Het zijn meesters in het vervalsen van de geschiedenis

Screenshot_13

(Door: Franklin ter Horst)

Om Israël op het politieke toneel te verslaan, moet het PLO-bewind in Ramallah eerst de erfgenaam worden van het historische verleden van Jeruzalem en Israëls aloude thuisland. Omdat daar geen enkel bewijs voor is, zijn ze genoodzaakt leugen op leugen te verkondigen en zodoende de Joodse geschiedenis van Israël en Jeruzalem te vervalsen voor hun politieke doeleinden. Zelfs Mozes hebben ze omgetoverd tot grote gelovige moslimleider, terwijl de islam pas 2000 jaar later is ontstaan. Ook koning Salomo wordt een groot moslimleider genoemd en van Saul zeggen ze dat hij het volk van de reuzen heeft verslagen en Goliath doodde. Door de eeuwen heen hebben de islam noch de inwonende Arabieren in het Heilige Land Jeruzalem opgeëist als hoofdstad van het een of ander Arabisch rijk. Daar heeft nooit iemand, geen moslim ter wereld, een woord over gezegd. Maar sinds de oprichting van de terreurorganisatie PLO is ook de claim gekomen op Israëls aloude thuisland en de stad Jeruzalem. Het probleem van de landrovers in Ramallah is dat ze noch historisch noch op een andere wijze ooit bij de stad Jeruzalem betrokken zijn geweest vandaar dat ze met de meest waanzinnige fabels komen die hun claim op de stad zou moeten bevestigen. 

Ze hebben volkomen lak aan historische feiten en andere onweerlegbare documenten. Voormalig PLO-vertegenwoordiger in Oostenrijk, dr.Ghazi Hussein, schrijft in het Saoedische dagblad Al Bilad dat Jeruzalem noch vandaag noch in het verleden ooit enige verbondenheid met het Joodse volk heeft gehad. Hussein schrijft: ‘Jeruzalem is een zeer belangrijke heilige plaats, die al eeuwenlang verbonden is met Arabieren, moslims en christenen.’ Joden worden niet door hem genoemd. Verder schrijft hij: ‘Jeruzalem is de op drie na heiligste stad voor de islam en tevens de geboortestad van Jezus Christus.’ Kennelijk heeft deze dwaalgeest nooit van Bethlehem gehoord als geboorteplaats van Jezus. Verder beweert hij dat Arabieren ongeveer 3000 v.Chr. de fundamenten van de stad Jeruzalem hebben gelegd. Dat kan helemaal niet want Arabieren zijn nazaten van Ismaël de zoon van Abraham. Volgens diverse onderzoekers moet Abraham rond 1905 v.Chr. geboren zijn en rond 1830 v.Chr. op 75-jarige leeftijd in opdracht van God naar Kanaän zijn vertrokken.

Hussein beweert eveneens tegen alle bewijzen in dat er in de Romeinse tijd en ook later, toen de stad door moslims werd veroverd, geen Joden in Jeruzalem woonden. De man heeft kennelijk nog nooit gehoord dat in het jaar 70 na Christus het Romeinse leger onder aanvoering van Titus Jeruzalem heeft veroverd en de hele stad en de Tempel heeft verwoest. Volgens Flavius Josephus woonden er zeven miljoen Joden in Israël in die tijd waarvan duizenden in Jeruzalem om het leven zijn gekomen.

De politieke en religieuze leugenaars van het PLO-bewind doen er werkelijk alles aan de geschiedenis van Israël te herschrijven. Zo heeft het Ministerie voor Informatie op 22 november 2010 een ‘wetenschappelijke studie gepresenteerd waarin wordt beweerd dat de Joden geen enkele historische aanspraak kunnen maken op de Westelijke Muur, (Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd). Uitvoerig onderzoek zou hebben uitgewezen dat de Westelijke Muur een integraal onderdeel uitmaakt van de Al-Aksa Moskee en de Haram esh-Sharief (Tempelberg). De studie is afkomstig van Al-Mutawakel Taha, een Palestijnse dichter en schrijver. Taha heeft eigenhandig dit ‘bewijsmateriaal’ opgesteld als zijnde een authentiek historisch document. Volgens deze gelegenheid ‘historicus’ maakt ,,de zionistische bezetting valse en onterechte aanspraken op deze muur.”

Taha benadrukt dat de afgelopen decennia de Joden niet hebben kunnen aantonen dat de muur iets met hun religie van doen heeft. ,,Vele studies die door Joodse deskundigen werden gepubliceerd hebben bevestigd dat er geen enkel archeologisch bewijs is dat de Tempelberg werd gebouwd tijdens de periode van koning Salomo,” aldus Taha. Dat deze bewering een pertinente leugen is mag duidelijk zijn. Er zijn in de loop der jaren duizenden archeologische bewijzen gevonden van Joodse aanwezigheid in het land. De ‘studie’ van Taha zou ook hebben uitgewezen dat de Klaagmuur vóór de Balfour Declaratie van 1917, waarin het Joodse volk de hergeboorte van de Joodse nationaliteit werd beloofd, nooit een plaats van aanbidding voor hen is geweest. Zie hoe anders de waarheid is en hoe gemakkelijk dit soort leugens kunnen worden weerlegd.

Screenshot_14

Biddende Joden bij de Klaagmuur in 1877 en rechts in 1895

Klik hier voor nog veel meer historisch beeldmateriaal. Volgens PLO-historicus Nabil Alqam zijn de Joden wanhopig op zoek naar bewijzen voor hun geschiedenis in het land en zijn ze daarvoor druk bezig  ,,Palestijnse symbolen te stelen en ze voor hun eigen identiteit uit te buiten en te vervalsen.” Saleh Rafat, een lid van het Uitvoerend Comité van het PLO-bewind, beweerde in november 2009 tijdens een tv-interview dat er op de Tempelberg nooit een Joodse tempel heeft gestaan. En zo bestoken ze de wereld met de meest fantastische fabels over hun geschiedenis. Er zijn in Israël meer dan dertigduizend archeologische plaatsen ontdekt, die samen deel uitmaken van het culturele erfgoed van Israël.

Deze projecten, de vondsten en het werk van de archeologen zijn in archeologische archieven vastgelegd die op internet kunnen worden bekeken door hier te klikken. Er zijn duizenden documenten, landkaarten en foto’s te zien. De talrijke vondsten in het land getuigen van archeologische artefacten voorzien van Hebreeuwse lettertekens en antieke Hebreeuwse namen die vanuit de Bijbel bekend zijn. Interessant is dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam ‘Palestina’ of ‘Palestijnen’ op voorkomt. Gezien deze feiten kan men de beweringen van de landrovers in Ramallah als idiote propaganda afdoen.

PLO-propagandisten en extremistische islamitische geestelijken vervalsen met opzet de Joodse geschiedenis van Jeruzalem om ze daarmee het recht op de stad en het Tempelplein te ontzeggen. PLO-baas Abu Mazen heeft bij herhaling het Joodse recht op Jeruzalem ter discussie gesteld, door het Joodse verleden en het bestaan van de Tempel te ontkennen. Hij zei op 26 februari 2012,,Er heeft nooit een Joodse tempel in Jeruzalem gestaan” en islamitische geestelijken beweren: ,,Het is een grote leugen van de Joden om te beweren dat er in Jeruzalem een tempel heeft bestaan. Daarom zijn ze al enige tijd druk bezig met een omvangrijke vernietiging van historische resten op de Tempelberg.” Dat is nu precies waar de moslimautoriteiten zelf al jaren mee bezig zijn. Het vernietigen van Israëls oude cultuurgoed door graafwerkzaamheden in een ruimte die bekend staat als de “Stallen van Salomo”. Het puin wat hierbij vrij komt wordt op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt.

Screenshot_15

Joden bij de Klaagmuur tijdens Jom Kippoer (circa 1904)

De PLO-krant Al Hayat Al Jadida publiceerde op 22 augustus 2012 een toespraak van Mazen waarin hij zei: ,,Israëls enige doelen zijn zwarte doelen. Israël wil alleen de Al-Aksa moskee vernietigen en in plaats daarvan de vermeende tempel bouwen. Daarmee willen de Joden voor eens en altijd alle heilige plaatsen van christenen en moslims uit de weg ruimen en Jeruzalem judaïseren. Er zal geen vrede of stabiliteit met Israël komen zolang de kolonisten niet uit onze heilige stad en eeuwige hoofdstad van Palestina zijn verwijderd!” In dit geval gebruikt Mazen de Joodse terminologie ‘eeuwige hoofdstad’, maar dan voor het niet bestaande Palestina. Dit is niet de eerste keer dat ze de begrippen uit Israëls Joodse ontstaansgeschiedenis overnemen.

Het PLO-bewind heeft de Joodse geschiedenis in Israël en Jeruzalem honderden keren ontkend, als onderdeel van haar officiële beleid. In een toespraak van Mazen, voorgelezen door zijn adviseur aan de vooravond van Israëls Onafhankelijkheidsdag in mei 2011, ontkende hij de geschiedenis van Israël en beweerde ,,het bestaan ​​van een 9000 jaar oude Palestijnse geschiedenis” en voegde hieraan toe ,,Netanyahu, u bent een incident in de geschiedenis. Wij zijn het volk van de geschiedenis. We zijn de eigenaars van de geschiedenis.”

Volgens woordvoerders van de Waqf is er geen discussie mogelijk over de vraag wie het meeste recht heeft op de ‘Haram-esh Sjarief’. Allah heeft het aan de moslims gegeven en daarover zullen nooit onderhandelingen meer plaatsvinden: ,,Wij zullen onder geen enkele voorwaarde toestaan dat er een nieuwe Tempel voor de Joden wordt gebouwd op onze heilige plaats”, aldus een woordvoerder.

Zo proberen ze de wereld te beïnvloeden ter ondersteuning van hun aanspraak op het land en de Joodse historische claim op het land onderuit te halen. Gezien de manier waarop de wereld- en kerkleiders tegen Israël ten strijde trekken, oogsten ze veel succes met hun leugenverhalen. De islamitische geestelijken liegen en bedriegen over alle cruciale elementen van Gods Woord. Iedereen in de wereld dient zich te realiseren dat deze figuren bezig zijn de geciviliseerde wereld een rad voor ogen te draaien.

Verschillende -veelal geletterde- moslims vertellen heel wat anders dan de nazi-propagandisten van het PLO-bewind. Onder hen is professor Adbul Hadi Palazzi.

Tijdens een gastlezing aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten in maart 2003 zei Palazzi dat de Koran zegt dat de Joden terug zullen terugkeren naar hun land en zegt dat het PLO-bewind deze passages uit de koran heeft geschrapt, maar dat in andere islamitische landen het bewijs gewoon in de koran kan worden gevonden. Zo staat in vers (34:10-13) een verwijzing naar Koning David en naar zijn zoon Salomo.

De meeste geestelijk leiders van de islam gaan ervan uit dat de meerderheid van hun aanhangers de koran niet leest en daarom niets weet van deze verzen. Bij een test in Jeruzalem bleek geen van de ondervraagden dit te weten. “Palestina behoort de moslims en niet de Joden, dat staat in de koran”, was het antwoord. Waar het in de koran staat, dat kon niemand zeggen; integendeel, allen spraken over het recht van de moslims op dit land, hoewel het nergens in de 124 soera’s voorkomt. Het land Israël is volgens de koran niet aan de moslims nagelaten en is evenmin heilig voor hen. Door een combinatie van misduiding en geschiedvervalsing is Jeruzalem tot heilige stad gemaakt van de islam.

De Tempelberg in Jeruzalem is de enige plaats op aarde waar God wilde, dat voor Hem een huis gebouwd zou worden en waar Hij zou wonen. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: ,,Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.” (Psalm 132:13-14). Van de tempel zei later de Here Jezus dat deze het huis van Zijn hemelse vader was. Deze plaats wordt nu ontheiligd door de islamitische heiligdommen.


Door:
Franklin ter Horst 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", Arabieren, Desinformatie, Geschiedvervalsing, Islam, Israël, Joden, Jodendom. Bookmark de permalink .

12 reacties op Het zijn meesters in het vervalsen van de geschiedenis

 1. janfreak zegt:

  Natuurlijk proberen de ‘Palestijnen’ iedereen ervan te overtuigen dat zij de waarheid spreken. Maar als Jeruzalem altijd al een heilige stad voor ze geweest is, waarom is deze stad dan niet genoemd in de Koran? In de Bijbel vindt je Jeruzalem meer dan 600 keer. En hoe kan het dan dat vóór de uitroeping van de staat Israël ruim twee keer zoveel Joden in Jeruzalem woonden dan Arabieren?
  Wat mij het meest verbaast is dat de meerderheid van de mensen hun leugens ook nog geloven, zijn die niet in staat de geschiedenis na te trekken of zijn ze te dom daarvoor?

  Like

 2. Azraël zegt:

  En de wereld slikt de leugens als zoete koek. Niet omdat zij denken dat het waar is maar om de palestijnen/arabische wereld niet voor de voeten te lopen.
  Yeshua HaMassiach zou zelfs een palestijnse moslim zijn. Blijkbaar zijn ze zelf (islamitische/moslim wereld) niet eens zo zeker van hunzelf.

  -Lang geleden werd de Gouden Poort voorgoed gesloten. Er zijn historici die zeggen dat ook de poort die hier in de zevende eeuw stond al dichtgemetseld was door de moslims die toen het beheer hadden over de Tempelberg. Andere bronnen zeggen dat pas de Turkse sultan Suleyman de poort liet dichtmetselen toen hij hoorde dat de joden geloven dat hun Messias door deze poort de stad zal binnengaan.

  Duidelijk is wel dat de islamieten er alles aan doen om deze messiaanse intocht te voorkomen. Ze hebben niet alleen de poort dichtgemetseld, maar aan de buitenkant voor de poort ook een kerkhof aangelegd. En dus kan de Messias de stad niet door deze poort betreden omdat Hij dan over een islamitisch kerkhof moet lopen en zo Zichzelf zal verontreinigen, zo redeneren de moslimgeestelijken.-

  Like

 3. Republikein zegt:

  Geschiedenisvervalsing is van alle tijden, gepleegd door discutabele vage lieden, om het maar vriendelijk te zeggen, zelf onderzoek doen zou ik zeggen, en dan een oordeel vormen, daar kom je vaak ver mee, je hoeft er niemand mee om de oren te slaan, gewoon opslaan in de brein.
  Op naar een 1000 jaar durende vrede.
  Oh ja, er zijn meer oorlogen geweest die 80 jaar in beslag namen.
  http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5554/de-tachtigjarige-oorlog-tussen-joden-en-arabieren.html

  Like

 4. delamontagne zegt:

  Een heel interessant artikel ook door de vele links (zowel naar de foto-site als die van hemzelf ) Heb het gelijk opgeslagen om later te kunnen lezen. Wat de geboorte-plaats van Jesus betreft: had die muslim-idioot ook Gaza kunnen schrijven.
  Toen de Israeliers na de 6-daagse oorlog, Oost-Jerusalem heroverden op Jordanie, troffen ze daar vele opzettelijk, vernielde joodse gebouwen,kerkhoven etc. aan. Dat werd toendertijd uitgebreid vermeld in de media. Je hoeft in ISRAEL “bij-wijze-van-spreken” maar een steen om te keren om de bijbel bevestigd te zien.
  Jerusalem werd in 70 AC door de romeinen veroverd, maar de laatste,niet overwonnen joden op de berg “Mezada”, bij de dode zee, gaven zich pas in 72 AC, niet over.
  in tegenstelling tot de westerse landen en Israel, die archeologische vondsten conserveren en documenteren, doet Saoudie Arabia er alles aan om “pre”-islam opgravingen/vondsten te verdoezelen, vernietigen. Zelfs vondsten van hun eigen moslim-geschiedenis worden vernietigd om er die megalomane bouwwerken neer te zetten.

  Like

 5. fleckie zegt:

  Nu zijn het de Palestijnen die een grote bek hebben,betr.een land wat hunNiet toebehoort, : hier in EUROPA beginnen Koppensnellers-landen-aanhangers ook al brutaalweg te vertellen”wacht maar tot wij het voor het zeggen hebben”,(een overeenkomstig gezegde dus,hondsbrutaal,in ISRAEL, en EUROPA)

  Like

 6. Syrier zegt:

  Wat hebben ze niet vervalst of gestolen van andere volkeren.ik zal v.b noemen alles wat in istanbul is gebouwd is door de grieken of de joden gebouwd.kijk ook naar de vervalsingen in rotterdam.denk ook aan de 40 rovers en de ali,s

  Like

 7. Goed stuk.
  Het wordt mij steeds duidelijker dat niet eens het ontrafelen van de leugens en het in de plaats stellen van waarheid rond Israël de grootste opgave is – (zie bijvoorbeeld het opstel van Roelf-Jan Wentholt en mij: http://bit.ly/130Zkxn) – maar het doorbreken van het monopolie van de links-islamitische coalitie die deze leugens tot in elke vezel van de Westerse cultuur hebben laten doordringen.
  Politiek, media en onderwijs zijn totaal vergiftigd.
  De leugen-laster-termen “internationaal recht” en “bezet gebied” zijn pasmunt in alle sectoren van onze cultuur.
  Het enige wapen dat we, om te beginnen in Nederland, in stelling zouden kunnen brengen om het monopolie te doorbreken is de PVV van Wilders.
  En die verdomt het om zijn macht te gebruiken.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Hier ben ik het HELEMAAL MEE EENS….

   Niets is zo VERACHTELIJK als een ideologie die anders denkenden geen vrije plek onder de zon gunt en die ze zelfs door middel van stromen leugens letterlijk uit hun vroegere bestaan willen weg redeneren, alsof er voor de tijd van de islam geen mens recht op een volwaardig bestaan had en er buiten de islam nu niemand mag bestaan.

   Ik veracht een zogenaamd volk dat door middel van leugens en haat een historische claim probeert te construeren die door geen enkel verifieerbaar feit wordt onderbouwd.

   Denk bovendien hier eens aan: Er zijn TIENTALLEN (!) staten op deze wereld die door de islam in bezit zijn genomen. ELKE staat draagt dus een stempel : ”Dit is een land voor moslims!”. En temidden van een zee van islamitische landen wordt het aan ÉÉN land, dat aan Abraham en zijn nakomelingen is gegeven en waarin zij ook daadwerkelijk enkele duizenden jaren verbleven, niet eens het recht gegund het gebied als een tehuis voor Joden aan te duiden. Hoor, wie hier de joden belastert!

   De getalsverhoudingen zijn zo grotesk en de leugens die men gebruikt om Israëls identiteit letterlijk JUDENREIN te maken bereiken een hoogte waarbij het Himalaya gebergte verschrompelt tot een heuvel.

   Welke godvergeten idioot in het Westen weigert de waarheid te zien die Pat Condell zo schitterend onder woorden brengt en geeft er toch de voorkeur aan om maar op de israël in te beuken?

   Israël wordt NIET zwart gemaakt om wat het DOET, maar om wat het IS, het werkelijik enige, RECHTMATIGE thuisland van de Joden!!!.

   Wie vriend wil zijn van de Palestijnen wordt metterdaad een doodsvijand van Israël.

   Wie de ondergang van de Joden wil bewerkstelligen behoort ABSOLUUT aan de galg te belanden, precies zoals hun geestverwanten na de Neurenberger processen..

   Like

 8. Jan zegt:

  Palestinian Authority TV: Western Wall area to be turned into Arab housing neighborhood – Jewish presence in Jerusalem will be erased from history

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel van Dhr. ter Horst. En wat mij opvalt, deze “Palestijnen-Filistijnen”, kunnen net zo hard schreeuwen als de Nazi propaganda minister Goebbels. En mensen die schreeuwen hebben ongelijk!

  Like

 10. Fubar zegt:

  Reblogged this on Fubar and commented:
  Voeg hier je gedachtes toe.. (optioneel)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s