Lessen uit de Zweedse waanzin

Screenshot_40

(Door: Henk V.)

Een reactie op dit artikel, dat gisteren, 2 april, op de site is verschenen: Zweden staat voor linkse politiek. De Zweedse socialisten bleven, voordat ze definitief hun stempel op het land konden drukken, lange tijd buiten het centrum van de politieke macht. Zij wilden pas gaan regeren als zij de absolute meerderheid bij de verkiezingen konden behalen, want zij waren niet bereid enige concessies te doen aan hun politieke doelstellingen. Voor coalitiepolitiek leenden zij zich in principe niet. Toen zij eenmaal op die manier aan de macht waren gekomen, verlinkste het land in een hoog tempo. Er zijn korte perioden geweest waarin de socialisten niet genoeg stemmen kregen om te regeren, maar dat maakte niets meer uit. Alle instanties in het land waren links tot op het bot geworden. De opvoedingsprincipes die de socialisten toepasten kwamen rechtstreeks uit de leerboeken van de Frankfurter Schule.

En waar de linkse hersenspoeling toe leidt, zien we: immigranten zetten de toon en het land zal, als het volk niet tijdig ontwaakt, absoluut binnen twintig jaar zijn geïslamiseerd.Een van oorsprong progressief, hyper democratisch land degenereert en de waanzin slaat om zich heen en om de orde nog te herstellen grijpen de machthebbers naar een beruchte Sovjet-methode, zoals we zien.

De les is werkelijk overduidelijk. Wanneer een land lange perioden van stabiliteit, rechtszekerheid, welvaart, vrijheid en een hoogontwikkelde cultuur heeft gekend, dan komt zoiets NOOIT uit de lucht vallen: Voor een gezonde samenleving heb je een gezond makend en stabiel fundament nodig dat voor de goede dingen in het leven zorg draagt.

De culturele bagage van de westers georiënteerde landen werd geput uit de Joods-Christelijke bronnen en uit het à-religieus humanisme. Alle opvattingen over wat goed en fout is, waar en onwaar, rechtvaardig en onrechtvaardig, over wat wenselijk is en wat niet, over wat vrijheid en onvrijheid inhoudt, zijn vanuit deze bronnen aangestuurd.

Vooral door de inbreng van humanistische opvattingen werd de scheiding tussen kerk en staat als logisch gezien en ontstond het besef dat het nooit zo kon zijn dat vanuit de religiositeit religieuze opvattingen en plichten aan niet-religieuze mensen konden worden opgelegd. Godsdienstige beleving diende zich bovenal af te spelen op het persoonlijke vlak.Deze constructie bleek zeer werkbaar, want uit de geschiedenis was één nadrukkelijke les zeker geleerd: religie in combinatie met naar buiten tredende wereldlijke macht is een hoogst ongezond mengsel, want dat zet de intermenselijke verhoudingen op een onacceptabele manier continu onder druk en tast de vrijheid aan.

Op deze manier zijn in de diverse westerse landen maatschappijen ontstaan die onderling weliswaar in tolerantiebeleving konden verschillen, maar die toch een hoge mate van stabiliteit bezaten, waardoor de burgers dachten dat ”er geen drastische verschillen zouden bestaan tussen het leven van nu en het leven in de toekomst”.

Deze droom werd eigenlijk al rond 1968 verstoord en alles wat wij nu aan veranderingen beleven, is regelrecht terug te voeren tot deze periode.Dus ook de waanzin in Zweden, de idioterie van het EU-experiment en, interessant genoeg, men is zich daar bij politiek-correct ook wel min of meer van bewust.Steevast wordt ons door ‘progressievelingen’  voorgehouden dat wij niet meer mogen terugverlangen naar de jaren VIJFTIG.Precies! Dat was het laatste decennium waarin de ontwikkelingsprocessen in de westerse culturen volgens geleidelijke en evenwichtige processen verliepen.De veranderingen waarvan wij nu de heel dubieuze uitkomsten zien, werden vanuit zeer links denken gestart en de meest ultieme vorm van het grijpen naar de macht door links is de methode van de Frankfurter Schule geweest.

In het kort komt de strategie van deze denkrichting hier op neer dat je uit de drie-eenheid van Joods-Christelijk-humanistisch denken de twee godsdienstige elementen permanent verwijdert en die zogenaamd vervangt door ver doorgevoerde persoonlijke zelfbeschikking. Deze – maar dat zei links er nooit bij(!)- moet permanent worden aangestuurd door linkse interpretaties van wat die zelfbeschikking inhoudt!Er vindt dus voortdurend LINKSE manipulatie plaats, als gevolg daarvan gaat de gemanipuleerde mens ervan uit dat hij of zij ZELF denkt en beslist, terwijl hem of haar in feite alles wordt voorgekauwd.

De Britse schrijver Orwell, die een heel vooruitziende blik had, beschreef al in 1948 in het boek ‘1984’ een situatie waarin links volledig de macht had over de mensen en alle begrippen over goed en fout, waar en onwaar volledig had omgekeerd. De stroming in Groot-Brittannië die de macht had gekregen, noemde hij EngSoc, de verdraaiing van begrippen noemde hij ”Newspeak”.

Screenshot_39

En het is duidelijk dat wij, wanneer wij het idee krijgen dat er wordt gegoocheld met allerlei begrippen die duidelijk hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren, aan kolossale manipulatie bombardementen worden blootgesteld, die de bedoeling hebben het menselijk oriëntatievermogen aan te tasten.Wanneer men probeert richtingbepalende, godsdienstige elementen, die eeuwenlang hun nut hebben bewezen, uit een samenleving te verwijderen dan moet men niet denken dat de gemeenschap daar gezonder van wordt.De uitwerking van godsdienst op een samenleving vind je verwoord in wat wij de tien geboden noemen. Ga maar na wat het negeren van die stelregels oplevert.

Toen ik in de zeventiger jaren een tijdje aan een mavoschool in het westen van het land les gaf, merkte een leerling ooit op: ” Maar meneer, wat goed of fout is maken we zelf toch allemaal wel uit?” Dat is precies wat de Frankfurter Schule beoogde; ontwortelen en manipuleren. Kinderen zwaar opzetten tegen de ouders. Zo vroeg mogelijk de deur uit. Pakken wat je maar wilt, ook al is het niet van jou. Ontzag voor overheden of de wet? Laat mij niet lachen. En zo kunnen wij een lange lijst maken.

Het eerste grote signaal van de ‘nieuwe wereld’ was het verwerpen van ELK gezag en het schofferen van de handhavers van de wet, wat gevolgd werd door het bezetten of toe-eigenen van gebouwen die niet van jou zijn (studentendemonstraties, geleid door de pedofiel Daniel Cohn Bendit) en natuurlijk, wanneer je je hebt ontdaan van godsdienst dan maak je toch je eigen reli-wereld met gebruikmaking van drugs?Regelrechte afgeleiden van de Frankfurter Schule strategie. Links zag het liefst een totaal ontwortelde generatie, want die is optimaal kneedbaar. Dat is de allergrootste illusie die links creëerde: Onbeperkte vrijheid die naar volledige gedachtecontrole voerde. En zij die daarvoor ontvankelijk bleken, trekken nu aan de touwtjes in ons land…. Tel uit je winst.

Vaak is de vraag gesteld: waarom de band tussen de EU en de islam? Speelde geld een rol? Olie? Absoluut.Maar wat heeft de islam gemeen met de Frankfurter Schule? Een hartgrondige afkeer van het Joods-Christelijke denken. Kijk maar eens nauwkeurig naar de identiteit van de slachtoffers in gebieden waar islamitisch fundamentalisme zich op een barbaarse manier op weerloze mensen uitleeft. Steeds dezelfde objecten van haat: Joden en christenen en vanzelfsprekend ook andersdenkenden.Ik houd het voor zeer waarschijnlijk dat de linkse voorstanders van de nieuwe wereld in de islam een interessante medestander zien om de Joods-christelijke identiteit van het Westen uit te wissen. Dat zijzelf mogelijk daarbij denken dat ze de dans ontspringen, zou wel eens een fatale vergissing kunnen zijn.

Terug naar Zweden: het land waarin de waanzin vrij baan heeft gekregen, waar kerken zich inspannen om tot een eenheid met de islam te komen en waaruit Joden al grotendeels zijn vertrokken, waar christelijke vluchtelingen uit de islamitische hemisfeer niet meer welkom zijn(!!), waaruit tante Malmström is ontsproten en – nadat zij de laatste klappen van de molenwiek heeft gekregen – ons vanuit Brussel wil vertellen welke mensen wij moeten toelaten en hoeveel.Houd hierbij even in gedachten dat de EU voor zichzelf de Joods-Christelijke  identiteit als leidraad verwerpt! Om een vermelding van die identiteit in de Europese statuten werd officieel door Polen gevraagd. Dit voorstel werd direct verworpen.

Het eens zo hoogontwikkelde Zweden, dat nu op weg is naar de status van Derde Wereldland, houdt ons een spiegel voor!Een ultralinks, krankzinnig geworden land, dat om haar eigen waanzin in stand te houden mensen die nog helder van geest zijn gek wil laten verklaren.

Wat Zweden is overkomen, zal met politiek-correct uiteindelijk ook gebeuren. Ooit misschien in aanleg idealistisch, maar nu is het verworden tot een stroming die beslist moet verdwijnen, omdat die ons land net zo effectief schade zal gaan berokkenen als de socialisten in Zweden hebben laten zien.

Screenshot_38

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Krankzinnigheid, landverraad, Marxisme, Rotzakken, Socialisten, Zweden. Bookmark de permalink .

16 reacties op Lessen uit de Zweedse waanzin

 1. Lis zegt:

  Indrukwekkend, maar ook huiveringwekkend artikel, Henk. Wat ik me steeds vaker afvraag: als wij dit soort informatie kunnen lezen, is dit toch ook beschikbaar voor degenen die zich op dit moment machthebber noemen en de uitvoerders zijn van deze afgrijselijke plannen? Dan weet men toch wel waar men mee bezig is? Ik kan gewoonweg niet meer geloven dat het allemaal naïviteit is. Het moet wel bewuste, verdorven kwaadaardigheid zijn. De woorden landverraad en hoogverraad zijn al zo vaak gevallen, ook hier op de website en op vele blogs en fora. Wat is er voor nodig om daadwerkelijk de schuldigen naar het gerecht te brengen voor een Neurenberg 2.0.? Ik weet het niet.

  Like

  • Henk.V zegt:

   In de politiek die hier wordt bedreven zit geen greintje onwetendheid, Lis.
   Politiek correct heeft zich een doel gesteld en dat doel wil men koste wat het kost bereiken. Men werkt richting bevolking met versluierde beichtgeving,en waar hun plannen eindigen leggen ze liever niet uit, anders zouden ze geen stem meer krijgen. , Het is dus beter de doelen die men nastreeft al te helder uiteen te zetten.

   In de voorlopers van de huidige Europese Unie ,( De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europes Economische Gemeenschap) werd de suggestie nog gewekt dat de landen in Europa samenwerkten in een vrijhandelszone om er economisch veel beter van te worden, wat op zich wel klopte, maar dat was kennelijk niert het hoofddoel, anders was het in Europa bij een goedwerkende vrijhandelszone gebleven!
   Maat NU, In voorlopig het laatste ontwikkelingsstadium werkt men toe naar de vorming van een enorme eenheidsstaat, een politieke unie waarin geen land zelfstandig is,maar waarin elk land de status van een soort provincie krijgt.
   De zeggenschap over ons zal dan berusten bij de Europese Commissie en deze zal zich gaan bemoeien met allerlei zaken.Daar is men al ver mee gevorderd, maar wie vertelt dat uitvoerig aan de burgers?
   Wie vraagt de burgers: En, wat vinden jullie hiervan, ga je er mee accoord of niet?
   Europa wil NIET dat deze vraag in een referendum aan de bevolkingen wordt voorgelegd..
   Wij bestaan over een aantal jaren niet meer en over al onze geldmiddelen wordt elders beschikt.Je zult het land niet meer herkennen en wij zullen worden kaalgeplukt.Vertelt onze regering ons dat?
   Men zwijgt over alles en de zeggingschap van de man of vrouw in de straat bestaat niet meer. Maar wiekrijgt nu door hoe dictatoriaal alles verloopt?
   Wij weten hier wat er allemaal gebeurt en wij waarschuwen zoveel wij kunnen

   Sta jij er bij stil dat onze huidige regering bovenal de belangen van Europa behartigt?
   Onze schatkist is leeg zegt Rutte, maar waar is dat geld dan naar toegevlogen?
   Legt hij dat uit? Waarom vertelt hij niet, dat het geld richting Europese projecten is gegaan?

   Hoor je de regering ooit over de problemen die er voor de gewonew Nederlanders ontstaan door voortgaande instroom van niet-Europese groepen mensen, waar wij ongelofelijk blij en dankbaar voor moeten zijn? Europ[a wil dat ze hier komen en verwacht van ons dat wij alles goed vinden.

   Denk je dat de EU top het op prijs stelt wat wij allemaal schrijven? Maar het is zoals THeresa het zegt: we hebben nog een ruime mate van vrijheid van meningsuiting en, Nederlandse individualisten als we zijn, wij zullen die vrijheid goed besteden. Wat links/ multicultureel er ook van vindt.
   Het zal ons een biet zijn.De Waarheid MOET gezegd worden, want de waarheid spreken en politiek correcte dromen najagen gaan alvast niet meer samen.

   Wat wij dus bovenal moeten doen is links tegenwerken en tegen Europa stemmen.
   Links is ziek en maakt ziek. Treurig maar waar.

   Like

   • Henk.V zegt:

    correctie:

    Het is dus beter de doelen die men nastreeft NIET al te helder uiteen te zetten.

    Like

 2. lucky bee zegt:

  Smijt de Marxisten zo snel als het kan uit de Macht , zo dat ze nooit meer kunnen regeren.

  Like

 3. Vederso zegt:

  Gelukkig gebeurt in Scandinavië alles 10 jaar eerder. Zo kunnen we zien hoe het NIET moet.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ziet U: Dàt is nu nog eens een benadering, waar ik achter kan staan!
   Want maar al te vaak reageert men hier op de site als volgt: Er verschijnt een artikel, waaruit men de slechte ontwikkelingen kan lezen, in Scandinavië of elders, en onmiddellijk komen de pessimistische geluiden los in de zin van: Kijk, zo gaat dat daar en binnen afzienbare tijd is het hier ook zo ver. Of men gaat zelf artikelen schrijven, die klakkeloos op die pessimistische gedachtengang voortborduren en binnen de kortste keren slaat de paniek toe en zien verschillende mensen ‘het’ niet meer zitten. Zelden iemand die zegt: Dat hoeft toch niet: Wij zijn hierbij gewaarschuwd en een gewaarschuwd mens telt voor twee.
   Ja, Ú zegt het nu en dat werd een keer hoog tijd!
   Zelf breng ik ook wel regelmatig iets in die richting naar voren. Of ik wijs op een uniek wapen dat wij Nederlanders in ieder geval tot onze beschikking hebben in de vorm van de alhier welhaast heilig verklaarde vrijheid van meningsuiting. Die is hier sterker ontwikkeld, dan in Scandinavië of misschien wel waar dan ook in Europa. Dààrom is het zo’n machtig wapen. Nederlanders lijken misschien wel dociel, maar dàt laten ze zich heus niet gemakkelijk afnemen. Iedereen die dat idee heeft, kon wel eens bedrogen uitkomen, als puntje bij paaltje komt!
   Want wat Henk bijvoorbeeld ook in zijn artikel aanhaalt: Dat van die opvoedingsmethoden rechtstreeks uit de Frankfurter Schule, dat heeft in Nederland toch óók nooit zo sterk geleefd als in Zweden. Nederlanders zijn integendeel altijd terughoudend geweest met zaken als twee fulltime werkende ouders en het permanent dumpen van kinderen in de dagopvang. De meeste Nederlandse kinderen hebben na schooltijd altijd een thuis gehad en dus de kans om ook andere geluiden op te vangen dan die in de pedagogische sfeer. Misschien niet altijd even politiek-correct, maar nu zie je maar weer hoe ‘broodnodig’ enige variatie op dit gebied is. In weerwil van het feit, dat we hier natuurlijk eveneens de nodige ‘goedmensen’ hebben, ís de situatie hier anders dan in Zweden en net wat U nu zegt: Kennis blijven nemen van de ontwikkelingen daar laat ons juist alleen maar zien hoe het NIET moet.
   Dank U, Vederso!

   Like

   • Wachteres zegt:

    Goed dat je nog zo optimistisch bent, @Theresa.

    Ik moet zeggen dat het gedrag van de Nederlanders n.a.v. de ‘affaire Wilders’ mij een minder positief beeld heeft gegeven.

    Het gaf mij het gevoel dat de situatie veel erger was dan ik dacht. Ook de manipuleerbaarheid van de [vaak linkse] mensen vond ik schokkend.

    En wat denk je van de infiltratie van links op de Nederlandse scholen en de universiteiten?

    Ik vermoed dat de situatie in Zweden alleen maar erger is, omdat links daar jarenlang alleen de touwtjes in handen heeft gehad.

    En @ vederso, wij kunnen wel vinden en willen dat het anders en beter moet, maar we krijgen hier ook immens veel tegenwerking van links en de door links geïnfiltreerde zogenaamde rechtse politici.

    Jullie hebben gelijk dat ik me niet kan voorstellen dat die ‘krankzinnigverklaring’ er in Nederland zou doorkomen.

    Hebben jullie enige verwachting dat de linksen tot een ander inzicht komen en gaan inzien hoe destructief zij bezig zijn? Ik niet.

    Onze hoop is de autochtone maatschappij, het ‘gewone’ volk. Van de ‘elite’ verwacht ik alleen maar verdere afbraak, omdat het, zoals @ Lis hierboven zegt, onmogelijk is dat die naïef is, maar alleen bewust puur kwaadaardig.

    Like

   • Vederso zegt:

    @ Theresa Geissler. Dit artikel kwam ik zoëven weer tegen en is een soort aankondiging van wat er nu plaatsvindt. Je hebt waarschijnlijk deze “Julia Caesar” gemist. Een aanrader;
    .https://ejbron.wordpress.com/2012/10/26/waakhonden/
    @ Wachteres. Nee, ik denk ook niet dat “links” ooit tot een oprecht debat kan komen, Het zal altijd grijpen naar draconische maatregelen om alles te kunnen blijven controleren. Omdat dit in Zweden eerder zal gebeuren dan bij ons, kunnen wij ervan leren. (En Brussel lacht zich kapot; die Vederso, die dacht werkelijk dat het ons beleid verandert)

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Vederso, 20.43u: Zojuist gelezen. Hartelijk dank: Zeer opmerkelijk artikel.
    Overigens: Als inderdaad die DDR-invloeden in de Zweedse cultuur zijn geïnfiltreerd èn blijven hangen, verklaart dat ook wel het één en ander, vindt U ook niet?
    Voorts: “Waakhonden? Ja. Maar er kwam ook nog een andere term bij me boven:”Verdwaasde trutten.” Die blikken……!
    Last but not least: Frappant, dat het bijna allemaal vrouwen zijn. (Hoewel mij dat op zichzelf weer niet verbaast.)

    Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel van jou, Henk. En inderdaad, het is meer dan toevallig, dat sinds 1968 stelselmatig door de roden en andere progressieven systematisch werk is gemaakt, van infiltratie in alle geledingen van onze Europese samenlevingen. En uiteraard met achter de hand, de waanzin van de Frankfurter Schule. Willens en wetens zijn ze 24/7 in de weer, om onze op joods-christelijke en humanistische wortels door te snijden. En daarbij gebruiken ze alle middelen. Het onderwijs was het eerste slachtoffer van deze “mars door de instituties”. De oude Willem Drees, had het goed gezien in 1970, toen hij zijn lidmaatschap van de Partij van de Afbraak opzei!

  Like

 5. Anneke zegt:

  Heb vaker in m’n reactie’s laten doorschemeren dat de term joods-christelijk een gif is in de oren van de politiek en de zakenwereld. De situatie in Europa is te vergelijken met de situatie in Israel !!! Het volk is besmet met de joods-christelijke (messiaanse) geloofs-wortelen. En dat is oei, oei, oei, FOEI FOEI FOEI….doet (enorm) pijn in de atheïstische-/seculiere- oren van de politici en zakenlui. “ZIJ zijn DOOF en BLIND….”. Wat nu gaande is op deze aardse-hell is overduidelijke BILLENKOEK van onze G’d, de Vader van Abraham, Isaac en Jakob….Europa ruim veertig jaren in een woestijn, verarmd, uitgehold…..Het joods-chr.karakter van de landen/bevolking moest veranderen!!! Hersenspoelingen, de islam-invasie….toch is dit evil-project MISLUKT. Satan kan de put in en het deksel is niet te openen; straks.

  Like

 6. Vederso zegt:

  Naar aanleiding van bovenstaand artikel heb ik een beetje in het archief van de website rondgeneusd en je kan toch zien dat er een zekere ontwikkeling in zit. Wat eerst misschien niet zo duidelijk onderkend werd, is nu voor iedereen zichbaar. De Zweden kunnen de door hen zelf opgeroepen problemen niet meer de baas en het gaat slecht met het land aflopen. Zoals Wachteres schreef: Nog maar twee jaar geleden schreef Ingrid Carlqvist een indrukwekkende noodkreet en nu al ziet ze zich gedwongen het land te gaan verlaten. Dit begint echt te lijken op een DDR 2.0.

  Like

 7. Luchtpint zegt:

  Goed stuk van Henk. Hier zit veel waarheid in. Het verbaast me niet dat links graag heult met de Islam, want het gaat uiteindelijk ook om 2 totalitaire doctrines met transnationale ambities.

  Like

 8. Republikein zegt:

  Zweden zijn niet allemaal gek,muziek is zijn tijd soms vooruit, en met geld kan je verhuizen naar de plek die je wenst zoals een vogel die vliegt naar waar nog wat te eten is! En het liefst zonder vijanden! http://www.azlyrics.com/lyrics/abba/eagle.html

  Like

  • Henk.V zegt:

   Nee natuurlijk niet, Republikein 🙂 De gekte slaat op het idiote drang van de leidinggevende linkse elites die Zweden beroven van haar eigen identiteit.door de belangen van binnenstromende immigranten uit achtergebleven gebieden boven die van de eigen bevolking te stellen.
   De autochtone Zweden zouden zich niet moeten willen lenen voor de nationale weg-met-ons-mentaliteit van de elites.Wat daar gebeurt is werkelijk absurd, wanneer je bedenkt wat het land allemaal heeft gepresteerd in de wereld!

   Like

 9. AdVader zegt:

  ik herken al in 1948 de achterlijke ‘progressieve’ neo-sociale-liberale agenda, namelijk zogenaamde ‘universele’ mensenrechten, waarin burgerschap menswaardigheid vervangt en al meteen een voorschot is genomen op abortus en het mollen van normale gezinnen, met name kinderen&vaders.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s