Greenpeace – Misdadigers tegen de menselijkheid

Screenshot_34

Een interview met de oprichter van Greenpeace, Dr. Patrick Moore. Hij beschuldigt Greenpeace van misdaden tegen de menselijkheid en heel veel leugens. Hieronder het volledige interview dat hij aan de Zwitserse “Weltwoche” gaf:

Patrick Moore, Greenpeace is in Zwitserland populairder dan ooit tevoren, sinds Vladimir Poetin de Zwitser Marco Weber en andere activisten in de gevangenis liet smoren. U vecht tegen Greenpeace. Slaat u daarbij de plank niet volledig mis?
Niet ik, maar Greenpeace slaat de plan volledig mis. Natuurlijk zijn veel mensen onder de indruk als ze van de acties van de mensen van Greenpeace horen, bijvoorbeeld van hun actie in het noordpoolgebied. Maar heeft het echt zin wanneer activisten met een schip, dat door diesel wordt voortbewogen, een olieplatform aanvallen om ons daarmee te vertellen dat we van onze zucht naar fossiele brandstoffen af zouden moeten komen? Als Greenpeace een zeilboot gebruikt zou hebben, zou ik een zeker respect voor hun daad gehad hebben. Toen ikzelf nog als activist op zee onderweg was om atoomproeven in Alaska te verhinderen, had ik toch zelf ook niet een atoombom aan boord.

Maar om in het noordpoolgebied naar olie te boren, vormt een enorm gevaar voor het milieu.
Het is niet gevaarlijker dan dit te doen in de Atlantische Oceaan of in de Chinese Zee. Natuurlijk moeten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen reduceren. Maar voor Greenpeace bestaat er altijd alleen maar zwart en wit. Haar activisten willen ons wijsmaken dat fossiele brandstoffen iets ergs zouden zijn, hoewel ze er zelf gebruik van maken. Ze noemen CO2 een schadelijke stof, hoewel deze in werkelijkheid de belangrijkste voedingsstof voor alle leven op deze aarde is. Zonder CO2 zouden er geen planten en dieren bestaan.

Nogmaals: als er in de Poolzee een ongeluk zou gebeuren, zoals dat in de Golf van Mexico in 2010, zou het vanwege het ijs zeer moeilijk zijn om een lek op de boden van de zee te dichten.
De olieplatforms van de Russen in het noordpoolgebied zijn speciaal gemaakt voor de omstandigheden daar. Natuurlijk zijn er altijd risico´s als je olie naar de oppervlakte brengt. Maar olie is ontstaan uit voormalige planten en plankton. Het is een organische substantie.

Desalniettemin zou de schade voor de natuur in het noordpoolgebied bij een lek enorm zijn.
Nee. De schade zou lokaal zeer beperkt zijn. Als er in het noordpoolgebied olie in zee terechtkomt, wordt het door de kou onmiddellijk hard. En net zoals overal in de wereld wordt olie door zeeorganismen afgebouwd. Maar kijkt u eens: We hebben olie nodig om de burgersamenleving te laten functioneren. Iedere dag moeten er auto´s rijden, moeten er vliegtuigen opstijgen en moeten er vrachtwagens rijden om levensmiddelen te distribueren. Sommige mensen beweren dat dit alles beter zou gaan met elektrische accu´s. Maar dat klopt niet. Accu´s kosten enorm veel geld en bezitten maar een levensduur van enkele jaren. Elektrische auto´os zullen nauwelijks meer dan een aandeel van 1% van het gemotoriseerde verkeer bereiken – tenzij men plotseling veel betere accu´s zou kunnen maken. Zolang er nog fossiele grondstoffen in de bodem zitten, zullen de mensen deze delven.

En daarmee de klimaatverandering bespoedigen.
Wie beweert te weten hoe het klimaat zich ontwikkelt en daarbij steunt op computermodellen, voelt zich te zeker. Zulke modellen kunnen niet betrouwbaar voorspellen wat er gebeurt. Al zestien jaar lang is er nu geen sprake van een verdere opwarming van de atmosfeer, hoewel het CO2-gehalte in deze periode duidelijk is toegenomen. De promotors van de klimaatverandering beweren nu dat het slechts om een vertraging van de aardopwarming zou gaan wegens enkele natuurlijke invloeden. Ze houden echter aan de these vast dat de broeikasgassen grotendeels het klimaat bepalen. Geologisch gezien bevinden we ons in een tussen IJstijd. Er kan ieder moment een nieuwe IJstijd beginnen. In de loop van de laatste miljoenen jaren is het CO2-gehalte van de atmosfeer drastisch gedaald. Als het verder af zou nemen, zouden er op zeker moment geen planten meer groeien. We kunnen dus van geluk spreken dat de concentratie van het CO2 dankzij menselijke activiteit weer iets verhoogd werd. Het CO2-gehalte kan nog veel meer stijgen, met positieve effecten op de plantengroei en de voedingsmiddelenproductie. De wereld is vanwege de aardopwarming in ieder geval niet in vlammen opgegaan.

Nog niet.
Dat zal hij in de toekomst ook niet. Ik beweer niet dat de waarschuwende stemmen voor de klimaatverandering het volledig fout hebben. Maar ik beweer dat ze er geen idee van hebben of ze het goed hebben met hun thesen. In de wetenschap is men verplicht tot een sceptische houding, zoals deze aan de dag werd gelegd door Galileo en Copernicus. Deze politiek gekleurde wetenschappers willen ons wijsmaken dat we er niet aan zouden mogen twijfelen, omdat alles duidelijk zou zijn. Ze denken dat ze goden zijn.

Ook al is het niet voor de volle honderd procent duidelijk dat er een catastrofale aardopwarming dreigt, zouden we nu moeten handelen. Voor alle zekerheid.
Helemaal niet. Want we zouden met een snelle afkeer van fossiele brandstoffen een nog grotere catastrofe voor de mensen kunnen veroorzaken dan die gevreesd wordt door de aardopwarming. De aardopwarming is echter geen catastrofe. We lezen weliswaar dagelijks over extreme weerstoestanden. Zelfs de Wereldklimaatraad moet echter toegeven dat er geen signalen bestaan voor meer stormen. Desondanks beweren bepaalde activisten steeds opnieuw het tegendeel. Die denken dat ze een kristallen bol in hebben en weten wat de toekomst zou brengen.

Screenshot_35

Dr. Patrick Moore

Een van uw grote geschillen met Greenpeace is uw betrokkenheid voor kernenergie. In Amerika bestaan, in tegenstelling tot Europa, talrijke milieubeschermers die zich uitspreken voor kernenergie om daarmee de klimaatverandering te bestrijden. Voor u gelden echter waarschijnlijke andere redenen.
Absoluut. Ik waarschuw de promotors van kernenergie altijd om niet alles in te zetten op de kaart van de klimaatverandering. Voordelen van atoomenergie bestaan er immers genoeg: er ontstaan geen schadelijke stoffen in de lucht. De effecten op het milieu zijn over het algemeen gering. Bovendien is er voldoende nucleaire brandstof voor 200.000 jaar of nog langer. En atoomstroom staat betrouwbaar 24 uur per dag ter beschikking. Volgens mij is waterkracht weliswaar de beste manier om elektrische stroom te produceren. Zwitserland met haar bergen verkeert wat dat betreft in een gunstige situatie. Maar de op één na beste manier is kernenergie. Daarna komt stroom uit gas. Daarentegen zou men echter alleen kolen moeten gebruiken voor de stroomproductie wanneer er geen alternatieven zijn.

Wat ging er door uw hoofd toen de reactors in Fukushima explodeerden?
Daar zijn geen reactors geëxplodeerd. Het was een waterstofmengsel dat geëxplodeerd is. In Tsjernobyl, ja, daar is de reactor geëxplodeerd.

Maar het was een ernstig ongeluk in Fukushima.
Zeker. Schuld daaraan waren de Japanners, omdat zij grote fouten bij de indeling van de installatie hebben gemaakt. Vooral de plaatsing van de noodstroom aggregaten te dicht bij zee. Dit ongeval had gemakkelijk vermeden kunnen worden. Ik hoop dat de Japanners hun lesje geleerd hebben. Maar tot nu toe is er geen mens gestorven vanwege dit ongeval. Op basis van onderzoek bij de bestraalde overlevenden in Hiroshima weet men dat er ook in de toekomst geen dodelijke slachtoffers te verwachten zijn. In Hiroshima hebben alleen mensen, die een bijna dodelijke dosis straling hebben gekregen, een iets hoger risico om op latere leeftijd kanker te krijgen. De straling rondom de kerncentrale in Fukushima is veel te gering voor negatieve effecten op de gezondheid. Het is veelmeer de evacuatie zelf die grote gevolgen voor de gedupeerde bevolking heeft. Wat betreft Tsjernobyl kwam de Wereldgezondheidsorganisatie tot de conclusie dat men de bevolking beter daar zou kunnen hebben laten waar ze was, in plaats van haar te verhuizen.

Men moest de bevolking rondom de kerncentrale Fukushima toch in veiligheid brengen.
Op het moment van het ongeval was de evacuatie zeker noodzakelijk. Maar de mensen zouden sneller hebben kunnen terugkeren dan nu het geval is. Ze zijn veel te bang voor geringe radioactieve straling.

Na Tsjernobyl werd gezegd dat de russen schuldig zouden zijn. Nu beweert u dat het ongeval van Fukushima de schuld van de Japanners is. Daarvoor golden de Japanse kernreactors echter als veilig. Waarom zouden we erop moeten vertrouwen dat de kernreactors in Europa en Amerika veiliger zijn?
Als het ongeval van Fukushima het ergste is dat er kan gebeuren, blijf ik een voorstander van kernenergie. Kijkt u eens naar de geschiedenis van de kernenergie: nog nooit is er daardoor ook maar een mens in Duitsland, Zwitserland of Amerika gestorven. Omgekeerd hebben explosies door fossiele brandstoffen of de luchtvervuiling door de verbranding van kolen ontelbare mensenlevens geëist. Zelfs door waterkracht zijn er al vele mensen gestorven vanwege dambreuken. Iedere technologie gaat onvermijdelijk gepaard met een bepaald aantal dodelijke slachtoffers. Ieder jaar worden er 1,2 miljoen mensen in het verkeer gedood. Heeft men daarom het autoverkeer verboden? Nee. In Duitsland zijn drie jaar geleden 53 mensen gestorven, omdat ze biologische sojaspruiten gegeten hebben. Heeft men daarom biologische sojaspruiten verboden? Nee. Sinds Tsjernobyl is er geen enkel slachtoffer meer gevallen door radioactieve straling.

Vernieuwbare energieën zoals wind en zon zouden beter zijn.
Wind en zon zijn geen alternatieven, omdat ze onbestendig zijn. Er bestaat geen technologie om voldoende wind- en zonne-energie voor een betrouwbare stroomvoorziening op te slaan. De subsidiëring van wind- en zonnestroom maakt enkele mensen rijk, ruïneert echter tegelijkertijd de energie-infrastructuur, wat steeds duidelijker wordt. Dat zal nooit functioneren met de wind- en zonnestroom.

U was op een rondreis door Europa om te werven voor de genetisch veranderde “Golden Rice”. Deze zou een middel tegen gebrek aan vitamine A zijn, een van de ergste gezondheidsproblemen wereldwijd. Waarom deze rondreis door Europa?
Omdat men met “Golden Rice” een einde zou kunnen maken aan een humanitaire catastrofe. Ieder jaar sterven er 2 miljoen kinderen, omdat zij niet voldoende vitamine A krijgen. Maar de mensen van Greenpeace en hun vrienden zijn zó tegen het inzetten van “Golden Rice”, dat ze ons leugens voorschotelen.

Welke?
Ze beweren dat “Golden Rice” niet gecontroleerd zou zijn op mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Dat klopt niet. De rijst werd bij kinderen getest, er waren testen in de praktijk. Desondanks boezemt Greenpeace moeders angst in en vertelt hen dat ze hun kinderen zouden vergiftigen als ze hen “Golden Rice” te eten zouden geven. Greenpeace waarschuwt voor hypothetische gevolgen voor de gezondheid, terwijl er ieder jaar miljoenen kinderen sterven wegens gebrek aan vitamine A. Terwijl “Golden Rice” een duurzame oplossing voor dit probleem zou zijn, omdat zelfs hele arme mensen zich rijst kunnen veroorloven.

Screenshot_37

Greenpeace zegt dat er betere methodes bestaan om het gebrek aan vitamine A te bestrijden.
Ja, Greenpeace beweert dat de gedupeerden gewoon meer groente zouden moeten eten om genoeg vitamine A binnen te krijgen. Dat doet me herinneren aan Marie Antoinette, die de honger lijdende bevolking van Frankrijk vertelde dat als ze niet genoeg brood had, ze gewoon koek moesten eten. Ook vitamine A pillen, zoals die worden gepropageerd door Greenpeace, zijn geen alternatief voor “Golden Rice”. Want meestal ontbreekt er een infrastructuur om de pillen te verdelen. Greenpeace zou haar geld kunnen inzetten om de noodlijdende bevolking te helpen. Maar nee, de organisatie heeft het geld nodig voor campagnes tegen “Golden Rice”, alleen omdat het gentechnisch veranderd is.

U beschuldigt Greenpeace wegens het verzet tegen “Golden Rice” van misdaden tegen de menselijkheid. Dat is toch overdreven.
Overdreven? Er sterven 2 miljoen kinderen – ieder jaar. In de Filippijnen werden onlangs testvelden voor “Golden Rice” vernietigd. Daar zat Greenpeace achter. Met zulke acties vertraagt  de teelt van “Golden Rice” nog meer. Volgens internationale rechtbanken gaat het om een misdaad tegen de menselijkheid wanneer men willens en wetens groot leed veroorzaakt of de dood van mensen op de koop toe neemt. En dat is precies wat Greenpeace doet.

U was een van de oprichters van Greenpeace. U hebt de organisatie in 1986 verlaten. Was dit vrijwillig of werd u hiertoe gedwongen?
Vrijwillig. De leiding van Greenpeace had geen wetenschappelijke opleiding, maar begon destijds een wereldwijde campagne tegen het toevoegen van chloor aan water. Maar chloor is heel belangrijk voor de openbare gezondheid. Het doodt bacteriën in het water. Ik kon niet achter deze campagne staan.

U zei destijds dat Greenpeace steeds meer door extremisten werd beïnvloed. Welke soort extremisten?
Nultolerantie extremisten. Nultolerantie kan in bepaalde gevallen juist zijn, bijvoorbeeld wat betreft atoomoorlogen of de toenmalige Apartheid in Zuid-Afrika. Maar Greenpeace wil iedere vooruitgang verhinderen, bijvoorbeeld in de biotechnologie of de energiewinning. Deze mensen onttrekken zich aan iedere redelijke discussie. Het ergste is dat Greenpeace de mensheid als iets slechts voorstelt, als een soort kanker van de planeet. Het tegendeel is waar: Wij mensen zijn wezens van de natuur, we zijn deel van de evolutie. Om alleen maar negatieve dingen aan de mensen en positieve aan de natuur toe te schrijven, is complete onzin. Maar met het denken worden onze kinderen immers al ingeënt. Zoiets vergiftigt het verstand van onze kinderen. De belangrijkste les van de ecologie luidt dat alle wezens gelijkwaardig tot het leven van deze aarde behoren.

Uw bekendheid berust vooral op het label “oprichter van Greenpeace” en ex-activist. Is het juist om dit label 28 jaar na uw vertrek nog te voeren?
Dat is mijn loopbaan. Ik heb geholpen Greenpeace op te bouwen, 15 jaar lang. En deze prestatie wordt door Greenpeace misbruikt.

U was na uw tijd bij Greenpeace lange tijd werkzaam als adviseur. U werkte o.a. voor “Asia Pulp & Paper”, een groot Indonesisch houtbedrijf dat ervan beschuldigd wordt regenwoud te vernietigen.
Ik heb de onderneming geholpen duurzaam te werken.

U werd door dit concern gebruikt, opdat het een groen jasje kon aantrekken.
Dat is propaganda van de Groenen.

Screenshot_41

Wat hebt u precies gedaan voor “Asia Pulp & Paper”?
Ik heb de bosbouwkundige methodes van de onderneming onder de loep genomen, bekeken vanuit het oogpunt van duurzaamheid en milieubescherming. We hebben goed samengewerkt. Alles was volledig transparant. Er mankeert niets aan “Asia Pulp & Paper”. Dat zijn geen aliens of zo. Ze planten alleen bomen om hout te winnen. Hout is een volledig vernieuwbare stof.

Maar deze onderneming verwoest regenwoud op de meest vreselijke manier.
Dat is onzin. De onderneming velt bomen, opdat er nieuwe kunnen groeien. Alles is volledig legaal. De firma respecteert internationale standaards op het gebied van de houteconomie. Ze heeft toestemming van de regering om de gebieden te gebruiken waarin ze werkzaam is.

Tropische houtsoorten zijn problematisch.
In Europa is 99,9% van de bossen verdwenen. Indonesië bezit nog altijd meer dan 50% van zijn oerwouden. Het land heeft plannen, volgens welke minstens 25% van deze oerwouden behouden blijven. De Europeanen eisen meer dan ze zelf voor het behoud van hun eigen bossen hebben gedaan. Moet men de Indonesische regering verbieden industrie te vestigen? Moet het haar verboden worden aan landbouw te doen en bomen te planten? Moet ze er vanaf zien voedingsmiddelen te produceren? We zouden meer respect moeten opbrengen voor het Indonesische volk voor datgene wat het doet.

Bestaan er helemaal geen serieuze bedreigingen voor natuur en milieu?
Jawel. De grootste bedreiging is altijd de landbouw. Als we voeding produceren, komen we er niet omheen de natuur terug te dringen. Hiervoor bestaan geen alternatieven. Daarom is het belangrijk om in te zetten op intensieve landbouw en intensieve bosbouw. Ook zouden we gebruik moeten maken van moderne technologie en wetenschap om op zo weinig mogelijk hectare grond zoveel mogelijk voedingsmiddelen te kunnen produceren. Het beste middel tegen armoede en overbevolking is om de landbouw te mechaniseren en te moderniseren.

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Climategate, Desinformatie, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Linkse Kerk, Milieu, praatjesmakers, Socialisten. Bookmark de permalink .

10 reacties op Greenpeace – Misdadigers tegen de menselijkheid

 1. Avidia zegt:

  Dat wist ik al eerder, daardoor ben ik geen lid meer van Greenpeace, ik werd lid om het behoud van de zeehondjes, daar heb ik iets mee, zo schattig met die mooie oogjes, jaaaaa, ik ben sentimenteel, ik beken het, zou ze allemaal willen hebben en verzorgen, maar die Greenpeace is niet wat ze uitbeelden te zijn.

  Like

  • bigljohn zegt:

   En de politiek slaagt er nog steeds niet in om het uitmoorden van de walvis tegen te gaan. Telkens als er weer een conferentie belegd word, zijn de afschieters weer in het voordeel.
   De walvis word afgeschoten voor studies en wetenschappelijke onderzoek zeggen de afschieters dan. De praktijk leert echter dat het walvisvlees een zeer gevraagd en winstgevend product is. Het uitsterven van de walvissoort speelt dan een ondergeschikte rol als het om veel geld verdienen gaat. Is er ook een organisatie die zich inzet voor het behoud van de walvis ?

   Like

   • Q zegt:

    Sea Shepherd is een organisatie die zich zeer gewelddadig opwerpt voor de walvis. De herders van de zee … kots !

    Het vangen van een vis en hem opeten is geen moord.
    De walvis is niet aan het uitsterven.

    U laat zich in uw gedachten leiden door de emoties als van een kind. Bah !

    Like

  • bigljohn zegt:

   Q en Bert, bedankt voor jullie verhelderende, vriendelijke en alwetende reacties. Maar niet heus !

   Like

 2. s breget zegt:

  Moeten wij Nederlanders hem nu veroordelen of executeren (zo als bij Wilders )omdat hij de waarheid spreekt .Wij hebben tenslotte een regering s partij die deel neemt aan deze onmenselijke acties kijk maar hoever ze gaan om tweedeling in NL te brengen en een deel van de NL burgers op te zetten die het onderspit moeten delven door op te komen voor de koppen schopper s van hun kinderen ,stroomstoten tegen oude opa’ en oma’s maar dat zijn de zieligers ,meelopers net als de Marokkaanse jeugd die alleen in grote groepen één enkeling pakken .

  Like

 3. vanhetgoor zegt:

  Hij lijkt mij een verstandige man. Ik kende Dr. Patrick Moore niet maar wat hij verteld heeft klinkt zeer aannemelijk. Echter ik wil nog wel een kleine kanttekening plaatsen. Over atoomenergie, ik weet dat mensen bang zijn voor alles wat ze niet kunnen zien. Zoals daar zijn Allah, en ook de Heer God en in het bijzonder atoomenergie! Wat mensen niet begrijpen is gevaarlijk, welnu ik heb een heel ander argument tegen atoomenergie dan anderen. Het is moeilijk uit te leggen, ik moet een parallel gebruiken. Vroeger kregen kinderen een Euro zakgeld per week. Dan renden ze op zaterdagochtend naar de winkel en kochten alle snoep die te koop was. Maar wat gebeurt er nu als kinderen, tien, honderd of duizend Euro krijgen. Dan komt er een overvloed aan snoep, meer dan er opgegeten kan worden. Het zelfde geldt voor atoomenergie, in het verleden kon er net zoveel hout worden verstookt als er dat jaar was gekapt, er kon niet meer worden gekapt dan er in de bossen was gegroeid. Toen was vraag en aanbod dus volkomen in balans. Later kwamen er kolen bij, toen kon er meer worden gestookt dan er dat jaar aan zonlicht in de bossen was neer gestraald, toen de aardolie werd ontdekt ging het erergieverbruik van de mensheid weer omhoog. Nu verbruikt de hele mensheid meer energie per jaar dan dat er bij komt. Vroeger werden bossen en dode dieren in veenlagen opgeslagen, dat verdikte zich en werd na eeuwen en eeuwen aardolie. Maar nu zijn er geen nieuwe lagen veen en organisch afval dat kan worden omgezet in aardolie, dus niets komt er meer bij. Wel wordt het verbruikt, en dat is nu juist het gevaar, want op dit moment zijn we bezig om alle energie te verbruiken die honderdduizenden jaren is opgeslagen. Als het op is dan is het op, eigen schuld dikke bult. Maar nu komt mijn punt: atoomenergie zorgt voor een directe fysieke extra opwarming van de omgeving, niet door de broeikas gassen, maar rechtstreeks. Het is maar een klein beetje in vergelijking met de zon, maar die miljarden MegaWatts verstoren de balans. Net als een kind met duizend Euro aan zakgeld in de week de balans verstoort. Ik zou graag met Dr. Patrick Moore hier over van gedachten wisselen.

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Kernenergie op basis van splitsing van uraan235 of andere zware isotopen is uiteindelijk niet de oplossing, omdat ook deze grondstoffen op zullen raken. De oplossing moet gezocht worden in kernfusie, waarvoor de grondstof waterstof kan zijn, die overvloedig voorkomt in de vorm van water. Na vele tientallen jaren onderzoek heeft men dit nog steeds niet onder de knie.

   Like

 4. Syrier zegt:

  Ik heb de hele stuk niet gelezen,maar dat soort dingen wist ik allang.
  Ik heb heel wat ngo’s en organisaties geschreven en van geen enkele een antwoord gekregen.
  Voor mij was het duidelijk.Nu zie ik de manipulatie’s in Syrie door Unhcr en de anderen en ook de spionage werk door deze clubjes in rusland moet men niet onderschatten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s