Identitair Verzet: een overbodige kloon

Screenshot_2

(Door: egregs)

Een commentaar op dit artikel.
‘Identitair Verzet (is) een Nederlands initiatief dat is gemodelleerd naar de Génération Identitaire-beweging uit Frankrijk’,zo luidt de inleiding. Juist ja. De video op de IV- website is in het Frans en de hele opmaak eromheen schreeuwt ‘volksvreemdheid’:de symbolen,de kleuren,de sfeer;het is bepaald on-Nederlands. Wat een armoede als we voor onze eigen nationalistische (het IV schuwt waarschijnlijk weg voor die term) inspiratie bij Frankrijk te rade moeten gaan. Het land dat onze eens trotse republiek om zeep hielp en het land ook wiens bezetting we nooit echt te boven zijn gekomen. In plaats van de antinationale erfenis van het toenmalige Franse imperialisme voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen moeten we nu dus,als het aan het IV ligt, ons de ballast van nog meer Franse noties om de hals binden -zoals het onvolprezen laïcisme.

De IV-woordvoerder stelt dat het “ook wel bemoedigend is…dat we ondanks de karige media-aandacht die we hebben gekregen, er een enorme vloed aan aanmeldingen is.” Maar dat is een beetje onoprecht. O.a.de NRC en het AD besteedden al aandacht aan dit fenomeen en dat in tamelijk neutrale of zelfs voorzichtig positieve bewoordingen. Dit feit alleen al zou argwaan behoren te wekken. Sinds wanneer is het namelijk zodat onze meningsvormers aan volkse,grass-roots sentimenten een podium bieden?Doodzwijgen, ridiculiseren en insinueren zijn in dezen immers de gebruikelijke metiers.

Maar het is meer dan alleen maar de volksvreemde achtergrond en de verdachte media-welwillendheid die het IV maken tot een hoogst kwestieuze propositie. Problematischer nog zijn de eigen uitlatingen. Uitlatingen die het ideologische drijfzand waarop de beweging gefundeerd is pijnlijk blootleggen. De term ‘Identitair Verzet’ zal al bij veel mensen waarschijnlijk een groot vraagteken doen oprijzen. Welke identiteit is het precies waarop wordt gedoeld?Helaas lijkt het erop dat het IV zelf ook niet helemaal weet waar ze het moet zoeken.

“Wij beschouwen onszelf als de contrabeweging van de generatie van mei 1968. We hebben gezien wat het ons heeft gebracht: de hele politiek-maatschappelijke situatie, het weg-met-ons-principe. Daar willen we graag vanaf”, zo valt te lezen in het artikel van Paul Verhaegh. Maar scroll even omlaag en de koude douche dient zich al weer aan: “Een van de paradepaardjes van het liberale Nederland is de gendergelijkheid. Er zijn rechten voor homo’s, rechten voor vrouwen, rechten voor minderheden. Dat is een van de belangrijkste punten die gewaarborgd moet blijven, maar die het meeste onder druk staan. Alle Nederlandse vrijheden en verworvenheden op dit gebied zijn kenmerken van onze identiteit.” Ziedaar dus wat IV onder ‘identiteit’ verstaat:de zgn. ‘Nederlandse vrijheden en verworvenheden’. En sinds wanneer bestaan deze onvolprezen verworvenheden? Precies, sinds (grofweg) 1968.

Onwillekeurig komen zodoende de woorden van Titus Livius in gedachten:”Wij kunnen niet langer leven met de gevolgen van onze ondeugden, maar evenmin met die maatregelen welker tot remedie zouden dienen.” Net zoals Wilders zien de Identitairen het jaren 60-gedachtegoed kennelijk als een smorgasbord waaruit naar eigen smaak een portie mee te peuzelen is. Maakt niet uit dat ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ vanzelfsprekend twee politiek onverenigbare idealen zijn. Ook niet dat we nu al reeds voor het feminisme een astronomische prijs hebben betaald; in termen van geld vermoedelijk niet minder kostbaar dan het multiculturele experiment en voor wat betreft de tol aan maatschappelijke ontwrichting en verwoeste levens, letterlijk niet te becijferen. En aangaande de bi-curieuze, transgemutileerde, gender-ambivalente, enz. agenda: deze zaken werden voor 1968 in beschaafde conversatie niet zo veel als maar genoemd. De remedie kortom waar Livius in relatie tot zijn eigen tijdgenoten aan refereerde in dit verband: het in zijn totaliteit afzweren van de jaren 60-gedachte is voor het IV dus evenzeer een te bittere pil.

Maar als onze identiteit niet te ontdekken valt in ‘ouderwetse’ sociale mores en traditionele conventie,waarin dan wel? In ras dan toch zeker. Fout! Heel onderkoeld heet het dat “als in 2050 de autochtone bevolking in de minderheid is, er wel wat fout (is) gegaan in de demografische verhoudingen.” Tja, zo kun je het ook verwoorden natuurlijk, maar het heeft allemaal weinig om het lijf als je diezelfde zin laat inleiden door de frase “Het is goed dat er veel culturen over de vloer zijn.”
‘Sjen’ en ‘Ton’ noemen ras zelfs letterlijk een “futiliteit”. Maar ondertussen beklagen zij zich wel over een “gevoel dat we niet vertegenwoordigd worden.” Je zou hen willen vragen wat voor een soort van ‘belangenbehartiging’ zij zich dan exact voor ogen stellen. Zeker als godsdienst,traditionele cultuur en ras door hen als grondslag zijn uitgesloten.

Nog onthutsender is dat het Identitair Verzet kennelijk van mening is dat er nog wel een tandje bij kan waar het de blanke overwoekering, onteigening en ontheemding betreft. Het Amerikaanse ‘Green Card systeem’ wordt als een navolgenswaardig instrument met instemming genoemd. Het is hen ontgaan waarschijnlijk dat het Amerikaanse immigratiestelsel tot 1965 er één was op puur raciale grondslag. En wat de gevolgen dáár zijn geweest van het loslaten van raciale instincten is hen vermoedelijk evenzeer onbekend. Maar vergelijk gerust -om maar even een dwarsstraat te noemen- de buitenwijken van L.A. in de jaren zeventig met wat er inmiddels van is geworden.

Het is interessant dat IV zich in de Mandela-discussie heeft gemengd. Wat Mandela verving was immers een staatsbedeling met een uitgesproken raciale filosofie – een ondraaglijke gedachte voor de Identitairen dus. M.a.w. je zou denken dat men wel wat positiever zou aankijken tegen de ‘verdiensten’ van deze afgod en voorbij zou zien aan zijn ‘smetjes’. Ondertussen -78.000 blanke doden, honderdduizenden tot tentenkampen verbannen mensen en 1 miljoen etnisch-gezuiverden later- heeft de Apartheid zijn gelijk bewezen. Het was met het oog op precies dít soort bloeddorstig geweld en dit soort gigantische onrecht dat de politiek van ‘gescheiden ontwikkeling’ werd ingevoerd. En dan  is nog niet eens genoemd de corruptie, het wanbestuur en de misdaadepidemie: die andere zegeningen van het regenboog denken.

Eigenlijk is ons eigen multicultureel drama een gepaste -zij het nog zeer milde- straf voor het onbestaanbare verraad dat wij hebben gepleegd jegens ons broedervolk (weer zo’n term waar de Identitairen zich niet erg gemakkelijk bij zullen voelen, maar dat is dan maar jammer). Nederland, dat haar eigen niet-blanke onderdanen (de Molukker,de Papoea) op de meest cynische en verachtelijke wijze in de uitverkoop deed, als gidsland van goede rassenrelaties: het toppunt van huichelarij. Tussen haakjes: misschien dat een flyeractie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of anders bij Sietse Bosgra voor de deur nog een idee is.

Tenslotte mogen uiteraard de obligate en schuld beladen verwijzingen naar slavernij en het kolonialisme niet ontbreken. Dat is immers wat je verwacht van een nep rechtse, fopspeen-setup zoals Identitair Verzet -nog even de blanken wat morele minderwaardigheid en schuld inpeperen. Uiteraard valt daar zo veel op af te dingen dat je gewoon amper weet waar te beginnen. Maar de link met volksvijandige elementen is te leggen.

Een heel chorus aan vijfde kolonisten probeert ons namelijk wijs te maken dat het einde van ons volksverband en onze staatkundige onafhankelijkheid onvermijdelijk zijn. Maar,zo luidt de redenatie, laten we daar maar vooral niet sentimenteel over worden, want er is toch niets van waarde dat erdoor verloren gaat. Het moge duidelijk zijn dat de ‘blanke belangen’ bezwaarlijk te entameren zijn zolang de bevolking zelf betoverd is door de waanvoorstelling dat we niks zijn, niks waren en niks kunnen.

Van ‘blanke belangenbehartiging’ wil het Identitair Verzet, zoals uit het voorgaande al bleek, niks weten. Dat is ergens maar goed ook, want antwoorden hebben ze niet; ze zijn een doodlopende straat, compleet hopeloos

Door:
egregs
https://egregs.wordpress.com/
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Identitair Verzet: een overbodige kloon

 1. Henk.V zegt:

  Wanneer men in een beweging er naar streeft de identiteit van een land in stand te houden -en is dat niet precies wat wij zeker ook zelf willen, wanneer we er voor strijden dat wij NIET worden losgemaakt van de historische wortels van waaruit ons geweldige land is ontstaan????- dan heeft zo’n beweging in eerste instantie mijn sympathie en steun en wacht ik verder af waartoe hun strijd zal leiden.
  Wij worden zo buitengewoon blootgesteld aan zulke extreme, politieke en ideologische krachten die ons land willen ondermijnen dat elke mogelijke medestander mij welkom is.
  De Nederlandse identiiaire beweging wil NEDERLAND in stand houden, niet Frankrijk..
  Mijn steun hebben ze en een eventueel dialoog met deze jongeren kap ik op voorshand nooit af.!
  Ik kijk wel uit! Zo royaal zittten we niet in MEDESTANDERS, denk ik.

  Like

 2. IV (in vitro) wel toepasselijk! Franse cellen toevoegen aan de Nederlandse om zo een Franse kloon te krijgen… 😉

  Like

 3. de 13de imam zegt:

  Het zou ook veel beter zijn wanneer je wel gewoon lid van de PVV zou kunnen worden. Nu gaan mensen op zoek naar alternatieven, en dan krijg je verbrokkeling en weinig professioneel opererende splinters als IV.

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Beste egregs , ik ben het beslist niet met U eens, IV heeft goede acties en ook op scholen informeren zij oa. de Nederlandse jeugd !!

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Ik lust deze tekst niet. Iedereen die mijn reacties leest weet dat ik fervente bestrijder ben van het Franstalig imperialisme.

  Maar zoals egregs schrijft, zo begint elke politiek correcte diffamatie ook altijd. Eerst negatief suggestief, dan geleidelijk aan lasterend en voor je het weet wordt je uitgescholden voor een racist of fascist.
  Wat de auteur bezielt op dit te schrijven weet ik niet. In ieder geval kent hij enkele woordjes Frans maar wel onvoldoende om te weten dat laïcité gewoon het begrip scheiding tussen kerk en staat belichaamt.
  Waarschijnlijk is dat zijn steen des aanstoots en mag het IV Nederland voor hem daarom niet groeien en bloeien maar moet verdwijnen omdat mijnheer het zo wil.

  Ik ben een atheïst en elke pastoor, broeder, pater, dominee of pastor moest met zijn vuile poten van mijn geslachtsorgaan afblijven. Gelukkig waren mijn ouders intelligent genoeg om zich niet te laten misleiden door pilaarbijters die een hostie in hun muil staken en vervolgens wegens enkele vooraf genuttigde bekertjes miswijn nog een boertje lieten horen.

  Als je bezwaren hebt tegen een initiatief of beweging, motiveer die dan met feiten en niet met kommaneukerij. Ik wens IV Nederland alle succes toe en wees er maar van overtuigd Nederlandse gristenen, je zal hen erg hard nodig hebben in uw strijd tegen de moslimstadsguerrilla. Als jullie daartoe in bij machte of bekwaam zouden zijn natuurlijk. Aan U de keuze. Als U verzet onmogelijk wil maken mij niet gelaten. Maar kom hier dan geen hypocriete praat verkopen.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Ga naar huis en hang je op,klaar!

  Like

 7. Eindhoven zegt:

  Je gaat je bij dit stuk afvragen of de auteur zelfs maar een poging tot verdieping heeft gedaan in het besproken onderwerp, misschien is het beter bij simpele vertalingen te blijven.

  Identitair Verzet lijkt zich op volstrekt legitieme gronden af te zetten tegen alles wat slecht is van de ~68 generatie, wat in die tijd begon als iets ideologisch heeft monsters voortgebracht en de nieuwe generaties zijn daar de dupe van.

  In het boek van de Oostenrijkse Markus Willinger – ‘Generation Identity: A Declaration of War Against the ’68ers’ vinden we de aanklacht en de lijn van ID-verzet niet alleen hier in Nederland maar in heel Europa.

  Het is er een weg van traditioneel rechts/extreem rechts zoals dat getypeerd is in de loop van de jaren, fris en van deze tijd.

  Mijn steun hebben ze!

  Like

 8. Edjan zegt:

  Ingekort citaat: …”Het land dat onze eens trotse republiek om zeep hielp en het land ook wiens bezetting we nooit echt te boven zijn gekomen… ons de ballast van nog meer Franse noties om de hals binden -zoals het onvolprezen laïcisme….”

  Meneer egregs laat zich goed in de kaart kijken, zeg

  Laïcisme, Wikipedia:
  Laïcisme is een situatie waarin kerk en staat zijn gescheiden, waarbij de staat zich niet bemoeit met de Kerk, en de Kerk niet met de staat, en waarin bovendien uitingen van religieuze overtuiging in het publieke domein (zoals overheidsgebouwen en openbare scholen) verboden zijn. Laïcisme gaat een stap verder in het verbannen van religie uit het openbare leven dan secularisme. Godsdienst wordt louter gezien als een privéaangelegenheid van een burger.

  En dat is het wat meneer egregs zo dwars zit. Toen die verdomde Fransen onze trotse republiek om zeep hielpen, waren de mensen in het Noorden nog “netjes” protestant en die in het Zuiden “netjes” katholiek. En wee je gebeente als je daar niet aan mee deed: op zijn minst stond je dan helemaal alleen in de gemeenschap en kon je werk en zakendoen wel op je buik schrijven. Die vuige Fransen sloten de kerken en gebruikten ze soms als paardenstallen. En dat zijn we nooit meer te boven gekomen want de enorme macht van de kerken is ook na hun vertrek nooit meer helemaal terug gekomen.

  Jammer hè? NIET! Hoewel de islam het nu weer probeert.

  Lezers die het bovenstaande (terecht) hebben overgeslagen: steunt nou maar gewoon het Identitair Verzet ook al is het een beetje een rare naam (hij blijft wél hangen)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s