De islamisering van België en Nederland in 2013

Screenshot_23

(Door: Soeren Kern)

Na het eerste artikel van Soeren Kern over de islamisering van West-Europa, “De islamisering van Frankrijk in 2013“, hieronder deel 2 over de islamisering van België en Nederland:

In januari hebben de Gangland moorden op twee jonge Marokkaanse mannen in het centrum van Amsterdam opnieuw de aandacht gevestigd op het groeiende probleem van de gewelddadige criminaliteit onder islamitische immigranten. De twee mannen werden neergeschoten met AK-47 geweren, tijdens een schietpartij die de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, beschreef als één die herinneringen oproept aan ‘het Wilde Westen’.
In maart meldde de Nederlandse Publieke Omroep NOS-televisie dat Nederland is uitgegroeid tot een van de belangrijkste/grootste Europese leveranciers van  islamitische Jihadisten. Volgens de NOS zijn er ongeveer 100 Nederlandse moslims in Syrië actief als Jihadist, de meesten hebben zich aangesloten bij de beruchte Jabhat al-Nusra rebellengroep.

België en Nederland hebben percentueel een aantal van de grootste moslimgemeenschappen in de Europese Unie.

België is de thuisbasis van een geschatte 650.000 moslims ofwel ongeveer 6% van de totale bevolking, op basis van een gemiddelde van verschillende statistische schattingen. In Nederland wonen naar schatting 925.000 moslims, wat eveneens neerkomt op ongeveer 6% van de totale bevolking. Binnen de EU heeft alleen Frankrijk (7,5%) relatief gezien meer moslims.

De Belgische en Nederlandse steden hebben een substantiële moslimbevolking, die vooral bestaat uit Turkse en Marokkaanse immigranten, evenals een groeiend aantal bekeerlingen tot de islam.

Het aantal moslims in Brussel – waar momenteel ongeveer de helft van het aantal moslims in België woont – heeft de 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde  “hoofdstad van Europa” nu een van de meest islamitische steden in Europa is.

In 2013 bestond ongeveer 26% van de bevolking van grootstedelijk Brussel uit moslims, gevolgd door Rotterdam (25%), Amsterdam (24%), Antwerpen (17%), Den Haag (14 %) en Utrecht (13 %), volgens een arsenaal aan onderzoeken.

Screenshot_9

Het is niet toevallig dat België en Nederland zich in de voorhoede van het debat over de islamitische immigratie en integratie in Europa hebben bevonden. Wat volgt is een chronologisch overzicht van enkele van de belangrijkste verhalen over de opkomst van de islam in België en Nederland in 2013.

In januari verloor de Belgische tak van de Nederlandse warenhuisketen HEMA een rechtszaak vanwege onrechtmatig ontslag, die door een islamitische verkoopmedewerkster, van wie het contract niet werd verlengd, was aangespannen, omdat ze weigerde te stoppen met het dragen van een hijab, de traditionele islamitische hoofddoek.

De vrouw, een Belgische bekeerlinge tot de islam, werd voor twee maanden aangesteld als tijdelijk verkoopmedewerkster, gedurende welke tijd ze de hijab op het werk droeg. Maar toen klanten klaagden, vroeg de winkelmanager haar om de hoofddoek te verwijderen.

Omdat ze weigerde daaraan te voldoen, weigerde de HEMA haar contract als verkoopmedewerkster te verlengen, maar bood haar wel een alternatieve baan in het magazijn aan, waar ze geen direct contact met de klanten zou hebben. Ze zei dat het alternatieve werkaanbod onbevredigend was en raadpleegde een advocaat.

Advocaten die de Belgische winkel verdedigden, zeiden dat de winkel om het “neutrale en discrete imago van de HEMA in stand te houden, niet wilde dat medewerkers welke vorm van religieuze symbolen dan ook droegen”.

Maar een arbeidsrechtbank in de nabijgelegen Belgische stad Tongeren oordeelde dat de HEMA geen duidelijk aangegeven beleid inzake hoofddoeken had en dus geen geldige reden had om de vrouw te ontslaan. De rechtbank beval de HEMA de 21-jarige vrouw als compensatie € 9000,- betalen, het equivalent van het loon van zes maanden.

Volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, een NGO [niet-gouvernementele organisatie] die er mede voor zorgde dat de zaak van de vrouw voor de rechter kwam, was het belangrijkste doel van de juridische actie om duidelijk te maken hoe ver een bedrijf kan gaan als het ernaar streeft om zijn klanten een “neutraal beeld” te presenteren. De NGO meent dat neutraliteit niet kan worden aangevoerd als een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste en zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat neutraliteit een legitiem doel kan hebben, indien en zodra het vooral wordt aangevoerd om cliënten van een eigen bedrijf te behagen.

Screenshot_10

In januari vestigden ook de Gangland schietpartijen op twee jonge Marokkaanse mannen in het centrum van Amsterdam opnieuw de aandacht op het groeiende probleem van de gewelddadige criminaliteit onder islamitische immigranten. De twee mannen werden neergeschoten met AK-47 geweren tijdens een schietpartij die de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan beschreef als een die herinneringen oproept aan “het Wilde Westen”.

Volgens de Amsterdamse krant ‘Het Parool’ blijven Marokkaanse jongeren hun “niet te stuiten opmars om de grootste groep gewelddadige criminelen in het land te worden” voortzetten, ondanks decennia van overheidsprogramma’s die erop gericht waren om jonge moslims weg te loodsen uit de buurt van een leven van misdaad. Marokkaanse gangsters specialiseren zich voornamelijk in overvallen op banken en juweliers, maar ook in drugshandel, aldus ‘Het Parool’.

Intussen meldde de Nederlandse krant ‘Trouw dat de Protestantse Kerk in Nederland van plan is om maar liefst 800 van de 2000 kerken in het hele land te sluiten, als gevolg van het afnemende aantal praktiserende christenen. Critici van de verhuizing zeggen dat veel van deze gebouwen waarschijnlijk zullen worden omgezet in moskeeën.

In februari introduceerden leden van het Belgische parlement een wetsontwerp dat de invloed van moslimextremisten, die de verkiezingen op lokaal of nationaal niveau winnen en zich isoleren van de politieke mainstream, zou gaan beperken.

De stap werd gedaan nadat de leden van de nieuw opgerichte Islam Partij hadden gezworen om de islamitische sharia in België te implementeren.

Op 28 februari zeiden Alain Destexhe, een lid van de Tweede Kamer van de Hervormingsbeweging [Mouvement Reformateur], de grootste Franstalige klassiek liberale partij in België, en Philippe Pivin, een liberaal lid van Tweede Kamer die ook de locoburgemeester van Koekelberg is, een buitenwijk van Brussel, in een toespraak die ze hielden voor het Belgische Parlement, dat het noodzakelijk is om de macht van de gekozen moslims, van wie de opvattingen in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, in bedwang te houden.

Het in Straatsburg gevestigde Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in februari 2003 dat de islamitische sharia “onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van de democratie”.  Het hof zei dat een rechtssysteem op basis van de sharia “zou afwijken van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name met betrekking tot de regels inzake de status van vrouwen en inzake zijn interventie volgens de religieuze voorschriften in alle sectoren van het private en publieke leven”.

Screenshot_11

Destexhe zei dat de maatregel noodzakelijk is, omdat de moslimpolitici in België geïsoleerde gemeenschappen en parallelle samenlevingen creëren. “De mensen van de Islam Partij weigeren om handen te schudden met vrouwen”, zei hij.  “Ze willen zich niet met anderen mengen in het openbaar vervoer en op andere gemeenschappelijke plaatsen. Zij pleiten voor het huwelijk en het dragen van een sluier op 12-jarige leeftijd, op basis van de islamitische wetgeving”.

Ook werd in februari het groeiende probleem van het ongebreidelde antisemitisme onder islamitische middelbare scholieren in Arnhem, een stad in het oosten van Nederland die een grote moslimbevolking heeft, naar voren gebracht, nadat Turkse studenten, die geïnterviewd werden door de publieke televisie NTR, zeiden dat ze de moord op miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog goedkeurden en ze noemden de joodse Holocaust ‘een zegen’.

De uitzending op 24 februari van het NTR programma “Unauthorized Authority ” [Onbevoegd Gezag] laat een 15-jarige Turkse jongen zien die zegt: “Ik haat de Joden. Dat is duidelijk. Deze opvatting kan niemand mij afnemen. Ik ben erg blij met wat Hitler met de Joden heeft gedaan”. (Hier is een zes minuten durende video, in het Nederlands, te zien). De Turkse jongens zeiden in het programma dat veel Nederlandse vrienden het met hen eens zijn.

Nadat de maker van het programma, Mehmet Sahin, de jongens publiekelijk had berispt, werd hij gedwongen onder te duiken vanwege doodsbedreigingen door leden van de moslimgemeenschap, die Sahin ervan beschuldigden een ‘Joodse agent’ en een ‘collaborateur’ te zijn.

Nederlandse officieren van justitie zeiden dat de jongen artikel 137c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, dat haat zaaien beperkt,  had overtreden. Maar ze besloten de jongen niet te vervolgen, nadat hij had gezegd dat hij spijt had van zijn opmerkingen.

Screenshot_12

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een antisemitisme groepering die als waakhond dienst doet, deed een beroep op de Nederlandse minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, om de opkomst van antisemitische vooroordelen onder middelbare scholieren in Nederland te onderzoeken.

Ondertussen is een nieuw onderzoeksrapport, getiteld ‘Jeugdgroepen en Geweld’, er achter gekomen dat er meer dan 1200 jeugdbendes in Nederland actief zijn en ongeveer 300 van deze bendes zijn extreem gewelddadig. Het rapport, dat werd uitgebracht onder auspiciën van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, zei dat de bendes, die voor het merendeel bestaan uit  Marokkaanse jongeren, op nationaal en internationaal niveau werken en gespecialiseerd zijn in berovingen, gewapende overvallen, invallen in woningen, gewelddadige drugsdelicten en afpersing.

Net als in andere Europese landen zijn Nederlandse deskundigen inzake terrorismebestrijding bang dat Nederlandse Jihadisten hun gevechtstraining voor oorlogssituaties met zich mee zullen brengen naar Nederland.

Op 13 maart heeft de Nederlandse regering haar alarmniveau voor terreuraanslagen van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’ verhoogd. In een verklaring zei de Nationale Coördinator voor Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV), een overheidsinstelling binnen het ministerie voor Veiligheid en Justitie, dat “de kans op een aanslag in Nederland of tegen de Nederlandse belangen in het buitenland is gestegen. Bijna honderd individuen zijn onlangs uit Nederland vertrokken naar verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten, met name naar Syrië”. Het agentschap zei dat individuen die strijden voor de radicale islam in het buitenland terug zouden kunnen keren en “anderen in Nederland inspireren om in hun voetsporen treden”.

Op 16 maart meldde het Nederlandse dagblad ‘Trouw dat het ministerie van Justitie geen doeltreffende maatregelen tot haar beschikking heeft om te voorkomen dat Nederlandse Jihadisten aan hun buitenlandse avonturen beginnen. De krant merkt op dat de Nederlandse rechters tot nu toe niet in staat zijn geweest om Nederlandse Jihadisten te vervolgen voor het feit dat zij naar buitenlandse slagvelden afreizen.

Trouw beschrijft het proces, dat plaats vond in een rechtbank in Rotterdam, waar drie Nederlandse Koerden in november 2012 waren gearresteerd net voordat zij naar Syrië zouden afreizen om zich aan te sluiten bij  jihadistische strijders aldaar. De officieren van justitie beschuldigden de drie van “het nemen van voorbereidende maatregelen met het oog op het plegen van terroristische misdrijven”.  Maar de zaak liep vast, want het was niet duidelijk welke terroristische acties de drie in Syrië van plan waren te plegen.

In het buurland België meldde het dagblad ‘De Standaard’ op 11 maart dat tenminste 70 leden van het verboden Sharia4Belgium, een moslimgroepering die België wil veranderen in een islamitische staat, metterdaad vechten in Syrië. De krant merkt op dat het merendeels van de Belgische Jihadisten “jongeren zijn, in de leeftijd tussen 17 en 25, die hier zijn opgegroeid. Het zijn jongeren zonder diploma en vaak met een strafblad. Ze komen uit Antwerpen, Brussel, Mechelen en Vilvoorde”.

Screenshot_13

‘De Standaard’ deelde mee dat de Belgische veiligheidsdiensten “bijzonder bezorgd zijn over wat er zal gebeuren als de militair opgeleide ‘drop-outs ‘ na de oorlog uit Syrië terug zullen keren naar ons land”. De krant voegde eraan toe dat het moeilijk is gebleken om Jihadisten in Belgische rechtbanken te vervolgen, omdat de opstand tegen Assad “algemeen wordt beschouwd als legitiem”.

De krant wees op een recente rechtszaak in de Belgische stad Mechelen, waar 13 moslimextremisten werden vrijgesproken van de aanklacht dat zij lid zijn van een terroristische organisatie. De rechter zei dat, hoewel er bewijs was dat de Jihadisten naar Tsjetsjenië in Rusland afreisden, er geen bewijs was dat ze daar vochten als leden van een terroristische groepering.

Op 26 maart meldde de centrumrechtse krant ‘La Libre’ dat in Wallonië, het Franstalige zuidelijke deel van België, de vier belangrijkste christelijke feestdagen op de Belgische schoolkalender officieel een andere, seculiere naam hebben gekregen, in het belang van “administratieve vereenvoudiging”.

Vanaf nu zullen de schoolkalenders binnen de Belgische Franstalige gemeenschap permanent de volgende terminologie gebruiken: de christelijke feestdag die eerder bekend stond als Allerheiligen wordt nu aangeduid als herfstvakantie; kerstvakantie is nu wintervakantie; de vastenvakantie is nu ‘rust en ontspanning’ vakantie en paasvakantie is nu voorjaarsvakantie.

Critici van de maatregel om de christelijke feestdagen te ‘ontkerstenen’ zeiden dat die een voortdurende krachtsinspanning van de Belgische politici weergeeft om het christendom uit het openbare leven te verwijderen met het doel om aan een groeiende moslimbevolking tegemoet te komen.

Eveneens in maart hebben enkele Nederlandse Marokkaanse organisaties een brief naar de Partij van de Arbeid gestuurd, waarin ze dreigden de Nederlandse Marokkanen aan te sporen om de partij niet meer te steunen als die akkoord gaat met een voorstel van de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, om te snijden in de sociale uitkeringen voor Marokkanen die niet in Nederland wonen. Asscher heeft de organisaties beschuldigd van het gebruik van een “ongepaste electorale bedreiging”.

Ondertussen heeft de burgemeester van de Belgische stad Luik, Willy Demeyer (PS) , verboden een protestmars te houden tegen de bouw van een Turkse megamoskee in de stad.

Moslims willen de grootste moskee in Wallonië (het Franse taalgebied van België) bouwen op een perceel van 11.000 m² . Het project bestaat uit een hoofdgebouw met een capaciteit voor 1.000 gelovigen, een bibliotheek, een cafetaria en diverse winkels.

Screenshot_14

Plannen om twee 30 meter hoge minaretten te bouwen werden afgekeurd na verzet van omwonenden. Het nieuwe plan omvat een 18 meter hoge minaret, die tijdens de oproep tot gebed automatisch zal worden verlicht.

In april hebben meer dan 200 Belgische politieagenten tientallen invallen verricht en arresteerden zij zes islamisten, waaronder Fouad Belkacem (alias Abu Imran), de strijdlustige leider van een Belgische salafistische groepering, genaamd Sharia4Belgium – die verdacht wordt van het werven van buitenlandse strijders voor de oorlog in Syrië.

De invallen werden uitgevoerd in de noordelijke havenstad Antwerpen en in Vilvoorde, dat ongeveer 20 kilometer ten noorden van Brussel ligt, de thuisbasis van de meeste jonge Belgen van wie bekend is dat zij naar Syrië zijn vertrokken.

Volgens het openbaar ministerie was het doel van de politieoperatie tweeledig: andere vrijwillige Jihadisten ervan te weerhouden om af te reizen naar Syrië en om te bepalen of een groepering, die bekend staat als Sharia4Belgium, “een terroristische groepering is”. Als men hiertoe behoort is dat een strafbaar feit, waar een gevangenisstraf van tien jaar op staat.

Het openbaar ministerie zei dat een van de gearresteerden Belkacem is, een bekende Antwerpse radicale islamiet, die de belangrijkste woordvoerder van Sharia4Belgium is en die lange tijd heeft opgeroepen om België te veranderen in een islamitische staat.

Hoewel Belkacem eerder in februari 2012 tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims werd hij in februari 2013 vrijgelaten uit de gevangenis en mocht hij de rest van zijn straf thuis uitzitten, op voorwaarde dat hij een enkelband monitor zou dragen en dat hij beloofde niet met zijn volgelingen te spreken. Zijn hernieuwde arrestatie houdt in dat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft overtreden.

De Belgische aanklager Eric Van Der Sypt zei op een persconferentie dat “uit het onderzoek blijkt dat Sharia4Belgium een onderdeel is van een brede internationale jihadistische beweging” die beschuldigd wordt van het verstrekken van ideologische en krijgskunsttraining, van het organiseren van gewelddadige activiteiten in België en van het werven van radicaalislamitische strijders voor conflicten in het buitenland. Van Der Sypt zei dat de Belgische autoriteiten op de hoogte waren van de 33 mensen die banden onderhielden met  Sharia4Belgium, die ofwel aan het vechten waren met of op weg waren om te gaan vechten met door Al Qaida geïnspireerde Jihadisten in Syrië.

Screenshot_15

Volgens Stanny De Vlieger, de directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, “blijkt uit het onderzoek dat de leden van Sharia4Belgium zich hebben aangesloten bij salafistische Jihadisten die geïnspireerd worden door Al Qaida en ze blijken te hebben deelgenomen aan gevechten en zelfs aan ontvoering en executies van degenen die zij ‘ongelovigen’ noemen”.

Ook bleek in april uit een nieuw overzicht van moslimjongeren in Vlaanderen, het Nederlands taalgebied in de noordelijke helft van België, dat slechts 30% van de islamitische mannen in de leeftijdsgroep tussen 15 en 25 jaar het gevoel hebben dat zij door de Vlaamse samenleving worden geaccepteerd. Dit cijfer daalt tot 25% voor moslimvrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

Uit het onderzoek, dat door het dagblad ‘Gazet van Antwerpen’ op 19 april werd gepubliceerd, blijkt dat 60% van de moslimjongeren meent dat zij nooit zullen integreren in de Belgische samenleving. Een op de drie van de ondervraagden zegt dat hij of zij op school wordt gediscrimineerd en een op de vijf zegt dat zij op het werk worden gediscrimineerd. Meer dan 50% zegt dat zij het slachtoffer zijn geweest van racisme. Hoewel 93% van de ondervraagden de Belgische nationaliteit heeft, zegt 42 % van hen dat ze zichzelf beschouwen als buitenlander.

De resultaten waren nagenoeg onveranderd ten opzichte van een soortgelijke enquête die in 2005 was gehouden en in dat jaar hebben de inspanningen van de overheid om België meer multicultureel te maken niets opgeleverd om de opvattingen van de moslimjongeren te doen veranderen.

Volgens de Vlaamse minister van integratie, Geert Bourgeois, moeten moslimjongeren harder werken en minder klagen. “Dat zoveel jonge mensen zich gediscrimineerd voelen en zich niet geaccepteerd voelen, betekent dat onze samenleving nog veel werk heeft te doen. Het is eigenlijk een ‘wij-zij’ verhaal. Wij als samenleving kunnen en moeten nog steeds een extra inspanning leveren, maar omgekeerd moeten moslimjongeren ook meer doen. Misschien zal een omgekeerd onderzoek aantonen dat we gewoon denken dat jonge moslims hier niet thuishoren omdat ze hier niet willen thuishoren” zegt Bourgeois.

In mei meldde de Nederlandse krant ‘Trouw’ dat een deel van de Schilderswijk in Den Haag is uitgegroeid tot een islamitische enclave die door fundamentalistische moslims wordt bestuurd en die moslims en niet–moslims dwingen om op straat te voldoen aan de sharia.

Screenshot_16

De enclave – die bekend staat als de sharia Driehoek en ook als ‘de punt van het zwaard’ – is de thuisbasis van naar schatting 5.000 moslims die een ‘mini-kalifaat’ hebben gevestigd dat bestuurd wordt volgens de sharia. Moslims in de enclave hebben het roken van sigaretten, het gebruik van alcohol en de verkoop of het verbruik van varkensvlees op straat verboden. De moslims hebben de Nederlandse politie bevolen uit de buurt te blijven, omdat de lokale bewoners “hun problemen zelf wel kunnen oplossen”.

 ‘Trouw’ vroeg de gemeente Den Haag om een reactie, maar kon geen “zorgvuldige en inhoudelijke reactie” krijgen met betrekking tot deze “complexe kwestie”.

Uit een opiniepeiling, ook in mei gepubliceerd door de publieke televisie en radio NCRV, bleek dat bijna driekwart (73%) van de Nederlandse moslims van mening is dat moslims die naar Syrië afreizen om deel te nemen aan de jihad, helden zijn. De meeste moslims (75%) die ondervraagd werden zijn van mening dat degenen die naar Syrië willen vertrekken dit vrij moeten kunnen doen en ze willen niet dat ze worden gearresteerd en vervolgd. Bij hun terugkeer moeten zij weer in de Nederlandse samenleving worden geaccepteerd en hun Nederlands paspoort mag niet worden ingetrokken.

In juni was de middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam betrokken bij de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Minstens 27 soorten examens werden gestolen uit de kluis van de school en vervolgens gekopieerd en verkocht, soms ook aan studenten in andere steden voor tussen de € 20,- en € 250,-.

Het onderzoek begon toen een Frans examen online werd geplaatst, blijkbaar door een klokkenluider, die probeerde aan te tonen hoe gemakkelijk het was om ruim van tevoren aan kopieën te komen.

Studenten die de voortijdige kopieën zagen, kregen een ultimatum om toe te geven dat zij meegedaan hadden aan de fraude en opnieuw hun examens af te leggen, of te accepteren dat hun diploma’s zouden worden ingetrokken als zij bij het onderzoek werden betrapt. Hoewel 26 leerlingen naar voren kwamen, zei de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, dat hij geloofde dat meer studenten erbij betrokken waren en hij noemde het “zeer betreurenswaardig” dat er niet meer waren ingegaan op het aanbod. De politie heeft uiteindelijk 58 verdachten onderzocht.

In juli arresteerde de Nederlandse politie een 19-jarige moslima die zich Oum Osama (“Moeder van Osama “) noemt, vanwege het werven van Nederlandse moslims voor de burgeroorlog in Syrië. Usama, een Nederlandse onderdaan van Somalische afkomst, werd gearresteerd in Zoetermeer, een stad in het westen van Nederland.

De arrestatie kwam na klachten van verschillende ouders van Nederlandse moslims die naar Syrië zijn afgereisd. De arrestatie leidde tot protesten van moslims in verschillende Europese landen voor de Nederlandse ambassades. De website ‘The True Religion’ [‘De Ware Religie’ ] publiceerde een brief waarin werd gewaarschuwd voor mogelijke vergeldingen vanwege de arrestatie, waaronder mogelijke ontvoeringen van Nederlandse burgers in moslimlanden.

Screenshot_17

Openbare aanklagers hebben gezegd dat, terwijl de autoriteiten de ‘would-be’ strijders niet kunnen verbieden het land te verlaten, ze wel werving kunnen bestrijden, die tegen de wet is en daarvoor krijgt men ​​een gevangenisstrafstraf van maximaal vier jaar of een boete van € 78.000,- Desalniettemin zijn zulke gevallen moeilijk te bewijzen en zijn er tot dusver geen succesvolle strafvervolgingen tegen moslims geweest waarin hun werving ten last werd gelegd.

Oum Osama werd  na tien dagen vrij gelaten en is uiteindelijk opgedoken in Syrië onder de naam Oum Usama al Muhajirah.

In augustus kondigde de Katholieke Universiteit Leuven, de oudste universiteit van België en één die al meer dan 500 jaar een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de rooms-katholieke theologie heeft geleverd, aan dat die een graad in de islamitische theologie zou aanbieden, te beginnen in 2014.

Het besluit van de KU Leuven, zoals de universiteit algemeen bekend is, om zich te richten op de islam, volgt op vergelijkbare initiatieven van andere vooraanstaande universiteiten in Europa en weerspiegelt de groeiende invloed van de islam op het continent.

De Belgische opiniemakers hebben een overweldigend positief licht geworpen op de beslissing van de KU Leuven om de islamitische theologie te gaan onderwijzen, een handeling waarin nauw wordt samengewerkt met de overheid in Vlaanderen, het Nederlands sprekende noordelijke deel van België.

Maar critici zeiden dat dergelijke inspanningen om een ‘Europese islam’ te creëren naïef en misleidend zijn, en dat die alleen zullen dienen om bij te dragen aan de ‘mainstreaming’ [het versterken van de positie] van een religieuze en politieke ideologie, die intrinsiek ingaat tegen alle aspecten van de Europese manier van leven.

Screenshot_19

Ook in augustus bleek dat de regering van Koeweit de salarissen van de moslimleiders in Amsterdam betaalt om de islam in Nederland te bevorderen. Volgens de krant ‘Het Parool’ financiert het ministerie van Islamitische Zaken in Koeweit activiteiten van de Blauwe Moskee die zich bevindt in de wijk Sloterdijk in Amsterdam.

Volgens een analyse, gepubliceerd door het ‘Investigative Project on Terrorism’, verbindt Koeweit Nederlandse en andere Europese moslims rechtstreeks met de Moslimbroederschap door een complex netwerk van financiële, non-profit en religieuze organisaties, in een poging om de groei van de radicale islam in het Westen te financieren.

In september schorste de militaire politie op Schiphol een moslima vanwege de vrees dat ze een gevaar voor de nationale veiligheid zou kunnen zijn. De vrouw, die alleen als Sabra R. bekend is, maakt deel uit van een team dat belast is met de bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Volgens de krant ‘De Telegraaf’ zijn  de veiligheidsdiensten bang dat ze gevoelig zou kunnen zijn voor de invloed van radicale moslims.

De militaire politie werd achterdochtig toen de vrouw niet aan de veiligheidsdienst vertelde dat een van haar familieleden een verklaring aflegde met betrekking tot de rechtszaak tegen de terroristen van de Hofstadgroep in 2005. De Hofstadgroep was de codenaam die de Nederlandse geheime dienst AIVD gaf aan een islamitische terroristische organisatie van veelal jonge Nederlandse moslims van voornamelijk Noord-Afrikaanse afkomst.

Eveneens in september zei de Nederlandse regering dat zij zou snijden in de financiering van de Ibn Ghaldoun Moslim Hoge School in Rotterdam, waardoor de school failliet zou gaan. De school was betrokken bij de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis. De school is inmiddels heropend onder een nieuwe naam: ‘De Opperd’.

Ondertussen heeft een rechtbank in Rotterdam bepaald dat de nieuwe school de ouders niet kan dwingen om een contract te tekenen, waarbij ze niet alleen beloven zich te committeren aan het islamitische karakter van de school, maar ook beloven zich te onthouden van het spreken met de pers. Een rechter zei dat dit een schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting is.

Screenshot_18

In oktober zei de advocaat, die in juni 2011 het ‘hate crime’ proces tegen Geert Wilders verloor, dat hij de Nederlandse Hoge Raad zal vragen de zaak te heropenen. Wilders – de leider van de Nederlandse PVV – werd vrijgesproken van de beschuldiging dat hij had aangezet tot religieuze haat tegen moslims, vanwege opmerkingen die hij had gemaakt die kritisch ten opzichte van de islam waren.

Advocaat Gerard Spong vertelde op 21 oktober in het televisieprogramma Pauw & Witteman dat hij de procureur-generaal had gevraagd cassatie in het belang der wet in te stellen. Dat is een speciale procedure waarin de Hoge Raad achteraf bepaalt of een lagere rechter het recht goed heeft uitgelegd. [De procureur-generaal wees het verzoek van Spong af].

Hoewel de uitspraak de eerdere zaak niet zou beïnvloeden, zei Spong dat hij een duidelijke uitspraak wil over de vraag of Wilders zich schuldig had gemaakt aan discriminatie en aanzetten tot haat met het oog op toekomstige soortgelijke gevallen. De procureur-generaal weigerde een soortgelijk verzoek in 2012, maar Spong gebruikt een recent rapport van de Raad van Europa om zijn laatste poging te steunen. Dat rapport zei dat Nederland niet genoeg doet om racisme tegen te gaan.

Los hiervan zei Arnoud van Doorn, een voormalig lid van Wilders’ Partij voor de Vrijheid, dat hij de eerste islamitische politieke partij in Europa wil oprichten. Van Doorn, die zich onlangs tot de islam heeft bekeerd, zei dat de partij zich zal richten op het in dienst staan van de islam en de moslims, niet alleen in Nederland, maar in Europa als geheel.

Van Doorn was betrokken bij de productie van de documentaire Fitna in 2008, die betoogde dat de islam gevoelig is voor geweld en uit is op wereldheerschappij. In een interview met de ‘Saudi Gazette’ zei Van Doorn : “Ik heb een plechtige belofte afgelegd om dag en nacht in dienst van de islam te werken om te boeten voor mijn vorige zonden. Ik hoop dat Allah mijn berouw zal accepteren en dat hij mij vergeeft”.

Ondertussen zei Ahmet Akgündüz, de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), volgens een verslag in de krant het ‘NRC Handelsblad’, dat hij steniging als een passende straf accepteert.

Screenshot_20

De rector schreef een pamflet over de politieke onrust in Turkije, waarin hij tegenstanders van de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan “vijanden van de islam” noemde. Hij zei dat de demonstraties het werk waren van “mensen met een westerse levensstijl” en zei dat steniging “een van de voorgeschreven straffen binnen de islam” is.

Verschillende Kamerleden eisten opheldering van de minister van Integratie, Lodewijk Asscher. Ze zijn bezorgd over de beweringen, omdat de IUR door de overheid is erkend als een opleidingsinstituut voor imams. De partijen willen weten welke maatregelen de minister tegen de universiteit denkt te nemen. “Hiermee zult u imams met vijandige opvattingen en antiwesterse waarden krijgen”, zei het PVDA Kamerlid Keklik Yücel.

In november heeft de Nederlandse ‘Volkskrant’ gemeld dat moslims in België en Nederland de website Selefienederland (Nederlandse Salafisten) hebben opgezet om duizenden euro’s te verzamelen voor de Jihadisten in Jemen. De website roept ​​sympathisanten op om meer geld bij te dragen aan “de Jihad tegen de vervloekte sjiieten”.

De fondsenwerving kwam aan het licht nadat een 25-jarige Marokkaan uit Amsterdam, genaamd Ibrahim El Bey (pseudoniem voor Brahim Abu Hudayfal), tijdens de aanhoudende gevechten tussen soennieten en sjiieten in Dammaj, een klein stadje in het noordwesten van Jemen, werd gedood. El Bey was naar Jemen gereisd om de salafistische leer te bestuderen aan het Dar al-Hadith instituut , een koranschool in Dammaj, die honderden hardcore Salafisten heeft aangetrokken uit heel Europa . Een 10-minuten durende documentaire over El Bey, geproduceerd door de publieke televisie NOS, kan hier bekeken worden [alleen in het Nederlands].

De ‘Volkskrant’ deed, ook in november, verslag van een nieuw fenomeen genaamd “Pop Jihad”, waarin een groeiend aantal moslimjongeren de symbolen van Al Qaida verafgoden, die ze vaak distribueren via de sociale media. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei dat de popularisering van de Jihad een landelijk fenomeen is en “extreem verontrustend”.

Ondertussen zeiden Nederlandse functionarissen voor terrorismebestrijding dat de zevende Nederlandse Jihadstrijder in Syrië was gedood. Abu Jandal, een 26-jarige Jihadist uit Delft, een stad in het westen van Nederland, was ook bekend onder het pseudoniem Abu Fidaa. Hij was de contactpersoon voor een interview met een groep Nederlandse Jihadisten dat de ‘Volkskrant’ in juni heeft gepubliceerd.

Screenshot_21

In december deed de Belgische politie een inval in het huis van een islamitische haatprediker, Jean-Louis Denis, in Brussel en hield hem gevangen voor, naar verluidt, het werven van Jihadisten om te gaan vechten in Syrië. [Luister en kijk hier naar een 13 minuten nieuwsbericht, in het Frans].

De 39-jarige Belg, die zich tot de islam bekeerd had, was betrokken bij een organisatie die voedsel uitdeelde aan armen en daklozen op het treinstation Brussel-Noord. Naar werd beweerd benaderde hij jonge moslims op het station met de bedoeling om hen te overtuigen naar Syrië te gaan om daar te vechten.

Soeren Kern is een Senior Fellow aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is ook Senior Fellow voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / groepering voor Strategische Studies. Volg hem op Facebook en Twitter .

Screenshot_22

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in België, Islamisering, Nederland. Bookmark de permalink .

34 reacties op De islamisering van België en Nederland in 2013

 1. Sjaak8.1.2014U zegt:

  Ik wacht eerst Maar op het kommentaar van Tom Hendrix !
  Want na dit te hebben gelesen moet ik me eerst maar een
  half uurtje overgeven !

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Sjaak: 8.1.2014U. Beste Sjaak, ik hoop dat het nu weer beter mag gaan met de onpasselijkheid die U heeft getroffen naar aanleiding van het artikel. Nu inhoudelijk van mijn kant. Ik haal de uitspraak van de Turkse jongen aan uit Arnhem, die het tof vond wat Hitler met de Joden had gedaan. En wat blijkt, deze haatbaard, werd vrijgesproken! Wat moeten we hierop zeggen? Nou, mij is duidelijk dat moslims alles mogen zeggen, en er mee wegkomen. En dan wil zo een klootzak van een advocaat Spong wel Wilders weer voor de rechter brengen? Wat een Nedrigland is het hier geworden door het beleid van de PvdA,CDA,D66 en de VVD.

   Like

 2. Henk.V zegt:

  Toen het eerste kabinet Rutte aantrad,waarin bewindslieden van de VVD en het CDA, met gedoogsteun van de PVV zouden gaan regeren, diende Femke Halsema een motie in die kamerbreed werd aangenomen .Het tegengaan van de islamisering mocht geen onderdeel van het regeringsbeleid worden.
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=8399&start=60
  Kennelijk zag de heilige Groenlinkse maagd geen risico’s die de aanwezigheid van de islam voor ons land zouden kunnen inhouden.

  Zij en allen die haar motie steunden riepen rampspoed over ons af en de gevolgen van de kapitale misrekening die de Nederlandse politiek correcte leeghoofden op dat moment begingen worden geschetst in het prachtig vertaalde stuk van Soeren Kern.

  Het liefdevol knuffelen van de wurgslang die de islamisering in diepste wezen is, kan niemand overleven.

  Voor de redding van ons land is het nodig dat ALLEREERST ”islam knuffelend links” afdoende uit het centrum van de politieke macht wordt verdreven.
  De eerste aanzet daartoe kan worden binnenkort al worden gegeven bij de eerstvolgende Europese verkiezingen ,waar allen, die met gezond zijn gezegend, massaal behoren op tekomen om de PVV aan een monsterzege te helpen.

  Like

  • Republikein zegt:

   Die dame had wel een Sappige kut, waaruit kinderen zijn gekomen, ter wereld gekomen zonder keizersnee, naar ik aanneem, welke hun bekomst al gehad hebben uit de erfenis van hun moeder, dus naar een blanke school etc.
   Kijk. de keizersnee is dus ook geen binding meer met je afkomst, dus vrij, vraag maar aan de Ranitz en cs, afkomst ga je dus nooit verloochenen, als je begrijpt wat ik bedoel!
   Erfzonde?

   Like

   • @Republikein; over de erfzonde wil ik wel wat zeggen. Adam en Eva spraken tegen de slang en deden wat de slang deed en daarna schaamden ze zich, bedekten zich en zouden ze sterven. En de slang moest op zijn buik kruipen. Veel kunstenaars doen wat religieuze leiders zeggen en maken de fout door een slang te schilderen die in een boom hangt en die Eva probeert te verleiden. Dat is een grote fout! Want toen de slang nog sprak met Eva had ie nog poten en was het een dinosaurus! Dus ik heb als allereerste kunstenaar Adam en Eva naakt geschilderd in gesprek met een dinosaurus!!! En niet naast een appelboom maar naast een bananenboom! Want de slang (dinosaurus) bood Eva een begeerlijke vrucht aan!

    Like

  • Henk.V zegt:

   Om nog even op het malverserende studiecentrum Ibn Ghaldoun terug te komen: na het onvoorstelbare gezwendel met examen papieren zou men mogen verwachten dat deze school voorgoed zou worden gesloten.
   Men kon verwachten dat in het door socialisten gedomineerde Rotterdam een passende uitweg zou worden gevonden en die kwam dan ook en zowel de koop als de geit konden worden gespaard..
   De school zou officieel wel worden gesloten. maar als onderdeel van een al bestaande christelijke middelbare school. De Opperd,een doorstart beleven, onder toezicht natuurlijk..Tenminste, zo werd de afwikkeling voorgesteld.
   Uit internet berichten valt de echte grondslag van de Opperde helemaal niet goed te achterhalen. Een en al onduidelijkheid ,andermaal!
   http://nos.nl/artikel/572527-ghaldouners-toch-naar-de-opperd.html

   De halfzachte aanpak van misstanden in een instituut waarin fundamentalistische islamitische invloeden overheersen is kenmerkend voor de Nederlandse houding. Angst voor reacties uit de islamitische hoek en als gevolg daarvan laffe oplossingen.

   Scholen die leerlingen NIET opvoeden voor een constructieve rol in een NEDERLANDSE samenleving hadden hoe dan ook NOOIT mogen worden opgericht.

   Like

 3. Wachteres zegt:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/islamdebat_in_belgie_eindigt_i.html

  Het islamdebat in België blijft, ondanks alles, doorgaan.

  Like

 4. janfreak zegt:

  Een sprekend voorbeeld is ook dat moslimvrouwen wel een pasfoto mogen hebben waarop de oren bedekt zijn en Nederlandse vrouwen niet. Dat is ook pure discriminatie. Volgens onze grondwet zijn we toch allemaal gelijk.
  Wat me meer zorgen baart is dat de moslimgezinnen zo’n 10 kinderen krijgen, blijkbaar is tot hen nog niet doorgedrongen dat de wereldbevolking te snel toeneemt, zodat binnen een aantal jaren hier meer moslims wonen dan alle andere bevolkingsgroepen bij elkaar. Ergo, dan zijn ze in de meerderheid en zullen ze de grondwet wel snel verbannen en de sharia hier invoeren. Gelukkig zal ik dat gezien mijn leeftijd niet meer meemaken. Maar het is wel een regelrechte ramp voor ons land. Vrouwen worden monddood gemaakt en gedegradeerd tot tweederangs burgers. Een lekker glas wijn bij het eten kun je ook wel vergeten en onze hele cultuur gaat naar de knoppen. Hoop dat voor het zover komt een verdwaalde asteroïde van enig formaat op aarde terecht komt.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nooit bij stilgestaan, dat ze hun OREN ook al als onzedig beschouwen.
   Maar het is wel zo, natuurlijk: Ook dàt maakt deel uit van de doelstelling van de hijab.
   Zelfs die moslima’s die -tamelijk vrijmoedig- de hijab op zigeunermanier achter in de nek vastgeknoopt hebben, zorgen er wel voor, dat hij de óren bedekt.
   Tjonge, jonge, kan het nog gekker? Alhoewel, het verschijnsel wordt ook genoemd in de “Kleine Huis” boeken van Laura Ingalls die dan wel niet in een islamitisch- maar in een 19de eeuws fundamentalistisch Amerikaans milieu spelen: Daar moest het hààr de oren bedekken en niet zo ‘ordinair’ er àchter gekamd worden.
   Ik kreeg die boeken allemaal in mijn jeugd, las ze wel, maar sloeg er hele stukken van over. Later besefte ik, dat de kluwenachtige sfeer van dat gezin en het ‘heilig boontje’-gehalte van de dochters -die overal een gewetenskwestie van leerden te maken- me ergerde.
   Maar natuurlijk is dat precies wat moslimmeisjes óók doen.

   Like

  • Joost Visser zegt:

   Dood wil ik nog niet Janfreak. Een asteroide is geen drone die uit kan zoeken wie gedood wordt met enige ´collateral damage´.

   Like

 5. De hele koran is een “wij en zij” verhaal. Wij (Allah, Mohammed en de moslims) en zij (Joden, christenen, ongelovigen en de Duivel).

  Like

 6. Jan zegt:

  Met dank aan dom links. Doet mij denken aan nitwit Wendy van Dijk’s achterlijkheid die medelijden had met een massamoordenaar en meende dit ook via de media te moeten doen. Zo komt uitschot binnen, dankzij het geschifte, linkse volk dat zich laat leiden door emotie ipv ratio

  Wendy’s zielige Rwandees verdacht van massamoord
  Wendy van Dijk heeft zonder het te weten een van massamoord verdachte Rwandees gesteund. Met haar programma Heel Holland Helpt werd geld opgehaald voor de woensdag gearresteerde Jean Baptiste Mugimba, een vluchteling die na een jarenlang verblijf in asielzoekerscentra een verblijfsvergunning had gekregen.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/3583759/2014/01/25/Wendy-s-zielige-Rwandees-verdacht-van-massamoord.dhtml

  Like

 7. luckybee zegt:

  Dit is tegen de wil van onze God denk aan de 10 Geboden;hij wil in ons land, de enige zijn die door ons mensen wordt aanbeden.En niet vergeten dat de mensen die hieraan toe geven,(Dhimi’s) , door Jezus Christus niet als Christenen wordt herkend. Matheus 7 DE SMALLE WEG, vers 13-23.Ook zijn wraak zal ze treffen.

  Like

 8. Pingback: Islamisering met oliedollars, zowel in de VS als in de EU. | Golfbrekers

 9. apelstaartje zegt:

  Ik reageer allen op de kaart,ik weet genoeg.Even op die ansichtkaart Lings onder in Zaandam die moskee staat in de wijk poelenburg en die wijk in Zaandam samen met oud zuid is een getto de politie mag daar niet alleen naar binnen in die wijk maar die moskee is al meer in oproer geweest wat daar gebeurt, ben blij dat ik uit de Zaanstreek weg ben dit is begonnen in de jaren 70 en nu is het 2014 dus het zit er al 44 jaar.

  Like

 10. meneertje zegt:

  Er worden, blijkt uit het artikel, in Nederland en België zo hier en daar wel pogingen gedaan om op grond van wetsartikelen iets te ondernemen tegen individuele, kennelijk zeer gewelddadige moslims, maar dikwijls of zelfs meestal mislukken die pogingen (gebrek aan bewijs, enz.)

  Het is allemaal veel te slap en intussen dendert de islam voort in beide landen, gebruik makend van dezelfde democratische vrijheid die zij willen afschaffen zodra zij de mogelijkheid daartoe hebben.
  Dat zal vermoedelijk niet pas het geval zijn als de moslims 50 % van de bevolking uitmaken.
  Gezien het uiterst slappe verweer en vooral ook gezien de actieve medewerking die de islam krijgt van partijen als D’66 (waarschijnlijk de ergste), Groen Links en de P.v.d.A., zullen de moslims, aangevoerd door de salafisten, met behulp van aanslagen enz. al lang de macht kunnen grijpen vóórdat zij aan die 50 % toe zijn.

  Er is maar één middel dat het tij nog kan keren en dat is goed georganiseerd gewelddadig verzet. Ik merk op dat ik hier niet daartoe aanzet (dat mag wettelijk niet), doch slechts nuchter constateer dat dit het enige middel zou zijn.

  Het zal er niet van komen, vrees ik.

  Like

  • @meneertje, moslims hoeven niet te wachten tot ze 50% van de bevolking zijn want wat dacht u van al die linkse vriendjes die ze hebben en die zo tekenen voor de sharia omdat die voor 90 % democratisch is volgens zulke figuren als minister Piet Hein Donner van het CDA…

   Like

 11. Wachteres zegt:

  @ meneertje, Ik ben blij dat ik uw rustig analyserende commentaar weer lees..

  Het schijnt dat de islam zijn ware gezcht al laat zien als de getallen boven de 10 procent komen te liggen. Ik neb dat in een onderzoek gelezen.

  Dat is ook wel logisch, want ze hoeven maar een flink aantal Europese steden ‘in bezit te hebben’ [meer dan 50%] en de eisen gaan komen. Je ziet dat nu al in veel steden, vooral in Frankrijk. Meer dan 750 no-go areas; de politie durft er niet meer te komen en de sharia heerst.

  Ik vermoed dat het hier in Nederland wat kalmer blijft, omdat ze de PVV [nog] geen stok in de handen willen geven om de hond te slaan.

  Volgens mij wonen we niet zover van elkaar. Wij gaan wel eens naar het overdekt winkelcentrum met of zonder onze kleindochters, om maar een ‘cryptische omschrijving’ te geven van de stad. Nou ja, stad?

  Een ramp, want we moeten dan de ene winkel in en de andere uit.

  Albert Hein bevindt zich vlak buiten dat centrum, heb ik gelijk of niet?

  Like

 12. Wachteres zegt:

  foutjes, tweede alinea: gezicht en heb. ik heb mijn bril niet op, blijkbaar.

  Like

 13. peterselie1 zegt:

  De auteur heeft een verdraaid goed artikel afgeleverd, maar helaas past dit artikel als zoveelste in de enorm lange reeks, men zou kunnen stellen: niets nieuws onder de zon. Wat mij meer tot de verbeelding doet spreken zijn confrontaties, wreveligheid, persoonlijke ervaringen van autochtone burgers met moslims. Het oplepelen van steeds maar groter wordende olievlek van de islamisatie is mij wel duidelijk en heeft mij gemaakt wat momenteel ben een ‘selectieve misantroop’. Door ervaringen rijker geworden door ontgoocheling en een ongeloof in de niet maakbaarheid van de maatschappij en mensen die vanwege hun veroveringsideologie het verdommen om hier in Nederland als gast zijnde te integreren en om op harmonieuze manier met elkaar samen te leven. islam en de Nederlandse cultuur zijn mijns inziens water en vuur, maar de droefheid die veel autochtone burgers kenmerkt die zich door de islamisatie zich laat ondersneeuwen is tenhemelschreiend.

  In 1967 het was volop zomer in ons mooie land, was toen 19 jaar en waren de avond er voor aan het stappen geweest met mijn vrienden en stonden s morgens om een uur of 6 nog na te praten wat wij afzonderlijk hadden mee gemaakt, men herkent dit wel niet waar? Goed komt er een Turk op een op een gloednieuwe fiets aangereden schatte hem wat ouder dan mijn vrienden en ik, deze Turk had de brutaliteit om zich met ons te gaan bemoeien met de paar woorden Nederlands die hij natuurlijk had geleerd op zijn werk. Tsja toen werkte deze lui nog hoor, maar dat pikte ik niet van deze Turk en rukte met een greep de fiets uit zijn moslim handen en gooide de fiets een meter of vijf verder op de straat en mijn maat Marcus reed op aandringen van ons groepje met zijn oude Cadillac ‘Coupe de Ville’ van bijna twee en halve ton aan gewicht en reed een stuk of wat over deze brand nieuwe fiets heen die natuurlijk helemaal gelijk in de kreukels lag. Zie nog steeds het beteuterde smoelwerk van die Turk voor mij, goed de Turk droop af en wat later hoorde wij het kenmerkende geluid van een surveillance wagen van de politie en wij stoven alle kanten op en ik rende als een gek achterom de flat waar ik toen nog thuis woonde maar ik had geen sleutel van de achterdeur dus ik wachtte een poosje af.

  Toen ik dacht dat het wel veilig was geworden ben ik om gelopen en gelijk begon de over-buurvrouw die altijd met tegen verkiezing tijd een poster van de CPN op haar raam plakte te krijsen: agent hij hoort er ook bij hóór! kon ik ook instappen in de boevenwagen en werd samen met de jongens naar het bureau Vinkenstraat gebracht. Wij werden toen niet opgesloten en een hoofdagent wiens naam ik niet wil noemen omdat het de vader was van een van mijn andere kameraden, enfin de hoofdagent herkende natuurlijk de situatie en sprak de woorden: jongens niet meer doen en toen konden wij allen lekker naar huis gaan. Als men dit geintje nu in dit dhimmitude tijdsgewricht zou doen dan komt men niet vrij met een paar bestraffende woorden.

  Like

 14. Mowdes zegt:

  Een middel tegen bouw moskeeën, varkensbloed eb koppen storten op de bouwplaats.

  Like

  • meneertje zegt:

   Dit schijnt inderdaad effect te hebben.
   Doen dus als u maar even de kans krijgt.
   (Laat u niet betrappen, want de politie geeft altijd de moslims gelijk. Landverraad blijkt endemisch in Nederland.)

   Like

 15. Vederso zegt:

  @ Wachteres, kan je meteen weer aan de slag (grapje)

  http://www.document.no/2014/01/europeiske-jihadister-i-syria/

  In het Engels van Soeren Kern..
  Bedankt voor deze vertaling. Overigen heb ik dezelfde reactie als Sjaak: M’n maag raakt ervan van streek.

  Like

  • Wachteres zegt:

   O help, Vederso en er komt ook nog een langere lap over Duitsland.

   Laat Bert het maar niet lezen, want hij moet de links invullen. [tegen de honderd!]. 🙂 .

   Like

 16. Maria zegt:

  Onze politiek in Belgie is helemaal niet bezorgd over de terugkeer van die Syrie strijders, gisteren nog in Terzake burgemeesters die niets weten. Er is weeral ene terug gekeerd uit Syrie op eigen houtje naar Vilvoorde, politie wist niets die is zichzelf gaan aangeven met een sprookjes verhaal dat hij ginder wou gaan wonen , een nieuw leven opbouwen, in oorlogsgebied??? heeft er nooit gevochten zei hij en de kous is af…. dan lees dit, schade der schande Belgische politiek helpt die bruiden van hen naar hier om hier op onze kosten te kunnen komen bevallen van hun Al Qaida gedrochten in die buik…. Is de wereld op zijn hoofd laten zitten daar en laten creperen… zijn terroristen, dat helpt de westerse politiek, westerse politiek laat alles toe van hen, probeer als westerling de holocaust ne keer te ontkennen en tegen de joden te zijn, dat levert je celstraf plus giga boete op, moslims mogen openlijk iedereen beledigen, dood wensen, uitmoorden (onze politiek noemt hen “vrijheidstrijders” is om zot van te worden wat die politiek doet… ik denk persoonlijk dat politiek niet liever wilt dan dat die moslims hier aanslagen plegen want hoe verklaar je anders dit allemaal??? http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fhln%2Fnl%2F9556%2FOpstand-in-Midden-Oosten%2Farticle%2Fdetail%2F1779527%2F2014%2F01%2F23%2FBelgie-helpt-zwangere-Syriebruiden-terugkeren.dhtml&h=aAQFrAxC3

  Like

 17. meneertje zegt:

  @Geachte Wachteres; 11:36.
  Ja, dat “geachte” verdient u werkelijk, gezien uw vele verdienstelijke vertaalwerk en uw commentaren.
  Op de feitelijke inhoud (wat betreft de macht van de moslims als zij een zeker percentage van de bevolking hebben bereikt) ga ik niet in, omdat wij het daarover kennelijk eens zijn. Geen commentaar nodig dus.

  Wat betreft onze woonplaatsen vrees ik dat u onjuiste veronderstellingen hebt gemaakt.
  Ik kan er eenvoudig rond voor uitkomen: ik woon in Amsterdam-West en er is geen overdekt winkelcentrum bij mij in de buurt.

  Nog een kleine anekdote als toegift. Eergisteren werd er bij mij aangebeld. Ik kon op mijn tiende verdieping (dank zij de laatste vernieuwing van ons huistelefoonsysteemsysteem) het gezicht zien van degene die aanbelde. Een jonge vrouw die (door de huistelefoon) begon over tegenstellingen in Nederland die moesten worden overbrugd en of wij daarover niet eens konden praten. Best vriendelijk eigenlijk.
  Maar ik zag dus haar hoofd en kon vragen: “Draagt u een hoofddoek”?’
  Zij (enigszins aarzelend): “Ja…”
  Ik: “Dan komt u er bij mij niet in.”
  Zij begon geloof ik nog iets terug te zeggen, maar dat heb ik niet gehoord, want ik had de telefoon neergelegd.

  Ik neem aan dat zij kwam om voorzichtig te pogen een begin te maken met mijn bekering tot de islam.
  Zijn er meer berichten over jonge, aantrekkelijke moslima’s, die in Nederland, gelijk eens de Jehova-getuigen (die heb ik ook veelvuldig aan mijn huistelefoon gehad; ik was ze altijd na minder dan een halve minuut kwijt), huis aan huis op missioneringstocht gaan?

  Like

  • @meneertje; die moslima kwam niet om u te bekeren, maar om een discussie uit te lokken en daarna uw huis binnen te worden gelaten en u van waardevolle dingen te beroven. Zulke gevallen staan vaak in de kranten. Jehovah’s Getuigen komen ook om een discussie uit te lokken en zo te hersenspoelen en daarna te bekeren tot Satan (Jehovah).

   Like

 18. Wachteres zegt:

  @ meneertje

  Dan heb ik me inderdaad vergist voor wat betreft uw woonplaats. Ik meende te weten dat u op een andere site, van Frik of art.7, gezegd had dat u ergens anders 😉 woonde. Dat moet dan iemand anders geweest zijn. Ik vind u inderdaad meer een type voor Amsterdam, maar dat zegt niet alles.

  En u moet zeker geen moslima’s binnenlaten, wat Jack Terrible erover zegt is ‘common knowledge’.

  Dank voor uw goede woorden en ik hoop dat we nog lang van uw aanwezigheid op deze site mogen genieten.

  @ Maria – het is overduidelijk dat onze regeringen erg veel kwaad in de zin hebben. Bewust chaos veroorzaken en dan de ‘reddende hand’ bieden, lijkt me de enig logische verklaring.

  Tegen de islam c.q de moslims zullen zij nooit echt optreden, dat hebben ze het Midden-Oosten beloofd en dat zie je nu gebeuren.

  Like

 19. Pingback: Mariëlle Tweebeeke en de AIVD: respect voor onschuldige verdieping van het geloof | E.J. Bron

 20. Pingback: De islamisering van Duitsland in 2013 | E.J. Bron

 21. Pingback: Onder en achter de hoofddoek | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s