Er bestáát geen volk dat spontaan roept: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!”

Screenshot_1

(Door: Martien Pennings)

Je zet toevallig de tv even aan op zondagmorgen. Een katholieke mis op Nederland 2. Bij terug kijken op “Uitzendig Gemist” blijkt dat je rond minuut 18  deze mis bent binnengevallen.

“Op Palmzondag komt de rechtstreekse eucharistieviering vanuit de H. Martinus van Tours te Sint-Oedenrode. Celebrant: Pastoor Vincent Blom.”

Ik vond deze mis een dun en sfeerloops zootje. Ongeïnspireerd. Het verhaal van Jezus en Pontius Pilatus en het Jodenvolk op het plein dat liever de moordenaar Barrabas vrijgelaten ziet dan Jezus. Tot zover kan deze mythe wel kloppen met de werkelijkheid, want Joden zijn net mensen en dus kunnen ze wel precies die foute keuze gemaakt hebben. We zien tenslotte in heel het Westen op dit moment dat een hele cultuur, althans de quasi-elite daarvan, wéér volop en structureel en volgehouden de foute keuzes maakt: anti-Israël en pro-islam.

Maar er kan géén volk bestaan waarvan een willekeurige menigte op een plein zomaar spontaan gaat staan roepen: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!”

Ik citeer een stukje uit “Infonu”: de Joodse visie op Mattheüs 27:25.

“Steeds weer keert de zelfvervloeking in de kerkgeschiedenis terug. Luther en Calvijn gebruiken het in hun preken. SS-beulen verontschuldigen zich na de oorlog door te zeggen dat ze hun aarzeling om Joden te doden overwonnen door aan hun jeugd terug te denken waarin ze over Mattheüs 27:25 hadden gehoord. Zelfs de verzetskrant Trouw schrijft in 1944:

”Wel wordt in onze dagen weer eens in harde realiteit voltrokken, dat geen mensch en geen volk straffeloos Gods vloek over zich kan uitroepen. Bij het kruis van Golgotha klonk het overmoedige: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ als een schampere uitdaging, waarin de verwerping van den Messias wel het felst tot uiting kwam.”

Ook in preken vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog halen dominees hard uit naar de Joden met Mattheüs 27:25 in de hand. Nergens wordt Jezus aangehaald die aan het kruis om vergeving had gevraagd.”

Tot zover “Infonu”. Wordt het niet eens tijd dat dit stukje stompzinnig antisemitisme – want dat is het – uit de katholieke liturgie gehaald wordt?

_______________________________________

Door:
Martien Pennings
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Christendom, Religie. Bookmark de permalink .

18 reacties op Er bestáát geen volk dat spontaan roept: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!”

 1. win zegt:

  goed gesproken martien

  Like

 2. Yvonne van Cleef zegt:

  Terugkijkend door de eeuwen heen lijkt het of een bepaald soorten mensen steeds weer door stompzinnigheid en waanzin worden bevangen.Een andere verklaring heb ik er niet voor.Buiten dat vind ik nog steeds dat geloven heel vaak ,heel veel kapot maken!

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Je kunt een stukje antisemitisme wel uit de katholieke liturgie halen……-maar hóe haal je de katholieke liturgie uit het antisemitisme?
  En de protestant-christelijke Leer? De Jehovah ’s Getuigen? Al die westerse Godsdiensten, waarvan je niet weet of het antisemitisme er ingebakken zit of dat ZIJ in het antisemitisme gebakken zitten, al vele, vele eeuwen…..?
  En niet alleen in de Godsdienst, ook daarbuiten: Kijk maar naar de gretigheid waarmee zowel gelovig als ongelovig volk de “Palestijnse Zaak” omarmde, nadat ze het antisemitisme voor hun fatsoen een paar eeuwen hadden weggestopt -waarschijnlijk met de grootste moeite…..
  Hier ben je er niet met ‘een stukje antisemitisme uit de katholieke liturgie snijden,’Martien; dan kun je wel in de hele samenleving aan het snijden blijven……

  Like

 4. BertG. zegt:

  Zelfs een soort van kannibalisme wordt daar toegepast.
  Door ouweltjes uit te delen met de mededeling, lichaam van christus.
  Net zo als die slok wijn die ze altijd achterover slaan, bloed van christus.
  Nooit zo goed begrepen dat mensen in de rij staan om een stukje virtuele jezus op te eten.

  Like

  • Charles Martel zegt:

   Wijn (het bloed! van de boom) plengen voor de godheid is een symbolische daad, door de Grieken ingevoerd (lees Homerus; er bestaan uitstekende Nederlandse vertalingen). Het alternatief is effectief bloed vergieten. Die andere godsdienst weet er over mee te praten. Sommige godheden lusten geen wijn, maar willen bloed, bloedrood bloed!

   Like

 5. lucky bee zegt:

  PS er is een plaats in Oostenrijk dat Jodensteen heet.daar wordt door een katholieke priester iedere jaar een mis gecelebreert, over de kinder offer dat de Joden regelmatig vieren.
  Ik ben Calvinist,en geloof dat iedere munt twee zeiden heeft; niet vergeten dat Jezus Christus bij ons was gekomen als een joodse man.Wat wij met Joden moeten doen? wij laten de oordeel hierover aan de Goeie Herder over hij weet hoe mensen denken en dat kunnen wij niet.
  Johannes 10,1-21

  Gelijkenis van den goeden Herder

  Like

 6. Het staat gewoon in de Bijbel als een stukje historie. Waarom zou een groepje mensen niet zo opgefokt kunnen zijn dat ze zoiets uitroepen? Maar iets heel anders is dat dit niemand het recht geeft om daar hun nakomelingen, laat staan een heel volk op aan te kijken.

  Like

  • @Harry Sleijster.
   De Bijbel is geen historie, Harry, de bijbel is mythe.

   Like

   • Charles Martel zegt:

    Dat antwoord is naast de kwestie. Harry zegt “het Mstaat in de bijbel ALS een stuk historie”. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om op grond van dit ‘mythische’ bijbelverhaal Joden te doden of wat dan ook. Met de kokoran liggen de zaken anders.

    Like

 7. Cathja zegt:

  Het volk riep bij de intocht in Jeruzalem: “Hosannah”, en een week later “Kruist Hem”. Wat ik mis in het hele verhaal is dat een volkomen onschuldige hier de doodstraf heeft gekregen! In Gods Zoon zat geen kwaad, en Hij kende geen zonden.
  Dat is waar ik dezer dagen veel aan denk.

  Like

 8. angela zegt:

  Ik vind het altijd zo triest dat de kerk niet verder leest. In Handelingen 2 spreekt Petrus dezelfde mensen toe en er wordt verteld hoe velen reageren:

  36 Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus, die u hebt gekruisigd.’
  37 Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ 38 Petrus zei tegen hen: ‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen. 39 De belofte geldt immers voor u en uw kinderen, en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen.’ 40 Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: ‘Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’
  Het leven van de gelovigen
  41 Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. 42 Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

  De bijbel leert dat het bloed van Jezus verzoenings bloed is. Dan hebben de Joden dus iets heel bijzonders gevraagd, zonder dat ze het wisten!

  In Johannes 11 spreekt Kajafas waarschijnlijk ook zonder dat hij weet wat wat zijn woorden inhouden

  49 Maar één van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide tot hen: Gij weet niets, 50 en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. 51 Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen.

  Kerken moeten van dogma s afstappen en bijbels worden dat zou veel verademing geven

  Like

  • Driek zegt:

   angela zegt: Kerken moeten van dogma s afstappen en bijbels worden dat zou veel verademing geven.

   Zowel het Oude – en Nieuwe Testament zijn zeer mooie lezenswaardige geschriften waar ik mij nog steeds dagelijks in verdiep, alleen die kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders moeten ophouden met hun dogmatisme en hun interpretatie van deze geschriften. Inderdaad, dat zal een verademing geven.

   Like

 9. BertG. zegt:

  Ik vind het altijd een verschrikking om zondag ’s morgens me TV aan te zetten vanwege dit soort opdringerige uitzendingen. Laten ze mekaar lekker opzoeken in zo’n gebouwtje met bankjes erin.

  Nee, daar gaan ze mij mee lastig vallen ’s morgens vroeg. Zelfs op meerdere zenders tegelijk ook nog. Een heel slecht begin voor mij om zo de dag te moeten starten.

  Like

  • Driek zegt:

   BertG. zegt: Ik vind het altijd een verschrikking om zondag ‘s morgens me TV aan te zetten.

   Nu, meneer Bert, gelukkig heb ik geen TV. Want het lijkt mij een verschrikking om zondag ‘s morgens ‘me TV aan te zetten’. Ik moet er toch werkelijk niet aan denken. Maar u kunt dat ding ook uitlaten en een boek gaan lezen, of een eindje fietsen, om maar wat te noemen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s