Optimisme en zorgeloosheid

Screenshot_9

(Door: Fjordman)

Een van de claims die tegen de islamkritische schrijvers wordt ingebracht, is dat zij lijden aan paranoia over een geheime islamitische samenzwering om Europa en de westerse wereld te islamiseren. Dit is natuurlijk niet waar. Niemand heeft ooit gezegd dat dit geheim was, in ieder geval niet helemaal op deze manier. Het doel op de langere termijn van de islamitische theologie is om de islam te laten triomferen over de hele wereld, waaronder Europa en de westerse wereld. Dit is gewoon mainstream islam, want het bestaat al eeuwen; het is niet een recente vernieuwing van enkele radicalen.

Trouwens, de waarheid is dat het zeer wordt overdreven, zelfs critici van de islam kunnen verrast worden door de enorme snelheid van de gebeurtenissen en door hoe snel veel Westerse leiders in hun schulp kruipen bij islamitische druk.

In Denemarken publiceerden de schrijvers Helle Merete Brix, Torben Hansen en Lars Hedegaard in 2003 het boek I krigens hus: Islams kolonisering af Vesten (“In het Huis van de Oorlog: Islam’s Kolonisatie van het Westen”). Volgens hen ervaren we nu een derde grote golf van Jihad, de zoveelste poging om Europa te veroveren, te koloniseren en te islamiseren, nadat Arabieren en Turken dat eeuwen eerder probeerden te doen. Zoals te voorzien, werden deze moedige schrijvers voor hun waarschuwingen belachelijk gemaakt, het meest agressief door personen van politiek links.

Screenshot_1

Bijvoorbeeld Michael Jarlner verwierp in de linkse krant Politiken in zijn recensie van 2003 het boek als “hatelijk”. Hij beweerde dat het “geraaskal” van degenen die de alarmbel luidden tegen een voortdurende islamisering van Europa  was en “bevooroordeeld was door een paranoia van de ergste soort”.

De conservatieve columnist Mikael Jalving gaf enkele jaren later toe dat hij zulke beschuldigingen over islamisering eerst ook niet helemaal serieus had genomen. Maar later begon hij te beseffen dat deze waarschuwingen tenslotte mogelijk reëel waren. Veel van de problemen met betrekking tot politiek geweld, het in brand steken van scholen, kleuterscholen of auto’s en de stijgende islamitische bedreigingen tegen vrije meningsuiting waren problemen waar slechts een enkele dappere enkele jaren geleden voor waarschuwde. Deze problemen zijn in een aantal steden nu uitgegroeid tot een dagelijkse realiteit.

In feite hebben zelfs sommige van deze vermeende pessimisten nog onderschat hoe slecht de dingen werkelijk zijn. Lars Hedegaard, een van de coauteurs van I krigens hus, werd in 2013 in zijn eigen huis aangevallen en bijna vermoord. Bovendien zagen in 2003 deze auteurs dit niet als gevolg van de islam. Denemarken zou slechts een paar jaar later betrokken worden in zijn grootste buitenlandse politieke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

De Mohammed cartooncrisis vond plaats nadat de Deense krant Jyllands-Posten op 30 september 2005 enkele relatief onschuldige cartoons van de stichter van de islam, Mohammed, publiceerde. Ik was een van de eerste mensen buiten Denemarken die over deze zaak in het Engels zou schrijven. Al in oktober 2005 voerde ik campagne ter ondersteuning van de vrije meningsuiting op mijn oude blog.

Begreep ik op dat moment dit belangrijke verhaal? Ja. Heb ik voorzien dat het een groot internationaal incident zou worden en dat het een paar maanden later zou leiden tot vele doden, geplande terroristische aanslagen, moordpogingen en het verbranden van ambassades? Nee. Wat dit betekent, is dat zelfs een beruchte zogenaamde islamofoob zoals ikzelf eigenlijk de omvang van de gebeurtenissen onderschatte.

Screenshot_2Tussen 2013 en 2014 besloot Ahmed Akkari, een van de imams die erg betrokken was bij de cartooncrisis en bij het aanjagen van de internationale islamitische haat tegen Denemarken, om stuivertje te wisselen en zich te verontschuldigen voor zijn eerdere acties. In een boek dat in 2014 gepubliceerd werd, bleek dat in het najaar van 2005 een Deense delegatie van imams in het geheim een ontmoeting had met de islamitische terroristische organisaties in het Midden-Oosten, Hamas en Hezbollah, om de aandacht te vestigen op de Mohammed-cartoons en ze te gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Akkari heeft verder toegegeven dat hij en vele andere moslims erg blij waren over de massamoord van de jihadistische aanslagen van 11 september 2001. Ik woonde in die tijd in Egypte en had zelf de vieringen onder lokale moslims gezien. Echter, Ahmed Akkari praat over 9/11 feesten, waarvan hij van dichtbij getuige was, onder moslims die leven in Scandinavië en de westerse wereld, niet in Saoedi-Arabië, Iran of Pakistan.

Over het geheel genomen bevestigt Ahmed Akkari vrijwel alles wat zogenaamde islamofoben jaren hebben gezegd: Dat sommige moslims met twee tongen spreken, dat veel islamitische leiders onze instellingen proberen te infiltreren en onze naties proberen te islamiseren en dat veel te veel moslims rustig de niet-islamitische landen verachten waar ze vrijelijk voor hebben gekozen om zich te vestigen. Dat ze ook er naar streven critici van de islam op de een of andere manier tot zwijgen te brengen.

De auteur, redacteur en activist voor vrije meninguiting Lars Hedegaard werd op 5 februari 2013 in zijn eigen huis in Kopenhagen aangevallen. Hij overleefde, omdat zijn moordenaar bij het eerste schot op zijn hoofd miste, afgevuurd vanaf een meter en omdat de 70-jarige Hedegaard tegen zijn veel jongere would be moordenaar terugvocht. Het pistool dat tijdens dit gevecht op leven of dood haperde, dat verdere schoten voorkwam en vervolgens de aanvaller te voet vluchtte”. Het komt als een verrassing dat ik zou moeten worden neergeschoten, maar blijkbaar moet ik het zijn”, verklaarde Hedegaard destijds.

Eind april 2014 werd een 26-jarige moslim met de Deense nationaliteit in Turkije gearresteerd op verdenking van de aanslag op Hedegaard. De verdachte heeft in Denemarken bouwkunde gestudeerd en werd beschreven als een gematigde moslim. Echter, volgens berichten in de pers, was hij ook verbonden aan extremistische islamitische kringen in Denemarken en Zweden en heeft hij waarschijnlijk deelgenomen aan de gevechten in Syrië. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze man nog niet eerder voor iets is veroordeeld. Echter, het verhaal van zijn leven is toch interessant. Dit is een goed opgeleide man en als goed geïntegreerd omschreven, die toch banden met radicale islamitische groeperingen ontwikkelde.

Er wordt soms in de media gesuggereerd dat islamitisch radicalisme door onwetendheid en armoede veroorzaakt wordt en door meer onderwijs kan worden opgelost. Het probleem met deze marxistisch geïnspireerde theorie is dat zij niet op feiten is gebaseerd. Een aantal verschillende studies toont duidelijk aan dat militante moslims in ieder geval vaak een gemiddeld inkomen hebben en boven gemiddeld onderwijs hebben genoten.

Mohamed Atta was een jihadistische terrorist die American Airlines vlucht 11 op 11 september 2011 in de noordelijke toren van het World Trade Center in New York crashte. Hij was de universitair geschoolde zoon van een advocaat die ook enkele jaren in Hamburg, Duitsland, woonde en studeerde. Toch leerde zijn westers onderwijs hem hoe westerse technologie te gebruiken om westerse niet-moslims efficiënter te doden.

Screenshot_3

Ik heb eens een lezing en debat bijgewoond met Morten Storm uit Denemarken, die tot de islam was bekeerd en vervolgens enkele jaren later de religie achter zich liet. Hierdoor leeft hij op dit moment met reële doodsbedreigingen. Echter, in die jaren dat hij een echte moslim was, werd hij een militante moslim van de harde lijn die vriendschappelijke betrekkingen met jihadisten en terroristische groeperingen onderhield.

Toen hij uitlegde hoe hij van een gewone moslim een radicale en militante moslim werd, gaf Morten Storm een simpel antwoord: Hij bestudeerde de koran en nam deze serieus. Hij werd meer en meer militant en vol haat, omdat hij eerlijk de militante en haatdragende teksten als zijn gids aannam. Zijn visie was dat islamitische teksten en leringen hatelijk en gewelddadig in hun kern zijn. Storm betoogde daarom dat men meer vol haat zou kunnen komen te zitten en meer gewelddadig zou kunnen worden, niet minder, als je de islam zou bestuderen en serieus zou nemen.

We hebben in het Westen te maken met ongegrond optimisme. Zogenaamd slimme mensen zeggen dat we optimistisch moeten zijn en dat de problemen die we momenteel zien op een of andere manier “opgelost worden”. Optimisme op een bepaalde manier kan goed zijn, maar het kan ook gevaarlijk zijn als het totaal misplaatst is. In dat geval voorkomt het dat je goed omgaat met echte problemen. Bijvoorbeeld, een opvallend aantal mensen in de westerse wereld in machtsposities lijkt vandaag te veronderstellen dat veel moslims die we blijven importeren zich aan onze cultuur zullen aanpassen en na verloop van tijd “minder islamitisch” worden. Maar uit beschikbare gegevens blijkt nu precies het tegenovergestelde.

Er zijn tal van voorbeelden waar allochtone jongeren van de tweede of derde generatie meer islamitisch en agressief vijandig tegenover autochtone Europeanen en hun cultuur zijn dan de immigranten die hier voor het eerst aankwamen. Sommigen van hen gaan naar het buitenland om in de Jihad te vechten in plaatsen zoals Syrië.

Screenshot_4

Af en toe zullen ze gezelschap krijgen van blanke bekeerlingen die zijn toegetreden tot de islam. Jonge Europeanen hebben op zijn best geleerd om onverschillig tegenover hun volk en hun culturele erfgoed te zijn, in het slechtste geval actief te verachten. Het moet nauwelijks verbazen dat sommigen van hen er voor kiezen trots op andermans cultuur te zijn, wanneer het hen systematisch verhinderd wordt trots te zijn op hun eigen cultuur. Om dezelfde reden is het onduidelijk waarom allochtone jongeren zouden willen assimileren in onze cultuur. Immers, een groot deel van onze media en de academische wereld blijft hen vertellen dat onze cultuur slecht, racistisch, onderdrukkend en geestelijk leeg is. Wie wil van iets dergelijks deel uitmaken?

Trouwens, het grote aantal immigranten, ook niet-moslim immigranten, is nu veel te groot om op een zinvolle manier te worden opgenomen. Waar we nu getuige van zijn, is een de facto fragmentatie van onze samenlevingen langs religieuze, etnische, raciale en culturele lijnen.

De eerste islamitische immigranten die hier kwamen, moesten minder opvallen, omdat ze met weinigen waren. Nu zijn er van hen zo veel dat ze in het Westen parallelle, islamitische gemeenschappen vormen, in feite onze landen koloniseren. Dat is precies wat er gebeurt. Moderne communicatietechnologie heeft het gemakkelijker dan ooit gemaakt om in contact te blijven met hun voorouderlijk geboorteland, per email of satelliet-tv, alsof ze nooit emigreerden. Het is heel goed mogelijk om intercontinentale vluchten te gebruiken om een bruid uit Pakistan te halen en haar naar Berlijn of Londen te brengen.

Meer vrouwen dragen nu in Europese steden de sluier dan twintig jaar geleden. Ik heb zelfs gezichtssluiers of volledige boerka’s gezien. Dit was nog maar een paar jaar geleden ongehoord, maar nu niet meer. We kunnen eens te meer zien dat de werkelijkheid erger is dan wat veel pessimisten een generatie of twee geleden voorspelden. Een paar voorzagen dit en waarschuwden er tegen, maar ze werden ofwel belasterd, belachelijk gemaakt of gewoon genegeerd .

Screenshot_5

Aan het Gatestone Instituut volgt de schrijver Soeren Kern zorgvuldig de voortdurende islamitische infiltratie van westerse landen, in Spanje en Italië, in Frankrijk en België. Er is een complex plan door moslims van de harde lijn in Groot-Brittannië blootgelegd om te infiltreren en openbare scholen te islamiseren. Militante moslims die de shariawetten bevorderen, proberen hetzelfde te doen in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland. Nogmaals, dit is iets dat nu plaatsvindt, niet in een donkere en verre toekomst.

In de vroege uren van 19 mei 2014 ontplofte een handgranaat in Malmö, de derde stad van Zweden. Deze vernietigde vele auto’s en ramen in nabijgelegen gebouwen. Dit was het vijfde incident met handgranaten in Malmö alleen al in de eerst vijf maanden in 2014. Raza Arnaut verklaarde aan de lokale krant dat ze door de krachtige explosie buiten haar flat uit haar bed viel. Ze is nu bang en wil verhuizen. De situatie is met de jaren gestaag verslechterd, waarschuwt ze. Met de laatste rondes van explosieve aanvallen “was dit net als tijdens de oorlog in Bosnië” zoals in de jaren 1990, die ze ooit ontvluchtte. Blijkbaar zit er ook in delen van Zweden een vergelijkbaar gewapend conflict aan te komen. Dit is Scandinavië vandaag de dag.

Op hetzelfde moment werd in Göteborg, de tweede stad van Zweden, een man doodgeschoten in het 20e schietincident in dit jaar tot nu toe. In de hoofdstad Stockholm vrezen de mensen dat de massale rellen met allochtonen van mei 2013 op elk moment kunnen terugkeren. De onderliggende problemen zijn niet opgelost.

Screenshot_7

Verschillende andere West-Europese steden zoals Parijs en Londen hebben grootschalige rellen meegemaakt. In Marseille, Frankrijk, is de mate van de straatcriminaliteit en gevechten van bendes zo erg dat socialistische politici met een allochtone achtergrond willen dat het leger wordt gestuurd om enige schijn van recht en orde te herstellen. De effectieve controle over honderden gebieden is jaren geleden door de autoriteiten in Frankrijk verloren. In mei 2014 werd bekend dat de Chinese politie in Parijs zou helpen en patrouilleren in toeristische bestemmingen na een stijging van het aantal overvallen en aanvallen op Chinese toeristen.

Ondertussen blijven de golven van illegale immigratie in Europa vanuit het zuiden en oosten, vooral uit Afrika en de islamitische wereld, in aantal steeds meer stijgen. Het is nog erger dan het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Het lijkt er niet op dat deze enorme migratiegolven verminderen. Integendeel, de onhoudbare populatie van veel Afrikaanse en islamitische landen blijft groeien op hetzelfde moment dat de Europese landen bijna doeltreffende grenscontroles vanwege de EU hebben opgegeven. Dankzij een groot aantal mensenrechtenverdragen en pressiegroepen zijn immigranten die erin geslaagd om hier illegaal te komen en ze kunnen vaak niet worden uitgezet.

Screenshot_8

Mensensmokkel is uitgegroeid tot een belangrijke, wereldwijde industrie. De auteur Torben Snarup Hansen waarschuwt dat honderdduizenden illegale immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten op dit moment zitten te wachten om binnen te komen, met alle middelen die nodig zijn. Dit cijfer blijkt niet af te nemen. Integendeel, het blijft groeien naarmate de bevolking van Afrika en de islamitische wereld blijft toenemen. De instroom van migranten over de Middellandse Zee heeft “Bijbelse proporties” aangenomen, heeft de Italiaanse marinechef gewaarschuwd. Hansen vreest dat het toekomstige bestaan ​​van Europa op het spel zou kunnen staan.

Het aandeel van de wereldbevolking in Europa is in de geschiedenis nooit lager geweest en blijft nog steeds krimpen. Europa wordt demografisch al overschaduwd door Afrika en is bezig economisch overschaduwd te worden door Azië. Autochtone Europeanen zijn snel hun thuisland aan het verliezen en de mogelijkheid om hun eigen lot vorm te geven. Om het beleid van massa-immigratie en open grenzen als voorheen te blijven continueren, is in een dergelijke situatie pure waanzin. Het vormt een enorme verraad van de toekomstige generaties Europeanen om toekomstige sociale en etnische conflicten op hen te laden. We hebben een verplichting wat we kunnen om de schade te beperken, zo niet meer.

Soms kunnen we verrassende of schokkende gebeurtenissen tegenkomen, waar Breivik´s aanslagen in Noorwegen in 2011 ons aan herinnerden. Echter, deze gebeurtenis had waarschijnlijk niet veel effect op de grote lijn van de geschiedenis.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar zie ik een belangrijke positieve trend en een belangrijke negatieve trend. Het goede nieuws is dat het verzet tegen de ontbinding van westerse landen groeit. Tien jaar nadat Theo van Gogh in Amsterdam werd vermoord voor het bespotten van de islam is de islamcriticus Geert Wilders op weg een van de grootste politieke partijen in Nederland te worden (het mocht niet zo zijn – vert). Het verzet tegen totalitaire en repressieve aspecten van de EU groeit onder gewone kiezers. Een stijgend aantal autochtone Europeanen komt in opstand tegen de culturele elites. Veel jonge Europeanen hebben genoeg van de gerichte intimidatie van agressieve criminele bendes in de straten en worden daarna door het establishment “racisten” genoemd als ze niet meer vijandige immigranten in het land willen binnenlaten. Dit biedt een sprankje hoop voor de toekomst .

Echter, aan de negatieve kant blijft de massa-immigratie en islamisering als voorheen. Ideologische censuur wordt naar sommige maatstaven erger. Zo is er het huidige sociale verval van wat ooit de westerse beschaving werd genoemd.

Afgezien van een paar dappere zielen heeft bijna niemand publiekelijk in de jaren 1970 of 1980 voorspeld dat een aanzienlijk aantal westerse intellectuelen en kunstenaars binnenkort zou moeten leven met dagelijkse politiebescherming. Dit is nu een realiteit. Ook in Scandinavië woont een aantal kunstenaars als virtuele gevangenen in hun eigen huis, gewoon omdat ze enkele tekeningen maakten van een man die al dan niet in de zevende eeuw kan hebben geleefd. In de zwaarst getroffen Scandinavische steden zijn aanslagen in openbare ruimtes met handgranaten uitgegroeid tot een vaststaand feit. Dit overtreft wat vele zogenaamde racisten enkele decennia geleden voorspelden, maar dit gebeurt nu.

Als we terugkijken op de afgelopen twee generaties bleken veel van de waarschuwingen die jaren geleden hebben geklonken juist te zijn geweest. Sommigen waren zelfs gematigd. Ik was zelf zo laat in de jaren negentig naïef over een aantal van deze kwesties. Ik herkende gewoon niet de volledige omvang van de demografische en culturele transformatie die er aan de gang was. Ik ben er niet trots op, maar ik was dom. Ik geloofde wat ik op school had geleerd en van de massamedia.

Screenshot_6

Er is echter een grens aan hoe dom je mag zijn. De problemen zijn nu zo groot dat ze onmogelijk door iemand kunnen worden genegeerd. Ze zijn overal om ons heen te zien, voor iedereen met eigen ogen. De tijd dringt. Het is niet langer geloofwaardig of aanvaardbaar voor mensen in posities van macht om te beweren dat ze “het niet wisten”.

Het is zeer onverantwoordelijk en een massief verraad van de toekomstige generaties Europeanen om verder door te gaan met een mislukt beleid van massa-immigratie en open grenzen in de hoop dat ze “blijken goed af te lopen”. Dit is een gigantisch sociaal experiment op een heel continent en een hele beschaving. Het moet stoppen.

Gepubliceerd samen met Gates of Vienna.

Bron:
http://snaphanen.dk/
Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Engels door:
Vederso
(voor  www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Academici, Appeasement, Barbarisme, Censuur, Cultuurstrijd, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, hersenspoeling, Immigratie, Islam, Islamisering, Islamkritiek, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, politici, propaganda, Rotzakken, Scandinavië, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Optimisme en zorgeloosheid

 1. Dr.Kwast zegt:

  Te laat. Neem het zo als het gaat komen. Moedeloos, waardeloos, schaam te loos, BOOS KWAAD. Stompzinnig provincie Nederland.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Kom, kom, dan kent Europa nog wel stommere provincies!
   Neem nu Noorwegen, het vaderland van Fjordman: Ze kènnen daar inmiddels al toestanden die de Zweedse aardig benaderen (Over Zweden-zelf hebben we het dan niet eens) en dat gesjacher eer Fjordman die studiebeurs werd toegekend verdient ook niet bepaald de schoonheidsprijs.
   En van GB met die geannexeerde wijken en dat geïslamiseerde onderwijs zullen we ook maar liever zwijgen…..
   Nee hoor, het kan nog steeds erger.

   Like

 2. Scarlatti Bombatti zegt:

  Dit MOET nog te stoppen zijn want het alternatief is GRUWELIJK, dit zijn perverse moordlustige dégenerees, het moorden en martelen kàn hen niet wreed genoeg zijn, dat zien wij toch wat zij doen?!

  Mensen, piepjong, stokoud, levend en dood, verkrachten op de meest gruwelijke wijzen, hoofden afsnijden, daarmee als zijnde het trofeeën pronken en voetballen, bij vol bewustzijn amputeren v ledematen en genitaliën en die laatste worden bij voorkeur in de monden gepropt van hun slachtoffers, hen in onderdanige houding naderhand ‘rangschikken’… mensen… gaan we dit ‘laten gebeuren’?? Ik ga ‘shoppen’ voor overdosis insuline, ik ben geen held…. dan zorg ik liever zelf voor mijn eigen dood…

  Like

 3. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Het is niet langer geloofwaardig of aanvaardbaar voor mensen in posities van macht om te beweren dat ze “het niet wisten”.”

  Maar ze weten het wèl. En ze zien dat het goed is. Het is juist de bedoeling dat het avondland geïnfiltreerd wordt door horden moslims. Zo wordt het kapot gemaakt. En de “boven ons gestelden” werken niet voor ons, het Nederlandse volk, maar voor de Nieuwe Wereld Orde. Ze verraden en verkopen ons en wat doen wij, stelletje imbecielen dat we met ons allen zijn? We stemmen op D66 en de andere subversieven.

  Wat er nu aan het gebeuren is, is het levende bewijs van de stelling, dat elk volk de regering krijgt die het verdient. Het volk verdient het. Maar waar heb ik het aan verdiend?

  j.c.th.kohler@online.nl

  Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   en ik? Waar heb Ik het aan verdiend? Ik stem op de PVV en daarvoor op Pim Fortuyn.
   Ik laat geen gelegenheid voorbij gaan om te vertellen wàt de eu-isering en de islamisering IS, inhoudt en door wie en wat GESTEUND wordt… het is dus niet dat ik op mijn gat achterover zit te leunen, niet dat jij dat zegt overigens, maar ik bèn alert, ik verzet me, ik stem op de PVV waar wij het van moeten hebben en desondanks dreig ook ik de pieneut te worden…

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @J.C.Th. Köhler: 23.59. uur, op 24/5. Ik kan een groot deel van uw reactie onderschrijven, zeker uw opmerking over de NWO. Maar persoonlijk, kan ook ik er niets aan doen, ik ben en blijf tegen de EU en de ISLAM, en heb zo ook gestemd donderdag. Nee, het zijn de oerstomme kiezers, gehersenspoeld door de rode omroepen en pers, en de politiek-correcte bende! En gematigde moslims, bestaan echt niet, ik zie en hoor er niet een.

   Like

   • Daiyu-ninja zegt:

    Tom Hendrix zegt:
    25 mei 2014 om 07:38

    Nee, het zijn de oerstomme kiezers, gehersenspoeld door de rode omroepen en pers, en de politiek-correcte bende!

    Het zijn inderdaad oerstomme kiezers/ stemmers, Tom.
    https://ejbron.wordpress.com/2014/05/21/studenten-stemmen-d66-weten-niet-waarom/

    Het zou deze mensen verboden moeten worden te stemmen.
    Ze stemmen lukraak op een partij zonder te weten waar zo’n partij voor staat.
    Het gevolg is, dat wij uitgeleverd worden aan brussel en de islam.

    Like

  • Henk.V zegt:

   Daar zegt u zoiets, heer Köhler! Wij zagen het gevaar aankomen en wij wisten wat het inhield en daarna besloten wij anderen er op te wijzen en dus hebben wij -brengers van een ongewenste boodschap- deze kwaadaardige overheid niet verdiend, natuurlijk.
   Dat is het navrante in deze ontstane situatie.
   Wij vormen blijkbaar een minderheid in een volk dat onvoldoende heeft geluisterd naar ons.
   Dat onze overheden zeer schuldig zijn en terecht zouden moeten staan is duidelijk genoeg, maar dat het gewaarschuwde volk te stom lijkt om te kiezen voor het politiek juiste pad van de waarheid en de logica is schokkend.

   Like

 4. Wachteres zegt:

  Mooie vertaling,Vederso. Ik dacht al ik hoor niets, maar je was duidelijk erg druk bezig.

  Wel triest om dit zo voor het naar bed gaan te lezen. Inderdaad het moet stoppen, maar hoe?

  Krijgen we dit in Nederland nog voor elkaar? De moed is mij in de schoenen gezakt.

  Ik ben zelfs niet eens meer BOOS en KWAAD.zoals Dr Kwast.

  Like

 5. Avidia zegt:

  Wat ik niet begrijp van die LINKSEN, alsof zij bespaard blijven wat boven genoemd Scarlatti Bombatti beschreven wordt, volgens mij worden de Linksen het eerste slachtoffer van deze barbaarse mensen, want zij leggen niets in de weg, dus gemakkelijk te nemen,
  Ik kan zo over geven over het kinderlijk gedrag van linkse mensen, ik had al geen hoge hoed van hen op, maar zo een kinderlijk gedrag is levensgevaarlijk, en alleen om STEMMEN!!!

  Like

 6. ieznogoud zegt:

  De strijd is gestreden en al lang verloren.
  Dat kon ook niet anders.
  Daar waar gestreden wordt en door de machtshebbers hoogverraad wordt gepleegd, kan de uitslag moeilijk anders zijn dan dat de strijd wordt verloren.
  Maar goed, juist al diegenen die zo hard hebben geholpen bij het plegen van dat hoogverraad en die als de vreemde troepen uiteindelijk dan door de straten marcheren zullen zeggen ‘Wir haben es nicht gewusst’, zijn dan geen nuttige idioten meer, maar gevaarlijke idioten. Juist bij die mensen zullen de vreemde troepen dus als eerste aan de deur kloppen om ze af te voeren.
  Laat dat een troost zijn, zij het een wel heel schrale.

  Like

 7. Dr.Kwast zegt:

  ieznogoud:
  Deze rode zullen niet afgevoerd worden. Ze worden vervoerd naar de iman om besneden te worden. Daarna zullen ze de eerste linie zijn van het front, dat de rest van hen die weigeren te bekeren te kelen, Mooi woord kelen betekend rood in het Heraldiek, jammer dat dat niet meer verstaan wordt, maar vloeien zal het.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Een krachtige oogopener, prachtig vertaald, Vederso!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s