Geert Wilders denkt over si of la.
   Wat ga je doen als hij morgen plots wegvaltwat is het alternatief er is er geen GEEN.
   Als je je toelegt op hetgene dat je moet doen en in Geert Wilders geval is dat opboksen tegen alle partijen en een vijandige media met nog los daarvan de reeële kans vermoord te worden (iets dat jullie schrijvelaars steeds over het hoofd zien) om zijn partij te laten drazaien en voldoende airplay te krijgen hoef je ook niet tijd te verspillen aan dat gezeik van “enne geert wat denk je van dit of geert misschien zo” te moeten .
   STAP IN ZIJN PLAATS MET DE KANS EEN 7.62 of 9 mm door je kanis te krijgen.
   Leer wat van tacktiek ipv steeds de rangen open te breken.
   Daar wordt ik laaiend van, in Vlaanderen zijn de rangen gesloten rond DE partij en de rest intereseert me geen reet hoe er gerotzooid wordt, de taak is de rangen gesloten houden tot na de verkiezingen want het is de laaste kans en daarna is het : niet gewonnen is niet game over maar over and out.
   Velen snappen niet het belang van wat er gaat gebeuren en onderschatten daarbij veel factoren.
   Het is al geopperd in deze topic : start een eigen partij en je doet wat je wil maar ga niet steeds maar inhakken op de wig die de tegenstander er al jaren terug geplaatst heeft en die nu elke kritiek op Geert Wilders breed grijnzend bekijken, list Dr. Kwak de eerste regel van oorlogsvoering en wees maar overtuigd dat het oorlog is want de toekomst van Europa of eurabia staat op de helling.
   Tot slot intelligentie betekend niet automatisch dat je een goed doorzicht hebt in het “veld”

   Like

   • bobzelf zegt:

    helemaal gelijk , helemaal eens , anders is het OVER EN UIT !!!
    EN KUNT U OP EIN VOLK , EIN REICH UND EIN FUHRER REKENEN !!
    Als u dan nog durft te reageren wordt er gelijk geschoten !!

    Like

   • tjonge zegt:

    trucker, je bent een belg naar mijn hart !!

    Like

 19. louis-portugal zegt:

  Bert ik wil alleen maar even zeggen dat ik het geheel meer aandacht gelezen heb.
  Voordat je denkt dat ik hier niet meer kom.
  Ik zou ook af en toe willen dat Wilders wat meer zou optreden.

  Like

 20. Theodoor zegt:

  Duizend mensen, 1000 meningen.

  Kritiek moet kunnen, het belangrijkste vind ik dat de rijen gesloten moeten blijven om na de verkiezingen de grote overwinning te kunnen vieren. Hoe groter hoe liever. Met een hele grote overwinning kan veel leed gemeden en ook hersteld worden.

  Dat is mijn mening.

  Like

 21. Trucker zegt:

  @ bobzelf 11 januari 2014 om 20:50

  Thanks man, soms benijd ik je om het feit dat je in Rusland onder Putin’s vleugels niet bezorgd moet zijn dat de islamiet de verhand krijgt, er zijn er dan nog op deze blog die van Putin vinden dat hij geen “democraat” is, hoeft ook niet als je veiligheid tegen een islamietisch kalifaaat is gegarandeerd, waar je hout hakt vallen spaanders maar dat is voor sommingen te moeilijk.
  De eigen veiligheid telt al de rest is bullshit en sprookjes.

  Like

  • bobzelf zegt:

   Nee, Putin heeft die jurken en boerka’s gewoon vertelt en heel duidelik gemaakt dat ze zich MOETEN GEDRAGEN zoals de russen leven en er komt geen gezeur over moskee’s en er zijn geen discussies over hoofddoekje, badmuts , roetkap of gescheiden zwemmen , whahahaha .
   ja je zou zo’n kanjer in je land hebben ???
   Zou graag deze man in Brussel willen zien , naast Nigel Farage !!!
   WAS HET GEKKENHUIS BRUSSEL ZO UITELKAAR GESPAT !!

   wij zitten jammer genoeg met de volgevreten landverraders/ NSBers zoals HANS VAN BAALEN OP GESCHEEPT !!
   en onze Franske timmermansieeeeeee de baantjes jager , de laatste keer dat die wat zei , mocht van Putin gelijk de kaas Rusland niet meer in !
   Geweldig die Putin , geen praatgroepje , hier is de oplossing !!

   Hans van Baalen , The invisible MAN , whahahaha, die strijkt wel de centen op , maar stemt nooit, dan wel IS EFFE NAAR DE HOEREN !!! OOK VVD , WHAHAHAHA
   Knap van je trouwens , om in oorlogstermen te praten , dan wel het uit te leggen !!
   Want Arie de MAANDELIJKSE stoker , vindt ons Geert Aanbidders , nou ik kan zijn oren wel wassen , want de enige waar ik in geloof , dan ben ikzelf !!!
   En als die droplul van Rutte , mijn ideeen zou verkondigen :
   Uit de Eu , weg met Brussel enz, dan stemde ik daarop !!
   Ga vooral zo door , ik lees met plezier je gewoon altid duidelijke commentaar .
   Petje af !!
   EENS KIJKEN HOE LANG het nu weer duurt , voor het tussen de regels door
   afzeiken van ONZE ENIGE HOOP IN ZEEEEEER BARRE TIJDEN !!!!

   Like

 22. tjonge zegt:

  grappig dat die pennings de 90% die het niet met hem eens is hier,allemaal als geert-aanbidders wegzet of als heilige etc etc.

  jouw tegenstanders proberen te ridiculiseren zonder verder tegenargumenten, daar is toch zo een speciale benaming voor ?

  ik weet hem ff niet, ben maar een domme pvv aanbidder.

  Like

 23. Trucker zegt:

  islamiet de verhand is = overhand krijgt,
  Zetduivel is terug van de partij 😦

  Like

 24. Maurice zegt:

  @Martien Pennings 19:18
  L-e-z-en, Pennings! Er wordt geen argument gebruikt, dat, als Wilders zich al te pro-Israël gedraagt, hij stemmen van rechtse kaalkopjes, neo-nazi’s en verdere Jodenhaters gaat verliezen.

  Like

 25. AdriePVV zegt:

  Wilders en de PVV zijn sterk genoeg om kritiek te kunnen verdragen, inhoudelijk ben ik het eens met Martien. Het gaat wat mij betreft ook eerder om de gestelde doelen te bereiken dan om de PVV of Wilders, ook al zal ik die laatste bij wijze van spreken met mijn leven verdedigen.

  Het is ook niet verstandig om Wilders een soort heilige status te geven, het is gewoon een mens die ook fouten maakt, en wat mij betreft mag maken.

  Like

  • tjonge zegt:

   “Het is ook niet verstandig om Wilders een soort heilige status te geven”
   niemand doet dat ook !!! dat zijn de woorden van pennings als die tegen gesproken wordt !

   Like

 26. Maurice zegt:

  Over antisemieten gesproken, hier onder de link een hilarisch stukje over islamproseliet Peter Breedveld.

  http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=40467

  Like

 27. Trucker zegt:

  niet goed voor mijn bloeddruk die lulkoek maar zal toch corrigeren het is zo (deze reactie Trucker zegt:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.

  12 januari 2014 om 00:19 )…PENNINGS NERGENS leg me geen woorden in de mond die ik niet uit en verdraai geen letter van wat ik in een comment schrijf

  Like

 28. Saskia zegt:

  Sorry hoor maar sinds wanneer mag een bedrijf niet meer zelf weten waar ze hun geld in stoppen??

  Like

 29. Pingback: Mariëlle Tweebeeke, jeugdig maar zéér ernstig te nemen ankermeisje van Nieuwsuur (Sonja Barendprijs!) kwekt weer eens uitermáte dom | E.J. Bron

 30. Pingback: Australische minister van BuZa doorbreekt internationale leugencultus rond “bezette gebieden” en “internationaal recht” | E.J. Bron

 31. Gerrit zegt:

  Genoeg = genoeg
  Hij Jeshua heeft alles al gepland klaar gemaakt, zoals Hij heeft beloofd voor Zijn kinderen Israël, o o o wat een G-D hebben we))))))) so happy))

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s