OPROER IN HET PLOFKIPPEN KABINET…

Screenshot_8

(Door: Martha N.)

Al het klaroengeschal om weer stemmen terug te winnen, wie trapt hier weer in? De burger opnieuw om de tuin leiden, het is toch altijd nog gelukt..! Zie wat wij allemaal eisen, wat wij doen voor U, de burgers van Nederland en voor onze partijleden. En daar gaan we weer… Opnieuw moeten we het zinloze gekakel van onze politieke plofkip leiders weer ondergaan. Ach het lukte iedere keer weer en dit al jarenlang, ook nu zullen de meeste burgers onze “op gebakken lucht gebaseerde” beloften weer slikken!

De arrogantie van de heren/dames politici kent geen grenzen!

Veel mensen doorzien de grote poppenkast van de politici, doch kritiek vanuit deze hoek wordt uit  beeld gehouden. Past niet in het plaatje van de heren/dames van de gevestigde orde, die massaal één front hebben gevormd tegen een vrij grote groep mensen die tegen de verkwanseling van Nederland en de burgers is. Slechts één man staat al jaren achter deze burgers, maar vertrouwen schenken ze hem niet (nog niet). De invloed van de media is groot!

Het stierengebral der partijen in de stemmenarena die nu, na de vredige samenspanning tegen deze man, opeens elkaar aanvallen, is ver te horen. In feite is het zo ongelooflijk belachelijk wat zij ons voorspelen ofwel de toekomst voorspellen…  Het is de meest slechte voorstelling steeds opnieuw tijdens verkiezingen die er maar is en dan applaudisseren er ook nog mensen door hen opnieuw goede punten te geven zodat zij verder kunnen gaan met ons land naar de knoppen te helpen..! Ze zouden weggehoond moeten worden (deze politici). Het is belachelijk, maar ook ongelooflijk triest… Nog triester is het gebeuren dat bepaalde groepen opnieuw en nog erger de dupe zullen worden..! Wat te denken van ouderen en hun recht op een pensioen waarvan zij kunnen leven..? Hebben zij hier niet voor betaald..? Is dit niet afgeknabbeld en verdonkeremaand..! Op 1 april 2014 gaan ruim 20 pensioenfondsen de pensioenen verlagen en dat is geen grap!

Vergeten we echt zo snel wat er twee jaar geleden gebeurde..? Hoe Rutte en Samsom niet de rijken bedonderden, maar de mensen die het minst te makken hadden en dat het niet alleen doorgaat, maar nog veel erger zal worden. Gaan wij opnieuw valse beloften en berichten over een betere toekomst geloven?

Ja, ja, we mogen weer onze stem uitbrengen, laten we zeggen “nog wel”! In een glazen bol verschijnt een toekomstbeeld waar zeker niet over gesproken wordt door de partijen. Wanneer dit zal gebeuren, is nog onbekend, maar kiezen door de burger zal afgeschaft worden, onzin..?  Straks is er niets meer te stemmen.

We hebben een “Nieuwe Wereldmacht” en deze heet de EU. De “Nieuwe Wereldmacht” heeft zichzelf gekozen. Dit druist tegen alle wettelijke regels in, maar Brussel heeft lak aan de gevestigde regels. Zij regelt zelf en aan die Brusselse zelf regels is naarstig gewerkt. Na de verkiezingen, hoewel we dit niet hopen, zullen er steeds meer beperkingen komen, opgelegd door de EU.

Wij spreken over Nederland uiteraard… Deze groep zelfgekozen mensen beslist over ons wel en wee, bepaalt wat de burgers van Nederland moeten schokken om de rest van de wereld aan het eten te houden, maar ook neemt deze NW (Nieuwe Wereldmacht) ons onze vrijheid af..! Het net wordt aangehaald.

Ziet U het beeld al voor U..? De burgers in het net, gelijk de visvangst, waarvan het touw door onze politici wordt aangehaald en de Hoogste Macht (nee niet de Here God) welwillend toekijkt, misschien kan het nog een tikje strakker Rutte… Samsom e.a. coalitiepartijen..? Kunnen we nog niet wat meer uit die kaal geplukte kippen wringen..? Deze zelfgekozen “Hoogste Macht” voelt zich ver verheven boven welk geloof dan ook, hij aanbidt namelijk het EURO-GELOOF. Denkt(denkt niet alleen, maar doet het ook) alles te kunnen regelen en in de hand te kunnen houden, bemoeit zich overal mee..! Wanneer het niet de waarheid is die we hier meemaken, zou je kunnen denken dat je in een slechte sciencefiction film bent terecht gekomen.

Deze komende verkiezingen voor het Europees Parlement zijn ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van ons, de burgers van Nederland..! Deze keer zal het erom gaan..! Kiezen wij van harte graag voor een vervolg van deze laatste jaren..? Of durven wij het aan om NEE te zeggen, wij willen deze voortgang niet..! Wij wilden niet onderdrukt worden door de bezetters van toen en NU niet door deze nieuwe “bezetters”, die geruisloos de macht overnemen, aangevoerd door Angela Merkel.

Screenshot_5

Kiezen wij voor vrijheid en tegen onderdrukking? Geen wonder dat onze heren dames die op de partij(dige) stoel zitten, schuiven van ongemak en nachtmerries hebben van de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar meer nog deze Europese verkiezingen.

Hoe rijk zou Nederland (en zijn mensen) kunnen zijn..? Al die beperkingen waren niet nodig geweest, die komen alleen voort uit het “moeten” delen met andere landen… die er nooit ook maar een enkel moment over gedacht hebben bij te dragen aan een gezamenlijke pot. Behalve onze bijdrage aan de EU van ruim 4 miljard staan wij de Nederlanders garant (als land), toegezegd door Rutte, voor 100 miljard Euro aan het noodfonds. Let wel, aan andere landen! De burgers van Nederland hebben geen noodfonds.

De nationale staatsschuld van Nederland stijgt met 480 euro per seconde… Op 28-02 ; 15.35  was deze: 449.434.094.920 euro. De Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau.

In 2014 (zo werd in de miljoenennota van 2013 aangekondigd) zal de overheid de belastingen en de premies verhogen en de inkomsten met 12.4 miljard euro zien oplopen. Lazen we niet nog kortgeleden dat het goed gaat met Nederland..? Ondanks de harde overheidssaneringen zal de staatsschuld toch nog verder stijgen. Dit mede door de Kunduz-maatregelen waardoor de staatsschuld met tientallen miljarden zal oplopen. De schuld zal in 2014 stijgen naar 466 miljard euro. Wat goed toch dat Pechtold van D66 één miljard eist aan belastingverlaging… Gebakken luchtkreet. Wie denkt dat er ooit verbetering komt onder de dictatuur van de Europese Unie, dat we straks na enkele jaren de kiezen op elkaar, weer terug kunnen naar onze redelijke leefstatus… Vergeet het maar! In ieder geval niet op deze manier, niet met een hijgend Brussel in onze nek!

De staatsschuld van Nederland loopt op en daar zijn wij de Nederlandse burgers verantwoordelijk voor, de “Staat” zijn wij, hoewel je dit niet zou zeggen. Het is hoog tijd dat wij een halt toeroepen aan nog meer, hoewel het niet eenvoudig zal zijn! Nederland geeft al vele jaren lang enorme bedragen uit aan ondersteuning van armere landen en wat is het resultaat na al die jaren..Nihil, ze zijn nog steeds arm.

Ondersteuning is een verplichting geworden, wij zijn verplicht te geven, dit is een aantasting van de ´Vrije Keuze´ om te schenken. Per jaar maakt Nederland 30 miljard euro vrij (de burgers van Nederland dan). Het is niet te geloven, vast een nulletje teveel… Nee..?

Wat kunnen we allemaal nog meer op ons bijdragebordje schuiven..? Patriotraketten naar Turkije samen met manschappen. Kosten in 2013 geschat op slechts 42 miljoentjes. Schattingen zijn altijd te laag in dit soort gevallen.

Nog niet zo lang gelezen stond er in de krant: Luxe vertrekpremie: de gulle premie die namens  de Nederlandse Staat aan Turken en Surinamers wordt aangeboden. Een oprotpremie aan remigranten, tot aan hun dood. Tot aan hun DOOD! Dit geldt ook voor remigranten uit andere landen uiteraard, anders zou het maar discriminatie zijn. Tickets en verhuiskosten worden eveneens door de “Regering” betaald.

De regering betaalt..? De regering betaalt niet, het zijn wij, de burgers, die betalen! Waarom ging de Kamer  met een ruime meerderheid akkoord, terwijl deze regeling op de lange duur meer geld kost dan deze mensen te houden?  En wist U dat er bijzondere regelingen voor allochtonen waren/zijn? Een Nederlandse autochtoon die werkeloos is, moet solliciteren, een allochtoon kan teruggaan met een uitkering naar zijn/haar vaderland. Discriminatie misschien..?

Screenshot_7

Oegandese homo´s

Mijnheer Teeven zegt dat wij als Nederlandse regering over deze  wet zeer ontstemd zijn! Teeven, staatssecretaris van Justitie, gaat er wat aan doen… Het geld komt toch niet uit mijnheer Teeven´s zak. Door de nieuwe anti-homowet in dit Afrikaanse land kunnen er heel wat homo´s jarenlang in het gevang terechtkomen. Wat kunnen wij dan ook binnenkort hier in Nederland verwachten? Inderdaad, U ziet de bui al hangen. Ineens ontdekken niet alleen de Oegandese homo’s de vrijgevigheid van Nederland (dankzij Teeven), maar tevens zullen er heel wat andere Oegandezen ontdekken dat ze ineens homo zijn. De kans van hun leven toch!

De Oegandezen moeten wel, op de één of andere manier, aannemelijk maken dat ze homoseksueel zijn, zegt Teeven… Wie zal dit doen en hoe zal gecontroleerd  worden op waarheid? Gaat mijnheer de staatssecretaris van Justitie Teeven dit persoonlijk doen misschien..? Wat mijnheer Teeven had kunnen doen, is ontwikkelingshulp VOLLEDIG stopzetten”.

Koning Willem-Alexander

De Nederlandse Koning heeft een dienstauto in ontvangst genomen ter waarde van 600.000 EURO! Dat zal toch wel weer een schrijffout zijn..? Dienstauto wil zeggen door de Staat bekostigd en de Staat zijn WIJ, de Nederlanders toch..? Waarom een dienstauto van 600.000 euro..?

Oekraïne is failliet

Nog zomaar even enkele berichten… De EU gaat de Oekraïne helpen, dat zou ons niet verbazen. Beginnen we met 25 miljard..? De EU weet wat goed voor ons is en voor anderen… De meeste Oekraïners willen graag aansluiten bij de EU, U weet wel waarom. Ze offeren zelfs hun leven ervoor op. Bijdragen aan de EU-pot zullen ze nooit, net zomin als de meeste andere van de 28 landen. Ach, Poetin zal het gas wel afsluiten.

Oh ja, vergeten we vooral niet dat Turkije bij Europa komt, Turkije komt erbij! Nee, Turkije zal zeer zeker bijdragen met gulle hand geven aan de EU. Hoe het U vergaat weet ik niet, maar soms denk ik: Is dit nu het Nederland waarin wij onze toekomst en die van onze kinderen veilig waanden..?

“Het is van de zotte!”

Was dit maar waar, het is werkelijkheid en begint een boze droom te worden (wat heet begint)! Geen zotte grappen, maar zotteklap is het, dat de verenigde partijen aan ons, de burgers, proberen te verkopen. Ja mensen, nog even, het gaat weer beter, vandaag brengen, morgen halen… Ja er waren even een paar kleine pechjes, jammer mensen, maar de komende tien jaren… Een belangrijke vraag hier, een vraag die de toekomst bepaalt:  WAT kunnen de burgers, die dit willen, nog doen om het tij te keren..? Aan de gevestigde politieke partijen kunnen we geen geloof meer hechten. Ze hebben ons te vaak bedrogen.

Screenshot_6

Er is echter een sterke wil voor nodig. Gaan we die wil tonen binnenkort..? Bent U ontevreden, wilt U nog meer aan vrijheid van zelf kiezen en zelf schenken aan… verliezen..? Wilt U Uw onafhankelijkheid behouden..? Stem dan TEGEN de EU, stem tegen nog meer verspilling. Een weldoordacht uitgebrachte stem is goud waard voor onze toekomst, zowel als die van Uw kinderen. Wij Nederlanders zijn vrij en willen dit blijven! Er is één man die achter ons Vaderland staat, maar zelf zijn Vrijheid al jaren geleden heeft opgegeven! Kiezen voor “Vrijheid”, is daar werkelijk moed voor nodig..?

Ouderen op straat

Is het niet treurig dit bericht van vandaag in de krant… 1 maart 2014. Duizenden ouderen die in verzorgingshuizen wonen, moeten binnenkort hun huis uit!!! Dertien tehuizen zijn reeds gesloten. Waar moeten deze mensen naar toe..? Wie vangt ze op..? Voor 80 tehuizen is een sluiting aangekondigd. De komende jaren zullen er 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten, bewoners moeten maar naar andere tehuizen of moeten weer zelfstandig gaan wonen. Mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen moeten weer op zichzelf gaan wonen..? In het kader van kostenbezuiniging, zodat er meer geld vrij komt voor hulp aan buitenlanders. Meer geld aan ontwikkelingshulp..?

800 miljard zijn de laatste 25 jaar uitgegeven aan ontwikkelingshulp, zo zegt men. Wilt U nog lezen over de “zwendel met ontwikkelingshulp”? Minister Ploumen besteedt miljoenen aan bedrijfsleven in Kenia. Waarom niet het Nederlandse bedrijfsleven steunen..? Nederland (Ploumen) steunt de haven van Mombasa met 20,5 miljoen euro. Minister Ploumen tekende samen met initiatienemers van een windpower project voor de uitbreiding en verbetering van een wegennet in Noord Kenia.  Nederland investeert 10 miljoen euro, om de regio rond Marsabit te ontsluiten. Minister Ploumen geeft uit naam van de Nederlanders 15 miljoen aan de uitbreiding van de luchthaven van Tanzania.

Voor anderen is er geld genoeg, niet voor de eigen bevolking. Daar is namelijk geen eer aan te behalen. Willen wij, het volk van Nederland, dit nog langer tolereren?

Nee? Dan blijft slechts één mogelijkheid over… Kies voor “VRIJHEID” en breng Uw stem uit op de enige partij die nog voor het volk en voor Nederland opkomt, wat de tegenpartijen ook beweren:

Steun de PVV, “DE PARTIJ VOOR DE VRIJHEID”.

Screenshot_9

Door:
Martha N
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Geert Wilders, Hypocrisie, landverraad, politici, PVV. Bookmark de permalink .

27 reacties op OPROER IN HET PLOFKIPPEN KABINET…

 1. Lis zegt:

  U hebt voor 100% gelijk, Martha. Maar mijn ene stem aan de PVV voelt zo machteloos.

  Like

  • Martha N zegt:

   Ja Lis, ik begrijp je, maar wat kunnen we anders… In ieder geval heeft Wilders karakter en staat achter ons land, dat kunnen we van de anderen niet zeggen.
   Op 22 Mei gaan we stemmen voor of tegen het Europees Parlement…
   Mijn stem zal tegen zijn… Stemmen voor de PVV staat hiermee dan in verband, vanwege het feit dat geen enkele andere partij het opneemt voor ons!

   Ondersteunen we onze ondergang als land, de ouderen, de dieren… Hierbij dan een hartgrondig nee van mij hoe machteloos ook ik me voel. Jij hebt slechts 1 stem, ja, ook ik,, maar jouw stem samen met al de anderen die er genoeg van hebben, vormen een machtig wapen.
   Ik ben geen lid van enige partij, ik volg de stem van mijn hart.
   Dank voor je antwoord.

   Like

  • bigljohn zegt:

   Klopt Lis, zo denken wij er ook over. Zowat geen enkele politieke partij wil met de PVV in zee, en dat speelt zo al vele jaren. Ik ben bang dat met de volgende Kamerverkiezingen de PVV al dan niet in de gedoogrol zal moeten. Of er moet zich een wonder voltrekken dat de PVV in zijn eentje 76 kamerzetels haalt.

   Like

   • Martha N zegt:

    Kunnen wij dan niet meewerken aan dit wonder..>?
    Je hebt gelijk uiteraard…
    Wat voor alternatief is er..?

    Like

  • Monalisa zegt:

   daarom ben ik de tweede die met u meedoet en zo zijn er velen die u volgen.

   Like

  • Driek zegt:

   Duidelijker kan onze Martha het toch niet vertellen, dus laten we hopen en bidden dat velen tot inkeer komen en PVV gaan stemmen. Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat de Nederlandse burgers het zover hebben laten komen. We lezen alleen nog maar over de islam, over oorlogen en over dat vervloekte Brusselse tuig. Ik vind ook dat het intellectueel peil der mensheid sinds die moslims hier zijn, danig achteruit gaat. Want moslims lezen geen boeken, schrijven geen gedichten en doen niet aan schilderkunst, Ze hebben geen enkele interessante inbreng, lullen alleen maar over die duivelse koran, over nog meer moskeeën en over nog meer rechten. Het is duivelsgebroed dat we moeten verbieden, en wel zo snel mogelijk.

   Like

 2. Jean zegt:

  Europeanen verdiep u even in het EU gespuis vooral in de geniepige vanRAMPay, barbarossoke de onbetrouwbare charletan, chultz de gevaarlijke kapo, vrhfstdt de volksverlakker enig in zijn verderfelijk soort én in de kutwijven aston, maalstroom, reling en co.
  Wie de ondergang van Europa aan t hart ligt stemt voor dat tuig, wie voor een vrij onafhankelijk Europa is, een vereniging van onafhankelijke staten ZONDER despoten, stemt tegen die EU.
  Ik stem tegen de EU omdat ik bezorgd ben voor de toekomst van mijn kinderen, kleinkinderen en Europese burgers.

  Like

 3. Jan zegt:

  “Zie wat wij allemaal eisen, wat wij doen voor U”
  Syntaktische fout. Moet zijn: Zie wat wij allemaal van u eisen.”

  Like

 4. harrynl007 zegt:

  Als iemand na het lezen van dit uitstekend artikel nog op een andere partij stemt dan de PVV adviseer ik na de verkiezingen een goede psychiater op te zoeken.

  Like

 5. Martha N zegt:

  Jan hartelijk dank, zal voortaan beter opletten, het was in het vuur van mijn gedachten dat de fouten zomaar onherstelbaar en te lezen voor ieder naar voren kwamen.

  Like

 6. Jean zegt:

  Lieve Martha,
  Ik val niet over een taalfoutje omdat zoiets ontstaat in emotionele toestand, niemand wil zijn land graag de dieperik zien ingaan.
  De fouten van het politiek gespuis zijn fouten om zorgen over te maken.
  Groetjes, Jean

  Like

 7. Wachteres zegt:

  ’t Is verschrikkelijk Martha, dat we alleen maar onze stem uit kunnen brengen tegen dit

  MISDADIG TUIG!

  Laten we hopen dat ze in mei weggestemd worden. Ik hoop ook dat veel mensen op internet lezen wat er gaande is en wat zij kunnen verwachten voor de toekomst.

  Na mei is het te laat, als we geen geweldige resultaten zien.

  MENSEN, STEM PVV VOOR EEN VRIJ NEDERLAND EN EEN VRIJ EUROPA!!!!!

  Like

  • Martha N zegt:

   Dag Wachteres… Ik kan niet veel doen, wel schrijven in de hoop op: Hoort zeg het Voort oftewel doorgeven per e-mail.
   Alle beetjes helpen.

   Like

 8. Sjaak zegt:

  Gratis zwemles mislukt in Amsterdam !

  Like

 9. Scarlatti Bombatti zegt:

  Wat een MOORDSTUK Martha, zó goed en duidelijk verwoord!
  Ik kan helaas alleen maar de 22e mei stemmen, en uiteraard stem ik PVV!

  Het is ondanks alle wetenschap die er inmiddels IS of toch bekend zou moeten zijn, nog zoveel stompzinnigheid, domheid dat je er gewoon STIL van wordt… je moet alleen al eens sommige reacties lezen op dat in de telegraaf over door WIE kab rutte is gevallen… ondanks dat t er klip en klaar staat dat dat verhaagen was en die knaapen met zijn grote vinger in de pap en die viezige rutte weten sommige TOCH nog daar allemaal over heen te lezen en de PVV de schuld te geven en op gronden… ongelooflijk…. eigenlijk zou er GETEST moeten worden wie in STAAT is tot stemmen… maar… dan maak ik mezelf naw ook net zo schuldig als die lui die de FEMA kampen hebben opgesteld om maar een dwangmaatregel te noemen…

  Like

 10. Martha N zegt:

  Scarlatti ik werk nog aan de gegevens van de kleinere en grote zondaars, je weet wel.

  Like

 11. Tempelier. zegt:

  Kijk, dat zijn toch zo maar weer wat stemmen voor de PVV , en dat geeft hoop mensen.

  Like

 12. Uiteraard is er voor mij maar een optie;Pvv!En hopelijk gaan er op tijd nog heel vel ogen open,maar ja voor een groot deel is carnaval en Utopia belangrijker!Iets met brood en spelen!

  Like

 13. Anneke zegt:

  Inderdaad TUIG,met veel te veel macht !!!!!! EU = EVIL UNION!!!!!! Nu een zeven maanden weduwe en moet m’n spaarcenten maar oppeuzelen, dit proces is nu ACTIEF. Heb nog voor enkele mndn en dan hoe dan verder???? G’d weet hoe, ikzelf weet /zie nog geen oplossing/reddingsplan !!!!!!! Dus geduld is weer een noodzaak, bedrogen door de satanische machten……dit is een keihard FEIT!!!!!!!!

  Like

 14. Pingback: VOLK VAN NEDERLAND: HOE LANG WILLEN JULLIE NOG SLAAF BLIJVEN??? | eunmask

 15. peterselie1 zegt:

  Geweldig artikel Martha N.!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s