“Voor een veldslag van Apocalyptische dimensie”

Screenshot_12

Hamed Abdel-Samad

Hij bevestigt dat de islam “fascistoïde trekken” heeft – en wordt daarom bedreigd: De Duits-Egyptische publicist Hamed Abdel-Samad rekent af met de religie, waartoe hij zelf behoort. Een interview.

De schrijver Hamed Abdel-Samad woont in Duitsland, maar veilig is hij hier niet. De 42-jarige leeft onder permanente politiebescherming, want hij heeft vijanden. Tot geweld bereide, fanatieke vijanden, die zijn dood willen, omdat hij de islam beledigd zou hebben en de profeet Mohammed. De Duits-Egyptische schrijver zegt openlijk zijn mening en bekritiseert die moslims, die zichzelf boven anderen verheffen en er voor zichzelf aanspraak op maken de enige juist interpretatie te hebben over wat de enige ware leer, de ware islam zou zijn. Zijn boek “De ondergang van de islamitische wereld” leverde hem veel kritiek op. Zijn nieuwe boek verschijnt op 1 april en heeft als titel: “Het islamitische fascisme”. In Cairo openlijk geuite theses hadden een fatwa tot gevolg: “Wanted Dead” – niet: “Gezocht, dood of levend”, maar alleen “dood”. Hij moest onderduiken. Maar hij zweeg niet en is ook in de toekomst niet van plan zich te laten intimideren.

Die Welt: Onlangs werden 529 Egyptische Moslimbroeders door een rechtbank in het Opper-Egyptische Minia in een juridisch zeer bedenkelijk snel proces ter dood veroordeeld. Nog eens 683 aangeklaagden dreigt hetzelfde lot. Wat is uw mening over deze processen?

Hamed Abdel-Samad: Zo schrikt men geen terroristen af, maar creëert nieuwe martelaars, die een voorbeeld voor een nieuwe generatie Allahstrijders worden! De Moslimbroeders profiteren het meest van dit vonnis, want plotseling spreekt de wereld niet meer over hun voortdurende terreuraanslagen, maar over het onrecht dat hen wordt aangedaan. Zulke vonnissen zijn symptomatisch voor de radeloosheid van de Egyptische staat in de omgang met het terrorisme. Zo leg je het geweld niet aan banden, maar verdiep je de splitsing en polarisatie in het land.

Die Welt: Belasten zulke processen dus de toekomst van Egypte en daarmee de vermoedelijk volgende president, veldmaarschalk Abdel Fattah al-Sisi, die zojuist zijn kandidatuur bekendgemaakt heeft en duidelijk favoriet is?

Abdel-Samad: Al-Sisi geldt voor veel Egyptenaren als de nieuwe brenger van voorspoed. De verwachtingen die in hem gesteld worden, zijn heel hoog. Hij weet echter zelf dat het land enorme problemen heeft, die hij niet kan oplossen. Hij weet ook dat dezelfde massa´s, die hem nu hartstochtelijk bejubelen, ook tegen hem zullen demonstreren, zoals zij gedemonstreerd hebben tegen Hosni Moebarak en Mohammed Morsi, omdat zij hun wensen naar stabiliteit en welstand niet konden vervullen. De tijd van de dictatuur is voorbij. Maar de afwezigheid van dictatuur betekent niet automatisch de komst van de democratie.

Die Welt: U bent überhaupt zeer pessimistisch wat betreft de toekomst van de Arabisch-islamitische wereld over het algemeen. U komt dadelijk met een nieuw boek, uw vierde. Volgens mij wordt u steeds radicaler in uw theses. Bent u het met mij eens?

Abdel-Samad: Nee! Ik hoor vaak dat ik een radicale denker en een dwarsligger zou zijn. Ik ben alleen maar een verstandig denkend mens, die het beestje bij de naam noemt. Dat was ik altijd. Ik provoceer niet als ik zeg dat de islam fascistoïde trekken heeft.

Die Welt: Maar dat is toch minimaal semantisch scherper dan alles wat u daarvoor gezegd of geschreven hebt. Het begrip fascisme in verband met de politieke islam is in ieder geval nieuw…

Screenshot_1

Abdel-Samad: …voor Duitsers klinkt dat misschien opvallend en provocatief. Maar wat is fascisme? Het is een politieke religie, met waarheden, met profeten, met een charismatische leider, die met een zogenaamde heilige opdracht is uitgerust om de natie te verenigen en de vijand te verslaan. Dat is de islam ook, haarscherp. Het fascisme verdeelt de wereld in vriend en vijand, bij de islam zijn het gelovigen en ongelovigen. De samenzweringstheorieën in het fascisme, het gevoel van vernedering en van het tekort gekomen zijn, deze wraaklust en de ontmenselijking van de vijanden zijn allemaal in de islam te vinden, vooral in de taal van de politieke islam. Het mengsel van minderwaardigheidscomplex en het streven naar wereldheerschappij; tussen machteloosheid en almachtsfantasieën, dat verbindt de radicale islam en het fascisme. Ik schrijf in mijn boek immers over de 14 thesen van Umberto Eco met betrekking tot het oerfascisme. Daar vinden we alles: De cultus van de overlevering, de houding tegenover het moderne en de contrarevolutie tegen de Verlichting, de samenzweringstheorieën, de hanigheid. Het enige dat de radicale islamieten ontbreekt, is de vernietigingsmachinerie zoals deze ter beschikking stond van het stalinisme en het nationaalsocialisme. De radicale islam leed meerdere nederlagen, werd echter nooit vernietigend verslagen – anders dan het fascisme in Duitsland en Italië. Dat is de reden waarom het islamitische fascisme zich zo slepende houdt.

Die Welt: U zou zo ver gaan om te zeggen dat de politieke, fascistische islam de wereld met een Derde Wereldoorlog zou bedekken als het de kans kreeg een vernietigende oorlogsmachinerie te creëren?Abdel-Samad: Ja, misschien niet direct een wereldoorlog, maar we zullen een veldslag van Apocalyptische dimensie beleven. De radicale islamieten zouden een wraakveldtocht tegen de ongelovigen voeren. Je kunt dat in het klein daar waarnemen waar radicale islamieten de macht overnemen in een Syrische plaats. Dan worden er mensen gedood alleen omdat zij christenen zijn, zelfs kinderen. Dat is puur fascisme, dat mensen slechts op grond van hun religie of nationaliteit terechtgesteld worden. We kunnen dat overal zien waar radicale islamieten de macht overnemen, in Irak, in Afghanistan, in Somalië, in Soedan, in Nigeria – maakt niet uit waar.

Die Welt: En de zogenaamde “gematigde islam”? Bestaat die überhaupt?

Abdel-Samad: We hadden lange tijd dit schoolvoorbeeld van een zogenaamd gematigde islam in Turkije met Recep Tayyip Erdoğan aan het hoofd. Het politieke opportunisme van het Westen heeft verhinderd dat dit systeem zijn ware gezicht moest laten zien. Nu pas, in de crisis en in de werkelijke politieke en democratische test, zien we ook daar fascistische tendensen.

Die Welt: Een wolf in schaapskleren dus? Of zoals u het in uw boek noemt: Democratie als Trojaans paard?

Abdel-Samad: Precies. De radicale islamiet, die aan de macht wil komen, is niet geïnteresseerd in democratie. Hij gelooft er niet in, hij gelooft in de heerschappij van Allah. Het interesseert hem niets de werkloosheid te bestrijden, maar hij wil een bepaalde morele maatschappelijke orde doordrukken en daarna in een volgende stap de wereld islamiseren.

 Die Welt: Een goddelijke opdracht dus?

Abdel-Samad: Ja. Dat is het enige dat hem motiveert om in de politiek te gaan. Hij respecteert door mensen ingestelde structuren zoals parlement en justitie niet, omdat Allah de wetten voor hem 1400 jaar geleden al heeft vastgelegd. Ze moeten alleen nog toegepast worden.

Screenshot_2

Die Welt: Dat betekent dus dat er met deze mensen helemaal geen dialoog mogelijk is…

Abdel-Samad: …Dialoog is in dit opzicht eigenlijk tijdverspilling. Er werd immers ook een dialoog met Erdoğan gevoerd, maar hij was het Westen te slim af. Zijn zogenaamde hervormingen leken eerder op machtigingswetten en hij verstopte zich de hele tijd achter Europa. “Gematigde islam” is een uitvinding van westerse islamwetenschappers. Gematigd en islam is een paradox, ze passen niet bij elkaar. De waarheden van de radicale islamieten staan al vast. Ook dat is een kern van het fascisme.

Die Welt: Wat u zegt is niet helemaal ongevaarlijk. U hebt moorddreigingen gekregen, u leeft onder politiebescherming, u brengt uw vrienden en familie in gevaar. U riskeert in zekere zin uw leven voor uw overtuigingen. Zou u zichzelf dus ook als een martelaar beschouwen?

Abdel-Samad: Nee. Ik heb een hekel aan het begrip en de mentaliteit die daar achter zit. Ik leef heel graag, ondanks alle moeilijkheden en problemen die ik heb. Maar ik heb heel lang een toegang naar dit leven gezocht en er heel veel voor opgeofferd en verloren. Dit levensontwerp heet vrijheid. Het betekent dat niemand over mijn moraal kan beslissen, over mijn manier van denken en spreken. Het feit dat er mensen in deze wereld bestaan die hiermee niet kunnen leven, is echt niet mijn probleem. Ik heb niemand de keel doorgesneden en ben ook niet van plan dit te doen. Ik heb nooit het bestaansrecht van welk mens dan ook betwijfeld. Ik geloof niet dat het de moeite waard is om voor welke zaak dan ook te sterven. Maar ik zal mezelf niet matigen of beperken in mijn ideeën en uitlatingen, alleen omdat anderen het niet bevalt wat ik zeg. “Dit “kleine leven” wil ik niet en heb ik niet nodig.

Die Welt: Laten we nog eens terugkomen op de islam en democratie. De Egyptische president bij de genade van de Moslimbroederschap Mohammed Morsi werd democratisch gekozen en daarna ondemocratisch ten val gebracht. Wat klopte er niet aan de Morsi-heerschappij?

Abdel-Samad: Morsi had geen plan voor Egypte. De Moslimbroeders hadden alleen maar leuzen. Maar plotseling moesten ze zich bezighouden met economie, buitenlandse politiek en toerisme. Dat hebben ze heel amateuristisch gedaan, ze concentreerden zich op de moraal van de samenleving. De radicale islamiet heeft geen plan, maar een moreel korset. Daartoe beperkten ze de vrijheden van vooral de vrouwen en ondermijnden ze de instellingen.

Die Welt: Is datgene wat we nu in Egypte mogen verwachten beter? Of is het een door het leger gedomineerd regime, quasi een Moebarak II., alleen het mindere kwaad?

Abdel-Samad: Het is in ieder geval het mindere kwaad, maar het is ook niet Moebarak II., maar misschien “Moebarak light”. Het is ook niet democratisch, want democratie ontstaat niet in een luchtledige ruimte. De Arabisch-islamitische wereld in zijn geheel is nog niet rijp voor democratische structuren. De militairen hebben echter in ieder geval een gemeenschappelijke noemer met de economie en de samenleving. Economie, industrie, toerisme – dingen waarover men kan praten en compromissen kan vinden. De Moslimbroeders zaten in een heel andere wereld. Het was hun meest fatale fout om te denken van Egypte een tweede Iran te kunnen maken. De overwinning in een democratische verkiezing is geen blanco cheque.

Screenshot_3

Die Welt: Dat is zeer zeker juist. Democratie moet met inhoud gevuld worden. Is welk Arabisch-islamitisch land dan ook in staat om in dit opzicht in de rol te kruipen van wegbereider?

Abdel-Samad: Nee. Misschien in afzienbare tijd Tunesië, omdat het klein en burgerlijk maatschappelijk redelijk goed georganiseerd is en het Westen de ontwikkeling van burgerlijke en democratische structuren ondersteunt.

Die Welt: U bedankt in uw boek een jongen, die aan u heeft geschreven dat hij de radicale islamieten dankbaar was dat hun moorddreiging tegen u hem pas serieus met uw gedachtegoed in aanraking gebracht had. Was de moorddreiging dus gunstig voor de verbreding van uw boodschap?

Abdel-Samad: In principe wel en dat toont ook gewoon de domheid van de fanatiekelingen aan. Ze begrijpen het niet: Als zij een boek verbieden of een schrijver tot zwijgen willen brengen, slaat dat in het tegendeel om. Ze zeggen: Die moet gedood worden! Dan echter beginnen de mensen zich pas af te vragen, waarom? Wat zegt hij? Wie is hij? Alleen omdat de radicale islamieten in hun gesloten wereld leven en alleen met elkaar praten, denken ze dat hun dreigingen iemand tot zwijgen zouden kunnen brengen. Dat is belachelijk en naïef.

Die Welt: U zegt dat u zich met uw boek in een wespennest hebt gestoken. Normaal gesproken rookt men wespennesten uit, men verbrandt ze. Hoe ziet uw strategie eruit om de politieke islam te bestrijden? Bestaat er een middel, misschien het economische succes van een rivaliserend, wellicht democratisch systeem?

Screenshot_5Abdel-Samad: De ziekte moet correct gediagnosticeerd worden. In het verleden heeft men een duidelijke diagnose echter niet toegestaan. Ik zie mezelf als diagnosticerend arts. Zoals Karl Kraus gezegd heeft: “Ik kan geen eieren leggen, maar ik weet als er eentje verrot is.” Het gaat om de chronische ziekten van de Arabische samenlevingen: ontbrekend onderwijs, gebrekkige economische structuren, corruptie, paternalisme…de lijst is lang. Dat is het moeras, waarin de fascistoïde radicale islam probeert mensen te vangen, die in dit frustratiemoeras zijn blijven steken. Ze zijn lichtjaren van de moderne wereld verwijderd. Voor hen is het veel eenvoudiger zich terug te trekken op een ideologisch niveau in plaats van de problemen aan te pakken en op te lossen. Een prediker, die in het Westen als gematigd wordt beschouwd, zei serieus dat de economische neergang pas begonnen was, omdat we de Jihad niet meer serieus nemen. Hij stelt serieus nieuwe veroveringsoorlogen tegen christelijke landen voor, hoofdelijke belasting voor christenen en Joden, het tot slaaf maken van de tegenstanders. Dat zijn schrikbarend duidelijke parallellen tot het fascisme, dat is mensverachtend. Het wordt de hulpeloze leiders allemaal teveel en ze vertellen sprookjes. Zoals een Egyptische generaal, die luidkeels heeft verkondigd dat men een wonderwapen tegen Aids ontdekt zou hebben. Alles komt voort uit dezelfde mythes, is wereldvreemd en smoort in het eigen sap. Zo ontstaat een vertekend wereldbeeld, waaruit men niet meer kan uitbreken.

Die Welt: Zijn islam en democratie dus niet compatibel?

Abdel-Samad: Natuurlijk niet. Als men dat beweert, verlengt men de ziekte en wordt het herstelproces vertraagd. De ware islam is zoals het ware socialisme: Zo geweldig, maar helaas wordt hij nergens ter wereld gepraktiseerd. Het is zelfbedrog van de islamitische wereld om te denken dat een islamitisch systeem democratisch zou kunnen zijn. Democratie betekent: Het volk beslist. Islam betekent: Allah is de wetgever.

Die Welt: Dat klinkt uitzichtloos en is niet echt opwekkend voor de 1,5 miljard moslims ter wereld…

Abdel-Samad: De Arabisch-islamitische samenlevingen willen modern en succesvol zijn. Maar als ik een auto wil bouwen, moet ik me eerst vertrouwd maken met de natuurkundige wetmatigheden, met de mechanica en zelfs met de milieueisen die in de overige, moderne wereld gelden. Dan moet ik kijken over welke materialen ik de beschikking heb. Maar ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden, ik moet alleen nog kijken welk materiaal dat ik heb geschikt zijn om een auto van te bouwen en welk materiaal niet. Koeienstront en auto passen niet bij elkaar. Om erop te blijven staan dat koeienstront een bestanddeel van de auto zou moeten zijn, is een fatale denkfout. Overgedragen op de islam-democratie-discussie: Er bestaan westerse intellectuelen die zeggen dat het wel zal lukken met de koeienstront. Dat is geen hulp tot zelfhulp, maar verdoving. De moslims hebben de auto niet uitgevonden, maar kopen deze toch. Waarom zou dat niet gaan met democratie? We houden vast aan ons cultureel aandeel, ook als dit hinderlijk is.

Die Welt: U noemt de islam een “verlate religie”, die zich nu nog maar in het jaar 1435 bevindt en zodoende in de eigen middeleeuwen. Betekent dit dat de islamitische wereld al datgene zal moeten doormaken wat Europa in haar middeleeuwen heeft doorgemaakt?

Abdel-Samad: Absoluut. We stevenen af op een godsdienstoorlog van globale dimensie tussen soennieten en sjiieten. En we kunnen alleen maar hopen dat we daarna dan ook een Reformatie zullen hebben zoals in Europa het geval was. Daar ontkomen we niet aan, maar de prijs zal hoog zijn. De jongere massa´s zonder perspectief kunnen alleen door godsdienstoorlogen gevoed, aan het werk gehouden en verbrand worden.

Screenshot_4

Die Welt: Samuel Huntington sprak ooit van de “strijd der culturen” en bedoelde de islam tegen de westerse cultuur. U spreekt van een “innerlijke strijd van de culturen”, een innerlijke Arabische strijd. Om wat?

Abdel-Samad: De ideologische oorlog wordt tussen een moderne, westelijk georiënteerde klasse die zich deels onafhankelijk heeft gemaakt van de officiële kennis en van de overmacht van de islam, en de traditionele krachten, die bang zijn voor de vrijheid. Het fascisme heeft zich altijd gelaafd aan deze angst. De oorlog geldt als kans van de wedergeboorte, zowel bij fascisten als bij radicale islamieten. De vrede in de wereld zou alleen kunnen komen als alle mensen tot de islam zouden behoren. Dat is geen radicale islam, dat staat al in de koran. Dit kunnen we alleen tegengaan door ons zonder taboes bezig te houden met de wortels van deze ideologie en ze vernietigen. Wie dat radicaal noemt, bagatelliseert het probleem.

Die Welt: Veel mensen hebben zich zorgen over u gemaakt toen u eind november vorig jaar in Cairo twee dagen spoorloos verdween. Wat is er toen gebeurd?

Abdel-Samad: Ik werd gewoon op straat door vier mensen in een auto ontvoerd en twee dagen vastgehouden. Ik werd mishandeld, geslagen en met een wapen tegen mijn hoofd gedwongen bepaalde papieren te ondertekenen, waarvan ik de inhoud niet mocht lezen. Toen de ontvoerders me vrijlieten, stuitte ik op de domste politieagenten ter wereld. De Egyptische politie wil alleen maar bewijzen dat zij alles goed gedaan heeft. Maar de verantwoordelijke mensen hebben niet voldoende voor mijn persoonsbeveiliging gezorgd. Ik heb ze aangeklaagd. Het onderzoek loopt nog, maar voor dit onderzoek is nu juist die afdeling van de politie verantwoordelijk die ik heb aangeklaagd, daarom gebeurt er niets.

Die Welt: En had deze zaak te maken met de moorddreigingen van de radicale islamieten tegen u?

Abdel-Samad: Nee, het ging om geld. Het waren criminelen, die blijkbaar in opdracht gehandeld hebben. Ik had na de revolutie in de fase van de jubelstemming al mijn spaargeld in een Egyptische firma geïnvesteerd, die nu 100 werknemers heeft en mijn broer een beslissende stem had in het bestuur. Maar de partners van mijn broer sluisden langzamerhand al hun familieleden in de firma. Ze werden steeds corrupter en deden ook criminele en gevaarlijke zaken. Mijn broer is toen uit de leiding gestapt en ik wilde mijn beleggingen weer intrekken. De termijn voor een eerste cheque van € 27.000,- is inmiddels verlopenen ik zei óf jullie betalen óf ik geef jullie aan. Ik heb nog niets gekregen en ook deze zaak loopt nog.

Die Welt: Belasten deze gebeurtenissen u nu nog?

Ja, ik was na mijn terugkeer in Duitsland een week in psychiatrische behandeling. Ik kon niet meer omgaan met het dagelijks leven, had veel vertrouwen verloren in alles. Ik dacht dat moorddreiging het ergste zou zijn wat men in Egypte zou kunnen meemaken. Maar ik had me vergist. De Egyptische staat raakt de controle over de mensen kwijt en de mensen raken de controle over zichzelf kwijt. En de geestelijkheid zit maar te zitten en houdt zich bezig met de vraag of de profeet in een film mag worden uitgebeeld of niet. Dat is ver van de realiteit. En op een bepaald moment komt er dan iemand die zegt dat hij weet welke kant het uit moet. Zo functioneert fascisme.

Screenshot_6

Bron:
www.welt.de
Interview: Dietrich Alexander

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(h/t vederso)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in democratie, Islam. Bookmark de permalink .

16 reacties op “Voor een veldslag van Apocalyptische dimensie”

 1. s breget zegt:

  Kan men nagaan hoe Wilders deze jaren heeft geleden en nog staat hij voor een fijn Nederland .

  Like

 2. BertG. zegt:

  Dat was een flinke lap tekst met weinig nieuws dat wij nog niet wisten. Hij heeft gelijk.
  (is Die Welt nou echt zo naïef, is lees nooit Duitse kranten verder)

  Ik denk dat dit wel aansluit op dit artikel.
  http://politiek.thepostonline.nl/2014/03/29/gebrek-aan-zelfhelend-vermogen-binnen-marokkaanse-gemeenschap/

  Like

  • Vederso zegt:

   Die Welt is niet naïef, maar is net zo politiek correct als de andere media. En dan heb je bij Die Welt soms nog geluk. Ik vond het interview in dit artikel wel informatief!

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Jij hebt óók gelijk, Bert: Voor ons is dit allemaal slechts de bevestiging van wat wij al lang weten.
   Maar tóch heeft het zijn nut als telkens weer andere publicisten deze feiten telkens weer naar voren brengen.
   Want er zijn helaas nog steeds genoeg horende doven en ziende blinden, die er vooralsnog níet aan willen.
   De enige remedie, die misschíen nog eens zou kunnen helpen is dat zij van verschillende personen tegengeluiden vernemen. Eén persoon kunnen zij gemakkelijk negeren.

   Like

 3. roger catrysse zegt:

  Kan men deze boeken kopen en waar

  Like

 4. catherine zegt:

  de waarheid krijgt zelden een warm onthaal……

  Like

 5. Jarre zegt:

  Soms kom je (helaas meestal op het Internet) artikelen en interviews tegen die zo goed en duidelijk zijn dat na het lezen je denken is verruimd en verbetert. Dit is een voorbeeld van zo´n interview. Niet dat er voor de lezers van dit blog nieuwe dingen in staan, maar wel dat het redelijk compact de relatie islamisme-facisme beschrijft.
  Elke leraar maatschappijleer zou dit interview in de klas moeten behandelen. Het beschrijft ook goed waarom de islam in de kern zo verrot is dat het systeem zich alleen maar met geweld en vijandbeelden (grote satan, kleine satan, kafirs, de afvalligen etc.) kan handhaven.

  Like

 6. Philippine zegt:

  Super!
  PrimaDeLuxe!
  Hans Jansen, arabist, weet dit óók.
  Een geweldige opsteker na het jarenlange en onophoudelijke geneuzel over Wilders.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Stuur dit gedegen stuk maar, aan de DEMONEN 66, aanhang, o ja, ook aan de huichelaars van het CDA en de VVD, en uiteraard aan de RODEN van de Partij van de Afbraak. Maar, ik twijfel of deze LANDVERRADERS er ook maar 1 letter over zullen lezen!

  Like

 8. Dr.Kwast zegt:

  Kan Rutte bij hem in de les komen. Dit is een echte afvallige van het Mohammedanisme. Deze man weet uit ervaring wat de beroeps moslim wil. Van Hans Jansen neemt men weinig aan deze man heeft het aangeleerd, dus geen kennis van zaken. Zoals de man voor president speelt, ook geen kennis van zaken. Zou ook daarvoor ergens in de leer moeten.

  Like

 9. lucky bee zegt:

  Dat is een zaak voor onze Goede Herder;ik kan hier op geen oordeel fellen het kan namelijk ook Takkeyah zijn.

  Like

 10. dgneree zegt:

  Bravo voor deze analyse en dank voor de vertaling. Het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten: de islam is bezig zichzelf te vernietigen. Zoals de geïnterviewde zegt: 1400 jaar voortdurende oorlog en zoveel verloren maar nooit verslagen. Nu keert het zich tegen zichzelf en dat kan idd apocalyptische proporties aannemen. Voornamelijk voor het eigen gebied, maar jammer genoeg ook voor Europa, als deze koers van het kiezen voor verliezende partijen doorzet. In het westen kunnen we hier niets aan doen, behalve de belendende percelen nathouden. Maar wat als het destructieve vuur ook hier al is ontstoken? Dit voortje is al aangestoken door de media en de politie na de Wildersvraag

  Overigens mijn complimenten voor de artikelen van de laatste tijd. EJBron is de enige website die ik ken, waar buitenlands nieuws toegankelijk wordt inplaats van de dagelijkse stroom stront van de MSM. Hulde voor de vertalers en schrijvers.

  Like

 11. Joop Klepzeiker zegt:

  Als ik jullie was zou ik dat stuk nog maar eens heel goed lezen, een weekje was niet genoeg !!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s