En zo zijn de theologische mythen van de islam uitgegroeid tot een grote historische zwendel

Screenshot_13

Fantast Mahmoud al-Habash

(Door: Franklin ter Horst)

Hoe krankzinnig de vertegenwoordigers van het PLO-bewind in Ramallah zijn, mag weer eens blijken uit de uitspraak van de minister van Religieuze Zaken Mahmoud al-Habash in een interview met het Israëlische Channel 10 News. Deze fantast beweert dat de Westelijke Muur of Klaagmuur, die wereldwijd wordt erkend als de heiligste plaats van het Jodendom, tot de ‘Palestijnen’ behoort: “Elk stuk grond dat Israël in 1967 bezette, behoort tot de Palestijnse staat waaronder alle heilige plaatsen, met inbegrip van de Aksa moskee en de Buraq Muur (de islamitische benaming voor de Klaagmuur). Dit alles zal onder Palestijnse soevereiniteit komen” aldus al-HabashZe verlangen iets terug wat nooit van hen is geweest. Al- Habash stelde voorts dat onder PLO-soevereiniteit de vrijheid van godsdienst zou worden beschermd en het de Joden zal worden toegestaan ​om op die plaats te blijven bidden zonder angst voor vervolging. Dat is in strijd met wat zijn baas, terreurleider Abu Mazen, verkondigt, namelijk dat de toekomstige PLO-staat etnisch gezuiverd moet worden van alle Joden.

Door de eeuwen heen hebben de islam noch de inwonende Arabieren in het Heilige Land Jeruzalem opgeëist als hoofdstad van het een of ander Arabisch rijk. Daar heeft nooit iemand, geen moslim ter wereld, een woord over gezegd. Maar sinds de staat Israël een feit is, is ook de claim van de islam gekomen op land en stad.

Wereldwijd bidden moslims, zelfs zij die op de Tempelberg zelf bidden, in de richting van Mekka. De latere islamitische traditie koppelde de verwijzing in de koran naar “al Masjid al-Aksa” (het verste heiligdom) weliswaar aan de Al-Aksa moskee in Jeruzalem, maar ten tijde van de profeet Mohammed stond er geen gebouw van de islam op de Tempelberg. Desondanks concentreert de heiligheid zich op de berg Sion (Moria) en is gebaseerd op een tekst uit de koran waar in soera 17:1 het volgende te lezen staat: ,,Lofprijzing aan hem, die zijn dienaar des nachts deed reizen van het gewijde Bedehuis naar het buitenste bedehuis, welks omtrek wij gezegend hebben, opdat wij hem voor onze tekenen zouden tonen. Hij is de horende, de ziende.” Men moet wel een bijzonder rijke fantasie bezitten om uit deze tekst de conclusie te trekken dat het hier om Jeruzalem gaat. Noch in deze tekst noch in andere teksten in de koran wordt Jeruzalem genoemd. Maar desondanks eisen Mazen en trawanten de stad op als heilige plaats voor de islam.

Het probleem van de islam was dat men noch historisch noch op een andere wijze bij de stad Jeruzalem betrokken was geweest. Men bedacht daarom een mystiek bezoek van Mohammed aan Jeruzalem teneinde daarmee aanspraken voor de moslims op de stad te kunnen opeisen. Men verzon het verhaal dat Mohammed in Mekka door de engel ‘Gabriël’ gewekt zou zijn en hem de opdracht gaf in de nacht een reis naar het paradijs te maken. Als voorbereiding voor de tocht sneed Gabriël Mohammed´s lichaam open en waste zijn hart. Weer in hem teruggelegd, was het gevuld met geloof en wijsheid. Toen hij weer dichtgenaaid en klaar voor de reis was, besteeg Mohammed een magische merrie, el Buraq genaamd. Dit ongelofelijke dier had het gezicht van een vrouw, het lichaam van een muildier en de staart van een pauw en kon met één stap de afstand zover het oog kon zien, afleggen.

Vergezeld door Gabriël, die mee vloog, had Mohammed nauwelijks tijd nodig om het ,,Buitenste Bedehuis” te bereiken. In de fabel arriveerde Mohammed in Jeruzalem, bond zijn paard aan de Klaagmuur en ging vervolgens naar de Tempelberg. Hier ontdekte hij de Rots waar Abraham voorbereidingen getroffen zou hebben om zijn zoon “Ismaël” te offeren. Mohammed sprong vervolgens van de Rots op een ladder van licht, die hem naar het paradijs leidde. De Rots begon Mohammed te volgen, maar Gabriël beval hem te blijven liggen en hij gehoorzaamde. Opnieuw op zijn paard gezeten, reed Mohammed door de ‘zeven hemelen’. Op één bepaald punt ging hij de patriarchen, de profeten van het Oude Testament en de engelen voor in gebed. Mozes wordt omschreven als een man met een gezonde gelaatskleur en Jezus als een man van gemiddelde lengte en sproetig. Abraham blijkt het spiegelbeeld van Mohammed geweest te zijn. Nadat hij alle wijsheid van Salomo verkregen had, zou hij ook door Allah persoonlijk zijn uitgenodigd.

Screenshot_12

De Al Aksa moskee. Van oorsprong een Byzantijnse ker

Allah wilde dat zijn onderdanen vijfendertig maal per dag tot hem zouden bidden, maar Mohammed wist hem op de meer praktische gedachte van vijf maal per dag te brengen. Mohammed keerde nog dezelfde nacht naar Mekka terug. Aan deze fabel is niets verkeerd als hij als fabel begrepen zou zijn. Maar in de gecompliceerde, verwarde en fantasierijke Arabische geest werd dit verhaal als absolute waarheid beschouwd. De grote moslimmassa en hun geestelijken gaan van het rotsvaste standpunt uit dat dit letterlijk zo gebeurd is. En zo werd Jeruzalem bij de islamitische godsdienst betrokken. Het verhaal is echter niet meer dan een verzinsel, want Mohammed blijkt nooit in Jeruzalem te zijn geweest. En zo zijn de theologische mythen van de islam uitgegroeid tot een grote historische zwendel.

De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 n.Chr. stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed, werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee.

Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad toen hij de koran schreef, want hij was toen al lang dood. Diverse onderzoekers hebben al lang aangetoond dat het “Buitenste bedehuis”zoals genoemd in de koran, soera 17:1 met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem. Desondanks houdt men de leugen in stand dat Mohammed ooit Jeruzalem bezocht zou hebben. Sommige westerse onderzoekers twijfelen er zelfs aan of hij echt heeft geleefd. Er bestaan geen islamitische bronnen over het leven van Mohammed. Hij komt uitsluitend voor in de religieuze literatuur van de islam en niet in verslagen van bijvoorbeeld reizigers en andere tijdgenoten.

PLO-politici en islamitische geestelijken vervalsen met opzet de Joodse geschiedenis van Jeruzalem om ze daarmee het recht op de stad en het Tempelplein te ontzeggen. Op 11 mei 2012 zei de voormalige Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri op Al-Arabiya TV, dat er in Jeruzalem geen plaatsen zijn die heilig zijn voor Joden: ,,Al vele jaren zijn ze aan het graven naar archeologische resten, maar ze hebben nog nooit iets gevonden. In de hele stad is er geen enkele steen, die naar de Joodse geschiedenis verwijst. Ons recht daarentegen is heel duidelijk. Ons behoort deze plaats toe sinds 1500 jaar. De Joden weten niet eens waar hun Tempel precies stond. Daarom erkennen wij hier ook geen enkel recht van hen, noch onder de aarde noch daarboven. Ook in de Klaagmuur is geen enkele steen die iets met de Joodse geschiedenis te maken heeft. Sinds 1930 heeft een comité van de Volkenbond bevolen de Joden daar te laten bidden, opdat zij rustig zouden zijn, maar in geen geval heeft het erkend, dat het hun toebehoort.” Antwoord een zot naar zijn dwaasheid opdat hij niet wijs zij in eigen oog(Spreuken 26:5)

Screenshot_14

De voormalige moefti van Jeruzalem, Ikrima Sabri

Vanaf zijn benoeming door aartsterrorist Yasser Arafat in 1994 heeft Ikrima Sabri zich bezig gehouden met het verspreiden van leugens en riep hij met regelmaat op tot vernietiging van de staat Israël en de uitroeiing het Joodse volk.

Op 05-08-2003 schreef Ahmed Muhammed Arafa, een columnist van het Egyptische weekblad Al-Qahira, dat de islamitische bewering dat Mohammed´s nachtelijke uitstapje van Mekka naar Jeruzalem berust op een verkeerde interpretatie van een enkel vers uit de koran. Arafa beweert ook dat deze trip van de profeet hem van Mekka naar Medina heeft gebracht. Er bestaat volgens de schrijver geen enkel historisch noch religieus bewijs voor de bewering dat het om Jeruzalem gaat. Het verhaal is ontstaan door rivaliteit tussen religieuze fanatiekelingen in Jeruzalem en andere heilige islamitische plaatsen. Arafa bevestigt met zijn uitspraken wat anderen voor hem ook al hebben gemeld, namelijk dat de Mohammed´s bezoek aan Jeruzalem niets anders is dan een sprookje. ,,De moskee die Mohammed bezocht zou hebben in Jeruzalem bestond in zijn tijd niet eens”, aldus Arafa.

In 1925 dachten de moslims nog heel anders over Israëls recht op de Tempelberg. Het in Jeruzalem gevestigde Tempel Instituut bezit een kopie van de officiële gids uit 1925 voor de Al-Haram Al-Sharif opgesteld door de Waqf. In deze brochure staat namelijk de geschiedenis van de Joodse tempels beschreven al lang voordat de Al Aksa moskee werd gebouwd. Op pagina 4 verklaart de Waqf: ,,De identiteit van de plaats van de Tempel van Salomo staat buiten kijf. Algemeen wordt beleden dat dit de plaats is waarop David een altaar bouwde voor God.” De Gids refereert bovendien op pagina 16 aan het ondergrondse gebied in het zuidoosten van de berg, dat wordt geduid als de Stallen van Salomo. ,,Er is weinig met zekerheid bekend van de geschiedenis van het vertrek zelf” , luidt de gids. ,,Het dateert waarschijnlijk al van de tijd van de bouw van de Tempel van Salomo.”  Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus werden deze stallen gebruikt als toevluchtsoord door de Joden ten tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in het 70 n.Chr. Dit bewijst eens temeer dat de moslims de geschiedenis voor hun politieke doeleinden naar believen vervalsen en ontkennen.

Bron:
Franklin ter Horst

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", antisemitisme, Arabieren, Arabische wereld, Desinformatie, Geschiedvervalsing, Historie, Islam, Israël, Israël-vijandigheid, Jeruzalem, Joden, Jodendom, Jodenhaat, koran, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken. Bookmark de permalink .

8 reacties op En zo zijn de theologische mythen van de islam uitgegroeid tot een grote historische zwendel

 1. lucky9 zegt:

  De waarheid en een moslim dat is zoiets als een socialist en een stapeltje geld.
  Even de aandacht verslappen en foetsie is zijn waarheid en het geld.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Vrede op aarde is alleen mogelijk zonder Islamieten, linksen en gutmenschen !

  Like

 3. Alles is van hen (de moslims) (barbaren), zelfs Nederland natuurlijk.

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Natuurlijk doen ze dat! Dat is toch ook het enige wat ze kunnen!
  Een andere bevolkingsgroep levert nog eens prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, architectuur of techniek, maar moslims hebben zich nergens goed genoeg in ontwikkeld om ooit echt uit te blinken, nergens in!
  Daar om gaan ze de geschiedenis maar vervalsen, om het nog èrgens op te laten lijken.
  En het moet gezegd: Ze hebben dan ook van het vervalsen een ware “kunst” gemaakt. (Niet met een grote k, natuurlijk.)

  Like

 5. Republikein zegt:

  Alleen historici kunnen geschiedsvervalsing plegen, dit is meer borrelpraat.

  Like

 6. Dr.Kwast zegt:

  Jordaanse Sheikh: Israël behoort aan de Joden!
  Woensdag, 19 Februari 2014 17:43
  14

  Share on linkedin
  Share on nujij
  Share on gmail
  Share on email

  Sheikh Achmed Aladoan uit Amman, lid van de bekende Jordaanse Adwanstam, plaatste deze week op Facebook het bericht dat er geen plaats met de naam ‘Palestina’ bestaat, en wees de Koranverzen aan die zijn bewering steunen.
  Ook Sheikh Jabari van Hebron, een sterke stamleider, is het er mee eens dat dit land aan de Joden behoort. Ook Sheikh Jabari van Hebron, een sterke stamleider, is het er mee eens dat dit land aan de Joden behoort.

  Een van de genoemde Koranverzen stelt dat Allah het Heilige Land aan de zonen van Israël gaf tot de Dag des oordeels (Soera 5 ‘Al-Ma’ida’ vers 21: “Mijn volk! Gaat het heilige land binnen dat God jullie voorgeschreven heeft en keert het niet jullie ruggen toe; jullie zullen dan als verliezers omdraaien.” ). Een ander vers (Soera 26 ‘Al-Shara’a’, vers 59: Zo is het. En Wij lieten de Israëlieten het beërven, zegt dat het land aan de Joden werd nagelaten.

  De Sheikh wende zich tot degenen die ‘de woorden van de Koran verdraaien’, die hij leugenaars noemde, en vroeg waar ze die naam ‘Palestina’ vandaan hadden. Hij benadrukte dat hun aanspraken op het land Israël verbeurd waren, omdat ‘Allah de beschermer van de kinderen van Israël is’.

  En alsof dat nog niet genoeg was, draaide de sheikh de rollen om bij de anti-Israëlische propagandamachine, door de Palestijnen te beschuldigen van het doden van kinderen, ouderen en vrouwen, van het gebruik van menselijke schilden, en dat ze voor zelfs hun eigen kinderen geen greintje genade hebben.

  Lees verder op Israël today.

  Like

 7. Jan zegt:

  Moshe Feiglin, visits dome of the rock. Wants it reclaimed for Jews

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s