Waarom de “gematigde islam” een tegenstrijdigheid is

Screenshot_20

(Door: Raymond Ibrahim)

Raymond Ibrahim: Waarom het moderne Westen niet in staat is de islam te begrijpen.

In een tijd waarin het terrorisme dat gepleegd wordt uit naam van de islam snel om zich heen grijpt, worden we er voortdurend van verzekerd – vooral door de drie grote instituten die een dominante rol spelen in het vormen van de westerse mentaliteit, namelijk de mainstream media, de academische wereld en de overheid – dat het soort islam dat aanvaard wordt door ‘radicalen’, ‘jihadisten’ enzovoort, niets te maken heeft met de ‘echte’ islam. De ‘ware’ islam, zo gaat het verhaal, is in diepste wezen vrij van alles wat ‘slecht’ is. Het zijn de idioten, die hem kapen voor hun eigen agenda, die voor het verkeerde beeld verantwoordelijk zijn.

Meer specifiek wordt ons verteld dat er een ‘gematigde’ islam bestaat en een ‘extremistische’ islam – de eerste is goed en waar en wordt aanvaard door een moslim meerderheid, terwijl de laatste een perverse heiligschennis is, die in de praktijk gebracht wordt door een minderheid die hem voor haar eigen doelstellingen misbruikt.

Maar wat betekenen deze tegengestelde adjectieven – ‘gematigde’ en ‘extremistische’ – uiteindelijk in de context van de islam? Zijn ze beide gelijkwaardige en levensvatbare alternatieven voor de wijze waarop de islam wordt begrepen? Zijn ze beide theologisch legitiem? Deze laatste vraag is met name belangrijk, omdat de islam in de eerste plaats een religieuze manier van leven is, gecentreerd rond de woorden van een godheid (Allah) en zijn profeet (Mohammed) – waarvan de betekenis weliswaar niet wordt [h]erkend door de seculiere samenlevingen.

Beide termen – ‘gematigde’ en ‘extremistische’ – hebben te maken met de mate waarop [de graad], of minder wiskundig uitgedrukt, de ijver, het enthousiasme waarmee iets wordt beoefend of in de praktijk gebracht. Zoals Webster het  stelt; ‘gematigd’ betekent ‘redelijke grenzen in acht nemen’; ‘extremistisch’ betekent ‘zeer uitvoerige of verregaande [inspanningen]’.Het is dan een kwestie van te veel of te weinig doen.

Screenshot_21

Het probleem is echter dat de heersende stroming in de islam een glasheldere manier van leven biedt, gebaseerd op de leer van de Koran en de Hadith – van de eerste wordt beweerd dat die de heilige woorden van Allah bevat, de laatste is het voorbeeld (of soenna, vandaar ‘soennieten’) van zijn profeet, oftewel de ‘voortreffelijkste onder de mensen’ (al- insan al- Kamil). Inderdaad worden op basis van deze twee primaire bronnen, en volgens de normatieve islamitische leer, alle menselijke handelingen ingedeeld in vijf categorieën: verboden handelingen, afgeraden handelingen, neutrale handelingen, aanbevolen handelingen en verplichte handelingen.Hoe zou een gelovige in deze context  ‘gematigd’ moeten omgaan met wat de godheid en zijn woordvoerder hebben bevolen? Ofwel probeert men om de geboden van de islam te onderhouden of men kan deze negeren: een beetje meer of minder proberen is geen islam – het woord [immers] dat ‘zich onderwerpen’ betekent (aan de wetten, aan de sharia, aan Allah).

De echte vraag is dus wat gebiedt Allah en zijn profeet moslims (‘zij die zich onderwerpen’) te doen? ‘Overdrijven’ radicalen de bevelen? Of nemen gematigde moslims gewoon ‘redelijke grenzen’ in acht – wat een eufemisme voor nalatigheid is? – als het gaat om het onderhouden van hun geboden?

In onze sterk geseculariseerde tijd, waarin we te horen krijgen dat religieuze waarheden flexibel zijn of dat die gewoon niet bestaan en dat alle interpretaties en exegeses geldig zijn, verliest de cruciale vraag: “Wat beveelt de islam?” alle relevantie.Vandaar dat het moderne Westen niet in staat is de islam te begrijpen.

Kort geleden heeft een Keniaanse leider van een moskee inderdaad gezegd dat het bloedbad van Westgate, waar islamitische schutters ongeveer 67 mensen hebben afgeslacht, “gerechtvaardigd was. Zoals aangegeven in de Koran, volgens de religie van de islam, was Westgate voor 100 procent gerechtvaardigd”. Daarna zei hij: “De radicale islam is een bedenksel van mensen die niet in de islam geloven. We hebben geen radicale islam, we hebben geen gematigden, we hebben geen extremisten. De islam is een religie die de koran en de soenna volgt” [dit benadrukte hij].Let op dat “De radicale islam is een bedenksel van mensen die niet geloven in de islam” een duidelijke verwijzing is naar het Westen, dat de term ‘de radicale islam’ bedacht heeft. Ironisch genoeg voelt het seculiere Westen, waarin religieuze waarheden verbannen worden naar het gebied van de ‘persoonlijke ervaring’, zich bevoegd om te beslissen wat wel en wat niet ‘radicaal’ is aan de islam.

Screenshot_22

Denk eens na over een voorbeeld: Allah gebiedt moslims om “Diegenen onder de ‘Mensen van het Boek’ [Joden en christenen] te bestrijden die niet in Allah geloven, noch in de Laatste Dag, die niet verbieden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben, die niet de religie van de waarheid [dat wil zeggen de islam] omarmen, totdat zij de jizya [schatting, eerbetoon] betalen en zich vrijwillig onderwerpen en daarin berusten” [Koran 09:29].

Hoe kan men dit vers zodanig interpreteren dat het iets anders betekent dan wat het zonder meer zegt? Waarin ligt de dubbelzinnigheid, de ruimte voor interpretatie? Natuurlijk zijn er andere leringen en toespelingen in de Koran die zich noodzakelijkerwijs lenen voor de schone kunst van interpretatie of ‘ijtihad’. Maar de bevelen van Koran 09:29 zijn toch absoluut volledig duidelijk?

In feite hebben de volgelingen van Mohammed uit de 7e eeuw letterlijk gehandeld naar deze en soortgelijke verzen (bijv. 09:05), ze hebben de eerste islamitische veroveringen ontketend, waardoor miljoenen christenen, Joden en anderen werden onderworpen en waardoor de ‘islamitische wereld’ werd opgericht. Deze jihadistische expansie ging door tot de islam zo’n twee of drie eeuwen geleden op het slagveld werd verslagen door een weer oplevend Westen.

Voor Westerse wetenschappelijke verhandelingen, van voor de periode waarin het relativisme en de politieke correctheid begon, is de betekenis van de jihad niet dubbelzinnig. Dus stelt de gezaghebbende Encyclopaedia van de islam in het artikel dat over de ‘jihad’ gaat dat de “verspreiding van de islam met wapens een religieuze plicht is die op de moslims in het algemeen rust … men moet doorgaan met het tot uitvoer brengen van de jihad totdat de hele wereld onder de heerschappij van de islam ligt … de islam moet volledig zijn uitgevoerd voordat de doctrine van de jihad [oorlogsvoering om de islam te verspreiden] kan worden opgeheven.” De Amerikaanse geleerde op het gebied van de islamitische wetgeving, professor Majid Khadduri (1909-2007) schreef, nadat hij de jihad als oorlogsvoering/strijd had gedefinieerd, dat “de jihad … bijna zonder uitzondering, door alle juristen wordt beschouwd als een collectieve verplichting van de hele moslimgemeenschap” .

Screenshot_23

(En wat betreft het argument dat de Bijbel vergelijkbare oorlogsverzen bevat; de Joden en christenen er toch niet op uit de wereld te veroveren – dus waarom zou men moeten zeggen dat moslims dat wel zijn? – lees “Zijn het Jodendom en het christendom even gewelddadig als de islam?” voor een gedetailleerd overzicht van de overeenkomsten en de verschillen. Zie ook “De islamitische Jihad en de Doctrine van Intrekking” om te begrijpen hoe de meer tolerante verzen van de Koran worden tenietgedaan door de meer militante teksten, zoals 9:29).

Kortom, hoe kan een oprechte moslim – per definitie iemand die zich heeft onderworpen aan de leer van Allah –  bepaalde verzen zoals 9:29 ‘matigen’? Hoe kan hij ‘redelijke grenzen in acht nemen’ ten aanzien van deze duidelijke geboden om niet-moslims te bestrijden en hen te onderwerpen?

Moeten moslims niet, op zijn minst, toegeven dat zulke leringen waar zijn/bestaan en moeten worden nagestreefd – zelfs als ze zich niet persoonlijk bezighouden met de jihad, althans niet rechtstreeks (maar wel worden aangemoedigd om die indirect te ondersteunen, met geld of door propaganda?)

Zeer onlangs verschenen er rapporten die lieten zien hoe islamitische groeperingen in Syrië de Koran 09:29 precies navolgden, christelijke minderheden dwongen om hen jizya te betalen, dat wil zeggen, afpersingsgeld in ruil voor hun leven. In feite worden in de hele islamitische wereld christenen en andere minderheden regelmatig door moslims geplunderd, die hun acties rechtvaardigen door te verwijzen naar het eerder genoemde vers.

Screenshot_24

Zijn al deze moslims ‘extreem’ in het licht van het gebod in de Koran 9:29 – dat specifiek vraagt om het nemen van geld van christenen en Joden – of houden zij zich  gewoon aan de eenduidige leer van de islam?

Men zou kunnen stellen dat, als moslims de Koran 9:29 letterlijk moeten nemen, waarom islamitische landen over de hele wereld dan niet een volledige jihad aankondigen tegen alle niet – islamitische landen, waaronder Amerika? De uiteindelijke reden is natuurlijk dat zij dat gewoon niet kunnen; ze hebben niet de mogelijkheid om dat vers [uit de koran] te handhaven (en de islamitische leer staat de moslims toe om hun verplichtingen op te schorten, totdat de omstandigheden gunstiger zijn).

Het zou natuurlijk dom zijn, zo niet suïcidaal, voor, laten we zeggen, Saoedi-Arabië, de geboorteplaats van de islam, om een verklaring naar het Westen af te geven waarin wordt gezegd dat men de islam moet accepteren en jizya/belasting moet betalen, of dat men [anders] door het zwaard moet sterven. Maar alleen omdat de islamitische landen momenteel gewoon niet de capaciteit hebben om Koran 9:29 in de praktijk te brengen, betekent dat nog niet dat ze de geloofwaardigheid ervan niet erkennen en proberen die op andere plaatsen in de praktijk te brengen, als dat mogelijk is.

Een beknopt overzicht van de geschiedenis voor de [bliksem]snelle opkomst van de westerse krijgsmachten die de islam in bedwang konden houden, maakt dit vooral duidelijk.

Waar het op neerkomt is: Als de islam X onderwijst en een moslim handhaaft X – hoe kan hij dan ‘extreem’ zijn? Het lijkt logischer om te zeggen dat de islam zelf ‘extreem’ is. Ook als iemand die van zichzelf zegt dat hij een moslim is, maar zich niet houdt aan de islamitische leer – met inbegrip van het gebed, het vasten, zakat [sociale belasting] betalen, enz. – hoe kan hij dan ‘gematigd’ zijn? Het is misschien logischer om te zeggen dat hij niet echt een moslim is – dat wil zeggen, hij heeft zich niet onderworpen aan Allah, wat de definitie van ‘moslim’ is.

Het wordt tijd om te erkennen dat dichotome, tegenover elkaar gestelde begrippen als ‘matig’ en ‘extreem’ cultureel in het leven geroepen en aangepaste normen van het moderne, seculiere Westen zijn – nauwelijks van toepassing op de leer van de islam – en geen universeel absolute waarden die worden erkend door de hele mensheid.

Raymond Ibrahim, auteur van Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (Regnery, April, 2013) is een Shillman Fellow aan het David Horowitz Freedom Center en Associate Fellow aan het Midden-Oosten Forum.

Screenshot_25

Bron:
www.citizentimes.eu
Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Appeasement, Barbarisme, Dhimmitude, Islam, Jihad, nieuw fascisme, Rotzakken, Taqiyya, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Westen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Waarom de “gematigde islam” een tegenstrijdigheid is

 1. Jean zegt:

  Die smeerlapperij MOET V E R B O D E N WORDEN.

  Like

 2. Mooi artikel! Ik hoor mijn buurvrouw nog zeggen dat één moslimbuurman gematigd is. Want hij doet leuk tegen mijn buurvrouw en noemt haar ‘sister’. Maar pas op! Ik heb mijn ogen in mijn rug dankzij de artikelen van E.J. Bron! Ik weet zeker dat als er een burgeroorlog uitbreekt in Nederland zijn moslimvrienden van linkse Nederlanders plots hun ergste vijanden en proberen ze hen te doden. Voorbeelden te over in Syrië.

  Like

  • de 13de imam zegt:

   Dit is inderdaad een veel gehoord verhaal. Zo van: “ik ken een moslim op mijn werk en die is best aardig, ergo het valt dus wel mee met die radicale islam”. Welaan, als je nu in een tijdmachine zou kunnen stappen en terug in de tijd zou kunnen gaan naar het Duitsland van 1938, dan zou je best wel eens aardige Nazi’s tegen kunnen komen. Zelfs leden van de NSDAP die je wellicht zouden uitnodigen voor een etentje, en je daarbij zouden toevertrouwen persoonlijk niets tegen joden te hebben. Dat maakt het Nazisme echter nog geen vredelievende ideologie. Hetzelfde geldt voor de islam.

   Like

 3. Peter Buitelaar zegt:

  Kort samengevat…. ’t is gewoon foute boel.

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Gematigde en extreme islam bestaan alleen in de visie van mensen die er niets van begrijpen.
  Precies, hoewel ik denk dat die mensen er kwaad mee willen doen.

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Nou, dat is dan meteen het expliciete bewijs, dat de moordenaars van Lee Rigby met hun uitval tegen de rechter gelijk hadden:
  Hij maakte dat onderscheid ook, waarop zij losbarstten, dat hij er geen verstand van had en dat er maar één Islam -de hunne- was.Et voilà…..!
  Nee, die ‘bloedhonden’logen er nu eens níet om.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Er bestaat geen “gematigde islam”, dat heeft de MOSLIM NAZI ERDOGAN zelf gezegd. Deze dictator heeft woordelijk gezegd: ” Islam is Islam”. Verder dank aan Wachteres& Henk voor de vertaling.

  Like

 7. Duinsnip zegt:

  ‘217 Nigerianen gedood door Boko Haram’
  Elke dag deze berichten in het openbaar voorlezen, Geert Wilders! Dat haten de Islamtroetelaars!

  Like

 8. lucky bee zegt:

  Gematigde Moslims? hebben ze een andere Koraan en a Hadith als de hardcore Islamisten?

  Like

 9. Sjaak zegt:

  MOSLIMS ZIJN WANNEER HET PUNTJE
  BIJ HET PAALTJE KOMT EEN POT NAT !
  VAN GLUIPER NAAR SLUIPER
  NAAR MOORDENAAR !
  DE ENIGE MOSLIM DIE IK VERTROUW
  IS DIE VOOR MIJN OGEN ZIJN KORAAN
  IN DE FIX STEEKT !
  ALZO ! NOOIT ! TERUG NAAR JULLIE
  ZANDBAK KONTKRUIPERS !

  Like

 10. Paul Zwueste zegt:

  Vandaar dat ik al heel lang geleden heb begrepen en uitgedragen dat ALLE moslims niet te vertrouwen zijn. Ook die moslim-“vrienden” die toch zo correct en oh zo ingeburgerd zijn.
  Ook als ze alcohol drinken Dat is hier ook zo’n lakmoesproef. Ooit gehoord van katten in het donker knijpend roepen dat Allah het toch niet ziet!
  Neen! Als het er op aan komt smelten ze ineen tot een satanisch duistere massa die onze ergste nachtmerrie is!!!
  De islam moet gewoon stelselmatig uitgeroeid worden.
  Daar zijn voldoende gegronde redenen voor. Hou het simpel. Ze zijn onze absolute vijanden!

  Like

 11. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 4) | E.J. Bron

 12. Pingback: De tegenstrijdigheid van de Islam! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s