Wie zit er achter de boycotcampagne tegen Israël?

Screenshot_13

(Door: Missing Peace)

Er is de laatste maand het nodige te doen geweest over de boycotmaatregelen tegen Israëlische bedrijven in Nederland. (Vitens en PGGM). Deze maatregelen leidden zelfs tot politieke spanningen tussen Nederland en Israël, de Nederlandse ambassadeur werd bijvoorbeeld twee keer op het matje geroepen door het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA). In Israël neemt de ongerustheid over deze boycotmaatregelen toe. Dit leidde deze week zelfs tot een speciale kabinetsvergadering in Jeruzalem over de kwestie.
De Nederlandse boycotmaatregelen hebben zeker het effect gehad van een ‘wake up call’. Nederland heeft immers historisch gezien altijd een speciale band gehad met de Joodse staat en werd lange tijd beschouwd als de beste vriend van Israël in Europa.
Verder hebben de bedekte bedreigingen van EU-vertegenwoordigers over het isoleren van Israël – mochten de huidige vredesbesprekingen stuk lopen – hun uitwerking niet gemist.

Israëlische media

De Israëlische media besteden nu ook in toenemende mate aandacht aan de boycotatmosfeer in Nederland en elders. De Britse vakbond voor journalisten overweegt bijvoorbeeld nu ook een boycot van Israël.

De krant Ma’ariv publiceerde op woensdag 29 januari een uitvoerig artikel over de rol die The Rights Forum (TRF) en haar leider oud-premier Dries van Agt speelt in de lobby voor boycotmaatregelen tegen Israël in Nederland. Ma’ariv kwam tot de conclusie dat Van Agt’s TRF de drijvende kracht achter de boycotcampagne is.

NGO Monitor

Die conclusie wordt gedeeld door NGO Monitor, die verklaarde dat TRF de organisatie is die achter de boycotcampagne in Nederland en de EU zit.
NGO Monitor ontdekte dat met name ex-minister van Buitenlandse Zaken Hans van der Broek voortdurend aandringt op een economische boycot van Israël. Ook legde NGO Monitor de banden bloot tussen TRF en extreem anti-Israëlische organisaties zoals Al Haq en Een Ander Joods Geluid, dat achter de boycotpogingen van het bedrijf Veolia in Nederland zat (Veolia had een aandeel in de aanleg van de tram in Jeruzalem).

NGO Monitor bracht ook de invloed van TRF op de Algemene Adviesraad voor Internationale vraagstukken (AIV),  het belangrijkste advies orgaan voor de Nederlandse buitenlandse politiek, aan het licht. Een aantal TRF-leden is namelijk lid van deze raad. Dit verklaart ook het eenzijdige rapport dat het AIV in 2013 over het Midden-Oosten publiceerde. Dat rapport stond vol met onjuistheden en vertoonde een  obsessie met Israël. De AIV adviseerde toen ook boycotmaatregelen tegen Israel te nemen.

Andere pro Palestijnse organisaties die ook banden hebben met TRF waren verantwoordelijk voor het lobbyen voor een boycot bij  het Nederlandse waterbedrijf Vitens en pensioenfonds PGGM.  Onder hen Een Ander Joods Geluid, IKV Pax Christi en ICCO.

Ma’ariv berichtte dat nu ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds onder druk wordt gezet door dezelfde organisaties om het voorbeeld van PGGM en Vitens te volgen.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank heeft al eerder beperkende maatregelen ingevoerd op de uitkering van bijvoorbeeld AOW aan Nederlanders die in wat de bank aanduidt als ‘door Israël bezette gebieden’ wonen. Een alleenstaande die in deze gebieden woont, krijgt bijvoorbeeld 20% minder AOW dan iemand die in andere delen van Israël woont. De bank baseert haar beleid op de wet BEU, maar hanteert hetzelfde beleid niet voor bijvoorbeeld Nederlanders die in het door Turkije bezette deel van Cyprus wonen of in Tibet, dat volstrekt illegaal bezet wordt gehouden door China.

Israëlische economie

De gevolgen van de boycotmaatregelen, die nu in Europa worden gepropageerd, voor de Israëlische economie moeten niet worden overschat. De economie wordt er nauwelijks door geschaad. Dit bleek ook uit de woorden van premier Netanyahu tijdens zijn toespraak voor de INSS-conferentie deze week. Israël is bijvoorbeeld bezig om in Azië nieuwe markten aan te boren. Vooral China is enorm geïnteresseerd in Israëlische hightech producten. Israël is qua productie van deze technologische producten alle landen van de wereld ver vooruit. Bijvoorbeeld op het gebied van cybertechnologie is de Israëlische output ongeveer 50 keer zo groot als in de rest van de wereld.

Gevaar

Het gevaar van de Boycot Divestment Sanctions campagne (BDS) ligt dus op een ander vlak dan de economie. De politieke manoeuvreerruimte voor Israël neemt er door af. Dit is vooral waarneembaar in de discussie over de toekomst van Israëlische nederzettingen in wat wordt aangeduid als de West-Bank (Judea en Samaria).
Het is geen toeval dat de boycotmaatregelen zich toespitsen op deze nederzettingen. Door de huidige campagne is bijna iedereen in de wereld ervan overtuigd geraakt dat de nederzettingen illegaal zijn en dat Israël niets anders rest dan zich volledig terug te trekken uit de West-Bank.

Vooral in Europa weigert men in te zien dat collaboratie met de BDS beweging uiteindelijk de veiligheid van Israël ondermijnt. De harde kern van deze beweging streeft namelijk de eliminatie van de Joodse staat na. De Europese landen (Nederland voorop) geven massaal financiële steun aan organisaties die de BDS-campagne voeren. Daarmee hebben zij in feite de kant gekozen van het anti-Israëlische kamp en werken zij mee aan de ondermijning van de positie van Israël in het Midden-Oosten.

Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan actrice Scarlett Johansson die deze week opstond tegen de BDS-beweging en haar banden met Oxfam verbrak. Dit gebeurde nadat de BDS-beweging – waar Oxfam deel van uitmaakt – haar had aangevallen over haar werk voor het Israëlische bedrijf Soda Stream dat een bedrijf heeft op de West-Bank. Het bedrijf is een van de plaatsen waar Palestijnen en Joodse Israëli’s samenwerken. Johansson is er van overtuigd dat dergelijke samenwerking de kans op vrede bevordert.

Eerder deze week veroordeelde een Franse rechtbank een BDS-organisatie voor het organiseren van boycotacties tegen Soda Stream.

Bron:
Missing Peace

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westbank", antisemitisme, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Linkse Kerk, Nederland, Overheid, Rotzakken. Bookmark de permalink .

16 reacties op Wie zit er achter de boycotcampagne tegen Israël?

 1. JooJootje zegt:

  Had liever een foto van Scarlett boven dit stukje gehad zit nu naar die rotkop te kijken.

  Like

 2. luckybee zegt:

  Voor mij is het heel duidelijk de PvdA Gr links SP en D66, de Katholiek volks partij,Ook toen ze met de Anti revolutionairen fussiert to CDA. ze waren altijd al tegen Israel.Denk aan Dries van Agt de super Jesuiten.

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Het ergste is natuurlijk dat organisaties zich laten gebruiken voor maatregelen die zij zelf nooit zouden nemen maar uit lafheid toch doen. Mensen steek je vinger op naar die ratten die de enige democratie in het midden oosten naar de knoppen willen helpen.
  En die van Achterlijk is niet helder in zijn hoofd!

  Like

 4. baksteen zegt:

  Van Agt is gewoon een nazi, heeft als minister met grote inspanning de drie van Breda vervroegd vrij gekregen. Heel erg dat dit soort mensen zo oud kunnen worden, de duivel heeft blijkbaar iets met ze.

  Like

 5. Th.M. van Baarle zegt:

  Griezelig als een organisatie als OXFAM, die in binnen en buitenland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, aan touwtjes trekt dusdanig NAZISTISCHE trekjes vertoont. De publieke opinie moet beter ingelicht worden om deze misstand aan het licht te brengen. Daarin kan deze site en de commentators nuttig werk verrichten.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Het is een grote schande! En wat is het toch een Farizeeër en huichelaar die van Agt. Samen met het vileine stel, met voorop “gekke Gretta”, de rode Harry-Hamas-van Bommel, en het “molenpaard”, Anja Meulenbelt, doen ze niet anders als het bevorderen van het antisemitisme.

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Over de boosaardige intenties die achter de boycot activiteiten van Dries van Agt en zijn duistere kornuiten schuilgaan is hier meerdere maken geschreven, ook door mij.
  Het gaat om zogenaamde ”gerechtvaardigde” activiteiten die beraamd, aangekondigd en af en toe in gang worden gezet.
  Israël wordt afgebeeld als een bezettende, onderdrukkende macht die de rechten van een ander volk met voeten treedt en zoiets moet bestraft worden, vindt de club van Dries.
  Israël moet men ”bashen”, opdat Israël NIET zal ”crashen”, is een geveugelde uitspraak van oud-Minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek (CDA!)
  Deze ”strijders voor het recht” hebben beiden een orthodox rooms-katholieke achtergrond.

  Het edele duo gaat nog net niet zo ver dat het bestaansrecht van de Staat Israël wordt aangevochten. Zij kijken wel uit, want deze beide juristen kennen de volkenrechtelijke gronden die ten grondslag liggen aan het bestaan van de staat Israël in haar HUIDIGE vorm!
  De Joden en het land Israël bestonden immers al in dat gebied, ver voordat er zelfs de alles veroverende Arabieren legers opdoken! Van Agt en de zijnen konden dat weten.
  In hun misplaatste drang om Israël te kapittelen geven de heren dus weinig blijk van samenhangend inzicht in het hele probleem dat hier speelt en bovendien verwijt ik hun selectieve verontwaardiging, want zij hebben zich niet bediend van boycot mechanismes in andere, WERKELIJKE gevallen van bezetting en militaire agressie!
  Ik breng de Turkse bezetting van Noord-Cyprus in herinnering, de Chinese verovering van Tibet, de Marokkaanse verovering van een deel van de Westelijke Sahara en de Indonesische verovering van Oost-Timor. Daar kwamen deze selectief ingestelde heertjes niet met boycot acties op de proppen.

  Het bestaansrecht van Israël is internationaal PER VERDRAG vastgelegd en daar kunnen de kwelgeesten die Israël willen vastpinnen niets aan veranderen!
  Zij willen dat het land een staatkundige eenheid naast zich gaat dulden die zich nog STEEDS (!) heeft gecommitteerd aan de uitspraken van een conferentie van de Arabische Liga.
  De besluiten die daar genomen werden spelen nog altijd een ALLESBEPALENDE ROL in het conflict, omdat ze Israël tot in haar kern bedreigen tot op de dag van vandaag! ,

  In Khartoum, in 1967, kwamen de vertegenwoordigers van het verbond van Arabische staten, de Arabische Liga, – na de derde militaire nederlaag tegen Israël – met TWEE VONDSTEN voor de dag om OP LANGERE TERMIJN de Israëlis toch klein te krijgen en wel door middel van niet ophoudende politieke pressie op de wereld opinie, waarbij men Israël consequent als DE kwaadwillende genius in het Midden-Oosten neerzette.

  De Arabische staten besloten zich terug te trekken uit de schijnwerpers van de wereldpolitiek, maar niet nadat zij tot driemaal toe luidkeels NEE!!! VETO’s tegen Israël hadden uitgesproken en die in een contract op schrift hadden gesteld. Deze drie bindende besluiten zijn later als de drie NEE’S van Khartoum bekend geworden:
  – geen erkenning van het bestaanrecht van Israël (naderhand door het grootste deel van alle islamitische lande overgenomen!)
  – geen onderhandelingen met Israël en
  – geen vrede met Israël.

  De Arabische staten schoven bij die gelegenheid VOOR HET EERST een PLAATSVERVANGENDE SPELER op het toneel naar voren waarmee – zo hoopten de Arabieren – het conflict Arabische landen versus Israël uit het zicht zou raken en de ogen van de hele wereld zich slechts zouden richten op een puur TWEE- STATEN- CONFLICT. Het ging vanaf dat jaar om de strijd tussen (land en volk van) Palestina tegen de staat Israël.
  En sindsdien bemoeit de hele wereld zich met dit in elkaar geknutselde probleem.

  Ooit hadden de Romeinen, na weer een Joodse opstand in hun rijk, als duidelijke afstraffing de benaming Palestina voor het Joodse gebied geïntroduceerd. De naam was afgeleid van Filistea , het kustgebied waar de kwelgeesten van de oude staat Israël, de Filistijnen, woonden,het huidige Gaza gebied, dus, van waaruit Israël nu opnieuw wordt beschoten!
  De naamgenoten van de tegenwoordige Palestijnen bewoonden dus de Gaza strook.
  Gaza was ooit een verzameling van Filistijnse stadsstaatjes. (Let er even op dat de Palestijnen de Ph in hun naam ook als een F uitspreken.)

  De oude Joden begrepen de kwetsende bedoeling van de veranderde naamsaanduiding maar al te goed, want geen volk zat de Israëliërs ooit zo dwars! Filistijnse legertjes voerden rooftochten uit in Israël en pas onder koning David werd daar een einde aangemaakt. Het is werkelijk heel opmerkelijk dat het oud-Testamentische conflict Israël versus de Filistijnen opnieuw wordt uitgevochten.
  .
  Indachtig de uitspraken van ”Khartoum” hebben de huidige Palestijnse leiders er nog nooit werkelijk blijk van gegeven dat zij echt in vrede met Israël wilden leven en die staat zouden willen erkennen.

  Dus streven zij NOG STEEDS de vernietiging van Israël na en de verdrijving van het volk van de Joden.
  Overigens hebben de Israëlis stukken nog nooit Palestijns gebied geannexeerd! In verdedigingsoorlogen tegen de invallende Arabische legers kregen zij de westelijke Jordaanoever in handen (veroverd op de Jordaniërs), de strategisch zeer belangrijke Golanhoogten veroverde Israël op Syrië, terwijl Egypte in 1973 de Gaza strook aan israël verloor.

  Het verhaal over ‘Israël die Palestijns gebied bezet houdt’ is dus in essentie onjuist. En wat iedereen kennelijk (willens en wtens?) ontgaat is dat de Palestijnen van de Israëlis het beheer over gebieden cadeau kregen die hun staatkundig (er was immers NOOIT een staat met de naam Palestina!) niet eens toebehoorden.
  Het waren Israëlische gebaren in het kader van LAND VOOR VREDE!
  Van de kant van de Palestijnen is er NOOIT sprake geweest van enigerlei vorm van generositeit of oprechte vredeswil.

  Dat politiek correct met deze gegevens geen rekening wil houden betekent dat men stelselmatig de ZEER GERECHTVAARDIGDE behoefte van Israël naar rust, vrede en veiligheid volkomen NEGEERT! Het betekent ook dat men het Israëlisch recht op zelfverdediging wil inperken.

  Dit wijst op kwade opzet! Iedereen die Israël wil blootstellen aan nieuw gevaar, en ik zeg dat al heel lang(!), mag zich misschien anti-Zionist noemen, maar die is gewoon een nieuwe ANTISEMIET en ik weet eigenlijk niet welke van de twee termen kwalijker is, want wie tegen het Zionisme is, is tegen een staat voor Joden….
  Kennelijk mogen er TIENTALLEN landen VOOR MOSLIMS bestaan, maar NIET ÉÉN land voor Joden..
  Laat iedere gutmensch daar maar eens over gaan nadenken!

  De holocaust begon met kritiek op Joden, toen kwamen de boycots en de scheldpartijen, toen uiteindelijk de door iedereen gedeelde afkeer van de ”Joodse parasieten die de wereld uitzuigen” en daarna begon de eindafrekening.
  Alle mensen die de Joden hun bestaan in veiligheid, vrede en welvaart niet gunnen, treden in de voetsporen van Hitler, Strasser, Goebbels, Rost van Tonningen en zijn Zwarte Weduwe, Eichmann, noem ze maar op. ..
  Zij vormen een duistere stroom van gedegeneerde mensen die soms respectabel leken voor het oog van een verblinde wereld, maar die met hart en ziel het KWAAD toegenegen waren.

  Voor potentiële navolgers van dat tuig behoort er geen millimeter ruimte meer te worden vrijgemaakt in onze wereld.
  Ontmaskert het kwaad dat Jodenhaat heet. Onthoudt wie er zich aan bezondigen, want zij mogen hun straf niet ontgaan.

  Sta achter Israël!

  Like

 8. Thomasson zegt:

  Dit artikel laat overduidelijk zien hoe omkoopbaar en corrupt, zijn Nederlandse politici en managers van bedrijven en instanties. Zelfs de top van de Sociale Verzekeringsbank zwicht voor de Arabische druk. Dat wil zeggen voor de maffiapraktijken uit de Arabische olielanden. De sjeiks gebruiken precies dezelfde tactieken als de maffioso Don Corleone in het boek ‘The Godfather’, van Mario Pucco. Het omkopen van lokale politici, senatoren, rechters en politieagenten. In het Engels is er een leuke slagzin ervoor : “put them on the pay-roll”.

  Heeft iemand zichzelf ooit gevraagd waarom ex minister van BuiZa., Hans van den Broek, die zelfs familiebanden heeft met het Koninklijk Huis, zo voortdurend aandringt op een boycot van Israël, maar het lot van de Tibetanen laat hem koud? Waarom ex premier van Nederland, Dries van Agt, de grote Jezuïet en een man met diepe christelijke waarden, is volkomen ongeïnteresseerd in de massaslachting van christenen in de islamitische landen? In het Midden Oosten voltrekt zich nu een genocide op de christenen. Hier paar voorbeelden:;
  in Syrië.

  in Irak:

  in Egypte

  en zelfs bij zijn troeteldieren de Palestijnen:

  Van Agt noemt zijn organisatie The RIGHT FORUM. Rechten van wie worden verdedigd? De rechten van de Tibetanen? De rechten van de christelijke verschoppelingen in het Midden Oosten zoals bijvoorbeeld de Kopten? Nee!. TRF en ‘Bobo’s Van Agt en Van den Broek verdedigen uitsluitend de rechten van mensen en groepen voor wie wordt veel geld onder de tafel geschoven. Hun organisaties onderhouden hechte contacten met bewegingen zoals Al Haq die gefinancierd wordt door dezelfde islamitische mafiosi die overal in Europa moskeeën bouwen en de Jihad financieren (w.o. ook terreuraanslagen).
  Jihad heeft veel gezichten. In Europa werkt de ‘Omkoop-Jihad’ en Takkiya (leugens) bijzonder goed. Men weet in Mecca, Riad en Doha dat Europese leiders en topmanagers zijn gevoelig voor omkoperij en voor een ‘Vuist vol met dollars’ (of Euro’s) zijn ze bereid alles en iedereen te verraden. Ook hun eigen volk en familie.

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  “Leden vanThe Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders, állemaal”
  http://bit.ly/1gBfhT2
  “Dries van Agt en Hans van den Broek: Dokter Mengele en zijn Eerste Assistent”
  http://bit.ly/1eoZ93Q

  Like

 10. Republikein zegt:

  Lekke band.

  Like

 11. Pingback: Wie zit er achter de boycotcampagne tegen Israël? | 't Zingend Voske

 12. Syrier zegt:

  Laat va Agt in reine komen met zijn eigen misdaden.Volgens mij heeft hij de Molukukers onrecht gedaan.

  Like

 13. sylvia Groot zegt:

  Ik denk dat de man gewoon geld ervoor ontvangt als hij zich publiekelijk antisemitisch uitlaat.
  Sommigen verkopen nu eenmaal hun ziel voor geld of aanzien.

  Like

 14. Avidia zegt:

  Het is en blijft een vreselijke man, zijn hoofd verteld alles wat er in hem broeit, teiltje!!!! OOOOOO wat heb ik altijd een hekel gehad aan deze braakman. ????? cda?? godogod

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s