De Amerikaanse overheid stimuleert de islam in Tsjechië

 Screenshot_28

(Door: Soeren Kern)

Critici zeggen dat de onderliggende doelstelling van het project is om niet-moslim kinderen te bekeren tot de islam door bekeringsboodschappen in openbare scholen te brengen onder het mom van het bevorderen van het multiculturalisme en de bestrijding van de ‘islamofobie’.De groepering plaatste onlangs een advertentie met de belofte om 250 Tsjechische kronen ($13 dollar) te betalen aan iedere student van 15 tot 18 jaar die een twee uur durende presentatie over de islam wilde bijwonen.Nog onlangs hebben de moslims in de Tsjechische Republiek geprobeerd om een boek te laten verbieden waarvan zij zeggen dat dit islamofobisch is en zij hebben een aanklacht van tien pagina’s ingediend  tegen de auteur van het boek, die vroeger een moslim was.

De Tsjechische regering heeft een nieuw project goedgekeurd dat bedoeld is om reclame voor de islam te maken in de openbare lagere en middelbare scholen in het hele land.Het project – ‘moslims zoals zij gezien worden door de Tsjechische schoolkinderen’ – wordt geleid door een groepering die de belangen van de islam behartigt en wordt gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetalers met een subsidie van de Amerikaanse ambassade in Praag. (Het Amerikaanse ministerie stimuleert de islam ook in andere Europese landen).

De groepering zegt dat het Tsjechische ministerie van Onderwijs haar heeft gemachtigd om lezingen en seminars te organiseren die gericht zijn op “het onderwijzen van de Tsjechische schoolkinderen over de islamitische opvattingen en gebruiken” en op het ​“tegengaan van stereotypen en vooroordelen over moslims”.Maar critici – dat zijn er veel – zeggen dat de onderliggende doelstelling van het project is om niet-moslim kinderen te bekeren tot de islam, door op bekeren gerichte boodschappen in openbare scholen te brengen onder het mom van het bevordering van het multiculturalisme en de bestrijding van ‘de ‘islamofobie’.

De website van de groepering zegt dat de eerste fase van het project erop neerkomt dat “de juistheid van de informatie over de islam in Tsjechische leerboeken over geschiedenis, aardrijkskunde en sociale wetenschappen wordt geanalyseerd en dat het niveau van het onderwijs over de islam in de Tsjechische gymnasia en andere scholen voor voortgezet onderwijs in kaart wordt gebracht”.

Screenshot_30

De tweede fase van het project omvat de toepassing van een programma op drie niveaus dat “zowel de leerlingen als de docenten op de hoogte brengt van de islam en de moslims” en hen helpt om beter “kritische vaardigheden” te ontwikkelen die helpen bij het doorzien en het analyseren van zogenaamde islamofobe informatie.

Volgens de website van de groepering:

“Laat het eerste niveau de lezer kennismaken met de geschiedenis van de islam, de fundamentele religieuze begrippen over de traditie en de hedendaagse kwesties, zoals familie  [sharia] wetgeving, het sluieren van vrouwen en islamofobie”.

“Het tweede niveau gaat dieper in op de problemen en legt meer nadruk op de betrokkenheid van de leerlingen …. De leerlingen zullen worden verdeeld in drie groepen, waarin zij een van de volgende onderwerpen bestuderen: de sluier van de vrouw, de media-aandacht voor de islam en de moslims in de Tsjechische Republiek. Elke groep zal worden geleid door een ervaren docent, die de studenten vertrouwd zal maken met de problemen door middel van ter beschikking gestelde materialen en een daaropvolgende discussie”.

“Het derde niveau voorziet de scholen van kunstzinnige projecten of discussies die over de islam gaan met moslims en professionals. Artistieke activiteiten zouden kunnen inhouden dat er een film gemaakt wordt of dat er foto’s worden genomen die een dag in het leven van een moslim tot onderwerp hebben of artistieke workshops en wedstrijden die gericht zijn op de mogelijkheid van integratie van moslims in de Tsjechische samenleving”.

De groepering organiseert ook thematische lezingen, workshops en debatten voor scholen of groepen studenten, waarvan veel worden gehouden in de Gemeentelijke Bibliotheek in Praag – en die meer openlijk gericht zijn op het bekeren van de Tsjechische jeugd tot de islam.

Een dergelijke lezing getiteld “De wegen voor jonge Tsjechische vrouwen die naar de islam leiden” geeft antwoord op vragen als: Wat maakt dat een jonge Tsjechische vrouw moslima wil worden? Is het belangrijkste motief altijd dat zij verliefd wordt op een moslim of zijn er andere redenen? Hoe kan men zich tot de islam bekeren? Hoe kunnen nieuwe moslims omgaan met niet-islamitische familieleden?

Screenshot_27

Een andere lezing, getiteld “De koran, de soenna en het internet: Waar halen moslims hun informatie vandaan?” beantwoordt vragen als: Waar kan men informatie over het islamitische geloof krijgen? Is de koran de enige bron van informatie over de islam of zijn er ook andere bronnen? Waar kan men informatie vinden die niet direct in de koran wordt genoemd? De lezing wordt aangevuld met praktijkgerichte mogelijkheden voor de studenten om te werken met verschillende islamitische teksten, met inbegrip van de koran en de hadiths [de uitspraken van de profeet Mohammed].

Studenten die willen deelnemen aan de colleges, maar die het ontbreekt aan voorafgaande kennis van de islam, wordt geadviseerd om een 15 minuten durende inleidende cursus bij te wonen die “de kenmerken van de islam weergeeft en die in de context van het christendom en het Jodendom plaatst”.  De lezingen zijn “geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 15 jaar, maar het is mogelijk om het programma voor jongere leerlingen aan te passen”.

Een verklaring op de website van de groepering rechtvaardigt het project op deze manier:

“De moslimgemeenschap in Tsjechië is klein, maar zij roept sterke emoties op. Vraagstukken in verband met moslims of de islam verschijnen bijna dagelijks in het nieuws op de tv, in de kranten en op internet debatten. Maar het onderwerp wordt slechts marginaal besproken in de reguliere lessen op school. Deze situatie leidt ertoe dat men vooroordelen aanneemt en ontwikkelt en een daaruit voortvloeiende consolidatie van vooroordelen en stereotypen die worden ondersteund door een latente islamofobie. We willen met dit project een bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie. We geven informatie over de islam die feitelijk juist is. Studenten zullen ook de gelegenheid krijgen om moslims te ontmoeten en hen te leren kennen, voordat zij een mening over hen gevormd hebben”.

Een van de medeoprichters van het project, een Tsjechische Palestijn genaam Sadi Shanaah, werd geciteerd door de ‘Prague Post’ waarin hij zegt: “De lessen op school besteden niet voldoende aandacht aan de islam. De leerlingen willen er meer over leren”.

Maar de groepering plaatste onlangs een advertentie met de belofte om 250 Tsjechische kronen ($ 13 dollar) te betalen aan elke student van 15 tot 18 jaar die ermee zou instemmen om een twee uur durende presentatie over de islam bij te wonen.

De advertentie – die aangeeft dat de Amerikaanse ambassade in Praag het evenement op 2 april betaalde – verklaart : “Het evenement zal plaatsvinden op een school in Nieuw Butovice (7 minuten lopen van het metrostation). Jullie krijgen een korte introductie over de islam waardoor jullie meer informatie krijgen over de sluier van de moslimvrouwen, de rol van de media en de moslims in Tsjechië. Daarna zullen jullie de gelegenheid krijgen om Amirah te ontmoeten, een Maleisische moslim die geneeskunde studeert in Praag en kunnen jullie haar alles vragen wat jullie willen over de islam of over de moslims die in Tsjechië wonen”.

De Tsjechische Republiek is de thuisbasis van een kleine, maar snel groeiende moslimbevolking. Hoewel er geen betrouwbare cijfers zijn, wordt geschat dat het aantal moslims in het land nu meer dan 10.000 bedraagt (sommigen zeggen dat het aantal dichter bij de 5.000 ligt, terwijl anderen zeggen dat het aantal meer dan 15.000 is), een stijging van 3699 in de telling van 2001, en 495 in de telling van 1991.

Wanneer we uitgaan van 10.000 als basisgetal, dan maakt de moslimbevolking momenteel ongeveer 0,1% van de totale Tsjechische bevolking van 10,4 miljoen uit. Dit percentage is veel lager dan dat in de meeste Europese landen, maar de stijging is bijna 2000% sinds 1991 en 170% sinds 2001.

De meeste moslims in de Tsjechische Republiek zijn immigranten uit Afghanistan, Bosnië, Tsjetsjenië, Egypte, Irak, Iran, Libië, Syrië en Turkije. Maar een studie uit 2007 voor het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken (naar schatting waren er in 2005 in totaal 11.235 moslims in het land) wees uit dat ook een groot aantal Tsjechen zich tot de islam bekeerd had.

Screenshot_29

Naar schatting hebben ten minste 2.000 Tsjechen, sinds het einde van het communistische bewind in 1989, zich bekeerd tot de islam. Er zijn veel vrouwen bij die getrouwd zijn met moslims, maar er zijn net zo veel jonge mannen die “zich tot de islam wenden in hun zoektocht naar spiritualiteit “, aldus Radio Free Europe.

Uit het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de meerderheid van de moslims in de Tsjechische Republiek goed opgeleid zijn en economisch succesvol. “Moslims die tot de kern van de gemeenschap behoren, zijn vaak universitair geschoolde mensen. Onder hen zijn artsen, architecten, leraren, economen, zakenmensen en anderen”, aldus het rapport.

Daarentegen, naarmate de moslimbevolking groeit, nemen ook de spanningen met de bevolking als geheel toe.

In november 2013 dreigden twee islamitische vrouwen een anti-discriminatie rechtszaak aan te spannen tegen een school voor verpleegkundigen in Praag, nadat hen werd gevraagd om hun hijab hoofddoek in de klas te verwijderen.

“De directeur riep me en vertelde me: ‘Als u op de school wilt worden toegelaten, moet u de sjaal niet dragen’. Ik zei dat dit tegen mijn religie was, omdat ik een moslima ben”, zei Nasra, een van de vrouwen, tegen de Tsjechische televisie.

De school verdedigde zich en zei dat hoewel de Tsjechische wet het dragen van hoofddeksels niet regelt, verbieden de kledingvoorschriften van de school het dragen ervan. De school zei ook dat de vrouwen, een uit Somalië, 23 jaar oud, en een andere uit Afghanistan, 25 jaar oud, het niet eens zijn met de verplichte lichamelijke opvoeding en de voorwaarden die voor de verplichte praktische training gelden.

Nog onlangs hebben de moslims in de Tsjechische Republiek  geprobeerd om een boek over de islam, waarvan zij zeggen dat die  islamofobisch is, te verbieden. Het boek: “De islam en het islamisme” is geschreven door Lukas Lhot’an, een voormalige moslim die nu een afvallige van de islam is. Het boek, dat uitgebracht is in 2011, beschrijft hoe sommige moslims de ideologie van het multiculturalisme misbruiken om op Tsjechische scholen te infiltreren.

Lhot’an, die 12 jaar onder moslims in Brno, de tweede grootste stad in de Tsjechische Republiek, heeft doorgebracht, zegt dat de islamitische instellingen in het land nu worden geleid door radicale islamieten, die de gehele islamitische gemeenschap domineren. Hij beschuldigt moslimextremisten van het geven van lezingen die gericht zijn op het werven van bekeerlingen en nieuwe jihad-strijders en hij beweert dat de Tsjechische moskeeën worden gecontroleerd door Saoedi-Arabië.

Het Islamitisch Centrum van Praag heeft een aanklacht van tien pagina’s tegen Lhot’an ingediend, waarin ze hem beschuldigen van het bevorderen van haat, terwijl het hoofd van de moslimgemeenschap in Brno, Muneeb Hassan Alrawi, dit heeft te zeggen over Lhot’an: “Hij is een hyperactieve idioot, maar ook een ongelukkige man. Hij leeft van het doen van kwaad. Het politieonderzoek zal alleen publiciteit voor hem opleveren. Dat is wat hij wil”.

Maar anderen zeggen dat het doel van de aanklacht duidelijk is: Het doel is om te voorkomen dat Lhot’an zijn visie op de islam kan verspreiden. Volgens Týden beschrijft het boek extremistische tendensen binnen de Tsjechische moslimgemeenschap en probeert het om hun minachting voor democratie en de rechten van vrouwen en hun rechtvaardiging voor zelfmoordterroristen onder de aandacht te brengen.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook ‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Groepering voor Strategische Studies. Volg hem op Facebook en op Twitter.

Screenshot_31

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Appeasement, Islam, Islamisering, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken, Socialisten, Tsjechië, VS. Bookmark de permalink .

42 reacties op De Amerikaanse overheid stimuleert de islam in Tsjechië

 1. Jan Van zegt:

  Ach, dat gezeur altijd over de Islam en hoofddoekjes…..
  Dat zijn gewoon “vlaggen” om te laten zien: Let op! Islamiet! Ik ben superieur!!
  In elk debat zijn ze in een vloek en een zucht door de mand gevallen en beginnen ze gauw over “2 miljoen dode moslims door het westen”, en ze vergeten dat van die 2 miljoen er 1,8 miljoen zijn vermoord door hun broeders!!!

  Like

  • Willie zegt:

   Prostitutes had to wear hijab 5000 years ago http://www.danielpipes.org/comments/68303
   Volgens Muazzez Ilmiye Cig ligt de oorsprong van de islamitische hoofddoek bij Soemerische prostituees. De Turkse archeologe stoelt haar bewering op historisch onderzoek. Daaruit zou blijken dat het dragen van de hoofddoek uit de cultuur van de Soemeriërs stamt. Zo’n 5000 jaar geleden droegen prostituees daar in tempels een hoofddoek en dit om een onderscheid te maken met de priesteressen.
   Het symbool van islamitische eerbaarheid komt uit de wereld van de prostitutie

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dàt moest iemand ze nou eens vertellen! LACHUUUHHH…..!

    Like

   • Joost Visser zegt:

    Belachelijke stelling. Heeft dus niet met godsdienst of ideologie te maken. Mijn moeder en velen van haar leeftijdsgenoten hadden met het fietsen een hoofddoek op tegen de wind. Oorsprong Soemerische prostituees? Relaties leggen die er onmogelijk kunnen zijn heet pseudowetenschap.

    Like

   • Syrier zegt:

    Er bestaat ook zoiets als neuk jihad.

    Like

   • Willie zegt:

    Joost , belachelijk zeg je ?? Wat weet jij over Sumerie ,duizenden jaren terug ??
    Trouwens , die oude dame(92) archeologe , zal wel beter die stories kennen dan jij zeker??Dus niet direkt iedereen belachelijk vinden joh !

    Like

   • Joost Visser zegt:

    Het gaat mij niet om het onderzoek, maar over de conclusies.

    Like

  • Willie zegt:

   Theresa : De kranige oude tante moest naar eigen zeggen ontzettend lachen toen ze ontdekte waar het gebruik van de hoofddoek vandaan kwam. “Je moet dat aan de mensen vertellen in Nederland”, zegt ze in NRC-Handelsblad. “Het symbool van islamitische eerbaarheid komt uit de wereld van de prostitutie”. “Je zou je schamen je hoofd te bedekken als je eens wist waar dat gebruik vandaan kwam”, schrijft ze in een boek en zegt ze tegen jonge moslimvrouwen.

   Like

 2. Rick zegt:

  De Politiek en haar Policor subsidie gekonkel maken meer kapot dan u denkt.
  In een ijverige poging de subsidiepot niet mis te lopen wed het CIDI op het paard van Troje:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/eis_bunkerharde_uitsluiting_do.html#comments
  Voor mij is dit toch wel de limit betreffende Dhimmitude!! Hoe STOM kan je zijn??

  Like

 3. Driek zegt:

  Ik lees: “Uit het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de meerderheid van de moslims in de Tsjechische Republiek goed opgeleid zijn en economisch succesvol. “Moslims die tot de kern van de gemeenschap behoren, zijn vaak universitair geschoolde mensen. Onder hen zijn artsen, architecten, leraren, economen, zakenmensen en anderen”, aldus het rapport.

  En ik geloof daar helemaal niks van, dat het universitair geschoolde lieden zijn die economisch succesvol zijn, dit is allemaal flauwekul. Ze willen gewoon dat we ons allemaal bekeren tot de islam. Ze kunnen het leplazerus krijgen, dat tuig.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ben het helemaal met je eens , Driek: De aangehaalde argumenten kunnen zonder moeite ontmaskerd worden als de meest doorzichtige rotsmoezen en je snapt niet, dat de Tsjechische overheid dit geen halt toeroept!
   Educatieve informatie, best, maar indoctrinatie-ijver zou toch niet getolereerd mogen worden; er zijn grenzen!
   Als de één of andere obscure sekte op deze manier aan de weg timmerde, zou men op een gegeven moment óók de alarmklokken gaan luiden. Waarom nu dan niet?
   Oh wacht, ik weet het al: Bang om van islamofobie te worden beschuldigd. Precies als hier……

   Like

  • tjonge zegt:

   als je toch enige intelligentie bezit geloof je niet in een boek gebaseerd op sprookjes, en ZEKER niet die van de islam !

   islam en intelligentie gaat net zo goed samen als olie en water…

   Like

  • bigljohn zegt:

   Natuurlijk Driek, alleemaal academici. Afgestudeerd aan zo’n Moslim universiteit zoals we er een in Nederland hebben, alwaar je een diploma kunt kopen zoals je een pak waspoeder bij de Albert Heijn koopt. We leven in een wereld die zo rot is als een mispel, met het volgende motto; Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaald haar wel.

   Like

 4. BertG. zegt:

  Het wordt tijd voor Rokjes dag daar in Tsjechië met al dat warme weer wat nog moet gaan komen.

  Like

 5. Paul Zwueste zegt:

  De islam zal zichzelf vernietigen!

  Like

 6. Tempelier. zegt:

  Walgelijk, zieltjes kopen, indoctrinatie en propaganda. Even off topichttp://www.omroepbrabant.nl/?news/209710622/Minister+Opstelten+bezorgd+na+mishandeling+moslima+in+Eindhoven.aspx. en hier komen die twee helden uit Hilversum vandaan.http://www.oozo.nl/bedrijven/hilversum/noordoost/noord/947401/stichting-world-wide-relief
  Toch jammer dat ze niet de volledige naam hebben gebruikt, namelijk.
  http://www.gatestoneinstitute.org/3792/islamic-relief-worldwide-terrorism

  Like

 7. Yvonne van Cleef zegt:

  Hopen mag!

  Like

 8. Ik hoor van mensen die naar Turkye zijn geweest in die grote steden ze geen hoofddoekjes dragen .
  Is dat zo?

  Like

  • Rick zegt:

   Klopt als een bus.
   Enkel de “achterlijken” van het verre platteland en uit de bergen dragen die kopvodden.
   Laat dat nu precies de groep laag opgeleiden zijn die wij in de jaren ’60 en ’70 massaal hebben binnengehaald. Nu zitten we dus met de gebakken inteelt peren 😦

   Like

 9. Henk.V zegt:

  Dit verslag maakt iets dramatisch helder duidelijk:
  -O,1 (!!!) procent van de bevolking van de Tsjechische bevolking is nu al hondsbrutaal bezig greep te krijgen op het onderwijssysteem , want de islam wil ”integreren” in de Tsjechische samenleving en daartoe is het volgen van een gesubsidieerde (Ik kom daarop terug..) serie cursussen, die de leerlingen duidelijk moeten maken wat de islam WERKELIJK inhoud en de leerlingen zullen uiteindelijk actief in allerlei actviteiten betrokken worden, zodat zij geheel doortrokken zullen zijn van de islamitische geloofsopvattingen.
  Dat is nodig opdat de moslims kunnen integreren in Tsjechië EN de leerlingen volledig bestand zullen zijn tegen islamofobe beïnvloedingen vanuit de Tsjechische bevolking.

  Let er even op dat de moslims zich NIET afvragen hoed de Tsjechische maatschappij waarvan zij deel willen uitmaken ien elkaar steekt.! Zij zijn niet geïnteresseerd in het Tsjechische leven.
  De achterliggende gedachte is duidelijk genoeg de islam wil zeker integreren, maar dat het beste wanneer ALLE Tsjechen- zo jong mogelijk beginnende -zich het islamitische gedachtegoed eigen maken.De aanpassing moet van de Tsjechen komen.Dat is de Islamitische vorm van integratie.
  En feitelijk is het precies dat ,wat er wordt gezegd door een klein groepje mensen tegen de resterende 99,9% van de bevolking…..
  Over capsones gesproken.

  -Dit ongelofelijk aanmatigende gedrag van een heerszuchtige, onverdraagzame ideologie kan alleen optreden wanneer men zich gesteund weet door machtige organisaties of landen die over veel geld en invloed beschikken.
  Let op wat de voormalige moslim Lukas Lhot’an in zijn boek schrijft!!
  .Hij stelt dat de moskeeën in Tsjechë worden gecontroleerd door Saudi Arabië, (waar de streng fundamentalistische Wahabisten het leven bepalen)

  Wat hij minder naar voren haalt in zijn boek is de pikzwarte rol die de Obama administratie speelt.

  Obama steunt de moslims bij de uitbreiding van hun invloed. Het mag nog wel eens gezegd dat Amerika ,dat eens voor onze vrijheid opkwam, onder Obama de vijand van de Westerse waarden, vrijheden en tradities is geworden.
  Obama’s ”Yes, We Can” slogan houdt zeker de verbreiding van de Islam in, ten koste van onze westerse beschaving, ten koste ook van de Joods-christelijke beschaving!! Hij blijkt de DOODGRAVER van het WESTEN te zijn!
  Zolang deze man aan de macht is, moeten wij in de USA een ons vijandig gezind land geworden zien, geleid door een gladde prater die zijn ware bedoelingen lang achter een waas van welsprekende algemeenheden heeft kunnen verhullen, maar nu zijn masker aftrekt.Dat zien wij in Tsjechië.
  Dat zien wij ook in het Israëlisch-Arabische conflict.
  Bedenk bij alle passges die ons mateloos ergeren in het stuk dat wij bespreken: Dit WIL AMERIKA!

  In de Christelijke visie die gericht is op de loop der dingen in de toekomende wereld doemt een persoonlijkheid op, waarin zich als het ware al het kwade, dat zich in de wereld kan manifesteren, samenbalt en omdat in de persoon van Christus het goede in de wereld is samengevat, zo zal er een stroming opduiken die daar diametraal tegenover staat, een anti-christelijke stroming, die alles zal willen afbreken wat hier aan goeds is opgebouwd en ons bestaan dagelijks verrijkt.
  Na het lezen van bovenstaand artikel kan niemand beweren dat de islam ons leven werkelijk beter en vrijer en leefbaarder .De vrijheidsbeperking is bijna onbegrensd en zelfs het schrijven van kritische zinnen over de ideologie wordt in de islam niet op prijs gesteld.

  Een religieuze ideologie die wil dat wij onze mond houden over wat wij zien, is niet een bron van inspiratie waaruit een vrijheidlievend mens ooit zou moeten willen drinken.
  En toch zit er in het Witte Huis iemand die ons precies aan deze.geestelijke beïnvloeding wil blootstellen!
  Obama is in mijn ogen een antichristelijke persoon, die verbijsterend eenvoudig wegkomt met daden waarvoor zijn voorgangers zouden zijn afgezet..Denk maar aan de Benghazi kwestie.

  Onder de gemengde moslim populatie in Tsjechië,bevinden mensen uit allerlei islamitische landen ,die aan veel geweld zijn blootgesteld, maar er is zeker één bevolkingsgroep bij die berucht is, omdat de inwoners ervan extreem terroristisch gedrag vertoonden.De islamitische ”vrijheidsstrijders” uit Tsjetsjenië hebben een dodelijke reputatie.
  Zij zullen Tsjechië vast verrijken mert hun aanwezigheid.

  Maar laten wij tot slot even dit hele verhaal gaan kantelen en een Christelijke bevolkingsgroep overhevelen naar een islamitisch land, met het doel precies dezefde expansie technieken aldaar toe te passen hen precies laten doen wat de moslims in Tsjechië uit proberen.

  Denk maar na over wat er in zo’n land aan reacties zal ontstaan. Het antwoord op deze vraag maakt de volstrekte mate van onverenigbaarheid van de twee botsende beschavingen wel duidelijk .

  Like

  • Henk.V zegt:

   Tjonge jonge..Even iets verbeteren..

   Let er even op dat de moslims zich NIET afvragen HOE de Tsjechische maatschappij waarvan zij deel willen uitmaken IN elkaar steekt.

   Like

 10. BertG. zegt:

  Denk maar na over wat er in zo’n land aan reacties zal ontstaan. Het antwoord op deze vraag maakt de volstrekte mate van onverenigbaarheid van de twee botsende beschavingen wel duidelijk

  En dit is wat er zich op dit moment in elk land afspeelt. We gaan het mee maken.

  Like

 11. Republikein zegt:

  Wat doen ze in Pilsen?

  Like

 12. Dr.Kwast zegt:

  Ze dragen de vlag met liefde. Uit dank worden ze verkracht met zuur bewerkt, voor eer vermoord, als kind besmeurt. En toch uit liefde wordt de vlag niet betreurt. Onwetend als slaaf is toch die vlag hun rust.

  Like

 13. Syrier zegt:

  Mijn zoon kreeg dit jaar ook een hele cursus,en we op een christelijke school.
  Hij had geen belangstelling voor en dat komt niet goed aan bij de leraar.
  Als ik dat van te voren wist had ik wel met de leraar of directie gepraat.
  Dus in nederland wordt er ook veel aandacht aan besteedt net als sexuele voorlichting.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Kotsmisselijk werd ik bij het lezen van het artikel! Het is voor mij duidelijk, dat het ULTIEME KWAAD in de persoon van de VERRADER OBAMADRAMA, zich wil opdringen aan de hele wereld. Het ultieme kwaad, de ISLAM heeft in 1400 jaar tijd, plm. 278 miljoen slachtoffers gemaakt! En ons burgers, wordt NIET GEVRAAGD, wat wij vinden van de MOSLIM VERRIJKING! Let even op, in 1975, hebben laffe politici in Europa, de ” Resolutie van Straatsburg”, aangenomen, waardoor de moslims, als een sprinkhanenplaag over ons heen zijn gekomen. Ik vind het verschrikkelijk, wat zullen onze kleinkinderen nog mee moeten gaan maken! Alleen de PVV en de SGP wensten, en wensen GEEN ISLAMISERING, de anderen gaan ermee akkoord!

  Like

 15. lucky bee zegt:

  Heeft Barack Hussein Obama toch in Tsjechie toch zijn zin gekregen?

  Like

 16. Ekster zegt:

  Dat smerige volk veroorzaakt werkelijk overal ellende. Ten minste 2000 Tsjechen hebben zich al bekeerd, en dat is nog maar het begin. Wat is toch de aantrekkingskracht van deze achterlijke doodscultus op niet-moslims? Het is ongelooflijk dat mensen zich daarbij aansluiten.

  Like

  • Daiyu-ninja zegt:

   Ze spiegelen de mensen een suikerzoete islam voor.
   moslims beweren dat de moslims die anderen vermoorden de islam misbruiken.
   Er worden leugens gebruikt om mensen te bekeren, zouden ze geen leugens gebruiken, dan zou iedereen de islam de rug toekeren en op de islam kotsen.

   Like

 17. Charles Martel zegt:

  “Samen film maken”, over ene mohammed of zo?

  Like

 18. Wachteres zegt:

  Als je door de regels heen leest, dan merk je dat alle handelingen erop gericht zijn om de islam in een goed daglicht te stellen en om autochtonen te bekeren tot die verderfelijke ideologie.

  En owee als je met een andere boodschap aankomt, ook al berust die op feiten, dan ben je een fascist, een racist of een islamofoob. De islam weet al precies hoe ze het Westen aan moeten pakken; simpelweg met linkse schuldgevoelens werken.

  Voor Tsjechië is dit gruwelijk…net onder de druk van het communisme weg en dan al worden overgeleverd aan de tirannie van de islam.

  Moge daar veel verzet komen, nu het nog kan!

  Ja @Tom, ook ik werd kotsmisselijk toen ik dit vertaalde, onmogelijk om afstand te nemen, wat normaal gesproken wel kan.

  Like

 19. Eline. zegt:

  @Ekster.
  “Wat is toch de aantrekkingskracht van deze achterlijke doodscultus op niet-moslims ?”
  m.i. een lamlendige schijterigheid die als een donderwolk boven Europa hangt.

  Like

 20. louis-portugal zegt:

  Idd. overal dat verdedigen en goedpraten van de islam.

  Like

 21. Vederso zegt:

  Ook in Duitsland?

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Vederso: 18.06. uur. Dit is en wordt mogelijk gemaakt, door de VERRADERS die hebben ingestemd met de: ” Resolutie van Straatsburg”. Daarbij is er ook nog de handicap, van het SCHULDBESEF over het HITLER REGIME. Wat frappant is, dat HITLER het zeer goed kon vinden met de MOEFTI van Jeruzalem, en helemaal op de hand van de islam was. En kijk nu, wat er gebeurt! Maar helaas, niet alleen in Duitsland, maar door onze LAFFE POLITICI ook in NEDERLAND!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s