Taqiyya rechtszaak in Birmingham

Screenshot_31

(Door: Enza Ferreri)

Op dinsdag 8 april zal Tim Burton, chef/directeur Radio van de Britse partij ‘Liberty GB’, om 10:00 voor het gerechtshof in Birmingham verschijnen.Hij is door de West Midlands Politie beschuldigd van ernstige raciale pesterij, vanwege een paar tweets over Fiyaz Mujhal, waarin hij hem “een leugenachtige verspreider van klachten noemt en een Taqiyya kunstenaar”.Fiyaz Mujhal, oprichter en directeur van de organisatie Tell Mama [Measuring Anti-Muslim Attacks; (die anti-moslim aanvallen beoordeelt)], kwam onder de publieke aandacht, toen hij door Andrew Gilligan van de ‘Telegraph’ werd ontmaskerd, omdat hij, na de Woolwich moord, had geknoeid met  enkele feiten en cijfers over “anti-moslim aanvallen”.

Deze onthullingen, samen met eerdere ontdekkingen van discrepanties tussen officiële cijfers van de politie en die van Tell Mama – die zowel de cijfers als de toename van anti-islamitische misdaden had opgeblazen – leidden ertoe dat de financiering van de organisatie door de overheid werd gestaakt. Toen al had zij  £ 375.000 van de Britse regering ontvangen.

Taqiyya is de religieuze toestemming, en inderdaad een deugd, waarmee, in het belang van de islam, moslims aan ongelovigen een valse voorstelling van zaken mogen geven, in het bijzonder wanneer de moslims in de minderheid zijn, zoals dat in Groot-Brittannië het geval is. Dit is een gevestigde en aanvaarde doctrine in de islamitische wetgeving. Het westerse publiek is over de islam misleid en is gaan geloven dat de laatst genoemde voor wat betreft zijn ethische visie fundamenteel vergelijkbaar is met het christendom. Vervang God door Allah, Jezus door Mohammed en je hebt nog steeds dezelfde morele geboden: heb je vijanden lief, wees welwillend tegenover niet-moslims en gij zult niet liegen en geen valse getuigenis geven. Dit is verre bezijden de waarheid.

Screenshot_32Liberty GB, een pas opgerichte conservatieve en patriottische partij, probeert in dit proces het gebruik van Taqiyya centraal te stellen. Gezien de speciale positie die de Taqiyya inneemt in de relatie tussen moslims en niet-moslims, met name in landen met een niet-moslim meerderheid, zal Liberty GB, als die erin slaagt deze zaak openbaar te maken, de Britse en westerse mensen de betekenis en de aard van de Taqiyya beter doen laten begrijpen en dan zal daarmee de partij  er ook in slagen om de hele aard van de islam met betrekking tot ons te laten begrijpen.

Een bijzonder probleem, dat Liberty GB van plan is om onder de publieke aandacht te brengen, is het volgende: als een moslim op de koran zweert, hoe kan zijn eed in de rechtbank worden aanvaard als een proclamatie van de waarheid van zijn getuigenis, wanneer hetzelfde boek waar hij op zweert hem goddelijke toestemming geeft om te liegen?

De islamgeleerde, professor Hans Jansen, zal volgens plan op het proces verschijnen om als getuige-deskundige een verklaring over de Taqiyya te geven.

Nog meer details:
www.raymondibrahim.com

Liberty GB heeft op 8 april om 09:30 buiten het gerechtshof in Birmingham een demonstratie ‘betoging voor de vrijheid van meningsuiting’ georganiseerd. De verdachte Tim Burton zal om 09:15 bij de rechtszaal verschijnen en dan vanaf 9.30u in het hoofdgebouw beschikbaar zijn om te worden ondervraagd.

Met vriendelijke groeten,
Enza Ferreri, hoofd voorlichtingLiberty GB

Screenshot_34

Paul Weston, partijleider van Liberty GB

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Islamisering, Islamkritiek, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken, Taqiyya, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

10 reacties op Taqiyya rechtszaak in Birmingham

 1. treintrien zegt:

  Toch opmerkelijk, dat ‘onze’ Hans Jansen daar een verklaring mag geven.
  Dat was twintig jaar geleden toch ondenkbaar, zo’n kritische noot in de rechtszaal.
  Pure winst!

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Oh, even nadenken hoor: Die Fiyaz Mujhal is dus ontmaskerd als leugenaar, Tim Burton stelt dit feit in een paar tweets aan de kaak en wordt vervolgens gedagvaard wegens ‘ernstige raciale pesterij…..’ De wereld op z’n kop, zogezegd, al mag het geen verbazing wekken in een land, dat op het punt staat, juridisch de Sharia in te voeren zoals we recentelijk konden lezen! Waanzin, waanzin…..Maar geweldig, dat ónze Hans Jansen hierbij betrokken wordt om deze zaak eens grondig te ontleden! En dat ten dienste van LibertyGB, de partij waarvan ik persoonlijk nog steeds de hoogste pet op heb! De zoveelste schrijnende aanleiding, maar interessant kan het worden! Hopelijk worden wij hier op de site zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte gehouden!

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Theresa, ook al zijn het leugenaars, je mag niet aan de moslims komen.

   Hij kan de ene keer wel liegen, maar de andere keer wordt hij wel beschermd:

   Ook al is hij een bedrieger en een leugenaar, je mag hem zo niet noemen..

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Wachteres, Toch wil dat nog niet zeggen, dat Burton daar uiteindelijk voor veroordeeld moet worden.
    Gebeurt dat wèl, dan weten we meteen hoe de vlag hangt en dat de islamisering van GB een feit is.
    Maar zover is het nog niet en we kunnen nu meteen eens zien, wat ‘onze’ Hans Jansen aan deze zaak gaat bijdragen! Wie weet bewerkstelligt die kanjer wel een wonder!
    En, al met al, het gaat spannend èn interessant worden, vind je ook niet?

    Like

   • Wachteres zegt:

    Ik ben inderdaad benieuwd hoe het afloopt Theresa

    Like

 3. Vederso zegt:

  Wel een beetje lang, maar heel interessant, Tim Burton met Robert Spencer.

  Like

 4. lucky bee zegt:

  Ik zal best de Britten willen helpen maar tegen hun eigen wetten, The Commonwealth politiek, kan ik als Nederlander niet veel helpen dat moeten de Britten zelf doen.Smijt the Domminion politiek in de vuilnis emmer.

  Like

 5. vanhetgoor zegt:

  Naar mijn mening is een rechtssysteem waarbij de leugen deel uit kan maken van rechtspraak en van de getuigenis geen lang leven beschoren. Een rechtssysteem dat leugens toestaat kan alleen functioneren als het in de oppositie is, als het schulkt aan de macht maar niet als het de macht veroverd heeft.

  We hoeven daarom niet bang te zijn voor de sharia of voor islamitische advocaten en rechters. Het kan niet bestaan. Om recht te laten gelden, om recht te spreken en om rechten te laten gelden is het vooraleerst noodzakelijk dat er één uniforme taal is. Zonder calibratie en als er geen gemeenschappelijke normen en waarden zijn is er geen gesprek mogelijk. Daarom kan de leugen wel werken als de werkelijkheid er niet toe doet, maar als de realiteit een werkelijkheid is geworden, als de islam niet langer de terreur is die de bestaande orde om zeep helpt, dan kan het niet meer. Er bestaan geen landen met de sharia als enige wet. Die landen kunnen namelijk niet functioneren omdat er geen duidelijkheid meer is. De sharia kan alleen werken in landen waar een op westerse leest geschoeide wet is, alleen waar normen en waarden zijn kan men gebruik maken van taqiyya om de eigen wil door te drukken. En wel om reden dat een leugen tegen een leugen een onwerkbare situatie oplevert. De leugen is alleen een wapen tegen de gevestigde orde, maar de leugen is geen wapen tegen de islam. Een wapen tegen de islam is de openbaarmaking, met een leugen vang je niets aan tegen de islam, omdat een leugen tegen een leugen die eerste leugen niet opheft maar de onduidelijkheid vergroot. Een leugen tegen een leugen versterkt die leugen slechts.

  Tegen taqiyya helpt alleen de ontmaskering. Tegen de islam kan alleen de waarheid worden gebruikt om deze te bestrijden. In de basis bestaat de gehele islam enkel en alleen uit leugens. Met leugens kunnen geen leugens bestreden worden, het gezonde verstand is het enige dat kan werken, logica en rede maar bovenal het duidelijk in de openbaarheid brengen van de islam is laatste redding voor de beschaving. En jammer maar helaas voor de moslims, de Mohammedanen en de islamisten; de islam kan niet functioneren zonder beschaafde wereld. Er bestaat geen autonome luis, geen zelfstandige teek of een zelfvoorzienende parasiet. De bloedzuiger heeft een nek nodig van een organisme dat wel werkt. De moslim heeft een maatschappij nodig op wiens kosten hij kan leven. Zonder slavernij had de islam nooit het eerste millennium overleefd. Zonder roofovervallen had de islam nooit de eerste honderd jaar doorgekomen. Zonder kindermishandeling, onderdrukking en seksisme had het islamitische gezin niet meer bestaan. Alleen omdat de islamitische leugens worden doorgegeven blijft er een onderklasse in de maatschappij die het moet hebben van de domheid van mensen om voort te blijven gaan.

  Zodra de moslim zelfstandig moet gaan leven is het snel gedaan met de pret, zodra er een islamitische rechtbank bestaat is het afgelopen met sharia goedgekeurde taqiyya, honger en rechteloosheid zijn de enige vooruitzichten van de islam. Kortom een beestenwereld!

  Like

 6. vctleman zegt:

  Ook Rutte kabinet keert zich bikkelhard tegen de eigen bevolking. 

  M. Rutte samen met de gewelddadige linkse oproerkraaiers uit de zestiger en zeventiger jaren!

  Mark Rutte wil maar 1 ding: Minister-President worden! en wel ten koste van alles.Het is dan je reinste kiezersbedrog, er is nauwelijks een VVD-er te vinden die opteert voor nog meer Moslims, moskeeën en islamscholen, terwijl meer dan 80% van de moslims hier van uitkering leeft!?Terwijl overbevolking door cultuur vijandige immigranten de situatie nog desastreuzer maakt, wordt het verraderlijke beleid van PVDA voortgezet. Illegaliteit wordt niet strafbaar, pas na 10 jaar recht op een uitkering en uitkeringen naar de moslimlanden worden niet verlaagd, instroom van de Moslims wordt niet beperkt! VVD had in zijn partijprogramma belooft dat de migratie sterk zou moeten worden beperkt, maar dat gebeurt niet, integendeel.
  Maar Mark gaat zijn gang maar, met de PVDA zijn ze weer de verkeerde weg zijn ingeslagen! VVD stemmen en de PVDA krijgen, dat is als een BMW bestellen en een Trabantje geleverd krijgen. En ja, dat is bedrog.
   R. Plasterk (PVDA) Islamiseert de politie!

  PVDA ministers financieren een nieuw project dat gericht is op het bevorderen van de islam binnen de politie, openbare lagere en middelbare scholen !

  Politieke partijen en gemeentes willen niet weten bij welke complot ze betrokken zijn! 

  Moslims met een opstelling alsof ze in een islamitisch land wonen en tweeduizend jaar westerse cultuur naast zich neer mogen leggen. Met de hoogste minaretten en de grootste moskeeën willen zij uitdagend demonstreren dat ons land een islamitisch gebied geworden is.
  Nederlanders verlaten hun wijken en straten. Daar is Turks of Arabisch de voertaal geworden. Het zaaien van haat door het citeren van teksten uit koran en hadith wordt hier toegestaan omdat zij slechts hun heilige boeken citeren. Dat valt dan onder onze vrijheid van godsdienst en wordt getolereerd. 

  Nog een stapje verder en onze overheid staat ook het moorden in naam van de profeet toe. Dat staat immers ook in hun heilige boeken. 

  Islamitische massa’s zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse, Arabische staatsambtenaren die de religieuze diensten in de grote moskeen binnen Nederland verzorgen. Verder zijn zij hecht georganiseerd in verenigingen en moskeekoepels onder buitenlandse leiding met buitenlandse financiering en Nederlandse subsidies. 

  De rol van de militaire en religieuze Arabische en Turkse politiek staat hierbij centraal. Zij vormen geen Nederlandse etnische minderheden, maar de voorhoede van buitenlandse islamitische mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden (het Trojaanse paard) en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. Hierdoor kunnen Turken en Arabieren over aantal jaren ons land beschouwen als een provincie. 

  Men zal moslims duidelijk moeten maken dat de leer van Mohammed in een vreedzame en beschaafde samenleving niet getolereerd kan worden. 
  Er zijn harde en ingrijpende maatregelen nodig om de islamisering van ons land en van heel Europa tegen te gaan. 

  Met ingehouden adem kijken we toe hoe de epische samenwerking met de oude garde zich voltrekt.

  Rutte moet zich schamen!

  Tijdens de campagne zei Rutte nog, dat de VVD geen breekpunten nodig had, omdat deze partij zich houdt aan zijn beloftes! Nu, dat merken we dus! Hij belazert schaamteloos de kiezer waar hij bij is en dat zal zich enorm wreken! Wat een onwaarachtig persoon en dat moet Nederland weer op de rails brengen?

  Linkse activisten zijn nu respectabele leden van een links en zeer kapitalistisch establishment. de PvdA (een club die tot het laatste moment vriendjes bleef met islamitische dictaturen zoals er in Arabische landen en D66, Groen Links (de rest van de ideologische linkse failliete boedel zoals communisten, pacifisten en politieke radicalen, maar wel het gedachtegoed uitdraagt waar mee Volkert van der Graaf sympathiseerde). Nederland is als natie afgezakt tot derde wereld land, welke de verkiezingen hebben gestolen d.m.v. list en bedrog. De tweede kamer is een vergaarbak van Moslim lobbyisten, fundamentalisten en gelukzoekers die uitsluitend met zich zelf bezig zijn. Een nieuwe speeltuin van de Turkse en marokkanse nationalisten, infiltranten, moslim dictators als partners! Deze groep, welke sterke narcistische trekjes vertoont, staat totaal buiten de samenleving en het ontbreekt hen aan iedere vorm van empathie. Ondanks dat ze geen enkel draagvlak meer hebben, gaan ze door met hun afbraakbeleid, desnoods met steun van beroepsactivisten en D66.

  Rutte voert de plannen van PVDA uit … terwijl, ruwweg 80 % van de moslims hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie leeft: herhalen de heren, R. Plasterk, M. Rutte, Timmerman, A.Petchold hetzelfde verhaal: “Het is het fundamentele recht van alle wereldburgers om zich in Nederland te vestigen met dezelfde rechten (uitkeringen) als iedere Nederlander” 

  Het is dus puur ideologisch…De hele problematiek is kunstmatig gecreëerd door zogenaamd ideologische progressieve partijen, D66, PvdA, CDA, Groen Links, SP , die door massale immigratie een nieuwe multiculturele samenleving zouden maken, zonder kennis of inzicht in de gevolgen van hun hervormingen. Alleen mag de multiculturele samenleving niet te dicht bij de villa’s van welgestelde progressieve tweeverdieners komen!

  Kiezersbedrog van VVD; VVD, PvdA. Een pot nat, leugenaars, oplichters en bedriegers zijn het die hun eigen onbekwaamheid, hebzucht, afgunst en andere onhebbelijkheden dagelijks spuien in het openbaar.Wat een amateuristisch gepruts. Dit moet ons dan besturen. Al die top-inkomens bij de immigratieindustrie een PVDA bolwerk, al die top-inkomens bij de instellingen die in handen van de PVDA zijn. Kijk eens naar PVDA’ers als Kok, F. Timmerman, R. Plasterk, Lodewijk de Waal, Herfkens, te veel om op te noemen.

  Mensen met tonnen salaris en zij willen niets terug betalen of inleveren.

  Misschien dat dan de werkende kleine man eindelijk eens iets extra kan krijgen.Zorg, huizenmarkt, banenmarkt zijn totaal verwoest. Hoe vaak heeft de VVD in de regering gezeten sinds 1945? De VVD is net als de andere gevestigde partijen schuld aan de puinhopen. Als je in sprookjes gelooft kom je bedrogen uit. Hou er rekening mee dat de instroom van Trojanen gestaag doorgaat. Veel kansen om het tij te keren krijgen we niet meer… Wie hierop dorst te wijzen wordt beticht van vreemdelingenhaat, onderbuikgevoelens en verketterd als extreem rechts, reactionair, nazi’s, fascisten, racisten en populisten.

  Onze maatschappijhervormers staan intolerant en antidemocratisch op hetzelfde niveau als moslims die anderen uitschelden voor huichelaars, zwijnen, apen, erger dan beesten, duivelsdienaars en de slechtsten der schepselen. Artikel 1 van de grondwet is kennelijk niet van toepassing op deze “progressieve” partijen en de islam. Het dient alleen als wapen tegen iedereen die het niet eens is met de “progressieve” partijen die ons terug willen werpen naar de allervroegste middeleeuwen. 

  Like

 7. Pingback: Memorial Day in de USA | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s