De Oslo-vredesakkoorden, twee-staten-oplossing. Onnozelheid of inzicht: Het Islam-Israël conflict

Screenshot_35

(Door: Victor Sharpe)

De Arabische en islamitische totale oorlog tegen Israël lijkt een oorlog zonder einde te zijn. Dit is de reden waarom het niet correct is het te omschrijven als het Arabisch-Israëlisch conflict, ook is het niet juist om er het etiket Israëlisch-Palestijns conflict op te plakken. Het is in werkelijkheid het conflict islam – Israël en, net als de Dertigjarige Oorlog in de 17e eeuw, neemt het toe en neemt het af, maar desondanks is het verwoestend en sleept het zich al veel langer voort. Het onherroepelijke islamitische bevel en het gebod volgens de koran voor alle moslims is dat er een niet-aflatende oorlog moet worden gevoerd tegen om het even welke niet-islamitische natiestaat die zich bevindt binnen wat de islam beveelt de Dar al-Islam (het Huis van de Islam) te zijn. Overal waar de islamitische voet een zegevierende stap heeft gezet in de naam van Allah, wordt dat gebied beschouwd als [zijnde] voor eeuwig islamitisch land. Als het verloren is, dan komt het in het Dar al-Harb (het huis van de oorlog) en moet het worden heroverd en de bevolking moet, hetzij onder dwang worden bekeerd tot de islam of worden uitgeroeid.

Niet alleen wordt oorlog gevoerd en agressie gepleegd tegen Israël, de Joodse staat, door de aanhangers van de ‘religie van de vrede’, maar tegen alle landen die [voor de islam] verloren zijn gegaan bij een eerdere islamitische invasie en bezetting. Dat zijn onder andere Spanje, Portugal, Sicilië, delen van Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, de Balkan, Griekenland, Zuid-Rusland – alle landen die worden geacht zich in de Dar al Harb te bevinden. Het is geen toeval dat een groot deel van Europa naar alle kanten uitglijdt onder de invloedssfeer van de islamitische sharia-wetgeving, want  grote aantallen islamitische immigranten, die werden toegelaten door de slaafse aanhankelijkheid aan de tweelinggoden van de diversiteit en het multiculturalisme in Europa, zijn de huidige islamitische voorhoede voor de herovering van een groot deel van het Europese continent.

In het geval van Israël kan worden gesproken dat het als een bastion fungeert – een voorhoede als men wil – tegen het beukende tij van het islamitisch triomfalisme en imperialisme, dat dreigt om het Westen te overweldigen en opnieuw de Joden en de christenen te onderwerpen, hen te veranderen in dhimmi’s, derderangs burgers, onder controle van de moslims.

Hoe uiterst ironisch is het dan dat hetzelfde Westen, of het nu de Europese Unie of de regering van de Verenigde Staten is, Israël agressief onder druk zet om steeds meer van zijn kleine landmassa weg te geven, dat binnen zijn Bijbels en voorouderlijk kernland ligt (het Joodse Judea en Samaria, beter bekend als de Westbank) nog een andere Arabische staat op wil starten, een terroristische entiteit, waarvan het enige doel is om een einde te maken aan de Joodse staat, die nu gereduceerd wordt tot een smalle breedte van slechts negen mijl. Dat is waar de zogenaamde twee-staten-oplossing werkelijk over gaat: de vernietiging van de Joodse staat.

Omdat het eerder al boog voor de druk die door de regering-Clinton werd uitgeoefend, aanvaardde Israël de Oslo-vredesakkoorden met de aartsterrorist Yasser Arafat, die, onmiddellijk nadat hij de Israëlische premier Rabin de hand had geschud, naar Durban in Zuid-Afrika vloog, waar hij, naar horen zeggen, in het Arabisch tegen een publiek in een moskee zei dat hij niet van plan was om vrede met Israël te sluiten en dat de Joodse staat, die veel van haar Bijbelse vaderland aan zijn PLO had moeten laten, voor hem slechts een lanceerplatform was voor steeds meer gruwelijke terroristische aanslagen op de burgerbevolking van Israël.

Terwijl hij trouw bleef aan zijn kwaadaardige belofte en de Israëli’s hoopten en baden dat er eindelijk een ware en duurzame vrede zou uitbreken, zijn er, sinds de Oslo ‘Vredes’ -akkoorden van september 1993 werden ondertekend, meer dan 1000 Israëlische burgers omgekomen door de handen van de PLO, Hamas, Fatah en alle andere Palestijnse terreurbendes.

Er werden vanaf september 1993 tot 2000 bijna 300 Israëliërs gedood door Palestijnse terreuraanslagen. Tijdens de zogenaamde Palestijnse Al-Aqsa Intifada (van september 2000 tot december 2005) zijn er nog 1100 Israëli’s omgekomen, velen zijn levend verbrand door afgrijselijke bomaanslagen in bussen. Sinds december 2005 hebben de Palestijnse terreuraanslagen honderden Israëlische burgerdoden veroorzaakt en duizenden werden verminkt – en de islamitische agressie gaat dagelijks door.

Onder Arafat’s opvolger, Mahmoud Abbas, zelf een ontkenner van de Holocaust en een leider die nu zeven jaar de macht heeft – nadat zijn eerdere termijn van vier jaar was verlopen – zijn Palestijnse media en scholen afgedaald naar [het niveau van] de antisemitische indoctrinatie in het nazitijdperk en het aansporen [tot haat] van hun kinderen. Dit is de ‘vrede’ die Israël van haar Arabische vredespartner heeft ontvangen.

Om de Britse premier Benjamin Disraeli uit de 19e eeuw te parafraseren: de Palestijns-Arabische propagandamolens spuwen leugens, verdomde leugens en Palestijnse valsheid, in neergaande volgorde.

Met nog een andere suïcidale beslissing van Israël – wat altijd gebeurt in het vruchteloze en naïeve streven naar vrede met een permanent vijandige islamitische wereld – verwijderde de Israëlische premier Sharon in 2005 met geweld 10.000 Israëlische dorpelingen in de Gazastrook en overhandigde hun huizen en boerderijen en het gehele grondgebied aan de Fatah-vleugel van de zogenaamde Palestijnse Autoriteit. In ruil voor die o zo dwaze en catastrofale daad hebben Israëlische steden, dorpen en boerderijen langs de grens van Gaza en daarbuiten meer dan 12.000 raketten, afgevuurd door de vanuit Iran gesteunde Hamas bezetters van Gaza, doorstaan.

Israël had zich enkele jaren eerder ook al teruggetrokken uit de veiligheidsstrook langs de Libanese grens door de beslissing van de toenmalige minister van Defensie, Ehud Barak, en het grondgebied werd, wat te verwachten viel, onmiddellijk bezet door de andere vervangende terroristische organisatie van Iran, Hezbollah, en nu moeten de Israëlische steden in het noorden bijna 100.000 door Iran geleverde raketten onder ogen zien, waarvan de meeste opzettelijk zijn geplaatst tussen scholen, ziekenhuizen en particuliere woningen. Deze islamitische daad, waarmee zij zich verbergen achter burgers, is alleen al een misdaad tegen de menselijkheid.

Op deze manier zien we duidelijk wat er zal gebeuren als Israël opnieuw meer land weggeeft; dit keer aan Abbas en zijn PA terreurgroepen. Alle Israëlische steden en dorpen zullen niet alleen overgeleverd zijn aan de genade van de met Iran verbonden terreurbendes, die de grenzen van Israël in het noorden en het zuiden bezetten; respectievelijk Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, maar ook alle dichtbevolkte centrale kustgebieden van de Joodse staat zullen onder het bereik van de raketten en de geweren van de Palestijnse Autoriteit vallen.

Er moet worden opgemerkt  dat onder het verdelingsplan van de VN in 1947 [Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties], de Arabieren het aanbod van een eigen staat van de hand wezen. Zij gaven toen, net als nu, er de voorkeur aan om niet zij aan zij met een joodse staat te leven, maar de plaats in te nemen van een Joodse staat.

Bij de onafhankelijkheidsverklaring van Israël in 1948 viel Jordanië de Westelijke Jordaanoever binnen (die de laatste 3700 jaar het voorouderlijke Joodse Judea en Samaria had gevormd) en bezette die en Egypte op zijn beurt bezette de Gazastrook – beide waren militaire bezettingen zonder rechtsgrond. Geen enkele Arabische staat bood de Arabieren, die er op dat moment onder hun bezetting woonden, in de periode van 1948-1967 ook maar enigerlei vorm van onafhankelijkheid aan.

Vreemd genoeg hoorde men voor het eerst oproepen tot [de stichting van] een Palestijnse staat, nadat Israël het grondgebied had bevrijd tijdens zijn defensieve Zesdaagse Oorlog van 1967 tegen de Arabische agressie. En laten we niet vergeten dat de aartsterrorist Yasser Arafat zijn PLO in 1964 oprichtte – drie jaar voor de zogenaamde Israëlische ‘bezetting’ van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het is deze verzonnen aanklacht tegen de Israëlische bezetting die Arafat toen, en zijn trawanten nu, hebben gebruikt als rechtvaardiging voor hun gewelddadigheid en de misdaden tegen de Israëlische burgerbevolking en de omstreden Joodse staat.

Nu hebben we de bittere vruchten, de vergiftigde appels, die de onheilige alliantie tussen links en de islamitische Arabische propaganda hebben geproduceerd.  Verrot tot in de kern met antisemitisme en gegrondvest op de eerdere boycot van Israël door de olierijke Arabische wereld hebben wij de afschuwelijke  ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS) beweging, die de vernietiging van de [inmiddels] gereconstrueerde Joodse staat nastreeft.

Diens misselijkmakende activiteiten stimuleren de moordlustige Arabische jihadisten om op volle kracht de islamitische Arabische genocide tegen Israël te bedenken en uit te voeren. En de BDS schroomt niet om de niet-Joden die Israël als natie hebben aanvaard, te boycotten en te demoniseren. Daarin wordt zij [nog steeds], bewust of onbewust, aangemoedigd door de nietszeggende verklaringen die afkomstig zijn van minister John Kerry.

Vele malen is het voortbestaan van Israël op het slagveld bestreden door de Arabieren. De Arabieren hebben een verachtelijke terreur tegen Israëlische burgers uitgeprobeerd. Alles is mislukt en dus gaan zij nu hun toevlucht nemen tot het dreigen met sancties en afdwingen, en krijgen zij daarbij hulp van hun misleide medestanders in het Westen, waaronder niet alleen de BDS schurken, maar ook de Europese Unie.

Al deze onverholen druk wordt uitgeoefend om de omstreden Joodse staat te dwingen toe te staan dat een frauduleus Arabisch volk een terreurstaat binnen Judea en Samaria (de zogenaamde Westbank) zal stichten, die juist de kern vormt van het Bijbelse en voorouderlijke Joodse land  en wat voor Israël zal betekenen dat het in een suïcidaal grensgebied leeft dat slechts negen mijl breed is en zijn meest dichtbevolkte regio.

Dit is de wapenstilstand lijn/grens die bestond vóór de defensieve oorlog, waarin Israël werd gedwongen om te vechten voor zijn overleving tegen de Arabische agressie in juni 1967. Dat was wat de Israëlische staatsman Abba Eban ooit heeft omschreven als de ‘Auschwitz grenzen’ – de implicaties zijn gruwelijk duidelijk.

Niet alleen dat, maar de natte droom van deze haters van de wedergeboorte van Israël is, voor het eerst in de geschiedenis, om de helft van Jeruzalem te geven aan een overwegend islamitisch Arabisch volk, op die manier wordt  de eeuwige Joodse hoofdstad gedwongen in tweeën gedeeld.

Hoe ironisch en beschamend dat dezelfde wereld, die de hereniging van Berlijn toejuichte, maar die nog steeds zwijgt over de islamitische Turkse bezetting en opdeling van Nicosia in Cyprus, met vreugde en vol leedvermaak het Heilige Jeruzalem tegen zichzelf zal willen verdelen.

Het lijkt erop dat de duistere legioenen van haat zich er niet bij kunnen neerleggen dat de 3000 jaar oude Joodse stad de onverdeelde hoofdstad van Israël blijft, maar ze moeten steeds opnieuw proberen die te verdelgen en op dezelfde manier de Joodse aanwezigheid uitwissen in het enige vaderland dat zij hebben.

Dat is wat de schoften en misdadigers van plan zijn als ze zich verschuilen achter dat in diskrediet gebrachte en betreurenswaardige eufemisme genaamd de ‘twee-staten-oplossing’. Bid dat ze daarin niet zullen slagen.

(Victor Sharpe is een freelance schrijver van wie artikelen en essays gepubliceerd zijn in FrontPageMag.com, Townhall.com, Outpost, The Jewish Press, American Thinker, Renew Amerika , Israel News Daily , Family Security Matters, Jewish Voice & Opinion, Page One Daily, The Jerusalem Connectio , Israel National News en vele andere publicaties. Hij is ook de auteur van Volumes One & Two of Politicide: The attempted murder of the Jewish State en The Blue Hour and Other Strange Tales.)

Bron:
http://canadafreepress.com
Auteur: Victor Sharpe

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Israël. Bookmark de permalink .

25 reacties op De Oslo-vredesakkoorden, twee-staten-oplossing. Onnozelheid of inzicht: Het Islam-Israël conflict

 1. Vederso zegt:

  Netanyahu op de AIPAC-conferentie;

  Like

 2. Charles Martel zegt:

  Een vredesakkoord is een utopie. De ‘Palestijnen’ of juister ‘de islam’ wil helemaal geen vrede. Welke toegevingen Israel ook doet, het zal nooit genoeg zijn.

  Like

 3. Henk.V zegt:

  De vraag is inderdaad van levensbelang voor het welzijn van de westerse maatschappij: willen we geleid worden door politie correcte onnozelheid of door inzicht dat is verkrgen door een objectieve afweging van objectieve feiten?

  Ik ben nog niet een artikel tegengekomen dat de problemen die Israël worden OPGEDRONGEN in een betere context plaatsen.
  Israël VRAAGT niet om deze problemen, maar de tegenstanders van dat land willen het land net zo lang in problemen dompelen tot het ophoudt te bestaan en de vrienden van Israël de moed hebben opgegegeven om dat land de bijstand te verlenen die het verdient.

  De tekst van dit voortreffelijke artikel is zo vol van relevante gegevens, dat het hele betoog eigenlijk een manifest is waarin het onvervreemdbaar recht op (voort)bestaan in vrede ,welzijn en veiligheid van de staat Israël en haar bewoners telkens zonneklaar in de juiste contekst.wordt aangetoond
  Een juiste weergave van de positie van Israël is van essentieel belang en daarom om gaat licht ik één alinea uit bovenstaand artikel:

  ”In het geval van Israël kan worden gesproken dat het als een bastion fungeert – een voorhoede als men wil – tegen het beukende tij van het islamitisch triomfalisme en imperialisme, dat dreigt om het Westen te overweldigen en opnieuw de Joden en de christenen te onderwerpen, hen te veranderen in dhimmi’s, derderangs burgers, onder controle van de moslims.”

  Ik heb het vele malen geprobeerd uit te leggen: Israël wordt belaagd ,omdat het zich bevindt op een klein stukje land dat al aan haar voorvaderen behoorde, maar dat -vóór haar huidige bestaan in hernieuwde vorm, een langdurige bezetting heeft gekend van islamitische heersers.

  Het huidige Israël is dus een stukje op de islam heroverd land: een JOODSE enclave in een islamitische oceaan. DAT IS DE WERKELIJKE KERN VAN HET PROBLEEN .DAAR GAAT HET WERKELIJK OM.
  Israël wordt MET VERNIETIGING bedreigd om wat het IS (JOODS), NIET om wat het DOET.
  Door te bestaan als niet-islamitisch land toont het de FEILBAARHEID van het islamitische denken aan! De theorie dat de islam overal zal heersen gaat hier NIET MEER OP!
  DE moslims willen deze weeffout herstellen MET ALLE MIDDELEN!

  En zij die nu Israël naar het leven staan zijn derhalve in de eerste plaats de islamieten in het algemeen, de Arabische staten in het bijzonder ,maar ZEER ZEKER OOK, alle politiek correcte meelopers die zich geestelijk allang medeplichtig hebben gemaakt aan de beoogde intenties van de vijanden van Israël, Deze gecorrumpeerden van geest willen het land eveneens VERNIETIGEN!
  IEDEREEN die de eisen van de vijanden van Israël onderschrijft, wil dus OOK de opheffing van dat land en de verdrijving van de Joden die er in vrede en veiligheid hoopten te leven.

  Laat jullie niet misleiden. De politiek correcte partijen in ons land die voor acties tegen Israël zijn, net zoals onze regering en veel landen van de EU, werken bewust of onbewust aan de voorbereiding van een holocaust en , helaas (!),de heer Husein Obama heeft eveneens weinig goeds voor Israël in petto!

  Hoe komt het Westen zo zwak en zo karakterloos?
  Waarom vormen de analyses in dit glasheldere betoog van Viktor Sharpe geen belangrijk onderdeel van de overwegingen die men met betrekking tot Israël maakt? Is iedereen zwakzinnig geworden of speelt er iets anders?

  Israël is inderdaad het stootkussen in de rechtstreekse openlijke confrontatie tussen het Westen en de islam.

  In veel landen vinden er in toenemende -al dan niet lokale- steeds ernstiger wordende wrijvingen plaats tussen de twee werelden, die van het Westen en die van de islam en de indruk daarbij is dat het Wersten met politieke middelen de islam niet kan bedwingen, wat merkwaardig is, wanneer je bedenkt dat overal in de EU de moslims lechts als minderheden aanwezig zijn.
  Dus er moet een onderstroom bestaan die de maatschappijen aantast , een soort beïnvloeding waar de leidinggevende elites geen passend weerwoord op hebben.

  Laat ons eens een kleine sterkte-zwakte analyse maken van beide botsende invloeden.

  Het Westen is zeer op onbeperkte variatie en ondernemingsdrang in de activiteiten van de menselijke geest gericht.Dat maakt de maatschappij buitengewoon creatief en vindingrijk en om de leefbaarheid tussen de diverse activiteiten van de menselijke geest in stand te houden fungeert de theorie van het relatieve denken als een soort buffer, zodat grote conflicten tussen uiteenlopende meningen uitblijven. De Westerse creativiteit wil harmonie, vrede en vrijheid en dat leidt er toe dat de westerse mens van conflicten niet veel moet hebben: men ontvlucht ze, als het even kan.

  Daar komt nog iets bij kijken: door de vele indrukken die men in de Westerse maatschappij opdoet krijgt de Westerse mentaliteit iets VLUCHTIGS. Men wisselt van regelmatig van aandachtspunten, OOK IN DE POLITIEK. In zekere zin gaat men in de politiek van hype tot hype.
  Deze neiging tot oppervlakkigheid dwingt de politiek steeds tot korte termijn denken !
  ALLES WAT ZICH BUITEN HET KORTE TERMIJN DENKEN BEVINDT IS VOOR DE MODERNE POLITICUS NIET RELEVANT OF WERKBAAR!
  Alle problemen MOETEN namelijk SNEL worden opgelost.

  Maar wat, wanneer je vandoen hebt met een statische ideologie DIE zich in haar doelstellingen helemaal niet zal haasten en haar doelstellingen zeker NOOIT zal bijstellen?
  De intentie van de islam om de regie over een streek of land volledig over te nemen zal NOOIT ophouden.
  Nooit zal de islam haar plannen wijzigen.Men gaat door totdat de islam overal gewonnen heeft.De moslims hebben werkelijk ALLE tijd van de wereld.

  DE ISLAM STOPT IN HAAR VEROVERING NIET VANZELF. “” HET HOUDT NIET OP!”” is niet alleen van toepassing op allerlei vormen van mishandeling, maar ook op de activiteiten van de islam.

  Een land als Israël zou dit moeten weten na de drie NEES van Khartoum. NOOIT zullen de Arabieren de drang tot het vermoorden van Joden opgeven.
  De conclusie van Israël zou moeten zijn: Geen land meer weg geven en strategisch onontbeerlijk grondgebbied terugnemen als dat voor de veiligheid van Israël nodig is! Wat Obama c.s. daar ook van mogen vinden!

  De politiek correcte meute in het Westen weet heel goed wat de moslims beogen, maar zij durven de broodnodige confrontatie die nodig is om de islamisering terug te dringen niet aan en met hun vluchtige wijze van benadering van dingen KAN men dat ook niet. PROBLEMEN MOETEN SNEL WORDEN OPGELOSTR, ongeacht de uiteindelijke consequenties van de oplossingen..
  In een drang om de maatschappij beheersbaar en conflictenvrij te houden passen de elites zich daarom met heel kleine stapjes aan de islamitische wensen aan en tolereren nagenoeg ALLES. Er is NOOIT sprake van wezenlijke aanpassiong van de islam aan het Westen.Dit zeer tot nadeel van de eigen bevolking.

  En op de een of andere manier hoopt liberaal/links dat door deze concessies de eisen van de moslims zullen afnemen.. EN DAT IS ONNZOZELHEID ten voeten uit.

  Wie de vrede wil veiligstellen moet zich bewapenen met andere opvattingen en deze ook met gerechtvaardigde krachtmiddelen kunnen afdwingen.

  De opmars van de islam kan alleen worden bewerkstelligd door mensen die de confrontatie met de islam niet uit de weg willen gaan en die bereid zijn voor de vrijheid van hun leefwereld .daadwerkelijk op te komen.

  Ik wens dat ons land wakker wordt en voor een nieuwe politiek kiest.
  En wat Israël betreft: ik wens dat land vrede en veiligheid toe en eerlijk gezegd geloof ik echt dat
  Ieder die dat land in het nauw drijft werkelijk een keer de deksel definitief op de neus zal krijgen…

  Like

  • Henk.V zegt:

   type fout!
   politieK correcte onnozelheid ..

   Like

  • delamontagne zegt:

   Zowel het artikel als Uw comment, HEEL goed. Geen syllable waar ik kritiek op zou willen hebben. HELAAS…..hoe weinigen zullen er kennis van nemen/ er geinteresseerd in zijn.
   Ik moet dan ook aan het HEEl goede comment van ene Mijnheer “Luchtpint” denken.
   De gemiddelde NL-er en dan vooral de jongeren.! ! !
   TRIEST, lees zijn comment maar:
   Luchtpint zegt:
   4 maart 2014 om 15:04
   OP:Ex-moslim: “Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Ik herinner me ergens dat Ej Bron iets dergelijks ook “feitenresistentie” noemt, een goed woord vind ik om mee aan te duiden wat het probleem vandaag is in de zelfgenoegzame Westerse beschaving. Het is iets dat duidelijk ook in scholen en universiteiten wordt gepropageerd: feiten vormen vandaag geen basis meer voor het opbouwen van opinies over zaken die er wat toe doen, en iedereen kan zich dus als een “expert” beschouwen. Hoe vaak heb ik bijvoorbeeld niet gezien dat hoofdredacteuren van kranten een beetje komen opiniëren over wat er in het Midden-Oosten gebeurt in praatprogramma’s, terwijl duidelijk blijkt dat ze elke kennis over de regio missen ? Dat moeten mensen als ik, die er voldoende over gelezen hebben, dan ernstig nemen ? Een bende zulthoofden die lijden aan complexiteits-aversie ?

    En natuurlijk werkt zoiets ook voor die leden van het grote publiek die zich van dat soort toestanden niets aantrekken. Op die manier krijgen die idioten dus een “autoriteit” aangemeten die ze niet verdienen !

    Opinies die op NIKS gebaseerd zijn, invalideren zichzelf naar mijn idee, en daar hou ik dus geen rekening mee. De meesten van ons hier op deze blog denken er net zo over als het over de Islam gaat, maar we zijn in de minderheid, er zijn nog veel te weinig mensen die ons ernstig nemen.

    Like

  • Ekster zegt:

   Henk, helemaal waar, hier hoeft niets aan te worden toegevoegd. De Islam zal NOOIT stoppen de wereld te veroveren. We moeten er tegen in opstand komen en snel ook, maar zolang een meerderheid van het stemvee blind blijft zullen we van de politiek geen hulp krijgen. Sterker nog, de politiek zal ons bestrijden i.p.v. de mohammedaanse barbaren.

   Like

 4. Republikein zegt:

  Kingdom of Heaven gezien[herhaling]

  Like

  • luckybee zegt:

   Een totale leugens, want God wil helemaal geen adelstand of slaven, maar dat alle mensen gelijk zijn geschapen Matheus 20 DE ZONEN VAN ZEBEDEUS.Waar zou alleen zijn als deze armeen allemaal gelijk zijn zonder officieren en onder officieren.Dan was waarschijnlijk dat Kingdom of Heaven werkelijk was ontstaan.

   Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Mijnheer Sharpe heeft gruwelijk gelijk.

  Like

 6. Henk der Niederländer zegt:

  In ieder geval heeft een Hamas er nou een probleem bij want Sisi van Egypte heeft Hamas het land uit geflikkerd wegens de steun aan de aanslagen die gepleegd zijn in Egypte.
  Wat eigenlijk hier op neer komt dat Gaza nu helemaal van de wereld is afgesloten en alleen nog maar via Israel zijn voorraden kan krijgen.

  Like

 7. Sjaak zegt:

  Ik heb hoogste bewondering voor het geduld wat Israel opbrengt
  tegenover deze arabische agressoren ! En doordat deze provekateuren
  verdomt goed weten dat de islaam wereldver onder vuur staat zal het
  nooit en te nimmer tot de islamisering van Israel komen en blijft het
  bij trijteren ! Poetin hat in zo een situatie de palestijn allang de kont
  weg geblazen ! Voor Sotschi hadden extremisten ook al voor aanslagen
  gewaarschuwt ! En wat is uit hun dreigingen geworden ? Niks,nada !
  Omdat ze verdomt goed weten dat wanneer ze op Olympische spelen
  aanslagen plegen de hele wereld tegen zich hebben !
  Het zijn en blijven laffe smeerlappen die liever onbemerkt in
  midden van openbare plekken waar ze onbewaakt zijn hun
  smerig spelletje spelen ! Maar van dag tot dag word de haat op
  de islaam groter en de dag zal komen dat ze op granit bijten en
  een tegenslag komt ! Garandeert !

  Like

 8. Dr.Kwast zegt:

  Het vuil drijft meestal boven het goede. De beste manier om het goede te beschermen is het vuil uit te drogen en te verbranden. Daarbij zal een gedeelte van het goede ook verbranden. Het resultaat is toch dat het goede de overhand heeft behouden. Laten we daarmee beginnen de wereld snakt naar het goede.

  Like

 9. Anneke zegt:

  Kort en bondig: Er zullen nooit twee-staten op G’ds landgoed komen. Kerry en de zijnen leven in fantasy-world….Het westen is wel zo OERDOM en bovenal super LABIEL. Heel eenvoudig neem de Bijbel (Eerste Verbond, de profeten) en je weet dat de geplande ‘vrede’; incl. de twee-staten Palestine en Israel NOOIT waarheid zullen worden. Wàt in de ‘verre’ toekomst wel realiteit zal worden……Het landgoed ISRAEL zal groeien,zich dus UITBREIDEN; o.a. naar het Oosten .”Wat nu landgoed is van de vijanden, zal t.z.t. ISRAELISCH GRONDGEBIED zijn”. Het is niet zonder reden dat de moslim-rebellen elkaar letterlijk afslachten, een enorme chaos en niemand die een letterlijke leider is. Leidinggeven en ordenen zijn géén talenten van de islamieten….Helaas zijn de westerlingen dit talent enigs vreemd geworden. Dat komt omdat het ‘vrijheid blij-heid was’….regels zijn de afgelpn decennia met een korrel zout genomen. “De rotte vruchten vallen van de doodzieke bomen…De VS-, NL- en andere EU-bomen zijn stervenden!!! ! !!! De OLIJF-BOMEN werpen in ISRAEL goede (vruchtbare) vruchten…..Zo ook de AMANDEL-, VIJGEN-bomen!!! ! !!!
  VERLOSSING is ZEER NA-BIJ.

  Like

 10. iznogoudh zegt:

  Het is simpel.
  Judea, dat woord zegt al genoeg. Dat was en is dus voor de Joden.
  Samaria, dat is van de barmhartige Samaritaan. Dat was en is dus ook voor de Joden.
  Daarenboven heeft het volk van Israël gebieden in een VERDEDIGINGSOORLOG veroverd.
  Wat je hebt mag je houden.
  Dat geldt kennelijk voor mohammeddanen en er is geen reden waarom dat dan niet ook voor de Joden zou gelden.

  Like

 11. Jan zegt:

  Abu Mazen (Abbas): “Israël moet vernietigd worden anders geen ‘vrede'”

  On his trip to Washington this week, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas rejected US Secretary of State John Kerry’s framework document for continued peace talks with Israel, and issued “three no’s” on core issues
  http://www.timesofisrael.com/tv-report-abbas-said-no-to-obama-on-3-core-peace-issues/#ixzz2wjrsbrCI

  Like

 12. Jan zegt:

  De nazi’s en de Palestijnse beweging

  Like

 13. Jan zegt:

  PA minister: Wij wonen hier al 5000 jaar

  Like

 14. Jan zegt:

  Israel’s Netanyahu calls for supporting Kurdish independence

  Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu voiced support for Kurdish statehood on Sunday, taking a position that appeared to clash with the U.S. preference to keep sectarian war-torn Iraq united.
  Israel has maintained discreet military, intelligence and business ties with the Kurds since the 1960s, seeing in the minority ethnic group a buffer against shared Arab adversaries.
  The Kurds have seized on recent sectarian chaos in Iraq to expand their autonomous northern territory to include Kirkuk, which sits on vast oil deposits that could make the independent state many dream of economically viable.
  But Iraqi Kurds, who have ethnic compatriots in Iran, Turkey and Syria, have hesitated to declare full independence, one reason being the feared response of neighbouring countries.
  “We should … support the Kurdish aspiration for independence,” Netanyahu told Tel Aviv University’s INSS think-tank, after outlining what he described as the collapse of Iraq and other Middle East regions under strife between Arab Sunni and Shi’ite Muslims.
  Kurds, Netanyahu said, “are a fighting people that has proved its political commitment, political moderation, and deserves political independence”.
  Washington wants Iraq’s crumbling unity restored. Last Tuesday, U.S. Secretary of State John Kerry visited Iraqi Kurdish leaders and urged them to seek political integration with Baghdad.
  http://www.reuters.com/article/2014/06/29/iraq-security-kurds-israel-idUSL6N0PA0X520140629

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s