WE MOGEN ONS NIET NEERLEGGEN BIJ DE LEUGENS OVER ISRAËL!

Screenshot_8

(Door: Banderes)

Ik word er zó moe van, zó kotsmisselijk eigenlijk: aanhoudend lees ik overal de verkeerde woorden als het over Israël gaat. Ik weet wel beter, maar de rest van de wereld schijnt het niet te (willen) weten ! De essentie van het gisteren op deze site geplaatste artikel van Paul Stroes (h/t Ya’akov) is samengevat in dat ene zinnetje: “De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israël.”

Ondertussen doen we allemaal hetzelfde: Ik zie steeds zelfs ook Martien, van wiens teksten ik een grote fan ben, toch ook termen gebruiken als “Palestijnen” (weliswaar plaatst hij deze veelal tussen aanhalingstekens), maar ook is het stiekem onder veel schrijvers al gebruikelijk om over “bezette gebieden”, “Westbank” enz. te spreken, waarmee we eigenlijk stapje voor stapje lijken toe te geven dat Israel aan de verkeerde kant van de zaak zit te strijden.

Uiteraard, we weten dondersgoed dat het andersom is en verwoorden dat inhoudelijk ook steeds. Maar toch, toch komt het steeds vaker voor dat wij, de voorvechters van RECHT voor Israël, zelf de terminologie van onze opponenten, bijna de hele wereld dus, overnemen en ook spreken over “bezette gebieden”, “Palestijnen”, “Westbank” enzovoort.

Wij zijn en blijven natuurlijk goed doordrongen van de werkelijkheid. Laten wij onszelf dan ook consequent opleggen daarbij strak en streng de correcte terminologie te blijven gebruiken, in weerwil van wat de wereld, de VN, de EU en weet ik veel welke vijand zoal pleegt te bezigen !!

Als het gaat om wat “Zij” noemen het “Palestijnse volk”, spreken wij over wat het feitelijk is: “Het bijeen geraapte arabierische volkje bestaande uit [de nazaten van] Egyptenaren, Syriërs, Jordaniërs etc.” ofwel over de uitvinding van de Egyptenaar Yasser Arafat.

Als het gaat om wat “Zij” noemen “De Westbank”, spreken wij over wat het feitelijk is: “De oorspronkelijke Israëlische gebiedsdelen Judea en Samaria.” We blijven in herinnering roepen wat de oorsprong van het woord “Judea” eigenlijk is. Het land dat niet alleen reeds duizenden jaren tot het door de Joden bewoonde land Israël behoort, waarvan bovendien en ten overvloede en duidelijkheid ook in het verdrag van San Remo (door “deVolkerenbond”) het naar Internationaal Recht nog steeds geldende besluit werd vastgelegd dat dit toebehoort aan de staat Israël.

Als het gaat om wat “Zij” noemen ”Bezette gebieden” enzovoort, enzovoort, dan spreken wij van enzovoort, enzovoort. Ik nodig alle zich betrokken voelende schrijvers op dit blog uit om deze lijst te completeren tot een standaardwerk! Laten wij ook niet aflaten ons te beijveren om deze de werkelijkheid weerspiegelende terminologie voortdurend correct te uiten (c.q. te corrigeren) in andere media.

Laat ons vooral ook niet ophouden te wijzen op de al vaker vastgelegde bepaling dat Israël recht heeft op veilige (dus verdedigbare) grenzen. Daarbij er op blijven hameren dat zulke grenzen realistisch gezien alleen kunnen worden gevormd door de Middellandse Zee aan de westzijde en de rivier de Jordaan aan de oostzijde !

Bovendien dat de staat Trans-Jordanië (tegenwoordig genaamd Jordanië) door de Britse mandaathouder speciaal gesticht is met het oogmerk een aparte staat te creëren voor de Arabische bevolking van het mandaatgebied Palestina. En dat er nimmer een goed argument is bedacht waarom er daarnaast nog eens een tweede Palestijnse staat zou moeten komen op het aan Israël toebehorende grondgebied.

Niet in de laatste plaats blijven beklemtonen dat alle Arabieren die de staat Israël erkennen en er een vredig en nuttig leven willen leiden van harte welkom zijn daar te [blijven] wonen en dan een béter leven kunnen leiden dan in eender welk Arabisch land dan ook. Talloze Arabieren wonen er sinds jaar en dag,  zijn er succesvol en hebben [dus] vaak vooraanstaande posities. Tot zelfs in de rechterlijke macht en de regering.

Waarom liegen over de feiten ?

Door:
Banderes
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", "Westbank", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, Appeasement, Arabieren, Desinformatie, EUSSR, hersenspoeling, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, nieuw fascisme, Racisme, Rotzakken, Socialisten, Westen. Bookmark de permalink .

20 reacties op WE MOGEN ONS NIET NEERLEGGEN BIJ DE LEUGENS OVER ISRAËL!

 1. bigljohn zegt:

  Het is zo gelegen met leugens over Israel die tijdenlang voort blijven bestaan; als ze ooit ontmanteld worden zullen de veroorzakers van al die leugens nooit meer geloofd worden, en zijn ze de rest van hun bestaan zelf het onderwerp van hoon en spot. En die tijd zit er aan te komen.

  Like

 2. Henk.V zegt:

  Ik begrijp uw reactie, heel goed, Banderes en als trouwe vriend van Israël erger ik mij mateloos aan de opzettelijke verdraaiing van feiten die ”politiek correct” systematisch tegen Israël in stelling brengt.
  Dit hele anti-Zionistische=anti Joodse = antisemitische denken is gemeengoed geworden sinds politiek links en de islam zich aan elkaar hebben vastgeketend. En aan deze omhelzing neemt ook de verlinkste EU sinds 1975 maar al te graag deel.
  Het gevolg is dan ook dat er een menigte tegenstanders tegen Eretz Israël te hoop loopt en iedere aanwezige in deze kwaadwillende meute wil maar één ding; dat de Joden afstand doen van hun onvervreemdbaar recht op voortbestaan in vrede, veiligheid en welvaart op precies die plek waar al duizenden jaren Joden hebben gewoond, een land dat aan Abraham en zijn nageslacht is beloofd.

  Links wil daar niets van horen en het uit kritiek op een wijze dat de suggestie is ontstaan dat het hier alleen om een territoriale kwestie gaat waarin de Joden zich zogenaamd land hebben toegeeigend dat aan anderen toebehoort.

  In essentie gaat het probleem dat hier voorligt echter niet werkelijk over territorium op zich ! De staat Israël beslaat 1/600 deel van het islamitische Arabische continent!
  De essentie is dat moslims in het gebied dat zij als de bakermat van hun ideologie beschouwen eenvoudig niet een Joodse entiteit in hun midden dulden.Men is dus TEGEN Israël NIET om wat het DOET, maar om wat het IS: een staat voor Joden in islamitisch gebied.

  Voortbestaan van een dergelijk niet- islamitisch land in een gebied dat ooit volledig werd overheerst door de islam,draagt namelijk de boodschap uit dat men op de islam gebied HEROVEREN kan.Dat is zoiets als vloeken in de moskee. De islam wil NOOIT gebied opgeven dat ooit -door middel van wapengeweld verworven is.

  Het Westen zou heel goed kunnen weten dat de islamitische landen geen voortbestaan van Israël willen.
  Dus zullen die ook NOOIT bereid zijn om de huidige situatie (een Joodse ”splinter” in Islamitisch gebied) te accepteren.
  En vanuit die volstrekte onwil tot vrede met Israël wordt door de Arabieren de ene verdraaioing van de geschiedenis na de andere gegenereerd. Tot mijn schaamte moet ik zeggen dat het Westen zich zo heeft laten gelijkschakelen met de islamitische opvattingen dat alle leugens over Israël er in gaan als koek.

  Het enige wat wij kunnen doen -en dat gebeurt al op meerdere islam kritische sites- is opkomen voor Israël en de waarheid over het land onder de aandacht brengen, maar dat is niet invoudig.Iemand die de waarheid bewust NIET wil zien en horen zal altijd blind en doof voor feiten blijven..

  Wat ons in dat geval dan rest is dat wij ons massaal electoraal afkeren van alle politieke partijen die de islamisering gedogen of bevorderen en daarbij ook nog tegelijkertijd ons eigen land naar de bliksem helpen ..

  Like

 3. Sjaak zegt:

  Rakties gesloten bij de ZEIK-SJEIK !
  Hat ik me toch gelijk gedacht !
  Ze wensen hem allemaal de pleuris !

  Like

 4. Allebei zowel Banderes Als Henk uitstekend verwoord. Wat de Westelingen nog steeds niet begrijpen is dat niet moslims onder een dhimmi status moeten leven. ook in landen wat is of was ooit bezet door de moslims. Helaas moet ik concluderen door al de negatieve berichten over Israel in de Media keren nu ook steeds meer voorheen pro Israel sympathisanten de rug naar Israel en leven mee met de Arabische palestijnen. Ik zeg er wel bij, dat deels de schuld bij Israel zelf ligt.
  Maar aan lak aan financien ligt het ook deels aan de pro-Israel groeperingen zelf. Ook de linkse Joden die de de BDS steunen etc. en diverse kerkgenootschappen zijn hier hoofdschuldigen aan.
  En zo kan ik doorgaan.

  Like

 5. koddebeier zegt:

  En wederom zijn het de linkse en de zgn. gutmenschen !!

  Like

 6. fleckie zegt:

  Ander woord voor Palestijnen “, INGESLOPENEN”.want dat hebben ze per slot van rekening ook gedaan,(met de brutaliteit ZICH de naam van PALESTIJNEN toe te eigenen .ze zijn helemaal NIET origineel uit Palestina afkomstig)

  Like

 7. gielah zegt:

  Dan blijft er maar één partij over om op te stemmen… dat is die partij die rondom gedemoniseerd wordt, omdat ze de waarheid spreekt.
  Natuurlijk stem ik daar landelijk en in Europees verband op.
  Voor de gemeenteraadsverkiezingen ligt dat moeilijker.

  Like

 8. vanhetgoor zegt:

  Judea en Smaria zijn bezette gebieden, alleen is het wel van belang om te blijven beseffen dat het de “Palestijnen’ zijn die hier de bezetters zijn. Judea is het hartland van de het joodse staat. De ‘Palestijnen’ wonen er niet voor niets, het is er beter dan waar ze vandaan komen, in Jordanië en in Egypte is het armoede, er heerst honger en ellende. Men is daar in wanhoop. Leven in de bezette gebieden is te prefereren boven de landen waar ze vandaan komen, ondanks dat ‘Palestina’ meer weg heeft van een concentratiekamp dan van een pretpark, maar dat is een eigen politieke keuze.

  Like

 9. Pieter Nokkio zegt:

  Wachteres en Henk, mooi verwoord dat wat ook mij bezighoudt. Samen met Ya’akov en enkele anderen gaan wij tegenover de helaas breed gedragen leugen(s) omtrent Israel een publiciteitsoffensief beginnen, oftewel een schrijverscollectief vormen. Onder het motto, plat gezegd: al is de leugen nog zo snel (en geraffineerd), de waarheid achterhaalt hem wel.
  Dank voor uw beider hart onder de riem, want zo voelt het aan. En ja, wij zullen waken voor letterlijk domweg overgenomen terminologie. De door pastelijnen *) bezette Westoever heet onder ons gewoon Samaria-Judea, enzovoort.
  *): ik vertik het om dat politiek samengeraapte ‘volk’ met een hoofdletter te schrijven, maar omdat mijn iPad de kleine letter weigert te plaatsen, dan maar zo…

  Like

 10. Marijke zegt:

  Ik probeer al waar ik kan de leugens over Israël in de media recht te zetten. Helaas worden reacties vaak niet geplaatst of snel weggehaald.
  Gister op een forum gelezen hoe een allochtoon over ons denkt. Ik schrok van de leugens en moest meteen aan Israël denken. Maar ik ben bang dat dit gedachtengoed wel door hem wordt overgebracht op anderen. Heel eng!

  Like

 11. Banderes zegt:

  Goed dat je het nog weer eens fijntjes op een rijtje zet Henk ! Natuurlijk ben ik het volkomen met je eens, vooral ook op het punt van je slotconclusie. Laten we daarbij dan ook meteen man en paard (partij) noemen: in NL is de enige politieke partij die zowel tegen de islamisering ingaat alsook zich sterk afzet tegen het naar de verdommenis helpen van ons eigen land toch echt de PVV van Geert Wilders.

  Ten aanzien van het Israëlisch grondgebied is het inderdaad vooral duidelijk dat “Het beloofde land” door veel te veel mensen niet als zodanig wordt erkent omdat zij het woord van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob niet erkennen.

  Wij dienen de goede zaak van Israël o.a. door het volhardend steunen en blijven herhalen van de juiste terminologie over de gezegde feiten der geschiedenis. Daarnaast zouden we mogen hopen dat JHWH “Zijn Israël” binnenkort opnieuw laat blijken van Zijn definitieve steun. Het zal mij in elk geval niet verrassen wanneer de geschiedenis zich binnenkort zal herhalen en Israël wederom op “onverklaarbare” wijze als overwinnaar uit de aanstaande strijd boven komt. Ik besef natuurlijk dat er onder ons ook talrijke mensen zijn die de bijbel en alles wat wij daarin zien verwerpen en de gelovigen als belachelijk menen te kunnen wegzetten. De tijd zal het leren.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Banderes: 21.03. uur. En deze opstandige christen Banderes, sluit mij aan bij uw reactie en die van Henk V.

   Like

  • Cathja zegt:

   @ Banderes 21:03

   God zal Zijn Israël nooit in de steek laten! Op Zijn tijd en wijze redt Hij hen uit de handen van hun vijanden. Er zal Israël niets overkomen tegen Zijn wil. Hem ontgaat niets. Ze hoeven niet te wanhopen.

   Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  oei mij moet zijn zich.

  Like

 13. Jean zegt:

  Gelukkig leg ik me bij geen enkele religie neer ik leg die bullshit daar waar hij thuishoort en dat is in de vuilbak waarbij ik de islam als eerste smijt want onderin ligt altijd de grootste vuiligheid.

  Like

 14. lucky9 zegt:

  Het is inderdaad zo dat soms Orwelliaanse “nieuwspraak” uit gemakzucht overgenomen wordt. Hierdoor wordt een objectieve meningsuiting door interne contradictie ontkracht.
  De enigen die in Israël gebieden bezetten zijn arabieren. Laat ons Judea en Samaria bij hun naam noemen. Laat ons spreken en schrijven over de Arabische bezetters.
  Laat ons zij die raaskallen over westbank, palestijnen en bezette gebieden veroordelen en bestempelen als wat ze zijn: leugenaars en bedriegers.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s