Onderwijs en schrijnende gevallen

Screenshot_2

(Door: Wans Horst)

In een eerder artikel heb ik de PvdA de enige echte extreemrechtse partij genoemd vanwege de de facto goedkeuring van geweld tegen niet-moslims, vrouwen en homo’s door de islamitische sharia-militie die ons land rijk is dankzij nieuw-links (PvdA), maar dat wil ik rectificeren, de PvdA is niet extreemrechts, Hitler was extreemlinks.

Het woord “niveau” is een werktuig dat vorige eeuw in gebruik was om mensen niet verder te laten ‘afglijden richting het verkeerde’, om mensen in een algemeen geaccepteerd keurslijf te plaatsen en te houden. Ook al voelden velen zich prettig bij de duidelijkheid die dit keurslijf, het Stockholm-syndroom, met zich meebracht van weinig keuzes hoeven te maken (o.a. etiquette), met vrijheid had het weinig van doen. De geconditioneerde (Pavlov) reactie die bij het woord “niveau” opgewekt wordt, heeft alles te maken met knechting, het afstompen van de vrije wil, het in banen leiden van die wens jezelf te uiten, een geestelijke gevangenis. Het woord “niveau” is een geestelijke gevangenis die je anderen oplegt steeds wanneer je het gebruikt. Ook dat is een product van conditionering, maar het is de hoogste tijd dat wij onze medeburgers loslaten, want het enige afglijden wat we doen door het bekende vast te houden is richting totale sharia.

We zijn niets meer dan veredelde slaven met een vrije wil om te kiezen uit hetgeen onze meesters reeds voor ons geselecteerd hebben om uit te kiezen. De keuze is dus niet vrij, want hij wordt belemmerd door hoofdzakelijk financiële obstakels. Grote werkgevers hebben zichzelf de functie van schapenhouder toegewezen en met die gedachte achten zij hun acties toelaatbaar: of het nu gaat om het ontslag van één man of duizenden en dus ook ongevraagd haast dwingende stemadviezen duidelijk naar voren te laten komen op ieder moment dat de gelegenheid daar is. Dat wordt altijd mondeling gedaan onder aanvoering van een plausibel verhaaltje, maar dient enkel om gevestigde belangen te beschermen.

Je moet namelijk de mensheid van wensen ontdoen die te ver afwijken van jouw hang naar controle. Dit zie je terug in de kleinste dingen, een moeder die dingen moet doen en bang is dat haar kind iets zal overkomen als zij het alleen laat, dus haar kind overtuigt om te stoppen waarmee het bezig is door te zeggen dat het een snoepje krijgt als het meekomt, net zoals het in de landelijke politiek gespeeld wordt: een paar willekeurige partijen in de Eerste Kamer krijgt snoepjes toegeworpen als ze aan de hand meelopen met de coalitiepartijen in de Tweede Kamer, volstrekt onethisch om zo zonder visie een land mede te besturen.

D66 heeft het altijd over het onderwijs waar geld in geïnvesteerd zou moeten worden. Een grotere onzin bestaat niet! Wat heeft u geleerd in het voortgezet onderwijs? Taal, rekenen… Op de basisschool worden de fundamenten gelegd voor de echte competenties. Andere competenties worden pas later bijgebracht als de voormalige leerlingen het echte leven zijn betreden. Na de basisschool zouden mensen dus wat mij betreft in dienst moeten treden bij een bedrijf dat hen alle nodige competenties bijbrengt en overbodige vakken als aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, bewegen, sport en maatschappij, biologie, Duitse taal en literatuur, economie, Engelse taal en literatuur, filosofie, Franse taal en literatuur, geschiedenis, Griekse taal en literatuur, informatica, klassieke culturele vorming, kunst (algemeen, beeldende vorming, dans, muziek, drama), kunstvakken, Latijnse taal en literatuur, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management en organisatie, moderne vreemde taal2, natuur, leven en technologie, natuurkunde, Nederlandse taal en literatuur, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D, kortom alle vakken op het VWO, voegen niets toe aan wat je later nodig hebt om geld te verdienen.

Zo dit niet voldoende uitleg geeft en politieke partijen motiveert om er werk van te maken, is er nog een voor ideologische mensen belangrijker thema dat hiermee bestreden wordt: discriminatie. Als iedereen eenzelfde startkwalificatie heeft, n.l. basisschool, kan niemand meer zeuren dat het leven hem of haar oneerlijk behandelt. Mensen die dat dan nog doen, zijn bijzonder gesteld op zeuren en anderen de schuld geven voor hun falen.

Het onderwijs zoals het nu bestaat is er slechts om ideologische, per definitie niet-realistische, partijen een bestaansgrond te geven onder het toekomstig electoraat. Dit is het ware gezicht van links, altijd maar banen scheppen in segmenten die niets met de reële samenleving te maken hebben. Een keer kom je tot de conclusie, ideologie is een illusie, dat geldt niet alleen voor (semi-)godsdiensten. Daar kun je beter niet pas op je sterfbed achter komen, dan kun je misschien de wereld nog iets beter achterlaten dan je hem hebt aangetroffen. Dat is ook een ideaal, maar een opbouwend, in plaats van een ideaal gebaseerd op het verdrukken van de waarheid.

Onderwijs na de basisschool dient geheel te worden overgelaten aan het bedrijfsleven, dat zal ook de concurrentiepositie van Nederland op de middellange termijn verbeteren. Bovendien ervaart bijna 100% van de jeugdigen school als een gevangenis, waar in dit anti-D66-plan die gevangenis zal verdwijnen en plaats zal maken voor een gemakkelijker overgang naar het echte leven.

Consumenten zijn mensen met wensen en centen en om die centen te krijgen moet je hun wensen in vervulling laten gaan. Zo gaat het overal waar je maar kijkt. Door verschillende rangen en standen te scheppen en slechts mondjesmaat verandering van klasse toe te staan, heeft onze en iedere samenleving geen bouwvakkers die een huis in Zwitserland reëel achten, behalve Zwitserse bouwvakkers dan, weer die geestelijke gevangenis, weer gaat het over verschil. Eigenlijk is de echte discriminatie de geestelijke gevangenis die ideologische partijen dwingend opleggen aan de samenlevingen waarin ze actief zijn.

Schaarste wordt gecreëerd om de illusie van verschil in stand te houden, mensen zouden er goed aan doen te beseffen dat alles wat zij nodig hebben in henzelf zit. Iedereen kan voedsel krijgen, al is het bij het Leger des Heils, dus onmenselijk wordt het in uitzonderlijke gevallen. Als alle energie van de mensheid naar die uitzonderlijke gevallen gaat, zou dat geweldig zijn, maar socialisten menen altijd, onder iedere omstandigheid, iets tekort te komen halen.
Wat zij hiermee doen is ieder stukje positieve, probleemoplossende energie van goedgelovigen opeisen onder valse voorwendselen, aandacht die niet meer aan de echte probleemgevallen besteed kan worden. De echte probleemgevallen worden door de ideologische partijen genegeerd en de gevallen die herkenbaar zijn voor de meerderheid van het electoraat worden dankbaar ingezet als propaganda. Het maakt de wensdenkers dus geen ene biet uit hoe slecht uw grootmoeder het heeft, zolang Mauro maar ongestoord de boel kan beliegen en bedriegen, maar nu op een studentenvisum.

Door:
Wans Horst
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

7 reacties op Onderwijs en schrijnende gevallen

 1. Frans Brassens zegt:

  “Na de basisschool zouden mensen dus wat mij betreft in dienst moeten treden bij een bedrijf dat hen alle nodige competenties bijbrengt en overbodige vakken (…) kortom alle vakken op het VWO, voegen niets toe aan wat je later nodig hebt om geld te verdienen”.

  Afgezien van de zin die rammelt, lees ik hier een merkwaardig iets: Geld verdienen zou het doel in het leven zijn. Daar komt het uiteindelijk op neer. En onderwijs overlaten aan het bedrijfsleven? Doorzie je de consequenties wel, Wans Horst?
  Nog iets: Hoe zou het gesteld raken met de algemene ontwikkeling als je vrijwel alle vakken ging schrappen? Die ontwikkeling heeft een mens toch heus nodig om niet te vervallen in een soort inhoudloos tokkiedom. Je creëert zo slechts werkzombies, Hans Worst!
  Die naam staat overigens voor iemand die niet bepaald slim of verantwoord pittig is. Wil je nu bewijzen dat je nick goed gekozen is? Ik houd het maar op een uitglijder. Kan iedereen overkomen in een bepaalde bui.

  Een warrig stuk, met een aantal onjuiste aannames die iedereen met enig inzicht in de mens en zijn wereld, zal kunnen constateren. Ik heb wel eens betere teksten gelezen van de schrijver ervan.

  Like

 2. vanhetgoor zegt:

  Ik begin steeds meer overtuigd te raken van het gevaar van Godwins, maar ik weet ook niets beters om de argumenten kracht bij te zetten. Wat helpt is om de feiten normaal te verwoorden en normaal onder ogen te zien. Laten we maar zeggen ‘de Rijkskanselier in Oorlogstijd’ was niet extreem rechts, maar hij was een oprechte socialist. Niets meer en niets minder. Socialist is voldoende. Nationaal Socialist is nòg beter omschreven.

  Als iemand goed oplet dan kan hij duidelijke overeenkomsten waarnemen tussen de toenmalige NSDAP en de huidige PvdA, GroenLinks en D66. Met democratie heeft het niet veel van doen, het is voor die partijen alleen belangrijk om de macht te verwerven. Die macht moet verworven worden door veel kiezers voor het karretje te spannen. Dan heeft men een mandaad! Dat is de zogenaamde democratie. Zodra men de macht heeft zorgt men er voor dat er grote hoeveelheden personen uit de eigen gelederen op de juiste goedbetaalde plekken komen te zitten, en die plekken worden dan nooit meer afgestaan. De NSDAP heeft te kort bestaan om zich diep in te graven in Duitse maatschappij, bij de PvdA is het duidelijker.

  Iedereen weet dat Partijen als D66, GroenLinks, en de PvdA (en de NSDAP) het niet te doen is om de democratie of de wil van het volk of het sociaal maatschappelijke welbevinden, maar het is een manier om te komen waar men wil. Men wilde de macht en niets anders. Men gaat voor het grote geld.

  Ooit een armlastige voormalig PvdA-polticus gezien? Het voertuig dat men gebruikt is het socialisme, de hoed die men opzet heet democratie, maar zodra men binnen is zet met de hoed af. Daarom zit Wim Kok nu in de raad van bestuur van een Chinese bank. Hij zit daar niet voor de kat zijn viool en ook niet voor spek en bonen. Niet voor het socialisme want die Chinese staatsbank zit goed in de slappe was en is net zo commercieel als alle ander groot graaiers. Het socialisme is ooit bedoeld geweest om de rijkdommen van een kleine groep te verdelen over een grotere groep, sommige mensen zien dat klein beetje anders. Deze zijn in de overtuiging dat de rijkdommen van een kleine groep verdeelt dient te worden onder de top en de bovenlaag van socialistische partijen, zoals GroenLinks, PvdA en D66. Overal ter wereld is het exact het zelfde, in Duitsland in de oorlogstijd waren het de top Nazi’s die er met de poet vandoor gingen, in China zijn het de topbestuurders uit de communistische partij die nu in paleizen wonen, in Jaguar rijden en hun geld wegzetten in het buitenland. Bij de PvdA is het niet anders, geld geld geld! Noem daarom de PvdA niet extreem rechts, maar het zijn gewone socialisten.

  Like

 3. vanhetgoor zegt:

  Dat het onderwijs moet veranderen zal duidelijk zijn. Dat het middelbaar en hoger onderwijs moet worden afgeschaft is onzin. Ik zou graag zien dat het op alle middelbare scholen verplicht gaat worden om wijsbegeerte in het pakket op te nemen. Ook moet geschiedenis van de 20e eeuw belangrijker worden en misschien moet ook Latijn verplicht worden als het nieuwe Euranto!

  In het verleden is men met de plannen voor de middenschool een verkeerde weg in geslagen. Niet iedereen heeft de zelfde interesses en capaciteiten. Door iedereen de zelfde opleiding te geven verspilt men aanleg en tijd. Persoonlijk ben ik pas later tot bewustzijn gekomen waar het met de wereld heen moet. Als aan jongeren van tegenwoordig in de brugklas uitgelegd wordt dat socialisme een mislukte en schijnheilige vorm van huichelachtig graaien is dan zijn we al heel wat verder. Dat voorkomt nodeloos dwalen! Als het verplicht wordt om op de middelbare school Mein Kampf te lezen dan leert men hoe leugens verpakt kunnen worden in mooie ‘vaderlandslievende’ taal. Als kinderen verplicht wordt om de koran te lezen dan krijgen deze kinderen automatisch tegengif voor die leugenachtige zooi die wij islam noemen. Persoonlijk moest ik er zelf achter komen. Toen ik Mein Kampf las dacht ik wat zijn die een prachtig gekozen woorden, wat is het coulant en hoe wellevend moet de schrijver zijn. Toen ik de koran las werd ik ontroerd door de prachtige liefdevolle woorden. Toen wist ik al lang van de vernietigingskampen, ik wist al lang dat Turkse vrouwen verrot getrapt worden door hun man die met een kwade kop uit het café komt, boos omdat hij geen vrouw heeft kunnen vinden trapt hij uit kwaadheid zijn echtgenote verrot. Ik weet het, ik wist het. En toch zijn die boeken elke keer weer opnieuw voor veel mensen als honing. Zoet en verslavend. Maar als kinderen verplicht worden om de leugens die verkondigd worden in te zien zijn zij voor de rest van hun leven immuun voor het Nationaal Socialisme en voor de islam.

  Verder zou de school een goede plaats zijn om kinderen te leren nadenken, zelf leren nadenken. Niet de leugentjes die volksmenners hebben uitgekotst opslurpen, maar zelf nadenken! Als kinderen leren nadenken dan kan Alexander Pechtold wel inpakken. Die veilingmeester weet hoe hij waardeloze dingen moet verkopen, fouten uit het verleden worden in een nieuwe jas gehesen en weer gepresenteerd als vernieuwend. Vroeger was D66 republikeins en ze waren voor de gekozen burgemeester en het districten stelsel, echter totdat zij zelf bij de koningin mochten komen om aan te schuiven. Toen was die onzin snel vergeten! Het doel was bereikt, ze waren deel van de macht geworden en daar was het om begonnen, niet om de vernieuwing!

  Alleen met goed onderwijs kan men voorkomen dat mensen op D66 gaan stemmen. Alleen met goed onderwijs kan men er zorgen dat de Nationaal Socialisten en de heilige profeet Mohammed geen aanhangers meer krijgen, alleen door goed onderwijs! Want alleen door zèlf na te denken kan men zichzelf bevrijden. Alleen door zelf elke dag er voor te kiezen om een hoogstaande moraal te hebben kan men er voor zorgen om in een beschaafde wereld te blijven leven waar rechten en plichten zijn voor iedereen. De zelfde rechten voor iedereen, de zelfde plichten voor iedereen! Het resultaat zal zijn dat iedereen zich kan ontplooien naar zijn eigen capaciteiten en dat kan alleen als er een goede basis is. Onderwijs vind ik erg belangrijk. Voor mijn gevoel zijn de meest hoogstaande mensen in wereld de onderwijzers en de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Zij doen meer werk en belangrijker werk dan waar zij voor betaald krijgen.

  Like

 4. Paul Zwueste zegt:

  Waar we ons echt zorgen om zouden moeten maken is kinderen bijbrengen dat onderwijs een vanzelfsprekend iets is dat bij het leven hoort. Dit in plaats van ons zorgen te maken om goed onderwijs! Wij hadden namelijk toch al zeer goed onderwijs in de vijftiger jaren!? Nee dat was niet goed net als alles in de rest van de samenleving! Alles moest toch immers kapot!? Nou we zijn zover!
  Het behoeft helemaal geen betoog dat D66 geen gelijk heeft, meneer Hans Worst!
  Als u dáár nog mee bezig bent en tegelijk pleit voor nog beter onderwijs bent u geen knip voor uw neus waard! Voorts valt het mij héél sterk op dat U een hele waslijst opnoemt met bijzonder waardevolle vakken en daar doodleuk achteraan schrijft dat dit alles niks zal helpen om er later geld mee te verdienen. U beoordeelt dus het onderwijs als énig middel om later geld, en als het zou kunnen nog méér geld, door te verdienen?! Al eens gehoord van geestelijke vorming Hans Worst!?
  Dit als enig middel om een “GELUKKIG” en als het kan óók een welvarend leven te kunnen hebben, later? Het onderwijs stond vroeger geheel en al in dienst van diezelfde geestelijke vorming en het lag aan de afgestudeerde wat hij later met zijn geestelijke bagage zou gaan doen.
  En dan nog het volgende. Het valt mij op dat u discriminatie ziet als een gedragsafwijking die wij te vuur en te zwaard en vooral moeten bestrijden. Dit in naam van het goede onderwijs waar u zo graag mee schermt. Meneer Hans Worst, onderwijs heeft hier helemaal niets te maken. Gelukkig maar. Ik heb trouwens de indruk dat u een boekje over filosofie hebt gelezen want u schermt opvallend met de afkomst van het woord niveau en stapt vervolgens over op het begrip discriminatie…
  Ik zal u eens even iets anders vertellen. Het hebben van enig niveau zou iedereen sieren.
  Zeker tegenwoordig in onze samenleving zonder normen en waarden en het crimineel gedrag dat bijna als “normaal” wordt gezien door diezelfde geestelijk verarmde samenleving.
  Nee ik wil het even met u speciaal hebben over die zogenaamde discriminatie want u lijkt mij een verward linksachtig figuur. Nou ja dat kan de beste overkomen, en u hebt gewoon wat hulp nodig, denk ik dan maar. Discriminatie, meneer Hans Worst zit in ons iedereen en nog wat, het is een van de meest belangrijke primitieve instincten die wij gelukkig allemaal 100% bezitten om te kunnen overleven!
  Ga dit maar eens uitdragen bij je linkse makkers!

  Like

 5. Jan zegt:

  Onderwijs lagere school VS. Dit moet rekenen voorstellen. Tevens politieke indoctrinatie:
  http://www.theblaze.com/blog/2014/05/13/10-common-core-exercises-that-will-make-you-tear-your-hair-out/

  Like

 6. Jan zegt:

  Onderwijs in Nederland steeds wetenschappelijker:

  Pornostage bij Kim Holland mag toch
  Studente Karina Hagafiona Monica mag toch stage lopen bij het pornoproductiebedrijf Kim Holland. Dat heeft Hogeschool Inholland vandaag bekendgemaakt. Wel moet de stage worden ‘bijgesteld’ en ‘aangescherpt’. Ze mag geen pornofilm maken als onderdeel van haar stage. Ze mag wel alles doen wat er komt kijken bij het voorbereiden van een pornofilm, zoals het schrijven van een script.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3655720/2014/05/15/Pornostage-bij-Kim-Holland-mag-toch.dhtml

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s