Een open brief aan de Nederlandse regering en de leden van de Tweede Kamer

Screenshot_29

(Door: Wachteres & Henk V.)

Dames en heren politici,

Als burger van de Nederlandse staat klaag ik u aan. Ooit bent u door de Nederlandse bevolking gekozen om de belangen van Nederland en haar bevolking te verdedigen.U hebt uw bereidheid daartoe met een eed bekrachtigd. Deze eed was geen formaliteit, maar bij het afleggen ervan nam u een plicht op u.Aan die plicht bent u gebonden. Wie die plicht niet nakomt, pleegt woordbreuk.

Mijn aanklacht tegen u komt daarop neer dat u uw plicht tegenover land en volk van Nederland hebt verzaakt. U hebt namelijk aan de belangen van een ander instituut, de Europese Unie, systematisch voorrang verleend en u gaat daar, kennelijk niet door uw geweten gehinderd, mee door.

U houdt uw politieke koers niet uit onwetendheid aan, maar opzettelijk. Dat blijkt onder meer hieruit:

Stemmen van kritiek op de koers van de EU wilt u niet in overweging nemen en wat erger is: u hebt steeds nagelaten aan het volk uiteen te zetten wat de koers van de EU inhoudt en u hebt bovendien bewust aan het volk iets onthouden:

U gaf aan degenen die u hebben gekozen geen inzage in UW plannen met betrekking tot de EU. Evenmin zette u aan het volk uiteen wat de EU werkelijk beoogde.U liet de bevolking bewust in staat van volstrekte onwetendheid en u onthield daarmee aan de bevolking de mogelijkheid om, na voldoende kennisname van de feiten, zich in een referendum uit te spreken over de politiek die de EU en u bedrijven.

Ik klaag u aan, omdat u daarmee de parlementaire democratie hebt uitgehold.

U regeert dus niet meer NAMENS het volk, maar u legt steeds meer zaken aan het volk op, omdat u onophoudelijk overeenkomsten met de EU sluit en die in stilte implementeert, zonder dat u voldoende informatie aan het volk verschaft.Dat is niet regeren NAMENS het volk, maar het is een vorm van dictatuur. Dank zij uw medewerking aan het EU-project zijn wij geen democratie meer.

Ook onze vrijheid, de grootse mate van vrijheid in Europa!, zal door uw toegeeflijkheid jegens Brussel afbrokkelen. Dat maakt de door u gevoerde Haagse politiek tot de meest schadelijke die wij ooit hebben meegemaakt.

Ja, werkelijk! U kunt trots zijn op uzelf.

Nu al heeft Nederland nagenoeg niets meer over zich zelf te vertellen dankzij uw ”coöperatieve” opstelling richting Brussel.

Maar U bent NIET gekozen om in eerste instantie de belangen van de EU te verdedigen!

U verdedigt uw politieke keuzes zogenaamd, omdat zij bijdragen tot het welzijn van ons land.

Zonder de EU geen welvaart, zegt u. Maar dreven wij niet succesvol handel toen Europa nog gewoon een vrijhandelszone was en wij onze eigen munt hadden? Draaide onze industrie destijds niet even goed, zo niet beter? Verliep onze export niet even goed? En nam de welvaart toen NIET toe?

Naarmate de land- en machtshonger van de Brusselse veelvraat toenam, verging het ons slechter!

Brussel claimde miljarden hulp aan landen die niet hadden mogen worden toegelaten volgens de eigen Eu-normen.Onze welvaart brokkelde af. De verzorgingsstaat werd een lachertje, dankzij Rutte en Samson, en het dieptepunt is nu te zien in de ten hemel schreiende situatie in de bejaardenzorg.

En legt de politiek uit WAAROM wij nauwelijks uit de crisis kunnen komen? Nee!

Tweede Kamer, u bent bijna over de hele breedte MEDEVERANTWOORDELIJK!

Wanneer de belangen van de EU conflicteren met onze Nederlandse belangen dan had u, als NEDERLANDSE parlementariërs, onze belangen ALTIJD voorop moeten stellen en daarop uw keuzes moeten baseren.

U breekt uw eed van trouw aan ons land en u levert Nederland uit aan een supermacht die bij lange na niet de vrijheden die ons allemaal zeer lief zijn, respecteert, garandeert en veilig stelt. Integendeel! Deze organisatie wenst uw denken, doen en laten volledig te controleren en te beïnvloeden. Aan die organisatie wilt u ons overleveren.

Wilt u in de wereld leven die de EU voor ogen staat? Ik leg u nogmaals deze keuze voor. Neem nota van de onderstaande informatie en corrigeer u zelf.

Volksvertegenwoordiger zijn van een prachtig land als Nederland is een VOORRECHT. U maakt er een pijnlijke, verraderlijke schertsvertoning van!

https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com

https://ejbron.wordpress.com

http://nederlanduiteu.wordpress.com

Door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, politici, soevereiniteit, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

97 reacties op Een open brief aan de Nederlandse regering en de leden van de Tweede Kamer

 1. R.Kroonenberg zegt:

  chapeau (uiteraard)…Wachteres en Henk V…..we gaan dit op onze site overnemen…

  Like

 2. Frans Brassens zegt:

  Niets aan toe te voegen. Of het moest zijn de opmerking dat bij de aanwezigheid van een dergelijke groep doordrammende en niets en niemand ontziende landverraders (want dat ZIJN het) waarschijnlijk alleen een daadwerkelijke revolutie met aansluitend (volks)tribunaal zal helpen om de situatie te gunste te keren. Een blok aan het been zal daarbij zijn de grote massa niet geïnformeerden die denkt dat het allemaal wel los zal lopen. NIET dus.

  Like

  • Henk.V zegt:

   De mogelijkheid van een openlijke opstand tegen elites die ons inderdaad verraden behoort zeker tot de mogelijkheden,Frans,wanneer men zich doof blijft houden voor de wensen van het volk maar een massale verkiezingssteun voor de koers die Wilders voorstaat kan misschien nog een schrik effect in Den Haag en Brussel veroorzaken.
   Ik ben het met Wilders eens, dat wij zeker uit deze gedegenereerde en crimineel geworden EU moeten treden en onszelf in veiligheid brengen.
   Wij moeten terug naar een gezonde manier van samenwerking in een vrijhandelszone, waarbij de landen zeggenschap over zichzelf houden.
   Dat op elk landverraad een zware straf moet volgen lijkt mij inderdaad zeker logisch.

   Like

 3. dgneree zegt:

  Laat ze goed beseffen, dat ze zijn aangesteld om de vrijheden en de rechten van de burgers te beschermen. Niet om die te verkopen of weg te geven.
  Wie dat doet is een agent van een vreemde mogendheid (de EU) en eenieder die een handtekening zet onder het weggeven van souvereiniteit (bevoegdheden) is een landverrader en dient voor het gerecht te worden gesleept.
  Mar in Nederland is alle waarheid al verkracht en we hebben geen constitutioneel hof. En al hadden we dat, onze grondwet is al zo verkracht, dat men er alle kanten mee op kan, behalve de goede.

  Like

 4. Joop Sigaar zegt:

  Complimenten voor deze brief , hij zou door iedereen gelezen moeten worden !
  En sturen naar de [ Nederlandse ] leden van het europees parlement .
  Dit is namelijk hoe wij de kiezer er over denken .

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Schitterend, schitterend, mijn complimenten, Wachteres en Henk!
  Ik schat in, dat dit stuk bijval zal gaan oogsten, waar het ook verspreid mag worden!
  Al blijft natuurlijk de meest intrigerende vraag, hoeveel aandacht het zal trekken van de eigenlijke geadresseerden…..(Wie weet hoeveel mail van deze strekking ze de laatste tijd ontvangen vanuit diverse hoeken, waar ze het eveneens allemaal zàt zijn.)

  Like

 6. Ik denk dat we hier nog wel een stap verder kunnen gaan,want de EU is een vooruitgeschoven post van de Bilderberg groep, ook wel genoemd, De Illuminati.
  Waar de leden van de Sekte Scull and Bones allemaal lid van zijn.
  Ook de Chemtrails van de afgelopen tijd hebben hier mee te maken.
  Deze worden uitgevoerd door ongemerkte vliegtuigen van de NAVO.
  Even ter verduidelijking, je hebt Contrails en je hebt Chemtrails.
  Contrails zijn CONdens Trails en verdwijnen na enkele seconden tot 1 á 2 minuten.
  CHEMical Trails blijven uren hangen en waaien uit.
  Zie deze link.
  http://olympiczion.nl/index.php/uitgelekte-fotos-van-chemtrail-verspreidingssysteem/.
  Wat is de samenstelling van de chemtrails ?

  Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

  • zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
  • virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten !
  • diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt.

  Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle geldende regels :

  http://www.rense.com/general21/conf.htm
  http://www.carnicom.com/lab12.htm.

  Onze regering weet hier zeer waarschijnlijk ook van en staat het toe.

  Beatrix is een vaste deelnemer van de Bilderberg Conferentie, afgelopen jaar waren Rutte en Pechtold ook gast.
  Tot de vaste leden van dit, volgens Bernhard, praatclubje behoren ook de Rothschields (als die hun in 250 jaar bijeen geschraapte vermogen van $ 490.triljard verdelen onder de gehele wereld bevolking had ieder persoon van groot tot klein zo’n $70 miljoen), de Rockefellers (Graag max 500 miljoen mensen op aarde, ipv ruim 6,5 miljard) de Bush familie, de Clintons en nog een paar van die graaiers, en de 8 multinationals die bijna iedere grote fabrikant bezitten waaronder Google en Microsoft en niet te vergeten Monsanto.
  Als het Vrijhandelsverdrag met de USA, wat geheel achter de schermen van de EU wordt uit onderhandeld, werkelijkheid wordt maak dan je borst maar nat.
  Dan is het afgelopen met het kweken van eigen zaad voor je eigen groente en fruit.
  Dan komt er een verbod op het kweken van eigen zaad en verbouwen ( Codex Allimentaris)
  Dan kun je alleen nog steriel zaad kopen bij Monsanto, Bayer en Synergie, ieder jaar opnieuw.

  Naar mijn mening moet deze aanklacht worden uitgebreidt naar GENOCIDE op de eigen bevolking.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Dirk! Dat het EU project in haar opzet en uitwerking niet alleen maar werd/wordt aangestuurd door vertegenwoordigers uit de politieke kringen in Europa staat voor mij vast.
   Overal waar in de EU stemmen van verontruste burgers zich kritisch over de EU laten horen , komen er ogenblikkelijk felle tegenreacties uit de kringen van het bedrijfsleven, de multinational en de internationale bankenwereld en van lobbyisten, waarbij het lang niet altijd vaststaat ten dienste van wie of wat zij hun pro EU boodschap verspreiden.

   Het optreden van de heer Wientjes is een mooi voorbeeld van de opvattingen van de grote bedrijven..
   Dit maakt duidelijk genoeg dat de grote ondernemingen zeer zijn verweven met de belangen van de EU.
   De Bilderberg groep bestaat uit vertegenwoordigers uit de industriële , financiële en zeker ook uit de levensbeschouwelijke wereld, aangevuld met sleutelfiguren uit de (inter) nationale politiek, de wetenschap, vertegenwoordigers van diverse gezagsapparaten, vorstenhuizen EN de krantenwereld.
   Dat laatste is niet onbelangrijk, want het is heel merkwaardig dat over de hele linie in de EU de drang tot onpartijdige nieuwsgaring volledig is weggedrukt en vervangen door een verspreiding van ideeën die overeenstemt met een vooraf vast gestelde politiek correcte koers!

   Wat de greep op het hele EU gebeuren moeilijk maakt is het gegeven dat alles wordt uitgevoerd in een samenspel met wereldwijde netwerken, waarmee men door middel van voortdurend overleg, steeds voeling houdt.

   Dit alles overziende vind ik een bevrijding van het EU juk de enige mogelijkheid om los te komen van een wirwar van activiteiten, die echt niet goed voor ons land en haar bevolking uitpakken.

   Verder blijft mij altijd bij hoe onze vorige vorstin, in haar laatste televisie toespraak tot het Nederlandse volk , de mensen opriep om veel vertrouwen in de EU te hebben….
   Deze hoogwaardigheidsbekleder onderhoudt goede contacten met de Bilderberg groep en dat maakt haar misplaatst advies des te bedenkelijker.
   Voor mij deed zij er vanaf dat moment absoluut niet meer toe. Ik wendde mij af van deze monarchie.
   Dank voor je verdere informatie.Ik ga mij erin verdiepen.

   Like

  • Daiyu-ninja zegt:

   Dirk van der Haar zegt:
   18 mei 2014 om 21:19

   Ik heb ze ‘chemtrails’ al een paar keer bij ons in de lucht gezien.
   Ben er niet blij mee.

   Wachteres & Henk V,
   hier is geen spelt tussen te krijgen.
   Alle landverraders, culturele moordenaars en rovers moeten voor het tribunaal gesleept worden.

   Like

 7. Guus D zegt:

  …En dat U het volk zit voor te liegen blijkt ook uit de uitlatingen van de Heer Teulings.
  En ook uit Uw mededelingen dat het weer goed gaat met de economie, terwijl geen mens weet hoe we ooit de Nederlandse schuld zouden kunnen afbetalen. Het gaat dan om 450 miljard Euro + wat nog gaat komen via het ESM, en zulke posten.

  Like

 8. bobzelf zegt:

  Deze schitterende uiteenzetting ligt nu bij alle politieke partijen op de mat !

  gr. bob

  Like

  • Wachteres zegt:

   Hartelijk dank, bob. Nu maar hopen dat ze het lezen.

   Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   Gràndioos bobzelf! Hopelijk komt het ter sprake bij het Vragenuurtje morgen dan zal het wel DOODSTIL worden bij de land- en volksverraders, ik heb iig het ook doorgestuurd mèt deze suggestie erbij; “Geert?
   Misschien heel goed te gebruiken nog om aan de stompzinnigen die zich regering noemen, te overhandigen, morgen of zo tijdens het Vragenuurtje nog even?”

   Like

   • bobzelf zegt:

    dank, en goed bezig, , don’t give up , don’t give up !
    eerst waren we met weinigen , maar de OMMEKEER is daar !!!
    we blijven stoken ,
    ZIE ALLE REACTIES IN ALLE NIEUWSBLADEN !!
    gr.bob

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Bobzelf, 11.24u: Tjé, Bob, dat is wel een goeie!
    Hèt antwoord op elke zuurpruim, die hier af en toe komt zeiken, dat we eigenlijk niets aanpakken en maar blijven griepen achter de computer en wat we eigenlijk verder dóen.
    Wel, dit is wat we doen: STOKEN!

    Like

   • BertG. zegt:

    Theresa, ik zou het geen stoken willen noemen. Dat klinkt zo negatief.
    Mensen ergens op attenderen, wakker schudden, door elkaar rammelen.
    Er niet langer omheen draaien en opkomen voor alle Nederlanders.
    Iets wat je niet kan zeggen van mensen die enkel met zichzelf bezig zijn.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Zo is het Bert!

    Like

  • Willie zegt:

   @Theresa , ik ben 1 van die ”zuurpruimen” en ik blijf bij mn idee : we lullen hier tot we een ons wegen ,terwijl die dikkoppen gewoon hun posities nog versterken
   Die lachen ons gewoon uit :zo van : laat ze hier maar lullen , dan doen ze niks ernstiger (voor hen dan ) Daar al eens over gedacht ???
   Trouwens , als verkiezingen iets zouden uithalen dan waren die al lang afgeschaft !! Period!
   Btw : lees dit eens , dan weet je wat er ons te wachten staat wanneer we niks meer durven dan l*llen http://tref.eu/nl/lissabon-verdrag/1874-lissabon-iii.html

   Like

 9. louis-portugal zegt:

  Wachteres en Henk ik hoop dat jullie er veel succes mee hebben.

  Like

 10. reageerbuis zegt:

  Vergeet ook de heer Knot niet die laatst in Buitenhof zei als president van De Nederlandse Bank de EU-belangen te dienen… Alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is.
  Heel goed stuk!!!

  Like

 11. M.A.L. Sion zegt:

  Een prachtige brief. Dit is in grote lijnen de politiek van de PVV.
  Geert Wilders heeft dat herhaaldelijk in de Tweede Kamer uitgedragen.
  Hij is er ook herhaaldelijk voor weggehoond met name door het ‘MIEZERIGE’ mannetje van D66, Pechtold, landverrader nr. 1.
  De lezers van deze site – en van een flink aantal andere sites met gelijk gedachtegoed – onderschrijven, neem ik zonder meer aan, deze open brief.
  Er is veel moeite gedaan om deze gedachten zo breed mogelijk te verspreiden.
  Op 22 mei kunnen we een signaal afgeven door massaal op de PVV te gaan stemmen. Vanuit het buitenland heb ik dat inmiddels al gedaan.
  Als op 22 mei de PVV, zoals verwacht, de grootste partij van NL wordt, mogen we er van uitgaan dat bij een groot deel van de NL bevolking de wens leeft om de huidige regering te dwingen af te treden. Mochten ze dat, na kennisname van de verkiezingsuitslag niet uit zichzelf doen, dan kunnen we ons gerechtigd achten om de REVOLUTIE uit te roepen en met alle ten dienste staande middelen de huidige regering te verjagen.
  Ik roep allen die dit lezen op na 22 mei in deze geest te handelen.
  Leve de PVV, Leve NEDERLAND, Weg met de Europese Unie. De macht aan het volk.

  Like

 12. Peter,Roelof de Boer zegt:

  Ik HOOP echt dat dit enig effect op de stemkeuze van de nederlandse kiezer zal hebben want tot nu toe hebben wij alles maar voor zoete koek geslikt.Het wordt echt tijd dat de tijd van 1795 in Frankrijk weer herleeft en het zogenaamde establissement aan de lijve ondervind dat hun misdaden miet ongestraft kunnen blijven.Weg met de EU en de EURO.We willen onze eigen koers weer varen.

  Like

 13. Tempelier. zegt:

  Mooi , mooi, nu nog een kopie naar die slijmbal van een Balkenende, hij is degene die ons verkocht heeft !!!

  Like

 14. Yvonne van Cleef zegt:

  Misschien kunt u ook iets van deze strekking sturen naar alle omroepen!Want zolang die allemaal in de zak van links zitten,blijft het huilen met de pet op!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat zou je zo denken, Yvonne, maar Ik heb ooit een lang gesprek gevoerd met de leiding (en presentatoren) van de NOS in het gebouw van die omroep in Hilversum.
   Het zijn echt vriendelijk mensen,maar wanneer je met hen praat dan merk je, dat hun gedachten heel politiek correct zijn ingekaderd.
   Daarbij valt op dat zij beslist denken heel verantwoord en objectief met het nieuws om te springen.
   Theoretisch laat hun gedachtenwereld zich alleen maar corrigeren wanneer je hun zaken voor houdt waar ze kennelijk niets van af weten., maar het blijkt dat ook dan dat zij zich nauwelijks in iets laten corrigeren.
   Zij brachten destijds onder andere de vraag naar voren of het zinvol was om bij bepaalde gebeurtenissen waarbij islamitische jongeren waren betrokken, de achtergrond van de knapen te vermelden.
   Daarop heb ik, gesteund door andere aanwezige PVV sympathisanten, geantwoord dat het zeker nuttig was om die achtergrond wel in de verslaggeving te betrekken, zeker wanneer er sprake was van een structureel probleem.
   Wanneer officieel was vastgesteld dat er in een bepaalde hoek telkens problemen ontstonden, konden hulpverlenende of justitionele diensten die immers gericht aanpakken!
   De NOS had hier geen enkel weerwoord op, maar men is wel blijven volharden in het verzwijgen van noodzakelijke informatie.. Dat principe past men ook toe wanneer het om de EU politiek gaat. Dat zegt heel veel, natuurlijk!

   Like

 15. Henk.V zegt:

  Deze open brief werd door ons, die regelmatig worden geïnspireerd en geïnformeerd door de vele goede bijdragen die regelmatig op deze geweldige site van E.J. verschijnen, op schrift gesteld . Wij besloten dat het tijd werd voor nog één laatste poging om- voor de cruciale, komende verkiezingen- het Nederlandse volk wakker te schudden.
  Daarbij wilden we ook nog maar eens proberen om de totaal falende politiek correcte elite in Den Haag eens een spiegel voor te houden. Of zoietsnog veel uithaalt valt nog te bezien.

  Het is in elk geval een treurigstemmed spiegelbeeld waarin je onvoorstelbare incompetentie kunt herkennen,maar evenzeer een overduidelijke minachting voor en geringschatting van alles waar ons eigen land voor staat . Er wordt ons land door ”Den Haag” steeds een beeld van weerloosheid, onbewaamheid, volledige afhankelijkheid van de EU voorgehouden!
  Aan ONS, nota bene,die al EEUWENLANG (!) ons in ONAFHANKELIJKHEID ,als een van de oudste zelfstandige staten van Europa OP EIGEN KRACHT en BEKWAAMHEID zeer hebben bewezen op allerlei terreinen. Wij behoren tot de best georganiseerde en meest ondernemende vrije landen ter wereld
  De treurige Haagse karakterloosheid en kwade wil heeft zich steeds verder ontwikkeld tot vaste, zich herhalende politieke gedragspatronen, die je kunt omschrijven als ernstige vormen van opzettelijk landverraad, omdat ze tot gevolg hebben dat wij -tegen onze zin- uitgeleverd worden aan een dictatoriale macht.

  Dit verraad kunnen wij niet meer dulden.

  Like

 16. Beste Wachteres en ‘heer’ Henk!
  Te lang niets meer gehoord, sinds onze prof. de geest heeft gegeven ben ik zoekende. Gelukkig gevonden. Een rake reactie (ik had natuurlijk ook niet anders van jullie verwacht!) kan me er helemaal in vinden. Wordt tijd dat ‘onze’vertegenwoordigers zich ook maar eens zo gaan gedragen!
  groet,
  Rob B (Sjipke)

  Like

 17. Jade zegt:

  Hulde Wachteres & Henk V.,wat een goed initiatief.
  Wel lijkt mij een aanklacht en proces pas mogelijk
  zodra het 4e rijk gevallen is, en wij weer baas zijn in
  eigen land met hermetisch gesloten grenzen.

  Like

 18. Harry zegt:

  Landverraders , oftewel neo NSB-ers zijn het , de meerderheid van de “heren” en “dames” politici .
  Niet alleen de EU , maar ook die dwaze islamitische religie , nemen de boel over .
  Waarom kunnen die twee zo goed samen door de bocht ?
  Nou , een wederzijds gebrek aan democratisch besef schept kennelijk ook een band .
  De politici laten ons land volstromen met idioten met een ontembare bloeddorstige instelling , hetgeen op termijn tot een burgeroorlog gaat leiden .
  Kunnen ze die bui nou niet zien hangen ? Is dat de opzet ?
  Zien ze niet waar die achterlijke ideologie toe leidt ?
  Wereldwijd wordt er gemoord , verminkt , afgeperst , beroofd , etc. etc . , denken ze dat dat bij onze grens ophoudt ?
  Syrië komt steeds dichter bij en wij hebben geeneens meer een leger .
  Waar hebben we dat aan verdiend , zoveel valsheid , onnozelheid kan het toch niet meer zijn na duizenden waarschuwingen ?

  Al vele jaren hebben ze er alles aan gedaan om de bevolking murw te maken .
  Allemaal met voorbedachte rade .
  Wat is de opzet om die rottige islam hier zo groot te laten worden ?
  Zijn die lui in Den Haag doof en blind en stom tegelijk ?
  Waarom zouden we ons dat moeten laten welgevallen ?
  Het lijkt wel of de PVV nog de enige partij is die niet het spoor bijster is geraakt .

  De steekwoorden voor de toekomst zullen zijn : verraders , vergelding , bijltjesdag , touw , hoge bomen , knopen , hangen , oplossing , herstel .

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Prima ‘overdenking’ van een en ander, Harry. Een zinnig mens dat de toestand hier beziet blijft in verbijstering achter.
   Wat betreft je steekwoorden op de laatste twee na, er bestaan -zoals ik regelmatig zie- al veel lijsten met kandidaten (veilig gesteld in verband met de voorgenomen aanslagen op het vrije internet) Maar dat zul je wel weten.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Grijpen wij hierbij terug op de 4 elementen die wij wellustig zullen kunnen hanteren!
   Zoals daar zijn: Aarde!” We kunnen ze levend begraven.
   Dan wel in een ruime kist met bijbehorende zaklantaren en een GSM met bijna uitgeputte batterij. Dan hebben we het element: “Lucht!” we kunnen ze natuurlijk uit een vliegtuig gooien maar dat is heel dom want dat gaat veel te snel. En daarvoor moet je bij de familie van onze Maxima zijn. Nee, gewoon ’n beetje dom!
   “Vuur’. Kijk daar zit wat in.Trefwoorden zijn: Strijkijzer, brandijzer, roosteren. Wel kwaliteitshoutskool uit eigen bossen gebruiken.
   “Water”. Nu denken we automatisch aan “Water-Boarding”, maar dan wel met een trechter. Gewoon op zijn middeleeuws dus.
   Hoofdzaak hierbij is dat het heel lang moet duren. Daar gaat het om.

   Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  Wachteres& Henk, ook ik sta 100% achter deze brief! Wat onze verraders van politici betreft, met name Balkenende, de Jager,Rutte voorop, zij hebben overtreden artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht, dat handelt over Land-en Hoogverraad!

  Like

 20. zrast zegt:

  Volgens Geert Wilders, dat zei hij gisteren bij WNL is tweederde van de PVV achterban niet van plan te gaan stemmen! Onbegrijpelijk, juist nu moet en kun je het verschil maken…stemmen dus!

  Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   Niet Geert zei dat maar de interviewers stelden dat en Geert antwoordde daarop dat hij daarom o.a. ook ‘hier’ was om iedereen op te roepen op de PVV te gaan stemmen. Zo heb ik het tenminste gehoord.

   Like

 21. Lis zegt:

  Wat een goed stuk hebt u beiden geschreven, Wachteres en Henk. En ook dank aan Bob voor het doorsturen hiervan aan de politiek. Ondanks alle negatieve berichtgeving krijg ik wel de indruk dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan en dat ze zien wat er werkelijk gaande is in de wereld. Er ligt een tijdbom te tikken. Zullen we het nog meemaken dat de verantwoordelijken wegens landverraad worden aangeklaagd en veroordeeld?

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Lis! Wanneer er een overweldigend NEE tegen deze EU wordt uitgebracht zijn we pas echt tevreden.
   De verantwoordelijken voor het gerecht. Wat een mooi vooruitzicht ! Zo’n proces zou zeker moeten plaatsvinden, maar wij hebben met door de wol geverfde lieden te doen, die veel vrienden hebben en niet alleen in Europa.
   Ik vrees dat ze zeker zullen proberen hun straf te ontgaan, wanneer het volk niet massaal in beweging komt.
   .

   Like

 22. dutchess43 zegt:

  Wachteres en Henk V.
  En gewèldige brief, had u meer tijd gehad, had u voor deze brief handtekeningen kunnen verzamelen of er een petitie van kunnen maken.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat was een prima idee geweest 😦 ,Duchess43, maar wij schreven in een opwelling, gedreven door het besef van grote urgentie.

   Like

 23. Dit is op Kiezen Voor Vrijheid herblogden reageerde:
  Het VERRAAD van de Nederlandse regering ten aanzien van de E.U.
  Prachtig verwoord in deze aanklacht.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Hartelijk dank @ kiezenvoorvrijheid, dat jullie het artikel herblogd hebben

   Het zal daardoor door nog meer mensen gelezen worden.

   Alle andere reaguurders ook dank voor jullie positieve bijdrage. De site van E.J.Bron had niet zolang bestaan zonder jullie.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Dank u!

   Like

 24. BertG. zegt:

  Ik mis de koning in dit verhaal die toch duidelijk en verstaanbaar een eed heeft afgelegd om de belangen van “zijn volk” te verdedigen en op te komen voor “zijn grond gebied” NL.
  Deze familie heeft meegewerkt aan de verkwanseling van NL door dit toe te staan.
  Markje is ook maar personeel van hem en niet meer.

  Like

  • BertG. zegt:

   En maar dan het werk voortzetten van ze voorganger, bakellende, doet ie niet.
   Bij de bildenbergers moet je wezen, niet bij de ploegbaasjes. Dit zijn alleen de uitvoerders van deze plannetjes.
   Of je moet toch wel zo’n een kinderlijk naïef geloof hebben in de perfecte werking van deze democratie.
   En ja, dit is een heel andere mening dan alle vorige. Ik juich niet zo gauw mee met iedereen als je ongeveer door heb hoe NL geregeld en bestuurd wordt.
   En vooral, door wie. En in dat geval staat markje nog vrij laag op de lijst.
   Een woordvoerder is het, meer niet. Niets van alle ideeën zijn van hem afkomstig.

   Like

   • Wachteres zegt:

    @BertG dat is de reden waarom de royals bij mij allang hebben afgedaan.

    Voor mij maakt Willem-Alexander geen deel uit van de regering. En natuurlijk geldt ook voor hem dat hij o.a. zijn belofte om ‘de grenzen te beschermen’ heeft verbroken.

    Onze regering heeft misschien niet meer veel invloed, maar als ze wilden, konden ze wel tegen de eisen van de EU ingaan.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Daar heb je gelijk in, Bert.Achteraf hadden wij die ook in onze brief een passende plaats kunnen geven, maar sinds wij ons meer dan eens zwaar ergerden aan het politiek beladen gedrag van zijn moeder hebben wie de Oranjes eigenlijk helemaal uit ons actieve geheugen gewist.

   Like

 25. lucky bee zegt:

  Ik ben benieuwd wat wij de 22 Mei gaan stemmen?

  Like

 26. lucky bee zegt:

  De antwoord hier van zien wij in de 22 mei , wat wij gekozen hebben.

  Like

 27. alidas1 zegt:

  Goed geschreven en nu maar hopen dat het helpt.
  Ik denk toch dat echte PVVers gaan stemmen ze weten wat er op het spel staat .

  Like

 28. Scarlatti Bombatti zegt:

  Gewèldig Wachteres en Henk V!
  Ik heb gelijk het op mijn FB gezet, ga het nu rondtwitteren en heb als éérste daad het aan Geert Wilders, Martin Bosma maar ook al aan vele anderen door gestuurd!
  “Geert?
  Misschien heel goed te gebruiken nog om aan de stompzinnigen die zich regering noemen, te overhandigen, morgen of zo tijdens het Vragenuurtje nog even?”

  Like

 29. Makropoelos zegt:

  Waar ligt de basis van dit verraad wat zo prachtig door Wachteres en Henk V. neergeschreven is.

  Het zal zo`n 45 jaar geleden zijn dat ik in een intuitieve opwelling tegen een vriend van mij zei: We hebben drie ‘KANKERGEZWELLEN’ in onze samenleving en dat zijn de ‘Banken’, de ‘Multinationals’ en de institutiens van de ‘Religies’.

  De meest rotte plek in het Bankwezen zijn de Rothschilds, die zijn vanaf het moment dat Mayer Amschel Rothschild geboren in 1744 het geld leen en pandjeshuis van zijn vader overnam en in zijn kop zette om de Wereld te beheersen. “Give me the control of nations money, and I care not who makes the laws”. heeft dit geresulteerd in het waanidee van de Bilderbergers, onder aanvoering van de Rothschilds, om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen. De wetten van Brussel maakt ze geen moer uit, als zij het geld maar kunnen controleren en daarmee de macht hebben om nog meer macht te creeren.
  Bij de multinationals moet je alleen maar denken aan die zaad en pootgoed verziekende Firma met de naam Monsanto en dan weet je genoeg. Om maar te zwijgen van Shell waar onze hoorgewaardeerde Koninklijke Familie met een vermogen van 53 miljard deel aan neemt. Tevens zitten zij achter gesloten deuren bij de ‘Bilderberg Group’ aan tafel.
  En de drie mainstream religies daar is meer dan genoeg van bekend om te begrijpen dat het daar alleen maar naar macht stinkt.

  Kortom, de drie “KANKERGEZWELLEN” VERZIEKEN MEER EN MEER DE SAMENLEVING!!

  Like

 30. Jammer dat er niks over de vele moslims in de brief staat die ons land komen ‘verrijken’.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dat aspect hebben wij hier vele malen in reacties, vertalingen, maar ook in mails aan de Tweede Kamer verwerkt, Jack.
   De gedachtenlijn die wij hier het publikek voor houden is in het licht van de komende verkiezingenis actueler en meer aansprekend. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk mensen door worden aangesproken en op de enige juiste partij gaan stemmen:-)

   Like

 31. Bob Fleumer zegt:

  Dat gedoe met die chemtrails vind ik heel raar, ademen die mensen die daar verantwoordelijk zouden zijn andere lucht in?

  Like

 32. Fred zegt:

  Prima brief.
  Als reactie daarop drie woorden; tribunaal, veroordeling, strop. (vuurpeloton mag ook)

  Like

 33. Hester K zegt:

  Mijns inziens een gebrek aan nuance en inzicht. Uw brief staat vol met onjuiste ‘feiten’ die een verkeerd beeld van de werkelijkheid geven. Nederland sluit bijvoorbeeld geen overeenkomsten met de EU, maar neemt deel aan besluitvorming ín de EU. Bovendien is de structuur van de EU erop gericht dat kleine landjes naar verhouding in een gunstiger onderhandelingspositie staan dan grote landen. Dit doet mij inzien dat u niet goed geïnformeerd bent. Desalniettemin maakt u harde claims die grote gevolgen voor ons land kunnen hebben. U pretendeert dat samenwerken in EU verband níet in het Nederlands belang is. Dit is echter onzinnig en onjuist. Iets dergelijks werd in Engeland beweerd – daar is onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de EU – een serieus onderzoek. Uit dit onderzoek kwam dat Engeland wel degelijk wel vaart bij het bestaan van de EU en dat uittreding ervoor zou zorgen dat de bevolking beter af is. Het is aannemelijk dat bij een dergelijk onderzoek voor Nederland, vergelijkbare resultaten naar voren zouden komen.
  Bijna niemand kan zich de Europese landen nog voorstellen zonder open grenzen, waardoor vakantie en handel wel erg gemakkelijk is. Een reisje naar Spanje zou anders zeker twee keer zo lang duren, dankzij alle grenscontroles. Bij het invoeren van de euro zijn fouten gemaakt, maar het is onduidelijk hoe de economie zich ontwikkeld zou hebben als hij niet ingevoerd zou zijn. Het beleid van banken en multinationals was al verrot en zou even verrot zijn geweest en evenveel ellende hebben opgeleverd als nu met de euro. Ook het feit dat Nederland autonoom was in het gulden tijdperk is nonsens. De gulden is immers altijd gekoppeld geweest aan de Duitse mark, omdat Duitsland voor ons nog steeds het grootste exportland is. Juist een klein landje als Nederland kan het zich niet veroorloven om alleen in de wereld te opereren, vooral omdat we zo verschrikkelijk afhankelijk zijn van de handel. En iedereen vergeet dat wij, ondanks alles, nog steeds een van de meest welvarende landen ter wereld zijn.

  Europese samenwerking is dus wel degelijk in het belang van Nederland.

  Maar laat de nuance aan mijn kant niet ontbreken. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt bij de invoering van de euro, bij de uitbreiding van de EU en ook de predominante focus op de economische belangen in de EU is een te eenzijdige insteek op politiek gebied. Dit is echter geen reden om de EU als geheel af te schrijven en om onze parlementariërs als verraders te bestempelen. Natuurlijk moeten er hervormingen komen, maar die moeten in goed overleg ontwikkeld worden en die komen niet voort uit redeloos geschreeuw en het maken van valse claims. Men moet bedenken dat er in de politiek altijd fouten gemaakt worden. De hele bankencrisis bijvoorbeeld is geheel buiten de EU om ontstaan, mede als gevolg van een gebrek aan nationale controle en het is de EU die nu in dat gat springt. En ook het spreken over ‘enorme bedragen’ die de kant van de EU en de kant van Zuid-Europa opgaan is een eenzijdige voorstelling van zaken. Minder dan 1% van het nationaal product gaat naar de EU begroting, waarvan 90% weer terugvloeit in de lidstaten via subsidies en de bedragen die naar Zuid-Europa zijn gegaan zijn leningen, waarover netjes rente wordt afgedragen en tot nu toe hebben ze al hun verplichtingen vervuld. Anders gezegd: de EU is verre van perfect, maar er is geen enkele zekerheid dat we zonder de EU beter af zouden zijn.

  Welke keus hebben we dan?
  Mijns inziens is het niet de vraag óf we door moeten gaan met de EU, maar hoe. Veel mensen roepen dat ze minder bevoegdhedenoverdracht willen. Dat lijkt redelijk, maar hebben we dan echt zoveel vertrouwen in de nationale overheid? Het lijkt wel of alle kritiek en wantrouwen die voorheen over de nationale overheid heen werd gegoten zich nu op de EU richt – en dan indirect natuurlijk toch weer op de nationale overheid, omdat die daarvoor verantwoordelijk is.
  Ik ben het ermee eens dat sommige bevoegdheden op nationaal niveau moeten blijven – belastingheffing bijvoorbeeld. Tegelijkertijd is het goed als de EU in bepaalde rechtsgebieden minimum normen stelt om de burgers te beschermen en om verkeer tussen de landen te vergemakkelijken. Bankentoezicht is daar een voorbeeld van, net als de uniformering van producteisen. Zo zorgt de EU er bijvoorbeeld voor dat voedingsproducten alleen maar mogen vermelden dat ze gezond zijn als ze dat ook echt zijn. Dat klinkt voor de hand liggend, maar als je dat niet op EU niveau regelt en je bent bijvoorbeeld in Bulgarije, dan zul je daar misschien wel eens vraagtekens bij zetten. Een ander voorbeeld is de visserij. Het blijkt uit onderzoek dat wereldwijd de vispopulatie is afgenomen door overbevissing en dat het voeren van een ecologisch beleid de populatie weer op peil kan brengen, zodat wij allemaal meer vis hebben. De EU voert al zo een beleid en heeft daarmee een voorbeeldfunctie, waarvan men zich af kan vragen of het zonder de EU samenwerking ook allemaal zo goed geregeld kan zijn. Een laatste voorbeeld is het asielbeleid. Al jaren ontstaat er met enige regelmaat ophef over het gebrek aan menselijkheid in het nationale asielbeleid. Desalniettemin volhardt de regering in de strenge eisen en vooral de onredelijke uitvoering ervan. Europa zet hier grenzen op en geeft een signaal af, zoals het Hof van Justitie onlangs gedaan heeft door te verklaren dat het uitzetten van een asielzoeker naar Nederland inhumaan is. Vertrouwen we onze eigen overheid echt zoveel meer dan de EU?

  Een zorg die ik wel heb is de economische focus van de EU. Ik denk dat er meer aandacht zou moeten komen voor mensen- en burgerrechten in de EU. Temeer omdat wij inmiddels allemaal Europees burger zijn en dat zou mijns inziens meer inhoud moeten krijgen. De vraag is alleen hoe doen we dat. Doen we dat door heel hard tegen de EU te schreeuwen dat ze moeten ophouden met zich te bemoeien met onze zaken (wat overigens erg lastig is, want de EU dat zijn we ook zelf en liever bemoeien ze zich wel met onze zaken, zodat ze daar ook rekening mee houden in de besluitvorming, maar goed). Of doen we dat door als volk te zeggen dat als de EU zich voortzet, dat we dan een menselijker kant willen zien die minder de focus legt op grote economische spelers, maar meer oog heeft voor mensen. Verbetering en vooruitgang verkrijg je door het voeren van een dialoog, het betrekken van mensen en door jezelf te betrekken – niet door het schreeuwen van loze claims en het nastreven van onrealistische idealen.

  Like

  • Hester K zegt:

   En de koning grijpt niet in omdat hij daar niet bevoegd toe is. Vandaar: ceremonieel koningschap. Hij zou het vast mooi vinden als de regering bij hem in dienst zou zijn, maar dat is niet zo….

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Hester K: 10.34. uur. Ga uw sprookjes maar vertellen in de Efteling! Wie heeft U betaald? Wientjes, Bilderberg, of het Oranjehuis? Ik sta achter de brief, en niet achter uw reactie!

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Hester K: 10.35. uur. O ja nog wat dwaallicht dat U bent. Als het zo goed zou gaan met de EU, waarom hebben wij dan meer dan 700.000 werklozen, waarom moet lachebek Rutte dan constant met van ONS gestolen miljarden naar Brussel, om Zuid-Europa te redden, waarom wordt dan ons sociale zekerheidsstelsel naar de donder geholpen? Geeft U daar maar eens antwoord op, maar dat kunt U niet. De EUSSR is een communistisch GEDROCHT, niet meer, en niet minder. O ja, stemt U maar op VERRADERS van de PvdA,VVD,D66,CDA, Trol!

    Like

   • Hester K zegt:

    Ik ben verheugd om te zien dat mijn opinie zo goed bij jullie aankomt. Ik dank Henk V en Wachteres dat zij de moeite hebben genomen om een uitgebreide en redelijk genuanceerde reactie te geven op mijn verhaal. We zijn het dan weliswaar niet eens, maar we kunnen in ieder geval op een rustige toon met elkaar debatteren. De reacties van Tom Hendrix en bobzelf vind ik daarentegen een beetje onsmakelijk. Ieder zn hobby, maar om mij uit te schelden voor trol en mijn eventuele kinderen te vervloeken louter vanwege mijn mening vind ik toch enigszins buiten proporties. Dat gezegd hebbende wil ik een en ander opklaren. Ik werk niet voor de EU en evenmin denk ik dat uit de EU alleen maar goeds voorkomt. Ik ben wel degelijk ook kritisch, echter ik prefereer een kritisch constructivisme boven een generaliserend destructivisme dat alles wat ooit uit Europa is gekomen wegzet als verwerpelijk. Dat ik een andere mening ben toegedaan is u inmiddels duidelijk. Ik wil u echter graag uitdagen. Als de EU zo slecht functioneert. Wat is dan het alternatief dat wel goed is? En kunt u dit ook met bewijzen onderbouwen? Voor een antwoord op deze vraag ben ik u alvast erkentelijk.

    Like

   • bobzelf zegt:

    WHAHAHAHAHAHA, dat is een hele goeie !

    Dit staat in alle verkoop CURSUS boeken , ook die van 50 jaar geleden !
    U speelt lekker op de geweldige EU / REGERINGSLEIDERS manier de vraag terug !!
    EN GEEFT GEWOON GEEN ANTWOORD !!!

    BESTE DAME , DEZE TRUC IS ZO OUD ALS DE WEG NAAR KRALINGEN !!

    in de boeken moet u U de vraag stellen :TEN OPZICHTE VAN WAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    WERD AL TOEGEPAST IN 1967 !!!!!

    Nou beste TROLL , EN TEVENS LANDVERAADSTER ,

    U EN UW SMERIGE KAKKERLAKKEN IN DAT GEWELDIGE BRUSSEL ,
    ZIJN AAN DE BEURT OM HET UIT TE LEGGEN ,
    JULLIE hebben 10/12 / 14 jaar de tijd gehad om het aan ons uit te leggen !

    NIETS ,
    MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS
    VAN DE AFSPRAKEN , BELOFTES , NIET 1
    IK HERHAAL NIET 1 , IS ER WAARGEMAAKT !!
    MILJARDEN HEFT U IN BODEMLOZE PUTTEN GEPLEURD ,EN DAAR WILLEN JULLIE GEWOON MEE DOOR GAAN !

    U WEIGERT TE LUISTEREN NAAR 500.MILJOEN EUROPESE BURGERS , JULLIE HEBBEN ER GEWOON SCHIJT AAN , AAN HET 4 DAN WEL 5 JAARLIJKSE ”STEMVEE “””

    NOG NOOIT, IK HERHAAL NOG NOOIT KREEG UW GEWELDIGE EU EEN GETEKEND ACCOORD DOOR EEN ACCOUNTANTBUREAU IN 19 JAAR. !!!!!!!!!!!!!

    MILJARDEN GEWOON VERDWENEN !!

    EN NU MOETEN WIJ PRO =EU PRO EUROPA STEMMEN, OM DAT GRAAIEN , DAT STELEN DAT ZAKKENVULLEN NOG 5 JAAR AAN TE ZIEN ???

    U LUISTERT DUS NERGENS NAAR, OOK NIET NAAR DE DOOR U GELEZEN BRIEF
    MAAR GAAT GEWOON OP DEZELFDE WEG DOOR !

    DUS DAT GELUL , DAT U TOCH OOK WEL WAT MISPUNTJES ZIET IN BRUSSEL etc

    beste troll , VANAF DAG 1 , IS DIT HELE ZOOITJE 1 GROOT , SUPERGROOT FIASCO GEWEEST !
    DUS GAAT HEEN EN GA PVV STEMMEN , EN KOM DAN NOG EEN KEER TERUG , ALS U HET WEL ZELF EVEN UIT KOMT LEGGEN , EN ONS ALLEN !!!!!! MINUS DIE DROPLUL VAN PENNINGS !!!!!!!!!!!!!!!! TE OVERTUIGEN !!!

    KOM EN OVERTUIG ONS, DAAR ZITTEN WE AL 12/14/ 16 JAAR OP TE WACHTEN ,

    DE BURGERS VAN NEDERLAND DIE AL DIE JAREN DOOR U EN DE KLOOTVIOLEN IN DE MALING EN DE ZEIK ZIJN GENOMEN !

    EN VOLKOMEN MOEDWILLIG !!!!!!!!!!!!!!!!

    GAAT U DIEP , HEEL DIEP SCHAMEN

    GEGROET BOB

    Like

  • bobzelf zegt:

   Beste Hester K

   ZO EFFE NIET NAGEDACHT , WANT BRUSSEL ZEI :

   GA JIJ MAAR VANDAAG NOG EFFE WAT STEMMEN WINNEN !!!

   EN NOG WAT HERSENBESCHADIGINGSGEDACHTEN OP DIE GESCHIFTE

   WEBSITE VAN HR. BRON UITBRAKEN !!

   JE WEET MAAR NOOIT TOCH ????

   NOU U HEEFT MIJ , HELEMAAL OVERTUIGD !!!

   HEBBEN ZE ER EEN NIEUWE EU CHIP IN GEZET VAN DE WEEK ???

   onder welke steen komt U vandaan ??

   heeft u hersenloos 12 jaar ingevroren in Siberie geleefd ??

   U bent een volledig gestoorde EU troll !!

   dus u zit op de verkeerde site !!

   De mensen hier OP DEZE SITE hebben nog op school geleerd “”ZELF TE DENKEN “”

   DUS GAAT HEEN EN GA OP DE LANDVERRADERS STEMMEN !!

   u begrijpt van het hele leven helemaal niks !!!!

   U BENT EEN GEHERSENSPOELDE TROLL !!!!

   IK HOOP ECHT DAT U KINDEREN HEEFT EN ZE LATER UIT KUNT LEGGEN

   HOE MAMMA VROEGER ZO IN DE WAR IS GEWEEST EN NAAR DE NEELIE

   SMIT KROES FIGUREN HEEFT GELUISTERD EN NOOIT ZELF HEEFT GEDACHT !!

   GAAT U DIEP DAN WEL HEEL DIEP SCHAMEN !!

   IK HEB ECHT MEDELIJDEN MET U !!!

   HET GAAT U GOED DE REST VAN UW LEVEN ( NOT !!!!!!!!!!! )

   OPZOUTEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   gr. bob

   Like

   • BertG. zegt:

    Inderdaad, een ingehuurde en betaalde eu trol.
    Ik gun je familie alle ellende die je zelf over ze afroept. Jij hebt het verdient met zo’n mening.

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @bobzelf: 11.30. uur. Inderdaad, deze mevrouw K geeft geen enkel antwoord op onze terechte kritiek tegen de EU. En ja mevrouw K, er is en was een alternatief, en wel de EEG. Deze handel gemeenschap had vanaf 1957 vrij goed gefunctioneerd. En dat hele EU circus is en was, een nazi opzet, voortzetting van het Derde Rijk van Adolf Hitler! Het is gewoon in 1992 door de strot geduwd, door Mitterand en Kohl! En in de jaren ’90 van de vorige eeuw, hadden veel economen grote twijfels geuit, over de instelling van de EU en de EURO.

    Like

 34. Ron Uitterlinden (ome Ron). Geldrop. zegt:

  Wel hoop dat dit massaal nog gedeeld en gelezen wordt vandaag!!

  Like

 35. Wachteres zegt:

  @ Hester K

  U bent zonder enige twijfel geïnfecteerd met het politiek-correcte EU-denken. Bent u op de een of andere manier werkzaam in de EU of in een EU-afhankelijke afdeling? Vervelend voor u, maar vooral voor ons, dat u ervan uitgaat dat uw manier van denken de enige juiste is. Dat is namelijk precies waar de EU ook last van heeft en dat is meteen de belangrijkste reden waarom ik mij, en veel anderen met mij, NOOIT aan die DICTATUUR zal onderwerpen.

  Wat dat betreft wil ik me zeer duidelijk uitspreken, voordat ik inga op enkele van uw opmerkingen:

  Wij, het volk, hebben niet voor deze manier van samenwerken gekozen. Vanaf het begin zijn wij door de oprichters van de EU, zoals die nu bestaat, voorgelogen en op de meest grove manieren bedrogen. In het geniep had men al heel andere plannen met de EU, namelijk één groot rijk, uiteindelijk zonder de nu nog bestaande landen, terwijl ons werd voorgehouden dat het om een economische samenwerking zou gaan, waarin elk land zijn eigen ‘talenten’ zou kunnen bevorderen en daarin zou worden gestimuleerd. Leugens van de ergste soort.

  Wij hebben ons mogen uitspreken voor of tegen de Europese grondwet en ook toen zijn we op een vreselijke manier bedonderd:

  http://weblogs.nos.nl/europa/2009/05/14/eu-heeft-nederlanders-bedrogen/

  Voor u is het misschien ‘normaal’ en mogelijk om vertrouwen te hebben in mensen die in geen enkel opzicht eerlijk zijn ten opzichte van het volk, net zoals dat blijkbaar ‘normaal’ is voor de verschillende landelijke Europese regeringen. Maar ja …. ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ …een regeringsfunctionaris die kritisch is ten opzichte van de nu regerende EU-leiders kan zijn/haar carrière wel vergeten, en dat moeten ze toch niet willen.. Dat om die reden, onze regeringen kunnen alleen maar buigen voor de EU-leiders, wij ook geen enkel vertrouwen meer in hen hebben, maakt de situatie alleen maar erger.

  Wat denkt u hoe wij het vinden om dictators, want dat zijn ze in elk opzicht, niet te kunnen kiezen en hen ook niet te kunnen wegsturen als zij niet bevallen. Is dat op zich al niet een ‘lichtend’ voorbeeld van van een dictatoriaal bewind?

  Dan uw reactie:

  “Uit dit onderzoek kwam dat Engeland wel degelijk wel vaart bij het bestaan van de EU en dat uittreding ervoor zou zorgen dat de bevolking beter af is. Het is aannemelijk dat bij een dergelijk onderzoek voor Nederland, vergelijkbare resultaten naar voren zouden komen”.

  Precies mevrouw; andere onderzoeken geven dat ook aan en gerenommeerde economen beweren hetzelfde; we zijn beter af zonder de EU.

  Trouwens, wie zijn beter af met de EU? Dat is een kleine bovenlaag, die steeds rijker zal worden. De middenklasse wordt nu financieel al uitgekleed en voor het gewone volk komt het nog zo ver dat zij, net als in Amerika, drie of meer banen moeten aannemen om het hoofd nog een beetje boven water te kunnen houden. Niet voor niets laat de EU de arme bevolking van de oostbloklanden instromen in het Westen van Europa: Verdeel en heers, ook in economisch opzicht.

  Het is nu al zo dat het gewone volk door bezuinigingen moet opdraaien voor het EU wanbeleid.

  U zegt verder dat er fouten gemaakt zijn bij de invoering en uitbreiding van de EU. maar dat dit voor u geen reden is om de EU als geheel af te schrijven.

  Mevrouw, zodra er een bericht komt van de EU dat zij heel misschien fout bezig zijn, dat ze willen luisteren naar wat het volk hierover te zeggen heeft en wat het volk ervan vindt, en dat ze hun beleid tot nu toe eventueel willen analyseren en heroverwegen, ben ik het met u eens.

  Uit het gedrag van de EU-leiders tot nu toe blijkt alleen maar dat ze lak hebben aan de mening van het volk, dat het volk volgens hen te stom is om ook maar iets te begrijpen en dat ze coûte que coûte doorgaan met datgene waarmee ze bezig zijn, wat wij er ook van vinden.[Een uitspraak van de voorzitter ven de EU!]

  U hebt het ook over ‘hervormingen die in goed overleg moeten worden ontwikkeld’: Gezien het bovenstaande moet ik, en ongetwijfeld velen met mij. daar alleen maar hartelijk en een beetje cynisch om lachen. Voor goed overleg zijn twee gelijkwaardige partijen nodig, die elkaar serieus nemen.

  Uw opmerking ‘redeloos geschreeuw en valse claims’ geeft aan dat u al tamelijk beïnvloed bent door het EU-superioriteitsdenken. Wat moeten wij aan met mensen die openlijk deze gedachten koesteren?

  Wat uw opmerkingen over de bankencrisis en wat dies meer zij betreft:

  Leest u eens het boek van Jean Wanningen “Het Eurobedrog. Waarom Nederland uit de EU moet”. Een eye-opener! Ongetwijfeld zijn er nog meer goede boeken op dat gebied en ook over de EU in het algemeen.

  U wilt doorgaan met deze EU; voor u blijft slechts de vraag:”Hoe”?

  Mevrouw, wat er nu gebeurt, is uniek in de geschiedenis. Of uniek? Hitler heeft het geprobeerd: Eén groot Europees rijk. En wat het volk daarvan vond was hem om het even.

  Nu wordt door list en bedrog weer een poging gedaan. In veel Europese landen is de meerderheid van het volk tegen de EU zoals die zich nu ontwikkelt..En een ieder die daaraan meewerkt en tegelijkertijd de mening van het volk aan zijn of haar laars lapt is, wat u daar ook van vindt, een verrader van zijn volk en zijn cultuur en verkwanselt de vrijheid die wij hier hadden aan een heerszuchtige, op een communistische leest geschoeide, dictatuur.

  Nooit zal ik een regering accepteren, ook en vooral niet als we de EU, naar ik mag hopen, spoedig vaarwel zeggen, waarin zich mensen bevinden die hieraan hebben meegewerkt.

  Voor landverraad bestaat er een andere beloning.

  .

  Like

 36. Henk.V zegt:

  Hester K,

  Kijk aan, een politiek correct persoon op deze site, die meteen een ernstig mankement bij mij vaststelt. Daar schrik ik natuurlijk wel van, want na jarenlang uitpluizen van het nieuws en dat elke dag weer gedurende veel uren, daarnaast puttend uit velerlei nieuwsbronnen , luisterend naar deskundigen die ons zakelijk uitleg geven over over de gang van zaken in Europa, is uiteraard mijn diepste vrees: ZOU IK AAN GEBREK AAN NUANCE EN INZICHT LIJDEN?

  En waarachtig: Daar wordt precies bij mij juist die diagnose vastgesteld. Maar ik begrijp dat u mij op het rechte pad wilt brengen en dat siert u.

  In alle ernst nu: ik vind uw reactie nogal voorspelbaar [de EU is goed], net als de ondertoon die daarin doorklinkt, in de trant van ”Jullie weten hier helemaal niets, maar ik verlos jullie uit jullie onwetendheid”.

  Dat is een typische strategie van de politieke elite: “Je wilt iemand die jouw correcte visie niet deelt ”geestelijk verkleinen” en daartoe gebruik je een negatief stempeltje ( ”Je praat onzin!”), in de hoop dat die zich verder bedremmeld koest houdt”. U hebt die strategie blijkbaar overgenomen.

  Wel, zoiets werkt bij mij niet en ik denk bij niemand hier, precies om de redenen die ik in mijn eerste alinea al noemde. Het welzijn van Nederland interesseert ons zeer en wat er buiten Nederland gebeurt heeft ook onze grote belangstelling en daarom verdiepen wij ons intensief in allerlei processen die in Europa plaats vinden.

  Zijn wij tegen Europa? Beste Hester, het aantal mensen met een uitstekende opleiding en het aantal mensen met een meer dan gemiddelde kennis van de economie en de geschiedenis is niet gering hier.
  Wij zijn helemaal niet tegen Europa op zich, maar tegen een instituut dat zich eerst voordoet als een samenwerkingsverband van een klein aantal landen en dat laat evolueren tot een goed werkende vrijhandelszone, waarin meer landen participeren, om in alle stilte (!), buiten het zicht van de radar van de samenleving zich verder om te vormen tot een supranationaal lichaam, waarin de grenzen verdwijnen en waarin een centralistisch bestuurssysteem ontstaat dat haar invloed wil laten gelden op steeds meer terreinen. De begrenzing van alleen maar economische interacties is al lang overschreden.
  Wie zo geniepig te werk gaat maakt een bar slechte indruk.

  Ik raad u dringend aan de uitlatingen van Herman van Rompuy maar eens goed te overdenken:

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/03/van-rompuy-ook-al-willen-de-mensen-geen-eu-expansie-we-doen-het-toch/

  Ik wil aannemen dat de links die bij de brief waren gevoegd door u gelezen zijn.
  Daarin bevinden zich onderbouwde meningen.

  Ik geef die u nogmaals:

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/17/cpb-overdreef-voordeel-euro/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/17/thierry-baudet-ik-beschouw-de-eu-als-een-buitenlandse-bezettingsmacht/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/17/nieuwe-film-democratie-onder-druk-hoe-de-eu-landen-en-burgers-van-de-macht-berooft/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/18/20-redenen-waarom-nederland-uit-de-eu-moet-stappen/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/18/feynman-enof-feiten-eu-fopspeen-parlement/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/18/euromania-2014-met-nederlandse-ondertiteling/

  en voeg er nog een paar toe:

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/17/cpb-overdreef-voordeel-euro/

  https://ejbron.wordpress.com/2014/05/19/zin-en-onzin-in-het-europa-debat/

  Lees deze artikelen en beluister eventueel de video.

  Ik houd de strekking van mijn brief absoluut staande en ik zie tot mijn genoegen dat verschillende politieke partijen zeer kritische opmerkingen richting deze EU in hun programma hebben opgenomen.

  DE EU in deze vorm kan met geen mogelijkheid als democratisch worden gezien en juist daarom, wijzen wij die af,Hester!.

  De neiging tot dictatoriaal gedrag wordt door diverse commentatoren en analisten in de EU onderkend en ik vermeld in dit verband graag een interessante recente bespiegeling van de laatste USSR president Michael Gorbatsjov:
  Hij zei, dat hij er zich over verbaasde, dat men, na de opheffing van de USSR, ten Westen van Rusland volop bezig was een soortgelijke grootschalige bestuursconstructie in het leven te roepen.
  Hij was niet de eerste die zoiets zei! Het was de voormalige sovjet dissident Boekowski die, de ontwikkelingen in Europa volgende, met de veelzeggende term EUSSR op de proppen kwam..
  Een dictatoriale grootmacht die ons van alles wil voorschrijven is wel het laatst wat wij Nederlanders willen. Geen land bezat zoveel vrijheid als het onze!

  Wanneer wij willen dat de EU gezond wordt, dan zal de leiding moeten inzien dat men van de fixatie van een eenheidsstaat afstand moet doen en besluit tot het aanhouden van – wat Charles de Gaulle zo treffend opmerkte – het concept van ‘l ‘Europe des Nations’.

  De huidige Commissie voelt daar echter niets voor, dus rest ons niets anders dan dat wij afstand nemen van een instituut dat zich niet meer wil laten corrigeren.

  Verder mag ik hopen dat er bij u genoeg realiteitszin bestaat dat u erkent dat onze eigen overheid zeer in gebreke is gebleken als het gaat om de plannen van de EU voldoende uit te leggen aan het volk. Wij hebben recht op inspraak en dat noch onze regering, noch deze EU daarvan een voorstander is behoef ik u niet te zeggen.
  Het Nederlandse volk is van nature helemaal niet bekrompen en geneigd tot navelstaren. Met Engeland waren wij de sterkste handelsnaties in het verleden.
  De Nederlandse geschiedenis laat meer dan genoeg zien hoe wij ons als zelfstandig land meer dan voortreffelijk hebben bewezen, tot ver over de grenzen!

  De EU zal een herstart moeten hebben als een vrijhandelszone ,zonder een munteenheid waarin allerlei landen worden toegelaten die totaal niet aan de toelatingseisen voor de munt voldoen.

  Deze EU heeft haar eigen mislukkingen zelf bewerkstelligd.

  Over nuance en inzicht gesproken. Zou u mij, volstrekt onwetende, willen uitleggen wat de Verdragen van Straatsburg en het EuroMed Verdrag van Lissabon (en alle daaraan verwante tussenliggende verdragen) met elkaar te maken hebben? Daarbij hoor ik graag welke invloed al deze verdragen op de EU hebben en het leven van alle dag.
  Zelf zeg ik daarover niets.

  Onthoudt u maar dat wij er naar streven gebeurtenissen in hun samenhang te zien.

  Verder raad ik u aan deze site werkelijk regelmatig te bezoeken en af en toe wat te lezen. Een mens is nooit te oud om te leren, vindt u niet?
  Morgen ga ik stemmen….. 🙂

  Like

 37. Aegolius cs zegt:

  superbe!
  Probeer het te saven.

  Like

 38. Theresa Geissler zegt:

  Het ligt uiteraard voor de hand, dat juist de samenstellers van de Open Brief, die als geen ander weten waar ze het over hebben, in staat zijn, argumenten van het soort, dat Hester K. hier meent te moeten aandragen, tot in detail te weerleggen.
  Dat hebben zij dan ook gedaan en wel op een sublieme manier, waaraan niets toe te voegen valt.
  Het moet mij slechts nog van het hart, dat ik niet ontkom aan de indruk, dat Mevrouw K.’s gedachtengang haar in belangrijke mate wordt ingegeven door een combinatie van onzekerheid en berusting en, daaruit voortvloeiend de neiging om het allemaal over te laten aan wat zij nog steeds als onze ‘volksvertegenwoordigers’ ziet, die het allemaal wel even voor ons zullen regelen. De talloze signalen, dat deze ‘volksvertegenwoordigers’ al jarenlang níets meer regelen en integendeel onze belangen verwaarlozen en zelfs negeren wenst zij duidelijk NIET waar te nemen.
  Ook ik zou het een goed idee vinden als Mevrouw K. de moeite zou nemen, deze site vaker te bezoeken en aldus kennis te nemen van féiten, die haar via de gevestigde media niet gauw zullen bereiken en die haar, mits zorgvuldig ter harte genomen, een waar ‘Aha-Erlebnis’ zouden kunnen bezorgen.
  Natuurlijk moet dan tevens de wíl daartoe aanwezig zijn.

  Like

  • bobzelf zegt:

   lief van U hoor , HEEL LIEF !! , U blijft vertrouwen houden in de mensheid !!

   mooi , mooi, mooi , en dikke kus !!!

   MAAR DEZE TAKKENTROLL , LIEVE THERESA , DIE KWAM NIET PER ONGELUK

   BINNEN , DIE IS GESTUURD !!! ( hulde hr. bron U bent bekend geworden !!! )

   Maar figuren als deze takkentroll , die kom je nu rond beslissingsmomenten op diverse sites tegen , hele discussies heb ik daar tegen gevoerd !

   BIJ NRC EN ELSEVIER EN VOLKSKRANT , ONBEGONNEN WERK !!

   Is nutteloos , en zonde van uw tijd , dit is een door brussel/EU gestuurde en goedbetaalde

   TROLL ,

   deze hersenloze mensen kom je bijvoorbeeld in grote getalen tegen op ” NIJENRODE ” ,

   die worden door dhr. eiffinger ( ook betaald door brussel ) en natuurlijk vroeger

   hele dagen door ONS NEEL , DE ZAKKENVULSTER , DE HOOFD OPLICHTSTER ZELF

   geindoxtrineerd !!

   ze zetten in gewone lieve mensen gewoon een EU chip , die dagenlang deze EU onzin door kan blijven blaten !!

   gewoon in 1 x keer doortrekken deze mensen en voor de zekerheid een halve fles

   bleekwater er achteraan !!

   gr. bob en dikke kus voor al uw goede werk !! x x x x x x x x

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Rustig aan Bob: Henk (V.) beval het haar als eerste aan en ik haakte daar slechts op in.
    Ergens een phrase, ik geef het toe, want ik geloof niet echt, dat ze er op in zal gaan.
    En gestuurd….? Och, misschien wel, maar wie daar ook achter zit, hij spoort niet als hij denkt, dat hij met zoiets wat kan uitrichten.
    Een discussie brengt ze so wie so niet op gang hier; daarvoor zijn WIJ te zeker van onze zaak en is ZIJ dat niet genoeg.
    Zonde van het bleekwater dus.
    Dikke kus terug,
    Theresa.

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @bobzelf: 18.53. uur, op 21/5. Sta geheel achter deze reactie, Bob.

    Like

 39. Tom Hendrix zegt:

  @Hester K: 16.00. uur. Mocht ik U persoonlijk gekwetst hebben, dan hierbij mijn excuses. Mijn kritiek op de EU blijft wel staan. Diverse economen waaronder Hayek, Klamer, en Pim Fortuyn, hadden en hebben grote twijfels geuit m.b.t de EU en de Euro. De EEG was genoeg, en had alle Europese landen hun soevereiniteit laten behouden! Ik hoop dat U mijn excuus wenst te aanvaarden, en hoop dat U ook de ogen mogen opengaan.

  Like

  • Hester K zegt:

   Wellicht wat laat, maar beter laat dan nooit.
   @Tom: Excuses aanvaard. Let us agree to disagree.
   @Bobzelf: Ik raad u aan om een psychiater op te zoeken. Het lijkt me dat u nogal onderdrukte gevoelens van woede hebt die via dit forum tot uiting komen. Als u mij op deze manier in persoon zou beledigen, zou ik aangifte doen van smaad, laster en bedreiging.

   Voor de rest: ik observeer zeker het grote aantal intellectuelen dat zich op dit forum schaart en die hun opinie wel degelijker onderbouwen. We kunnen het oneens zijn, maar ik waardeer wel dat u allen probeert om een nette discussie met elkaar te voeren.

   Like

   • bobzelf zegt:

    Heeft “super droplul “verhoffstadt je nog een keertje terug gestuurd ??
    En natuurlijk ben ik volkomen geschift !
    Maar ik weet het van mezelf , whahahahaha
    En mensen zoals U , ????
    die zou ik graag persoonlijk beledigen hoor,
    maar had het geregend en bent u weer onder die straattegel vandaan gespoeld ??
    en aangifte doen van wat ??
    dat ik een hersenloos, gestoorde muppet de waarheid heb gezegd ??

    KOMT TIE NOG 1 KEER, , GIJ Euqualypta je zit op de verkeerde site te stoken !

    Dus mocht ik uw oren , betreffende het gajus, het ongekozen gespuis in brussel nog een keer moeten wassen ,
    met alle plezier en liefde !
    veel plezier in brussel , landverraadster

    groeten bob

    Like

 40. Jan zegt:

  Kamer eist uitleg over dure verbouwing optrekje Beatrix
  Het Rijk trekt bijna 1 miljoen euro uit voor de verbouwing van Noordeinde 66, het nieuwe onderkomen van prinses Beatrix in Den Haag. De Kamer eist uitleg over de hoogte van de kosten.

  Voor het ‘vervangen van technische installaties en het aanpassen van het interieur’ is een bedrag van circa 9 ton nodig, blijkt uit antwoorden op vragen van het Kamerlid Albert de Vries (PvdA).
  http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3675713/2014/06/20/Kamer-eist-uitleg-over-dure-verbouwing-optrekje-Beatrix.dhtml

  Like

  • Yvonne van Cleef zegt:

   Ik las het op de Volkskrant,waar je niet kon reageren!Ik vind het schandalig dat wij dat moeten ophoesten,terwijl ze zelf zoveel geld heeft,dat ze het niet eens op kan krijgen,al zou ze 2 keer leven!Stelletje niksnuttende uitbuiters!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s