Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten!

Screenshot_12

(Door: vanhetgoor)

Een befaamde dichtregel van Willem Kloos (1859 – 1938), een van de tachtigers. Nooit eerder was er slechts één dichtregel die zo perfect weergeeft wat ik voel. Dit moet ik uitleggen. Het is erg filosofisch en de lezer heeft mijn beperkte uitleg maar te accepteren, ik kan niet beter. We moeten eerst in gedachten terug gaan in de tijd. Langzaam, stapje voor stapje. Ieder mens leeft samen met andere mensen, het leven hebben mensen gekregen van hun ouders. Het kloppen van het hart is wonderbaarlijk, ooit is het begonnen toen de Aarde nog jong was, en het is tot nu toe nog nooit opgehouden. Nu spreek ik niet over het persoonlijke hart, maar overdrachtelijk. Alle harten van alle mensen tezamen, en voor het gemak ook maar de harten van de dieren. Dat is ook leven, hoewel iets minder intelligent! Iedereen wordt geboren met een kloppend hart, nou ja de meesten. Dat persoonlijke kloppende hart van elk denkend individu is ooit ontstaan in de moederschoot, warm, nat en bovenal veilig. Het leven én het kloppen van het hart wordt doorgegeven, van generatie op generatie. De gehele mensheid bestaat uit kinderen van moeders. Vaders zijn niet zo belangrijk meer, en tevens inwisselbaar. Moeders blijven onmisbaar. Leven zoals wij dat kennen is uniek. We hebben zelfs geen kennis van enige andere vorm van leven buiten de Aarde. Misschien omdat het er niet is, misschien omdat wij het niet kunnen waarnemen. Waarschijnlijk het laatste.

Het leven is uniek, ieder individu is uniek. En heel misschien moet ik hier een kleine kanttekening bij plaatsen. Mijn kloppen van mijn hart is mij geschonken door mijn moeder, ze was een lieve godvrezende en zorgzame vrouw, haar hele leven heeft zij gewerkt. Feitelijk is mijn leven een voortzetting van allen die er voor mij geweest zijn. Ik ben de dwerg die op de schouders van een reus staat. Ik kijk verder over de bergen dan iedereen voor mij. Dr. Martin Luther King heeft de bergen gezien, maar ik heb er óverheen gekeken. Wij hebben het beloofde land gezien. Ik heb veel verder kunnen kijken dan alles en iedereen voor mij. Ik begin mijn wijsbegeerte met de conclusies van de grootmeesters voor mij. Dáárom kijk ik verder!

Het leven dat in mijn lichaam zit, is wel uniek maar minder uniek dan velen zouden kunnen durven voorstellen. Hetzelfde ‘unieke’ leven dat in mij zit, zit bijvoorbeeld ook in mijn zuster. Zelfde oorsprong, op zondag naar dezelfde kerk geweest, hetzelfde brood gegeten. Na het warme eten kwam de Tale Kanaäns uit de Statenvertaling. Het leven werd aan ons doorgegeven door onze ouders, en het werd gedeeld. Het leven wordt niet opnieuw gemaakt, er werd niets geschapen. Het leven werd vóórtgezet en het leven wordt nog steeds dóórgegeven. Oude mensen sterven, maar het leven gaat door! Uiteraard is er leven ná de dood. Terwijl het ene individu sterft, leeft de rest gewoon verder. Dát is mijn beweegreden om te stellen dat er geen nieuw leven is. Dát is de consequentie! Want dat maken van leven is nog steeds te hoog gegrepen. Er bestaat dus naar mijn gevoel geen ‘nieuw’ leven. Wel nieuwe individuen en steeds weer een nieuw bewustzijn, geen nieuw leven. Dat chemische of biologische proces van bloed dat door een bloedbaan gaat is miljoenen jaren geleden begonnen en is nooit opgehouden. De grote Jamaicaanse filosoof Bob Marley sprak niet per ongeluk over “One Life – One Love!” En het leven houdt pas op als alles en iedereen hartstikke dood is en de Aarde volledig is verzwolgen door de Zon. Ondanks dat men op dit moment in de biologie zeer ver is, kan men nog steeds geen leven schéppen. Er is nog steeds iets dat mist, dat ene, dat magische. Chemische processen kunnen in gang worden gezet. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een object met een zelfregulerende constante lichaamstemperatuur te maken. Kunstmatig bloed is net zo makkelijk te maken als kunstmatige zoetstoffen. In fabrieken kunnen celwanden gemaakt worden met een 3D-printer. En met recombinante DNA-technologie kan men tegenwoordig zelfs sleutelen aan de erfelijkheid, prachtig allemaal! Helaas, dat is vals spelen, dat is leentjebuur spelen met de reeds bestaande vormen van leven. Dr. Frankenstein ten spijt, leven scheppen lukt nog niet. Hoe men het ook wendt of keert. Het leven is iets dat je krijgt van een vorige generatie. Alles wat men er mee kan doen, is alles in stand houden, het leven doorgeven en de kwaliteit van het leven verbeteren.

Screenshot_11

Het is niet mijn broer . . .

Het leven is uniek. Elk leven is uniek. Hoewel er feitelijk maar één leven is voor alle mensen, en dát mondiale menselijke leven is het enige leven dat men deelt met alle anderen. Het is ook het enige leven dat men krijgt! Er is alleen voor elk individu een verschillend bewustzijn, maar dat staat náást het leven. Het bewustzijn is het doel en het leven is slechts het voertuig. Het geestelijke leven is afhankelijk van het lichamelijke leven, en niet omgekeerd. Er is geen enkel mens op de wereld die zelfstandig, onafhankelijk en geheel autonoom kan functioneren. Daarnaast is het zo dat de geest, het bewustzijn of desnoods de ziel niet buiten het lichaam kan. Een wederzijdse afhankelijkheid. De oorsprong van elk individu is de samenwerking tussen twee andere mensen (geweest), zonder die samenwerking komt er niets. Eten en drinken zou nog alleen kunnen. Aangespoeld op een onbewoond eiland, wat fruit plukken en wat visjes vangen. Maar een gesprek voeren, gedachten uitwisselen of zich voortplanten is als individu alléén niet mogelijk. Het leven én het voortbestaan van de mensheid is slechts mogelijk als dat leven gedeeld wordt. En daar komt nog iets bij. De mens of de burger, het individu behoort alleen iets te verwachten als hij een bijdrage levert. Het leven is een gift en niemand eist dat je er iets van gelijke waarde voor teruggeeft, maar dat wordt wel op prijs gesteld. Het is tegelijkertijd onbetaalbaar én gratis. Het leven schept verplichtingen én is vrijblijvend en optioneel. Het leven van de mensen is eigenlijk een sociaal gebeuren. Dit klink gek! Het is natuurlijk een platitude van hier tot ginder, maar het is echt zo. Er is geen mens ter wereld die alléén een broodrooster kan maken of een potlood. Zonder samenwerking en zonder hulp van anderen is het niet mogelijk een kind te baren en op te voeden. De kennis die bijvoorbeeld nodig is om een industrieel product te fabriceren is te groot voor één mens om te bevatten. Iedere arbeider in een industrieel proces heeft slechts een beperkte expertise en kennis van zaken over een klein gedeelte. Alleen als mensen samenwerken komen er grote resultaten. De oorsprong van mijn leven dank ik aan mijn ouders. ‘Bedankt Lieve Ouders’ – Piere Kartner. En alle ouders weer aan hún ouders enzovoort. Exact het leven dat in mijn lichaam zit, ‘stroomt’ daarom ook door de aders van mijn neven en nichten, achterneven en verder en vérder. Breid dat maar uit met alle nabestaanden van (over-) grootouders en bet-bet-overgrootouders etc. etc. Als we maar lang genoeg doorgaan, komen we in Sint Niklaas in België, want daar woont mijn broer. Mensen vragen soms hoe dat zit met mijn Erdalletje, mijn kroeskopje, mijn kleine broer. Of mijn moeder soms hertrouwd is nadat zij weduwe werd. Maar het is eenvoudig, om met Snip en Snap te spreken, het is níet de zoon van mijn vader en tóch is het mijn broer.

In de diepste zin van het bestaan zijn wij namelijk allen overdrachtelijk broeders en zusters. De complete mensheid bestaat geheel uit neven en nichten, ooms en tantes. Uiteindelijk delen we allemaal hetzelfde leven. Exact hetzelfde kloppen van het hart zit in elke borstkas, zelfs met een kunsthart of een ruilhart. Alleen de ritmes verschillen! Het leven is iets dat wij allen met elkaar delen. Het is een precair en uitgebalanceerd chemisch-mechanisch proces, maar alle mensen hebben de zelfde oorsprong, hetzelfde leven. Wij allen maken deel uit van dat ene unieke leven, de buitenkanten van mensen zijn verschillend, de systemen zijn gelijk. Soms bloedgroep A, soms B soms AB of vaker nog Nul. Sommige mensen hebben een gele huid en spleetoogjes, de ander is nét als mijn broer van hoogglanzend mahonie en wordt daarom dagelijks in de olie of was gezet en gepoetst. Kijk hem eens glimmen! Van oorsprong komt de hele mensheid uit Afrika, alleen sommigen zijn wat eerder vertrokken.

Screenshot_14

Terug in de evolutie, terug in de tijd, alles met een kloppend hart is van oorsprong van hetzelfde leven. Een deelgenoot of een voortzetting. En dit gegeven maakt dat er maar één leven is; namelijk het enige leven dat iedereen deelt met iedereen. Alles en iedereen, elk levend wezen is de opvolger en nabestaande van die eerste levende cel. Noem dit eerste levende wezen, die eerste cel, het eerste organisme dat het leven kon delen of zich kon voortplanten, noem dát nu eens God! Dan zit God in mij en in mijn gedachten, dan ben ik in het diepste wezen van mijn ziel een god. Noem God nu eens Liefde en overdenk dan eens hoe je liefde deelt zonder tegenprestatie, zonder verwachtingen. Delen vanwege het delen, omdat er genoeg is. Na talloze generaties ben ik nog steeds een exponent van dat eerste levende wezen, dat eerste organisme dat d ik bijvoorbeeld deel met Mahatma Ghandi en met Anne Frank. Ik wil hier nu niet opnieuw de hele Gaia-theorie her-uitvinden, maar het komt er wel op neer dat de hele mensheid en verder echt alle levende wezens samen-met-elkaar allemaal de erfgenamen van God zijn. Volgens Nietzsche is God allang dood, maar een stukje van God leeft nog in mij. Het zit in het diepst van mijn ziel, ergens ver weggestopt. Wij allen zijn de kinderen van ‘God’, de neefjes en de nichtjes. Jezus Christus was de Zoon van God, maar Johan Cruyff is dat óók. En Nelson Mandela. Wij allen zijn de erfgenamen, de voortzetters en de opvolgers van God. Misschien bestaat het God-deeltje. Een begrip uit de natuurkunde waar een theoretische koppeling met de biologie wordt gelegd. Terug redenerend zal het er wel zijn, misschien is God dat ene kleine verschil wat van een hoopje grondstoffen een levend wezen maakt. Een boel water en wat koolstoffen, wat mineralen en had-ik-op-school-maar-beter-opgelet.

Kijk uit! Daar komt Allah

Het is zo makkelijk om van een levend mens of dier een hoopje stinkende blubber te maken. Er tegenaan rijden met de auto volstaat, een kogel er doorheen, uithongeren of de adem afsluiten. De dood ‘scheppen’ is makkelijk. Het wordt veelvuldig gedaan, overal. Darfur, Syrië, de Oekraïne, Somalië en altijd om er financieel beter van te worden. Het leven beëindigen is makkelijk, het leven delen, doorgeven of volbrengen is een moeilijke opgave. Hoe dan ook, leven scheppen lukt geen mens. Het is dan daarom ook zo verschrikkelijk teleurstellend om te merken dat er nog steeds een hele cultus bestaat die niets anders doet dan dreigen met de dood en aanzetten tot het de dood injagen van mensen. Ik spreek uiteraard over de islam. Stel nu dat hetgeen ik beweer juist is. Stel nu dat er in ieder mens een stukje van God zit, dan is God pro-life! (Om het maar eens goedkoop te zeggen.) Kortom, in het verre verleden werd leven toegevoegd aan dode materie en plotseling hadden vanaf dat moment gedachten een huis. Gedachten kunnen zich vervolgens verplaatsen en doorontwikkelen alleen maar omdat mensen die gedachten in zich opnemen, heroverwegen en bewaren of direct doorgeven. Stel dat er ooit een God is geweest die het begin was van het leven, dan is ‘Hij’ de natuurlijke tegenstander van de islam. Want men kan niet vóór de vernietiging zijn, dus vóór de dood, en tegelijkertijd voor het leven. Een aanbidder van Mohammed kan niet voor kwaad zijn én de liefde voor het leven omarmen. Iedereen die niet voor het leven is, die kiest daarom voor de dood. Iedereen die niet elke dag het leven viert als een groot feest, die draagt niets bij. Het leven is vrijblijvend, maar een bijdrage wordt wel gewaardeerd. Meewerken, sociaal zijn, denken aan de toekomst of de vooruitgang. Dat is wat er ontbreekt in de islam. Er mag namelijk binnen de islam niet nagedacht worden. Er zijn in de islamitische wereld geen filosofische reuzen bij wie we op de schouders kunnen gaan staan. En dat is naar mijn mening een essentieel ding in het leven. Enerzijds is het leven fysiek, anderzijds is het leven puur geestelijk en overstijgt het ’t lichamelijke. Daarom moet er een keuze worden gemaakt, of kiezen voor het leven of kiezen voor de totale vernietiging. Een tussenweg is er niet.

Screenshot_15

Een hondenleven

Er bestaat een verschrikkelijk naar filmpje dat ik nooit tot het einde toe heb bekeken. Het gegeven is eenvoudig. Een man gaat zijn hond testen op gehoorzaamheid. Ik mag wel zeggen de ultieme test. Hij laat de hond op commando zitten op de spoorwegovergang. In de verte komt de trein, de hond wil weg maar wordt door zijn baas terecht gewezen en weer op de plaats gezet. Tot daartoe heb ik dat fragment gezien. De baas heeft zijn hond natuurlijk tweeënzeventig teefjes beloofd. Dan wordt de dood van de één het amusement van de ánder. Zo stel ik mij Allah voor; een hardvochtige klootzak! Nog minder waard dan een hoop stront. Allah is de ‘bedenker’ en uitdrager, de personificatie van ziekelijke gedachten. Een ander laten creperen voor het eigen misplaatste eergevoel en pervers plezier. Ziek, ziek, ziek tot op het bot en zelf incapabel tot het scheppen van leven of enige creatieve gedachte. Allah is een fictieve entiteit die de ander alle kansen ontneemt. De islam is niets anders dan een boel bangmakerij. Hij is een farce. Hij heeft geen toekomst. Mensen worden gedwongen om dingen te doen, nutteloze rituele handelingen te verrichten of zelfs te moorden. Ondertussen wordt aan Mohammedanen de mogelijkheid onthouden om van het leven te genieten. Sterker nog, er mag zelfs geen enkele relevante maatschappelijke bijdrage worden verricht. Nog tijdens het leven wordt de geest van de moslim gedood. Er blijft een gedrocht over, geestelijk mismaakt en zonder hoop op een toekomst. In principe zit hetzelfde leven dat in mij zit ook in moslims, alleen dragen zij niets bij tot het in standhouden van het leven. Want het menselijk lichaam is de tempel van de ziel. De gedachten die een huis hebben in een velletje rond wat botten, wat spieren en wat vet. De werkelijke waarde van een mens zit niet in de grondstoffen. Het enige van waarde dat een mens heeft, zijn de gedachten en de gevoelens, de geschiedenis, de traditie en de hoop op een betere toekomst, de Liefde! Alleen maar vreten en neuken is niet de zin van het leven. Ergens moet toch zelfs bij de meest simpele ziel het besef opdagen dat geen enkele doelstellingen van de islam ook maar enige waarde heeft. Het is totale zinloosheid!

Er moet verder worden gebouwd, verder worden gedacht. Misschien leren wij ooit wat de zin van het bestaan is, vijf minuten voor het einde van de Aarde. Nog vier en een halve minuut te gaan. En dan blijkt dat alles plotseling zin heeft gehad, alle pijn en al het verdriet, het geluk en het genot, de vreugde. Pas dan kunnen wij zeggen; “Het is volbracht!”

Screenshot_1

Door:
vanhetgoor
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

42 reacties op Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten!

 1. Joop Klepzeiker zegt:

  Ik heb dit eens geschreven op een Engelstalig blog

  The boundary of being is our DNA, so we( human kind )will be ¨¨always¨¨ floating between the little being and the big being
  How can we free ourself from the DNA jail ?
  If man understand that we are a part of everything and everything is a part of us fear will fall away and the compensation whit religion is not longer required to walk the pad of live to the big being (or bigger being )
  But all what is done in the little being will resonate in the big being.
  Are we creating continuously our temporal big being ?
  We could be what we call god if we could remember the truth.
  The truth that after the little being stops function the actions due time of existence will keep resonating in the big being and the parts of the little being will be transformed in a new little being without remembering of the old little being and his actions
  Is there a reality shift between the little being and the big being so we can not remember the truth ?
  Is understanding this the bridge to become really a part of everything without our DNA boundary
  Remembering is the key to be able to change even the reality temporal or not.
  Now the big question, what is holding us back from remembering ?

  If there is a controlling being in the big being it will be no god to me but just a little being who found the way to the big being free from something like DNA, it would be just one of the controllers of the realty , if you want the masters of the matrix.
  I have to keep that open , because i do not know why we can not remember the truth.
  we have a kind of Volatile memory in the universal machine, why????
  On purpose design t by the masters of the matrix or just an evolutionary thing in the journey from the little being to the big being.?
  I,am longing for a conclusive answer , i,am thinking about this but my brain is not big enough to comprehend all the implications in both situations
  There are new discovery,s about the the things we talk about, very interesting but if we look at something as observer from out the little being will we see the truth or just a translation of the truth.?
  Will we ever roam free trough he universe of all , is that our destination ?
  But from out my little being i advocate that we must give ourself ( humankind ) the time to find answers on my questions with out killing freedom of thinking and expression.
  If i wrote this on a saudi/ iran blog i was in jail and they would hang me
  , and that make me sad and sometime nihilistic about the future of mankind
  Why are we promoting cq supporting the islam so much are we not allowed to learn how to remember the truth ?
  If we learn this , the ways to control us are gone , only in the little being is there control and power over humankind.
  Let us walk trough different ways to the big being shoulder to shoulder as friends and beings in the universe of all

  Buddha
  We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.
  Buddha

  Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
  Buddha

  There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.
  Buddha

  Like

 2. lucky9 zegt:

  Over Allah kan ik kort zijn. Ofwel bestaat hij niet, ofwel is het een aartsleugenaar.
  Een normale God die het een beetje ernstig neemt met zijn eigen goddelijkheid, geeft toe dat hij zich vergist heeft als hij van idee verandert.

  Niet zo Allah. Niettegenstaande hij zichzelf duidelijk en veelvoudig tegenspreekt in zijn goddelijke openbaringen heeft hij het lef om toch te blijven volhouden dat hij het bij altijd het rechte eind heeft, ook wat betreft zijn vroegere vergissingen die hij corrigeert door radicaal van mening te veranderen.
  Mo was allicht ook een God in het diepst van zijn gedachten, en daarom moest iedereen die het niet met hem eens was er aan (geloven) en vond niets beter dan abrogatie in te voeren.

  De profeet (hahaha) was een vulgaire leugenachtige massamoordenaar, pedofiel en psychopaat, en zijn Allah een eenvoudige projectie in strijd met elke logica en wetenschappelijk inzicht.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Goed gezegd, Lucky9: “Ofwel bestaat hij niet, ofwel is het een aartsleugenaar.
   Beide aannames zijn aanvaardbaar, zolang er maar niet beweerd wordt, dat hij een personificatie zou zijn van Satan.
   Want dàt is een onwaarheid, een zwaktebod ook, waar ik me altijd tegen zal verzetten.
   Een zich gemakkelijk afmaken van de christenfundamentalisten is dat, een poging om hun eigen baantje schoon te praten.
   Want helaas: Allah is een God, zoals de hunne, en daardoor blijft het gevaar op de loer liggen, in dezelfde fouten te vervallen.
   Daarom plakken ze de Islam gemakshalve maar het etiket satanisch op. Maar, jammer voor ze: Zo eenvoudig ligt het niet.

   Like

 3. meneertje zegt:

  @vanhetgoor,

  Allereerst dank voor uw moedige poging om ons uw filosofie uit te leggen.
  Ik weet hoe moeilijk dat is, want ik heb er mijn hele leven ook een persoonlijke filosofie op nagehouden, die in sommige opzichten dicht bij de uwe ligt, en ik heb geprobeerd die anderen uit te leggen, maar ik heb gemerkt hoe moeilijk dat is.
  Vandaar dat ik uw poging “moedig” noem.

  Uw uiteenzetting (tot uw uitweiding over de islam en Allah, waarmee ik het vrijwel geheel eens kan zijn) doet mij sterk denken aan de colleges filosofie die ik in 1955 en volgende jaren bij Prof. Den Hollander (als ik zijn naam goed heb onthouden) volgde.
  Ook hij (duidelijk een volgeling van de Franse filosoof Bergson) ging uit van de eenheid van het leven, de ene levensstroom waaruit alle leven, ondanks de individuele verschillen tussen de mensen en andere levensvormen, voortvloeide.

  Ik vond dat een interessante gedachte waarover ik veel heb nagedacht (meer dan vijftig jaar geleden, maar ook nog af en toe, doch telkens weer, in latere jaren).

  Ik vind de grondgedachte uiterst interessant, maar ik ben in mijn eigen denken daar toch van afgeweken. Ik hecht namelijk doorslaggevende waarde aan het zelfbewustzijn van de mens.
  Ik ben van mening dat die allesomvattende levensstroom in principe wel bestaat, maar dat er door het ontstaan van elk individu een nieuw bewustzijn ontstaat dat een breuk kan betekenen met die levensstroom.

  “Kan betekenen”, schrijf ik, want ik heb (door diepgaande vragen te stellen aan mensen die dicht bij mij stonden), bemerkt dat slechts weinig individuen zich diep bewust zijn van het feit dat zij door hun “zelf” als het ware losgekoppeld zijn van die ene allesomvattende levensstroom.

  Ik heb dat losgekoppeld zijn zelf intens beleefd, maar ik moet toegeven dat het eigenlijk geen prettige ervaring is. Ik kon echter niet anders dan het zo beleven; het drong zich onweerstaanbaar aan mij op.
  Er is een zekere vrijheid van denkmogelijkheden voor nodig om het te beleven. De overgrote meerderheid van de mensheid heeft, denk ik, niet die mogelijkheid. De strijd om het bestaan, het zorgen voor het brood voor morgen, neemt vrijwel alle ruimte in hun bewustzijn in beslag. Godsdiensten (of eventueel ideologieën als fascisme en communisme, die in veel opzichten op godsdiensten lijken) helpen om het restje op te vullen en kant en klare oplossingen voor de “zin van het leven” te leveren.

  En onder degenen die wel de luxe hebben om over hun eigen leven diep na te kunnen denken, overheerst naar mijn mening de sterke behoefte om slechts die ene levensstroom te zien en zich daarbij op de een of andere wijze (door middel van godsdienst of ideologie) aan te sluiten.
  Men weigert (onbewust in de regel) om heel diep in zichzelf af te dalen en de fundamentele eenzaamheid van de mens te onderzoeken. Geen wonder, want dat is afdalen in de diepste eenzaamheid en tot op zekere hoogte in de diepste zinloosheid. Want de waarheid is dat het leven zinloos is en slechts door toeval is ontstaan en wie wil dat nu graag beseffen?!

  En vandaar dat men zich gretig aansluit bij systemen die de kant en klare oplossingen leveren; de godsdiensten en daarop in principe lijkende ideologieën.

  Waarvan de meest gruwelijke, meest mensonterende de islam is. Dat ben ik helemaal met u eens.

  Like

  • meneertje zegt:

   Herstel:
   Die hoogleraar filosofie heette Oldewelt. Prof. Den Hollander was, als ik mij niet vergis, de hoogleraar sociologie.
   Aan prof. Oldewelt bewaar ik overigens zeer goede herinneringen. Hij was een zeer beminnelijk mens en gaf bijzonder boeiende colleges. Hij heeft mij twee maal voor een tantamen filosofie bij hem (ruim) laten slagen.

   Like

   • vanhetgoor zegt:

    @meneertje, het is een bekend feit dat steeds als het tijd is voor een bepaalde ontwikkeling dat er onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan een oplossing. Soms krijgen verschillende mensen dan geheel zelfstandig een vrijwel gelijke ingeving. Als de bedoeling goed is dan is het resultaat ook vaak goed. Uiteindelijk geloof ik ook dat wij als mensheid in zijn geheel op den duur wel alles uitgedacht zullen hebben. En dat àls er een god bestaat dat deze niet onnoemelijk groot is, maar juist onmetelijk klein. Er bestaan voor mijn gevoel wel universele waarheden. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Elk mens heeft onvervreemdbare rechten, etc. Als iets de waarheid is en onomstotelijk zal worden bewezen dan is het heel goed mogelijk dat er op verschillende vlakken met elkaar gewerkt kan worden, dóór-bouwen op het bestaande fundament van anderen, met bouwstenen van anderen, of slechts door anderen geïnspireerd! Het mooie van de waarheid is dat wij nooit de enige zijn die hem totaal in pacht hebben. De waarheid kan door verschillende mensen allemaal tegelijkertijd en allemaal als eerste worden uitgedacht en opgeschreven. (het kan echt ! )

    De westerse maatschappij is superieur, maar zeker nog niet volmaakt. Alle andere levensvormen van mensen hebben allemaal hun zwakke kanten, ergerlijk of vervelend, verderfelijk zelf! Alle systemen waarbij raciale genocide en rituele of politieke moorden zijn toegestaan zoals de islam zijn de kanker voor de mensheid. Pol Pot, Stalin en Mao hebben in het geheel NIETS bijgedragen aan de mensheid en aan de menselijkheid. Zij gebruikten niet de macht om de mensheid verder te helpen, maar begeerden de macht vanwege de macht. Het zelfde geldt voor sulletjes als Charles Tailor, Adolf Hitler en Mark Dutroux, de ziekelijke jacht naar geld, eer en genot. Het zal allemaal een doodlopend pad blijken te zijn.

    Overal ter wereld schreeuwt men om bevrijding van al die uitzichtloze systemen. Iedereen wil de zelfde kansen, iedereen wil de geest vrijmaken van beperkingen. Uiteindelijk zal iedereen overal ooit eens op een zelfde punt komen. Dat is het bewijs van de universele waarheid, die kan op meerdere manieren worden bereikt. Voor ons in het westen loopt het via het Christendom, maar zal zich later verder ontwikkelen. Echter de joods-christelijke basis mag natuurlijk nooit verneukt worden met de islam. Voor Azië had dit een post-Boeddhistische maatschappij kunnen zijn, ware het niet dat het communisme roet in het eten heeft gegooid. De ontwikkelingen zijn daar honderden jaren achteruit gezet. In zekere zin is de ontwikkeling van hogere niveaus van verstand een luxe. Het lukt alleen als er voldoende mensen zijn die kunnen nadenken en er ook de moeite voor nemen en er de tijd voor kunnen vrijmaken. Daarom hoeft men ook niets van de islam te verwachten, er is te veel tijd en te veel geld maar de basis van waarden en normen ontbreekt. Daarom zal er nooit zoiets ontstaan als een islamitische wijsbegeerte. De moslim zal pas mens kunnen worden zodra het islamitische systeem tot de grond toe is afgebroken en minutieus tot in detail is vernietigd.

    Like

 4. Vederso zegt:

  Hoewel ik het leven op onderdelen misschien anders ervaar, toch een mooi tekst.

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Wie is eigenlijk de ouwe meneer die Adam met zijn fingers aanraakt?Dat is niet Jezus Christus zo als dat in de bijbel geschreven staat,Johannes 14,1-14 Christus vertroost Zijn discipelen
  8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
  9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
  Is de ouwe man in de koepel van het Sixtijnse kappel mischien toch Jupiter?

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   @Lucky Bee. Die oude man en die jongere man zijn niet de Vader en de Zoon! Het is de Heere God en Lazerus, niet de arme Lazerus (uit het Nieuwe Testament) die uit de doden is opgestaan, maar de rijke dwaas Lazurus die puur vanwege zijn rijkdom in de hel is terecht gekomen. De vingers van die twee raken elkaar niet, en dat kan ook niet want er is een onoverbrugbare kloof tussen de hemel waar de Heere God zit en de hel waar Lazerus verblijft.

   De rijke dwaas vraagt aan God of hij een van een overledene vanuit de hemel naar de Aarde kan sturen, met een boodschap aan de broers van Lazerus. Een waarschuwing zodat deze hun leven kunnen beteren en dat zij daarom kunnen voorkomen dat zij in de hel terecht komen. Maar het antwoord is eenvoudig, zelfs als er iemand uit de doden opstaat is dat voor de broers van de rijke dwaas geen reden om hun leven te beteren, want zij hebben reeds de boeken en de wijze lessen van de profeten, en dat moet voldoende zijn.

   Like

 6. Joop Klepzeiker zegt:

  citaat : Want de waarheid is dat het leven zinloos is

  Ikkes : Wat een nihilisme , zo erg ben zelfs ik nog niet afgedaald ! en het geeft een ultieme waarheid.

  Misschien is mijn uiterst bescheiden bijdrage niet duidelijk, wat ik zeer voor mogelijk houd, maar voor mij is de zin van het leven de zoektocht naar het waarom van het niet kunnen herinneren van de waarheid .

  Waarom hebben we een volatiel geheugen ?

  De transformatie van het kleine zijn naar het grote zijn .

  Is die zoektocht nu eigenlijk niet de natuurlijke opdracht aan de mens , is dat nu waarom wij verschillen van ander bestaansvormen op aarde omdat we kunnen vragen waarom !

  Het zou immers toch redelijk eenvoudig moeten zijn om in de grote pan soep van de interactieve universele krachten een collectief niet volatiel geheugen te hebben, zijn we als mensheid nog niet vergenoeg geëvolueerd om dat inzicht te kunnen dragen of is het wat anders.

  Daar heb ik geen antwoord op, en dus ook geen waarheid maar wel een berg vragen.

  En voor mij zijn die vragen de zin van het leven , want ik ben een mens !

  Als ik de antwoorden zou hebben zou ik iets wezen wat we in het algemeen god noemen, voor mij meer een wezen wat de weg gevonden heeft van het kleine zijn naar het grote zijn en wat zich bevrijd heeft van zijn dna gevangenis.

  Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Angst komt voort uit het niet beseffen dat we een onderdeel van het alles zijn en het alles is een onderdeel van ons.

  Na dit besef is er geen plaats meer voor religie, maar gaat de geest open en is in staat om de werkelijk zoektocht te beginnen naar de antwoorden op de vragen waarom.

  De mens is niet alleen maar een onderdeel van een heel groot mechanisme waarvan we nu in een tijdperk zijn aangeland waarin we net een heel klein inzicht aan het verkrijgen zijn.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zeker niet! Leg het ‘onderdeel’ onder de filosofische microscoop en men ontdekt, hoe oneindig veel méér de mens is…..

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    En hoe uniek hij eigenlijk is in de aardse biotoop, zo uniek dat hij er eigenlijk niet echt in past, zijn wij vreemdelingen op een vreemde planeet ?

    Waarom zijn wij zo uniek ?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Geen idee, maar we ZIJN het.

    Like

 8. Joop Klepzeiker zegt:

  Heer Bron soms zijn er onderwerpen die zo interessant zijn om verder uit te diepen, maar een blog gaat zo snel dat het eigenlijk geen geschikt medium hiervoor is, is hier een oplossing voor ?

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   De enige oplossing die ik kan bedenken, is om zo´n artikel enige tijd “sticky” te maken op de voorpagina. Dat betekent dus dat het artikel een tijdje bovenaan blijft staan en nieuwere artikelen er automatisch onder verschijnen.

   E.J.

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Tja dat is wat te veel gevraagd, maar mijn mening is dat dit onderwerp eigenlijk wezenlijk het bestaan van de mens afvraagt.

    Like

 9. Joop Klepzeiker zegt:

  Gewoon om even om het even.

  De werkelijkheid

  Wij allen leven in een vertaling van de werkelijke werkelijkheid onze zintuigen zijn immers niet geschikt om de interactie van de universele krachten te beschouwen we zien alleen een vertaling daarvan welk wij de werkelijkheid noemen.

  Het vreemde is dat wij allen in het kleine zijn die werkelijkheid gelijk zien, een aangeleerd iets vanuit ja vanuit wat ? toch maar een collectief geheugen in een vertaling van de werkelijke werkelijkheid, waarom ??

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Collectief geheugen……Doel je nu op wat Jung het ‘collectieve onderbewuste’ noemt?

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Herstel: ónbewuste bedoelde ik.

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    mm, Jung, nee dat bedoel ik niet, ik heb het over een bewust collectief geheugen, hoe kan ik iets kennen wat onderbewust is en het dan ook nog eens collectief maken.

    Als wij samen naar iets kijken in de werkelijke werkelijkheid kan ik niet oordelen hoe jij dat ziet dat is de beschouwer individueel, maar collectief is de ervaring van de vertaling die wij dan de werkelijkheid noemen binnen de afspraken uit een collectief aangenomen werkelijkheid, de matrix zoals je wilt.

    Maar is dat nu niet wat vreemd we creëren dus onze eigen werkelijkheid en ter gelijkertijd een collectieve waarheid, waarom is dat zo waarom is dat zo ingebakken in ons zijn ?

    Die oude filosofen en intellectuelen zijn best aardig om te lezen en een goed basis maar ze waren o zo vaak verkeerd , niet te verwijten want ze hadden niet de info die wij nu tot onze beschikking hebben.

    Ik heb het dan ook over een puur mathematische technische benadering waaruit mijn waarom vragen komen

    Like

  • BertG. zegt:

   Uiteindelijk blijken we toch in een lijstje van zoogdieren te vallen/onder te verdelen. Erfelijke eigenschappen wellicht. DNA? Bepaalde genen die jij mee krijgt en andere weer andere genen. Dat is een soort van collectief geheugen, volgens mij. En een dierlijk ingebakken instinct. Zonder dat je weet, weet je b.v. wat gevaar is.
   En een extreem aanpassing vermogen. En iedereen gaat daar weer anders mee om.

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Naar mijn beste weten zijn wij de enige specie op aarde die zich het waarom afvraagt, waarom is dat zo ?

    Like

 10. meneertje zegt:

  Het is voor de mens kennelijk uiterst moeilijk om te geloven dat dat ene leven dat hij leidt, werkelijk alles is en dat er niets op volgt.
  Ik heb natuurlijk diezelfde moeilijkheid beleefd. maar door mijzelf er telkens er weer aan te herinneren dat mijn leven ooit zo maar is begonnen en dat ik van al die ontelbare eeuwen die daaraan vooraf gingen niets weet dan wat ik uit externe bronnen kan putten (in reïncarnatie geloof ik beslist niet), werd het mij mogelijk in te zien dat het eigenlijk niet anders dan logisch is dat er na het leven niets meer volgt.

  Wat ooit zo maar begonnen is, moet wel (logischerwijze) ook zo maar eindigen.

  Dat dit inzicht tot volslagen nihilisme zou moeten leiden, is volgens mij niet waar.
  Een mens kan inzien dat hij alleen maar een aangenaam leven kan leiden als hij tot een zekere harmonie met zijn medemensen komt. (Het woord “zinvol” vermijd ik opzettelijk: zinvol is in dit verband alleen maar wat door de individuele mens als zinvol wordt bestempeld; er zijn geen objectieve criteria voor)

  Zo kom ik dus toch nog aardig dicht bij de visie van vanhetgoor terecht!

  Like

  • Republikein zegt:

   Geloof het geloof, of niet, wat ieder wilt.
   Nog niet zolang geleden hoorde ik iemand zeggen dat de zin van het leven de zin in het leven is. Te kort door de bocht? Lacht Boeddha ons uit?

   Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    Ik heb het dus ABSOLUUT niet over geloven, maar over een puur pragmatische realistische mathematische technologische verklaring van de interacties van de universele krachten, het waarom .

    Het waarom wij niet vrij door het all kunnen reizen en gebonden zijn aan een dna gevangenis, we zijn immers niets anders dan een samenklontering binnen de grote pan soep van de universele krachten, wie of wat houd ons tegen om werkelijk een bewust onderdeel te worden van de werkelijke werkelijkheid, waarom zijn wij gebonden aan een matrix

    Like

   • Joop Klepzeiker zegt:

    lees dit eens
    Human Genome
    http://www.world-mysteries.com/sci_1.htm

    Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Voor mij is dat helemaal niet moeilijk zoals u zou kunnen lezen uit mijn bijdrage, maar er blijven echter wel een berg vragen die schreeuwen om een antwoord.

   Like

  • BertG. zegt:

   En hier kan het niet meer dan eens zijn. Anders werkt het niet.

   “Een mens kan inzien dat hij alleen maar een aangenaam leven kan leiden als hij tot een zekere harmonie met zijn medemensen komt.”

   En dood is dood in mijn begrip. We lopen doelloos rond en doen maar wat.

   Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Mag ik dat harmonie van u uitbreiden tot een harmonie met het al, want ten slotte zijn wij daar een onderdeel van en het al is een onderdeel van ons.

   Like

 11. Republikein zegt:

  @Joop Klepzeiker 20.38
  Niet vrij door de ruimte reizen heeft m.i. te maken met ons stoffelijk lichaam, daarna is het misschien wel mogelijk, althans is er genoeg informatie op het internet te vinden over deze materie, maar dat weet u misschien beter dan ik[zeg de gek.]
  Tijd, zegt men, is er niet, hebben mensen voor houvast en schema gemaakt
  Een helderziende kan de nummers voorspellen van de lotto, hij/zij weet niet voor welke datum,
  kan dus binnenkort zijn, kan ook nog 500 jaar duren.
  Iemand die zegt dat hij/zij helderziend is en erbij vertelt dat hij/zij dat niet mag mededelen van gene zijde is een charlatan.[de getallen bedoel ik, dat heeft u wel begrepen]

  Like

 12. Avidia zegt:

  (Mohamed) leefde in de woestijn, hij kreeg een visioen, (dat krijg je weleens in de woestijn)
  Hij zag Allah en die gaf hem regels hoe te leven, hij schreef ze allemaal op, nou komt het:
  hij schreef ze op, waarop??? Was er plotseling papier in de woestijn? En die Mohamed kon helemaal niet schrijven, die leefde in de woestijn, dus hoe kon hij de regels van Allah opschrijven. Conclusie allemaal verzinsels van de moslims. Dit verhaal is bedacht om de moslims onder de knoet te houden omdat het een los zootje volk was en nog steeds is.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat doet ook nogal denken aan de Leer van de Mormonen:
   Volgens Joseph Smith ‘daalde er een Engel uit de Hemel af, die hem de hele geschiedenis van de Mormonen, gegraveerd op gouden platen overhandigde -opgesteld in het Chaldees, geloof ik- en hem opdracht gaf, ze in het Engels te vertalen en de vertaling op schrift te stellen. (De goeie jongen was praktisch analfabeet en Chaldees zal hij niet beheerst hebben, maar dat vertalen lukte hem dus door middel van ‘Goddelijke inspiratie.’) Natuurlijk wilde men nadien weten, waar die ‘gouden platen’ dan ergens gebleven waren, maar dat loste hij op door te verklaren, dat die, na voltooiïng van het vertaalwerk, door dezelfde Engel ‘weer ten Hemel gedragen waren.’En zo klopte het allemaal weer wonderwel.
   Oh ja, de Polygamie -door hem netjes een ‘meervoudig huwelijk’genoemd, werd op die gouden platen nog níet geopenbaard: Dat viel hem pas later in, toen hij eenmaal een gevestigd profeet met vele volgelingen geworden was. Kijk, dat die hele mormoonse leer gebaseerd was op onzin en fantasterij was nog tot dààr aan toe, maar ik heb nooit kunnen begrijpen, hoe vrouwelijke mormonen die polygamie -je kunt beter spreken van polygynie, want de tegenhanger, polyandrie, komt bij hullie niet eens ter sprake, hebben kunnen verdragen: Een groter onrecht is nauwelijks denkbaar. Wel frappant, dat ze ook dit aspect gemeen hebben met de Islam; ook die hele geschiedenis van het opschrijven vertoont immers de nodige overeenkomsten.

   Like

 13. Avidia zegt:

  Maar hoe het allemaal ontstaan is, zullen wij nooit te weten komen omdat in den beginnen geen pen en papier was, geen taal, niemand weet hoe het toen was, dus een discussie hierover is zinloos, ik ben eerder geïnteresseerd hoe het verlopen is, hoe kwam de taal in de wereld en het schrift, en kom niet aan met de Babylonische spraakverwarring, daar geloof ik ook niet in. Het is interessant om te weten te komen hoe al die talen in de wereld ontstaan zijn en ook in het schrift. Antwoord graag!!!

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   @Avidia
   Een wijs man (Driek van Wissen) heeft ooit eens gezegd: “Taal is het voertuig van de geest.” Door middel van taal kunnen we gedachten overbrengen, het zelfde geldt uiteraard voor het schrift, dat is een voortvloeisel van de wens om gedachten te delen met anderen. Spraak is nog toereikend voor een gezellige avond, maar de mensen die er morgen zijn moeten er ook deelgenoot van kunnen worden, daarvoor is het schrift ontstaan. Tegenwoordig zijn er om gevoelens te delen ook nog film en muziek, hoewel het daarbij moeilijker wordt om gedachten over te brengen. Voor de gedachte is het schrift een soort tijdmachine, want een gedachte kan op die manier de tijd overleven en op een ander moment in de geschiedenis weer verder opgepakt worden. Misschien zal later blijken dat Google een volgende stap is in het rijtje van spraak en geschrift. We kunnen nu online het werk van duizenden wijsgeren doorspitten, met Google kan worden gefilterd zodat de ruis niet meer hoeft op te vallen. Wellicht is de zoekmachine met zijn werkelijk onbeperkte verspreidingsdrang van reclame en ongewenste mededelingen de volgende stap in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

   Like

 14. Avidia zegt:

  Een aanvulling, in Adam en Eva geloof ik ook niet in, dat is wel het toppunt, twee mensen die een heel ras veroorzaken, dat is incest, belachelijk gewoon.Hoe kan een redelijk denkend mens dit geloven.

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   Adam en Eva zijn een gedachte, pas later heeft men geredeneerd dat zij hebben moeten bestaan. Vóór de eerste mens en zijn vrouw aren er apen. Pas toen de aap rechtop ging lopen, met spraak gedachten en gevoelens kon overbrengen, pas toen was er sprake van het begin van de mensheid, ik denk ook niet dat er één mans persoon aan het begin heeft gestaan, maar ik geloof dat er wel een eerste denkende aap is geweest die zijn diepste gedachten onder woorden kon brengen, we noemen hem Adam. Maar ik denk niet dat hij echt zo heette. De eerste denkende mens. Terwijl iedereen weet dat het veel belangrijker is wie de moeder is dan wie de vader is.

   Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Lees dat nu eens anders in de bijbel, neem die rib als een dna string en de creatie van het volk als genetische manipulatie, dan zou het wel mogelijk kunnen zijn.

   Like

 15. Joop Klepzeiker zegt:

  “There is more faith in honest doubt than in all your Creeds”

  – A. L. Tennyson

  Like

 16. Joop Klepzeiker zegt:

  ..There is rebirth of character, but no transmigration of a self. Thy thought-forms reappear, but there is no ego-entity transferred. The stanza uttered by a teacher is reborn in the scholar who repeats the words.
  Only through ignorance and delusion do men indulge in the dream that their souls are separate and self-existent entities. Thy heart, O Brahman, is cleaving still to self; thou art anxious about heaven but thou seekest the pleasures of self in heaven, and thus thou canst not see the bliss of truth and the immortality of truth.”

  — Buddha

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s