DE ONBEGREPEN LIEFDE. FORTUYN, DE PVV EN ISRAËL

Screenshot_23

(Door: Robert Kern)

Een van de meest onbegrepen thema’s van de PVV is haar onvoorwaardelijke sympathie, ja zelfs onvoorwaardelijke liefde voor Israël. Deze houding wordt verguisd door Links (immers, hoe kan je voor zo’n agressief, imperialistisch land zijn?) en gewantrouwd door joods Nederland (“Als je tegen de islam bent, moet je wel racistisch zijn”).

Links

De vreemde, hypocriete houding van Links ga ik niet uitgebreid bespreken. Ik stip alleen aan dat anti-Israël zijn en overmatig Israël bekritiseren rieken naar verborgen antisemitisme. Zelfs terwijl de Arabische wereld in brand staat, vindt Links het gepast om Israël te bekritiseren. In Syrië zijn sinds de burgeroorlog meer dan 100.000 doden gevallen en zijn er meer dan een miljoen vluchtelingen. Om van de situatie in Libië, Soedan en Egypte maar te zwijgen. En dat terwijl een klein land als Israël, met minder dan 7 miljoen inwoners, probeert te overleven in een zee van vijandige naties en er als enige in de regio in slaagt democratisch te leven en de moderniteit te handhaven.

Nederlandse Joden

De houding van de Nederlandse Joden ten opzichte van de PVV is afkeurend en afwijzend, terwijl zij de liefde voor Israël delen, maar de partij ook wantrouwen.

Onlangs liet Esther Voet zich negatief uit over de PVV in verband met de ‘meer of minder Marokkanen’-uitspraak. Ook namen Joden deel aan de solidariteitsdemonstratie, die op 21 maart 2014 gehouden werd in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Zij werden daar getrakteerd op de Hamasvlag en teksten als ‘Wilders hond van Israël’ op een bebloede Israëlische vlag. Dit weerhield Voet er niet van later de PVV weer te bekritiseren over de samenwerking tussen het Front National en de PVV. En de ex-CIDI directeur Ronny Naftaniel toont zich teleurgesteld, omdat de moslims rustig reageren op de film Fitna: “Ik zou niet ophouden met erover te schreeuwen. Ik begrijp hun stilte niet.” [1]. Kennelijk is hij meer gekrenkt door de film dan door de moslims. Rabbijn Soetendorp noemt Wilders een malloot: “Iemand moet dat wel tegen hem zeggen. Pas afgelopen weekend kwam eindelijk SP-leider Jan Marijnissen in actie, die beweerde dat Wilders een racist is.”) [2]. Dezelfde rabbijn vergelijkt later Fitna met Mein Kampf. Het ontgaat de rabbijn, dat hij mogelijk gelijk heeft zonder dat hij dat door heeft.

Screenshot_26
Martin Bosma meent dat de houding van Voet, Naftaniel en Soetendorp niet representatief zou zijn [3]: “Joods Nederland heeft de Partij voor de Vrijheid aan de borst gedrukt”. Hij zegt dat een ouder van een kind op de orthodoxe Cheiderschool in Amsterdam, die is omgebouwd tot een bunker met soms 24 uur politie voor de deur, vertelt dat de bedreigingen, steekpartijen, stenen gooien en spugen altijd veroorzaakt worden door moslims.

Dat klopt allemaal wel, maar Bosma’s uitleg is onvoldoende. Joods Nederland is erg ambivalent ten opzichte van de PVV. De Nederlandse Joden begrijpen gewoon niet waar de liefde van de PVV voor Israël vandaan komt, evenmin als zij de liefde van Pim Fortuyn voor Israël begrepen en die wantrouwden. Omdat zij dit niet begrijpen, denken zij dat de anti-moslimhouding van de PVV op racistische gronden is gebaseerd. En daardoor vallen bij joods Nederland de uitingen van Voet, Naftaniel en Soetendorp op vruchtbare grond.

[1]  Ha’aretz, 2 april 2008
[2]  Haarlems Dagblad, 29 februari 2008
[3]  De schijnelite van de valse munters, 2010, pag. 114

Liefde voor Israël

Liefde voor Israël is een zeer zeldzaam fenomeen. Marcel Gerstenfeld schreef daarover op 6 maart 2014 in de Dagelijkse Standaard:

“Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israël. Dit valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting. Het heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. In hun opinieonderzoek vroegen de auteurs of men van mening was dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voerde. In Nederland beantwoordde 39% van de ondervraagden dit bevestigend. Dat was iets onder het gemiddelde van de andere West-Europese landen van het onderzoek: Engeland, Duitsland, Italië en Portugal. Het Nederlandse resultaat viel nog enigszins mee vergeleken met dat van een Eurobarometer poll uit 2003. Daarin werd gevraagd: welke landen zijn een gevaar voor de wereldvrede? Na Iran kwam Israël op de tweede plaats. Het Europese gemiddelde hiervoor was 59%. Nederland was het land waar het hoogste percentage van de ondervraagden dit bevestigde: 74%.

De beschuldiging dat Israël bezig is de Palestijnen uit te moorden, is demonisch. In de twee jaar van eind 1941 tot eind 1943 zijn alleen al in de vernietigingskampen Treblinca, Belzec en Sobibor twee miljoen Joden door de Duitsers vermoord, waaronder een groot gedeelte van het Nederlandse Jodendom. De technologie van uitroeiingmethoden is sindsdien zeer ‘vooruitgegaan’. Was de genocidale beschuldiging van Israël waar, dan leefde allang geen Palestijnse volwassene of kind meer. In werkelijkheid is het aantal Palestijnen in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen. De bevindingen van de Duitse studie gaan dus niet over Israëls handelen. Ze geven echter veel inzicht in de extreem kwaadaardige voorstellingen die miljoenen Nederlanders hebben van de Joodse staat.”

Screenshot_22

Gerstenfeld noemt in dit artikel een aantal oorzaken voor dit vertekende beeld:

“Waar komt deze diabolische beeldvorming vandaan? Er zijn minstens drie factoren die dit genocidale beeld van Israël langzaam opgebouwd hebben. De eerste is de methode van de ‘duizend kleine sneetjes.’ Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden slecht nieuws over Israël, plus leugens, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc. 

Televisie, andere media, politici en oud-politici, sommige kerkleiders, ontwikkelingshulporganisaties en andere NGO’s, een aantal academici, alsmede een klein aantal Joden hebben allen hier een graantje aan bijgedragen tot het een duivelse hoop werd. Positief nieuws over Israël werd veelal weggelaten. Door Israël zwart te maken, konden ook schuldgevoelens over Nederlands falen tijdens de Holocaust verdrongen worden.

Het tweede aspect is het naar verhouding weinig aandacht geven aan de gigantische criminaliteit en haatpropaganda van grote segmenten van de Palestijnen en vele Arabische en moslimstaten. Als de massamoorden, terreuraanslagen en veelvuldige andere misdaden daar proportioneel naar de omvang van de bevolking van deze landen aandacht hadden gekregen, viel het nieuws over Israël daarbij in het niet. Tegelijkertijd voldeed Nederland niet aan zijn verplichting onder de VN-conventie om de moslimplanners van genocide voor een internationale rechtbank te brengen.”

Als Israël-liefhebber heb je weinig te winnen. Je hebt meteen de helft van de Europeanen en de hele moslimwereld tegen je.

Screenshot_25

Pim Fortuyn

Fortuyn heeft zijn leven lang nooit zijn liefde voor Israël onder stoelen of banken gestoken. Fortuyn heeft slechts drie weken in Israël doorgebracht, maar werd naar eigen zeggen verliefd op de kleine natie die in onmogelijke omstandigheden een leefbare democratie en een sterke economie heeft voortgebracht. Fortuyn zelf motiveert zijn pro-Israël houding in zijn werk “50 jaar Israël; hoe lang nog?”  Fortuyn werkt hier uit hoe Israël een bolwerk van de moderniteit is, dat strijdt tegen islamitisch fundamentalisme. Voor een uitgebreide bespreking van het begrip moderniteit, dat in elk boek van Fortuyn een centraal begrip is, verwijs ik naar hetzelfde boek (blz. 26 – 57).

De PVV en Israël

Zowel Bosma als Wilders hebben langdurig in Israël gewoond. Bosma spreekt en schrijft vloeiend Hebreeuws. Bosma licht zijn liefde voor Israël als volgt toe: “Wie territoriale rechten geeft aan de moslimimmigranten die ‘Palestijnen’ worden genoemd, zal dat straks ook moeten doen aan de moslimimmigranten in Nederland. Zo vallen we in ons eigen zwaard. Als we blijven geloven in ‘land voor vrede’, het delegitimeren van een westers volk als de Israëliërs accepteren en blind blijven voor het imperialistische karakter van de islam, dan zetten we de val open voor onze eigen ondergang. De redenaties gericht tegen Israël worden daarmee de redenaties gericht tegen Nederland. Het belang van Israël overstijgt daarmee de smalle kuststrook aan de Middellandse Zee. Het is het cruciale front waar links en de islam samen optrekken. Israël is uitgegroeid tot hét symbool van onze vrijheid en het verlangen die vrijheid te continueren. Als ik met Geert Wilders in Rome ben, waar hij de Oriana Fallaciprijs in ontvangst komt nemen, staan er op het podium drie vlaggen. De Italiaanse, de Nederlandse en de Israëlische. Dat laatste is een vanzelfsprekendheid, maar niemand die er een woord over zegt. Geen Israëliër te zien; het onderwerp Israël komt niet eens ter sprake. Maar dat de vlag er staat, zegt genoeg: vrije mensen zijn hoe dan ook verbonden met het land dat voor ons de klappen opvangt en zo fungeert als boksbal voor een imperialistische ideologie. De vlag van Israël is daarmee de vlag van alle vrije mensen. Israël is onze eerste verdedigingslinie. Het land is een barometer van onze toekomst. Wat er met dat land gebeurt, zal een voorspellende waarde hebben voor hoe het verdergaat met het Westen. Gaat Israël ten onder, dan is er weinig hoop meer voor ons. Marcheren de legers van Hamas en Hezbollah door de straten van Tel Aviv, dan zijn Amsterdam en Parijs reddeloos verloren. Het lot van Jeruzalem wordt het lot van Rome, Athene, en andere symboolsteden van het Westen. Misschien dat dit is wat Eric Hoffer, filosoof en havenarbeider der San Fransisco, bedoelde toen hij in 1968 in een opinieartikel in de Los Angelos Times schreef: ‘Ik heb het voorgevoel dat me maar niet wil verlaten. Zoals het Israël verloopt, zo zal het ons allemaal vergaan. Als Israël ten onder gaat, dan zal vernietiging ook ons lot zijn.’ Toen leden van de fractie van de PVV een solidariteitsbezoek aan Israël brachten, zeiden ouders van de ontvoerde soldaten het zo: ‘Vandaag zijn het onze kinderen. Morgen jullie kinderen.’ Daarom had Joop van den Uyl gelijk toen hij zei: ‘De verdediging van Israël is een plicht van het Westen’. [4]”

Wilders zegt in juni 2009 in een gesprek met de Israëlische krant Haaretz dat Israël ‘de voorhoede’ van het Westen is en in die hoedanigheid de eerste verdedigingslinie tegen de ‘oprukkende islamiseringgolf’. Helaas, zegt Wilders, beseft Europa dit niet en blijft de EU eenzijdig tegen Israël. Bij Wilders speelt ook een persoonlijk element. Hij zegt “Vele interessante landen in deze regio heb ik de afgelopen jaren bezocht: van Syrië tot Egypte, van Tunesië tot Turkije en van Cyprus tot Iran, maar nergens heb ik dat speciale gevoel van verbondenheid dat ik steeds weer krijg als ik op het Ben Goerion-airport voet op Israëlische bodem zet.’ Hij voelde zich, naar eigen zeggen, in Israël onmiddellijk thuis.

4. De schijnelite van de valse munters, 2010, pag. 274-257

Tenslotte

Zoals we gezien hebben, vertoont de pro-Israëlische houding van Fortuyn en de PVV veel gemeenschappelijke raakpunten. Met een pro-Israëlische houding win je geen sympathie, in Nederland noch in Europa. Bij beide grondvest de Israël-liefde op een goed verzorgde theoretische basis. Vooral Fortuyn heeft deze theorie in meerdere boeken uitgewerkt. De Israël-liefde bij beiden is zo essentieel, omdat deze verschil maakt tussen een racistische en een niet racistische partij. Vlak voor zijn dood gaf Fortuyn een interview aan de buitenlandse journalisten, en legde hij uit waarom hij wars was van elke vorm van fascisme. Hoewel andere partijen hem trachtten te demoniseren en de indruk wekten dat hij wel een racist was. Nu huilen zij met grote tranen om Fortuyn en demoniseren zij Wilders. Maar de conclusie kan niet anders zijn. Noch Fortuyn noch de PVV zijn racistisch. Hun Israël-standpunt bewijst hun grote moed en verdient respect en geen hoon.

Screenshot_24

Door:
Robert Kern
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Israël, Joden, Jodendom, Pim Fortuyn, PVV. Bookmark de permalink .

24 reacties op DE ONBEGREPEN LIEFDE. FORTUYN, DE PVV EN ISRAËL

 1. VarAway zegt:

  Dank, 1000 maal DANK ( W.Kan), Robert Kern! Uit het hart gegrepen.
  Zo voel ik het ook. Om goed over na te denken!
  Shalom.

  Like

 2. Conclusie:
  Naast onze noodzakelijke kritiek op de moordzuchtige HAMAS en de bedrieglijke Palestijnse Autoriteit moeten we niet vergeten om veelvuldig de loftrompet te steken over het democratische en VREDELIEVENDE Israël.

  Like

 3. Ahava zegt:

  Bij de auteur (lof!) en beide reageerders sluit ik mij honderd procent aan.

  Like

 4. Uitmuntend artikel sta hier volledig achter Terwijl vandaag dit nieuws uit de EU komt http://www.breakingisraelnews.com/15142/eu-announces-support-hamas-fatah-government/#5LYj4v8fgw4dOC5G.01 Ik ben benieuwd hoe Esther hier op reageert

  Like

 5. Igor zegt:

  Bedankt Robert en zo waar!!
  Vandaar ook dat ik dikwijls zeg: Als Joop den Uyl zou weten tot wat de hedendaagse PvdA is verworden, zou hij zich omdraaien in zijn graf. Zo ook Dr.W.Drees.

  Like

 6. Charles Martel zegt:

  Israel is de voorhoede van het westen en de eerste verdedigingslinie! Helaas er zit niets meer achter die eerste verdedigingslinie dan een verraderlijk vermolmde EU, die zich al lang aan de islam heeft overgegeven, of juister die deze steentijd ideologie actief promoot. Samen op weg naar de ondergang van de mensheid!

  Like

 7. Tammo Bakker zegt:

  Wat die mensen in Israël hebben meegemaakt zijn tientallen boeken geschreven. Ik ben er al 30 keer geweest, 5 keer als reisleider en organisator. Dan leer je wel Israël kennen..!
  Eens wandelde ik met de met de burgemeestersvrouw bij een stoplicht. De eerste auto stopte voor het rode licht en de tweede auto sprong de chauffeur er uit en tuigde de chauffeur de van de eerste auto onbeschoft af. De burgemeestersvrouw noteerde het nummer van de wagen, Je weet nooit wat hij in Auschwitz beleefd heeft, zei ze. De rechter zal het wel uitzoeken.

  Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  Het is een prima uiteenzetting. Niettemin, elke steekhoudende verklaring ten spijt, het is en blijft toch ronduit krankjorum om een politicus en zijn partij ondanks -of zelfs op grond vàn- hun Israël-sympathieën voor racistisch en zelfs voor fàscistisch te verslijten!
  Dat is de hele recente geschiedenis in één klap verloochenen of althans vervalsen!
  En als instanties als het CIDI, zoals we hier zien kunnen, zelfs de neiging vertoont om haar doodsvijanden, de Marokkanen, in bescherming te gaan nemen tegen Wilders, dan nemen ze echt een totaal irreëel standpunt in, waarvoor ze zich, als ze de moeite zouden nemen om er eens diep over na te denken, alleen maar de ogen uit hun kop zouden kunnen schamen.
  Als de Islam hier nog eens de overhand zou krijgen, hebben ze spijt als haren op hun hoofd, maar dan zal het ècht te laat zijn. Ook voor hen.
  Je mag het ze niet toewensen, maar door deze huidige, onredelijke opstelling zou je af en toe bijna de neiging krijgen!

  Like

  • Harry zegt:

   Inderdaad Theresa , we moeten sommigen tegen zichzelf beschermen , hoe bespottelijk ook .
   Sommigen hebben een lemmingensyndroom .
   Ik heb ook wel eens de neiging om te denken : krijg dan ook maar de hik .

   Maar het is triest voor de goedwillenden .
   Loyaliteit komt toch steeds weer bovendrijven .

   Like

 9. Sister zegt:

  Prachtig stuk ! Met heel veel dank. Na een akelige discussie die ik eerder had op FB, kan ik nu weer even glimlachen!

  Like

 10. Sister zegt:

  BTW:
  WOII vochten we tegen Nazi’s
  WOIII wordt vechten tegen Islam!

  Ik vraag me af wanneer Joods Nederland wakker wordt!

  Like

 11. Jan zegt:

  Antisemitisme-index

  Like

 12. Pingback: Tolereer geen Intolerantie | E.J. Bron

 13. Tom Hendrix zegt:

  Geheel eens met artikel, en de voorgaande reacties.

  Like

 14. Wij hier op dit blog hadden het, denk ik, al wel begrepen, maar toch: dank Robert Kern voor dit uitstekende artikel.

  Like

 15. Harry zegt:

  ZOVEEL knappe koppen in Israël en toch zoveel sukkels á la Cohen , hoe is het toch mogelijk ?
  En die Esther Voet , niks meer van gehoord sinds dat stomme optreden , zit ze te navelstaren ?
  Hoe is het godsterwereld mogelijk om partij te trekken voor een bende imbecielen die je dood willen hebben ?
  Helaas ben ik te simpel om dat te kunnen begrijpen .
  Luisteren ze dan niet naar de anderen ?
  Krijg wel eens dat gevoel dat ze zichzelf wel weer vrijwillig gaan melden als ze geroepen worden , net als tijdens de deportaties .
  Althans de Estherianen en Cohenisten .
  Geen goede manier om het Jodendom te steunen .

  Like

 16. We moeten meer stappen zetten. De islamitische wereld moet achter een ijzeren gordijn. De islam moet worden uitgeroeid., Nederland moet mede om die reden uit de Europese Unie omdat het niet valt uit te sluiten dat in andere Europese landen de islam de macht overneemt. Met name Engeland en Frankrijk.
  Turkije moet uit de Nato. Nederland moet om dezelfde reden uit de Verenigde Naties van de Organisation of the Islamic Conference. Als er geen ijzeren gordijn rond de islamitische wereld komt dan is het vertrek uit de VN op eigen kracht. Amerika zal een soort Vichy Amerika worden tegen de islamitische onderdrukker. Dat betekent dat Nederland zelfs na vertrek Turkije mogelijk ook uit de Nato moet.
  Nederland moet dan het defensie budget verdubbelen van 8 naar 15 miljard. Met name de marine met een verdubbeling van het aantal schepen waaronder 2 kleine drone vliegdekschepen en een eigen capaciteit om satellieten te lanceren behoort tot de aandacht.
  Op dit moment zijn D66 en PvdA met een centraal Europees energiebeleid tegen het Russische Gazprom voor een Europese samenwerking inzake defensie tegen Rusland.
  D66 wil een Europees leger en de PvdA legt de nadruk op de Nato.
  Een D66 stijl Europees leger krijgt onvermijdelijk Duitsland als leider in de staf. Dus dan staat Duitsland als leider in een Europees leger wellicht met kantoren op 5 minuten afstand in concurrentie met die van de Nato in Brussel. Maar Duitsland raakt door de Grunen de komende decennia meer en meer onder invloed van Rusland. Blijkbaar kunnen D66 noch PvdA dit volgen.
  In het geval van de PvdA nadruk op de Navo geldt dat als die onder Obama moet opereren de Navo weinig kan uitrichten., Denk ook aan David Cameron die inzake ingrijpen Syrië van de conservatieven geen steun kreeg om oorlog te voeren. Dat was in 200 jaar nog nooit gebeurd.
  Dus ook als Obama weg is betekent dit nog niet een sterke Nato.
  PVV Senator en lijsttrekker Marcel de Graaff zei vandaag in een debat met andere lijsttrekkers dat de Europese elite in Brussel een uitbreiding naar het oosten heeft gemaakt die alles naar de knopen jaagt. Nu weer de Oekraïne en de handelsrelaties met Rusland kapot maakt.
  M.a.w het idee om na verdwijnen van de Europese Unie alle vroegere verhoudingen voor 1991 weer terug gereduceerd kunnen worden wordt vrijwel onmogelijk. Oost Europa zal militair aan Amerika hangen terwijl west Europa met Duitsland om energie en wederkerende economische en Frankrijk om geopolitieke redenen meer de Russische lijn zullen volgen.
  Daarom pleit ik voor een verdubbeling van het Nederlands defensie budget dat zoals Israël WEL onafhankelijk op eigen kracht in de internationale wateren kan opereren.

  Like

  • Vederso zegt:

   @ Theo Prinse. Waarom geeft u de Grüne in Duitsland zo’n groot gewicht? Is de invloed van deze partij niet op z’n retour?

   Like

 17. Pingback: De onbegrepen Liefde voor Israël (deel 2) | E.J. Bron

 18. @ Vederso Die Grune (Greenpeace International) hebben met succes de Fukushima kernramp aangegrepen om alle Duitse kerncentrales te sluiten en de Merkel regering gedwongen over te gaan op Russisch gas

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Correct, gooien echter nu hun eigen glazen in door een zéér autoritair gedrag ten toon te spreiden en doordat de Groene pedofilie-beerput eindelijk gedeeltelijk is opengetrokken!

   Like

  • Vederso zegt:

   @ Theo Prinse. Ik meen begrepen te hebben dat zelfs Sigmar Gabriel de zgn. “Energiewende” weinig kans van slagen geeft en deze eigenlijk wil terugdraaien. De kosten voor energie zijn al 2x zo hoog als in NL. en tendens stijgend. Gemopper op de Grüne is alom heb ik vernomen. Goed, even afwachten, we zullen het snel zien.

   Like

 19. baksteen zegt:

  Dt Joden en Joodse organisaties zich zo opstellen lijkt mij een Pavlov reactie. De Joden zijn al de eeuwen sinds de diaspora gedwongen geweest strategisch te plannen en mee te heulen met de op dat moment sterkste partijen, op dit moment zijn dat de linksen en de moslims.
  Verder is Israel het icoon van de soevereine democratische natiestaat, en dat is voor de Islam en de EU the devil himself.

  Like

 20. Pingback: DE ONBEGREPEN LIEFDE. FORTUYN, DE PVV EN ISRAËL | E.J. Bron | kernrob4

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s