De Dodenherdenking

Screenshot_4

(Door: vanhetgoor)

Elk jaar op de vierde mei zaten wij ’s avonds thuis in de keuken te wachten tot het exact acht uur zou zijn. De twee minuten stilte, de dodenherdenking. De radio stond aan voor het tijdsein. Er was wel een uitzending, maar daar werd geen acht op geslagen. Hoogwaardigheidsbekleders die op tijd de boot naar Engeland hadden gehaald samen met burgemeesters in oorlogstijd. Voor dat soort mensen kan niemand respect hebben. Ik was toen nog te jong om dat in te zien. Mijn ouders waren stil en bedrukt. Er heerste een serene, bijna religieuze stilte. Persoonlijk kende ik niemand die in de oorlog gevallen was. Dat kon ook niet, want ik ben van ná de oorlog. Mijn ouders waren bij het uitbreken van de oorlog nog maar teenagers. Aan wie zou ík moeten denken bij de dodenherdenking? Iedereen die ik kende, leefde nog. Ik kreeg iets te horen over de broer van mijn grootmoeder. Het erg was geweest, en dat hij gefusilleerd was voor het einde van de oorlog. Uiterst summier, een half woord was al te veel. De pijn zat bij mijn ouders nog vers in het geheugen. Ik moest stil zijn.

De broer van mijn grootmoeder heette Dirk Vierhout en hij woonde in Nunspeet. Mijn oma was als jonge vrouw verhuisd uit Nunspeet om mijn grootmoeder te worden, maar toen wist zij dat nog niet. Oom Dirk was daar steeds blijven wonen en ik wist verder niets over hem. Behalve dan dat hij gefusilleerd was in de oorlog. Althans, dat was ons als kinderen altijd voorgehouden. Recent is pas bekend geworden dat zelfs dit niet correct was. Oom Dirk is niet gefusilleerd, maar hij is dagenlang verhoord en gemarteld totdat hij uiteindelijk het leven liet. Er was aan de kinderen in de familie altijd verteld dat hij was doodgeschoten, omdat hij in het verzet zat. En doodgeschoten worden is minder gruwelijk dan wat de werkelijkheid was.

Er was in Nunspeet in de nabijgelegen bossen een complex van ondergrondse hutten, waarin mensen ondergedoken zaten. Dat was zijn werk! Mannen, vrouwen en kinderen die door de Duitsers op transport zouden worden gezet, werden verborgen in de bossen tussen de dorpen Nunspeet en Vierhouten. De exacte plaats weet ik niet, ik ben er nooit geweest. De naam ‘Het Verscholen Dorp’ moet er ook pas láter aan gegeven zijn. Het geheime dorp was iets waarover in de oorlog uiteraard niet gesproken mocht worden. Er hingen te veel levens van af.

Mijn oudoom is dus niet doodgeschóten maar doodgeslágen tijdens de verhoren. De Duitsers wilden iets weten over die onderduikers. Het verzet moet destijds een redelijk efficiënte organisatie zijn geweest. Er moest ongetwijfeld vrijwel dagelijks een grote hoeveelheid eten naar het bos worden gebracht. Tal van problemen waren er om te overwinnen. Allereerst moest alles in het geheim gebeuren, niets mocht opvallen en daarnaast waren er natuurlijk hoge kosten. En hoe moesten de onderduikers koken, of zich wassen? Het spreekt voor zich dat dit een goede organisatie moet zijn geweest. Er moeten vele verzetsmensen in Nunspeet en Vierhouten aan gewerkt hebben. En iedereen zweeg, geen twijfel mogelijk. Het Verscholen Dorp moet vanuit de lucht onzichtbaar zijn geweest voor vliegtuigen. De locatie was goed uitgekozen, het was aan een onbelangrijke zandweg en dat was geen doorgaande weg. Ik weet niet of mijn oudoom verraden is of dat men vermoedens heeft gehad. Die grote hoeveelheid aardappels moest toch érgens heen gaan. Dirk Vierhout is gearresteerd en dagenlang verhoord, waarschijnlijk heeft hij niets bekend en niets verraden over de inwoners van Het Verscholen Dorp. Toch heeft hij dit met zijn leven moeten bekopen. Terwijl zijn geest ongebroken rechtop is blijven staan, viel zijn lichaam. Achteraf bleek dit belangrijke werk bijna voor niets te zijn geweest.

Een paar onschuldige kinderen spelen in het bos. Het waren kinderen van onderduikers. Het valt toevallig voorbij trekkende Duitsers op dat deze jonge kinderen in het bos spelen. Waarom is niet duidelijk, of omdat de kinderen op dat moment niet op school zaten, of te ver van de bewoonde wereld. Het is niet meer bekend. Die Duitsers waren daar op jacht naar wild. Feitelijk waren deze Duitse militairen natuurlijk stropers, want ze hadden geen jachtvergunning, maar destijds hielden wel meer Duitsers zich niet aan de regels. Ze besluiten de kinderen te volgen en op die manier komen de Duitsers bij Het Verscholen Dorp.

Wij, de kinderen in de familie, hadden heel misschien kunnen weten dat oom Dirk niet gefusilleerd was, omdat er geen proces is geweest. Op hulp aan onderduikers stond deportatie en dwangarbeid als straf. Maar dat is praten met de kennis van achteraf. Deportatie was in feite óók de doodstraf, alleen niet via de kogel maar door honger en uitputting. Toen hebben we het niet geweten, wir haben es wirklich nicht gewußt!

Mijn Dodenherdenking

In deze eeuw is de dodenherdenking weer anders geworden. In sommige steden wil men ook de gevallen Duitsers herdenken, want zij zijn – zo redeneert men – óók het slachtoffer van het nazisme! Daar is iets voor te zeggen, maar toch moet ik dit beleefd doch dringend afwijzen. De Duitse soldaten waren niet allemáál overtuigde nazi’s. Sommigen werden gedwongen om in het leger te gaan en oorlog te voeren. Niet iederéén was overtuigd, maar de allergrootste meerderheid was dat wel! De reden daarvoor was dat men in de jaren-30 in Duitsland leed onder een zeer grote inflatie. En er was honger, werkloosheid en ellende vanwege de verplichte herstelbetalingen aan o.a. Engeland en Frankrijk. Dit waren rechtstreekse gevolgen van het vredesverdrag dat in Versailles werd gesloten (1919). Veel mensen beseffen het niet, maar de Eerste Wereldoorlog was niet door de Duitse keizer begonnen. De aanzet tot de Eerste Wereldoorlog was de aanslag op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand. (in het Duits: Franz Ferdinand, geboren in Graz op 18 juli 1863 en overleden in Sarajevo op 28 juni 1914.) Deze kroonprins van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie was een volle neef van de Oostenrijkse keizer Franz Jozef I. En Frans Ferdinand werd bij zijn bezoek aan de stad Sarajevo in Bosnië en Herzegovina door een Servische nationalist doodgeschoten. Het Koninkrijk Servië was sinds 1882 min of meer onafhankelijk geworden van het Ottomaanse Rijk. Daarvoor was het eeuwen lang min of meer bezet gebied geweest. Servië werd net als andere landen in die regio door het Ottomaanse Rijk gebruikt als wingewest. Deze landen werden leeggeplukt. Naar aanleiding van deze aanslag verklaarde Oostenrijk in 1914 de oorlog aan het Koninkrijk Servië. Weldra werd het onder de voet gelopen door Oostenrijks-Hongaarse troepen, samen met legers van het Keizerrijk Duitsland én van Bulgarije. Die laatste deed mee, omdat er misschien wat te halen viel, en Duitsland deed mee, omdat de Duitse keizer had beloofd om Oostenrijk-Hongarije te helpen als dat nodig was. En die domme fout kwam voort uit een mix van keizerlijke grootheidswaanzin en gewensdroomde Duitse expansiepolitiek.

Het Duitse Keizerrijk was de Eerste Wereldoorlog dus níet begonnen. Door domheid werd Duitsland de oorlog ingetrokken. De kwade genius was uiteraard wél de Duitse Kaiser Wilhelm. En dat is opmerkelijk. Alle koningshuizen zaten door huwelijken aan elkaar vast. Wijlen Koningin Victoria van Engeland was de grootmoeder van keizer Wilhelm van Duitsland. Feitelijk had dit een afdoende garantie moeten zijn dat geen van beide landen elkaar zou aanvallen, maar dat werkte niet altijd. In dit geval dus helemaal niet. Eigenlijk werd het Oostenrijks-Servische geschil pas een wereldoorlog toen Duitsland zich er mee bemoeide. Officieel was het een gewone oorlog, maar het ging om niets. Het Koninkrijk Servië was een klein landje dat feitelijk erg weinig voorstelde. Dat was in 1914 zo, en dat is Republiek Serbska tegenwoordig nog steeds. Vervolgens mengden Tsaristisch Rusland, en ook Engeland, zich in de strijd. Echter zij deden dit alleen maar omdat Duitsland er bij betrokken was. En Duitsland was er dus alleen maar bij betrokken, omdat Duitsland en Oostenrijk elkaar beloofd hadden te helpen in tijden van nood. Er waren dus in 1914 uiteindelijk vier wereldmachten samen tegen elkaar aan het vechten. Ieder voor zich. Eigenlijk drie wereldmachten én Oostenrijk-Hongarije. Die dubbelmonarchie was natuurlijk geen echte speler op het wereldtoneel, alleen in de opera en de operette telde ze mee. Wereldmachten waren op verschillende fronten samen tegen elkaar aan het vechten om niets. De hele Eerste Wereldoorlog samengevat in één zin!

Screenshot_1

In 1915 was heel Servië reeds onder de voet gelopen en hield het formeel op te bestaan. Formeel kon de Oostenrijks – Servische oorlog als beëindigd worden beschouwd, echter Tsaristisch Rusland en het Ottomaanse Rijk wilden verhaal halen. Want Servië behoorde eens tot de invloedssfeer van het Ottomaanse Rijk. De Duitse keizer was slechts een van de vele groot-graaiers die niet genoeg konden krijgen van geld en macht. Het Britse koningshuis had boter op het koloniale hoofd, maar zeer zeker ook de Tsaar, maar bovenal Allah’s plaatsvervanger op Aarde Mehmet V. Het Ottomaanse Rijk verkeerde destijds in zijn allerlaatste nadagen. In het verleden had het Ottomaanse Rijk grote delen van Oost-Europa en landen rond de Middellandse Zee bezet. Denk ondermeer aan het land dat wij ooit kenden als Joegoslavië en ook delen van Griekenland werden bezet. Syrië en de Libanon. Maar ook Palestina mag niet onvermeld blijven. Er was enerzijds een verbond tussen het Duitse Keizerrijk en het Ottomaanse Rijk. Dat was politiek, want er was één gemeenschappelijke vijand, namelijk Tsaristisch Rusland. Zowel Duitsland als Rusland hadden het oog laten vallen op Midden-Europa. En Duitsland hielp de ‘Turken’ tegen Rusland. Daarnaast had het Britse Imperium weer conflicten met Mehmet-V. Misschien wel vanwege het onrechtmatig bezetten van Cyprus. Omdat Rusland tegenover Duitsland stond en Duitsland goeie maatjes was met Mehmet-V koos Engeland vóór Rusland, dus tégen het Ottomaanse Rijk en dus ook tégen Duitsland. Ondanks de Brits-Duitse koninklijke familiebanden. De Europese lappendeken was bijzonder geschakeerd en de oorzaak was niet de tegenstellingen en conflicten tussen landen, maar de allianties die de vorstenhuizen met elkaar onderhielden. Alles neukte met elkaar, er was altijd wel een ongehuwde prinselijke neef van een koning die met een prinses uit een ander land ging huwen. Of een keizer met een prins (geen namen). Goed voor de onderlinge handel en de veiligheid. De enigen die hier volslagen buiten lagen, waren de leden van de Ottomaanse Dynastie. Het is niet duidelijk of de minachting voor vrouwen hier de oorzaak van was of de Ottomaanse eigenschap om alle gestolen rijkdommen direct naar Istanbul te verschepen. Overigens is het overal waar de Ottomanen hebben gezeten later rotzooi geworden. Geen enkele plaats uitgezonderd. Het was dus zo dat vanwege de internationale politiek Duitsland recht tegenover Groot-Brittannië stond, omdat deze tegen de Ottomanen waren. De Brits-Russische banden waren sterker dan de Brits-Duitse betrekkingen. En Rusland wilde geen kansen voorbij laten gaan en de macht laten verschuiven in de richting van Duitsland óf Oostenrijk-Hongarije. Dáárom werd het totaal onbelangrijke Oostenrijks-Servische conflict een echte oorlog en later zelfs een wereldoorlog!

Het Duitse Keizerrijk én het Ottomaanse Rijk streden samen tegen de Russen én tegen de Engelsen en de Fransen. De ‘Turken’ kregen een tweetal Duitse duikboten te leen om ervoor te zorgen dat de Russische marine niet kon uitvaren via de Bosporus. Deels werd Oost-Europa leeggeroofd door de Tsaristische Russen, deels werd Zuidoost-Europa leeggeroofd door de Ottomaanse Turken. De Duitse keizer wilde stukken land die onder de invloedssfeer van Rusland zaten. De Duitse keizer wilde een groter rijk, een grotere rijkdom en meer macht! Daarom werkte het zieltogende Ottomaanse rijk in 1914-1918 mee met Duitsland. Een potsierlijke alliantie! Samen tegen Engeland en Rusland. Samen op rooftocht, samen alles uitknijpen wat er te halen valt. Dat is kort samengevat de doelstelling geweest van de Eerste Wereldoorlog.

Engeland valt op 4 augustus 1914 Duitsland aan als represaille. Omdat Engeland de neutraliteit garandeerde van België. Duitsland was België, Luxemburg en Frankrijk binnengevallen. Frankrijk had Duitsland al gestopt voordat het bij Parijs was. Het grote toneel voor de Eerste Wereldoorlog wordt België. Iedereen herinnert zich de strijdgassen die nadien verboden werden. Iedereen herinnert zich de beelden van de shellshock. Iedereen herinnert zich de vele honderdduizenden kruisen op het veld van eer. Een veld van schande was een betere omschrijving geweest.

De uitkomst van de Eerste Wereldoorlog was ontluisterend en teleurstellend. Het belangrijkste is dat het zieltogende Ottomaanse Rijk uit zijn lijden wordt verlost. Zijn macht brokkelde langzaam af, niet door de oorlog, maar omdat het eigen volk die islamitische bullshit niet meer accepteerde. Er kwam een revolutie die werd geleid door Mustafa Kemal. Hij was een in bezet Griekenland geboren officier in het Ottomaanse leger. Hij is het die de laatste plaatsvervanger van Allah op Aarde heeft weggejaagd. In 1922 was het voor het Ottomaanse Rijk helemaal voorbij! De laatste nazaat van de allerlaatste kalief sleet zijn laatste dagen luxueus in ballingschap in New York, kinderloos en in extreme rijkdom. Overigens alle problemen met Al Qaida komen voort uit het simpele feit dat de Turkse revolutie het einde betekende van het laatste kalifaat. Want de ‘Jonge Turken’ hebben het kalifaat én het sultanaat voor eens en voor altijd beëindigd. En daarmee hebben de Turkse revolutionairen een einde gemaakt aan de láátste theocratie op Aarde. Het was overigens geen moeilijke taak, want het kalifaat had overduidelijk bewezen niet te kúnnen werken. Het was rot tot op het bot! Destijds werd het steeds meer mensen duidelijk dat een heerschappij van een kalief of een sultan geen goede zaak is. Het beëindigen van het kalifaat zit nog steeds een groot aantal simpele zielen en geesteszieken dwars. Dit einde van het kalifaat was bij ‘toeval’ op 11 september! Met name de leden van Al Qaida zitten er dus nog over in. Al Qaida heeft nooit begrepen dat dit opheffen van het kalifaat het gevolg was van het zowel moreel als ook fysiek steeds zwakker en zwakker wordende Ottomaanse Rijk. Het dieptepunt was al jaren bereikt. En het werd steeds armetieriger, omdat het werd verplicht om zich te verdedigen tegen onafhankelijkheid eisende voormalige wingewesten, bezette gebieden en koloniën. De geschiedenis leert ons dat ooit de onderdrukte mensen gaan nadenken en dan vragen zij zich af waarom zij onderdrukt worden, en dan moet de onderdrukker maken dat hij wegkomt!

Aan Russische zijde waren er ook problemen. De Tsaar had het Russische volk zo ver uitgeknepen dat er een revolutie kwam. In 1917 was het voor hem ook afgelopen. De Eerste Wereldoorlog had de Russische Tsaar geen succes gebracht, het volk morde en leed honger. Om te overleven moest het Russische volk zich ontdoen van die ellendige volgevreten teek die teerde op de laatste krachten van het Russische volk. Met de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie is het in 1918 óók afgelopen, einde verhaal! Roemloos ging ze ten onder. Alleen de operette-uniformen hebben het overleefd. De Oostenrijkse keizerlijke dynastie leeft alleen nog voort in zoetsappige Sissy-films, in kinderverhalen van de Gebroeders Grim én uiteraard in de Wiener operette. Alleen het Britse Imperium heeft het gered. Dit kwam zelfs sterker uit de strijd. Veel gebieden die ooit toebehoorden aan het Ottomaanse Rijk vervielen aan de Britse Kroon. Engeland werd tijdelijk de gezaghebber in tal van Arabische landen. Het meest in het oog lopend is uiteraard Palestina. Vanaf het ineenstorten van het Ottomaanse Rijk rond de Eerste Wereldoorlog tot aan 1948 bleef Palestina een Brits mandaatgebied. In 1948 verklaarde Israël zich onafhankelijk. Maar de oorzaak van alle problemen met de zogenaamde Palestijnen ís en blijft de Eerste Wereldoorlog én het in elkaar sodemieteren van het verfoeilijke Ottomaanse Rijk. Om het beter te zeggen, niet de ineenstorting was het probleem, maar het bestaan van het Ottomaanse Rijk an sich! Want overal waar het kalifaat heeft geheerst, is er sprake van een zeer zwak ontwikkelde democratie. En daarnaast een zeer zwak ontwikkelde moraal! Men was gewend dat krachtige jongemannen in de door de Ottomanen overheerste gebieden het Ottomaanse leger in moesten. Daarnaast werd er voor alle mooie meisjes iets anders gezocht, verzin maar iets! Wat er overbleef, was middelmaat en alles wat onder dat niveau voortkroop. De lafbekken bleven over, de nietsnutten en het tuig dat te stom was om voor de duvel te dansen. Overal waar het Ottomaanse Rijk kwam, verdween de intelligentsia. En wat er overbleef, waren jongens zonder ruggengraat en de meisjes met een snor. Probeer daar maar eens een gestructureerde maatschappij mee op te bouwen!

De Eerste Wereldoorlog is al weer bijna een eeuw geleden. De ellende die er uit voortkwam is nog steeds niet vergeten of verwerkt. Samenvattend zijn dat de Ottomaanse ellende met Palestina, maar ook de huidige bezetting van Cyprus en de annexatie van delen van Griekenland. Maar ook de Armeense genocide! De burgeroorlog in Libanon was het regelrechte gevolg van Ottomaans wanbestuur in die regio. Het uitermate zwakke bestuur in Syrië, idem dito. De huidige afwezigheid van democratie in Turkije is onmiskenbaar ook het gevolg van het kalifaat. De lijst is te lang om op te noemen. De Russische revolutie is het gevolg van de Eerste Wereldoorlog, het land werd uitgeput door deze nutteloze strijd mét en tégen de andere wereldmachten. Alles bij elkaar heeft de Eerste Wereldoorlog de stabiliteit in Europa ernstig doen wankelen. Kriskras door elkaar werden er bondgenoorschappen gesloten en verbroken, landen en regio’s bijeengevoegd en opgedeeld. De kaarten werden keer op keer geschud en opnieuw verdeeld. De Tweede Wereldoorlog was het gevolg van de Grote Oorlog. Zonder de graaizucht en de onzekerheden van 1914-’18 was er geen basis voor onvrede. De Tweede Wereldoorlog is de voortzetting geweest van de onafgemaakte Eerste Wereldoorlog!

Screenshot_2

De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie is na de ‘glorieuze’ overwinning op het volstrekt onbelangrijke Koninkrijk Servië in de vergetelheid geraakt en is opgeheven. Het zijn nu twee onafhankelijke republieken. Rusland heeft jaren onder de communisten geleefd en geleden! Tegenwoordig gaat Rusland wéér gebukt onder het kapitalistische juk van groot-graaiers. Dit keer zijn het geen gekroonde hoofden, maar ‘democratisch’ gekozen politici die hun hand in de staatskas hebben. Duitsland is zwaar gestraft. Opgesplitst geweest in twee republieken, de ene helft leefde jaren onder de communisten en in armoede. Het Koninkrijk Servië is met andere landen veranderd in Joegoslavië om vervolgens na de val van het communisme weer uiteen te vallen. Toen is men weer in oorlog geraakt met andere voormalige deelrepublieken, om tot slot weer gedeeltelijk samen te gaan als één aantal landen. Kortom, rotzooi! De recente oorlog in Joegoslavië eind vorige eeuw was ook een voortvloeisel van de Tweede Wereldoorlog. En hoewel de onvrede in de Grote Oorlog (WWI) was begonnen, de feitelijke basis van alle onlusten was de Ottomaanse overheersing en de instabiliteit. Tijdens die overheersing werden de voorwaarden geschapen en de basis gelegd voor de ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen, oorspronkelijk was het één volk! Tijdens de Ottomaanse overheersing werd er een machtsvacuüm veroorzaakt, en ongelijkheid. Toen was er de brain-drain! En de toen veroorzaakte schade is men nooit meer te boven gekomen.

Het begin van de Eerste Wereldoorlog was de moordaanslag op de Oostenrijkse kroonprins. De dader was een Servische volslagen idioot. Alle oorzaken van de ellende rond Servië kwamen niet van de Oostenrijkers, noch de Hongaren, ook niet het Huis van Habsburg of de Hohenzollern! Ook niet de Romanovs of de Von Saksen Coburg & Gotha’s zoals de Windsors vroeger heetten. Alle ellende van Servië komt voort uit de bezetting door het Ottomaanse Rijk, maar omdat dit ‘Rijk’ in 1914 op sterven na dood was,, had de Servisch nationalist geen zin om die laatste geriatrische reutel die zich kalief of sultan noemde aan zijn eind te helpen. Dan maar de Oostenrijkse kroonprins! Nu leven we bijna honderd jaar later en nog steeds zijn de littekens van het kankergezwel van ‘Allah’s heerschappij op Aarde’ zichtbaar! Een blijvende politieke instabiliteit is het gevolg, overal waar het kalifaat ooit zijn graaiende vingers in heeft gehad. Denk daar maar eens aan de volgende keer dat er een dodenherdenking is. De vernietigingskampen in nazi-Duitsland en in de bezette gebieden waren het gevolg van de smadelijke nederlaag in de Grote Oorlog (WWI). Een oorlog waar Duitsland, dom als het was, bij betrokken werd. En die Eerste Wereldoorlog kwam voort uit de Ottomaanse bezetting van o.a. Servië. De ontwrichting was structureel. De oorlog in voormalig Joegoslavië én het afslachten van de moslims in Srebrenica (11 Juli 1995) was ook een gevolg hiervan. Want opnieuw wilde de Servische bevolking een revanche op de eeuwenlange onderdrukking door de moslims in Zuidoost-Europa! De leden van de islamitische bevolking van Bosnië en Herzegovina waren niets anders dan collaborateurs geweest van het verachtelijke kalifaat. De aanslagen op het World Trade Centre in New York (in 1993 én op 11 september 2001) waren ook een gevolg hiervan. Het opheffen van het kalifaat is voor Al Qaida een drijfveer om terreur te plegen. Al Qaida zoekt een manier om het kalifaat te herstellen. Men wil weer een geestelijk leider te hebben die ook de wereldlijke macht heeft. Al Qaida wil de sharia, ook al heeft de sharia bewezen niet te kunnen werken.

De Grote Oorlog (WWI) en de Tweede Wereldoorlog, de aanslagen op het WTC zijn allemaal het gevolg van de islam. Een onuitwisbaar gevolg van het bestaan van het kalifaat. Een onbelangrijke nationalist uit het Koninkrijk Servië pleegde in 1914 een aanslag! Met één kogel bracht hij meer dan vijftig miljoen Europeanen om. En denk dan eens aan Palestina! In Hilversum wilden moslims op de dag van de dodenherdenking in de moskee ook de ‘nakba’ gaan herdenken, een gotspe! De huidige oorlog in Syrië is alleen het gevolg van het morele verval van Allah’s heerschappij op Aarde, het sultanaat of het kalifaat! De moslims willen de structurele uitroeiing van de Joden. Nooit eerder in de Europese geschiedenis werd het vernietigen van een complete bevolkingsgroep zo industrieel aangepakt. Er zit dus een basale fout in de gedachtegang van de Duitse Gründlichkeit. Ze zijn voor het moreel failliete karretje van het kalifaat gespannen!

Hoe heeft Duitsland ertoe kunnen komen de zes miljoen Joden te vermoorden, dat is een retorische vraag! Het antwoord is logisch en het antwoord ligt verder weg in de geschiedenis dan men denkt. De in Oostenrijk geboren Duitse Kanselier (zijn naam is mij even ontschoten, geboren in Braunau am Inn op 20 April 1889 en overleden op 30 April 1945 te Berlijn) gaf de schuld voor de Duitse schande aan het ‘internationale’ Jodendom én het ongebreidelde kapitalisme. In werkelijkheid lag die schuld voor WWI bij de Duitse keizer Wilhelm én de Oostenrijks-Hongaarse keizer Franz Jozef I en ook bij Mehmet V, die laatste was het levende lijk dat als kalief of sultan op de Ottomaanse troon zat. Al dat tuig heeft Europa onderling willen herverdelen. Zoals zij al eeuwen heeft gedaan! En bij dat tuig zaten geen Joden!

Onze Dodenherdenking

Bij de officiële herdenking in 2014 werd in Utrecht ook de rode vlag met de groene ster gehesen. Alsof het herdenken van nazi’s niet voldoende was, worden nu ook de Marokkanen herdacht! Een schande, net alsof de Marokkanen niet ook aan de verkeerde kant stonden! Net als de nazi’s én het Ottomaanse Rijk. Dat ‘Rijk’ bestaat tegenwoordig niet meer, maar de ‘Jonge Turken’ zijn hiervan de volwaardige opvolgers geworden. Nog steeds zijn niet alle Griekse gebieden teruggegeven! Nog steeds is Cyprus bezet. Weet iemand waar Cudria ligt? Koerdistan, iemand? De genocide in Armenië wordt nog steeds officieel ontkend. Geld en goederen gaan vanuit Turkije weer naar de terroristen in Syrië. Het is net alsof de mensheid niets heeft geleerd!

Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement. Misschien is het zinvol om op donderdag 22 mei 2014 eens stil te staan bij de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Denk dan dat D66 er een voorstander van is om Turkije binnen Europese Unie te halen. Het is zinvol om de stem uit te brengen op iemand die verstand heeft van de geschiedenis. Stem dus niet op D66! Stem op iemand die de gemaakte fouten uit het verleden niet gaat herhalen. Een groot verenigd Europa was het ideaal van zowel wijlen de Duitse keizer, maar ook van de nazi’s. Het kalifaat heeft bij meerdere gelegenheden getracht om delen van Europa te bezetten en leeg te roven, soms lukte dat. De beide wereldoorlogen zijn om geen andere reden gevoerd dan een herverdeling van de staatkundige kaart van Europa. Méér gebied is méér geld en is méér macht. Luister goed naar de fascistoïde praatjes die Recep Tayyip Erdoğan uitkraamt. Hij spreekt Turks, maar het gebral is hetzelfde als wat in Duitsland vanaf 1936 tot aan eind april 1945 klonk. Alexander Pechtold klinkt redelijk beschaafd en als redelijk alternatief, maar exact zo redelijk klonken de nazi’s vóór 1936 ook. Misschien moet de kiezer eens flink vooruitkijken, Turkije is de grootste wapenleverancier voor islamitische terroristen. Het wil de samenleving in Syrië nóg verder willen vernielen. En het Turkije van Recep Tayyip Erdoğan is de grootste exporteur van heroïne naar Europa. Elke stem op D66 helpt de islam, de terreur en het drugsmisbruik. Sta dáár maar in het stemhokje eens twee minuten bij stil, dat voorkomt een volgende dodenherdenking!

Screenshot_3

Door:
vanhetgoor
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Graaien, Historie, Islam, Turken. Bookmark de permalink .

19 reacties op De Dodenherdenking

 1. Henk.V zegt:

  Dit is werkelijk een heel knap stuk, beginnend over je oudoom Dirk, zijn levenseinde en het werk van het verzet in Nunspeet en het Verscholen Dorp.in de bossen daar.( Die schuiilplaats ligt er nog steeds en eigenlijk zou iedereen dat eens moeten bekijken..)

  Ik vind het vervolg op de persoonlijke herinneringen, een goed uitgewerkte verweving van geschiedenis , vermengd met politiek lessen buitengewoon leerzaam en boeiend beschreven!
  Een heel mooi artikel, vanhetgoor!

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Mijn complimenten, Mijnheer van het Goor: Heel goed opgebouwd en U beschikt over een weergaloze feitenkennis.
  Juist daarom is ook de slotconclusie ook zo treffend:
  Want degenen die in deze tijd op D ’66 stemmen hebben deze feitenkennis gegarandeerd niet. Noch de interesse. Ze denken, verschrikkelijk goed bezig te zijn, maar ze hebben geen flauw benul van enigerlei achtergrond, wat zich onder meer hierin uit, dat ze de werkelijke slachtoffers -van WOII- verwarren met vermeende “slachtoffers” en het gevaar voor een nieuwe totalitaire grootmacht -de EU- niet herkennen. In de jaren ’30 herkenden velen ook het gevaar niet, maar die hadden dan nog het excuus, geen vergelijkingsmateriaal te hebben. Tegenwoordig zou men het KUNNEN hebben, maar velen, stemmers op D ’66 voorop, zijn te oppervlakkig. Ze zien de verhoudingen niet. Het zijn blinde ezels.
  De hypocrisie van Pechtold ligt er duimendik bovenop, maar zijn kiezers vinden hem waarschijnlijk juist ‘integer’ overkomen.
  Met name déze partij is in al haar oppervlakkigheid en onnozelheid, gevaarlijk……
  Evenwel, als zij één jaar regeringsverantwoordelijkheid zou dragen, was zij haar glans verloren, dat weet ik zeker.
  Je moet er alleen niet aan denken, wat deze onnozelaars en hypocrieten in één jaar zouden kunnen aanrichten……

  Like

 3. bigljohn zegt:

  De dodenherdenking en de vrijheid…..De dodenherdenking is een bloedserieuze aangelegenheid, die wat mij betreft, nooit mag verdwijnen. Voor anderen ware het beter dat zij daar wegbleven, want zij zijn zo hypocriet als de Duivel zelve. Een Rutte en Samson die al het nodige op hun geweten hebben, en ons aan het overleveren zijn aan Brussel, alsmede aan de Islam. Wat betekent voor hun de begrippen itegriteit en vrijheid nu toch ! En buiten die twee genoemden lopen er nog massa’s van zulke rond die op die dag goede dag en mooi weer komen spelen. Ik erger mij keer op keer als ik bij zo’n dodenherdenking zulke figuren het mannetje zie spelen. Die mannetjesmakers zijn notoire schoften. Landverraders pur sang, waard om stande pede opgeknoopt te worden ! En maar bezwaar gaan maken als er goede Duitsers uit de oorlog mee herdacht moeten gaan worden. Duitsers die hun leven waagden voor de goede zaak waren van een uitzonderlijk goed kaliber. De bekendste is onder andere von Staufenberg. Hij die probeerde Hitler te liquideren.

  Like

 4. Mr Talkie zegt:

  Geweldig stuk,goed geschreven…
  Hier onder nog een kleine aanvulling.

  Klik om toegang te krijgen tot Marokkanen_Vochten_Niet_in_Zeeland-HPDeTijd.pdf

  Like

 5. ezra70 zegt:

  Hier word je stil van. Wat een pracht stuk heeft u hier geschreven.
  De omgeving van Vierhouten en Nunspeet ken ik zelf erg goed.
  Ook ben ik in verschillende plekken daar geweest langs de Pas-Opweg.
  De hele omgeving is daar verschrikkelijk geweest. Wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
  50 jaar lang hebben we daar iedere vakantie doorgebracht vanaf 1949.
  Pas veel later hoorde en las ik wat zich daar op die route van Vierhouten naar Nunspeet heeft afgespeeld…

  Like

 6. Ja, wel een mooi stuk. Lang verhaal. De Utrechtse burgemeester heeft evenals zovelen weer eens een knieval voor de islam, sharia en jihad gemaakt op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Pechtold en Samson doen dat dagelijks!

  Like

 7. jantjeuitnl zegt:

  Geweldig stuk. De Duitsers hadden WO1 bijna gewonnen, heb ik laatst gelezen. Pas toen de VS mee ging doen kantelde het.

  Like

  • Monalisa zegt:

   jantjeuitnl Als hitler die raket twee jaar eerder had ontworpen dat hadden we nu duitsland geheten, maar de VS en hun bontgenoten staken daar een stokje voor ze wouden zelf die raket hebben de naam Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun was een van de leidende figuren bij de ontwikkeling van rakettechnologie in Duitsland en de Verenigde Staten. jantjeuitnl heb ik laatst gelezen!!. ik zou willen dat ze al die ellende filmen documentaires nog eens op de tv uitzenden dan gaat er hopelijk nog wat lampjes branden bij de mens.

   Like

 8. delamontagne zegt:

  Mijn complimenten voor Uw uitgebreide geschieds-schrijving.-
  Ik vroeg me tegelijkertijd af of er tegenwoordig op de scholen nog geschiedenis-les wordt gegeven. Wat weet de jeugd eigenlijk ?
  Ooit hoorde ik van iemand dat een eerste-jaars-student de vraag stelde:” TWEEDE Wereld Oorlog” ! , dus er is ook nog een eerste geweest.! Maar dit zal wel een grap geweest zijn.
  Bij Uw beschrijving van de vernietiging van het Ottomaanse Rijk, moest ik ook denken aan die Britse militair, die later de bijnaam: “Lawrence of Arabia” kreeg.
  Hielp de voorvaders van de huidige machthebbers in Saudie Arabia min of meer aan de macht. Ibn Saud. Hoe zou de geschiedenis zijn verlopen, als dit niet zo was geweest.
  Aardolie moest daar nog worden ontdekt, het was toen een van de armste landen ter wereld.
  Bij zijn levensbeschrijving las ik het volgende::::
  /./././././././././
  Ondanks zijn goede vriendschap met de Arabieren, vond Lawrence die met de Arabieren tegen de Turken vocht, het stichten van een Joods thuisland in Palestina een uitstekende ontwikkeling. In 1920 schrijft hij in een artikel: Als de Joden terugkeren naar het land dat zij vroeger bewoonden, zullen zij alle wetenschappelijke en technische kennis van Europa meebrengen
  . Als de Joden succes hebben, zal het onvermijdelijke gevolg zijn dat de Arabieren met enige vertraging op hetzelfde niveau zullen komen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de Arabische wereld. De technische kennis kan zo vooruit gaan dat men niet langer afhankelijk is van de Europese industrie. De regio kan dan een grote rol in de wereld gaan spelen.
  /./././././././
  Het is allemaal wel heel anders gelopen. Als de arabieren in o.a. de Gaza-strip vanaf 1949 met de Israeliers hadden samengewerkt, zouden ze nu niet zoveel geld uit EU en US hebben hoeven te ontvangen.

  Like

 9. Lis zegt:

  Heel goed stuk. Veel ervan was al wel bekend, maar wat hebt u goede verbanden weten te leggen. Dit zou de jeugd op school moeten leren, in plaats van de armetierige geschiedvervalsing die ze nu krijgen.

  Like

 10. Monalisa zegt:

  De dodenherdenking en de vrijheid de dodenherdenking is volgen mij dat wij onze mensen eren op die 4 mei (zoals mijn vader die het niet heeft gehaald) en daar volgens mij hoord daar geen ander nationaliteit bij zoals marokkaan en Duitsers en andere bevolking groepen wij eren onze doden van Nederland.

  Vrijheid mijn vraag komt, daar zullen velen het niet mee eens zijn! als de verzet mensen dit nu weten wat er nu speeld in europa, dan hadden velen niet gevochten voor hun vaderland,het is nu ook een Reiche aan het worden met veel ellende, en voor die vette hap die toen vluchten naar een ander land.

  delamontagne Wat weet de jeugd eigenlijk ? u heeft het filmpje gezien over de dam in Adam daar stoor ik mij aan dat alleen getinte kinderen bloemen staan te leggen en dan nog staan te lachen voor die rand, maar ja dan ben ik een zeikerd, maar ik ga nog verder de jeugd er was een verslaggever die vragen stelde aan bezoekers van een bevrijdingsfeest, hij vroeg wanneer was de oorlog ten einde het antwoord van de dames was 1959, (hoe dom kan je zijn) de volgende vraag was wanneer is de oorlog teneinde gebracht helaas daar kwam geen antwoord, op en de laatste vraag wat vieren we van daag een feestje was het antwoord , en dat worden de helden van nederland en dat is onze jeugd van 16/18 jaar.

  Maar nu komt het er gaan geruchten, dat 5 mei een vrije dag moet worden helaas daar komen ze 70 jaar te laat mee voor wie is die vrije dag, voor de 4e generatie van na de oorlog, kunnen ze weer zuipen en ziek melden bij hun baas.

  Maar zo zie ik die dodenherdenking er zijn er nog een paar en dan zeg ik laat het maar zo,
  die dodenherdenking van mij mogen ze het afschaffen daar zullen velen het niet mee eens zijn, zoals het nu gaat in nederland, vlagen in utrecht met een Marokkaanse vlag alleen kinderen van getinte huid die bloemen leggen en zich niet even in de plooi kan houden voor die twee minuten (staan te lachen), het zijn wel Nederlanders die wij eren op die plek,@Monalisa 71 jaar.

  Like

  • Ja Monalisa, je hebt volkomen gelijk, laten we de Dodenherdenking maar afschaffen want ie wordt bespottelijk gemaakt door de multiculturele samenleving die bijna allemaal de straat opgaan als er ergens een cartoon van Mohammed gepubliceerd wordt en dan de cartoonist’s dood wensen.

   Like

 11. Monalisa zegt:

  vanhetgoor ik vergeet jou chapeau voor je stuk, wat je schrijft is 100% waar

  Like

 12. lucky bee zegt:

  Ik wist niet dat in de Tweede wereld oorlog alleen Joden de dood vonden?Zijn dan alle anderen voor niets gestorven?

  Like

 13. wouteenhoorn zegt:

  Hier word je toch stil van .Ga het opslaan om het nog beter tot mij door te laten dringen. Ik stierf bijna van de honger in 1944 maar dat valt in het niet als je dit leest.

  Like

 14. win zegt:

  prima stuk heer vh goor, gedeeld op facebook.

  Like

 15. dgneree zegt:

  Bijzonder verhelderend artikel. Hartelijk dank.
  Dit mist men in het huidige gebabbel dat voor onderwijs moet doorgaan: de historische lijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s