WILLIAM DE VEROVERDE…

Screenshot_9

(Door: Paardestaart)

Geen lot is moeilijker te beschrijven dan het lot dat nog ongehoord is. Maar we zullen het proberen.

‘In de verzengende zomer van 2066 wordt door vergenoegd glimlachende, gebruinde agenten een konvooi van politici door de hekken van Buckingham Palace naar binnen gewuifd voor een onderhoud met de afgeleefde Koning William terwijl ze ‘Allahu Akbar!’ schreeuwen in accenten uit alle Engelse windstreken. Aan het hoofd van de delegatie gaat de nieuwe premier, Maulana Asmatullah. Ook aanwezig is het hoofd van de Britse politie, Mahmoud Aziz, en de burgemeester van Londen, Zohaib Ahmed. Koning William heeft zich besprenkeld met reukwater, zich pijnlijk bewust dat hij zelfs na een douche of bad de zure geur van ouderdom verspreidt. Hij is tegen zijn openbare verplichtingen gaan opzien. Hij weet eigenlijk niet meer goed wat te zeggen bij dergelijke gelegenheden, en ofschoon hij zich heeft neergelegd bij zijn doofheid als één van de bezoekingen van een ver gevorderde leeftijd is het een lastige en beschamende handicap op bijeenkomsten zoals die hij nu zal moeten verduren – ja, júist op vergaderingen zoals deze, want hij weet dat zijn voornaamste plicht er vandaag uit zal bestaan om heel goed te luisteren.

De ontmoeting blijkt zelfs nog onaangenamer dan hij verwacht had. De koning is ontzet door één van de onverbiddelijke eisen van de bezoekers, namelijk dat zijn kleindochter, prins George’s mooie, blonde dochter Alexandra, een moslim zal moeten trouwen. Het zal de legitimering versterken van wat de facto een verovering is. Terwijl hij zijn doofheid verwenst, vraagt hij zich af of hij het wel goed verstaan heeft en vraagt zijn bezoekers het gezegde te herhalen. Ze doen het met liefde, bijna schreeuwend.

Nog steeds luider sprekend dan gewoonlijk om hem te gerieven, betogen ze dat iets dergelijks ooit al bijna gebeurd was: als de noodlottige crash in Parijs zich niet had voorgedaan immers dan was zijn eigen moeder in een huwelijk getreden met haar eveneens omgekomen moslimgeliefde. Dan hadden ze moslimkinderen gekregen die deel zouden uitmaken van de Koninklijke familie. William wil er eigenlijk uitflappen dat dát nu juist de reden was dat het ongeluk geënsceneerd was, maar bedenkt dat dit niet diplomatiek zou zijn. Bovendien is hij nauwelijks in de positie om te weigeren. Want ofschoon het een snikhete dag is en ze zich binnenshuis bevinden, dragen twee van de mannen overjassen en halen geen moment hun handen uit de zakken. Hij is jaren geleden in voldoende oorlogsgebieden geweest om te weten dat ze dat doen, omdat ze een wapen vasthouden. Vroeger maakten zulke mannen deel uit van zijn lijfwacht. De formele praat van déze bezoekers echter heeft een onmiskenbaar vijandige ondertoon.

Het is dan ook een onplezierig gesprek. De koning, doof, lichtelijk de draad kwijt en nog steeds verdoofd door het recente overlijden van zijn geliefde vrouw Kate, begrijpt niet helemaal wat er precies gebeurt. Hij vraagt zich afwezig af waarom zoveel van die mannen in zijn paleis zo’n wilde baard hebben en denkt vaag dat het wel mode zal zijn..
En dan brult een geestelijke in islamitisch tenue hem toe: ‘Eindelijk heeft dit land een krachtige regering!’ Hij voegt eraan toe dat ‘de veiligheid van de Kroon verzekerd zal zijn’; dat ‘de macht van de monarch zelfs zal worden versterkt’ , maar dat er ‘een zuiverend vuur door het stinkende rijk zal razen’ . En dan, terwijl hij liefkozend het struikgewas onder zijn kin streelt, verkondigt hij op luide toon dat de kroningseed moet worden afgeschaft. Nu begrijpt de koning het. Deze luidkeelse aankondiging, meer nog dan al het andere, maakt hem duidelijk dat er een revolutie gaande is.

In 1953, geheel volgens de traditie, had aartsbisschop Fisher, gehuld in wit en goud, tegen zijn grootmoeder gezegd: “Belooft U dat U in het Verenigd Koninkrijk het wettig gevestigde protestantse geloof zult beschermen? Zult U behouden en onkrenkbaar bewaren de instelling van de Church of England, én de leerstellingen, de eredienst, de gebruiken en het bestuur ervan, zoals het bij wet verordonneerd is in Engeland?’

Screenshot_12

En Elizabeth had geantwoord, overeenkomstig de traditie: ‘Dit alles beloof ik te doen. Wat ik hier beloofd heb, zal ik uitvoeren en getrouw vervullen – zo helpe mij God’ . En plechtig had ze één van haar vorstelijke titels aanvaard: ‘Verdediger des Geloofs’ – van oorsprong een pauselijke erkenning van de positie van de vorst als hoofd van het christendom in Engeland.
Prins Charles had later vaak verklaard dat hij de kroningseed veranderd zou willen zien,  zodat hij ‘Verdediger der Religie’ zou betekenen – ‘kampioen van alle gelovigen’ en voor zijn kroning was dat inderdaad zo gegaan.

Maar nu dringt het tot William door dat die gewijzigde eed – eerst ter gelegenheid van zijn vaders kroning, en later bij die van hem  – een kardinale fout was geweest; een voetval die, zoals alle concessies door de jaren heen, door de geadresseerden was gezien als een zwakheid en grond voor alsmaar nog meer en meer concessies. Gezien de omstandigheden zou de volgende kroning, die van Prins George, niet lang op zich laten wachten. En nu; nu alleen een cultuur die als vanouds doordrenkt was van de waarden en normen van het christendom het koninkrijk nog kon redden van een terugval in de Duistere Middeleeuwen – nu zou er in de kroningsplechtigheid geen eed meer voorkomen.

Doordat hij de schatplichtigheid van zijn rijk aan het christendom veronachtzaamd had, had Charles zich de facto irrelevant gemaakt, terwijl William zelf al vanaf het allereerste begin van zijn regering bekend stond als ‘William de Veroverde’.

Nadat de tanige gasten het paleis verlaten hadden, dacht de koning, wakker geschrokken door de opdringerigheid van wezensvreemde denkbeelden, berouwvol dat ‘een natie niet het land is waarop ze gevestigd is; het is de denkwereld van de mensen die op dat land wonen. Een eeuw land hebben veel te veel van de lieden, die zich hier zijn komen vestigen , vastgehouden aan islam en hun vroegere leefwereld . Hun denkbeelden, die ze agressief verkondigen als eeuwige waarheden, hebben mijn koninkrijk vernietigd. In plaats van harmonie heerst wanklank; in plaats van vrede is er twist en onenigheid. Zij zijn net zozeer aanvallers gebleken als wanneer ze gewapend waren gekomen. We hebben het zwaard dat Wij dragen botter en botter gemaakt, uit medemenselijkheid; uit overtrokken bekommernis met mensenrechten en nu is Ons de zwaardarm afgeslagen.

In 2010, in een poging een stijgende onrust te bezweren, zeiden wij: ‘Moslims maken maar 5 procent uit van de bevolking’. Een decennium later zeiden we: De aanhangers van de profeet in ons land maken maar 10% uit van onze bevolking’. Weer tien jaar later zeiden we: ‘De aanbidders van Allah onder ons bedragen slechts 15%. Maar de moslims vermenigvuldigden zich totdat ze talrijk genoeg waren om de macht te grijpen, zoals hun leiders gezegd hadden dat ze zouden doen. Kolonisten uit helse, achterlijke en corrupte landen van onze wereld hebben we toegelaten om mee te praten en te beslissen in mijn koninkrijk. Waarom hebben we dat gedaan?? Wat bezielde ons?’. En hij verzucht: ‘In plaats hen van ons respect te overtuigen, hadden we aan onze minachting vast moeten houden.. Het had ons misschien gesterkt in het zicht van onze  rampspoed!’

De oude koning wist zijn voortdurend tranende ogen. Hij denkt aan de schrijvers van zijn land die, benauwd om hun veiligheid, al tientallen jaren nadrukkelijk over andere dingen schreven; alsof ook maar iets anders er nog toe deed. Alsof die woordenvloed op iets anders wees dan op lafheid. Al die journalisten, radiomensen, academici en uitgevers die gezwegen hadden, terwijl de islam de basis van het intellectuele leven aanvrat! De angst had hun beste instincten tot zwijgen gebracht; de wraakzucht van de vreemdelingen had het hele openbare leven doordrongen en bedorven. Al dat geschrijf! Al dat geworstel om gewiekst en geestig te lijken, alleen maar ter verstrooiing en om den brode, en nadrukkelijk de stille doodstrijd omzeilend..!

Screenshot_11

Het was nog steeds onvoorstelbaar voor William dat zijn koninkrijk echt en daadwerkelijk zou kunnen worden overgenomen door deze mannen met hun baarden als uit een feestwinkel, met haakjes omhoog gehouden aan hun oren. Alsof de Sioux Amerika zouden overnemen of de Picten het Romeinse Rijk!

Lang voor hij koning werd, waren hem wel vaak alarmerende statistieken onder ogen gekomen, maar hij had ze genegeerd. Terwijl hij genoot van zijn reizen met Kate had hij de moeite niet genomen, maar nu begonnen de uitbarstingen van burgertwist in zijn koninkrijk alarmerend de spuigaten uit te lopen

De nieuwe heersers trachten de onaangenaamheden te verdoezelen met radeloze maatregelen en noemen de schermutselingen ‘maar relletjes’. Maar anderen spreken van ‘opstand’. En de opstandelingen zijn grotendeels de autochtone Engelsen, die zich nu gedwongen zien tegen hun eigen land te vechten alsof het een vijandelijke macht was.

William peinst: ‘interne twist is hét euvel dat grote landen op hun knieën kan brengen, en mijn rijk is gespleten. Het is gepolariseerd en de partijen drijven verder en verder uit elkaar, terwijl er niets is dat hen verenigt’ . En hij tobt voort: ‘Als de baarden volhouden, in weerwil van rebellie en opstanden, dan worden ze nog de baas hier.’ Hij schrikt terug voor de gedachte: ‘Nou ja, voor altijd, veronderstel ik’
William snakt naar zijn bed, naar vergetelheid, en hij weet niet of dat nou de leeftijd is, verdriet of ‘de tijden’…

Een samenvatting van het boek “Dark Albion” van David Abbott.


Lees eveneens:
http://gatesofvienna.net/2014/03/englands-requiem-dark-albion/

Door:
Paardestaart
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

25 reacties op WILLIAM DE VEROVERDE…

 1. Vederso zegt:

  Je moet in een goed humeur zijn om de luister-video aan te horen. Goed gedaan trouwens en de vertaling ook!

  Like

 2. delamontagne zegt:

  Jaartal leuk gevonden. 1000 jaar na de echte William the Conqueror.
  De nazaten van de veroveraar worden zonder slag-of-stoot, veroverd.( laten zich veroveren )
  SHAME ON ENGLAND.

  Like

 3. Wachteres zegt:

  Indrukwekkend en precies de reden waarom ik mij met politiek ben gaan bemoeien op de manier zoals wij hier bezig zijn.

  In Engeland gingen mij de ogen open, toen ik mij realiseerde waar Labour mee bezig was en door ons erin te verdiepen kwamen wij er langzamerhand achter wat de snode plannen van liberaal/links waren en zijn.

  De Engelsen zijn van een trotse natie omgevormd tot een land waarin een groot deel van het volk tevreden is met ‘brood en spelen’. Is het hier anders? Denkt iemand dat dit niet bewust is geënsceneerd?

  Let maar eens op welke achterlijke ‘spelen’ het ‘klootjesvolk’ ’s avonds op de TV krijgt voorgeschoteld. Bepaald niet tot lering, maar blijkbaar voor velen nog wel tot vermaak.

  Dit verhaal geeft de trieste toekomstige waarheid weer en als ik de reacties lees in verband met de ‘affaire Wilders’ dan zinkt mij de moed in de schoenen. Zoveel stommiteit; niet willen of niet kunnen zien. Wilders krijgt zelfs de schuld van de gewelddadige inbraken die marokkaantjes plegen.

  “Jammer dat de slachtoffers Marokkanen zijn” wordt gezegd door een GroenLinkse politica.

  Hoe stom kan een volk worden gemaakt of hoe gruwelijk laat zij zich indoctrineren..

  Mooi gedaan, Paardestaart; ‘long time no see’. Goed om weer eens iets, en dan nog wel door middel van dit aangrijpend verslag, van je te horen.
  .

  Like

  • delamontagne zegt:

   Wat U daar schrijft over Brood-en-spelen voor het klootjes-volk. Dan zou je denken dat hiermee in dit verband de “minder-opgeleiden” worden bedoeld. HELAAS, uit eigen kring, als m,n zoon/dochter enkele keren per jaar hier komen logeren. Dan krijg ik op TV de meeste misselijkmakende programmas te zien.( die we zelf anders NOOIT bekijken ) Wordt wel gevraagd of ,t opgezet mag worden. TV interesseert ons niet zoveel, alleen info /en doc. uitzendingen. Dan zou je denken:”hoog-opgeleide mensen”, zullen toch ook weleens iets maatschappelijks betrokken willen zien. Lezen zelfs (nauwelijks) een krant, naar nieuws wordt niet gekeken, etc,etc. In politiek niet geinteresseerd. Mensen leven bij de dag.

   Like

 4. delamontagne zegt:

  Vanaf de trappen van zijn paleis wuifde de koning naar zijn trouwe onderdanen.
  Plotseling ontdekte hij tussen de menigte een man, die alhoewel onder ,t vuil en in smerige vodden, heel erg op hemzelf leek.
  Hij stuurde een lakei om de man naar hem te brengen. En ook de mensen waren onder de indruk van de opmerkelijke gelijkenis.
  De koning wist dat zijn vader, net als hijzelf, een vrouwen-versierder was en was in een goeie bui. “Vertel eens beste man” zo zei hij al glimlachend, ” was Uw moeder soms een bediende hier in ,t paleis?”.
  “Nee, Hoogheid”, zei de bedelaar, ” MAAR MIJN VADER WAS DAT WEL”

  Like

 5. Yvonne van Cleef zegt:

  Welke zin het meest bij mij is blijven hangen en bovendien een waarheid als een koe:DE ISLAM VREET DE BASIS VAN HET INTELLECTUELE LEVEN AAN!!!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Yvonne, nu begrijp ik waarom echte islam-lovers, zoals GroenLinksers, zo achterlijk reageren.

   Zelfs de moordaanslag werd Wilders in de schoenen geworpen: “Wilders, heb je nu je zin”?

   Nog even en hij krijgt de schuld van élke Marokkaneninbraak of gewelddadigheid.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat schreef je gisteren ook, Wachteres, maar ik zeg je dit: Als ze díe kromme, achterlijke redenering proberen door te zetten, overspelen ZIJ hun hand!
    Dat is wel iets, wat die wazige GL-types zich in het hoofd weten te halen, maar daar staan genoeg mensen tegenover, die weliswaar hartstikke tegen Wilders zijn en hen liever vandaag dan morgen zagen verdwijnen, maar die èrgens in hun achterhoofd nog wel kunnen beredeneren, dat zo’n soort beschuldiging te ver doorschiet.
    De volgen de stap er in is namelijk, dat je Marokkanen alles maar moet laten jatten en vernielen omdat het Marokkanen zijn. En dat je niets anders mag opbrengen dan begrip.
    Nou, dat zijn we dus beland op het niveau van die twee idioten in Noorwegen.
    En daar zijn hier dan wel wàt sympathisanten voor te vinden voornamelijk, daar heb je het, ín GL-kringen, maar ik zeg je, dat het de meeste Nederlanders té ver gaat.
    Niet alleen Wilders kan zijn hand overspelen, hoor; anderen kunnen het óók.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    7de regel van boven:hen=hem.
    7de regel van onderen: dat=dan.

    Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Een boek van gelijke strekking, met de titel “de ondergang van Nederland, het land der naïeve dwazen” geschreven door een zekere Rasoel (dat overigens profeet betekent) heeft rond 1990 veel stof doen opwaaien in Nederland. In dit boek (dat eigenlijk meer een pamflet was) wordt omschreven hoe Nederland langzaam maar zeker ten ondergaat zal gaan in een gestage golf van decennia durende islamisering. Heel politiek correct Nederland stond toen op zijn achterste poten omdat in dit boek onverbloemd de negatieve gevolgen van islamisering voor een land beschreven werd met gevolg dat in Nederland dit boek praktisch van alle schappen gehaald werd. De ouderen onder ons kunnen zich de programma’s van Jan Lenferink zeker nog herinneren RUR. Hierin kwam een gemaskerd iemand naar voren (gemaskerd omdat hij bedreigd zou worden, ook toen al) die zich voordeed als Mohammed Rasoel en zijn verhaal deed over zijn geschreven pamflet. Volgens weer andere informatie was deze Rasoel iemand van Pakistaanse afkomst die Nederland met zijn pamflet wilde waarschuwen voor de verwoestende gevolgen voor de samenhang van een land door keer op keer naïef toe te geven aan alle islamitische eisen. Nu in 2014 (25 jaar later) zien we dat inmiddels veel van dat wat in het pamflet beschreven werd uit is gekomen en dat de islam zich steeds vaker als machtsfactor gaat manifesteren in het publieke domein. Wie had ooit kunnen dromen dat in Nederland omwille van het woord “minder” de uitvoerende macht verstrengeld zou raken met de zittende en wetgevende macht door alvast voorgedrukte aangiftes te produceren. Lange tijd heeft dit pamflet als PDF op het internet gestaan helaas kan ik het nergens meer terug vinden. Bij Bol.Com is het volgens mij wel weer als boek te koop. Ooit heb ik deze als PDF gedownload en bewaard op mijn P.C. Bij deze geef ik een stuk uit dit pamflet weer:

  Het laatste redmiddel:

  Het is inmiddels 2050. De Europese Gemeenschap heeft de eenwording opgegeven en de grenzen weer gesloten. Skandinavië heeft de betrekkingen met Nederland opgeschort, terwijl de Verenigde Staten boos zijn op de Nederlandse regering omdat die het islamitische bolwerk onderdak biedt, waardoor gevaar ontstaat voor Amerikaanse burgers in Europa. Veel Nederlanders hebben hun toevlucht gezocht in de omringende landen en van de achtergebleven Nederlanders kleden de vrouwen zich veelal als moslimvrouwen om moeilijkheden te voorkomen. De jihad is begonnen. De koning(in) en de meeste ministers zijn nog Nederland, maar de moslimpartij heeft een sterke positie in het kabinet. Iran en Libië oefenen direct gezag uit via hun Europese hoofdkwartier in Rotterdam en hun geheime leger, het ‘Islamitisch Executie-Peloton ‘.
  Nederlandse en islamitische benden raken slaags in de straten en de bevolking heeft het recht gedeeltelijk in eigen hand genomen, want de politie durft niet in te grijpen. De natie is versteend van angst. De koning(in) roept de resterende werkelijk Nederlandse ministers van haar kabinet bijeen voor een strikt geheim beraad. Niemand mag het koninklijk paleis in of uit. Naar verwacht zal het beraad een week duren. Ze zullen eten en slapen in het paleis, dat door de strijdkrachten wordt bewaakt. Na vijf dagen is het beraad afgerond en is men tot het volgende besluit gekomen: De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg worden tot ‘Nieuw-Nederland’ verklaard. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Zeeland heten voortaan ‘Oud-Nederland’. Alle moslims worden uit Nieuw-Nederland naar Oud-Nederland gedeporteerd. Grensposten waarbij de voormalige Berlijnse muur op kippengaas lijkt, worden op alle wegen tussen beide landen geplaatst. Nieuwe paspoorten worden uitgereikt aan alle echte Nederlandse mensen, die één kans krijgen om tussen de twee landen te kiezen. Hoe bizar en irreëel het ook lijkt, of misschien zelfs is, toch gebeurt het. Landen splijten wel vaker. En hoewel het in het begin altijd moeilijk voor te stellen is, is de oorzaak altijd een verschil tussen twee culturen. Maar hoe later dé realiteit wordt ingezien, hoe groter de kans op een burgeroorlog. Al komt het in zo’n situatie niet altijd zover. Soms wordt een volk, zoals de Noord Amerikaanse Indianen en de Australische inboorlingen, gewoon platgewalst; zo’n volk sterft nagenoeg uit, terwijl de enkelingen die resteren attracties voor toeristen met Canons en Fuji’s worden.

  Eind slecht, al slecht.

  Een jaar of wat geleden kwam een meisje uit Limburg met vakantie naar Amsterdam. Ze had gezellige verhalen gehoord over de grote stad, maar was niet op de hoogte van de gevaren. Dus liep ze nabij de Zeedijk de verkeerde straat in en werd verkracht. Die zelfde dag keerde ze naar huis terug, met haar vertrouwen aan scherven en haar ogen voor altijd wijd open. Sommige wonden helen en sommige gebeurtenissen zijn omkeerbaar, maar alle schuld en alle tranen geplengd bij het Anne Frankhuis kunnen geen zes miljoen lijken weer tot leven wekken. Waarmee we weer terug zijn bij een volk dat niet zoveel groter is dan die zes miljoen.
  Daar staan ze nu, die Nederlanders met hun volstrekt gerechtvaardigd en zonder twijfel hoogstaand streven om zo zich ver mogelijk van Hitlers ideologie te distantiëren. Ze hebben over het hoofd gezien dat hun weg aan het andere eind uitkomt bij de joden (met alle respect). De stakkers begrijpen maar niet dat de keus niet noodzakelijk die tussen nazi ’s en joden hoeft te zijn, tussen roofdier en prooi, tussen onderdrukker en slachtoffer, maar dat er een alternatief is, een derde weg, namelijk het vege lijf redden en zorgen voor het voortbestaan van de eigen cultuur en het eigen land. En het is louter dat ene, kleine misverstand dat zal maken dat de Nederlanders de geschiedenis ingaan als het volk dat zo diep nadacht over een angstdroom uit het verleden dat het zelf die angstdroom werd.

  Mohamed Rasoel

  Like

 7. lucky9 zegt:

  Elke monarchie heeft haar beste tijd gehad denk ik dan al republikein. Volslagen gel zijn doet geen pijn, alleen merkt men het te laat!

  Like

 8. lucky9 zegt:

  gel = gek natuurlijk NSI !

  Like

 9. Scarlatti Bombatti zegt:

  voelde mijn innerlijke smart met het lezen van iedere regel van dit gruwelijke verhaal toenemen…

  Like

 10. Scarlatti Bombatti zegt:

  om nog maar te zwijgen van hoe ik mij voelde nà het zien en horen van de video

  Like

 11. lucky bee zegt:

  Als de Britten niet heel snel de Commonwealth politiek kwijt zijn,kan dit verhaal wel degelijk het lot worden van Groot Brittanie!

  Like

 12. Joost Visser zegt:

  De fout in dit verhaal is dat alle koningshuizen in Europa al lang weg zijn voordat de islam Europa overneemt. Naar Agentinie of zo. Histoire se repete.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s