Draadloze technologie bedient socialisten op hun wenken

Screenshot_46

(Door: Hans Worst)

Amerikanen zijn vooral beïnvloedbaar, het zijn net Nederlanders eigenlijk. Dat onze afkeer als volkeren tegen alles wat onnatuurlijk is aan hevige corrosie onderhavig is, komt door een samenloop van omstandigheden, zo heb je bijvoorbeeld de manipulaties van wensdenkers (links lesmateriaal, onderwijzers, media), maar ook ons afweermechanisme ligt dagelijks onder vuur van onzichtbare, ontastbare, reukloze draadloze technologie (draadloos internet of wifi, wlan of hotspots, DECT-telefoons, GSM, UMTS, LTE, maar ook radar, C2000, et cetera) die ons 24 uur per dag bestraalt, maar wat vroeger al door de Sovjets ingezet is om hun tegenstander te verzwakken.

Natuurlijk beweert zelfs — of vooral — de Gezondheidsraad bij hoog en bij laag dat elektromagnetische straling zelfs voor kleine kinderen veilig is, om maar het begin van een complottheorie te ontkrachten. Mensen zijn gehersenspoeld te denken dat dit is wat ze willen, want geen draden door het huis, lage investeringen, waarom denkt men dat draadloze toegangspunten (access points) zo goedkoop zijn? Iedereen moet er tegenwoordig zo nodig één in z’n huis hebben, reclame voor kindertelefoons, die overigens sinds 2014 in België niet meer verkocht mogen worden (omdat ze ongevaarlijk bevonden zijn zeker…), vinden we hier zelfs in de Donald Duck reclame voor deze toestellen. In de Quest vinden we reclame voor een wifi extender die zoals de naam doet vermoeden het bereik van het draadloze netwerk uitbreidt. Ondertussen heeft bijna iedereen dit wapen, bedoeld om de tegenstander van regeringen (het volk) te verzwakken, in hun eigen huis gehaald om maar vooral geen hype te missen. Maar daar niet alleen: in winkelcentra kan met op iedere willekeurige locatie zo 6 draadloze netwerken bereiken, ieder hotel heeft een industrieel wifi systeem, althans is er geen beginnen aan om er een te vinden zonder, waar de belasting van draadloze DECT-telefoons veel intensiever is. De grondlegger van wifi is overigens een Nederlander, meen ik, natuurlijk eigenlijk.

Het door belanghebbenden opzettelijk in stand gehouden probleem is dat biologische effecten überhaupt niet meegewogen worden, waar in Duitsland een hele wetenschap bestaat omtrent Baubiologie, omdat de mens een biologisch organisme is. Alleen opwarming van weefsel is voor de hoofdmoot van de wetenschap leidend. Kortzichtig en misdadig, daar onderzoek uit 2012 over slechts 5 jaar tijd 1500 onderzoeken hebben opgeleverd waaruit de schadelijkheid blijkt.

Maar het ergste is nog dat zelfs de Tweede Kamer tot de nok toe vol zit met dit systeem om de volksvertegenwoordigers ook maar een beetje buigbaar te maken. Zelfs als je denkt dat jij wifi uitgeschakeld hebt, ben je er overigens nog niet. Buren hebben ook wifi en die hebben toch zeker wel het recht te bepalen wat zij willen in hun eigen domicilie, mensen die zich bedienen van dit soort retoriek staan er even niet bij stil dat het nooit een recht kan zijn schadelijke invloeden, zeker schadelijk genoeg om burgers voor te beschermen — als het je “ding” is om burgers te beschermen – ook over je buren uit te strooien onder het mom van tolerantie.

De burger is nooit goed voorgelicht over de gevolgen van straling. De mensen denken dat het met grote sommen geld komende van frequentieveilingen te maken heeft als ze iets verder nadenken dan niet, maar ook hier is alleen een verhaaltje bedacht om het volk ervan te weerhouden in te zien dat zij gezombieficeerd is of wordt. De burgers zullen in verweer willen komen als dit ‘speeltje’ ook van hen afgenomen wordt, omdat ze al weinig over hebben.

UPC, KPN, Ziggo en ik hopen niet dat ik hier te veel partijen oversla, nemen haast onopgemerkt ook de draadloze modems van u als klant over en maken die beschikbaar voor al hun klanten, zodat ook dekking buitenshuis ‘gegarandeerd’ is. Als je als bedrijf geen andere kant meer op kunt in de verzadigde Nederlandse markt en je ziet dat een concurrent iets doet waar het argeloze volk een geconditioneerde interesse in heeft, neem je dat plan over als onverantwoordelijke onderneming.

De hele jeugd zie je niet anders dan bezig met hun mobiel, hele families zitten ’s avonds aan tafel de mail nogmaals te “checken”, Twitteren of op Facebook bijdragen van anderen te ‘liken’, we zouden toch iets missen. Daar heeft de gezinsverhouding, in ieder geval de communicatie, als vanzelfsprekend onder te lijden. De blootstelling aan straling werkt verslavend, als het er niet is dan mis je iets kennelijk. Daar hoeven geen onderzoeken voor gedaan te worden ter bevestiging of ontkrachting, dat kun je gewoon met je ogen zien. Bedrijven hebben hele social media-afdelingen die in de gaten houden of er geen negatieve berichten verspreid worden over het bedrijf om, indien nodig, daarop actie te ondernemen door die berichten te ontkrachten of een spontane oplossing te bieden voor problemen, waar de consument in de winkel nooit ver gekomen was.

Screenshot_45

Er zit dus wel degelijk een kracht in social networking, omdat je er makkelijker door voor je rechten kunt opkomen, die kracht is mijns inziens vele malen zwakker dan de kracht die je hebt zonder continue blootstelling aan straling. Zonder straling betekent niet verstoten te zijn uit de samenleving, het betekent sneller en stabieler met een bedrade verbinding helemaal hetzelfde doen. Buiten Nederland is het bewustzijn van de gevaren veel groter dan in Nederland, voert men vaker mobiele gesprekken met gebruik van een oortje, maar bestaat er überhaupt voorlichting over dit onderwerp. Op deze Zwitserse overheidssite zijn bijvoorbeeld al zaken te lezen waar je de Nederlandse overheid nooit over gehoord hebt. Het door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken gebruikte “Zwitserse rapport” als groene licht voor de massale uitrol van UMTS is niet meer dan een replicatie-studie over de effecten op de korte termijn. TNO had duidelijke effecten gevonden op de korte termijn, maar dit kwam de overheid niet goed uit, dus hebben de belanghebbenden een replicatie of controlestudie uit laten voeren enkel op de korte termijn en op grond daarvan had het ministerie een stok om niet alleen korte termijn blootstelling te verordenen, maar ook 24 uur per dag. Uit het rapport van TNO:

“De geconstateerde effecten lijken, gezien het systematisch karakter ervan, zeker geloofwaardig. Dat geldt niet voor de bevindingen van geen effect. Die zouden mede verklaard kunnen worden door ruis, onbetrouwbare en/of gebrekkig valide metingen.”

Iedere normaal handelende overheid kiest er voor om bij twee studies die tegenovergestelde zaken concluderen de plannen voor wat betreft implementatie van het onderwerp waarover onzekerheden bestaan, die plannen in de koelkast te zetten, dus het voorzorgprincipe toe te passen, maar Nederland bij monde van toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (CDA) niet hoor, die had het geld van de UMTS-veilingen immers al geïnd en de telefoonmaatschappijen dreigde met schadeclaims.

Bedrijven als Apple maken grote winsten mede dankzij draadloze technologie, maar het aandeel draadloos is natuurlijk bij bedrijven als Samsung, die nu een SmartTV hebben, compleet met wifi, maar ook telefoons, veel groter.

WiMax of wifi als deken over een hele stad is ook iets waar de gemiddelde bestuurder niet mee wil achterlopen, want “vooruitgang”, hoe duidelijk kan ik het maken. Het magische toverwoordje der socialisten, synoniem voor progressie en welke socialist is er nou niet groot geworden met het mantra dat progressie nodig is om het “beter” te krijgen. Socialisten hebben namelijk altijd een pessimistisch zelfbeeld, waardoor zij zichzelf altijd aanmerken als achtergesteld.

De Raad van Europa heeft tegengestelde zaken verklaard dan de Nederlandse Gezondheidsraad dat heeft gedaan, alsof zij wel voor burgers op zouden komen. De inhoud van die verklaring was inderdaad positief voor de burger, maar biedt geen enkel perspectief op verandering. Men zou er wel een antinationale houding van kunnen krijgen, zo zal ongetwijfeld de gedachte zijn, een meer Europese… Sommige ambtenaren zijn erg kortzichtig en doen uitsluitend aan symptoombestrijding, ik ken er niet één uit de oude politiek (niet-PVV) die daar geen kaas van gegeten heeft. En dan pakt de oude politiek nog de verkeerde symptomen aan ook, een symptoom van klagende burgers is dat ze klagen, men stelt deze vorm centraal en zoekt daar een ‘oplossing’ voor en niet voor de misstand waarover de burger klaagt. De burger krijgt steeds wel iets waardoor hij (tijdelijk) meer vreugde ervaart, maar het probleem blijft in stand. Onder de (mondelinge) toezegging dat het beter zal worden, druipt de burger af. Zo werkt de oude politiek, dat is de betekenis van “de boel een beetje bij elkaar houden”.

Screenshot_47Dat doen de eurofiele overheden dus expres en de minder eurofiele overheden worden ertoe gedwongen doordat mobiele aanbieders vooral internationaal zitten (Nederland is een klein land waar dus minder te verdienen valt).

De Russen, de partij die elektromagnetische straling inzette als wapen om de tegenstander te verzwakken, heeft voor de eigen bevolking een cumulatief (!) limiet aan blootstelling aan elektromagnetische straling bepaald op 100.000 microwatt per vierkante meter, terwijl de Nederlandse Gezondheidsraad, waar ook mobiele aanbieders in zitten, meer dan  20.000.000 µW/m2 voor enkel de UMTS-frequentie op 2050 Mhz gezond genoeg vindt  voor de burger. 10.000 µW/m2 kan volgens drie onderzoeken al DNA beschadigen en Oekraïens onderzoek toonde aan dat verschillende stralingsbronnen bij elkaar opgeteld dienen te worden. Moet je nagaan hoe erg de Nederlandse overheid onze wil wenst te breken, ga eens na hoe erg je tegenwoordig geconditioneerd bent om je eigen wil te willen breken. Het is nog een wonder dat zoveel mensen PVV zouden gaan stemmen als op dit moment uit de peilingen blijkt.

Het is een publiek taboe dat straling gevaarlijk is, de WHO heeft het ingedeeld bij mogelijk kankerverwekkend en rapporten van talloze professoren op basis van meer dan 1500 onderzoeken geven aan dat er de aanwijzingen te sterk zijn om het gebruik ervan goed te keuren. Vroeger zouden dit soort feiten regeringen ertoe bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen, maar de hedendaagse bestuurders lijken wel in competitie met elkaar wie het meest efficiënt zijn verantwoordelijkheid kan afschuiven. Ik hoef het niet meer te zeggen natuurlijk, maar doe het toch: behalve die van de PVV.

Er gebeurt echter niets mee, omdat de wil om de wil der burgers te breken te sterk is, men speelt een spelletje met burgers en die krijgen daardoor een suboptimaal leven toebedeeld. “Toebedeeld”, omdat wij niet meer durven opkomen voor ons leven. Als er in het zwak bestraalde Rusland iets mis gaat, heb je een volksopstand, als er in de westerse prachtwijken iets misgaat, haasten de gemeenteambtenaren zich naar de moskee. Dat noemen wij dan maar “gestoorden” of “gekken”, terwijl het omgekeerde waar is.

Wat is eigenlijk de reden dat burgers buiten Rusland vaak zo sterk bestraald mogen worden en Nederland de allerhoogste limiet kent aan blootstelling in de wereld? Een mobiele telefoon functioneert al bij 0,001 µW/m2 straling… De overige 19.999.999,999 µW/m2 straling die Nederlanders over zich heen mogen krijgen van de Gezondheidsraad moeten dus een ander doel dienen!

Als er een nieuw medicijn op de markt komt, of zomaar een ander product, moet het aan alle kanten getest zijn en veilig bevonden, zo niet bij straling, ook heeft wifi normaliter een bereik van 100 meter en gaat het dwars door muren heen. Je zal maar niet genoeg geld hebben om vrijstaand te wonen.

Je kunt echter de draadloze functie op je modem uitschakelen. Bedraad internetten is sneller en betrouwbaarder dan draadloos en ook draadloze DECT-telefoons kun je vervangen door een variant die niet 24 uur per dag op uw nachtkastje staat uw hersen-bloedbarrière aan te tasten waardoor grotere schadelijke moleculen tot uw hersenen kunnen doordringen. Op het moment dat je belt met de GSM aan je oor wordt 10.000.000 µW/m2 je hersenen binnengeloodst, bel dus met een oorstukje en draag de telefoon niet op je lichaam. Toenames in borstkanker bij jonge meisjes die de telefoon op of in hun BH dragen is tegenwoordig ook een veelvoorkomend verschijnsel. Zie hier trouwens een video waaruit de effecten van 8 mobiele telefoons op een fles water duidelijk te zien zijn en oordeel zelf.

Al met al is het debat grondig verziekt door tegenstrijdige en mijns inziens gekochte onderzoeken met als doel de gevestigde belangen te versterken. Een zinnige keuze begint bij een gezond electoraat en dat verzieken socialisten dus bij gebrek aan respect voor uw lichaam en het electoraat wordt geacht daarin te berusten.

Screenshot_1

Door:
Wans Horst
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

56 reacties op Draadloze technologie bedient socialisten op hun wenken

 1. Driek zegt:

  Wans Horst. Goed dat u dit schrijft, ben het met u eens. Ik internet met een snoer aan mijn laptop, ook mijn telefoon zit aan een snoertje en televisie heb ik niet. Ik heb ook geen aansluiting. Mijn mobieltje is alleen voor noodgevallen wanneer mij iets overkomt. Maar ja, om mij heen is overal straling, we kunnen het niet ontlopen.

  Like

 2. JooJootje zegt:

  Wat een onzin ieder levend wezen op aarde is bestand tegen elektromagnetische straling want daar hebben we het technisch over.
  De aarde is zelf al sinds zijn ontstaan de grootste bron van elektromagnetische en andere soorten van straling omdat wij een draaiende ijzerhoudende kern hebben bijvoorbeeld.
  En daardoor is iedere levensvorm die hier op aarde is ontstaan daar tegen bestand anders was er geen leven op aarde geweest.
  Dat wij nu kunstmatig deze straling namaken en dat het daar door slecht is, is van dezelfde orde als het CO2 probleem.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   stop je kop eens in een magnetron het is niet schadelijk niet waar ?!?

   Like

   • JooJootje zegt:

    Wat een antwoordt een magnetron is hoogfrequent met veel vermogen op zeer korte afstand op een paar meter afstand is het al niet schadelijk meer
    Ga terug naar school deze stof heeft iedereen tussen zijn 13e en 15e jaar gehad op het voorgezet onderwijs tijdens natuurkunde.
    wat mij toen al opviel was dat de meerderheid van mijn klasgenoten het maar saai vonden en vaak niet opletten en slechte cijfers haalden.
    Zijn dat nu niet toevallig de mensen die het hardst onzin staan uit te slaan en alles geloven als het maar spannend verteld wordt.
    Een gebrek aan kennis dat is het probleem.

    Like

   • Wans Horst zegt:

    Ik denk niet dat Joop nog terug wil naar school, waarom zou hij eigenlijk? Jij begint over aardstralen terwijl dit artikel over elektromagnetisch gepulste straling gaat.

    Doe jezelf nou een plezier en schrijf niets mee totdat je snapt hoe de vork in de steel zit.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Ik mag toch echt beweren dat ik na een grondige opleiding in de elektronica, elektrotechniek en besturingstechniek en daarna en jaartje of 40 ervaring heb in deze takken van de techniek over enige kennis van zaken beschik, en dat dan ook nog eens bovenop de jaren van zelfstudie over de invloed van trillingen, elektromagnetisme, en geluid op de mens in het bijzonder en op biologisch leven in het algemeen.

    Ik heb er geen zin an om hier uitvoerig de gevolgen te behandelen van het negatief beïnvloeden van de natuurlijke ritmes in de beide hersenhelften en de informatie uitwisseling door de cortex, maar misschien moet u uw mobieltje eens wat meer uitzetten zodat de informatie verwerking weer op gang kan komen.

    Like

  • Wans Horst zegt:

   De mens is geëvolueerd om natuurlijke achtergrondstraling aan te kunnen, ja, dat klopt. Cellen communiceren met elkaar d.m.v. elektromagnetische velden, ja. De reden dat de World Health Organisation elektromagnetisch gepulste straling heeft ingedeeld bij de categorie 2b (mogelijk kankerverwekkend) is dat er dankzij deze straling een hogere kans lijkt te bestaan op kanker. Het staat je vrij om dat te ridiculiseren, maar dat zegt alleen wat over jou.

   CO2 zorgt enkel voor vergroening van de aarde omdat het de basis van fotosynthese is. De Anthropogenic Global Warming-mythe is om dezelfde reden de wereld in geholpen als de ridiculisering van de schadelijke effecten van het onderhavige type straling: om geld te verdienen over de ruggen van het volk.

   Like

 3. JooJootje zegt:

  Ik kan de gedachten gang van de paniek wel verklaren.
  Waarschijnlijk komt het door het gebrek aan inzicht en door de gedachten die daar uit kan ontstaan dat voor al deze technologie de atmosfeer leeg was van straling.
  Als je ziet hoe sterk het elektromagnetische veld van de aarde zelf is dat is kolosaal het houdt de meeste straling van de zon zelfs tegen wat weer een prachtige aurora oplevert nachts.
  Wij mensen leven in een gigantisch magnetisch veld altijd al en daar kunnen kleine technologische toevoegingen niet veel in betekenen.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Ik begrijp je wel en je heb deels gelijk, maar sterkte en frequentie en modulatie hebben er ook mee te maken, alles van het alles is eigenlijk niets anders dan een samenwerking van de universele krachten waarvan elektro magnetisme er een van is .

   Elke cell in je lichaam produceer een spanning door midden van een onbalans in de zout en potasium verhouding over een membraan.

   Human Voltage

   Negativity is the natural resting state of your cells. It’s related to a slight imbalance between potassium and sodium ions inside and outside the cell, and this imbalance sets the stage for your electrical capacity.

   Your cell membranes practice a trick often referred to as the sodium-potassium gate. It’s a very complex mechanism, but the simple explanation of these gates, and how they generate electrical charges, goes like this:

   At rest, your cells have more potassium ions inside than sodium ions, and there are more sodium ions outside the cell. Potassium ions are negative, so the inside of a cell has a slightly negative charge. Sodium ions are positive, so the area immediately outside the cell membrane is positive. There isn’t a strong enough charge difference to generate electricity, though, in this resting state.

   When the body needs to send a message from one point to another, it opens the gate. When the membrane gate opens, sodium and potassium ions move freely into and out of the cell. Negatively charged potassium ions leave the cell, attracted to the positivity outside the membrane, and positively charged sodium ions enter it, moving toward the negative charge. The result is a switch in the concentrations of the two types of ions — and rapid switch in charge. It’s kind of like switching between a 1 and 0 — this flip between positive and negative generates an electrical impulse. This impulse triggers the gate on the next cell to open, creating another charge, and so on. In this way, an electrical impulse moves from a nerve in your stubbed toe to the part of your brain that senses pain.

   http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/nervous-system/human-body-make-electricity1.htm

   Like

  • Wans Horst zegt:

   Als je een vrachtwagen naar rechts ziet gaan op een tweebaans-weg terwijl jij er langs rijdt en je toetert, is er inderdaad sprake van een verhoogde concentratie adrenaline. Maar om alles waarbij je die injectie adrenaline in je bloedbaan krijgt nou af te schilderen als ongefundeerde paniek zoals blijkt uit uw reacties, is het vragen om het natuurlijke afweermechanisme uit te schakelen dat mensen hebben tegen negatieve invloeden. En juist dat is de essentie van dit artikel, het middels de door de sovjets gebruikte em-straling gefaciliteerd uitschakelen van het natuurlijke afweermechanisme tegen in casu vrijheidsbeperkende invloeden. Ik ga het hele artikel niet herhalen, maar uit uw reactie maak ik op dat u het zelfs niet heeft gelezen, geen zin hebt om de noodzakelijkheid van verandering te erkennen of u heeft belangen bij de continuering van de bestaande situatie. Heeft u het artikel wel gelezen? Het is te eenvoudig om minimaal 1500 onderzoeken van wetenschappers die een negatieve invloed aantonen af te doen als “onzin”.

   Like

  • BertG. zegt:

   Overal om ons heen was er al straling. Al zou er nooit zo’n uitvinding zijn gedaan zo als een GSM. Zonder die elektromagnetische straling zouden we niet eens bestaan.
   Ik ben het compleet met JooJootje eens. Verdiep je er maar eens in. Maar dan ook alles willen weten en niet alleen de klachten lezen. Ik denk dat bij vele dat vaak over genomen is van andere met zo’n mening. Zonder iemand te willen beledigen.
   Ik zeg niet dat het goed is als je onder een hoogspanningsmast leeft.

   Like

 4. JooJootje zegt:

  Kijk dit is wetenschap toevallig een proefje met de veldsterkte van het aardse veld.
  niet schrikken 200 of zelfs meer volts per viekante meter leuk he.
  Wordt u nu bang?

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Het aardmagnetisch veld JooJootje is totaal iets anders als elektromagnetische straling, die door zenders dus ook zend-ontvangers (mobieltjes), WiFi-apperatuur wordt uitgestraald. In de jaren 80 vorige eeuw werd door de VERON (Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland) een Amerikaans onderzoek aangehaald naar effecten van elektromagnetische straling op het menselijk lichaam. Door elektromagnetische straling van kortegolfzenders was de kans op leukemie twee maal zo groot bij radioamateurs. De veldsterkte van kortegolfzenders wordt uitgedrukt in volts per meter. De kabels die gespannen zijn tussen de hoogspanningsmasten stralen ook elektromagnetische straling uit met een frequentie van 50Hz wat bij langdurige blootstelling (er onder wonen o.i.d.) gevaarlijk is voor de gezondheid. Men wil toekomstige claims uitschakelen om de hoogspanningskabels (tot wel tot 380 Kv) ondergronds aan te leggen wat wel een duurdere variant is dan de spuuglelijke hoogspanningsmasten die het polderland ontsieren. Deze elektronische slagaders zijn van levensbelang en de moderne mens kan niet zonder.

   Like

  • Monalisa zegt:

   peterselie1 dat wou ik even niet melden bij de buren verderop heeft zoon ding zal kijken of de link er nog is als hij zend gaat de computer van zelf aan en de tv op zwart en niemand doet er wat aan maar het is wel een hollander in nederland mag je zo niet zenden.

   http://www.dl1clm.homepage.t-online.de/zendamateurisme.html

   Like

   • BertG. zegt:

    Dan zit ie met behoorlijk wat vermogen uit te zenden. Vroeger ook mee bezig geweest.
    Een leuke hobby op zich, je kan de hele wereld bereiken, alleen is dit vaak een gevolg. Je valt andere er soms mee lastig.
    Hij zal een flinke antenne op ze dak hebben staan, in NL duurt het meestal dan niet zolang voordat ze even bij je aanbellen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    BertG. zie de link

    Like

   • BertG. zegt:

    Vergeten, dacht dat het een gezellige babbel site was van zend amateurs.
    Als dit je buurman is, en hij heeft hier geen vergunning voor of een uitzend licentie, dan heb je een probleem inderdaad. Er zijn ook mensen legaal bezig met een hele grote antenne in de tuin. En die storen niet. (even los gezien of je je iets af kan vragen over de straling hierbij)

    Like

   • peterselie1 zegt:

    Ja Monalisa ik ken deze problemen die soms optreden tijdens een uitzending op de korte golf radioamateur banden, de draden van de speakerboxen werken dan als antennes en soms wordt ook zoals jij het aangaf de TV beelden zwart. Dat is het gevolg van een te hoge veldsterkte. Hier in Nederland wanneer de buren klaagden werd de RCD (Radio Controle Dienst) ingeschakeld en moest de radiozendamateur zelf er voor zorgen dat de storing verholpen werd, zo niet werd er een zendverbod opgelegd. Toen ik 29 jaar geleden ging verhuizen naar mijn huidige adres heb ik mijn microfoon en seinsleutel aan de wilgen gehangen en mijn A-licentie opgezegd bij de toenmalige PTT. want wanneer er een brommer door de straten reed en storing op de TV veroorzaakte werd ik er gelijk voor aangezien.

    Like

   • Monalisa zegt:

    tja daarom is hij verhuist naar duitsland maar het is zo iedereen was op vak ook de duitser toen we terug kwamen stond het er niks gelezen voor een vergunning die had hij al een jaar op zak Tja zo is de Hollander zijn buren dat witte huis zit nu al de 4 eigenaren in en het staat weer te koop, maar hier ook veel kanker ik weet niet of dit met het de straling voor komt,het is nooit bewezen maar kat achter kat sterven ze, en dan denk je rustig te wonen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    BertG. als ik het goed heb met 50 wat en dat mag niet

    Like

 5. JooJootje zegt:

  Sorry per meter niet vierkante meter.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Je kan je ervoor afsluiten, niet door het te negeren, maar door oefening en bewustere gewaarwording de manipulatie te lijf te gaan, bv.
  http://seethelighthouse.org/schumann-resonantie

  Like

 7. Avidia zegt:

  Heee Ziggo comment hier!!! Bedankt

  Like

 8. BertG. zegt:

  Nou, dan zit er maar 1 ding op. Alle rollen zilverpapier opkopen bij de plaatselijke super en je huis inpakken. Ook je kleding hier eventueel mee bekleden.
  Maar gelukkig kan ik de UPC modem uitzetten w.b. wifi delen met andere.
  Zelf heb ik ook een GSM maar die staat nooit aan. Lekker rustig.
  En verder loopt alles hier via een draadje.

  Like

  • BertG. zegt:

   Persoonlijk maak ik mij meer druk om alle fijn stof uit o.a. fabrieken, auto’s en asbest deeltjes die overal te vinden zijn en verdere chemische verontreiniging in water en voedsel. Ik vraag me af waar ik nou het eerst aan zal overlijden.
   Maar gezond is het allemaal niet.

   Like

  • peterselie1 zegt:

   “Alle rollen zilverpapier opkopen bij de plaatselijke super en je huis inpakken” = ‘kooi van faraday’

   Like

   • BertG. zegt:

    Klopt, dat is het enigste wil je gevrijwaard worden van enige straling in je huis.
    En voor buiten, je kleding hiermee voeren. En een aluminium hoedje op. (of je pet hiermee bekleden)
    1 voordeel, je hebt het nooit meer koud buiten. Binnen waarschijnlijk ook niet meer dus dat scheelt je weer stook kosten.

    Like

  • Wans Horst zegt:

   Er bestaat zelfs stralingswerende onderverf. Straling is sowieso niet vrij van discussie, maar als een telefoon in een kooi van Faraday terecht komt en niet op vliegtuigstand (air plane mode) staat, gaat het apparaat ineens wel erg hard z’n best doen om toch een mast te bereiken. Als je dit doet is het dus zeer belangrijk om ook bezoekers duidelijk te maken in die ruimte geen zendapparatuur mee te nemen.

   Like

  • JooJootje zegt:

   of een aluhoedje opzetten.

   Like

   • Republikein zegt:

    En mijn wichelroede. en de statische elektriciteit toegepast door onze maffia leiders, en dat wij daarom nooit de 6 getallen goed “raden”, maar dat we wel blijven meedoen omdat of opdat je het niet opgeeft, al ben je 100 jaar.

    Like

 9. ezra70 zegt:

  Hartelijk dank voor deze column. Wat u schrijft is een waarheid als een koe.
  Mensen kunnen er schamper over doen maar je zult er maar last van hebben zoals ik.
  Je bent er letterlijk ziek van.
  Gelukkig hebben we een goede vriend die een alternatief arts is en hier erg veel verstand van heeft.
  Een professor natuurkundige uit Hongarije ontwikkelt apparaten die de frequentie kan nivelleren zodat de belasting minimaal is.
  Ook wij hebben last van de buren die alles draadloos hebben en tot overmaat van ramp een smart meter hebben laten installeren. Tegen onze muur aan.
  Misschien dat onderstaande links toch iets meer duidelijkheid kunnen geven…..

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik doe er hier echt niet schamper over maar er is echt geen andere oplossing dan een kooi van faraday in elkaar knutselen. Je binnen muren dus bekleden met aluminium folie.
   Maar dan wel overal, anders werkt het niet.

   Like

   • Wans Horst zegt:

    Als je alleen al een barriere tussen jou en de bron van de straling aanbrengt, bijvoorbeeld stralingswerende onderverf, neemt de straling enorm af.

    Like

  • Monalisa zegt:

   ezra70 als met klachten naar een specialist gaat kunnen ze je niet helpen het is al veroorzaakt maar mijn mening is dit mag niet in een dorp of stad, maar ja dat is mijn mening.

   Like

   • BertG. zegt:

    Er bestaat metaal houdende verf, wat Wans Horst ook al zegt. Daar kan je een magneetje op plakken, vaak wordt dit gebruikt voor schoolborden/notitieblokken voor aan de muur. Ik denk bij elke bouwmarkt te vinden. Wel een hoop werk want alles moet aansluitend zijn. Anders heb je geen kooi van Faraday..

    Like

   • ezra70 zegt:

    Ik heb een TST-Geo in de woonkamer liggen en die heeft een bereik van 400 meter. Dat helpt.
    Als ik boven achter mijn pc zit moet hij eigenlijk mee.
    Maar omdat ik 2 kleinkinderen van 3 en 5 verzorg en die zoals nu 1 ziek beneden zit, loop ik heen en weer.
    Mijn huis heeft al 15 jaar een kooi van Faraday.
    Maar een smart meter werkt als een bom.
    Het is alsof je hoofd letterlijk in brand staat.
    Ik hoop echt eens op de gouden tip!
    Dat magneetje zal ik uitproberen net als de tip van Republikein.
    Die site had ik trouwens al een pdf-je van gemaakt.

    Like

   • Wans Horst zegt:

    Ik erken je problemen. maar het kan de politiek geen mallemoer schelen. Zoals gezegd is ook de politiek op deze manier buigbaar gemaakt, buiten het schermen met misinformatie.. De beste oplossing voor jou lijkt mij de stralingswerende onderverf aan te brengen op de wand waar de slimme meter aan grenst. Slimme meters zijn vooral in Amerika een bron van ergernis voor velen, Google maar eens op “smart meters and health” en je krijgt legio resultaten. Voor de beste oplossing op youtube zie hier: http://www.youtube.com/watch?v=xJzBeUeXb0Q De eerder vermelde oplossing van aluminiumfolie biedt, ondanks het belachelijk maken van sommigen, een redelijke afdichting, zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=CL2JQ0FbgvU

    Met de komst van Obama moesten ook de vrijheidslievende Amerikanen buigbaar worden gemaakt om in het socialistische plan van Obama te trappen. Amerikanen zijn niet allemaal leeghoofden, zoals tv je graag doet geloven.

    Like

 10. lucky9 zegt:

  Ach het is zoals met vele dingen. Wees matig en overdrijf nooit. Een glas whiskey kan uw leven redden in de winter, maar drink geen glas elk uur dat je wakker bent of je lever is na een jaartje kapot. Hoewel ik me soms afvraag wat die wandelende zwarte tenten en pubers de hele tijd te vertellen hebben aan hun gsm. Of zouden ze maar doen alsof ze aan het telefoneren zijn op onze kosten?
  Wat me veel meer angst inboezemt is de volgende grote magnetische storm (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859 ) in combinatie met al onze technologie. En die zal er ongetwijfeld aankomen.
  Maar moeten we daarom onze telefoons en laptops ons heel leven lang ’s nachts in een ijzeren kist (= de ultieme kooi van faraday) bewaren om ’s anderdaags met de oma te kunnen bellen om te vragen hoe ze het stelt?

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Goed advies , en help je lichaam haar/zij cellen te regenereren of schoon te houden.

   Ja dat kan !

   Like

  • Wans Horst zegt:

   Een ingeschakelde GSM maakt periodiek verbinding met de mast van de aanbieder, ook al belt u niet. ’s nachts herstelt uw lichaam, vooral uw hersenen, en het zou jammer zijn als u dat herstel zou blokkeren door een draadloze telefoon of GSM op uw nachtkastje te hebben staan. Ik zou de mobiele telefoon zeker ’s nachts op vliegtuigstand zetten, zeker nu er zo veel tegenstrijdigheden bestaan over dit onderwerp. In de handleiding van uw GSM staat hoe dit ingeschakeld kan worden als uw telefoon die optie biedt, een wekker werkt dan trouwens gewoon.

   Een EMP [1], zal inderdaad samenlevingsontwrichtende gevolgen kunnen hebben, maar dat komt door de gebrekkige kwaliteit van consumentenelektronica. Installaties zoals kerncentrales zijn tegen die tijd hopelijk allemaal bestand daartegen. De natuurlijke zonnewinden kunnen misschien een effect hebben op de aarde, net als een asteroïde die een gigantische krater kan slaan op het aardoppervlakte, maar tegen beiden kan ‘de gewone man’ niet veel ondernemen behalve zorgen dat hij niet op de verkeerde plek is als het gebeurt.

   Tegen alle in het artikel genoemde bronnen van elektromagnetisch gepulste straling kan de gewone man en vrouw zich echter simpel beschermen.

   1: http://science.howstuffworks.com/7102-electromagnetic-pulse-bomb-video.htm

   Like

 11. fleckie zegt:

  hoe zit het eigenlijk met schotelantennes?en klokken,die van verre afstand ‘bediend ‘kunnen worden?bij v.1500 km

  Like

  • lucky9 zegt:

   Antennes ontvangen een signaal. Dé vraag moet zijn: wie zendt het signaal uit: oorzaak en gevolg! Logisch toch?
   Schiet elke schotelantenne kapot voor het te laat is! (Dat meen ik nu eens écht.)
   Een voltijds beroep voor scherpschutters. De EU liet ze bij wijze van proef in Oekraïne schieten op mensen! Géén genade voor de EU-kopstukken! Nooit!

   P.S.: Je haalt elke drone met de juiste software zo uit de lucht! De juiste munitie is 9 mm para goedkoopste toelevering verzekerd! Blijkbaar mag ik dat zelfs niet eens intoetsen!!!!
   Wees maar zeer ‘voorbereid’ om over ter schakelen op linux, “Ubuntu” bvb. Je weet maar nooit!

   Like

   • fleckie zegt:

    schotelantennes, worden meestal bevestigd voor buitenlandse ontvangst, bijv.arabische zenders……wat de kooi van Farrady betreft, is die niet bedoeld om de e.m.p. via een ‘draad” (net als een bliksemafleider,)geaard wordt?

    Like

 12. fleckie zegt:

  schotelantennes, via sateliet-ontvangst, radio-grafisch,?dan zullen de klokken ook wel via satelliet-ontvangst?,(radio-grafisch?) bijgesteld worden als ze geinstalleerd zijn? dat is toch ook weer een “eng idee’,(Voor hoelang nog, ?dat men ‘gevrijwaard ‘ is van INKIJK in de woningen?)—-ook mijn t.v.staat altijd, op ‘UIT’, (om met open mond naar die verdraaiingen vaak van feiten,en gebeurtenissente te moeten kijken,en te luisteren,en de andere prullaria,die we voorgeschoteld krijgen, vind ik jammer van mijn tijd.)

  Like

 13. ezra70 zegt:

  Dank Wans Horst. Ik heb de filmpjes opgenomen.
  Ik ga maatregelen nemen!

  Like

 14. Wans Horst zegt:

  Prof. Dariusz Leszczynski analyseert laatste SCENIHR rapport

  Prof. Dariusz Leszczynski van de Universiteit van Helsinki analyseerde het laatste rapport van de SCENIHR en kwam tot de conclusie dat de wetenschappelijke stand van zaken er weerom op een bedroevend misleidende en foutieve manier in wordt voorgesteld. Lees de analyse hier: http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/03/07/very-problematic-scenihr-report/ .

  Like

 15. Wans Horst zegt:

  Israel: THE CLASSES ARE EMPTY IN NEGBA SCHOOL -ADMIRABLE DETERMINATION OF PARENTS TO PROTECT THEIR CHILDREN FROM RADIATION!
  http://emfrefugee.blogspot.nl/2014/03/the-classes-are-empty-in-negba-school.html

  Scholen in Nederland, net als de meeste huishoudens, zijn vergeven van deze troep. Zelfs op de Intensive Care ben je er niet veilig voor, daar artsen zich ook weer hip voelen met een iPad. Ik ben blij dat de Joden wel bereid zijn actie te ondernemen tegen deze ellende.

  Like

 16. Wans Horst zegt:

  In Israel is trouwens veel eerder een zakenman gecompenseerd door zijn ex-werkgever nadat hij een hersentumor had gekregen bij de gehoorzenuw aan de kant waar hij altijd z’n telefoon hield. Uiteraard (?) pas nadat het hof die werkgever daartoe had veroordeeld…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s