Het morele faillissement

Screenshot_3

(Door: vanhetgoor)

Schoorvoetend moet ik bekennen, ik lees de Privé! Er is niet één Nanninga waar ik fan van ben, maar het zijn er twee! Telkens als ik bij de snackbar op de hoek kom dan moet ik even wachten op mijn bestelling. Dan blader ik snel door De Privé heen. Even lezen hoe het deze week met André Hazes gaat, en met Bonnie St. Claire. André Hazes is nog steeds dood én nog steeds de meest populaire Nederlandstalige artiest. Elke maand verbaas ik mij er over dat er bij het zoveelste herdenkingsconcert wéér vijftigduizend mensen kwamen luisteren naar voor mij totaal onbekende C-artiesten die het werk van de nog immer geliefde B-artiest uitvoeren. In de Privé doet Bonnie St. Claire het nog steeds zeer goed. Ze doet écht haar best in de ontwenningskliniek en ze heeft zelfs weer een nieuwe vriend. Deze man is dértig jaar jonger en hij verdient een prima boterham. Hij levert de lege flessen van Bonnie in bij de supermarkt.

Ik lees niet alleen de Privé, maar ik kijk ook naar Powned en BNN. Dagelijks kijk ik op GeenStijl, en mijn favoriet is -U raadt het al- Annabel Nanninga, het nichtje van Wilma Nanninga van van de Privé! Alles wat Tante Wilma tekortkomt, heeft Annabel in weldadige overvloed. Inzichten, verstand en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar bovenal waardeer ik Annabel Nanninga vanwege de maatschappelijke relevantie van haar artikelen. Ik heb Annabel nooit IRL gezien, maar ik stel mij voor dat ze niet alleen sexy is maar ook bovenmatig intelligent. Een soort Laura Croft, maar dan met iets betere vormen en lang blond haar. Ik stel mij zo voor dat als zij in Amsterdam een uitspanning binnentreedt dat zij dan achteloos haar € 6000,- kostende MacBook Air op een tafeltje bij de deur neerlegt. Niemand durft er aan te zitten! Bouwvakkers kijken naar Annabel, maar zwijgen beleefd. Ze wagen het zelfs niet te fluiten, uit terechte angst om op hun plaats te worden gezet. Volgens mij is Annabel Nanninga niet alleen fysiek aantrekkelijk voor de gewone man, maar bovengemiddeld aantrekkelijk voor de hoger opgeleide man. Ik denk niet dat ANANNINGA culturele antropologie heeft gestudeerd of andragogie. Geen veterstrik-diploma dus. Psychologie met als bijvak sociologie en heel misschien geschiedenis, omdat het zo leuk is. Ik stel mij zo voor dat de toekomstige echtgenoot van Annabel ’s avonds na een lange dag werken thuiskomt, en dat ze dan twee woorden wisselen. Dan volgt er een blik van totaal wederzijds begrip. Jezus, wat ben ik jaloers op die man.

Ik lees dus GeenStijl en doe dat graag. De comments zijn altijd rauw en zonder blad voor de mond, en dat mag ik wel. Het is verhelderend om ongezouten van repliek te krijgen. Dat houdt de mensen nederig én alert. Openstaan voor kritiek, politici zouden dat moeten doen. Al hun gebabbel integraal online zetten en dan wachten tot er weerwoord komt van het stemvee! Reken maar dat het snel afgelopen zou zijn. ‘Demense’ met een klein denkraam kunnen niet tegen kritiek en zeker niet tegen inhoudelijke argumenten. Vergeet het maar om er grondstoffelijk over te discussiëren. Hun vage plannen zijn niet concreet uit te leggen aan het gewone volk. Het zou dan voorgoed afgelopen zijn met de proefballonnetjes en de half afgemaakte plannen. De ondoordachte onzin! Met windbuilen kun je maar één ding doen en dat is lekprikken; de gebakken lucht laten weglopen. Alexander Pechtold (politicus D66) zou vreselijk door de mand vallen als iemand die de plannen van ánderen adapteert en nuanceert. Hij heeft nog nooit een eigen unieke zelfstandig uitgedachte mening gehad! Hij kan alleen wat ánderen bedacht hebben, aanpassen of zelfs omdraaien. Zonder Wilders geen Pechtold, en zonder blunderend kabinet is er geen behoefte aan D66!

Op Geen Stijl stond recent een aardig stukje en er stond een link bij. Het ging over ‘De Banier!’ Ik heb de moeite genomen om dat ‘boekwerkje’ te downloaden en te lezen. Het is een boekje van de ‘Nederlandse Moedjahedien!’.  Er werd op Geen Stijl al voor gewaarschuwd dat het honderdvijftig bladzijden met shit was, maar dit hield mij niet tegen. Honderdvijftig bladzijden met ontkenning en boehoehoe! Oh, wat zielig allemaal. ‘Het is de schuld van de anderen!’ Die omschrijving was geen woord te veel, de meest vreselijke hersenkronkels aaneengevlochten met citaten en verwijzingen naar nóg onleesbaardere troep! Het is een boekwerkje van de zogenaamd Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’ oftewel het door de burgeroorlog (moslimterreur) geteisterde gedeelte van Syrië. Even ter verduidelijking, vroeger heeft Bilaad As-Shaam deel uitgemaakt van het laatste kalifaat. En veel mensen weten het niet, maar dat kalifaat is een regeringsvorm die niet werkt. Er is een wereldlijke macht en diezelfde macht wordt ook uitgeoefend op geestelijk terrein. Zo, óf andersom! De geestelijk leider bestuurt ook het land of de regio. De rechtspraak en het leger en het volledige landsbestuur vallen onder één en de zelfde persoon. Diezelfde persoon is ook de baas in alle moskeeën van het land. Hij krijgt ook de poet! Functies kunnen net als petten en titels worden opgestapeld. Een aantal malen in de geschiedenis heeft er een kalifaat bestaan. De laatste keer was circa honderd jaar geleden. Het Ottomaanse Rijk is als een nachtkaars uitgegaan, heel stilletjes aan tussen 1908 en 1922, eerst deels ontmanteld en toen is het hervormd. Tenslotte is het Osmanlı İmparatorluğu roemloos ten ondergegaan als een kolderiek experiment dat nooit bedacht had moeten worden. Het probleem is erg simpel, enerzijds is er de gehele bevolking en pal daar tegenover staat het éénhoofdige landsbestuur dat bij conflicten ook de beslissende stem heeft in de rechtspraak. Deze dictator is dus de geestelijk leider én de opperbevelhebber van het leger. Dit lijkt erg op het huidige Noord-Korea. Het is een totale dictatuur waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Dát is het nadeel. Meerdere malen in de geschiedenis heeft men geëxperimenteerd met een totaaldictatuur, maar nooit, nooit, nooit heeft het gewerkt. Stalin, Pol Pot, Mao of de Ayatollah Khomeini. Het werkt niet, want er is geen mogelijkheid om bij een verandering in de maatschappij het volk te raadplegen, het hele systeem is strikt antidemocratisch. Het werkt alleen als het volk voldoende dom gehouden wordt en elke tegenstand direct de kop wordt ingedrukt. Dat is altijd zo in een dictatuur. In het geval van een islamitische dictatuur wordt de oppositie niet de kop ingedrukt, maar wordt die kop afgehakt! En omdat er zoiets bestaat als een kosmische gerechtigheid komt er altijd iemand die wél kan nadenken en een eind maakt aan die onzin.

Het Ottomaanse Rijk of het kalifaat heeft lang bestaan, maar is uiteindelijk tóch roemloos ten ondergegaan, het is verzwolgen door de eigen graaizucht én door inteelt. De monocultuur van de macht! Uiteindelijk heeft geen buitenlandse mogendheid het kalifaat beëindigd, maar is het totaal versukkeld in elkaar geschrompeld. Het kalifaat werd ten langen leste uit zijn lijden verlost door Mustafa Kemal, een in (bezet) Griekenland geboren officier in het Grote Ottomaanse leger.

Het kalifaat en ook het sultanaat zijn geen regeringsvormen van deze tijd, eigenlijk zijn ze van geen enkele tijd. De enige manier waarop het tijdelijk mogelijk is om op islamitische wijze een gebied te besturen, is door gebruik te maken van de domheid van het volk óf om het volk sterk te onderdrukken. Soms wentelt de bevolking die onderdrukking na verloop van tijd af. Soms staat er iemand op die vertelt dat de keizer geen kleren aan heeft. Dan begint het volk in te zien dat men voor de gek is gehouden. Soms …, maar héél soms ook niet. Anatolië heeft een Turkmeense bezetting gekend van het jaar 1299 tot aan 1922. Daarvoor bestonden er in die regio talloze kleine koninkrijkjes en prinsdommetjes. Het begin van het kalifaat was het einde van Byzantium. De Turken waren nomadische volkeren die rondzwierven in Centraal-Azië, ze trokken naar het Midden-Oosten rond het einde van de tiende eeuw. Een groot deel van de Turkse Oghuz nomaden strijkt dan neer in Khorasan (het huidige Iran) en in Azerbeidzjan (de huidige schurkenstaat). Omdat het voor het roven en verkrachten wel prettig is om de juiste beweegredenen te hebben, bekeert men zich tot de islam, waar roven en verkrachten in hoog aanzien staan. Vanuit het grensgebied tussen Turkmenistan en Iran in Khorasan bouwden deze Turkse nomaden in de elfde eeuw het grote Seltsjoekenrijk op. Deze Seltsjoeken brengen stabiliteit in die achterlijke moslimwereld. Men heerst met de knoet. Uiteindelijk hebben ze het uitgestrekte gebied vanaf de Hindoekoesj tót aan Anatolië stevig onder de duim. Vervolgens raken de Seltsjoeken in conflict met het orthodox christelijke Byzantijnse Rijk. Die jaartallen wist ik niet uit mijn hoofd, ik heb de details nagezocht op Wikipedia. In het jaar 1070 is er de slag bij Manzikert en er volgt een reeks Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen en rond het jaar 1230 had het Byzantijnse Rijk als de belangrijkste macht in Anatolië afgedaan. Wat nog restte was een kwijnend bestaan. Rond die periode vestigen de Turkse volkeren zich blijvend in Anatolië en dan is het gedaan met hun nomadische bestaan. Voortaan is het niet langer zo dat deze nomaden rondtrekken achter de kuddes aan, of op jacht naar de rijkdommen van de plaatselijke bevolking. Vanaf dat moment in de geschiedenis stuurt men gewoon legers om de rijkdommen op te halen. Deze loop van de geschiedenis wordt nog eens extra versterkt door een ander feit. In Mongolië is er rond die tijd een bekende krijgsheer met de naam Dzjengis Khan. (diverse spellingen mogelijk) Omdat hij in Centraal-Azië de boel op zijn kop zette trok een tweede groep Turken ook naar Anatolië. Op de vlucht voor de nietsontziende Mongolen vestigen zij zich daar. Onder hen zitten de voorouders van Osman I. Hij is de stamvader van alle kaliefen van het Ottomaanse Rijk.

Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt. In de vijfde eeuw was er Attila de Hun, die óók uit Centraal-Azië kwam, en óók een nomadische krijgsheer was. Echter er zijn verschillen tussen Attila de Hun (geboortedatum onbekend – overleden in 453) en Dzjengis Khan (geboren in 1162 – overleden op 18 augustus 1227). Het belangrijkste is dat Attila zelf op strooptocht ging om Oost-Europa te plunderen en zelfs de Donau weet over te steken. Zijn bloederige rooftochten waren een onderdeel van de Europese volksverhuizingen. Een van de vele redenen. Echter hij kreeg het Oost-Romeinse Rijk er nooit onder. Hij heeft nooit Constantinopel kunnen bezetten. Terwijl Dzjengis Khan alleen de nomadische Turken heeft opgejaagd en die hebben uiteindelijk wél de ondergang betekend voor Byzantium. Tussen 1299 en 1453 zijn er diverse Byzantijns-Ottomaanse oorlogen en op 29 mei 1453 is het voorbij, de metropool werd ingenomen door de Ottomaanse sultan Mehmed II, en daarmee werd deze van oorsprong Griekse en daarna Byzantijnse stad het Ottomaanse Istanboel.

Heel kort samengevat is het Ottomaanse Rijk het gevolg van weggejaagde nomadische Turkmenen. De ondergang van de vijanden wordt veroorzaakt door een eeuwenlange uitputtende strijd. De eerste paar honderd jaar was men als gastarbeiders in de regio. Daarna werd het de permanente verblijfplaats. ‘Men leefde in goedkopie pensions en zat wel met twaalf man op één kamer. Later heeft men vrouwen uit het moederland laten komen.’ Door slechts aanwezig te zijn in het gastland verzwakte men de economie, vervolgens nam men de macht over. Net zoals onkruid een akker overneemt. Net zoals een ziekteverwekker een gezond lichaam er onder krijgt. In eerste instantie werd men door armoede en honger gedreven, men vluchtte men weg uit Centraal-Azië. Daarna werden weer mensen uit dezelfde stam opgejaagd door Dzjengis Khan. Die achterblijvers vertrekken dan alsnog naar het nieuwe thuisland. De tweede groep wordt aangelokt door de goede vooruitzichten. ‘Je hoeft maar een paar jaar te werken, dan word je werkloos of arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering.’ Vanaf het jaar 1070 zijn er de Seltsjoeken die aanvallen plegen en in de regio rondtrekken. In 1453 is er van het grote en machtige Byzantijnse Rijk niets meer over, de machtige hoofdstad waar ooit 500.000 mensen woonden, wordt overgenomen. De kunst wordt vernield en de boeken in brand gestoken. ‘Dat is cultuur.’ Er was nog iets met nonnetjes die op het altaar in de Aya Sophia kathedraal werden neergelegd, maar ik wijk te veel af.

Een boekbespreking

Screenshot_1

De Nederlandse Moedjahedien hebben een boek geschreven. Dat boek wilde ik bespreken. Speciaal wilde ik mij richten op het hoofdstuk over het morele faillissement. De ondergang van de wellevendheid. Het falen van de intermenselijke verhoudingen en de hypocrisie die er uit straalt. De schapenneukende Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’ hebben een Allah-verdomd boek geschreven! Een van de hoofdstukken heet dus ‘Het Morele Faillissement’ en beter gekozen kon die titel niet zijn. Deze is kenmerkend voor de gehele islamitische samenleving. Het kan niet beter worden samengevoegd in slechts twee kernwoorden! Want ‘vuile, achterbakse, ellendige, hypocriete schoften’ zijn vijf woorden. De Nederlandse Moedjahedien willen terug naar het kalifaat, dáár vechten zij voor. Een bestuursvorm waarbij de wereldlijke macht wordt uitgeoefend door de geestelijk leider. Uiteraard is dat geen democratie. Men wil weer net als bijna duizend jaar geleden een bestaande maatschappij overnemen. Men doet dit door die maatschappij te verzieken. Door het toebrengen van schade en verdriet die gemeenschap te gronde te richten. Vervolgens neemt men de goede zaken over. Met de dood van de helft van de bevolking zijn er voldoende goedkope huizen beschikbaar. Voordat Constantinopel in 1453 definitief werd overgenomen door het kalifaat woonden er op het hoogtepunt van de macht een half miljoen mensen. Er was kunst en cultuur, er was handel en nijverheid. Er waren kerken en scholen, een leger en medische voorzieningen. Vóórdat de Nederlandse aanhangers van het kalifaat naar de stad Homs in Syrië gingen was dáár zelfs het belangrijkste centrum voor de behandeling van kanker in heel Syrië. Nu is dat kapotgeschoten. Dankzij ondermeer de Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’. Er was een kinderziekenhuis en er waren supermarkten, die zijn inmiddels leeg en kapotgeschoten. Dankzij de ‘hoogstaande’ moraal van de Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam!’ Het is beter om met de kanker in het lijf op de vlucht te gaan voor de Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’ dan te wachten op genezing. De ramen zijn uit de kankerkliniek geschoten, net als de doktoren en de verpleegsters. De isotopen zijn vertrapt als grafkransen door Marokkaanse jongeren. Mooier kon het niet onder woorden worden gebracht als moreel failliet!

De boekbespreking: rotzooi! Quasi geletterd, de woorden netjes vervoegd, maar het boek is geschreven zonder enig besef van menselijke beschaving! Wat heeft het boek dan voor zin? De Ottomanen vestigden zich met hun luie kont midden in Anatolië. Ook Byzantium wordt kapot gekankerd. Na de boel te verzwakken neemt men het over. Men bouwt zelf niets op, men neemt alles over na de boel eerst te verzieken. Hetzelfde probeerde men in Homs in Syrië te doen. Aleppo idem dito. Echter Al Assad heeft er een cordon omheen gelegd, de voorraden en de nieuwe kogels en raketten konden alleen worden aangevoerd vanuit het NAVO-land Turkije. Er is nog zo’n achterlijk kutland in de buurt dat wel zou willen bevoorraden; Iran! Maar geografisch zit Irak er tussen, daar zitten de Amerikanen, dus dat gaat niet. Het gevolg is dat Homs voor 100% kapot is geschoten, er is geen enkele muur meer zonder kogelgaten, er is geen water en geen elektriciteit, geen supermarkt geen bakker en geen slager. Alles, maar dan ook werkelijk alles, is naar de verdommenis geholpen door onder andere de Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’, de voorstanders van het kalifaat. De voorvechters voor de islam. De strijders van Allah.

Waarom zou ik een boek gaan bespreken als de schrijvers essentiële zaken niet kunnen begrijpen. Allah is een verzinsel van Mohammed. Niets meer en niets minder. Mohammed was te lui om te werken, hij wilde alleen op strooptocht en mensen beroven. Het makkelijkste kan mensen geld afhandig worden gemaakt als er een verhaaltje wordt verteld. ‘Kom de Alpe d’Huez op fietsen, want dan genezen er ergens op de wereld tientallen kinderen van kanker!’ De profeet Mohammed was een smerige pedo en een verachtelijke struikrover. Hij hield zich op in de woestijn en overviel handelskaravanen. De islam is de eerste religie waarbij diefstal en beroving wordt goedgepraat als de dief of de rover één vijfde van de buit naar de moskee komt brengen. Dat was nog nooit eerder vertoond.

De schrijvers van het boek ‘De Banier’ gaan uit van de domme veronderstelling dat niemand kan nadenken. Het vestigen van een nieuw kalifaat kan alleen als alle bestaande maatschappelijke systemen volkomen worden verwoest. Dat hebben we in Anatolië gezien, in Byzantium en in Homs en Aleppo. In Nederland gaat het vestigen van een kalifaat niet snel genoeg. Moslims in Nederland willen ook wel de sharia, maar helaas is de sociale dienst krachtig genoeg om steeds elke maand alle honderdduizenden uitkeringen aan Nederlandse Moedjahedien te blijven uitkeren. Nederland gaat niet kapot zoals dat in het verleden met het Oost-Romeinse Rijk gebeurde. De moslims in Nederland blijven daarom opereren in de marge. Het is tot nu toe alleen gelukt om de PvdA over te nemen. Hier en daar waar een Turk op een bestuurspost is gekomen, worden Turken bevoordeeld boven anderen. Maar het blijft miezerig en klein, gerommel in de marge. Het is daarom ook helemaal geen wonder dat de Nederlandse Moedjahedien helemaal naar Syrië zijn gegaan om in het zogenaamde ‘Bilaad As-Shaam’ te gaan lopen zieken! De Nederlandse maatschappij is te sterk om te worden beschadigd door mannetjes met een grote snor en een kostuum uit de jaren vijftig. Mannetjes op de vlucht voor armoede en honger in het thuisland. In het jaar 1070 was er honger en ellende in Centraal-Azië, men trok naar het westen. Men vond in Anatolië goed lopende boerderijen en een zorgzame orthodox christelijke gemeenschap. Toen Turkije na de val van het Ottomaanse Rijk wederom in armoede verviel, trok men rond 1970 wéér verder naar het westen. Weer opnieuw op zoek naar eten en geld. Dit keer zal het niet lukken om weer een kalifaat op te richten. We hebben geleerd van de geschiedenis. Wij wél, maar bij de PvdA en GroenLinks niet! De Turkse wethouders gaan er overal vandoor met de poet, een lange stoet van feestvierende vriendjes er achteraan. Er zijn velen zoals Fatima Elatik. Geld van de overheid dat naar de moskee gaat. Zogenaamd voor bijscholing van allochtone kinderen die zitten met hun huiswerk. De werkelijkheid is dat de koranles wordt betaald van Nederlands belastinggeld. Het is een groot moreel faillissement. Echter, er is wel een verschil tussen 1453 en 2014. Het kalifaat heeft inmiddels bewezen niet te kunnen bestaan. Zij die streven naar een bekrompen samenleving waarbij de sharia doorgaat voor wet zijn dom óf leugenachtig. Overal waar diefstal en verkrachting orde en regelmaat zijn daar heerst ellende. Die islamitische maatschappij komt er niet meer. Leg er een cordon omheen en die onzin bloedt vanzelf dood. Dat heeft president Al Assad van Syrië bewezen! Een islamitische samenleving kan niet bestaan zonder een hersenloze donor die er geld in blijft steken. Moslims zijn niet alleen te lui om te werken, ze snappen het niet! Als ze ook maar de minste intelligentie zouden hebben gehad dan zouden zij hebben kunnen begrijpen dat de hele islam slechts een systeem is om anderen te laten werken voor de kleine groep happy few. De kalief had een harem, een hok vol gestolen en ontvoerde vrouwen, die alleen hij mocht neuken. Omdat de kalief 50 vrouwen had, mochten 49 islamitische mannen neuken met het schaap of met de geit. Dat is de realiteit! De islam is moreel failliet, alles wat er uit voortkomt, is het verschuiven van geld in de richting van de heersende islamitische klasse. Of dachten die Nederlandse Moedjahedien in ‘Bilaad As-Shaam’ soms dat zíj werkelijk kans maakten om zelf vooraan te zitten bij de verdeling van buitgemaakte vrouwen of geld! Nee toch?

Screenshot_2

Door:
vanhetgoor
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Arabische wereld, Barbarisme, dictatuur, hersenspoeling, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, kalifaat, koran, Krankzinnigheid, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, sharia, Slavernij, Terrorisme, Volksvijandigheid, Westen. Bookmark de permalink .

9 reacties op Het morele faillissement

 1. Tom Hendrix zegt:

  Meneer van het Goor, ik ben onder de indruk. U levert een geweldige bijdrage, aan het ontmaskeren van de islam, als een wrede vuile nazi-ideologie. Mijn respect!

  Like

 2. Driek zegt:

  Ik ga dit fantastische artikel uitprinten en hier en daar uitdelen aan mensen die nog steeds die stomme islam goedpraten. Inderdaad, dit is een ontmaskering van de islam, duidelijker kan het niet verteld worden. Mijn compliment, meneer van het Goor.

  Like

 3. Henk-M zegt:

  “De Nederlandse Moedjahedien willen terug naar het kalifaat, dáár vechten zij voor.
  Één bestuursvorm waarbij de wereldlijke macht wordt uitgeoefend door de geestelijk leider.”
  Joh!
  Nou op http://www.kalifaat.org/ staat al jaren wat de praktijk en het resultaat ook in Nederland zal zijn hoor.
  Het zal nog wel even duren maar juist daardoor zullen zonder slag of stoot de enclaves naar elkaar toe kunnen groeien, in elkaar overlopen en onstuitbaar één Kalinazi gaan vormen.
  Als Kwik, ongrijpbaar met behulp van- en tussen alle dhimmies en landverraders door die uiteindelijk ook door de spreekwoordelijke krokodil opgevreten gaan worden. Tenzij….
  Maar beste mensen het heeft toch helemaal geen zin om de hersenlozen, de krokodil te verwijten dat hij een krokodil is en de schorpioen te verwijten dat hij een schorpioen is of een tumor te verwijten dat hij een kankergezwel is. Het imuunsysteem van ons maatschappelijk orgaan is ziek, doodziek. Bestrijdt daarom de politieke virussen die in Den Haag en in Brussel rondlopen en die aan ons bestaan en toekomst lopen te knagen. U kent ze wel en weet ook best wel wat de enige mogelijkheid is om te redden wat er te redden valt. Alle opwinding, stampij en verontwaardiging over Islam, van doekjes tot onthoofdingen, leidt zelfs niet eens tot symptoombestrijding maar alleen maar tot een kortere levensduur van jezelf. Maak je niet alleen maar druk maar hou je hersens koel en doe er eens echt wat aan. Zorg nou gewoon dat ´wij´ 149 zetels krijgen en Pechtold 1. Het moet natuurlijk ook leuk blijven.

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   Beste Henk-M, schijnbaar kan het zo zijn dat het kalifaat nog toekomst heeft, maar het is echt afgelopen, over en uit! De mensheid heeft geen behoefte aan een nieuwe roedel wolven die weer opnieuw alles komt aanvreten. Omdat de mensheid zich ontwikkelt kunnen wij niet terug naar systemen die bewezen hebben niet te kunnen werken. De mensen die streven naar het kalifaat houden zichzelf voor de gek. Zij verspillen tijd en energie.

   Het bestrijden van al die groepjes die bezig zijn het het opnieuw uitvinden van vierkante wielen mag moeilijk lijken, maar het is het niet. Alles wat over het kalifaat gezegd en geschreven wordt gaat vaak voorbij aan het eenvoudige gegeven dat die zogenaamde islamitische staat maar een doel heeft, en dat is puur het bestendigen van de macht! Het kalifaat is een systeem van onderdrukking, het is een schijnstaat. Iedereen komt uiteindelijk tot het besef dat een islamitische staat en een rechtstaat zich tot elkaar verhouden als verkrachting tot liefde. Als je niet beter weet èn als de werkelijkheid er niet toe doet dan is de verschijningsvorm van een amoureuze nacht met een geliefde exact gelijk aan een pijnlijke ontmoeting met een overweldiger. Totdat men het verschil leert zien. Er is verschil tussen echte wijn en in de fabriek met kunstmatig alcohol en suiker gebrouwen goedje dat wordt aangelengd met druivensap. Er is verschil tussen een Canta en een Mercedes Benz.

   De islamitische staat oftewel het kalifaat mag dan de uiterlijke verschijningsvorm hebben van een rechtstaat, maar bij een rechtstaat wordt het welbevinden van de burger vooropgesteld. Bij het kalifaat wordt iedereen uitgebuit en onderdrukt, net zolang tot de machthebber bevredigd is. Het bestrijden van het kalifaat is eigenlijk niet nodig, uitleggen waarom het in het verleden altijd fout gegaan is voldoende. Als je eenmaal de liefde hebt geproefd wil je nooit meer verkracht worden, als je eenmaal echte wijn hebt geproefd wil je geen industriële alco-bocht meer hebben, als je eenmaal hebt gezien hoe een land bestuurd kan worden door intelligente mensen die rekening houden met iedereen, dan wil men nooit meer terug naar de dictatuur.

   Het kalifaat bestrijden doet men met een hand op de rug! Ik heb maar één wapen en dat is de waarheid! De islam is een systeem van onderdrukking en oplichting, het kalifaat is een schijn-staat. Als het na een keer uitleggen niet wordt begrepen dan leggen we het nog een tweede keer uit. Moslims zijn nogal dom namelijk, anders waren ze geen moslims! Dat moet duidelijk zijn!

   Like

 4. paulzwueste zegt:

  Die meneer van het Goor kan echt schrijven! Geweldig goed artikel. Een hele juiste weergave van de trieste feiten. De verachtelijke moslims hebben zich in het Westen vergist. Dat was te denken. Goed we gaan naar de sodemieter, maar niet helemaal want het volk zal het niet lang meer nemen. Nee, ze zullen terug moeten in hun goedkope jaren vijftig pakken en met hun kartonnen koffertjes vol ongelezen korans!
  Tussen haakjes. Dat het onvergefelijke in 1453 is gebeurd met de inname van Constantinopel had nimmer mogen gebeuren! Hoe is dat gekomen? In die tijd al heeft de linkse kerk in Rome ons verraden! Door geen belangrijke steun te willen verlenen aan Keizer Constantijn van Constantinopel die net als de namaakpous in Rome, de vertegenwoordiger van God op aarde was. Een bijzonder grote concurrent dus voor de Romeinse Paus.
  Met de steun van de roomse paus was Constantinopel behouden gebleven!

  Like

 5. Vederso zegt:

  Ja, meneer van het Goor, mag ik meneer zeggen? Goed artikel en goed geschreven! En alweer bedankt.

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Bravo, Mijnheer van het Goor! Schitterend artikel, knap onderbouwd en, wat ook heel belangrijk is: Met een realistische ondertoon.
  Want U zegt terecht: De Nederlandse maatschappij is te sterk om te worden beschadigd door mannetjes met een grote snor en een kostuum uit de jaren ’50. En zo ís het ook. Ze kunnen wel pógingen doen om te islamiseren, maar zo gemakkelijk als bij sommige andere landen zal dat hier toch niet gaan! Alleen bij de PvdA, tja…..De afbraak daar is feitelijk al begonnen toen Ome Joop in de jaren ’70 dat halfmalle Nieuw Links liet infiltreren: Vanaf dat moment zwabberde de partij stuurloos alle kanten op, mèt de zichtbare gevolgen. Nu is er wéér een groep in geïnfiltreerd, dit maal de moslims. En het resultaat laat zich aflezen uit hun immer slinkende omvang.. Maar Nederland in zijn gehéél….Nee, dat is nog wat anders! Dàt onderwerpt zich niet zomaar, al gaan moslims èn goedmensen (in hun verdwazing) sàmen op hun kop staan! Het zal nog eerder zo gaan als in het feuilleton van Erik60, maar onderwerping zonder meer….nooit!
  En dat kunnen we om te beginnen laten zien in het stemhok op 22 Mei.

  Like

 7. Republikein zegt:

  Godsamme, wat een pil, geweldig stuk!

  Like

 8. Avidia zegt:

  We zullen ons nooit overgeven aan niemand. Punt 1 we moeten de linkse partijen beter bestrijden, hun vuile spel analyseren en naar buiten brengen, en niet EEN keer maar steeds opnieuw, want Links is horendoof, ze kwijlen op alles wat hulp nodig heeft, terecht of ten onrechte, als ze maar de goedmens kunnen uithangen en als beloning een goed gevulde portemonnee. Wat voor gevolgen hun goedmens gedrag kunnen hebben, daar maken zij zich geen zorgen over, als ze maar op hun borst kunnen kloppen. Punt 2, we moeten die goedmens voor alle kosten laten opdraaien, jullie hebben het gewild, draai er dan ook maar voor op. Neem ze maar op in je eigen huis, de leegstaande huizen zijn voor onze trouwlustige kinderen, die hoeven niet nog meer jaren te wachten op een woning. Wij rechtse mensen moeten ons eens meer verzetten die tegen Rooie anti Nederland. Wij rechts moeten duidelijker maken dat dit ONS land is,en dat ONS volk voor gaat, en dat ONZE kinderen eerder recht hebben op een huis dat vrij komt. Ik heb geen kinderen, maar ik hoor en zie genoeg, om witheet van te worden. Die hele zieligheids- industrie moet opgeheven worden en wel direct!!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s