Wederom een open brief: BDS (Boycott, Divestment, Sanctions)

Screenshot_17

(Door: Ya´akov Siepman)

Nederland kan trots op zichzelf zijn.  Er is geen land buiten Amerika dat het afgelopen jaar zo veelvuldig in  de Israëlische pers werd genoemd. Helaas niet in positieve zin. En geheel terecht. Nederland kan zich dan er ook op beroemen koploper te zijn in het promoten van BDS. Ik noem dat staatsantisemitisme onder leiding van de minister van Buitenalndse Zaken, Frans Timmermans, gesteund door de diverse politieke partijen en politici. Frans Timmermans voert voor de volle 100% het beleid uit dat opgedragen en gestimuleerd wordt door de EU onder leiding van Ashton. De vraag is nu alleen: Hoe komt het toch dat het Europees beleid zo anti-Israël is, de BDS zo promoot en de uitvoering hiervan bovenaan de agenda staat?

Een rapport dat recent is verschenen beschuldigt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, ervan achter de Europese boycots te zitten.  Amerikaanse regeringsbronnen melden ook dat Kerry achter de dreigementen zit van het boycotten van bedrijven, die actief zijn in Judea, Samaria, Jerusalem-Oost en de Golan Hoogvlakte. In Europa publiceerde de EU in juli 2013 BDS-richtlijnen voor bedrijven die actief zijn in het gebied dat achter de wapenstilstandslijn van 1949 valt.

Op dit moment zorgt Kerry er nog even voor dat de dreigementen terughoudend worden uitgevoerd.  Maar zodra de vredesonderhandelingen stuklopen, zet hij de sluizen open en zal dan oproepen tot een internationale boycot tegen Israël, aldus ‘Galei Tzahal’ (IDF Radio).

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit (PA) rapporteerden vorig jaar september dat Kerry de EU onder druk zette om de uitvoering van de aangekondigde boycots uit te stellen, om zodoende meer kansen te creëren om Israël te dwingen aan de vredesbesprekingen deel te nemen. Dit rapport verscheen nog juist voor de onthullingen met betrekking tot Kerry’s manipulatie en het ondersteunen van de anti-Israël boycots.

De Israëlische minister van Defensie Moshe Ya’alon zei afgelopen dinsdag dat Israël probeert de vastgelegde tijdsduur van 9 maanden die waren uitgetrokken voor de vredesbesprekingen, te verlengen.   

Het is ons duidelijk dat er grote verschillen zijn (tussen ons) – en dat is niet nieuw – maar het is zeker in ons belang om de onderhandelingen voort te zetten en te blijven werken aan de situatie en de relatie tussen ons en de Palestijnen te stabiliseren “, merkte Ya’alon op.  Lees hier verder.

Wat is BDS?

Screenshot_24

http://www.cidi.nl/onduidelijk-nederlands-ontmoedigingsbeleid-dreigt-om-te-slaan-in-israelboycot/

Nu er al 3 grote bedrijven zich kunnen vinden in het BDS-verhaal en naar het stemgedrag in de Volkskrant te oordelen zou je denken dat als progressief persoon, die geeft om mensenrechten en vrede boven alles wil, de boycot geen slecht idee is. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat Israël zich gaat gedragen, als het moet onder dwang, en dat het stopt met het roven van land van de Palestijnen etc.

Nou ja, misschien moet je eerst de doelstellingen van de BDS begrijpen voordat je eventuele petities ondertekent en actief samen met Harry van Bommel voor een winkel gaat staan of op de universiteit joodse medestudenten en professoren gaat lastig vallen.

Neem in ogenschouw wat de BDS-beweging eist van Israël, voordat deze BDS-beweging een boycot beëindigt.  Want dan zou je begrijpen dat goed opgeleide academici hetzelfde eisen hetgeen terroristen als Hamas, Fatah, de Islamitische Jihad uiteindelijk willen.

Dus wanneer zal de boycot worden opgeheven? Als Israel de volgende 3 punten heeft uitgevoerd:

1.   Beëindiging van de ‘bezetting’ en het ‘koloniseren’ van alle Arabische gebieden die ‘bezet’ zijn sinds 1967 en dat het tevens de ‘Aparheidsmuur’ afbreekt.
2.   Het erkennen van de fundamentele rechten van de Arabische Palestijnse burgers van Israël
3. Respecteren, beschermen en bevorderen van de rechten van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en eigendommen, conform de VN-resolutie 194. 

Screenshot_18

Bovenstaande punten vertegenwoordigen veronderstelde “verplichtingen krachtens internationaal recht” hetgeen weliswaar zwaarwichtig klinkt, doch het is totale onzin. Het is gebaseerd op verkeerde interpretaties van de 4de Conventie van Genève, het gepolitiseerde VN “gerecht” dat geen enkele autoriteit heeft of de legitieme rechten van het Joodse volk in de gebieden kan afnemen.  Lees dit als je er de behoefte toe voelt en laten we gewoon kijken naar wat ze willen en wat men van Israël eist.

De eerste eis is: de volledige evacuatie uit de betwiste gebieden.  

Na de Jordaanse invasie , de etnische zuiveringen evenals 19 jaar bezetting van de landstreken Samaria en Judea (dit is land dat in het mandaat oorspronkelijk bestemd was voor ‘nederzettingen voor Joden’ ) heeft men er op magische wijze Palestijns-Arabische gebieden van gemaakt en de Joden eruit verdreven.

Dus  als je Jeruzalem-Oost meetelt (hetgeen de BDS-sympathisanten doen), spreken we over meer dan een half miljoen Joden die uit hun huizen zouden moeten worden geschopt, hetgeen zal uitmonden in één van de grootste etnische verdrijvingen van de afgelopen tientallen jaren.  En dan praten we over mensenrechten????

Vervolgens is de ontmanteling van de zgn. “Apartheidsmuur” aan de beurt, die voor ca  95% uit hekwerk bestaat. De veiligheidsmuur/hek is zeer effectief gebleken in het verminderen van terreuraanslagen.  De aanslagen stopten toen het bouwwerk ‘muur/hek’  was voltooid.  Zelfs de terroristen geven dat toe!!

Uiteraard gilden daarna de Palestijnse Arabieren en internationale NGO’s als varkens die gekeeld worden, omdat hun beste tactiek werd weggenomen. Onze academische vrienden, die zichzelf beperken tot haatzaaien en ophitsende praatjes, vinden en denken dat de Palestijnen de mogelijkheid en het recht moeten hebben om burgers, waaronder onschuldige kinderen en vrouwen,  op te mogen blazen. Hoe durven we hen daaraan te hinderen!!

Erkennen van fundamentele rechten

Dan hebben we de wat mysterieuze eis naar ‘de fundamentele rechten ‘ van de Arabische burgers van Israël.  In alles wat ik tot dusver gelezen heb in de misselijkmakende en opruiende BDS-geschriften, werd dit nooit duidelijk gemaakt of verklaard wat men hiermee nu precies bedoelt.  Gezien het feit dat Israëlische Arabieren mogen stemmen voor de Knesset en dat in deze Knesset Arabische politici aanwezig zijn, dat er Arabische rechters, Arabische legerofficieren en diplomaten enz. zijn, houden de aantijgingen geen stand in het licht van de fundamentele rechten die de Arabieren in Israël bezitten.

Screenshot_20

Maar de verklaring is eenvoudig: ze zien het Joodse karakter van de staat als een schending van hun rechten. Kijk naar de ‘democratische grondwet voor de Staat Israël door adalah voorgesteld, “het wettelijke centrum voor rechten van Arabische minderheden in Israël ” (gefinancierd door het Amerikaanse New Israël Fund), waarin wordt gepleit voor de transformatie tot een “democratische, tweetalige, multiculturele staat” met een andere vlag, volkslied, enz.

Waarom is een Joodse Staat Israël zo ondraaglijk voor de BDS´ers? Wanneer er zoveel Arabische landen zijn – inderdaad, de voorgestelde staat Palestina inbegrepen – die zichzelf omschrijven als ‘Arabische staten’ waarin de officiële godsdienst de islam is, en zij dat wel accepteren is mij dat niet duidelijk. (eigenlijk is het me meer dan duidelijk).

Recht op terugkeer

Tot slot komen we bij de laatste en echt de meest absurde eis van allemaal. De boycot zal net zolang doorgaan totdat Israël iedereen met Palestijnse vluchtelingenstatus –  ca. 5 miljoen personen – toestaat terug te keren naar zijn/haar “huis” in Israël. Deze bijzondere soort erfelijke vluchtelingenstatus bestaat alleen voor de Palestijnen. Te verwachten is dat een Arabische meerderheid zal leiden tot een zeer bloederige burgeroorlog die uiteindelijk zal resulteren in een donkere langdurige middeleeuwse periode voor de overlevenden.

Screenshot_19Nogmaals, voor het geval dat je het nog steeds niet begrijpt: De Joden moeten weg uit de Arabische landen die gedomineerd worden door de islam.  Echter,  er is geen “Joods land“ of een Joodse staat ergens anders om naar toe te gaan. Er zijn wel 23 Arabische staten in het Midden-Oosten, maar er is geen één andere Joodse staat. Omdat de Joden, in tegenstelling tot andere volkeren, totaal geen rechten hebben. Het gecreëerde volk de Palestijnen heeft meer rechten in de wereldopinie.  

Dat is het programma van de BDS, en wanneer u de termen “Internationaal recht” en “mensenrechten” weglaat, is het standpunt van BDS sinds Hitler’s standpunt betreffende de  “Endlösung” niet meer zo populair geweest als nu onder de academici en onwetenden in het Westen.

Norman Finkelstein, één van de grootste critici van de Israëlische regering en het zionisme, zegt  “…dat de BDS niets te maken heeft met tegen het beleid van de Israëlisch regering te zijn. Maar dat zij alles te maken heeft met het ondersteunen en het willen vernietigen van de staat Israël. Daardoor kan BDS beschouwd worden als een puur antisemitische daad .“

Zelfs Abbas heeft onlangs in Zuid-Afrika publiekelijk gezegd dat de BDS, met name de academische boycot, zeer veel schade aan het Palestijnse volk toebrengt. Hij heeft dan ook verzocht om met alle BDS-acties te stoppen. In plaats van dat de Westerse elitaire en politieke elite luistert naar hetgeen ze wordt geadviseerd, voeren ze het BDS-programma juist op. Dit alles om hun natte droom te realiseren.

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/14358#.Us__AvTuJpI

BDS wordt door pure haat gedreven.

Het huidige antisemitisme en de gemiste kansen van de pro-Israël groeperingen om hun stem te laten horen

Volgens een onderzoek dat verleden jaar is gehouden in Duitsland denkt 70% van de Duitsers dat de IDF de Palestijnen opjaagt en behandelt zoals de SS-Sturmtruppe in Polen en Rusland de Joden behandelde. Als ik de reacties lees onder artikelen in de Nederlandse kranten die over Israël gaan, denkt een heel groot gedeelte van Nederlandse bevolking hetzelfde wat de Duitsers denken.

Komt dit doordat Nederland voor een groot gedeelte toch een antisemitische inslag in de genen heeft?  Of komt het door leugens en verdraaide berichtgevingen in de media? Of is de politiek medeplichtig aan het ontstaan van buitensporige gevoelens van antisemitisme, doordat de regering er niet tegen op trad en klachten afwimpelde als onderbuikgevoelens en meer van dit soort politiek correcte jargon? Is de regering medeplichtig aan het bevorderen van openlijk antisemitisme door BDS te promoten en bedrijven te intimideren die in Israël werken of zaken doen? Heeft het promoten van het labelen van goederen uit de betwiste gebieden door Frans Timmermans een vrijbrief gegeven aan de anti-Israël groeperingen en antisemieten? Is de sterke toename van Jodenhaat en Israëlhaat te wijten aan de gemeenten en overheid die toestaan dat islamitische haatpredikers hun haat kunnen spuwen onder het mom van Freedom of Speech?

Screenshot_21

Ik noemde het boven al staatsantisemitisme. Is dit verwonderlijk, gezien de Nederlandse staat de Electronic Intifada, mede opgezet door Arjan El Fassed vanGroen Links, volledig financiert. En tevens Ma’aan News Agency en de Palestina TV  grotendeels financiert.   

Hiervoor heb ik al 4 jaar geleden gewaarschuwd. Ik heb destijds tegen de toen bestaande pro-Israël organisaties gezegd dat we een tegengeluid moesten laten horen op het moment dat Sabeel en EAJG hun offensief met ondersteuning van sommige politieke, christelijke en pro-Palestijnse groeperingen aan hun toer in de kerken door Nederland begonnen. Tegelijkertijd begon het offensief van de pro-Palestijnse groeperingen in allerlei publieke ruimten en universiteiten in Nederland.

Daarom hebben we destijds de stichting MNI-Foundation opgericht, zodat we gezamenlijk een weerwoord konden laten horen. Helaas vond  MNI-Foundation geen gehoor bij de pro-Israël organisaties en ging als gevolg daarvan ter ziele. Joodse organisaties lieten niets van zich horen, waarschijnlijk uit angst voor antisemitisme. Dan is stilzwijgen wel de beste remedie. Behalve wanneer rabbijn Lody van de Kamp van zich op een absurde wijze laat horen met een vergelijking van Wilders´ sticker. Ik dacht dat alle aandacht aan belangrijkere zaken beter besteed kan worden dan aan een sticker. Misschien doet hij er beter aan op dit soort artikelen reageren. O.a duidelijk maken dat Israël geen apartheidsstaat is!!!

Behalve het CIDI, dat steunde ons wel, maar ook dat is aan handen en voeten gebonden wil het een gesprekspartner kunnen blijven met de politiek. MNI had daar geen last van. De christelijke organisaties wilden zich niet mengen in politiek. Ook nu bemoeien ze zich niet met het afslachten van hun broeders en zusters door de religie van de vrede. Maar zelfs “Christenen voor Israël” laat nu een politieke mening horen, terwijl zij zich juist altijd afzijdig hielden van politiek. En de seculiere pro-Israël groeperingen waren te druk op Facebook. Ik zie er elke dag meer pro-Israël Facebooks bijkomen. Likud.nl verricht uitstekend werk met zijn artikelen. Helaas wordt de site door nog geen 1.5 % van de bevolking gelezen. En stichting WAAR reageert op krantenartikelen. En publiceert om de zoveel tijd een rapport.

Screenshot_22

Al met al kunnen we stellen dat we de mediaslag door eigen schuld groots hebben verloren. En dat een groot gedeelte van de twijfelaars overgehaald zijn door onze tegenstanders. Mijn complimenten voor hun tomeloze fysieke inzet en activiteiten. Daar kunnen wij nog heel wat van leren. Ik kreeg eerder een opmerking dat zij alle financiële hulp krijgen van diverse NGO’s. Klopt, maar wij hadden ook toezegging van financiële hulp voor het opzetten van cursussen en reisgelden. Waar het aan ontbrak, waren de activisten voor de uitvoering.

De vraag rijst wie en wat erachter zit dat het bedrijfsleven van Nederland zich laat ompraten om BDS-actief te worden? 

Bedrijven hanteren één gouden regel en die is “geld verdienen!!” Politiek, ethiek en moraliteit staan over het algemeen vaak op een laag pitje, zeer zeker als je in het Midden-Oosten of in diverse landen in Afrika en het Verre Oosten je bedrijfsactiviteiten ontplooit.  Dus waarom worden enkele bedrijven , die werken in Israël, zich nu zo bewust van ethiek etc., zeker als we kijken naar de landen waarin ze ook actief zijn in het Midden-Oosten.

Als een bedrijf zich plotseling uit een project terugtrekt, waarin het al miljoenen vooraf heeft geïnvesteerd, moet er iets meer aan de hand zijn. Wie draait er eigenlijk op voor het miljoenenverlies dat de eenzijdige terugtrekking veroorzaakt?

Bij PGGM zal de pensioengerechtigde er voor opdraaien, die krijgt gewoon wat minder pensioen. Bij Vitens betaalt de consument in Nederland wat meer voor watergebruik.  Ook weer opgelost. Het is alleen jammer voor hen dat de shekel zo hoog genoteerd staat. Ach, investeren in de Marokkaanse dirham in de Westelijke Sahara of Saoedi Arabië is natuurlijk wel ethisch verantwoord.

Maar wie zit er meer behalve Buitenlandse Zaken achter het promoten van BDS waar het Nederlandse bedrijfsleven in Israël toch naar luistert en naar handelt en een miljoenenverlies op de koop toeneemt en accepteert?

Is dat misschien het The Rights Forum van Dries van Agt? Diverse leden van het bestuur en van de Raad van Advies zijn bijna allemaal ex-politici of komen uit het bedrijfsleven.  Ik denk dan ook dat zij door hun voormalige beroepsposities veel topmanagers uit het bedrijfsleven kennen en daardoor kunnen beïnvloeden.  Doordat ze gezamenlijk op de achtergrond met Buitenlandse Zaken samenwerken, slagen ze volledig in hun opzet. Maar ondertussen heeft het Rights Forum zijn handen gebrand aan Vitens. Lees hier het rapport van Missing Peace.

Ben benieuwd hoeveel miljard het Nederland op langere termijn gaat kosten. Beter te zeggen:  U als burger.

Met het afronden van dit schrijven weten de partijen PvdA en VVD niet hoe ze het duidelijk moeten maken dat het niets te maken heeft met het tegen Israël zijn.

Slaap zacht mijnheer de president.

Screenshot_23

Door:
Ya´akov Siepman
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Palestijnen", "Palestina", "Westbank", antisemitisme, Appeasement, Desinformatie, Geschiedvervalsing, Hypocrisie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, Naïviteit, Racisme, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Westen. Bookmark de permalink .

25 reacties op Wederom een open brief: BDS (Boycott, Divestment, Sanctions)

 1. Marc Bouwman zegt:

  Mooi artikel, Ya’akov. Timmermans is gewoon niet zo slim en is, met persoonlijkheid en al, een typisch voorbeeld van de ‘gutmensch’. Daarbij speelt een zekere mediageilheid zijnerzijds een grote rol: zie zijn publieke daden in Oekraïne, Cuba en het veelvuldige openbaar spreken in andere talen. Dit alles komt de reputatie van Nederland als betrouwbare ‘bondgenoot’ niet ten goede.

  Je terechte klacht over de media hernieuwd bij mij de wens tot de oprichting van een nieuwe omroep. Programma’s a la Michael Coren zouden heel goed ook jouw opvattingen voor het voetlicht kunnen brengen.

  Ik meen het serieus: er moet een alternatief komen voor de bestaande omroepen.

  Like

 2. lucky bee zegt:

  Niet vergeten wij worden door Goddeloze Corupte Schacheraars geregeerd.Hoogste tijd dat er verandering komt

  Like

 3. Jan zegt:

  Norman Finkelstein on BDS

  Like

 4. Het grote probleem is dat de situatie nog niet erg genoeg is daarom blijft iedereen achterover leunen.
  “het valt allemaal wel mee”. Aan hen breng ik graag
  de woorden van Pim Fortuyn in herinnering: “Ik wens iedereen die denkt dat het
  wel zal meevallen met de linkse politiek en de agressie van de islam veel sterkte. Zalig zijn de
  onnozelen van geest”. Pim Fortuyn

  Daarom is de onderstaande bericht ook belangrijk we moeten weten wie achter de geldstromen en aansturing zit(en)
  https://ejbron.wordpress.com/2014/01/03/verzoekoproep/

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Dit BDS GEDROCHT weiger ik te erkennen! En de gore RODE LEUGENS daar walg ik helemaal van! Israël MOET helemaal niets, en heeft het VOLLEDIGE RECHT op het land dat zij bezit. Meer dan 3000 jaar heeft het Joodse volk daar al geleefd, en dan komt de vuile RODE AGITPROP nota bene zeggen, dat Israël haar bestaansrecht moet opgeven? No way! Vuil smerig rood gebroed, dat samenwerkt met de haatbaarden om Israël te vernietigen.

  Like

 6. Annabel zegt:

  Goed artikel met wetenswaardige achtergrondinformatie. ” ze” worden steeds brutaler en duidelijker in hun publieke uitlatingen. Koop gewoon zoveel mogelijk producten uit Israel , de barcode hiervan begint met 729.

  Like

 7. Scarlatti Bombatti zegt:

  Ik ben het zooo BEU hè! Wààrom doen WIJ niets?

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @scarlatti Bombatti: 21.11. uur, op 12/1. U zegt -terecht- waarom doen we niks? Nou, ik denk dat de meeste reageerders, op dit blog wel zouden willen, maar het grootste deel van onze Nederlandse-zombiebevolking- vindt; Koning Voetbal, Boer zoekt vrouw, en meer van deze flauwe kraam veeeeeel belangrijker hoor! Ik kan wel janken over deze toestand Scarlatti, alleen je schiet er niets mee op!

   Like

 8. alidas1 zegt:

  Annabel 1921
  Ik ben in Nijkerk geweest een zaak speciaal met artikelen uit Israel maar daar verkopen ze niet alles jammer.
  Waar verkopen ze die 729 artikelen

  Like

 9. Jan zegt:

  Israeli farmers hit by EU settlement goods boycott: exports from West Bank fall by 14% in 2013
  (Al Jazeera)

  Like

 10. Goede analyse Ya’akov! We leven in treurige tijden. We zouden graag het college van Eugene Kontorovich uitzenden. Nog maar 48.000 leden te gaan…

  Ik trakteer mezelf deze week maar eens op een paar kilo van die heerlijke Israëlische dadels uit Judea en Samaria.

  https://ejbron.wordpress.com/2013/03/01/het-college-van-eugene-kontorovich-the-legal-case-for-israel-uitgeschreven-in-het-nederlands/

  Like

 11. Jan zegt:

  BDS Fail: Scarlett Johansson Becomes New Face of Sodastream
  Johansson’s partnership with the brand has drawn international criticism, with public figures like author Martha Schabas taking to twitter to denounce the star for an “alarmingly political move” to support “illegal West Bank settlements.”

  But Johansson lets the criticism slide right by.

  “I think it was a natural partnership,” she explained, in a behind-the-scenes clip for the upcoming advertisement. “I’ve been using Sodastream for five or six years and it’s a product I found on my own.”

  Like

 12. Jan zegt:

  Australia FM: Don’t call settlements illegal under international law
  In candid interview, Julie Bishop expresses skepticism about the peace process, says boycott Israel activists are ‘anti-Semitic’
  http://www.timesofisrael.com/australia-fm-dont-call-settlements-illegal-under-international-law/

  Like

 13. Jan zegt:

  O help, de Co-op Group, de keten van supermarkten, winkels, boerderijen enz* en de BDS steunt** heeft een verlies geleden van ruim 2 miljard Pond.

  The Co-op Group’s losses for 2013 are expected to be greater than £2bn, by far the worst in its history, when they are announced on 26 March.
  Over four years, Co-op Group is planning to cut running costs by £500m, of which it has already identified £100m of savings.
  To achieve these cuts, I am told there will be thousands of job losses, probably between 4,000 and 5,000 by 2017, especially in head office and in support positions.
  http://www.bbc.com/news/business-26350008

  * http://www.co-operative.coop/
  ** http://www.boycottisraelnetwork.net/?page_id=592

  Like

 14. Jan zegt:

  BDS=antisemitisme, zoals ook nu weer blijkt.
  YMCA Noorwegen wil alle producten en diensten van Israël boycotten om het land plat te krijgen

  Norwegian YMCA embraces boycott Israel policy
  The Norwegian YMCA-YWCA “encourages broad economic boycott of goods and services from Israel and Israeli settlements to pressure the Israeli government to follow up on U.N. resolutions and end the illegal occupation of Palestine,” the organization wrote in a statement published on its Norwegian-language website last week.
  http://www.jta.org/2014/03/02/news-opinion/world/norwegian-ymca-embraces-boycott-israel-policy

  Like

 15. Jan zegt:

  De linkse elite:

  BDS in Galway: “You’re f-ing Zionist, f-ing pricks, get the f–k off our campus”

  Like

 16. Jan zegt:

  Al Qaida tegenstander van BDS, maakt gebruik van Israëlische dienst voor versturen van email omdat deze veilig is

  Al-Qaida’s media wing, Al-Sahab, has begun using an Israeli company in order to secure its communications.

  The Middle East Media Research Institute discovered that the group was using Safemail, which according to its website “is owned and operated by Secure Information Technologies Ltd., which is a privately owned company registered in Israel and with offices in Israel, the UK and Japan.”
  http://www.jpost.com/Defense/Al-Qaidas-media-wing-using-Israeli-company-for-secure-email-355368

  Like

 17. Jan zegt:

  De antisemieten hebben weer een producent gevonden, nu Garnier, eigendom van L’Oréal

  The Garnier cosmetics and toiletries firm is facing a boycott threat over a donation of personal care products to female Israeli soldiers serving in the current Gaza operation.

  Garnier, owned by L’Oreal, has faced a backlash after their donated products were distributed in care packages by the StandWithUs Israel advocacy group. The products were donated by Garnier Israel. The care packages were publicized on the StandWithUs Facebook page, with a “shoutout” to Garnier for its contribution.

  The company on Thursday tried to head off criticism with a statement on its Facebook page, in which it disassociated itself from the donation to the IDF.

  “Garnier USA is aware of recent activity in social media. It is very important to us that our fans know that Garnier worldwide promotes peace and harmony and has a strict policy of not getting involved in any conflict or political matter. Garnier was astonished to discover this in social media. After investigation, the hand-out of about 500 products appeared to be part of a one-time local retailer initiative. Garnier disapproves of this initiative managed strictly at local level and is very sorry to have offended some of its fans.”
  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.609830

  Like

 18. Jan zegt:

  BDS’ers zijn niets anders dan ordinaire antisemieten; Sainsbury haalt alle koshere producten uit schappen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s