Interview Geert Wilders door het Duitse n-tv

Screenshot_5
“Om Geert Wilders te zijn, is geen ervaring die men zijn ergste vijand wenst.”

(Vertaling: E.J. Bron)

“Om Geert Wilders te zijn, wens ik niemand toe.”

De Nederlander Geert Wilders is vermoedelijk de bekendste vijand van de Europese Unie. Na de Europese verkiezingen wil hij in het Europees Parlement een grote anti-EU-fractie vormen, o.a. met het Franse Front National. Wilders zou ook graag samenwerken met de Duitse AfD. In een interview met n-tv legt hij uit hoe hij de EU van binnenuit wil bestrijden en wat hem er, ondanks moorddreigingen, toe beweegt om toch door te gaan.

n-tv.de: U voert op dit moment verkiezingscampagne voor het Europees Parlement. Is het niet absurd dat u uw partij in een parlement wilt brengen waarvan u de afschaffing van plan bent?

Geert Wilders: Wij willen minder Europa en proberen met partijen samen te werken die dat eveneens willen. Er zijn miljoenen mensen in de EU die niet eurofiel zijn. Het goede aan de democratie is, dat er een oppositie en een evenwicht van de machten bestaat. Wij zullen deel uitmaken van het Europees Parlement om het van binnenuit te bestrijden. Daarvoor willen we een fractie vormen – net zoals de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen en de Groene partijen. Wij kunnen de stem zijn van vele miljoenen mensen in Europa – in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië. Er zijn zoveel verschillende partijen die een kritische kijk op Europa vertegenwoordigen. Ik denk dat zoiets altijd goed is voor een instelling – vooral voor eentje die van zichzelf beweert democratisch te zijn.

En toch wilt u de EU afschaffen.

Ik wil graag dat Nederland de Europese Unie verlaat. Ik ben een groot voorstander van het Zwitserse model. Zwitserland bevindt zich in het hart van Europa, maar is geen lid van de EU. Desondanks heeft het land een sterke economie, een groot handelsvolume en toegang tot de Europese markt. Dat is ons voorbeeld. Zolang wij daarvoor echter geen meerderheid hebben in het Nederlandse parlement, zal Nederland niet uittreden uit de EU. Tot dat moment bestrijden we de EU van binnenuit.

Hoe beoordeelt u de situatie in de Oekraïne?

De Europese Unie heeft in de Oekraïne geen rol gespeeld met groot verantwoordelijkheidsbesef. In november van het afgelopen jaar heeft de EU de Oekraïeners een wortel voor de neus gehouden en gezegd: Als jullie het associatieverdrag ondertekenen, kunnen jullie later misschien de status van een toetredingskandidaat krijgen. Iedereen, die ook maar een beetje verstand heeft van politiek, wist op dat moment al dat de Oekraïne zeer instabiel was – de ene helft van het land kijkt naar het oosten, de andere naar het westen.

Wat vindt u van de Russische president Vladimir Poetin?

Ik ondersteun Poetin niet. De Oekraïne is een soeverein land. Poetin had met zijn vingers van de Krim moeten afblijven en ik hoop dat hij met de vingers van Oost-Oekraïne afblijft. We moeten de-escaleren door de Russische minderheid in het oosten van de Oekraïne serieus te nemen. Rusland mag zich er echter niet mee bemoeien. We moeten echter wel eerlijk zijn: de EU heeft een zeer kwalijke rol gespeeld.

U schetst een beeld van de westerse beschaving die door de islam wordt bedreigd. Laten we aannemen dat zo´n bedreiging bestaat, en misschien nog andere: Is het niet verstandiger dat de Europeanen bij elkaar blijven?

Ik denk niet dat er een Europees volk bestaat. De Duitsers zijn anders dan de Grieken, de Nederlanders zijn anders dan de Portugezen. We hebben een gezamenlijk belang, de handel. We kunnen er allemaal van profiteren als we onder elkaar handel drijven. Maar er bestaat geen Europees volk, en zonder een Europees volk of een Europese “Demos” kan er ook geen Europese democratie bestaan. Ik voel me Nederlander, geen Europeaan. We hebben gemeenschappelijke waarden, die eerder op het christendom, het Jodendom en het humanisme gebaseerd zijn dan op de islam. Iedereen moet zelf beslissen wie als gast bij hem thuis komt en wanneer de gast het huis weer verlaat. Maar wij hebben geen controle meer over onze eigen grenzen. Er bestaat een Eurocommissaris uit Zweden, die beslist wie naar onze landen mag komen en wie niet. Ik denk dat de Nederlanders geen buitenlandervijandig volk zijn, ze zijn zeer tolerant. Maar ze willen zelf beslissen over hun immigratiepolitiek. En op een tijdstip dat we honderdduizenden werklozen in Nederland hebben, willen ze misschien minder immigratie.

Een centraal succes van de EU is vrede binnen haar grenzen. Moet zonder de EU niet gevreesd worden voor de terugkeer van een buitenlandse politiek van de 19e eeuw?

Ik denk dat het – vriendelijk gezegd – een sprookje is dat Europa voor vrede gezorgd heeft. Of een leugen, als je het minder vriendelijk zegt. Europa heeft nooit voor vrede gezorgd, dat was de NAVO. Ik ben een groot aanhanger van het trans-Atlantisch bondgenootschap. In het voormalige Joegoslavië heeft Europa zich als volledig incompetent bewezen. De Amerikanen moesten ons helpen. We hadden het net over de Oekraïne: kijkt u eens wat daar gebeurd is – Europa heeft de problemen in dit instabiele land door haar “hulp” alleen maar erger gemaakt. Democratische landen voeren slechts zelden oorlog. Meestal waren het ideologieën. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat men de Duitse patriotten ervoor moet aanklagen wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het was de verschrikkelijke ideologie van het nationaalsocialisme.

Laten we het over de Europese verkiezingen hebben. Zowel de sociaaldemocraat Martin Schulz als de christendemocraat Jean-Claude Juncker solliciteren naar de functie van voorzitter van de Europese Commissie. Wat vindt u van hen?

Ze zijn allebei van de oude garde, zoals we in Nederland zeggen.Ze komen uit de oude generatie van de Europeanen en staan voor het verleden, niet voor de toekomst. Ik denk dat de verkiezingen eind mei historisch zullen worden: voor het eerst zullen miljoenen Europeanen een eurosceptische partij kiezen. Maar de beide door u genoemde personen zijn niet eens bereid met de mensen te praten die eurosceptisch zijn. Ik denk dat het treurig is voor Europa wanneer een van hen de Europese Commissie leidt. Des te belangrijker is het voor de democratie dat partijen zoals de mijne een heel belangrijke rol spelen. Want het is niet goed als er slechts één mening in een parlement vertegenwoordigd is.

Na de verkiezingen wilt u een alliantie met andere Europese rechtse partijen vormen, o.a. met het Franse Front National van Marine Le Pen. Hoe kan een uitgesproken vriend van Israël samenwerken met een antisemitische partij?

Mijn partij is de grootste vriend van Israël in het Nederlandse parlement. We zouden nooit een alliantie met het Front National hebben gevormd zolang de vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, partijchef was. Ik heb Marine Le Pen meerdere malen ontmoet en met haar gesproken. Zij is niet alleen een charismatische leider, ik heb ook niets antisemitisch of racistisch aan haar ontdekt. Integendeel. Als zij of ik radicalen zouden zijn, zouden we in onze landen ook niet meer dan een procent van de stemmen behalen. Het feit dat zij op meer dan 20% komen – net zoals mijn partij in Nederland – toont aan dat ze geen racisten, geen vreemdelingenhaters zijn.

Verkiezingssucces zegt toch niets over de mate van racisme van een partij. Uit peilingen blijkt dat er bijvoorbeeld in Duitsland genoeg kiezers met antisemitische en racistische opvattingen zijn om een partij succesvol te maken.

In mijn land is dat anders. Maar ik geef u gelijk: Het verkiezingssucces is niet het enige bewijs dat het Front National niet antisemitisch is. Ik heb met Marine Le Pen over Israël gesproken, over het Midden-Oosten, en ik heb niets van haar gehoord dat ook maar in de buurt van racisme komt. Als ze antisemitisch was, werkte ik niet met haar samen.

Veel mensen betwijfelen dat het Front National werkelijk veranderd is. Na uw woorden over Marokkaanse immigranten in een café in Den Haag hebben veel mensen u racisme verweten. Kan het zijn dat u veranderd bent?

Nee, ik ben niet veranderd. Wat ik in dat café in Den Haag gezegd heb, staat al bijna tien jaar in ons partijprogramma. Nogmaals: Marine Le Pen is niet haar vader. Het zal haar niet lukken haar partij in enkele dagen volledig te veranderen. Dat heeft tijd nodig, dat geef ik toe. Maar ze is geen raciste, en ik ben ook geen racist. Daarom ben ik in dit opzicht ook niet veranderd.

U zet zich in voor homohuwelijken, het Front National heeft in Frankrijk tot demonstraties tegen het homohuwelijk opgeroepen.

Over dit onderwerp zijn we het niet eens, dat klopt. Maar er bestaat een groot verschil tussen racisme en homorechten. Men is niet gek als men tegen het homohuwelijk is, dan zou de halve wereld gek zijn. In veel europese landen zijn christendemocratische partijen tegen het homohuwelijk. Het is ook helemaal niet ongebruikelijk om met mensen samen te werken met wie men het niet over alle kwesties eens is. De Nederlandse christendemocraten en de partij van mevrouw Merkel werken al jaren samen met de partij van Berlusconi, dit bonga-bonga type. Niemand heeft ooit gevraagd hoe ze met zo iemand kan samenwerken.

Enkele jaren geleden hebt u voorspeld dat een charismatische politicus met een partij zoals de PVV in Duitsland net zoveel succes kan hebben als u in Nederland. Dat is niet gebeurd. Hoe verklaart u dat?

Ik heb destijds in Berlijn een toespraak op uitnodiging van de partij “Die Freiheit” gehouden. Ze heeft bij de verkiezingen niet echt veel stemmen gehaald en haar is nooit de sprong in het parlement gelukt. Ik begrijp echter dat het voor zo´n partij in Duitsland vanwege het verleden moeilijker is. De mensen zijn bang om te zeggen dat men trotser is op de eigen cultuur dan bijvoorbeeld op de islamitische. In Nederland vindt niemand het raar dat je zoiets zegt. Ik hoop echter nog steeds dat er op zekere dag ook in Duitsland plaats is voor een partij zoals de mijne. Want wij zijn volledig normaal. In Nederland staan we in de peilingen op de eerste of tweede plaats. Wij hebben een minderheidsregering gesteund. Er is niets geks aan ons.

U hebt een paar keer geprobeerd in contact te komen met de “Alternative für Deutschland”…

Nee, dat heb ik niet. Ik heb uit de pers vernomen dat ze geen belangstelling hebben. Natuurlijk wil ik graag met de AfD samenwerken, maar zij hebben gezegd dat ze niets met mijn partij of met het Front National te maken willen hebben. Dat kan ik alleen maar respecteren, maar ik hoop dat dit zal veranderen. Het is namelijk goed wanneer anti-Europese of eurokritische partijen samenwerken.

Een reden voor de weigering van de AfD kan verband houden met uw uitlatingen zoals in het café in Den Haag. Hebt u misschien toch spijt van uw optreden?

Nee, überhaupt niet. Uit een peiling bleek onlangs dat 43% van de Nederlanders het eens is met de uitspraak dat ze minder Marokkanen in Nederland willen. Ik heb niets tegen Marokkanen, omdat ze Marokkanen zijn – dat zou stapelgek zijn. Maar omdat ze op de eerste plaats staan in de Nederlandse criminaliteitsstatistiek. Meer dan 60% van de Marokkaanse jongeren onder de 23 jaar werd al een keer door de Nederlandse politie gearresteerd.

In Duitse parlementen en in het Nederlandse parlement zitten intussen ook enkele moslims. Zijn dat volgens u potentieel gewelddadige extremisten?

Nee, natuurlijk niet. Met alle respect, dat is een belachelijke vraag. De meerderheid van de moslims zijn burgers die zich houden aan de wet, die voor zichzelf en hun gezinnen zorgen, net zoals u en ik dat doen. Voordat ik doodsbedreigingen kreeg, ben ik door het hele Midden-Oosten gereisd. Ik was in Iran, Irak, in Afghanistan, in Syrië, in Egypte. Ik heb daar veel vriendelijke mensen ontmoet. Ik heb niets tegen moslims. Maar ik heb een probleem met de islam. De islam is een totalitaire ideologie, die men kan vergelijken met andere totalitaire ideologieën zoals het communisme of het fascisme. Het beste bewijs daarvoor is dat op afvalligheid in de islam de doodstraf staat. Als men iets niet de rug kan toekeren, dan is het totalitair.

Enkele eeuwen geleden was het christendom een extreme, intolerante, gewelddadige ideologie, christenen voerden ook voortduren oorlogen onder elkaar. Waarom denkt u dat de islam niet kan veranderen?

Omdat moslims geloven dat de koran het woord van God (Allah) is. Er bestaan bijvoorbeeld geen islamitische jesjiva´s – dat zijn joodse scholen, waarin de Thora wordt geïnterpreteerd. In de islam is dat onmogelijk, iedereen gelooft dat de koran het woord van Allah is. In alle landen, waarin de islam domineert, bestaan geen Bijbels, geen kerken – honderden jaren na Mohammed mag nog steeds niemand de stad Mekka betreden die geen moslim is. Mensen, die anders zijn, worden in veel landen in het Midden-Oosten onthoofd. Ik wil graag dat de mensen zich bevrijden van het juk van de islam, dat ze atheïsten of christenen worden of wat dan ook. Ik vrees dat het onmogelijk is dat de islam zich ontwikkelt, zoals het Jodendom en christendom dat gedaan hebben.

U krijgt doodsbedreigingen, u rijdt rond in een gepantserde limousine, u wordt rondom de klok bewaakt en wisselt voortdurend van slaapplaats. Is het niet ontzettend inspannend om Geert Wilders te zijn?

Om eerlijk te zijn, is het geen ervaring die men zijn ergste vijand wenst. Het is een hard leven, een zeer hard leven. In oktober zijn het tien jaar dat ik rondom de klok bewaakt word. Om veilig te zijn, leef ik met mijn vrouw als in een gevangeniscel, in kazernes of andere veilige huizen. Het is zoals George Orwell heeft gezegd: Het is gemakkelijk om vrijheid van meningsuiting aan iemand toe te staan met wie men het eens is. Men moet haar echter toestaan aan diegene met wie men het niet eens is. Of je als politicus bij de Groenen hoort, bij de socialisten of bij mijn partij: iedereen moet democratische methodes gebruiken, geen doodsbedreigingen. Het is echt triest dat ik mijn vrijheid verloren heb. Maar ik matig mijn stem niet en zal nooit opgeven. Want dan winnen mensen, die ondemocratische methodes toepassen. Als ze het niet met mij eens zijn, dan kiezen ze een andere partij of richten ze hun eigen partij op, schrijven ze een artikel of maken ze een film. Maar zet nooit doodsbedreigingen in.

Bron:
http://www.n-tv.de
Interview: Christian Rothenberg & Hubertus Volmer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, PVV. Bookmark de permalink .

39 reacties op Interview Geert Wilders door het Duitse n-tv

 1. Yvonne van Cleef zegt:

  Het geijkte verhaal,maar ik sta er vierkant achter!Vanavond zat ik in mijn hand met 2 briefjes van 100 gulden en daarop de beeltenis van Geert!!!!Ik sloeg gelijk aan het dromen!tegen de tijd dat je daarmee kunt betalen,zijn we op de goede weg;hoop doet leven!

  Like

 2. laura van der storm zegt:

  Inderdaad het geijkte verhaal, maar het kan niet genoeg herhaald worden in dit doof en blinde land. Dat briefje van 100 zit bij mij ook nog in de portemonnee. Lekker om af en toe mensen te shockeren :-))

  Like

 3. Sjaak zegt:

  Libanesische Christin: “Moslems hassen uns, weil wir “Ungläubige” sind. Es gibt keinen anderen Grund”

  Brigitte Gabriel

  Ein Bericht, den jeder lesen sollte – ja muss! – , der noch nicht begriffen hat, dass Moslems ihre Okkupation eines anderen Landes erst pseudotolerant und pseudomoderat beginnen, um dann, wenn sie zahlenmäßig die Mehrheit haben, mit dem Dschihad – dem Abschlachten von Nichtmoslems – zu beginnen. Dieser Bericht Brigitte Gabriels, einer libanesisch-äthiopisch-amerikanischen Journalistin, zeigt den Zerfall des Libanon, des noch vor einem halben Jahrhunderts als “Schweiz des Nahen Ostens” genannten Staates zu einem von Bürgerkrieg und Terror zerfressenen Land. Er zeigt die verlogene Berichterstattung dazu in den westlichen Medien und die überragende Rolle des “Friedensnobelpreisträgers” Arafats, was diesen Terror anbetrifft. Er zeigt, wie die USA dank saudischen Geldern von innen unterwandert wurde und immer noch wird. Er zeigt, wie Millionen amerikanische Kinder ganze Suren auswendig lernen müssen und so – ohne es zu wissen – mit dem Virus des Islam infiziert werden. Er zeigt, was uns Deutschen und Europäern noch bevorsteht. (MM)

  ***

  Brigitte Gabriel: “Moslems müssen aufgehalten werden!”

  „Wenn gute Menschen das Böse nicht sehen, setzt es sich fest. Als Folge zerfallen Gesellschaften, und mit zunehmender Apathie wird der Tyrannei Tür und Tor geöffnet. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe es am eigenen Leib erfahren müssen! …

  … Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was der Feind mit uns vorhat! Wir haben es erstmals in der Geschichte mit einem Feind zu tun, der sehr offen spricht, der direkt und entschieden ist. Er redet gar nicht um den heißen Brei herum. Und je direkter er ist, desto mehr stecken wir den Kopf in den Sand und wollen es einfach nicht wahr haben!“

  Brigitte Gabriel, 2011

  Brigitte Gabriel ist Autorin, Journalistin und Gründerin der Initiative ACT for America (http://www.actforamerica.org). Die gebürtige christliche Libanesin, die zum Thema „Islam und Terror“ bereits mehrere Bücher verfasst hat („Because they hate“, „They must be stopped“), ist eine Zeitzeugin des libanesischen Bürgerkriegs und lebt seit vielen Jahren in den USA. Sie ist eine international geschätzte Expertin und kommentiert regelmäßig für Fox News, CNN, MSNBC und verschiedene Radiosender.

  Das Folgende ist ein ins Deutsche übertragener Vortrag vor einer christlichen Gemeinde in den USA. Das, was sie zu erzählen hat, sind die Erfahrungen mit dem Djihad der palästinensischen Moslems, die aufgrund verschiedener Flüchtlingswellen aus Jordanien in den Libanon kamen. Sie erzählt von der Ankunft der israelischen Streitkräfte im Libanon, der Entwicklung des internationalen islamischen Terrors und davon, wie wichtig der Widerstand ist.

  ____________

  Widerstand hat Erfolg!

  „Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen Vortrag und hoffe, dass meine Worte Sie dazu anregen, ermutigen und bekräftigen werden, die Welt zu verändern. Denn es bedarf nicht vieler Menschen, die Welt zu verändern. Diejenigen, die es tun, müssen nur entschlossen genug sein.

  Ich finde es fantastisch, dass so viele von Ihnen gekommen sind, und ich bin immer mit Energie geladen, wenn ich sehe, dass es doch viele großartige Menschen gibt, die der Wahrheit ins Gesicht schauen, die sich vor den Tatsachen nicht scheuen und bereit sind, das Böse beim Namen zu nennen! Heute nun sind wir hier zusammengekommen, und ich werde Ihnen erzählen, warum mich das Thema „Nationale Sicherheit“ so leidenschaftlich bewegt. Sie werden auch etwas über mein Leben erfahren, denn es gibt sicher Zuhörer, die mich noch gar nicht kennen und es ist vielleicht das erste Mal, dass Sie etwas über mich erfahren.

  Ich bin im Libanon geboren und aufgewachsen. Damals, in den 1960er Jahren, war der Libanon das einzige mehrheitlich-christliche Land im Nahen Osten. Wir waren offenherzig, tolerant, fair und multikulturell, worauf wir sehr stolz waren. Wir hatten offene Grenzen. Jeder war willkommen, denn wir wollten, dass so viele Menschen wie möglich unser Land und unsere westliche Lebensart kennenlernen, die wir im Herzen der arabischen Welt geschaffen hatten.

  Muslime schickten ihre Kinder zu uns, damit sie unsere Universitäten besuchen konnten, die besten in der arabischen Welt. Nach ihrem Abschluss blieben viele von ihnen im Libanon und arbeiteten in unserer Wirtschaft. Es war die stärkste Wirtschaft des Nahen Ostens, obwohl wir kein Öl besaßen. Beirut war die Bankhauptstadt der arabischen Welt und wurde oft „Paris des Nahen Ostens“ genannt.

  Auf der Titelseite einer Ausgabe des National Geographic Magazine aus dem Jahre 1965 war zu lesen: „Der Libanon – Paradies des Nahen Ostens“.

  Leider begann sich das alles im Laufe der Jahre zu verändern.

  Als die Moslems in der Mehrheit waren, schwand deren Toleranz gegenüber den Christen

  Der Libanon wurde in den frühen 1940er Jahren unabhängig. Ab dem Ende der 1960er Jahre waren Moslems gegenüber den Christen zu einer Mehrheit im Land geworden. Mit dem Wachstum der muslimischen Bevölkerung schwand allmählich die Toleranz in unserer Gesellschaft, da Moslems begannen, immer mehr Rechte für sich einzufordern, die mit unserem judeo-christlichen Wertesystem nicht zu übereinstimmten. Das Problem hielt sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch in Grenzen.

  Erst durch den großen Zustrom palästinensischer Flüchtlinge, die ab 1970 begannen, aus Jordanien zu uns kommen, fing es erst richtig an. Der Libanon war damals das einzige Land im Nahen Osten, das eine dritte Flüchtlingswelle ins Land gelassen hatte. Wir hatten bereits Flüchtlingslager für die Flüchtlinge der ersten und zweiten Welle. Mehrheitlich waren sie Muslime. Sie taten sich mit den bereits im Libanon ansässigen Moslems zusammen und begannen den Jihad gegen die Christen.

  Die Moslems wollten eine Basis schaffen, von der aus sie gegen Israel und die Juden vorgehen konnten. Yessir Arafat und die Palästinenser hatten das bereits von Jordanien aus versucht, dies schlug aufgrund der Diktatur des Königs fehl.

  Als es ihnen gelang, in den Libanon zu kommen, nutzten sie unsere Offenheit, Toleranz und Demokratie dazu, sie zu stürzen.

  Moslems begannen nun den Krieg gegen uns Christen

  Im Jahre 1975 erlebte ich sozusagen meinen 11. September, als radikale Moslems mein Heim in die Luft sprengten und ich lebendig unter dem Schutt begraben wurde während sie Allahu akbar riefen. Ich verbrachte zwei Monate im Krankenhaus. Ich erinnere mich, dass ich mein Eltern fragte: „Warum haben sie uns angegriffen? Warum haben sie uns das angetan?“ Vater antwortete: „Weil wir Christen sind. Moslems betrachten uns als Ungläubige und wollen uns töten.“

  Ich wusste also bereits im Alter von 10 Jahren, dass man mich töten wollte, weil ich in den christlichen Glauben hineingeboren worden war und in einer christlich geprägten Stadt lebte. Dies ist für Westler etwas so Fremdartiges. In Amerika, zum Beispiel, versteht man unter religiöser Verfolgung etwa Folgendes: „Ich habe heute meine Bibel mit zur Arbeit genommen und meine Kollegen haben mich komisch angesehen!“

  Dort, wo ich herkomme, bedeutet religiöse Verfolgung, dass sie in eine Kirche wie diese eindringen, das Feuer eröffnen und Sie töten wollen. Genau das, was sie jetzt im Irak tun, was sie in Ägypten machen und was sie im Libanon gemacht haben. Der Krieg im Libanon brach auf eben diese Weise aus. Nämlich, nachdem vier Moslems an einem Sonntagmorgen während eines Gottesdienstes in eine Kirche eindrangen und anfingen, auf die Menschen zu schießen.

  Wir Christen waren gezwungen, uns in Kellern zu verkriechen

  Als ich das Krankenhaus wieder verlassen konnte, kehrte ich nach Hause zurück. Aber es war nicht mehr das zu Hause, das ich kannte. Ich musste fortan mit meinen Eltern unter der Erde, also quasi im Keller des Hauses leben, der uns als Luftschutzkammer diente und nur 8 x 10 Fuß groß war. Ohne Strom, ohne Wasser und sehr wenig zu essen.

  Um an Nahrung zu kommen, mussten wir unter den Bomben hervorkriechen und verschiedene Arten Grünzeug sammeln, die direkt vor unserem Haus wuchsen. An Wasser konnten wir nur kommen, indem wir zu einer nahegelegen Quelle krochen, die durch einen Graben floss und wo wir aufpassen mussten, nicht in das Visier von Heckenschützen zu geraten, die es auf uns abgesehen hatten. Wir brauchten ewig lange dafür. Ich weiß noch, dass meine Mutter immer einen ihrer Strümpfe über die Öffnung des Wasserbehälters gestülpt hatte, um Dreck und Getier herauszufiltern, damit man das Wasser überhaupt trinken konnte.

  Die Wasser- und Elektrizitätswerke befanden sich auf dem Gebiet, das die Moslems kontrollierten. Wären unsere Leute dorthin gegangen, um es anzuschließen, hätten sie die Werke unter Beschuss genommen. Jedes Mal, wenn wir den Luftschutzkeller verlassen mussten, verabschiedeten wir uns zum letzten Mal, weil wir nicht wussten, ob wir uns wiedersehen würden.

  Da wir in den Bergen lebten, war es im Winter sehr kalt. Mein Vater brach von draußen immer Zweige von den Bäumen ab und brachte sie in den Keller, um sie mit Kerosin oder Benzin anzuzünden, damit wir Feuer hatten, um uns wärmen zu können. Wenn alle einschliefen, war die Gefahr einer Kohlenmonoxydvergiftung während des Schlafes sehr groß. Deshalb vereinbarten wir, dass wer zuerst aufwachte, sollte den anderen auf die Wangen schlagen und versuchen, sie hinauszuziehen.

  Als wir zu Beginn des Krieges in unseren Luftschutzraum gingen, sagte mein Vater, dass es doch nur ein oder zwei Wochen dauern würde. Dann würde sich doch alles wieder normalisieren. Wenn die Amerikaner hörten, was mit den Christen im Libanon geschieht, würden sie kommen und uns helfen. Nichts geschah. Dann hieß es, die Briten würden kommen und uns helfen, aber wieder geschah nichts. Wir glaubten letztlich, die Franzosen müssten doch kommen, um die Christen im Libanon zu retten. Niemand kam und niemanden schien es zu interessieren.

  Als sich die libanesischen Moslems mit den palästinensischen Moslem-Flüchtlingen verbanden, begann das Schlachten von uns Christen

  Währenddessen hörten wir von den Massakern in anderen Teilen des Landes. Die Moslems im Libanon hatten zusammen mit den Palästinensern die Arabisch-Libanesische Armee geformt und begannen mit dem Abschlachten der Christen und der Einnahme christlicher Dörfer und Städte. Sie begingen Massaker, von denen selten in westlichen Medien berichtet wurde. Die Nachrichten gingen in erster Linie von West-Beirut aus, dem Teil, den Yessir Arafat unter Kontrolle hatte. Von dort aus kam nichts, was nicht seine Zustimmung fand. Eines der größten Massaker zu Beginn des Krieges fand in der christlichen Stadt von Demour statt.
  ◦Sie drangen in eine Luftschutzkammer ein, in der sich zwei junge Eltern mit ihrem Baby versteckt hielten. Sie fesselten das Baby mit einem Bein an die Mutter, mit dem anderen an den Vater und zogen anschließend die Eltern auseinander, sodass das Kind entzwei gerissen wurde.
  ◦Sie gingen zu unseren Kirchen hin, beschmutzten die Altäre mit Urin und Kot, dann fackelten sie die Kirchen nieder.
  ◦Einer Frau wurde ihr einziger 16-jähriger Sohn an den Schoß gebunden. Sie reichten ihr ein Messer und zwangen sie, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Danach musste sie mit ansehen, wie sie ihre zwei Töchter vergewaltigten.

  Über solche Dinge wurde in westlichen Medien nicht berichtet. Niemanden auf der Welt kümmerte es und niemand verstand, was vor sich ging.

  Linke Islamverteidiger wurden ebenfalls getötet

  Den linken Christen wurde für ihre Bemühungen, Moslems zu ihren Rechten im Libanon zu verhelfen, kein besseres Schicksal zuteil. Sie riefen: „Ihr könnt uns doch nicht töten! Wir haben uns doch für euch eingesetzt, wir haben euch zu euren Rechten verholfen, euch bei Gericht vertreten …“. Die Moslems sagten: „Ihr seid nichts weiter als nützliche Idioten, ihr seid Ungläubige wie alle anderen auch!“

  Als diese Leute anfingen, wach zu werden, war es bereits zu spät. Viele suchten in den letzten christlichen Enklaven an der südlichen Grenze Zuflucht, dort, wo auch wir lebten.

  Es war zu spät. Ich weiß noch genau, wie eines Tages ein lieber Freund von mir zu uns kam und sagte: „Brigitte, wir haben gehört, dass die Moslems einen großen Angriff auf unsere Stadt planen. Ich wollte dir Auf Wiedersehen sagen, für den Fall, dass ich dich nicht mehr sehe. Und wenn sie heute Nacht kommen, um uns abzuschlachten, wünsche ich dir einen gnadenvollen Tot!“ Dann umarmte er mich ganz fest und ging. Wir wussten um unser Schicksal.

  Wir waren von Moslems umgeben, die darauf warteten, uns abzuschlachten

  Ich stamme aus einer kleinen Stadt namens Majayoun, „Tal der Quellen“. Sie befindet sich auf der anderen Seite des Tals direkt gegenüber von Metulla an der Grenze Israels. Weiter nördlich waren die Moslems, die uns bald eingeholt haben würden, aber vor uns lag Israel, die Juden. Israel sahen wir damals als unseren Feind an. Es gab in den 1970er Jahren keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. Aber wir wussten, dass wenn wir zu den Juden hingingen, um sie um Hilfe zu bitten, würden sie uns nicht abschlachten, weil wir doch mehr gemeinsame Werte mit ihnen hatten als mit den Moslems. Also liefen einige Leute aus unserer Stadt aus lauter Verzweiflung bis an die israelische Grenze, winkten eine Patrouille heran und riefen: „Hören Sie, wir haben keine 48 Stunden mehr zu leben. Wenn Sie nicht kommen und uns helfen, sind wir tot! Bitte helfen Sie uns, dafür können wir für Sie eine Pufferzone sein, dann haben wir beide etwas davon.“

  Ich erinnere mich, ich war 13 Jahre alt. Ich hatte mein schönstes Kleid angezogen – mein Osterkleid – weil ich hübsch sein wollte, wissend, dass niemand mich hätte beerdigen können, wenn sie mich abgeschlachtet hätten. Und meine Mutter kämmte meine langen schwarzen Haare und flocht ein weißes Band hinein, das zu den weißen Blumen auf dem Kleid passte. Ich weinte und sagte: „Ich will nicht sterben, ich bin doch erst 13!“

  Und es gab nichts, das meine Mutter zu mir hätte sagen können. Wir weinten einfach nur. Dann hielten Vater, Mutter und ich uns die Hände und beteten. Vater las aus den Psalmen: „Ich gehe hinab in das Tal des Todes und fürchte das Böse nicht.“

  Dann sagten meine Eltern, ich sollte im Falle des Angriffs nach Israel laufen und mich nicht mehr umdrehen. Sie würden für Ablenkung sorgen und da bleiben, sie hätten lange genug gelebt. Ich bin das einzige Kind von Eltern, die schon alt waren, als ich geboren wurde. Meine Eltern waren über 22 Jahre verheiratet und die ganze Zeit kinderlos gewesen. Meine Mutter war 55 und mein Vater 60 Jahre alt, als ich zur Welt kam. Ich war so etwas wie ein Wunder in ihrem Leben.

  Ich entschloss mich, nicht zu fliehen und war froh darum!

  Die Hilfe Israels

  In dieser Nacht kamen tatsächlich die Israelis und brachten Nahrungsmittel und Wasser für die Menschen sowie Munition für unser Militär. Sie stellten Luftschutzkammern für die Menschen zur Verfügung. Schließlich schlugen sie die muslimischen Streitkräfte zurück und stellten Wachposten vor unseren Städten auf und sorgten für Sicherheit. Und sie nahmen libanesische Christen im kampffähigen Alter zwischen 15 und 40 Jahren mit nach Israel und lehrten sie zu kämpfen. Es war uns sehr schnell klar, dass wenn man einem Feind gegenübersteht, der alles daransetzt, im Namen Allahs zu töten, dann helfen einem keine eingerahmten Zertifikate und Qualifikationen mehr etwas.

  Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Israelis gänzlich den Libanon besetzten, hatten wir 5 Jahre in dem Luftschutzraum verbracht.

  Der Grund, warum die Israelis unser Land bis nach Beirut besetzten, waren die syrischen Truppen, die ursprünglich als Hilfstruppen gekommen waren. Sie nutzten die Situation aus, um Israel mit ihrem „Libanesischen Widerstand“ zu konfrontieren. Wir Libanesen hatten überhaupt nichts damit zu tun!

  Die Israelis kooperierten mit den christlichen Libanesen, bis nach Beirut zu kommen und um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Von Beirut aus wurden die Palästinenser zurück gedrängt, mitsamt ihres Anführers Yessir Arafat, der anschließend zusammen mit seinen Spießgesellen nach Tunesien floh. Danach konnten wir endlich unser Leben wieder aufbauen, wenn auch mühselig, nach all den Jahren.

  Ich fahre fort über das zu berichten, was seit einiger Zeit in den USA geschieht

  Einleitend möchte ich dazu sagen, dass ich von 1984 bis 1989 in Jerusalem Nachrichtensprecherin war und Abend für Abend Nachrichten sowohl über Belange des Nahen Ostens als auch relevanter Ereignisse weltweit verlas.

  Im Laufe der Zeit fiel mir auf, dass sich ein Muster entwickelte– wohlgemerkt: ich verlas die Nachrichten während der 1980er Jahre, als erstmals ein Anstieg terroristischer Anschläge zu vermerken war. Egal, wo die Anschläge stattfanden, waren die Namen immer die gleichen, nämlich muslimische: Mohammed, Hussein, Achmed, Ali. Die der Opfer stets Westler: Terry Waite, Terry Anderson, Colonel Higgins, die TWA (Trans World Airlines), das Pan Am Desaster von Lockerbie usw.

  In meinem Buch „Because they hate“ ((Weil sie (uns) hassen)), habe ich seitenweise die Angriffe gegen die USA und westliche Interessen aufgelistet sowie die Jahre, in denen sie passiert sind, etwas, das niemandem aufgefallen war.

  Was ich zunächst für regionale Konflikte zwischen muslimischen Mehrheiten und jüdisch-christlichen Minderheiten gehalten hatte, war im Laufe der Zeit zu einem weltweiten Problem geworden.

  Zu der Zeit war dieses Muster aber keinem aufgefallen. Die Welt sah die Zusammenhänge nicht. Der Welt mangelte es an Vorstellung. Und das ist genau das, was im Bericht zum 11. September stand: Uns mangelte es an Vorstellung … Es ist nicht so, dass wir nicht gewusst haben, dass Osama Bin Laden uns angreifen wollte. Acht Jahre zuvor, im Jahr 1993, gab es schon einmal einen Angriff auf das WTC, nur mit dem Unterschied, dass damals die Gebäude nicht zum Einsturz gebracht worden waren. Sie griffen unsere Botschaften in Saudi Arabien und Tansania an, hatten einen Bombenanschlag auf die USS Cole verübt, und dann waren sie sich unseres Tiefschlafes so sicher, dass sie im Jahre 2001 noch einmal kamen und den Anschlag auf das WTC verübten. Uns mangelt es einfach an Vorstellung!

  Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was der Feind mit uns vorhat! Wir haben es erstmals in der Geschichte mit einem Feind zu tun, der sehr offen, direkt und entschieden ist. Er redet gar nicht um den heißen Brei herum. Und je direkter er ist, desto mehr stecken wir den Kopf in den Sand und wollen es einfach nicht wahr haben!

  Sie hassen uns. Sie hassen uns deshalb, weil wir ‚Ungläubige’ sind. Es gibt keinen anderen Grund!

  Die traurige Tatsache ist: solange jüdisches Blut in den Straßen von Jerusalem geflossen war und christliches in den Straßen von Beirut, stellte keiner die Frage nach dem eigentlichen „Warum“. Erst seit dem 11. September stellt man sich die Frage: „Was haben wir der islamischen Welt denn angetan? Warum hassen sie uns?“ Ich sage es Ihnen einmal mit einfachen, unmissverständlichen Worten: Sie hassen uns. Sie hassen uns deshalb, weil wir ‚Ungläubige’ sind. Es gibt keinen anderen Grund! Was aber treibt diesen Radikalismus und diesen Hass? Wenn sie die Leute reden hören, egal ob Palästinenser, Al Qaida, oder Hamaz, ist es immer dasselbe Argument, das hervorgebracht wird: amerikanische Außenpolitik sei Schuld und weil Amerika ein Verbündeter Israels ist usw.

  Wenn das stimmt, welches ist dann das Mutterschiff, von dem dieser ganze Hass abgefeuert wird?

  Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie etwas über einer Organisation wissen, die sich Muslimbruderschaft nennt und Organisationen wie die Al Qaida und Hamaz sowie rund 70 andere Organisationen weltweit unterhält. Sie wurde 1928 in Ägypten gegründet, also zu einer Zeit, als es Israel noch gar nicht gab. Sie wurde ins Leben gerufen, um den authentischen, radikalen Islam des 7. Jahrhunderts zu reanimieren und das islamische Imperium sowie das Weltkalifat wieder zu errichten, das unter Atatürk im Jahre 1924 beendet wurde! Das islamische Imperium begann im 7. Jahrhundert und fand sein Ende vor weniger als einhundert Jahren.

  Unsere Geschichtskenntnis ist oft von Unwissen geprägt, und deshalb verstehen wir nicht, warum unser Feind uns bekämpfen will. Die Muslimbrüder wollen nicht nur die Vernichtung Israels und der Juden, sie wollen unser gesamtes westliches, judeo-christliches Wertesystem zerstören, um das Kalifat wieder zu beleben und die Welt zu erobern.

  Was machen sie also und vor allem wie? Die Muslimbrüder haben im Jahre 1982 einen Plan verfasst, der in Anti-Terror-Kreisen als „das Projekt“ bekannt wurde. Es handelt sich dabei um einen 100-Jahresplan, der die Unterwanderung des Westens zum Thema hat und wie man ihn dominiert. Dazu gehört, wie man gemeinnützige Organisationen gründet und dabei den Anschein des Moderaten bewahrt. Wie man sich mit anderen „progressiven“ Organisationen im Westen zusammenschließt, die ähnliche umstürtzlerische Pläne verfolgen.

  Da wird besprochen, wie Moslems in politische Ämter auf sämtlichen Ebenen gelangen können, um die Richtungen der Parteien beeinflussen zu können, egal ob sie konservativ oder links sind; wie es ihnen gelingen kann, demokratisch gewählt zu werden und möglichst Führungs- oder Vorstandspositionen zu übernehmen, um so einen größtmöglichen Einfluss auszuüben.

  Im Jahre 1982 wurde der Plan in Europa implementiert. Schauen Sie sich Europa heute an. Es ist nicht länger das Europa, das Sie oder Ihre Eltern in Erinnerung haben. Europa ist eine Art „Eurabien“ geworden. Während ich zu Ihnen spreche, arbeiten allein in England 85 Shari’a Gerichte parallel zu britischen Gerichten. Hätten Sie vor 20 Jahren einen Engländer in London auf der Straße angehalten und ihm erzählt, was man in 20 Jahren vorfinden wird, nämlich, dass man eine Gerichtsbarkeit haben wird, die völlig widrig zu dem ihm wohl bekannten, demokratischen, rechtsstaatlichen System ist, hätte er Sie für verrückt erklärt!

  Oder machen wir uns klar, dass es in Frankreich über 725 No-Go-Areas gibt, islamische Zonen, in die sich nicht einmal die Polizei hineinwagt! Und denken Sie einmal an das Europa, das wir vor 20 oder 30 Jahren kannten.

  Das ist nichts als ein Vorgeschmack auf das, was uns in den USA erwartet. Der Plan für Amerika wurde im Jahre 1991 verfasst. Dieser Plan diente als Beweismittel während des Holy-Land-Foundation-Trial in Dallas, Texas im Jahre 2007, bei dem es uns gelang, dass 108 Individuen, die für eine islamische „humanitäre Einrichtung“ gearbeitet hatten und wegen Involvierung in Terrorangelegenheiten angeklagt waren, verurteilt werden konnten. Dieser Prozess war der größte seiner Art in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Was an diesem Plan so Besorgnis erregend ist, ist die Tatsache, dass er eine Anleitung darstellt, wie man innerhalb Amerikas eine Infrastruktur (keine militärische!) errichtet, die jedes Segment der amerikanischen Gesellschaft berührt und das System von innen zerstört.

  Sie verfügen beispielsweise über eine Medienabteilung, eine politische Abteilung, eine schriftstellerische Abteilung, eine Bildungsabteilung, eine Abteilung für islamische Erziehungsfragen, islamische Think-Tank-Abteilungen und vieles mehr.

  Das ist „Tarnkappen-Jihad“. Wir wissen, dass wir einen militärischen Gegner haben, aber wir merken, dass unsere Colleges und Universitäten unterwandert sind und wir unsere Kinder bzw. Studenten verlieren. Ich nenne Campusse an Universitäten „besetzte Gebiete“. Unsere jungen Leute werden dort einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. Ich werde einige Worte über den Jihad in unserem Bildungssystem sagen, und wie Generationen maßgeblich dahingehend beeinflusst werden, dass sich der Hass von innen gegen Amerika und seine Gesellschaft richtet.

  „Das Projekt“ beinhaltet auf seiner letzten Seite eine Liste mit 29 islamischen Organisationen, die in den USA als Ableger und Zugpferde der Muslimbruderschaft fungieren. Da ist zunächst die ISNA, die Islamic Society of North America. Der Name dürfte einigen von Ihnen bekannt sein; man hört diesen Namen ISNA, denn der Präsident befindet sich, was Nahost-Politik betrifft, in Gesprächen. Wir haben die ganze Zeit über geschlafen, während sich unser Feind seit Jahren bestens organisiert hat! Und dann wundert man sich, warum der Präsident Israel so ganz ohne Not vor den Karren zu werfen bereit ist oder es bereits getan hat? Es ist eine Schande, kann ich nur sagen!

  Als nächstes haben wir die MSA, die Moslem Student Association. Die MSA verfügt heutzutage über mehr Ortsgruppen (Chapters) auf amerikanischen Campussen als Republikaner und Demokraten zusammen genommen! Wir müssen uns nicht wundern, woher bei unseren Studenten Antiamerikanismus und Antisemitismus rühren! Sie üben einen derartigen Einfluss auf den Campussen aus, dass wenn Sie als pro-amerikanischer oder pro-israelischer Redner auftreten, keinen Vortrag ohne ein Riesenaufgebot an Security halten können – so organisiert sind sie mittlerweile mit ihrem Hass, den sie verbreiten! Auf Platz 8 steht die NAIT, North American Islamic Trust, der den Großteil der Moscheen in den USA unter Kontrolle hat.

  Auf Platz 22 finden wir die Moslem Association for Palestine, die später in CAIR umbenannt wurde und heute Council on American Islamic Relations heißt – das Zugpferd für die Hamaz in den USA! Und deren Mitglieder sind diejenigen, die Sie ständig im Fernsehen präsentiert bekommen, wann immer Belange des Nahen Ostens besprochen werden. CAIR-Mitglieder werden im Weißen Haus auf Dinner Partys bewirtet und hofiert und dürfen vorsprechen, sei es vor dem State Department, dem Pentagon oder sonst wo!

  Und nun dürfte auch klar sein, warum die Saudis seit vielen Jahren Millionen und Abermillionen ihrer Petro-Dollar in unsere Universitäten zur Finanzierung von Nahost- und politikwissenschaftlichen Studienabteilungen und Lehrstühlen pumpen, diese mit arabisch-stämmigen Professoren besetzen, die wiederum anti-amerikanisches und anti-israelisches Gedankengut verbreiten.

  Das alles fing damit an, dass ein Schlupfloch im Gesetz entdeckt wurde, nämlich das sogenannte „Title-6-Program“. Dieses Programm wurde von der amerikanischen Regierung nach dem 2. Weltkrieg institutionalisiert, um Studenten die Möglichkeit zu geben, sich intensiver mit Fremdsprachen und fremden Kulturen auseinandersetzen zu können, besonders denjenigen, die eine politische bzw. diplomatische Karriere anstreben und somit eine Bereicherung für unser Land darstellen.

  Die Saudis haben dieses Programm geschickt für ihre Zwecke missbraucht, um Nahost- und politikwissenschaftliche Studienabteilungen zu installieren. König Fahd von Saudi Arabien spendete 20 Millionen Dollar zum Aufbau einer Nahost-Studienabteilung an der Universität von Arkansas. Scheichs mit Verbindungen zur Al Qaida zahlten 5 Millionen US$ an die Universität Berkeley, Harvard erhielt 22,5 Millionen US$, Georgetown 28,3 Millionen US$, Cornell 11 Millionen US$, M.I.T. erhielt 5 Millionen US$, Texas A&M sogar 1 Milliarde US$! Ich könnte endlos lange so weitermachen und viele Universitäten und Colleges aufführen, von der Elite-Uni bis hin zur Volkshochschule. Wir tanken Sprit und unsere Kinder destruktive geistige Nahrung, die ihre Herzen und Köpfe mit Hass gegen ihr eigenes Land anreichert. Schon allein deshalb müssen wir alles daran setzen und uns von der Ölabhängigkeit befreien und andere Formen der Energiegewinnung vorantreiben.

  Ich werde häufig gefragt, warum die Medien so voreingenommen sind, allen voran CNN International. Ich sage immer, anstelle von CNN International können Sie gleich Al Jazeera auf Englisch anschauen! Auf Kreuzfahrten beispielsweise sind die Leute dazu verdammt, CNN International anzuschauen, es gibt nichts anderes zu sehen. Aber was wundert es, wenn während der letzten sechzehn Jahre Millionen von Petro-Dollar in unsere Universitäten gepumpt worden sind, um unsere Studenten dahingehend zu beeinflussen, dass sie eine anti-amerikanische und anti-israelische Haltung entwickeln?

  Viele Absolventen befinden sich bereits in der Arbeitswelt und sind u.a. eben diese Nachrichtensprecher, Korrespondenten, Journalisten, Meinungsmacher, Autoren und Agenturchefs, und was soll man dann anderes erwarten, als dass sie Millionen von Menschen ideologisch beeinflussen? Als ob alles nur schlecht sei an Amerika … als ob es nichts Gutes über Amerika zu sagen gibt.

  Es kommt aber noch schlimmer

  Sie fragen sich sicher wie. Mittlerweile befinden sich islamische Unterrichtsinhalte an öffentlichen Schulen und zwar im Rahmen des Sozialkundeunterrichts. Die Moslems haben erkannt, dass die Hirnwäsche an den Universitäten so blendend funktioniert hat, dass es doch besser wäre, mit der „Erziehung“ früher zu beginnen, nämlich mit den 6.- und 7.-Klässlern.

  Man muss dazu wissen, dass es an öffentlichen Schulen in Amerika keinen Religionsunterricht mehr gibt, alles religiös Anmutende verbannt worden ist und die Schulgemeinde nicht einmal mehr Weihnachtslieder singen darf! Die Kinder bekommen nun in der 7. Klasse einen „Islamkurs“ verpasst, d.h. sie nehmen den Islam während eines dreiwöchigen Kurses durch, kleiden sich wie Moslems, nehmen in dieser Zeit islamische Namen an, zitieren Koranverse, lernen sie auswendig, „analysieren“ die 1. Sure, die von Moslems auch als Gebet gesprochen wird, nehmen am Ramadan teil, wenn es geht und besuchen zum Schluss eine Moschee, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, ein Moslem zu sein. Damit die Kinder diesen Kurs überhaupt mitmachen, lockt man sie mit guten Noten, die ihnen bei Teilnahme garantiert werden. Der Lehrplan beinhaltet u.a. Folgendes:

  Analyse des Eingangsgebetes oder 1. Sure Al-Fitiha: „Alles Lob gebührt Allah, Herr der Schöpfung, der Gnädige, der Barmherzige, Herr des Jüngsten Tages. Dich allein verehren wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Leite mich auf den geraden Weg. Den Weg derjenigen, die du vorgezogen hast (das sind die Muslime, die Mohammed und den Islam angenommen haben), nicht derjenigen, die deinen Zorn erregten, (das sind die Juden, die Mohammed abgelehnt haben) und auch nicht der Irregeleiteten (damit sind die Christen gemeint).

  Stellen Sie sich das einmal vor! Die Schüler müssen das analysieren! Was, wenn ein christlicher Geistlicher das Erlösungsgebet mit Kindern an öffentlichen Schulen analysieren wollte: „Herr Jesus Christus, ich bitte dich, komm in mein Herz …“! Was glauben Sie, was dann los wäre!

  Quartettspiel zu islamischen Fragen, z.B. „Was bedeutet Jihad?“ Antwort: „Ein Jihad ist der Kampf der Muslime gegen Unterdrückung, Invasion und Ungerechtigkeit.“

  Damit werden bereits den Kindern die Argumente der Palästinenser, Al Qaida und Hamaz mundgerecht dargeboten. Jemand der so etwas verinnerlicht hat, wird wohl später schwerlich eine positive Meinung über unsere Soldaten haben, die im Nahen Osten kämpfen. Und wenn sie heil wieder Heim kommen, wird er schwerlich etwas anderes sagen können, als dass ein westlicher Soldat nichts anderes verdient hat, als getötet zu werden, dass die Muslime sich ja schließlich gegen den ungerechten Westen, gegen amerikanische Außenpolitik und Israel zur Wehr setzen müssen, die ja ihre Gebiete besetzen und sie unterdrücken! Deshalb der Jihad!

  Hitler hatte einmal gesagt: „Gebt mir eure Kinder und ich verändere die Gesellschaft in zehn Jahren!“ Genau das tun die Moslems in den USA heute!

  Und so sieht das Ende des Kurses aus: die Kinder versammeln sich in der Schulkantine, dann heißt es: „Salam aleykum, folgt den Muslimen“. (Die Kinder sind bereits an dieser Stelle Moslems). Anschließend wird der „muslimische Klassenprimus“ auserkoren und gelobt, danach wird ein bisschen gefeiert.

  Bei der Verabschiedung wird gesagt: „So, wir haben nur noch soviel Zeit, wir sagen bis zum nächsten Mal, Insha’ All?h, asalam aleikum wa All?h-hu-akbar, (so Allah will, Friede sei mit euch, und keiner ist größer als Allah, der Allmächtige.)!

  Meine Damen und Herren, wir haben ein ganz großes Problem in diesem Land!

  Und soll ich Ihnen sagen, warum das überhaupt soweit kommen konnte? Weil die meisten Eltern sich nicht mehr mit ihren Kindern hinsetzen und gucken, was sie da in der Schule lernen!

  Wissen Sie, wir haben bisher zu vielen Dingen, die hier in diesem Land geschehen, viel zu lange geschwiegen. Zu Dingen, die wir nicht wollen. Es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass wir diese politische Korrektheit endlich auf den Müll werfen. Dorthin, wo sie hingehört!

  Zu Beginn meiner Aufklärungsvorträge landauf, landab, habe ich mich gefragt, ob ich denn die Einzige bin, die dieses Problem sieht? Die Einzige, die weiß, dass wir nicht länger schweigen dürfen, bevor es zu spät ist? Wenn gute Menschen das Böse nicht sehen, setzt sich das Böse fest; Gesellschaften zerfallen und Apathie öffnet der Tyrannei Tür und Tor. Ich weiß das, ich habe es am eigenen Leib erfahren müssen. Ich habe meine Heimat an den radikalen Islam verloren. Ich will nicht auch noch meine Wahlheimat Amerika verlieren. Deshalb tue ich das, was ich tue!

  Ich möchte mich zum Schluss bei Ihnen bedanken. Sie sind ein tolles Publikum. Ich möchte an dieser Stelle auch allen huldigen, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wir müssen alles tun, um es zu erhalten! Danke.“

  (Übersetzung von Maria Sander, Zwischenüberschriften und Hervorhebungen von Michael Mannheimer)

  Anmerkung MM: Verbreiten Sie diesen Artikel wo immer möglich. Ich kenne keine bessere Beschreibung und Zusammenfassung über den Griff der Moslems zur Weltherrschaft und die Blindheit des Westens gegenüber der islamischen Gefahr als diesen.

  Like

  • Yvonne van Cleef zegt:

   Het was een hele kluif om te lezen,maar je wordt er wel even stil van….alvorens de woede toeslaat!We zijn met te weinig om dit te keren;en nu????

   Like

  • Ahava2 zegt:

   heel hartelijk dank Sjaak, voor je uitgebreide artikel over Brigitte Gabriel. Ook dit soort verhalen zou een kwaliteitskrant sieren. Helaas bestaan die in NL al lang niet meer…

   Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Ik vind het een heel goed interview van Dhr. Wilders. Zeer redelijk, en zeer aannemelijk!

  Like

 5. bobzelf zegt:

  en reken maar , dat Geert gelijk heeft ,
  dus
  NEVER BLAME THE MESSENGER !!

  Like

 6. Ahava2 zegt:

  Toch twijfel ik aan de intelligentie van mensen, die het niet met Wilders’ uitspraken eens zijn.

  Like

 7. Alf Janszoon zegt:

  “Enkele eeuwen geleden was het christendom een extreme, intolerante, gewelddadige ideologie, christenen voerden ook voortduren oorlogen onder elkaar. Waarom denkt u dat de islam niet kan veranderen?”
  Zijn de interviewers nou zo dom of ben ik nou zo slim. De christelijke ideologie is naar ik aanneem te vinden in het Nieuwe Testament, een van de meest vredelievende, ja pacifistische boeken die er te vinden zijn. Indien christenen intolerant, gewelddadig zijn dan handelen zij in weerwil van de leer van het christendom.
  Bij het mohammedanisme daarentegen is het zo dat mohammedanen die intolerant zijn en gewelddadig handelen, hun geloof/ideologie in praktijk brengen, IN VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING met de leerstellingen van dat geloof zoals die in de qur’an, hadith verzamelingen en de sira te lezen zijn.

  Like

 8. d.day zegt:

  Wilders: de beste politicus en geeft zoals altijd zijn zeer goed onderbouwde mening.Wilders is zijn vrijheid kwijtgeraakt door de lafheid van de politiek correcte elite om de islam niet te durven bekritiseren, zodat Wilders als racist bestempeld kon worden met alle ellende als gevolg. Maar iedere politicus weet dat Wilders gelijk heeft. Daarom zijn ze ook zo bang om de waarheid te horen over de islam.

  Like

 9. tijluylenspiegel zegt:

  Een sterk interview, storend is de leugen dat hij nog steeds van adres naar adres verhuist, in Zuid-Holland weten zeer velen waar hij woont daar is weinig geheim aan, sterker nog, buurtbewoners klagen over de hoge snelheid van de auto’s waarmee hij door de veiligheidsdiensten wordt vervoerd.
  Geen idee of het huis waar hij woont van hemzelf is of van de overheid maar laten we het voorzichtig zeggen, het is ruimschoots bovenmodaal…

  Dat gezegd hebbende is het een verademing dat hij ook zeer kritische vragen kalm en onderbouwd weet te pareren, jammer dat dergelijke interviews nooit in ónze media verschijnen.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   Heeft u de optrekjes van die nutteloze, op ons parasiterende, ‘oranjes’ al eens bekeken?
   Geert Wilders mag wat mij betreft, in een paleisje wonen.
   En als hij zegt dat hij steeds van adres moet veranderen, zegt hij dat misschien om zijn ‘belagers’ om de tuin te leiden?

   Like

  • José zegt:

   Geen idee of het huis waar hij woont van hemzelf is of van de overheid maar laten we het voorzichtig zeggen, het is ruimschoots bovenmodaal…

   Al zou Geert in een kasteel wonen, zijn VRIJHEID is hij voorgoed kwijt!!! Geert mag wat dat betreft alle luxe van de wereld om zich heen hebben!!!!

   Like

 10. louise zegt:

  heel goed interview..hij durft te zeggen wat andere stiekem tegen elkaar zeggen ….en heeft honderd procent gelijk ….alleen jammer hij is een gevangenen in zen eigen land triest ..en die van d regering doen er elke keer een schepje boven op ….en ik vind als wilders wint heeft het volk gekozen en dan moet de Eu niet zeggen we laten hem links liggen moet niet kunnen zijn alle bang voor hem ..dat hij de grootste partij word … weg met het graai kabinet .. weg uit de EU

  Like

 11. Tistochwat zegt:

  Uit de irritante vragen die aan Geert Wilders worden gesteld, blijkt dat zijn boodschap nog steeds niet is begrepen. Hoe vaak moet hij zijn woorden nog herhalen om die te laten doordringen in die ene rudimentaire hersencel die de ‘Gutmensch’ bezit?
  Het niet WILLEN begrijpen van Wilders’ boodschap, speelt natuurlijk ook een rol.

  Like

 12. Jade zegt:

  Prima interview weer…
  Hier, een beetje off-topic, maar dit kwam in tegen
  in de reaguursels op Xandernieuws.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jade: 14.29. uur. Goed gedaan, Jade! Hieruit blijkt wat een vieze VERRADER MARX RUTTE is! Maar ik had niets anders verwacht, van deze vent, met zijn rubberen ruggegraat! Ik had niets anders verwacht van dat stuk verdriet! En respect voor Dhr. Putin!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    Aanvulling: Inderdaad meneer Putin, door ondertekening van het ESM VERDRAG heeft de gore LUL RUTTE ons VERRADEN aan de RODEN in BRUSSEL!

    Like

  • louis-portugal zegt:

   JEEEEEEEEEEEEEEEZUS Jade ik had het nog niet gezien.
   Ik kan bijna niet geloven dat het zo gegaan is.
   Maar als ik af en toe lees hoe kwaad Rutte kan worden op Wilders of zelfs ministers uit zijn kabinetten dan zou het wel waar kunnen zijn.
   Het filmpje kan niet genoeg verspreid worden.

   Like

 13. Theo Prinse zegt:

  Ik steun Geerts stelling dat Rusland uit de Krim moet OOK NIET op voorwaarde dat de voormalige regering van de Oekraïne weer wordt erkend en de huidige regering als misdadig wordt bestempeld omdat de Krim door tsaristisch Rusland is bevrijdt van de islamitische Turken.
  – Anders moet de slag bij Wenen 1529 en 1683 en Poitiers 732 zoals Hans Jansen beschreef ook terug gedraaid worden. De Krim is bij E.J Bron geciteerd als door de Oekraïner Chroetsov tijdens een dronken bui aan de Oekraïne geschonken.
  – Na ineenstorten SU werd Oekraïne in ruil voor nucleaire arsenaal onafhankelijk maar kreeg Rusland na de vlucht van de Zwarte zee vloot onder Russische leiding weer toegang tot Krim ankerplaatsen.
  – Als de Krim aan de NATO komt dan loopt Al Qaeda zo Rusland binnen.
  – Erdogan van NATO lid Turkije steunt de Muslim Brotherhood van Obama, Valerie Jarrett en Brennan terwijl Egypte, Saudi Arabië en Qatar zich tegenover Husein Obama en de Clinton clique positioneren.
  – De Sovjet Unie van Lenin van 1917 werd gemanaged door Amerikaanse linkse elites rond Woodrow Wilson, John Foster Dulles (vader van kardinaal Avery), Edward M. House en mede gefinancierd door de Rothschilds.
  – De VS van de Oekraïner Zbigniew Brzezinski instigeert met name Guy Verhofstadt en Hans van Baalen om de Oekraïne te annexeren.
  – Binnen de politieke elite in Washington wordt sinds Carter die Wilson Dulles links christelijke gemeenschap rond dhimmi Carter gesteund door een groep binnen de neoconservatieven tegen de Sovjet Unie en nu Rusland.
  – De Amerikaanse linkse en rechtse christenen verraden de op het westen gerichte seculiere en christelijke gemeenschappen in de islamitische wereld door hen te laten onderdrukken door het islamitisch fundamentalisme zoals de Ayatollahs van Iran, en de Muslim Brotherhood van Egypte enz. enz.
  – De Amerikaanse christenen hebben tot vandaag nog altijd meer vrees en zijn nog steeds in de ban van hun veel grotere angst voor het atheïstische communisme van de v.m.l Sovjet Unie in samenhang met de links Katholieke bevrijdingstheologie
  – De fascinatie van de elite rond Obama Brennan Jarrett om Amerika te islamiseren is begonnen door CIA directeur Allen Dulles en later Richard Helms en 500 dr. Mengele nazi’s in het CIA project MKULTRA dat samenhing met de ontvangst van de groot Mufti van Jeruzalem door Hitler die in 1933 in Berlijn geïnterviewd was door Helms. Helms werd door de Frank Church comittee in 1974 veroordeeld tot ambassadeur in Perzië en bereide daar met Zia ul Haq en zijn geheime dienst ISI van Pakistan en de The Bank of Credit and Commerce International (BCCI de komst van de Parijse exilant Khomeini naar Teheran voor.
  En de verbinding van de islam met de politieke elite van Washington zoals MKULTRA hing samen met tienduizenden nazi’s gevlucht naar Argentinië, Uruquay, Egypte, Syrië en Irak die contact maakten met de nazi’s in MKULTRA en de oorlogen van 1956, 1967 en 1973 tegen Israël instigeerden.
  – De Europees-Brusselse deconfiture van de macht van de EU rond m.n de marionet Verhofstadt van de Saxe Coburg Gotha (Windsor) groep zal in verband met de islamisering van Turkije een nieuwe invulling van de Navo noodzakelijk maken.
  – Nederland moet zijn plaats onder grotere mogendheden met minstens een verdubbeling van het defensie budget vorm moeten geven en geopolitiek meer zelfstandig kunnen en willen opereren.
  Leve de Republiek der Verenigde Nederlanden ! (i.o)

  Like

 14. Pauline zegt:

  mooi gezegd en goed verwoord.
  ben er helemaal mee eens,

  Like

 15. Theo Prinse zegt:

  Dank je wel Tom Hendrix 17.00

  Like

 16. Theo Prinse zegt:

  Ik steun nog steeds het voorstel om uit de Verenigde Naties te stappen vanwege de O.I.C.
  De uitspraak van Kerry is een rare. “A two-state solution will be clearly underscored as the only real alternative. Because a unitary state winds up either being an apartheid state with second-class citizens — or it ends up being a state that destroys the capacity of Israel to be a Jewish state”
  1. Ik heb geen probleem met het etnisch geografische begrip Apartheid. In Zuid Afrika was het een door de Engelsen ontwikkelde politiek en Hendrik Frensch Verwoerd wilde het tot verzelfstandiging ontwikkelen. Inkatha van Mangosuthu Buthelezi en anderen gingen en gaan daar nog steeds in mee.
  2. Apartheid voert terug op discriminatie. Ik heb geen probleem met discrimineren. Maar een ieder is gelijk voor de Staat en daarom mag de Staat niet discrimineren.
  3. Caroline Glick wees in haar vorige artikel erop dat het International Criminal Court in Den Haag Apartheid niet als outcome maar wel als intend veroordeeld.
  4. Kerry ziet de death cult Islam als een religie. Daarom moet Islam achter een ijzeren gordijn. Kerry ziet de meerderheidsstem als absoluut. Als de meerderheid een moordstaat wil dan is dat voor Kerry legitiem of ook democratisch. Frans Timmermans denkt er ook zo over. Timmermans is daarom een monster net als van Baalen.
  5. De unitaire staat Israël waarbij Gaza en w-bank onder Israëlisch toezicht komen kan niet leiden tot een outcome van een tweede rang burger maatschappij gevormd door wie ? als je naar zijn 2e optie kijkt. De moslims of de joden ? Stellen dat een unitaire staat tot een tweedeling leidt is – gegeven de islamitische achtergrond van de arabieren – een acceptatie van de moord cult en een acceptatie van anti democratie onder mom van democratie. Een tolereren van de intolerantie. Kerry suggereert ook intentie bij de joodse gemeenschap.
  Maar er is overigens nog niet eens een outcome in de a.s. unitaire staat.
  6. Kerry’s 2e suggestie dat er anderszins een einde komt aan het joods religieuze anti seculiere karakter van de a.s. unitaire staat is een kinderachtige dreiging met door te laten schemeren dat hij heel goed schijnt te weten dat de Arabieren een anti-democratische anti seculiere islamitische staat onder de sharia willen ter plaatse van Israël. Kerry en de zijnen zijn dus onbetrouwbaar.
  7. Meer moeite heb ik behalve met de complicaties als Netanyahu en Glick willen dat de islam (Palestijnen) van de O.I.C het joods religieuze karakter van Israël erkennen daarmee de erkenning ontstaat van de islamitische death cult … dat het de toenmalige Amerikaans Russisch Brits Franse politieke gemeenschap was in de Verenigde Naties die het begrip Joodse karakter ter tafel hebben gebracht.
  8. Stel – om terug te keren naar het begin om uit de Verenigde Naties van de Organization of the Islamic Conference te stappen – men het door de toenmalige VN uitgesproken concept van het Joodse karakter zou aangrijpen door een onvermijdelijke afwijzing van de O.I.C van dat verzoek om te zetten in de beschuldiging dat de VN (O.I.C) met de 1948 resolutie heeft gebroken.
  http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/04/state-department-explains-john-kerrys-apartheid-comment-amid-backlash/

  Like

 17. Jan zegt:

  Weer tijd voor aanval op PVV, deze keer van Esther Voet

  Joodse belangenorganisatie waarschuwt PVV-voorman – Wilders in zee met de verkeerden
  Geert Wilders ’verloochent zijn principes’ door op Europees niveau de samenwerking te zoeken met extreemrechtse en openlijk antisemitische partijen als het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ.
  Daarvoor waarschuwt de Joodse belangenorganisatie CIDI in aanloop naar de Europese verkiezingen later deze maand.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22594480/__Wilders_in_zee_met_verkeerden__.html

  Like

  • Yvonne van Cleef zegt:

   Niks ‘extreem”rechts,en anders:extreem links mag wel?De kogel kwam nog altijd van links hoor!En je kunt niet iedereen tegelijk beschermen;op een gegeven ogenblik zul je moeten kiezen:wat het zwaarst is moet het zwaarste wegen!

   Like

  • louis-portugal zegt:

   Idd. Jan zeer dom van die Esther.
   Ze hoort waarschijnlijl bij die anti-israelische jodenclub waar veel linksen inzitten.

   Like

 18. louis-portugal zegt:

  Theo Prinse helemaal mee eens.
  Als er een referendum komt waar 83 % van het volk aan deelneemt en 97 % voor iets kiest moet men zich daaraan houden.
  Maar we zijn niet gewend aan een referendum en als het een keer gehouden wordt trekt de politiek onder leiding van Bakellende en Bos zich niets ervan aan zodat 63 % van het volk besodomieterd is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s