Deportatie van de Joden: het voorbeeld Nederland

Screenshot_7

“Betreft: deportatie van de Joden.”
De vertegenwoordiger van het kantoor Buitenlandse Zaken van de rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden in Den Haag, generaalconsul Otto Bene, bericht aan Berlijn:

31 juli 1942: Met de vandaag vertrokken treinen zijn tot nu toe 6000 Nederlandse Joden gedeporteerd. De deportatie als zodanig is ongestoord verlopen en het is ook niet te verwachten dat bij de komende weken vertrekkende transporten moeilijkheden of verstoringen zullen optreden.

13 augustus 1942: Sinds mijn hierboven genoemde bericht is de situatie aanzienlijk veranderd. Nadat de Joden ontdekt hebben hoe het zit met de deportatie respectievelijk arbeidsinzet in het oosten, komen ze niet meer vrijwillig naar de wekelijkse transporten. Van de 2000 voor deze week opgeroepen Joden, verschenen er maar 400. Zij bevinden zich niet meer in hun woningen. Het wordt dus moeilijk beide treinen te vullen en hoe men de weken hierna de treinen vol wil krijgen, weet men nog niet.

11 september 1942: Men heeft uitgerekend dat circa 25.000 Joden binnen Nederland ambulant wonen, d.w.z. zich verborgen houden. De deportatiecijfers zijn tot nu toe vervuld. Er zijn verschillende maatregelen in voorbereiding om deze cijfers in de toekomst te garanderen.

16 november 1942: Sinds mijn bericht van 11 september 1942 – D Pol 3 Nr. 8 – is de deportatie van de Joden naar het kamp Auschwitz zonder moeilijkheden en incidenten voortgezet. Tot 15 oktober werden er ongeveer 45.000 Joden gedeporteerd. Op aanwijzing van de rijkscommissaris moeten alle Joden tot 1 mei 1943 gedeporteerd zijn. Dat betekent dat het wekelijkse deportatiecijfer van 2000 naar 35000 moest worden verhoogd.

6 januari 1943: De deportatie van de Joden uit Nederland is sinds mijn bericht van 16-11-1942 – D Pol 3 Nr. 8/Nr. 1558 – vlekkeloos doorgegaan, zodat nu de helft van de te deporteren joden is uitgezet.

26 maart 1943: Hoe gemakkelijk de Nederlandse bevolking zich uit medelijden of hebzucht nog steeds schuldig maakt aan het begunstigen van de Joden, bewijst het geval, waarin acht Ariërs zichzelf strafbaar maakten vanwege een Jood die zij wekenlang achter elkaar gesteund en verborgen hadden. Ook van de kant van de Nederlandse politie worden voortvluchtige Joden meestal alleen maar opgebracht door agenten, die al langere tijd voor de Duitse politie werken, terwijl het overgrote deel van de politieagenten niets doet uit angst voor meerderen, kameraden en de bevolking.

30 april 1943: Uit verschillende gemeentes in de provincie werden zelfmoorden van Joden gemeld. De bevolking nam, afgezien van vrienden uit gemengde huwelijken, niet deel aan de Jodentransporten en schijnt zich hierbij neergelegd te hebben.

24 mei 1943: De deportaties naar het oosten werden niet onderbroken i.v.m. stakingsonrusten en door de inzet van de politie elders. De 60.000ste Jood werd voor de arbeidsinzet naar het oosten gedeporteerd. Het oppakken van voortvluchtige Joden in Amsterdam en in de provincies werd, deels met uitbetaling van kopgeld aan Nederlanders, voortgezet.

25 juni 1943: Van de oorspronkelijk in Nederland gemelde 140.000 volbloed Joden werd nu de 100.000ste Jood uit het volkslichaam verwijderd… Een laatste grote toename werd op zondag 20-06-1943 door een tweede grote actie in Amsterdam bereikt, waarbij binnen 24 uur 5550 Joden konden worden opgepakt. Tot incidenten is het niet gekomen. De Nederlandse bevolking staat afwijzend tegenover de transporten, maar laat dat overwegend niet blijken.

(Bij de laatste vier briefcitaten gaat het om afschriften uit de wekelijkse geheime berichten van de bevelhebber van de Sicherheitspolizei aan de rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden).

Dit alles vond plaats in naam van Duitsland; de Jodenvervolging muteerde tot het grootste slachthuis van Europa. En daar is niets meer aan toe te voegen.

Bron:
www.israel-nachrichten.org
Auteur: Rolf von Ameln

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, dictatuur, Duitsland, Genocide, Historie, Holocaust, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, nationaalsocialisme, nazisme, Nederland, Racisme, Rotzakken. Bookmark de permalink .

28 reacties op Deportatie van de Joden: het voorbeeld Nederland

 1. Bob Fleumer zegt:

  Dat deed die Deense Koning toch anders!!!!!!!

  Like

 2. Jan zegt:

  Toen waren het treinen, nu zijn het vliegtuigen en dezelfde socialisten achtervolgen Joden in hun eigen land en financieren daar de moordenaars.
  Wat is het verschil nou eigenlijk tussen een socialist en een huurmoordenaar?

  Like

 3. Sjaak8.1.2014 zegt:

  Daarmaals hebben velen werkelijk niet geweten wat bij de moffen voorging !
  De heersende armoede heeft een deel daarbij toegedragen dat elke mens
  dacht dan blijft een beetje Meer voor ons over ! Hoe dan ook is dit wiel niet
  Meer terug te draaien !
  Maarrrrrrrrrr ! In de tijd waar we nu leven en in secondetakt op de aktuele
  stand van dingen die in de wereld gebeuren op de hoogte zijn, kunnen we
  nu niet Meer beweren ,, wir haben es nicht gewust ” !
  Te meer omdat nu dagelijks van moslim Terroristen ergens op de wereld
  de NIETMOSLIMS verkracht,verbrandvermoord en in de lucht gejaagt worden !
  En omdat we dat weten is het onze vaderlandse Plicht voor onze nakomelingen
  daarvoor te sorgen voordat we in het gras bijten, alles daaraan te zetten ons
  geboorte en vaderland voor gevaren te bewaren !
  En wat een Polen Defence Leugue kann, kunnen wij ook !
  Alzo opgepast geitenneukers ! Wij verenigen ons ook wanneer het om
  onze Interesse en zekerheid om ONS EUROPA gaat !
  We zullen niet rusten totdat EUROPA bezemrein is en van de Moslim
  bevrijd is ! En voor de jullie terugreis naar het land van herkomst betalen
  we geen Cent ! Jullie zijn ja goed te voet ! Dat zien we ja aan de duizenden
  van asylvluchtelingen die uit de laatste hoeken van Afrika komen !
  Ik wens een goeie reis en op nooit Meer weerziens !

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  In 1980 werkte ik tijdelijk bij de schoolbibliotheekdienst en moest op video een schooltelevisie-programma opnemen, dat op lyrische toon in vertel-vorm de Februari-staking behandelde en de heldhaftige houding van de ‘dokwerkers van de Kattenburg,’die zo onbaatzuchtig en onversaagd voor de Joden in de bres sprongen. “Arbeiders die uit eigen beweging voor de Jóden opkomen….. In geen ander Europees land gebeurde dat, tot nu toe. Hier, in Nederland, gebéurt het.”
  Op zo’n toon van: Hóe indrukwèkkend……
  Nu, uit dit verslag krijg je eerder de indruk, dat die hele Februari-staking maar een opwelling is geweest en dat Nederland voor de rest de Joden zeldzaam bereidwillig en zonder ‘incidenten’ heeft laten afvoeren. Niet beter of slechter dan al die andere landen deden.
  Niet echt verrassend, want dat had ik later wel begrepen uit wat je er hier en daar uit andere bron over vernam.
  Die video was tenslotte bedoeld voor schóóltelevisie, als U begrijpt wat ik bedoel….

  Like

  • Jean zegt:

   Theresa,
   Ik begrijp u volkomen.

   Like

  • Jan zegt:

   Wat een heel belangrijke factor was, was dat de arbeiders vonden dat de werktijden te lang waren, het werk gedwongen en het loon te laag onder de Duitsers. Om druk uit te oefenen werd daarom gestaakt. De deportatie speelde dus geen primaire rol. Was dat wel het geval geweest waren niet zoveel afgevoerd en vermoord. Joden aangeven verdiende goed en de haat tegen hen zat diep.

   Ad van Liempt, Jan Kompagnie, Jodenjacht
   http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2943880/2011/10/03/Niet-geld-maar-diepe-haat-was-drijfveer-van-jodenjagers.dhtml

   Like

  • Driek zegt:

   Nu de laatste jaren zo zeer in het teken staan van ‘zielige asielzoekers’, waarvan wij allen weten dat het arglistige lieden zijn, die men kan rangschikken onder de legers der onverzoenlijke haatbaarden, en die – dank zij onze politici – binnen afzienbare tijd in ons eens genoeglijke polderland de dienst gaan uitmaken, waardoor wij gedwongen worden terug te gaan naar de tijd waarin het zwaard, de galg en de brandstapel in heel europa een normaal straatbeeld waren – , wil ik de lezer gaarne meenemen naar
   7 mei 1938. In die tijd stond men wel eventjes anders tegenover het vluchtelingenvraagstuk.

   Het betreft hier een document, gericht Aan Heren Procureur – Generaal bij de Gerechtshoven (Het is een ingekorte versie).

   Ik heb de eer U mede te delen, dat de Regering het vluchtelingenvraagstuk nader onder ogen heeft moeten zien. De stand van zaken is thans zo, dat, sedert dit vraagstuk acuut werd, een vijf- tot zestal jaren verstreken zijn, gedurende welke een voortdurende toevloeiing van vluchtelingen naar ons land heeft plaats gevonden. Ons land herbergt ook vele duizenden van deze vreemdelingen.

   Mocht aanvankelijk de hoop bestaan hebben, dat in het buitenland zodanige veranderingen zouden plaats grijpen, dat, als gevolg daarvan, een min of meer geconsolideerde toestand zou ontstaan, thans moet vastgesteld worden, dat de stand van het vluchtelingenvraagstuk in plaats van een geleidelijke opklaring toenemende moeilijkheden medebrengt.
   Afgezien van andere feiten volsta ik met, ter adstructie hiervan, te wijzen op de gevolgen, die de gewijzigde toestand van Oostenrijk ten gevolge heeft.

   Gedurende de afgelopen jaren is ten aanzien van de toelating van vluchtelingen hier te lande, een in het algemeen tegemoetkomend standpunt ingenomen.
   Nu na zoveel jaren aan de toevloeiing van vluchtelingen geen einde te zien is, zelfs een vergroting van toestroming te verwachten is, is de regering van oordeel, dat de tot nu toe gevolgde gedragslijn beëindigd moet worden en dat binnenkomst hier te lande van verdere vluchtelingen, onverschillig van welke nationaliteit, niet meer kan worden toegestaan.

   Verschillende belangen van ons land en onze bevolking – ik herinner slechts aan economische belangen en de nog steeds aanzienlijke werkeloosheid hier te lande – maken het noodzakelijk de verdere toelating van vluchtelingen hier te lande tegen te gaan en te verhinderen.

   Een vluchteling zal voortaan als een ongewenst element voor de Nederlandse maatschappij en derhalve als een ongewenste vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden.
   De aanschrijving wordt in het Algemeen Politieblad geplaatst.

   De Minister van Justitie,

   C. Goseling.

   Like

 5. benkok zegt:

  http://tora-yeshua.nl/2014/01/op-16-jan-mochten-we-met-het-israelplatform-w-o-de-tora-yeshua-gemeentes-israel-een-hart-onder-de-riem-steken/

  http://tora-yeshua.nl/2014/01/donderdag-16-jan-een-bijzondere-israeldag-in-2e-kamer-ambassadeur-en-bds-avond-in-de-ljg-adam/

  We schamen ons uiteraard dood voor dit stuk afschuwelijke verleden van Nederland en ik ben blij dat we daar recent iets goeds tegenover konden stellen; daar gaan we stevig mee door en dat zal hard nodig zijn de komende tijd.
  Shalom
  Ben

  Like

  • Driek zegt:

   Soms dreigt de geschiedenis zich te herhalen.
   Op 30 augustus in het jaar 70 n. Chr. vielen de Romeinen Jeruzalem binnen en verwoestte de tempel. Op de plaats waar de tempel van Jehovah had gestaan werd ter ere van Zeus een nieuwe tempel gebouwd. De naam van de stad werd veranderd in Aelia Capitolina en Judea werd een deel van de Romeinse provincie Syria Palaetina. De inwoners van de stad werden of gedood of in ballingschap weggedreven en niemand mocht binnen verscheidene mijlen afstand wonen op straffe des doods.

   De totale verwoesting van de stad Jeruzalem is voor de Joodse Christenen een verschrikkelijke ramp geweest, nog vele eeuwen later trof men in de dorpjes van de nederzettingen, in het Joodse achterland, een vreemdsoortig slag lieden aan, die zich de “arme mensen” noemden, en die met groot geduld, en onder voortdurend bidden, het op handen zijnde einde der wereld verwachtten.
   Zij waren de schrale restanten van de Joods – Christelijke gemeente in Jeruzalem. Wij vinden hen vermeld staan in boeken, geschreven in de vijfde en zesde eeuw.

   Na de zevende eeuw vinden wij geen spoor meer terug van deze zogenaamde Nazareners en Ebionieten. De zegevierende Mohammedanen brachten hen allen om het leven. De veroveringen van deze moordzuchtige barbaren gaan heden ten dage nog onverminderd door, en het moment nadert beangstigend snel, dat de verwoesting onzer beschaving is volbracht. Erg veel tijd hebben we niet meer.

   Indien wij niet spoedig ingrijpen om het Mohammedaanse barbarendom tot stilstand te brengen, zullen volgende generaties nederzettingen aantreffen, van een vreemdsoortig slag lieden, die ze dan “ Die Arme Mensen ” noemen.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Fantastisch comment!

    E.J.

    Like

   • benkok zegt:

    Hi Driek,
    Over de islam ellende zijn we het geheel eens, alleen, moslims kwamen pas in de 7e eeuw aan de orde.
    Voor die tijd was de RK kerk bezig de oorspronkelijke Yeshua-belijdende gelovigen uit te roeien, in nauwe samenwerking met het Romeinse rijk.
    Nero begon al in de 1e eeuw en toen kwamen er uit dat Romeinse rijk niet-Joodse gelovigen in Yeshua , die de meerderheid werden in de joods-christelijke geloofsgemeenschappen.
    Dat tuig verbond zich met Rome en werd de Roomse kerk, die zoals gezegd in samenwerking met keizer Constantijn zorgde voor antisemitisme.
    In de 7e eeuw kwam de islam op en daarbij heeft de Roomse Kerk een stimulerende rol gespeeld, maar het RK speeltje liep uit de hand en begon voor zichzelf met de bekende gevolgen van dien.
    En nu zitten we in de fase, dat christelijke NGO’s via hun linkse, NWO georienteerde pro-Palestijnen agenda Israel demoniseren.
    Hoor graag meer van je.
    Shalom
    Ben Kok (joods-chr. pastor)
    tora-yeshua.nl

    Like

   • Niek Verheyen zegt:

    Driek, zo is het.

    Like

 6. fleckie zegt:

  Dat wist men wel,doordat men kon zien,hoe Joden opgejaagd als vee, onder begeleiding van NSB’ers,en SS’ers, met het geweer”in de aanslag “afgevoerd werden”. Bovendien kwamen NED. mannen van de “ARBEITSEINSATZ” met verhalen wat men gezien had, wat er zich was aan het afspelen in het “GROTE DUITSE RIJK”.,met de Joden!

  Like

  • Driek zegt:

   @meneer Ben Kok, dank voor uw reactie. Ter aanvulling nog het volgende:

   Zoals u weet, besteedden de Arabieren, zoals alle woestijnvolken, hun tijd aan het hoeden van hun kudden. Bij het zoeken naar de ‘Eeuwige Zaligheid ’ hadden de Arabieren het met verschillende godsdiensten geprobeerd, maar zij toonden een duidelijke voorkeur voor het Jodendom. Dit is natuurlijk makkelijk te verklaren, want in de tiende eeuw vóór Christus hadden vele onderdanen van Koning Salomo, tot het uiterste gebracht door de hoge belastingen, de vlucht genomen naar Arabië.

   Iedereen met enige kennis van het werk van Mohammed, weet dat deze figuur zijn kennis ontleend heeft aan de wijsheid, zoals geschreven in sommige boeken van het Oude Testament. Mohammed stierf in het jaar 632. In minder dan een dozijn jaren waren Palaestina, Syrië, Perzië en Egypte veroverd, en was Damaskus de hoofdstad van een groot Arabisch rijk geworden.

   Vóór het einde van het jaar 656 hadden alle bewoners der gehele kuststreek van Noord Afrika Allah als hun goddelijke heerser aangenomen. In minder dan een eeuw na de vlucht van Mohammed, van Mekka naar Medina, was de Middellandse Zee een groot Islamitisch meer geworden, waren alle verbindingen tussen Europa en Azië afgesneden, – en was het Europese vasteland in een staat van beleg gebracht. Dat beleg duurde tot het einde der zeventiende eeuw.

   Onder deze omstandigheden was het voor de kerk een onmogelijke zaak om haar leerstellingen naar het Oosten over te brengen. Alles wat zij nog konden bereiken, was vast te houden van wat zij reeds bezat. Duitsland, de Balkan, Rusland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Bohemen en Hongarije werden verkozen als een gunstig terrein voor het geestelijk beschavingswerk, en over het geheel genomen werd dit met groot succes gedaan.
   Gezien de niet te stuiten veroveringsdrift der Mohammedanen staat ons nog heel wat te wachten. Ik zoude alvast maar dubbele luiken op mijn vensters aanbrengen.

   Like

   • Bedankt Riek en gewoon Ben is prima, Yeshua leert ons dat in Matth. 23, Hij is wars van aanspreektitels.
    Je hebt het over “de kerk” en dan bedoel je de RK kerk, was de enige toen.
    De officiele leer van de RK kerk is , dat de koranafgod Allah dezelfde is als JHWH in de Bijbel; dan weet je genoeg lijkt me, walgelijke misleiding is dat.
    Zie http://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

    Like

   • Driek zegt:

    @ter aanvulling meneer Ben Kok.
    Het zijn niet alleen de katholieken die volgens u van het pad geraakt zijn, hoewel ik daar mijn twijfels over heb. Maar goed, hier geen theologische discussie.

    Want – , reeds in de 14e en de 15e eeuw werden de bewoners van het Ottomaanse Rijk beschouwd als aanhangers van de “Sekte van Mohammed,” en dus als tegenpool van de Christenen. Het Vaticaan ging voorop in het verketteren van de Mohammedanen. Paus na Paus riep op tot een kruistocht om het Heilige Land te zuiveren van de “ongelovige honden”.
    De verovering van Constantinopel in 1453 had in Europa een trauma veroorzaakt, men noemde het: “De laatste dag van de wereld.”

    Het was Paus Calixtus III die toen in alle parochies de zogenoemde “Turkenklokken” liet luiden, om de gelovigen op te roepen tot de Kruistocht – , en het Ottomaanse Rijk werd toen afgeschilderd als de belichaming van het Grote Kwaad. In geheel West Europa werd in de 16e eeuw een duivelse haat ontketend tegen alles wat met de Mohammedanen te maken had.

    Over Peter Balkenende schreef ik enige tijd geleden, – en u weet dat Peter Balkenende van streng gereformeerde huize is:

    Wij hebben het kabinet Balkenende aan den lijve ondervonden, o.a. zijn schandelijke deelname aan Islamitische gebedsdiensten in Moskeeën,. Hij – de Christelijke Ouderling, sprak zelfs een Islamitische bede uit tijdens een moskeedienst.
    Hoe diep kun je zinken. Hij is als de figuur Petrus die Jezus verloochende toen hij op de vraag of hij Jezus kende, ontkennend antwoordde. Het kraaien van de haan ontbrak alleen nog bij deze schijnheilige apostel Jan Petrus.

    Maar – lezer, hij was niet vies van een paar stemmen meer, hij omarmde de potentiële Islamitische kiezers. Het was Jan Peter die wilde dat Turkije met zijn zeventig miljoen moslims in de EU zou komen. En het interesseert ‘Petrus’ Balkenende niet dat de Islam leert dat er geen God is dan alleen Allah.

    Het was Jan Peter die wilde dat Turkije met zijn zeventig miljoen moslims in de EU zou komen. En het interesseert ‘Petrus’ Balkenende niet dat de Islam leert dat er geen God is dan alleen Allah.

    Like

   • benkok zegt:

    Hi Driek,
    De RK kerk heeft het 4 eeuwen lang laten gebeuren, de kruistochten ter verdediging van Europa t.o.v. de islam warenpas tussen 1100 en 1300
    Verder bedoel ik geenszins dat de christenen na de reformatie het goed hebben opgepakt, hoewel Luther en Calvijn de islam scherp afwezen.
    Maar de huidige kerken, zowel RK als Protestant, laten het allemaal liggen, onze Tora-Yeshua gemeentes zijn de enige geloofsgemeenschappen, die de islam ontmaskeren (en nog e.e.a.) , met liefde overigens voor de moslimmedemens.
    Shalom
    Ben
    tora-yeshua.nl

    Like

  • scubaleonard zegt:

   Fleckie, het meeste werk werd verzet door de nederlandse politie, Marechaussee en de premiejagers die voor de politie werkte. Als ik verslagen uit die tijd lees word ik echt ziek!!!

   Like

 7. peterselie1 zegt:

  De Nederlandse politie moest tijdens de oorlog gedwongen werken onder Duitse leiding. Na een omscholing op de politieschool te Schalkhaar waar Nederlandse agenten zich moesten verdiepen in het Duitse ideeëngoed zoals rassenleer en “nationaalsocialisme, (welke politieke partijen worden met het woord sociaal, socialisme geassocieerd?) werden ze ingezet bij de uitvoering van het beleid van de bezetter.
  Nederlandse agenten die moesten assisteren bij het arresteren en deporteren van joden behaalden grote successen dankzij een voortreffelijk up to date gehouden bevolkingsregister. Hierbij tijdens de Tweede Wereldoorlog was het opsporen en arresteren van ondergedoken Joden in Nederland voor een belangrijk deel het werk van de Nederlandse politie. Veel rechercheurs deden dit werk met grote overtuiging en volledige inzet, zo blijkt uit nieuw en baanbrekend historisch onderzoek. Binnen de Nederlandse politie bleken groepen actief die alle trekken hadden van een criminele organisatie. De betrokken agenten mishandelden, stalen, roofden, en verkrachtten. En bovenal: ze joegen vele duizenden Joden de kampen en de dood in. Sommigen bleken zulke fanatieke Joden-jagers dat het zelfs de Duitse bezetter te gortig werd. De hedendaagse socialisten gaan veel subtieler te werk dan hun collega’s uit de Tweede Wereldoorlog. In plaats van opsporen en deporteren houden de socialisten versie 2.0 zich voornamelijk bezig met het importeren van alles wat met de islam te maken heeft, het voortrekken van deze achterlijke tribale woestijn bewoners heeft reeds lang zijn vruchten afgeworpen in de zin van een verhoogde criminaliteit de cijfers liegen daar niet om, Voorts wordt door de overheid in welke samenstelling dan ook, dit rif raf volk voorgetrokken ten nadelen van de autochtone bevolking. Sinds geruime tijd bestaat de etnische samenstelling van Nederland bijna een derde uit allochtonen. De socialisten hebben de Tweede Wereldoorlog toch als een soort van uithangbord gebruikt met de tekst daarop “dit nooit weer” en toch ziet men de verschijnselen van de geïmporteerde Jodenhaat en homo gepest met de dag toenemen. Buiten de verschillende rechtse blogs die meestal geassocieerd worden, tsa men raadt het al, nazisme, Geert Wilders, ect, ect, hoor ik geen enkel kritisch geluid uit een links geïndoctrineerde maatschappij.

  Like

 8. luckybee zegt:

  Ik heb gennoeg gezien tijdens de Jappen tijd; het waren de beste vrienden van de duitsers, alleen ze maken geen onderschijdt tussen Joden en Christenen.

  Like

 9. Pingback: De geestesgesteldheid van politiek-correct | E.J. Bron

 10. Aegolius cs zegt:

  Nanda van der Zee overleden: donderdag 27 mrt 2014, 12:47 (Update: 28-03-14, 05:28)

  In Utrecht is de historicus Nanda van der Zee (62) overleden na een ongelukkige val met onbehandelbare complicaties. Van der Zee was vooral bekend door haar omstreden boek Om erger te voorkomen uit 1997.

  Van der Zee schreef vijf boeken, allemaal over de Duitse bezetting. Haar debuut was de biografie van haar leermeester Jacques Presser, die in 1965 onder de titel Ondergang een grondig gedocumenteerde beschrijving van de Jodenvervolging tijdens de bezetting publiceerde.

  Ondergang maakte diepe indruk en zette de kwestie van de Jodenvervolging in Nederland voor het eerst op de agenda. Presser verklaarde het hoge percentage Joden dat in Nederland was omgekomen – 75 procent – onder meer uit de meegaande houding van de Joodse Raad, de door de nazi’s aangestelde Joodse leiding.

  Dwaas

  In Om erger te voorkomen borduurde Van der Zee voort op dit thema, maar zij ging nog veel verder. Zij verklaarde het hoge percentage omgekomen Joden uit de laffe houding van de complete Nederlandse elite, inclusief het koningshuis.

  En meer:

  http://nos.nl/artikel/628705-nanda-van-der-zee-overleden.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s