Duitsland streeft ernaar om moslimvriendelijker te worden

Screenshot_27

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, ontmoette op 28 januari Duitse moslimleiders om de volgende Duitse Islam Conferentie te bespreken

(Door:  Soeren Kern)

De moslims die de bijeenkomst bijwoonden, voelden zich beledigd door de verdachtmaking dat de islam radicaal of gewelddadig zou kunnen zijn, en eisten in plaats daarvan dat de Duitse regering stappen zou ondernemen om ‘de islam in Duitsland gelijkwaardig aan het christendom’ te maken. Ze waren evenwel niet bereid om het belangrijkste onderwerp op de officiële agenda van de conferentie te bespreken: “De gelijkheid tussen man en vrouw als een gemeenschappelijke waarde” en ze weigerden zelfs te erkennen dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de islam en gedwongen huwelijken.

Terwijl hij zijn energie wel richtte op het uitbreiden van de rechten van de moslims in Duitsland heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, grotendeels gezwegen over de verantwoordelijkheid van de islamitische immigranten om maatregelen te nemen waardoor zij beter zouden integreren in de Duitse samenleving.

De nieuwe Duitse coalitieregering geeft te kennen dat zij betere betrekkingen wil met de islamitische gemeenschap van het land.

In een reeks kranten-, televisie- en radio-interviews heeft Thomas de Maizière – die onlangs werd beëdigd als de nieuwe Duitse minister van Binnenlandse Zaken –  een reeks pro-islamitische initiatieven aangekondigd, die blijkbaar bedacht zijn om de escalerende spanningen tussen de moslims en de niet-moslims ter plekke te verminderen.

Maizière geeft aan dat de regering, als onderdeel van andere beleidsinitiatieven, van plan is om de Duitse immigratiewetten te wijzigen, om het voor de islamitische immigranten gemakkelijker te maken de dubbele nationaliteit te verkrijgen en op deze manier de religieuze en culturele banden met hun land van herkomst in stand te houden.

Maizière zegt ook dat hij van plan is om de moslims meer inspraak te geven bij het vaststellen van de agenda over de doorgaande dialoog die de regering heeft met de islamitische koepelorganisaties. Zij vertegenwoordigen de geschatte 4,5 miljoen moslims die nu in het land wonen.

Terwijl hij zijn energie wel richtte op het uitbreiden van de rechten van de moslims in Duitsland heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, grotendeels gezwegen over de verantwoordelijkheid van de islamitische immigranten om maatregelen te nemen voor een betere integratie in de Duitse samenleving.

Moslims hebben snel gereageerd op de multiculturele concessies die Maizière heeft gedaan. Ze hebben een lijst van eisen uitgevaardigd waarin de officiële erkenning van de islamitische feestdagen in Duitsland is inbegrepen, evenals de installatie van islamitische geestelijken in Duitse ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen en bij militaire eenheden.

De hulpverlening van Maizière aan moslims komt voort uit een 185 pagina’s tellende coalitieovereenkomst tussen de twee grootste partijen van Duitsland.

De Christen-Democraten (CDU) van bondskanselier Angela Merkel en hun Beierse zusterpartij, de Christelijk-Sociale Unie (CSU), wonnen de algemene verkiezingen op 22 september 2013, maar kregen geen meerderheid. Zij hadden een partner nodig en – na vijf weken van onderhandelingen – bereikten de conservatieven van Merkel een akkoord met de rivaliserende sociaaldemocraten (SPD) over een programma voor een nieuwe coalitieregering. De nieuwe ‘grote coalitie’ regering werd op 17 december 2013 ingehuldigd.

Het regeerakkoord bevat een reeks concessies die Merkel deed aan de SPD, met inbegrip van een belofte om moslims in Duitsland de dubbele nationaliteit te geven. De overeenkomst stelt met name vast dat het zogenaamde optiemodel wordt afgeschaft – dat automatisch, tot de leeftijd van 23 jaar, de Duitse nationaliteit geeft aan iedereen die in het land geboren is; waarna de kinderen van buitenlandse staatsburgers of de Duitse nationaliteit of die van hun ouders moet kiezen.

De nieuwe verordening zal ervoor zorgen dat mensen met een migrantenachtergrond, die zijn geboren en getogen in Duitsland, een dubbele nationaliteit kunnen aanvragen, een belangrijke concessie aan de 3,5 miljoen sterke Turkse bevolking van Duitsland, die de grootste etnische minderheid in het land vormt.

De centrumrechtse CDU/CSU heeft zich lang verzet tegen een dubbele nationaliteit, uit vrees dat die zou kunnen leiden tot een dubbele loyaliteit. Maar de centrumlinkse SPD – die volhield dat er geen coalitieovereenkomst zou komen zonder het recht op dubbele nationaliteit – heeft betoogd dat het dwingen van jonge mensen om hun nationaliteit te kiezen, leidt tot een identiteitsconflict. De aanpassing zou vermoedelijk ook de populariteit van de SPD bij islamitische kiezers in toekomstige verkiezingen bevorderen.

In een uitgebreid interview op 25 januari met de in Istanbul gevestigde krant Hürriyet (hier de Duitse vertaling) besprak Maizière de plannen van de overheid tot in details:

De nieuwe regering heeft grote plannen. We willen nieuwe regels voor de dubbele nationaliteit. Het gaat om mensen die zijn geboren en getogen in Duitsland en die twee nationaliteiten hebben. Deze (regels) zijn rechtstreeks van toepassing op meer dan een half miljoen mensen. Daarvan zijn er heel veel van wie de ouders uit Turkije afkomstig zijn.

Het was niet in elk opzicht verkeerd dat de oude regeling eiste dat op een bepaalde leeftijd een beslissing moest worden genomen om voor de Duitse nationaliteit te kiezen. Maar we hebben gezien dat dit leidt tot conflicten. Met name tussen ouders en jongeren, in de gezinnen, krijgen veel moeders en vaders [gevoelsmatig] de indruk dat een besluit van een 18-jarige om voor Duitsland kiezen, gericht is tegen de ouders in plaats van als een beslissing voor Duitsland. Om deze conflicten en problemen op te lossen willen we de wet te veranderen, zodat kinderen die in Duitsland zijn geboren en getogen uit buitenlandse ouders niet langer zullen hoeven te kiezen tussen hun Duitse en hun andere nationaliteit. Dit wetsvoorstel zal een van de eerste zijn die ik zal presenteren.

Het compromis over de dubbele nationaliteit ondervond hevig verzet van veel conservatieven, met inbegrip van de directe voorganger van Maizière, de oud-minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich. In een interview met de ‘Münchener Merkur’ zei Friedrich, die lid is van de CSU en een bekende hardliner met betrekking tot immigratie en veiligheid, dat het voorstel van de SPD de integriteit van Duitsland in het bijzonder bedreigt: Als we miljoenen mensen een dubbele nationaliteit geven, die zij zullen overdragen aan hun nakomelingen, dan bouwen we aan een permanente Turkse minderheid in Duitsland. Dat betekent een wijziging op de lange termijn van de identiteit van de Duitse samenleving. Ik ben daar tegen  … Op een gegeven moment moet men een beslissing nemen. Het is niet onredelijk om te eisen dat men Duitsland als zijn nieuwe vaderland kiest. Dit betekent niet dat een persoon zijn of haar afstamming moet vergeten.

Maar Aydan Özoğuz, een Duits politicus van Turkse afkomst die de coalitieonderhandelingen van de SPD met de CDU over de kwestie van de dubbele nationaliteit leidde, zegt daarentegen dat de dubbele nationaliteit de bestendiging van een parallelle islamitische samenleving in Duitsland bevordert, die de integratie zal bevorderen. Özoğuz zegt ook dat de overeengekomen voorwaarde – dat mensen die in aanmerking komen voor een dubbele nationaliteit in Duitsland geboren en getogen moeten zijn –  te beperkend is. Ze zegt dat het regeerakkoord moet worden heronderhandeld en uitgebreid, zodat aan iedereen die in Duitsland geboren is – ongeacht of zij in het land zijn opgegroeid of dat ze Duits spreken- het Duitse staatsburgerschap moet worden gegeven. Dit zou de deur openen naar mogelijk miljoenen nieuwe Turks-Duitse burgers met een dubbele nationaliteit, ongeacht hun leeftijd.

Vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Duitsland eisen nog meer concessies. Ze willen de dubbele nationaliteit voor alle buitenlandse ingezetenen in Duitsland, ongeacht of ze in Duitsland zijn geboren of getogen. Dan zouden de meer dan een miljoen immigranten die permanent in Duitsland wonen en die geen Duits kunnen spreken, worden meegerekend.

In ieder geval is het debat over de dubbele nationaliteit in Duitsland verre van beslist en het lijkt erop dat de CDU de controle over de uitkomst verliest aan de multiculturalisten binnen de SPD.

Screenshot_29

Ondertussen zegt Maizière dat de moslims meer inspraak moeten hebben bij het vaststellen van de agenda voor de jaarlijkse Duitse Islam Conferentie. De conferentie, die in 2006 op gang gebracht is door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken,  Wolfgang Schäuble,  is aangewezen als het ‘centrale forum voor de dialoog’ tussen Duitse politici en vertegenwoordigers van de meer dan vier miljoen moslims in Duitsland.

Het beoogde doel van het jaarlijkse evenement – waar islamitische organisaties en personen worden uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten met vertegenwoordigers van de federale en de lokale overheid – is om de integratie van de moslims in de Duitse samenleving te bevorderen.

Maar in de afgelopen jaren zijn de moslims verontwaardigd geweest over de pogingen van de Duitse regering om steun en medewerking van de moslims op de conferentie te werven, zodat die kunnen helpen in de strijd tegen de radicalisering van jonge moslims in Duitsland.

Van de zevende jaarlijkse Duitse Islam Conferentie bijvoorbeeld, die gehouden werd in april 2012 , werd verondersteld dat die gericht zou zijn op het vinden van manieren hoe om te gaan met de spiraalvormige percentages van gedwongen huwelijken en huiselijk geweld onder de moslims in Duitsland. Het belangrijkste onderwerp van discussie op de conferentie stond echter niet op de officiële agenda: de ongehoorde landelijke campagne van islamitische radicalen om 25 miljoen gratis exemplaren van de koran te verspreiden –  “Een koran in elk huis” – met het beoogde doel om miljoenen Duitsers tot de islam te bekeren.

De Duitse autoriteiten zien het koranproject als een wervingscampagne voor de radicale islam. Beveiligingsanalisten zeggen dat de campagne ook een public-relations stunt is, bedoeld om de Duitsers ervan te overtuigen dat de salafisten – die de islamitische sharia willen implementeren in Duitsland – transparant zijn en ‘vriendelijk naar de burgers toe’.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Hans-Peter Friedrich, opende de eendaagse conferentie met een verklaring dat islamitisch extremisme geen plaats heeft in Duitsland. “We zijn het er allemaal over eens dat het salafistische extremisme niet aanvaardbaar is en dat het niet werkt in een vrije samenleving, zoals we die in Duitsland hebben”, beweerde hij met nadruk. “Religie mag niet worden misbruikt in een ideologische poging om de macht te grijpen”. Friedrich drong er bij de islamitische vertegenwoordigers van de conferentie op aan om samen met hem de salafisten te veroordelen, maar de moslims weigerden hem ook maar enigszins tegemoet te komen. Integendeel, ze verwierpen de vrees voor de salafisten als ‘hysterisch’ en ‘misplaatst’.

De voorzitter van de Turkse gemeenschap in Duitsland, Kenan Kolat, kwam persoonlijk tussenbeide om te voorkomen dat het salafistische onderwerp  een deel van de officiële agenda van de conferentie zou worden. In een interview met de krant de ‘Rheinische Post’ rechtvaardigde Kolat zijn acties door te zeggen: “Een hysterisch debat is niet bevorderlijk”.

De voorzitter van de Duitse Islamitische Raad, Ali Kizilkaya, zei tegen de Duitse publieke radio dat niet-moslims bezig waren met “een paniekerige discussie” over de salafistische campagne. Hij wees er op dat: “Het zeker niet in de geest van de koran is om onrust in de samenleving aan te wakkeren”.

Screenshot_28

De moslims waren evenzeer niet bereid om over het belangrijkste onderwerp op de officiële agenda van de conferentie: “Gelijkheid tussen man en vrouw als een gemeenschappelijke waarde” te discussiëren. De aanwezigen op de conferentie weigerden zelfs te erkennen dat er mogelijk een verband was tussen de islam en gedwongen huwelijken.

Duitse hoge functionarissen bleven proberen om een zo goed mogelijke draai aan het evenement te geven, dat eindigde zonder een gezamenlijke persconferentie, vanwege de aanhoudende gepikeerdheid van de moslims over ‘beledigende’ opmerkingen die werden geuit tijdens de persconferentie, waarmee het evenement in 2011 werd beëindigd.

De achtste jaarlijkse Duitse Islam Conferentie, die in mei 2013 werd gehouden, liep ook op een mislukking uit toen Friedrich manieren probeerde te vinden waarop de overheid zou kunnen samenwerken met gematigde moslims in Duitsland in de strijd tegen de radicale islam en het extremisme.

Moslims die de bijeenkomst bijwoonden, voelden zich beledigd door de verdachtmaking dat de islam radicaal of gewelddadig zou kunnen zijn en eisten in plaats daarvan dat de Duitse regering stappen zou ondernemen om ‘de islam gelijkwaardig aan het christendom’ in Duitsland te maken.

De directeur van de interreligieuze dialoog van de Turkse Islamitische Unie van Islamitische Zaken [DITIB], Bekir Alboga, klaagde dat Friedrich de Duitse Islam Conferentie ‘zinloos’ had gemaakt  door ‘thema’s over het veiligheidsbeleid te ver naar voren te brengen’. Alboga zei dat de conferentie ‘in zijn huidige vorm geen zin meer heeft. Ik zie geen enkel oprecht partnerschap’. In een toespraak die hij op de conferentie hield beschuldigde Alboga Duitsland ervan dat die ‘het extremisme en de radicalisering’ bevorderde door niet genoeg te doen om de ‘islamofobie’ te stoppen.

Later, in een interview met het Duitse persbureau ‘Deutsche Welle’, zei Alboga dat hij hoopte dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou worden verslagen bij de federale verkiezingen, zodat de islamitisch-Duitse dialoog op een positievere manier zou kunnen doorgaan met een nieuwe regering, onder leiding van de meer moslimvriendelijke sociaaldemocraten.”Ik verlang naar een echt partnerschap,” zei hij.

Opgemerkt moet worden dat Alboga ’s DITIB een verlengstuk is van de Turkse regering, die meer dan 900 moskeeën in Duitsland controleert/bestuurt. De Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan heeft DITIB lang gebruikt om Turkse immigranten te weerhouden te integreren in de Duitse samenleving.

De klachten van Alboga werden herhaald door de secretaris-generaal van de Centrale Moslimraad in Duitsland, Aiman Mazyek, die zei dat de islamconferentie ‘dringend behoefte heeft aan een algehele revisie’, want het is geen ‘dialoog tussen gelijken’.

Kolat, het hoofd van de Duitse Turkse Gemeenschap, riep de Duitse regering op om een nieuw Ministerie van Integratie op te richten, dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Duitse Islam Conferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over zou nemen.

Maizière lijkt zich erbij te hebben neergelegd om het debat op te geven. In een interview op 21 januari met de Duitse krant de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ zei hij dat de Duitse Islam Conferentie haar rol moet herdefiniëren en dat hij persoonlijk een ontmoeting zou hebben met de bestuurders van de islamitische groeperingen in Duitsland om de verwachtingen die zij van de conferentie hebben te bespreken.

Moslimgroeperingen reageerden met de eis dat de Duitse regering officieel de islamitische feestdagen in Duitsland zou erkennen, te beginnen met het ‘Eid al-Adha’, het Offerfeest. In de praktijk zou dit vereisen dat alle federale en lokale overheidskantoren in Duitsland, alsmede alle niet-islamitische Duitse bedrijven, scholen en winkels gesloten zouden worden, met inachtneming van een islamitisch religieus festival.

Islamitische groeperingen hebben ook een beroep op de regering gedaan om de islam op het zelfde niveau als het christendom in Duitsland te brengen. Als eerste stap, zeiden ze, zouden in alle openbare instellingen in het land islamitische geestelijken moeten worden benoemd. Daarnaast moeten gevangenissen, ziekenhuizen en verpleeghuizen beginnen met het serveren van halal voedsel, dat bereid moet worden volgens de islamitische voedingsvoorschriften. “Dit zou een belangrijk signaal naar de moslimbevolking zijn”, zei Kolat in Berlijn.

In zijn interview met de Turkse krant Hürriyet werd Maizière gevraagd of de islam bij Duitsland hoort. De interviewer refereerde aan de verklaring van de voormalige Duitse president Christian Wulff – tijdens een van de belangrijke toespraken om de 20ste verjaardag van de Duitse hereniging in oktober 2010 te herdenken, dat “de islam bij Duitsland hoort”. De reacties van Wulff hebben een debat over de rol van de islam in Duitsland op gang gebracht, dat nog steeds voortduurt.

Maizière antwoordde: “Wat wordt er bedoeld met ‘de islam’? Mijn interpretatie van de islamitische religie is dat de individuele moslim sterk is; dat is de reden waarom ik liever spreek over moslims in Duitsland. De moslims horen bij Duitsland. Dit is een uitspraak die meer gericht is op mensen. Op mensen van het geloof, die hun kinderen religieus opvoeden en die samen naast ons in de maatschappij wonen. Daarom zeg ik heel duidelijk dat de moslims bij Duitsland horen”.

Soeren Kern is een Senior Fellow aan het in New York gevestigde GatestoneInstituteHij is ook ‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook en Twitter.

Screenshot_30

Bron:
http://www.gatestoneinstitute.org/4155/germany-muslim-friendly
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Appeasement, Dhimmitude, Duitsland, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims, Naïviteit, Rotzakken, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

37 reacties op Duitsland streeft ernaar om moslimvriendelijker te worden

 1. Theresa Geissler zegt:

  Ik kan slechts één reactie bedenken op deze deprimerende berichtgeving:
  Duitsland is in de ban van de DHIMMITUDE!

  Like

  • Driek zegt:

   Ik heb die zin een paar keer over gelezen: “De moslims die de bijeenkomst bijwoonden, voelden zich beledigd door de verdachtmaking dat de islam radicaal of gewelddadig zou kunnen zijn, en eisten in plaats daarvan dat de Duitse regering stappen zou ondernemen om ‘de islam in Duitsland gelijkwaardig aan het christendom’ te maken”.
   Je moet dan toch wel hondsbrutaal zijn om zoiets te verkondigen, en die Duitsers pikken het oog nog. Nee, Duitsland is verloren, en nu wij nog.

   Like

   • Sjaak zegt:

    Geen angst Driek ! Ik woon al 43 jaar in Duitsland en ik kan je
    verzekeren dat dit van de links/groene mainstream komt en deze
    leugens intereseren hier geen mens !
    En er zijn ook genoeg bewijzen daarvoor die deze geitenneukers
    hun beste tijd achter zich hebben en inmiddels de moslimhaters
    ver in de overhand zijn ! Het enige wat nog ontbreekt zijn een paar
    zelfmoordmoslims die in Europa te keer gaan ! We hebben in
    Duitsland jammer genoeg de situatie, dat ze de eerste en tweede
    wereldoorlog veroorzaakte ! Twee oorlogen die tegen de verkeerde
    mensen waren ! Nu waar de Moslimduivel over heel de wereld hun
    terror uitoefend zou hij aangebracht zijn ! Maar vanuit Duitsland zal
    het zwaar mogelijk zijn ! Jammer genoeg ontbreekt daar de genen
    van bevoorbeeld de Ukraine ! Maar een ding is zeker van dag tot
    dag word de lijst van deze moslimhaters langer !

    Like

   • Sjaak zegt:

    Hier een Duits tafareeltje waarvan je broek afzakt !

    Like

 2. louis-portugal zegt:

  Ik krijg die ellende hierboven niet uitgelezen
  Alsmaar EISEN stellen met hun 4 tot 5 % van de bevolking.
  Zelfs de beiers die een groter percentage hebben en die zeer veel bijdragen aan de duitse economie hebben miet zoveel spatjes.

  Like

 3. Republikein zegt:

  Wij moeten dienen en dankbaar zijn voor zulke intelligente mensen, dat gaat ons verstand te boven.Leve de EU. [pleur op met dat geteisem, ongebluste kalk erover]

  Like

 4. koddebeier zegt:

  De Duitsers zijn verraders van de Joods-Christelijke waarden en normen

  Like

  • Henk der Niederländer zegt:

   Koddebeier;
   Niet de Duitsers in het algemeen maar de zogenaamde politieke “elite” die het Duitse volk verraden op dezelfde manier als hier het linkse gespuis in Nedrigland.

   Like

 5. Harry zegt:

  In ’45 is het verzet wel erg definitief gebroken .
  De gekken capituleren nu al bij voorbaat .
  Hadden ze dat in ’40 gedaan , dan was Rotterdam niet verworden tot de zielloze, smakeloze, lelijke rotstad die het nu is .
  Met een islamitische burgemeester als kers op de taart .
  Rotm*ffen .

  Like

 6. bigljohn zegt:

  Voor de tweede wereldoorlog begonnen onze oosterburen een bedreiging voor ons te vormen, en nu alweer. Nazi’s of Moslims, het verschil is klein. Nooit meer oorlog in Europa volgens de E.U.
  Hoe simpel kan men zijn. In het Brabants Dagblad editie Tilburg stond bij de opinies deze mening;
  Wilders wil uit de E.U. Maar dank zij de E.U. hebben we al 69 jaar geen oorlog meer in Europa gehad. De schrijver beweerde zelf de oorlog meegemaakt te hebben, en daarmee ook de armoede.
  Maar vooral de vele doden schreef hij. Als zelfs gelouterde oude mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben zich gaan afkeren van Wilders ideeen, ja, dan werkt het vergif van de MSM nog steeds op volle kracht ! Zichzelf verloochenen en alleen maar nieuws vergaren via de MSM media. Nogmaals, hoe simpel kan men zijn ! Een MSM vergif wat alleen zal verdwijnen als er een oorlog bij ons uitbreekt in wat voor vorm ook. En die ZAL er ooit komen. Waarschijnlijk wordt die oorlogsvorm de Syrie versie.

  Like

 7. fleckie zegt:

  Men probere. er. achter zien te komen,! VOOR. HOEVEEL !? er. Is GEÏNVESTEERD! In de ( ook de AUTO). INDUSTRIE,door de. ARABIEREN!!! ( men bedenke dan,dat in 2008. IRAN. 75 MILJARD DOLLAR “TERUGHAALDE”!(is toen NIET de . “RECESSIE”. begonnen ??!

  Like

 8. Madeleine zegt:

  Over die nationaliteit. Als men nu gaat zorgen dat de in Duitsland geborenen niet hoeven te kiezen op hun meerderjarigheid omwille van eventuele thuisconflicten, waarom dan toch die nationaliteit beperken tot twee nationaliteiten? Als mama Turks is en papa is Grieks en beiden wonen in Duitsland, dan moet het kind toch gerust de Turks/Grieks/Duitse nationaliteit kunnen krijgen nietwaar? Want anders is het ruzie tussen papa en mama. En als de twee oma’s dan nog eens Syrisch en Italiaans zijn, waarom dan ineens geen turks/grieks/duitse/syrisch/italiaanse paspoorten uitreiken? Ze kunnen toch niet willen dat de kinderen moeten kiezen tussen de twee oma’s?

  Like

 9. luckybee zegt:

  De Duitse Geestelijken protestant of Katholiek, zullen liever de 10 Geboden na kijken wat onze God hierover denkt.Exodus 20 vers 1-26 DE TIEN GEBODEN.

  Like

 10. fleckie zegt:

  “Transparant en vriendelijk naar de burger toe”.?….in “Readers DIGEST” van maart a.s.staat een verslag over een moslima uit SAOEDIE ARABIË, waarin die mevrouw o.a. vertelt “alles wat tot een contact tussen mannen en vrouwen kon leiden,werd ingeperkt ,muziek mocht niet meer,bioscopen sloten de deuren,de scheiding tussen de geslachten werd overal streng gehandhaafd.De regering legde de scheiding ook wettelijk vast van openbare gelegenheden tot overheidsgebouwen,banken,scholen en zelfs tot in onze eigen huizen.Na verloop van tijd had elk huis in Saoeidi-Arabië twee ingangen ,een voor mannen en een voor vrouwen.De extremisten zwommen intussen in de oliedollars,die ze gebruikten om HAATIMAMS. over de hele wereld uit te zenden.Die predikten dat je je moest wijden aan de wereldwijde JIHAD. en iedereen die deze IDEALEN niet deelde, moest afwijzen,In eigen land kreeg de religieuze politie ongekende vrijheid,Met andere woorden,met de. Onthoofding. een een extremist ,hadden de autoriteiten de geest van het. fanatisme. uit de fles gelaten. Etc………..”IK. WAS. HET. PRODUCT. van. EEN TERRORISTISCHE. CULTUUR”. ###

  Like

 11. Sjaak zegt:

  Moslimknuffelaars die het teken van vrouwen
  onderdrukking en verachting ondersteunen !
  Of ook anders gezegt ! Landveraadsters !

  GroenLinks Almere draagt hoofddoekje

  ALMERE -Vrouwelijke leden van GroenLinks in Almere
  hebben donderdagavond een hoofddoekje gedragen
  tijdens de wekelijkse gemeenteraadsvergaderingen.
  Ze deden dat uit woede om uitspraken van de PVV.

  Like

  • Republikein zegt:

   Sjaak, je was me voor!

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Niets nieuws: Groen Links en D’66, de landverraderspartijen bij uitstek! Zo mogelijk nog erger dan de PvdA.
   En de oorzaak daarvan is, dat beide “partijen”-als je zulke samenraapsels dus al partijen kunt noemen- dermate geobsedeerd zijn door multikul en ‘niemand wegzetten,’ dat er voor het eigen volk geen plek overblijft, of het moet zijn in het kader van het ‘wegmetonsisme.’
   Hetgeen niet wegneemt, dat dergelijke pathetische acties op hun beurt MIJN woede wekken: Hoofddoekjes! Beseffen die idioten wel waar ze mee bezig zijn?! (Nee dus. Retorische vraag, dat weet ik ook wel.)

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Theresa Geissler: 13.15. uur. Helemaal met je eens Theresa. Wat ik echter niet begrijp, is onze eigen bevolking, die als naieve dwazen blijven stemmen op de PvdA, SP,VVD,CDA,CU,D66,GL. Ik snap het echt niet!

    Like

 12. Jean zegt:

  Weg met die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij.

  Like

 13. Sjaak zegt:

  Ook wanneer het een beetje terug ligt
  Hoogaktuel uit Oosterijk ! Moslimwahrheit puur !

  Like

 14. Joop Klepzeiker zegt:

  der totale siege

  Like

 15. Peter Selie zegt:

  Nog meer buigen dan de Duitse Overheid en instanties al doen is niet mogelijk, dus dan maar door het stof voor deze verrijkers!

  Like

 16. baksteen zegt:

  De taktiek van de moslims is overal hetzelfde, of het gaat over Duitsland of de Palestijnen. Eisen stellen die eerst ingewilligd moeten worden, niet willen ingaan op eisen van de tegenpartij, definitievervalsing en andere leugens, de tegenpartij de schuld geven van het mislukken van het overleg, indirect dreigen met geweld. Ondertussen rustig doorgaan met uitbreiding in aantallen, invloed en repressie.
  Walgelijk contraproductief tuig is het.

  Like

 17. Jean zegt:

  Elke dag wordt het bevestigd door het politieke schorem nl. dat het einde van die moslimbarbaren in Europa op zijn laatste kamelenpootjes loopt, m.i. is 2016 het definitieve jaar dat de pluris verdreven wordt, alle baardapen en soepjurken incl. kopvodden zullen vluchten zoals het politiek gespuis in Oekraïne nu aan ’t vluchten is.
  Opgeruimd staat zeer netjes, wat zal het weer aangenaam en veilig wonen worden als die achterlijke moslims met hun barbaarse waanzin verdreven zijn.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  Duitsland, met een idioot van een President ( Gauck) die nog meer MOSLIMINFILTRATIE wenst af te dwingen. Door heel Europa, lopen de roden, groenen, liberalen en christen-democraten, hun EIGEN BEVOLKINGEN te verraden! Het WEG MET ONS is een bacil, die z.s.m. vernietigd dient te worden. O, wat hoop ik dat in maart de PVV en de lokalen de GR verkiezingen winnen!

  Like

 19. breget zegt:

  De vriendschap van Nazi Hitler en de islam is nog steeds ingeworteld in elke Duitse hersencel

  Like

  • Henk der Niederländer zegt:

   Gewoon gelul Breget want Ik ben een regelmatig bezoeker in Duitsland en onder de gewone werkende mens is de moslim veel minder geliefd dan in nederland.
   Daar zijn ze er nog meer kotsziek van als hier.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Klopt, maar met dát verschil dat die idiote oosterburen niet op een anti-islamitische partij als “Die Freiheit” of “PRO-Deutschland” (durven) stemmen!
    Dus ze roepen het over zichzelf af Henk!!

    E.J.

    Like

 20. Klukkluk zegt:

  Beschaafd maar deprimerend artikel. Voorbode van een Syrie variant idd. Over pak m beet 15 jaar is het daar oorlog. Afscheiding Beieren, jihadisten uit Rotterdam etc.

  Like

 21. Ekster zegt:

  Stapelgek, die SPD. En hoe treurig dat de Christen-democraten eraan mee doen alleen maar om op het comfortabele pluche te kunnen blijven zitten. Sociaal-democraten, Christen-democraten, liberalen, het is allemaal één pot nat. Politici zijn slecht en onbetrouwbaar, overal ter wereld.

  Like

 22. Yvonne zegt:

  Natuurlijk:moslim,beledigd,eist,enz….In veel Duitse steden is al niet meer te leven/wonen,als je geen moslim bent;politie gaat er niet eens heen,durft/mag niet!Heel Europa is aan het buigen;ik wordt er kotsmisselijk van.Is het merendeel van de bevolking nou zo laf of naief of al murw gebeukt?

  Like

 23. Jean zegt:

  De Duitsers kunnen het niet laten, dat was al zo met Hitler ook die had een enorme liefde voor die barbaren met hun achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij.
  Momenteel wordt die liefde óók tentoon gespreid door een zekere vrhfstdt (bah, wéér die vieze smaak in mijn mond) want ze hebben stemmetjes nodig anders is het over en out.
  25 mei wordt een zéér belangrijke dag in de Europese geschiedenis dan wordt de EU begraven en herrijst EUROPE terug als een continent van Onafhankelijke Republieken zonder despoten en waanzinnigen.

  Like

 24. Tempelier. zegt:

  Die zijn echt van het padje in Duitsland.

  Like

 25. D.Day zegt:

  Duitsland begaat hier weer een historische fout. Denken dat je spanningen tussen moslims en niet-moslims kunt verminderen door moslims te pamperen werkt averechts. Een toezegging aan een moslim geeft hem het idee dat hij weer een overwinning op de ongelovigen heeft behaald op de weg naar de islamisering. Moslims kennen geen wederkerigheid en een toezegging zal alleen maar leiden tot meer eisen.

  Like

 26. Jan zegt:

  Nurenberg wil niet moslimvriendelijk zijn:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s