CITAAT

Screenshot_10“Om hun heerschappij veilig te stellen, zullen deze elites de totale controlestaat creëren, een wereldwijde dictatuur invoeren. De devote handlangers van deze geldadel zijn corrupte politici… Hebben we dat zo gewild?”

Carl Friedrich von Weizsäcker

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

6 reacties op CITAAT

 1. jowitteroos zegt:

  PA-leider Abbas en paus Franciscus vinden allebei dat ze recht hebben op tenminste een deel van het land en de hoofdstad van de Joden.

  Paus Franciscus begint aanstaande zondag aan zijn geplande reis naar Israël. Hij geeft onmiddellijk een duidelijke politieke boodschap af door eerst via Jordanië rechtstreeks naar het door de Palestijnen gecontroleerde Bethlehem te reizen, waar hij een massale dienst zal houden en naar verwachting een einde zal eisen aan de ‘bezetting’ van Palestina. Ondertussen riep Raed Al-Daan, imam van de Al-Aqsa moskee op het Tempelplein in Jeruzalem, alle moslimlanden in een vanuit Italië op tv uitgezonden preek op om de Joodse staat aan te vallen en te vernietigen.

  Als sinds de geboorte van Israël in 1948 doet het Vaticaan er alles aan om het bestaan van de Joodse staat te ontkennen, en toen dat in de jaren ’90 onvermijdelijk was geworden, te ondermijnen. Paus Franciscus lijkt daar nog een schepje bovenop te doen door doelbewust eerst naar de Palestijnse gebieden te reizen, en niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem een massale mis te houden. lees verder:

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Paus-naar-Isral-om-einde-bezetting-te-eisen

  Like

 2. Yiooda zegt:

  Vrijmetselaars, volgelingen van Satan

  Door: Franklin ter Horst. (aangemaakt: november 2002) ( Laatste bewerking: 18 maart 2009)

  De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de leden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een ‘levenshouding die persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen’. Het zijn besloten genootschappen waarvan de deelnemers- broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Vrijmetselaars zien zich als bouwers en als bouwstenen van een betere wereld. Een algemeen kenmerk van de reguliere vrijmetselarij is het gegeven dat de leden uitgaan van een godsbeeld. Ze onderscheiden een “scheppend, ordenend beginsel”waarbij men niet spreekt over God, maar over “de Opperbouwmeester van het heelal”, of ook wel over “de Groot architect van het Universum.” Het enige dat verwacht wordt is dat een broeder geloof hecht aan een Opperwezen, maar die kan bijvoorbeeld net zo goed uit het hindoeïsme afkomstig zijn. De vrijmetselarij staat open voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. In dat beeld moeten aanhangers van verschillende religies elkaar vinden.

  De eerste nationale vrijmetselaarsorganisatie van Loges werd in 1717 in Londen opgericht en daarna verbreidde het zich snel. In werkelijkheid bestond de Vrijmetselarij al vóór 1717 onder de naam van de Rozenkruisers. Deze beweging werd in 1546 in Venetië opgericht. Ze leenden het embleem van Luther (kruis en roos) voor hun vereniging. Het waren echter geen Lutheranen, maar regelrechte christenhaters. De basis van de vrijmetselarij zou zelfs al gelegd zijn in het oude Egypte, en via de bouwers van de Tempel van Salomo en organisaties als de Ridderorde der Tempelieren en de Rozenkruiserbeweging uiteindelijk uitmondde in de vrijmetselarij. Dat is op zich niet zo vreemd, want Egyptische goden als Thoth en Osiris, zijn zonder meer centrale personages binnen de vrijmetselarij. Men zou zelfs kunnen zeggen dat deze heidense goden vereerd worden want Osiris wordt vaak geïdentificeerd met de gevallen engel zoals in Ezechiël beschreven staat. De Vrijmetselarij toont al vanaf het begin, een onverzoenlijke haat tegen het Christendom, te beginnen met de Rooms Katholieke Kerk.
  Thomas Vaughan (overleden 1678) wordt in vrijmetselaarskringen als de oprichter van de Vrijmetselarij gezien omdat hij eind jaren vijftig van de zeventiende eeuw met het plan kwam om de gilde van de steenhouwers in Engeland te infiltreren en hij het was die de eerste riten heeft ontworpen van de vrijmetselarij. Een van de pseudoniemen van Vaughan was Philaletes, zoals een aantal Loges zich noemen. Phila is houden van. De Lethes is de rivier van vergetelheid in de Hades. De Rozenkruisers noemden zich onder elkaar “de onzichtbaren”.

  In principe ligt in de Loge van de vrijmetselaars de Bijbel open en wordt de gelofte afgelegd op de Bijbel. Dat maakt dat het onschuldig lijkt en dat zelfs christenen en predikanten hun vertrouwen in de Orde stellen en lid worden zonder goed te beseffen waar deze club werkelijk mee bezig is. In de praktijk blijkt dat wanneer iemand de gelofte op de Koran of welk ander heilig boek dan ook wil afleggen, dat ook kan. Dat maakt dat de vrijmetselarij een beweging is met op zijn minst een pseudo-religieus karakter. De plicht van de kandidaat is altijd rekening te houden met de heilige boeken, want dat is voor hem een plechtige binding, opgeacht tot welke religie hij behoort. De christenen die geloven dat er een hechte binding bestaat tussen de vrijmetselarij en de God van Israël, zullen bedrogen uitkomen want de uiteindelijke doelstelling van de hoogste graden is samen met andere organisaties de NWO tot stand te brengen. De Orde van de Antichrist.De vrijmetselarij gebruikt slechts het christelijk respect voor de Bijbel om de betrokken trouw te doen zweren aan de vrijmetselarij. Hetzelfde geldt voor de Koran en de Upanishads (grote verzameling heilige Hindoeteksten).

  In feite heeft de vrijmetselarij geen enkel respect voor de inhoud van welk heilig boek dan ook anders dan als een middel tot verbinding aan de vrijmetselarij. Albert Pike, een 33e graad vrijmetselaar en één van de invloedrijkste leden van de orde uit de laatste eeuwen zei: “Wij hebben geen belangstelling voor uw religieuze overtuiging.” De Bijbel is net als de Koran en andere heilige boeken niets anders dan een toerusting van de loge, een groot ‘licht’ waarop de kandidaat zich verbindt aan de vrijmetselarij. De Bijbel is slechts een symbool en behoeft niet geloofd te worden, dus slechts een onderdeel. De Bijbel van de vrijmetselaars heeft een introductie waarin staat dat de vrijmetselarij niet christelijk is, maar dat zij in plaats daarvan alle religies ondersteunt. Achter in staat in een verklaring dat het geloof in Jezus Christus niet verheven is boven geloof in Boeddha, Mohammed of Zeus de opperste god van de Grieken.

  In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de “Drie Grote Lichten” van de vrijmetselarij. De invloed van de vrijmetselaren op de geschiedenis van de mensheid is in de loop der eeuwen altijd van heel grote betekenis geweest. Een voorbeeld is de constitutie van de Verenigde Staten van Noord Amerika. De mannen, die deze ontwierpen o.a. George Washington en Benjamin Franklin, waren vrijmetselaren. Maar ook op ander terrein heeft de vrijmetselarij de gemeenschap zeer beïnvloed door het werk van belangrijke personen, die de beginselen der vrijmetselarij in hun werken en streven tot uitdrukking hebben gebracht. De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar een genootschap met een geheim. Zij streeft naar een beter mens. Maar uiteindelijk worden menzen met extra kwaliteiten verleidt om hun diensten te bewijzen aan het beest.

  De vrijmetselaren hanteren onderling, en met name tijdens hun bijeenkomsten, geheime ritualen die in beslotenheid plaatsvinden en waarvan de belangrijkste de inwijdingsritualen zijn. Het is hun verboden daarover met buitenstaanders te spreken. Deze geheimzinnigheid, samen met de door sommige vrijmetselaren verkondigde mythische geschiedenis, heeft de vrijmetselarij een bedenkelijke naam bezorgd. Met uitzondering van die tot de top horen weten de rest van de vrijmetselaren niets van de ware doelstellingen ervan. De leden van de lagere graden weten sowieso niets over het doen en laten van de hogere graden, noch wie daartoe behoren. Albert Pike zei dat de ware betekenis van de symbolen en geheimen met opzet niet aan de lagere graden wordt verteld. Vragen van de lagere graden worden met leugenachtige verklaringen afgewimpeld. Er hangt van oudsher veel geheimzinnigheid rond vrijmetselaarsloges.

  In iedere vrijmetselaarstempel wordt een steen aangetroffen, die de symbolische voorstelling is van de ‘ruwe mens’ men streeft ernaar om deze ruwe steen te transformeren tot een perfect exemplaar, met rechte hoeken. De ruwe steen staat symbool voor de ‘profane mens’ die een hoger spiritueel niveau bereikt aan de hand van vrijmetselaarsarbeid. De Tempel betreden vrijmetselaars over het algemeen in rokkostuum, compleet met witte handschoenen en schootsvel, waarop symbolen zijn afgebeeld die de rang van de betreffende vrijmetselaar aangeven. Aldus gekleed verricht men geheime rituele handelingen, die in het vrijmetselaarsjargon “ritualen” worden genoemd. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor het zogenaamde “tableau” een doek met geborduurde symbolen die aan het rituaal verbonden zijn. Dergelijke rituele handelingen worden uitgevoerd bij bijzondere gelegenheden. Volgens de regels van het rituaal, dat verbonden is aan de leerling-graad, mag de kandidaat tijdens zijn initiatie “noch gekleed, noch naakt” zijn.

  In het boek “The Deadly Deception”gaat ex-vrijmetselaar-grootmeester Jim Shaw uitvoerig in op het doen en laten van de Orde. Shaw is van leerling en gezel opgeklommen tot de 33e graad die van Souverein Grootmeester Inspecteur Generaal. Bij zijn initiatie waren regeringsleiders, leden van koninklijke families en hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten aanwezig waaronder Billy Graham. Daarbij werd wijn gedronken uit menselijke schedels. Shaw schrijft: “Toen het tijd was voor de uiteindelijke inwijding stonden we allen op en herhaalden de eed en wij zwoeren ware trouw aan de hoogste Raad van de 33e graad. Daarna overhandigde een van de “conductors”de kandidaat een menselijke schedel, ondersteboven met wijn erin. De schedel is veelbetekenend, omdat het traditioneel de verblijfplaats is van de ziel. Alle kandidaten herhaalden wat hij zei en bezegelden de eed door te zeggen: “Mag ik de wijn die ik nu drink een dodelijk gif in mij worden, …als ik ooit willens en wetens de eed geweld aan zou doen. Daarna werd de wijn gedronken. Een van de broeders, zeer overtuigend gekleed als een skelet, stapte uit de schaduw en wierp zijn armen om de kandidaat.”De top van de vrijmetselarij wordt volledig geregeerd door de Illuminatie. Aan de ingewijden wordt gezegd dat iedereen buiten de Orde “barbaren, vandalen en heidenen”zijn. Dit komt overeen met de exclusiviteitdoctrine van de vrijmetselarij. De vrijmetselaarsleer stelt dat de vrijmetselaarsgeheimen tot perfectie is voorbehouden aan de “Elite”, die zijn ingewijd in de hogere niveaus van kennis en wijsheid.

  Shaw beschrijft de eed van de eerste graad als volgt: eerst wordt zijn borstkas bij her hart ontbloot, zijn linkerknie ontbloot en wordt de rechterschoen vervangen door een pantoffel. Een strop wordt om zijn nek gehangen dat de binding met de profane wereld symboliseert. Dit zou een verwijzing naar de dood, of de doodstraf, kunnen zijn. Hem wordt duidelijk gemaakt dat als hij zal proberen om voorwaarts te vluchten, hij doorstoken zal worden. Hierbij wordt de kandidaat op de plek van het hart geprikt met een passer. Als hij achterwaarts zal proberen te vluchten zal hij gehangen worden. Vervolgens krijgt de kandidaat een blinddoek om en wordt hij de tempel binnengeleid. Daarbij wordt hij vergezeld door een ervaren broeder, die hem echter geen enkele uitleg verschaft over wat hen te wachten staat. Nadat hij geblinddoekt het ganse ritueel heeft doorlopen, en zichzelf heeft geketend aan de wil en de wensen van de opperbouwmeester van het heelal (Satan), wordt hem de blinddoek afgedaan. In de boeken van de vrijmetselarij wordt uitermate sympathiek gesproken over de slang die Eva verleidde. Hij zou de god van kennis en wetenschap zijn. De gedachte van de vrijmetselarij dat de slang of Satan, een engel van het licht, in feite god van kennis en wetenschap is, wordt door Anton LaVey, de overleden hogepriester en oprichter van de satanskerk, bevestigd. Hij schreef in de satansbijbel: “satan geeft ons wijsheid en kennis.” Daarom staat de Boom van Kennis bij de vrijmetselaars hoog in het vaandel. Albert Pike spreekt in zijn boek “Morals en Dogma” niet over Satan maar over Lucifer, die de drager van het licht is. “Lucifer is god”.

  Bij het hele ritueel wordt gebruik gemaakt van symboliek uit de bouwkunde, aangevuld met religieuze, vaak Bijbelse thematiek. De leden van de reguliere vrijmetselarij zijn geen duistere samenzweerders. De adressen van loges staan in het telefoonboek en op talloze websites. De meeste vrijmetselaars zijn ter goede trouw, zij streven daadwerkelijk naar en betere wereld. Het zijn echter de hoogste graden en met name de geheime loges die zich van de reguliere vrijmetselarij hebben losgemaakt en belangrijke politici als leden tellen. De Amerikaanse en Britse vrijmetselarij zijn veel meer dan in andere landen verweven met de politiek en met sociaal-maatschappelijke instellingen. Er zijn onderzoeken geweest in Amerika en Engeland naar de invloed van de vrijmetselarij op het openbare leven, waarbij aangetoond werd dat deze invloed aanmerkelijk groter is dan menigeen denkt.

  De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is slechts een dekmantel voor de werkelijke doelen die de Orde nastreeft. Ook deze club werkt zoals gezegd mee aan het tot stond komen van de Nieuwe Wereld Orde. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Jim Shaw zegt dat de vrijmetselarij geheel onder invloed van satan staat. Hij zegt dat de hoogste graden verplicht zijn om ‘Lucifer’ te aanbidden. Lucifer zo zegt men, is de god van het licht en het goede, die strijd voor de mensheid tegen de god van de duisternis- dat is de God van de Bijbel. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de meest geheime en gewijde naam van de drie-enige God onthuld: Ja-bul-on (J-B-O) “Ja”staat voor de God van de Bijbel Jahweh. “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris- de Egyptische Zonnegod. Deze ‘Jah Bul On’ heeft helemaal niets te maken met de God van de Bijbel.

  Dat de vrijmetselaars Satan aanbidden wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: Kandidaten op het 17e niveau van de vrijmetselarij- ook wel “De Ridders van het Oosten en het Westen” genoemd, ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abáddon”. De Bijbel zegt over deze naam;

  Openbaring 9:11 Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon.

  Satan is dus hun god en als misleiding gebruiken ze de Bijbel naast de passer en de winkelhaak als symbolen. Boven de stoel van de “Meester” flonkeren de stralen van het “Alziend Oog”het teken dat staat voor totale controle. De Grootmeester draagt dit symbool tijdens de bijeenkomsten van de Loge. En dan te bedenken dat deze Orde is vertegenwoordigd in allerlei organisaties, bedrijven, kerken en verenigingen. Onder de leden vindt men burgemeesters, rechters, politici en kerkelijke leiders. Dat de vrijmetselarij in wezen antichristelijk is blijkt ook nog eens uit het feit dat de naam van Jezus in geen enkele ceremonie, gebed of gesprek genoemd mag worden. De officiële verklaring daarvoor is dat men de joodse ‘broeders’ niet voor het hoofd wil stoten. Zelfs binnen de rooms-katholieke kerk, die van oudsher de wildste verhalen over de vrijmetselarij in de wereld bracht zoals duivels verschijningen, bokkenrijders en rituele babymoorden, doet er tegenwoordig net als veel andere kerken, niet zo moeilijk meer over. Dr. Herbert Reynolds, president van de ‘Baylor University’ (een Baptisten Universiteit) is ingewijd tot de 33e graad van de vrijmetselarij der Schotse Rite. Dr. Reynolds is een liberale theoloog, die zichzelf een ‘moderne theoloog’ noemt en een felle bestrijder is van de zogenaamde ‘fundamentalistische Bijbel getrouwen’. “Dit soort mensen geven aan jonge mensen theologische lessen.”

  Ook verschijnen er met regemaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de RK-kerk. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loge’s van de “Schotse Riten” worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek “Wir klagen an” (ISBN-3-351-02499-1) staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan. Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminoligie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Nazi’s in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnnegedrongen’. De kerk van Rome is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen.

  In Amerika bekleden de vrijmetselaars topposities in alle grote ondernemingen. Ieder mens, die geen lid is van de club, wordt beschouwd als eng-denkend, ongelukkig en verblind. Die mensen leven volgens de vrijmetselarij ‘in het duister’. Zij draaien de Bijbelse waarheid volledig om. De invloed van de vrijmetselarij valt in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W.Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de ‘Watchtower’. De andere was John.F.Kennedy. Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzwerings theorieën geleid, waarbij de vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) waartoe zowel George Bush senior als de huidige president behoren, en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord. Begin december 2003 vertoonde de BBC een documentaire over de moord op Kennedy, de vele moorden en de mysterieuze doodsoorzaken van de getuigen. Allen konden de ware toedracht van de moord op Kennedy onthullen. Ieder met zijn eigen getuigenis over de ware toedracht. Een waarheid die veertig jaar later nog steeds niet boven water is gekomen.

  De meest invloedrijke vrijmetselaarsorganisatie in Amerika is de Scottish Rite (de Amerikaanse versie van de Europese vrijmetselarij, die 33 inwijdingsgraden telt). Deze club is praktisch in alle Staten van Amerika vertegenwoordigd en wordt bestuurd door de zg. Opperste raad, bestaande uit 33 leden, die de touwtjes in handen heeft. In Washington DC staat de tempel van de Schotse Rite der vrijmetselaren,’s werelds grootste vrijmetselaars organisatie. Deze tempel, is in Egyptische stijl ingericht. In de tempel vinden alle 33e graad inwijdingen plaats. De kandidaat ingewijden moeten voor een zwart altaar knielen, wijn uit een menselijke schedel drinken en het z.g.n ‘Heilige boek’ kussen. In de tempelruimte hangen aan de wand achter het altaar, twee reusachtige gouden slangen. Bij zijn aantreden als president van Amerika legde George W. Bush zijn rechterhand op de vrijmetselaarsbijbel die door zijn broeders uit het gebouw van de Johannes-loge in New York gehaald was. Deze bijbel, die in 1767 in Londen is gedrukt, werd ook gebruikt bij het aantreden van onder meer pindaboer Jimmy Carter.

  Er wordt door de vrijmetselarij steeds meer internationaal samengewerkt. Het onderhoudt contacten met andere organisaties waaronder de Rotary Club en de Lion’s Club, die in sommige landen fungeren als broedplaats voor toekomstige vrijmetselaars. De meeste vrijmetselaars blijken weinig of niets te weten van hun eigen organisatie,. Eén van de ingewijden in de top van de vrijmetselaars, C. William Smith, van New Orleans, Louisiana, schreef uitvoerig over “Het Plan”in de september 1950 editie van The New Age, het blad van de top van de Schotse Rite. Zijn artikel was getiteld “Gods plan in Amerika”. God is niet de vader van Jezus Christus, maar de “Vader van het licht”. Dat is de codenaam van de Illuminatie voor hun god, Lucifer. Smith schreef:

  “Gods plan is gewijd aan de eenwording van alle rassen, godsdiensten en belijdenissen. Dit plan, gewijd aan de nieuwe orde van dingen, is om alle dingen nieuw te maken- een nieuwe natie, een nieuw ras, een nieuwe beschaving en een nieuwe godsdienst, een niet-sektarische godsdienst, die reeds erkend wordt en de godsdienst van “Het grote Licht” genoemd wordt,

  “Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van Lucifer, de lichtdrager, de morgenster, zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de Broederschap willen schijnen als sterren, ze willen goden worden. Maar volgens de Bijbel zullen alleen de werkelijk verstandigen stralen als sterren!

  Daniël 12-3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

  Het grote publiek lijkt gecharmeerd te zijn van het fascinerende illusionisme dat de Broederschap gebruikt om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale broederschap der vrijmetselaren is samen met Satan op weg naar een eeuwige dood zoals het Bijbelboek Openbaring (12:9) beschrijft.

  Skull & Bones Orde

  Het boek “Fleshing Out Skull and Bones” van samensteller en auteur Kris Milligan, beschrijft in 700 pagina’s bijna alle facetten van dit geheime genootschap. Het boek omvat tevens beschrijvingen van andere geheime elitegenootschappen aan Amerikaanse universiteiten, zoals “Book and Snake” ”Wolfs Head” “Scroll and Key” en een groot aantal genootschappen wiens naam opgebouwd is uit drie Griekse letters. Het zijn voor het grote publiek volledig onbekende organisaties. Het boek bevat groepsfoto’s van Bones leden, foto’s van Tap days, een beschrijving van het interieur van de tempel van de Skull and Bones, een opsomming van alle tientallen genootschappen die deze ‘Greek letter societies’vormen, alsmede overdrukken uit oude tijdschriften van eind 19e eeuw, en een literatuurlijst. Veel luchtfoto’s ook, van de gebouwencomplexen waar de geheime samenkomsten en de sinistere initiatierites plaatsvinden. Gedetailleerd wordt beschreven wie het Skull and Bones netwerk hebben gevormd en wie daarin een rol hebben gespeeld. Volgens diverse auteurs is Skull and Bones machtig geworden in de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. De schandelijke rol die de grootvader van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush, daarin heeft gespeeld wordt uitvoerig belicht. De Bush familie speelt sowieso een belangrijke rol in het hele Skull and Bones verhaal. Naast Bush junior en senior, telt het genootschap nog vijf leden uit de Bush dynasty. http://www.youtube.com/watch?v=mPh7sUvhZ3E&feature=related Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden. Om de periode voor en na de tweede Wereldoorlog te beschrijven zijn er hoofdstukken overgenomen uit een onthullende biografie van George Bush, die enkele jaren geleden in Amerika is verschenen en volledig is doodgezwegen. (*)Fleshing Out Skull & Bones-Investigations into America’s Most Powerful Secret Society, is uitgegeven door Trine Day, Waterville, Oregon, 2003 )

  Skull & Bones logo

  Ook James Hatfield, een Amerikaanse journalist, schetst in zijn boek ‘Fortune Son-George W.Bush and the Making of an American President’een onthullend beeld van drie generaties Bush. De politieke kliek die onder leiding van Bush het machtigste land ter wereld bestuurt, karakteriseert Hatfield als een kapitalistische oligarchie. De familie Bush werd en wordt door Texaanse oliemiljardairs gesponsord en gesteund. Hatfield merkt op dat er voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis een politieke dynastie is gevestigd. Voordat de leden van de ‘Bush-dynastie’ de politiek in gingen maakten ze deel uit van de sociale netwerken die de entree in de politieke arena vergemakkelijken: de Ivy League, de studentenvereniging Phi Beta Kappa en de Yale Universiteit, waar vader en zoon ingewijd werden in de bizarre geheime “Broederschap van de Dood Sociëteit” het genootschap Skull& Bones. ( Schedel en beenderen). Hitler was lid van “De Thule Sociëteit” die met dezelfde symbolen werkte als “Skull&Bones”, namelijk een schedel met daaronder gekruiste botten.

  George Bush senior werd in 1947 ingewijd. Zijn vader Prescott Sheldon Bush, was ook al lid van deze occulte groep ook wel de “Zwarte Loge van de Vrijmetselarij” genoemd. Deze loge is in 1832 opgericht aan de Yale Universiteit, door Generaal William Hunnington Russell. In 1856 veranderde de naam in Russell Trust om juridische redenen. Het heette vroeger ook wel de “Broederschap van de dood”. De organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijkste geheime genootschappen in de Verenigde Staten. De mannen die zijn ingewijd geloven dat zij superieur zijn aan alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij door het ritueel van de inwijding de ‘vrucht van de boom des levens’ tot zich zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich als een soort halfgoden ver verheven boven de massa.

  Skull & Bones gemeenschap. Yale Universiteit Connecticut (Links van de klok, George Herbert Bush)

  Het logo van de Skull&Bones is een schedel met daaronder twee gekruiste botten bekend van de piratenvlaggen. Onder het logo staat het kryptische getal 322, hetgeen een verborgen verwijzing naar Genesis 3:22 is; waar staat dat de mens geworden is als God, kennende goed en kwaad. En dat is het doel van deze mensen: goden worden.

  dit is het teken van hun verbondenheid met Satan

  Skull & Bones is geïnfiltreerd in bijna alle sectoren van onze samenleving. Grote aantallen wereldburgers en instanties dansen volledig op de maat van hun muziek. Velen hebben er echter totaal geen weet van dat ze door de Broederschap worden geregeerd. In Amerika zijn feiten onthult hoe een inwijdingsrite plaatsvindt in de Skull & Bones Tempel in New-Hampshire. Na meerdere duistere beproevingen en het opbiechten van al zijn geheime gedachten wordt de kandidaat een nacht lang geblinddoekt in een doodskist gelegd. De andere leden staan eromheen met bizarre occulte kleding aan. Op een platvorm in het mausoleum zijn drie schedels en daar staan de woorden bijgeschreven; “wie de dreiging van de dood zal overwinnen zal opstaan uit de boezem van de aarde en zal het recht hebben ingewijd te worden in de grotere mysteries.”

  De kandidaat is zogenaamd dood, vanwege het vlees, het materiële, waarin hij zit opgesloten, maar toch herrijst hij uit de doodskist. Nadat hij is opgestaan wordt hij voor een leider gebracht die hem vertelt dat zijn geest voortaan voor eeuwig leeft en dat hij nu tot de “Verlichte Meesters” behoort. De leider maakt hem zijn nieuwe naam bekend en herinnert hem er aan dat allen buiten de “Orde” barbaren, vandalen en heidenen zijn. Zo kreeg George W.Bush de naam “Magog”. De Orde heeft als attribuut de schedel van een mens wat zij beschouwen als het teken van leven en grote voorspoed. Daarnaast siert de “Swastika”(hakenkruis) de Tempel van de Orde. Elk jaar worden er vijftien nieuwe leden bij dit uiterst bizarre clubje occultisten ingewijd. Al deze figuren bekleden topposities in de Amerikaanse samenleving. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde.

  Skull & Bones Tempel in New-Hampshire, Connecticut.

  In 1918 zouden leden van de Orde van de Schedel en Beenderen, de stoffelijke resten van het legendarische Apacheopperhoofd Geronimo hebben opgegraven en overgebracht naar de campus van de universiteit. Deze resten zouden zich daar nog steeds bevinden. Afstammelingen willen dat de Stoffelijke resten worden vrijgegeven. Ze willen de overblijfselen overbrengen naar de geboortegrond van Geronimo in het westen van de Verenigde Staten. Een van de leden van de orde die wordt beschuldigd van het stelen van de overblijfselen van Geronimo is Prescott Bush, de vader van de oud-president George H.W.Bush en de grootvader van George W.Bush. Harlyn Geronimo de achterkleinzoon van het opperhoofd, zei dat hij het in januari 2009 vertrokken staatshoofd George W.Bush een brief had geschreven, maar nooit een antwoord heeft gekregen. Twintig afstammelingen van Geronimo zijn naar de federale rechter gestapt om hun gelijk te krijgen. Er is echter niets meer van de zaak vernomen. http://www.heyokamagazine.com/heyoka_magazine.21.geronimo.htm

  Apache opperhoofd Geronimo

  Er wordt nogal watt aandacht besteed aan het christen-zijn van de voormalige president George.W. Bush. Velen zagen, met name in het begin van zijn presidentschap, in hem zelfs als door God gezonden. Maar kan iemand een echte christen zijn als hij tevens is ingewijd in de Lucifer aanbiddende Skull & Bones Orde? BBC news meldde op 4 april 2002. “Ozzy Osbourne uitgenodigd op het Witte Huis”. Osbourne is een van de meest vooraanstaande satanische rockers die de wereld ooit heeft gezien. Hij heeft nummers op de markt gebracht als “Party with the Animals”, “Sabbath Bloody Sabbath”, “Face in Hell”, “Black Skies en Bloodbath in Paradise”. George W.Bush is een fan van deze satanische rotzooi. Osbourne was door hem uitgenodigd op een bal op zaterdag 4 mei 2002, waar Bush hem complimenteerde voor zijn satanische repertoire. “Ozzy, Mom loves your stuff” sprak George W. Moeder en zoon houden beide van Ozzy Osbourne’s muziek. Een maand later nodigde Bush Greta van Susteren uit van Fox News Channel op het Witte Huis en ook deze keer was Osbourne weer van de partij, met zijn vrouw Sharon. Bush complimenteerde hem opnieuw met zijn succesvolle Rock songs. Een merkwaardige actie van een president die in de wereld bekend staat als een christen en die fan is van de meest satanische liedjes die ooit gehoord zijn.

  Gedurende de eerste oecumenische bijeenkomst na de 11e september 2001, deed Bush een beroep op de moslims van geweld af te zien en gebruikte daarbij de woorden; “In naam van Allah…” Mag dit wel komen uit de mond van iemand die zich christen noemt? De Koran ontkent immers dat Yeshua de Zoon van God is? Hatfield etaleert in zijn boek twee generaties Bush als een stel nietsontziende manipulators die hun politieke vrienden en vijanden laten bespioneren, rabiate leugenaars en misleiders, sjoemelaars in de voorkennis met aandelentransacties alsmede gefraudeer met verkiezingsuitslagen. De Bush familie heeft binnen diverse belangrijke oliemaatschappijen een dikke vinger in de pap, compleet met hechte verbindingen met de politiek. Als er één familie in de afgelopen eeuw in Amerika is geweest dat superrijk is geworden door de oliedollars, dan staat na de Rockefeller’s de familie Bush boven aan de lijst.

  De staat Texas is onder het gouverneurschap van Bush junior verworden tot een autoritaire armoedestaat, aldus Hatfield. De gevangenisdichtheid is in Texas de hoogste van Amerika. De staat Texas kent het hoogste aantal executies in de Verenigde Staten. Genadeloos liet George W. Bush de ter dood veroordeelde Karla Faya Tucker, die in haar cel christen werd, executeren. Hatfield is met het schrijven van zijn biografie op enorme weerstand gestoten. Een persoonlijke hetze campagne was zijn deel. Het had weinig gescheeld of zijn boek was niet in Amerika verschenen. De eerste druk werd in zijn geheel uit de handel genomen.

  Ook Israël is lang niet vrij van vrijmetselaars invloeden. Begin 2000 waren 70 zeer actieve loges aangesloten bij de “Grand Lodge of Israel”, met in totaal meer dan 2100 leden uit de hoogste kringen van de Israëlische maatschappij. De vrijmetselarij heeft van de Israëlische Overheid grond gekregen voor de bouw van een Internationale Maconnieke Tempel in Jeruzalem.Onder zeer geheimzinnige omstandigheden worden met grote regelmaat in de zgn. “Zedekia cave” (een groeve, diep onder de muren van de oude stad in Jeruzalem) maconnieke bijeenkomsten gehouden.Het Israëlische Gerechtshof (Suprimecourt) in Jeruzalem is het ultieme voorbeeld van vrijmetselaars activiteit. Het gebouw staat vol met vrijmetselaarssymbolen.De hele architectuur van het gebouw ademt de sfeer uit van de Vrijmetselarij. Wat direkt opvalt is de Egyptische obelisk en het Alziend Oog, zoals dat ook te zien is op het Amerikaanse 1 dollar biljet. Het geeft de relatie aan met de Nieuwe Wereld Orde. Klik voor meer informatie op: http://www.thegoldenreport.com/asp/jerrysnewsmanager/anmviewer.asp?a=817

  Suprimecourt Jeruzalem.

  Een duivels leger is in Jeruzalem neergestreken, ter voorbereiding van de komst van antichrist. De Elite denkt zo de terugkomst van Jezus op aarde te kunnen verhinderen. In Eilat, vlakbij de grensovergang Taba met Egypte, staat een vrijmetselaarsgedenkteken in het midden van de straat. Israëls president Simon Peres, Ehud Olmert, Benjamin netanyahu, Ehud Barak, PA/PLO leider Mahmous Abbas, de Egyptische president Hosni Moebarak en de Jordaanse koning Abdullah, zijn allemaal vrijmetselaars. Abdullah’s vader was zelfs vrijmetselaar nummer 1 in de Arabische wereld.

  Ook in Zuid-Amerika is de vrijmetselarij actief. In 1999 telde Argentië 5800 vrijmetselaars. In 2005 was dat aantal al gestegen tot 9000.Ook valt een toenemende dialoog met de Rooms Katholieke kerk waar te nemen. In Costa Rica waren vanaf het moment dat in 1865 de eerste loge werd opfericht, zes presidenten van het land lid van de orde. Rond 1865 bestond het hele kabinet uit logebroeders.In 1999 vierde de grootloge van Costa Rica zijn honderdjarig bestaan. Aanwezig waren onder andere een aantal priesters van de Rooms Katholike kerk in dat land. In Mexico wordt beweerd dat ‘de enige aanbeveling voor het presidentschap, het lidmaatschap van de orde is’.

  Bronnen: http://www.cuttingedge.org/news/n1643.cfm Christ, the christian&Freemasonry: W.J.Mc.Cormick. Freemasonry-a deadly deception, Jim Shaw. The Occult Conspiracy, Michael Howard, Destiny Books, 1989, Rochester 23-06-2000.The Brotherhood, Stephen Knight, Grafton 1983, Londen. De vrijmetselarij als geheim genootschap&gnostisch systeem. P.Edel, Studiedag Het KNP 18-11-2000.WorldNetDaily, Police State USA, 19-11-2002. James Hatfield, ‘Fortunate Son-George W.Bush and the Making od an American President, Het KNP, Lienden 29-04-2003. Gerhard F.Mehrtens, De Nieuwe Romeinen, Unieboek Houten, 1987.ISBN 9026942338. Antony C.Sutton, America’s Secret Establishment: An Introduction to the Orde of Skull&Bones.

  Yiooda.

  Like

  • Lucky9 zegt:

   Deze reactie is gewoon niet on topic en als U me toestaat zelfs zelf infantiele abracadabra.
   von Weizsäcker was een wetenschapper die als bondspresident formuleerde wat hij vermoedde: namelijk dat totalitaire samenzweerders ooit de politieke macht terug zouden grijpen. Alleen kwam het er nog veel vroeger aan dan dat hij zelf vermoedde of had verwacht.

   De actuele EU-elite (nomenclatuur van door zichzelf boven ons gestelden) had hij in gedachte. Dat heeft niets met satanisme of de vrijmetselarij te maken maar alles met politiek realisme.

   Als niet georganiseerd atheïst -een dwangbuis accepteer ik niet- wil ik wel getuigen dat vele complottheoretische fabeltjes rond de vrijmetselarij zullen herleid worden tot wat ze ooit waren: pure fantasie en sensatie-zoekende nonsens, in analogie met de debiele theosofie van Helena Blavatsky, bij voorbeeld!
   Godsdienstfanatici verspreiden intellectueel een pestilente stank ongeacht hun obediëntie. Deze vaststelling is geen geheim maar het resultaat van een eenvoudige denkoefening.

   Jo XXIII werd vermoord, dat staat vast. Maar ik durf er wel op wedden dat hij vermoord werd in opdracht van figuren die helemaal geen banden hadden met de vrijmetselarij maar wel met de katholieke nomenclatuur of de politieke maffia en onderhorige criminele onderwereld.

   Keep it simple!

   Like

 3. ezra70 zegt:

  Dank Yiooda!!! Ik ken deze site en fantastisch dat het hier geplaatst mag worden.
  Als aanvulling nog de boeken van Robin de Ruiter: 13 Satanische bloedlijnen.
  Is ook op you tube te vinden en heeft volgens mij ook grotendeels gelijk.
  Er zit veel meer achter deze wereld dan de meeste mensen in de gaten hebben. Wij leven in een schijnwereld. De wereld achter deze wereld is, als je er achter komt wat ze met ons van plan zijn is zo verschrikkelijk dat je het als mens niet voor kan stellen.
  Wat Goebbels met het trillingsgetal van de muziek gedaan heeft zodat mensen ziek worden en dat nu de maatstaf voor onze muziek geworden is.
  Het eigenlijke trillingsgetal is 432 en die hebben ze verhoogd naar 440.
  Zoek maar eens op internet naar de Schumann resonatie. Dan kun zien zien dat ze die verkeerd gebruiken. Het is geen hocus pocus.
  Zoek en gij zult vinden…

  Like

 4. De perfecte beschrijving van de EU/NWO!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s