De onbegrepen Liefde voor Israël (deel 2)

Screenshot_23

(Door: Robert Kern)

Deel 1 kunt u hier lezen.

Pim Fortuyn´s theorie

Fortuyn heeft zijn leven lang nooit zijn liefde voor Israël onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft slechts drie weken in Israël doorgebracht, maar werd naar eigen zeggen verliefd op de kleine natie die in onmogelijke omstandigheden een leefbare democratie en een sterke economie heeft voortgebracht. Fortuyn motiveert zijn pro-Israël houding in zijn werk 50 jaar Israël, hoe lang nog? [1]. Hij werkt daarin uit hoe Israël een bolwerk van moderniteit is, dat strijdt tegen islamitisch fundamentalisme:

“De strijd tussen moderniteit en fundamentalisme is een wereldwijde strijd. Tussen landen, tussen blokken van landen en in landen. Het lijdt geen twijfel dat de islam daarin een belangrijke rol speelt en wel wereldwijd. Het is goed dit te beseffen indien wij conflicten en situaties in de wereld moeten beoordelen. Op het scherpst van de snede wordt dit conflict uitgevochten in en om de seculiere Staat Israël. Dat maakt die strijd zo belangrijk, en de afloop daarvan is geen ver-van-ons-bedshow, maar raakt ons direct in de eigen samenlevingen. Indien de seculiere staat Israël onverhoopt mocht verdwijnen, dan zijn de gevolgen daarvan, ook voor ons deel van de wereld, nauwelijks te overzien. Een domino-effect in het Midden-Oosten is heel wel denkbaar. De westerse oriëntatie van landen als Jordanië, de in wording zijnde Palestijnse staat, Turkije, Egypte en Algerije is op het oog sterk. Op het oog sterk, omdat we ons oriënteren op de politiek-militair-economische elite. De voedingsbodem voor het fundamentalisme is evenwel ijzersterk en de beweging neemt dagelijks in belang toe. Het wegvagen van de seculiere Staat Israël, joden de zee in dus, zal het fundamentalisme in al die landen aan de macht brengen. Het is daarom dat de elite van die landen het vredesproces in het Midden-Oosten steunt en zich beperkt tot anti-Israëlische retoriek. Die steun is evenwel flinterdun als men kijkt naar de maatschappelijke basis waarop hij is gegrondvest. De bevolking is zonder uitzondering arm en de elite is puissant rijk en verrijkt zich nog dagelijks. De bevolking wil maar één ding, en dat is verandering in deze uitzichtloze situatie, die gekenmerkt wordt door schrijnend onrecht. Als het fundamentalisme hun uitzicht op die verandering zegt te bieden, zullen zij het fundamentalisme steunen. Er is in dat geval weinig voor nodig om onze islamitische have-nots te inspireren tot een soortgelijke beweging in de West-Europese landen.” 

Deze visie van Fortuyn staat diametraal op de duivelse visie die de meeste Europeanen over Israël hebben. Fortuyn noemt Israël in zijn boek een baken van licht, democratie en moderniteit. Vlak voor zijn dood verklaarde hij dat hij Nederlandse soldaten naar Israël zou sturen als Israël bedreigd werd, indien hij minister-president zou worden.

Fortuyn motiveert het zo: er is een strijd tussen de moderniteit en het fundamentalisme. Westerse democratieën worden gekenmerkt door hun moderniteit. Dit begrip staat centraal in Fortuyn´s denken.

Kenmerken van de moderniteit:

1. Scheiding van kerk en staat
2. Vrijheid van meningsuiting
3. Een vrije markteconomie
4. Parlementaire democratie
5. Scheiding van de uitvoerende macht en rechtsprekende macht
6. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig
7. Individuele verantwoordelijkheid staat centraal
8. Universele rechten van de mens worden gerespecteerd.

Over het fundamentalisme zegt Fortuyn het volgende [2]:

“Fundamentalistische opvattingen zijn er in soorten en maten. Alle grote wereldgodsdiensten – Jodendom, christendom en islam – hebben er zich aan bezondigd en bezondigen zich er vandaag de dag nog aan. Het christendom is inmiddels geseculariseerd op wat sekteachtige afsplitsingen na. Veruit het overgrote deel der christenen erkent de scheiding van Kerk en staat en zien haar als van groot belang ook voor hun eigen leven, en koesteren haar deswege. Hetzelfde kan worden gezegd van de joden.
De islam daarentegen koestert het fundamentalisme of werkt het niet al te zeer tegen. De islam is helaas tot op heden weinig of niet geseculariseerd. De islam, en met name het fundamentalisme binnen de islam, vormt de grootste bedreiging voor de moderniteit, en wel wereldwijd. Er is geen land ter wereld, waar de islam en zijn cultuur dominant zijn, waar de parlementaire democratie naar behoren functioneert, waar de mensenrechten zonder omwegen worden gerespecteerd en nageleefd en waar de scheiding van Kerk en staat ten volle wordt beleefd en nageleefd. Integendeel, zou ik eraan willen toevoegen. Het is dan ook van levensbelang voor de moderniteit, waarover in het volgende hoofdstuk meer, om zich krachtig teweer te stellen tegen het fundamentalisme in het algemeen en dat van de islam in het bijzonder. Soms kan dat via een strategie van pappen en nathouden en soms is een oorlog gewoon noodzakelijk om grenzen te stellen aan dit het moderne leven bedreigende fundamentalisme. De strijd tussen moderniteit enerzijds en fundamentalisme anderzijds wordt in en om Israël gestreden op het scherp van de snede.”

Hiermee motiveert Fortuyn, theoretisch sterk gefundeerd, het belang van Israël voor de moderniteit en het voortbestaan van de vrije westerse wereld. Overigens onderschreven alle Amerikaanse presidenten voor Obama deze visie.

[1] 50 jaar Israël, hoe lang nog? pag. 50-51
[2] 50 jaar Israël, hoe lang nog? pag. 24
Screenshot_1

Pim Fortuyn

Door:
Robert Kern
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Israël, Pim Fortuyn. Bookmark de permalink .

15 reacties op De onbegrepen Liefde voor Israël (deel 2)

 1. “Het is dan ook van levensbelang voor de moderniteit, om zich krachtig teweer te stellen tegen het fundamentalisme in het algemeen en dat van de islam in het bijzonder. Soms kan dat via een strategie van pappen en nathouden en soms is een oorlog gewoon noodzakelijk om grenzen te stellen aan dit het moderne leven bedreigende fundamentalisme. De strijd tussen moderniteit enerzijds en fundamentalisme anderzijds wordt in en om Israël gestreden op het scherp van de snede.”
  Deze stelling van Fortuyn kunnen we opvatten als een ‘dure’ opdracht. We moeten ontwaken uit de toestand van ‘het zal ons wel gebeuren’ en actief de strijd aangaan met de vreselijke, satanische islam. Zie wat de verknipte geesten van Boko Haram op het ogenblik aanrichten. Als daar niet krachtdadig tegen opgetreden wordt is de ellende niet meer te overzien.
  Denk aan de Syrië-strijders die terugkeren en in navolging van Boko Haram de strijd verleggen naar ons werelddeel.

  Like

 2. kernrob4 zegt:

  Pim mogen we nooit vergeten.Met zijn dood
  verviel ook een baken van licht en rede in de strijd tegen het fundamentalisme.

  Like

 3. delamontagne zegt:

  Ik heb dit artikel deel 1, nu pas gelezen. Wat een ontzettend GOED artikel. Ik print het uit en doe het in het boek van Martin Bosma (de schijnelite etc… ) Ik wist niet van die meneer Bosma dat hij vloeiend Ivriet (Hebreeuws) spreekt/schrijft. Moet dat boek nog eens lezen. Bij het lezen van dit artikel, begon ik me af-te-vragen: “wanneer legt hij uit hoe de houding anti-Israel” zo is ontstaan. Maar dat kwam verderop uitgebreid aan bod. De media, die de hoofd-verantwoordelijken zijn. Als het over Israel gaat, OOK 1/2 waarheden, dus leugens.
  Wat een verschil met de jaren 50/60, toen NL zo pro-Israel was. Als ik de cijfers moet geloven die in artikel vermeldt staan is dat nu drastisch anders. In de jaren 60, bij de 2e oorlog (de 6-daagse) die Israel met de arabs voerde, ging men in NL nog met de collecte-bus rond, VOOR STEUN AAN ISRAEL.
  Ik kan het niet zo gauw terugvinden in artikel: de vergelijking die wordt gemaakt met de eisen die moslims in NL steeds meer stellen en de houding van Israel t.o.v. de zg.n. Palestijnen. Zoiets heb ik onbewust ook al heel lang gedacht.
  Een reageerder had het over een voorval hij meemaakte in Israel. In de jaren 60/70 maakte ik in Haifa een enkele keer mee dat ik door een veel ouder persoon, een Israelier,zomaar werd aangeklampt en mij in Yiddish ging vertellen wat hij/zij in de concentratie-kampen hadden meegemaakt. Totaal overdonderd was ik dan, maar je luisterde toch en kon het (enigzins) volgen, omdat er veel duits in die taal zit. Ook toen nog veel mensen daar die nog een getatoeeerd camp-NUMMER op hun arm hadden. Die generatie is er nu natuurlijk haast niet meer, maar het blijft me nog steeds bij, zo,n indruk had het gemaakt.
  Ik ben ook in die andere landen daar in M.O. geweest/gewerkt. DIE LANDEN ZIJN toch niet te vergelijken met Israel. Mischien Libanon, zoals dat vroeger was………………Een heel goed artikel.

  Like

 4. De voorkeur van de PVV en Pim Fortuyn gaat allereerst uit naar Nederland

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Als ik eerlijk moet zijn bewaar ik zelf graag wat afstand met betrekking tot de ongebreidelde emotionele liefde voor Israël, zoals je die bij meerdere reageerders hier tegenkomt.
  Eenvoudig omdat ikzelf niet-Joods benen die emoties nu eenmaal niet de mijne zijn.
  Maar VERSTANDELIJK, dus met inachtneming van de feiten, kún je beredeneren dat Israël inderdaad de enige democratie is van het Midden-Oosten en het dichtst bij de Westerse Zaak staat. Er is totaal geen reden om stelling te nemen tegenover Israël, ten opzichte van de palestijnen, dús de moslims. En wie dat wel doet, snijdt op den duur alleen zichzelf in de vingers: Moslims moet je niet steunen, op geen enkele manier; vroeg of laat keren ze zich alleen maar tegen je, omdat je geen móslim bent.
  En ik merkte het al eens eerder op: Hoogstwaarschijnlijk doordat de Joden vele eeuwen verspreid over Europa hebben geleefd, hebben zij het meeste van het westerse gedachtengoed overgenomen, inclusief de Verlichting. Met hèn hebben we raakvlakken, in tegenstelling tot de moslims.
  Vooral bij de liberale Joden is dat natuurlijk het geval, maar die zijn dan ook in de meerderheid, ook, thans, in Israël. Daardoor kon in Israël natuurlijk ook de scheiding van Kerk en Staat worden doorgevoerd.
  Laat ons eerlijk vaststellen, dat dit bij de orthodoxe -chassidische- Joden nog weer even anders (problematischer) ligt. Niet omdat die dezelfde bloeddorstigheid aan de dag zouden leggen als de Islam, dat zeker niet, maar wèl omdat die weer meer een bepaald maatschappijbeeld zouden voorstaan met onder meer een ondergeschikte rol voor de vrouw en afwijzing van de homosexualiteit.
  Ongeveer zoals het in Nederland ligt met het orthodoxe protestantisme: Dat moet hier in deze tijd ook geen dominante rol meer gaan spelen.
  Essentieel is, dat een samenleving echt moet zijn beïnvloed door de VERLICHTING, wil het een VRIJE samenleving worden, Joods of christelijk.
  De islamitische samenleving heeft die invloed nooit gekend en wil die vooralsnog ook niet kennen -En laten wij ons hier geen zand in de ogen laten strooien door wolven-in-schaapskleren zoals Tariq Ramadan- dus moet zij uit de westerse samenleving worden geweerd, ter bescherming van de vrijheid. Zo eenvoudig is het.
  Nee, een ‘vriend van Israël’ hoeft men -emotioneel- niet direct te zijn om te begrijpen dat Israël en het Westen dezelfde belangen hebben…..Tégen de Islam.

  Like

  • win zegt:

   al ben je dan zelf niet-joods, je culturele achtergrond is toch echt puur joods-grieks.
   liberaal denken in het jodendom is veel ouder dan strikte orthodoxie.
   chassidisme is een van de recentste stromingen, niet ouder dan plusminus 300 jaar.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Ben het niet helemaal eens met U eens. Een van die drie bekende NL-ers, die zei: “als ik in Israel aankom, is het alsof ik weer thuis kom”. Ik denk toch dat hij doelt op de HEEL grote verschillen tussen Israel en de omringende arabische landen. En die verschillen zijn wel erg groot. Ik ben zelf ook niet van Joodse afkomst, maar voel me in Israel eerder “op-m,n-gemak”, dan in b.v. zo.,n Dubai.
   Al kreeg ik geld toe, zou ik er nog niet willen wonen in dat puissant rijke Dubai.
   In Israel wonen niet alleen joden, maar ook christenen en moslims. Die laatsten zijn daar toch heel wat vrijer, dan in die moslim-landen er omheen. Net weer op de (vara)-radio na 13.00 uur nieuws een portie ANTI-Israel van een dame die er op gaat “promoveren” gehoord. Ik erger me er nog steeds aan, die 1/2 waarheden te horen EN HET GAAT ER IN “als-zoete-koek”, bij de gemiddelde luisteraar.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Excuses, Delamontagne: Ik heb uw reactie twee maal overgelezen, maar dan is het me toch niet erg duidelijk, waar U het NIET helemaal mee eens bent.

    Like

   • win zegt:

    halve waarheden delamontagne?,…ik zou toch zeggen, hele onwaarheden.

    Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Theresa Geissler:11.51. uur. Bravo Theresa, heel goed verwoord. Ik ben het er helemaal mee eens.

  Like

 7. win zegt:

  wat vreselijk toch dat hij niet meer leeft, door de hand van een gestoorde beterweter.

  Like

 8. Pingback: De onbegrepen Liefde voor Israël (deel 2) | E.J. Bron | kernrob4

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s