De intolerante apartheidsstaat Saoedi-Arabië

Screenshot_8

De grootmoefti en de koning van Saoedi-Arabië

(Door: Franklin ter Horst)

(Aangemaakt: augustus 2002, laatste bewerking: 27 mei 2014)

Saoedi-Arabië behoort tot één van de meest wrede, inhumane staten in de wereld. In deze religieuze, intolerante apartheidsstaat wordt de olierijkdom misbruikt om de hele wereld te chanteren en de gewelddadige Wahabitische Apartheidsideologie te propageren. De Wahabitische stroming werd gevestigd in het midden van de achttiende eeuw en is vernoemd naar haar stichter: Mohammed ibn Abdal Wahhab. In dit land worden de elementaire  mensenrechten met voeten getreden. Dit is zelfs vastgelegd in de op de islamitische sharia gebaseerde wetgeving. Zo hebben alle vrouwen een mannelijk familielid als ‘toezichthouder’. Deze ‘toezichthouder’ dient toestemming te geven voor alle belangrijke beslissingen, zoals reizen, zakentransacties, studies en banen. Hierover heeft een vrouw in Saoedi-Arabië dus niets te zeggen. Vrouwen moeten apart zitten in restaurants en andere openbare ruimten, anders kunnen zij met stokslagen gestraft worden. Vrouwen moeten een abaya (lichaamsbedekkende kleding) dragen en al hun haar bedekken. Saoedi-Arabië is het enige land in de wereld waar het vrouwen verboden is om een auto te besturen. Dit wordt gezien als een misdaad net als de één of ander vorm van Westerse muziek en dansen. Voor een rechtbank telt een vrouwelijke getuigenis slechts half zo zwaar als die van een man. Vrouwelijke erfgenamen erven de helft van wat mannelijke erfgenamen krijgen. Scheiden is vrijwel onmogelijk voor een vrouw, terwijl polygamie is toegestaan en mannen een huwelijk zo kunnen opzeggen. Kinderhuwelijken komen voor vanaf tien jaar. Op de televisie zijn vrouwen taboe, maar seksuele slavernij van Aziatische en Afrikaanse vrouwen wordt wel getolereerd.

De Saoedische oliedictator Abdullah

Op de lagere school krijgen Saoedische jongens onderricht in alle aspecten van de islam, waaronder hoe straffen moeten worden voltrokken m.b.t. dieven en ander gespuis. Zo leren ze hoe handen en voeten van dieven moeten worden afgehakt. In dit land bestaat geen enkele gerechtigheid. Hier worden heden ten dage nog hoofden en handen van boeven publiekelijk afgehakt, zijn christenen hun leven niet zeker, worden homoseksuelen en verkrachte vrouwen gestenigd of onthoofd als misdadigers. Partijen en vakbonden zijn verboden. De heersers in dit land kunnen zich veelal alleen maar handhaven door onderdrukking van de bevolking middels een overmacht aan politie en geheime diensten. Zo is er een religieuze politie die er onder meer op toe moet zien dat de conservatieve kledingvoorschriften worden gerespecteerd. Ze breken in woningen in als de eigenaren verdacht worden van het drinken van alcohol of ongewenste seksuele activiteiten.

Dit is het land waar de Oegandese massamoordenaar Idi Amin een veilige vluchthaven vond. Ook slavenhandel is hier de normaalste zaak van de wereld. Het zijn voornamelijk Aziaten die voor de Saoedische oliedictators werken. Zij worden vernederd, verkracht en gedood door hun werkgever. De leiders van dit door Groot-Brittannië bedachte ongeëvenaarde decadente en gewelddadige land zijn nog nooit voor hun misdaden ter verantwoording geroepen.

De Saoedische elite doet zich naar de buitenwereld graag voor als vroom en religieus, maar volgens de door Wikileaks gepubliceerde berichten gaat achter dat beeld een wereld van drank en drugsgebruik schuil. Er bestaat een heuse ondergrondse clubscene onder de jonge rijke elite, waar alcohol rijkelijk vloeit en hasj en cocaïne en prostituees onbeperkt voor handen zijn.

Saoedi-Arabië is geen eeuwenoud koninkrijk zoals door velen gedacht wordt. Het land kent een wrede religieuze geschiedenis en is ontstaan met de door de Britten gesteunde veroveringen van Abdoel Aziz ibn Saoed. Dit oliedomme land is voor praktisch alles aangewezen op het Westen. In dit land is niets van enige wetenschap te vinden. De invloed van de Wahabitische Apartheidsideologie verlamt de sociale ontwikkeling van de mensen. In een interview in de Saoedische krant Okaz op 23 april 2009 zei de Saoedische intellectueel Ibrahim Al-Buleihi tegen de interviewer: ,,Kijk om je heen. Al het mooie in ons leven komt voort uit de westerse beschaving.”  De pen in je hand, de recorder waarmee je ons gesprek opneemt, het licht in deze kamer, de krant waarvoor je werkt…zonder de uitvindingen van het Westen was ons leven dor.” De Israëlische president Simon Peres zei ooit: “De Israëli´s halen meer uit hun hersenen dan Saoedi-Arabië aan olie uit de grond.”

Saoedi-Arabië is de grootste financier van het islamterrorisme ter wereld

Vanuit dit totalitair geregeerde land zijn de afgelopen jaren miljarden dollars steun gegeven aan allerlei islamitische terreurbewegingen waaronder Al Qaeda, de doodscultuur Hamas in Gaza en de Nigeriaanse terreurbeweging “Boko Haram”. Bijna alle donaties worden in harde munt uitbetaald, waardoor de geldstromen moeilijk te traceren zijn. De New York Times schreef dat een onderzoek in Saoedi-Arabië had uitgewezen dat 95% van de ondervraagden in de leeftijd van 25 tot 41 jaar sympathiseren met de terreurbeweging Al Qaeda. Naast de steun aan de diverse terreurbewegingen investeert Saoedi-Arabië kapitalen om onder meer Europese en Amerikaanse samenleving te islamiseren en dat terwijl de Bush-familie al jaren goede maatjes is met het Saoedische koningshuis, dat naar schatting twee miljard dollar heeft geïnvesteerd in bedrijven van de familie Bush.

Screenshot_9

De voormalige Amerikaanse president George W. Bush hand in hand met de Saoedische dictator Abdullah.

In een uitgave van WorldNetDaily’s “Whistleblower” getiteld “Terroristen in de Verenigde Staten” worden feiten aangehaald hoe terroristen, hun supporters en geldschieters gebruik maken van Amerika’s open samenleving. Hoe o.m. Saoedi-Arabië kapitalen investeert in een netwerk van moskeeën en islamitische centra met de bedoeling de Amerikaanse samenleving te islamiseren. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 50 jaar miljarden dollars uitgegeven om zowel Amerika als Europa geleidelijk te islamiseren en te zorgen dat moslims door immigratie en grote aantallen kinderen een steeds grotere, maar vooral niet-geïntegreerde bevolkingsgroep in het Westen zouden blijven.

Een geheim onderzoek in meer dan 100 moskeeën en islamitische scholen in de Verenigde Staten heeft een alarmerend resultaat opgeleverd. Het blijkt dat maar liefst drie op de vier van deze centra gesponsorde broeinesten zijn van antiwesters extremisme. Verschillende moskeeën blijken een bijeenkorf van terreuractiviteit en ander extremisme te zijn, waarbij geweld en haat wordt gepredikt tegen Joden en christenen en de Amerikaanse samenleving in zijn algemeenheid. Een groot deel van deze moskeeën opereert onder toezicht van Saoedi-Arabië en de door Barack Hussein Obama veel geprezen radicale Moslimbroederschap. Duidelijk is dat de moslims in de Verenigde Staten door in Saoedi-Arabië getrainde imams worden opgejut tot opstand en jihad, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder meer antiwesterse literatuur en video’s.

De Amerikaanse staat Michigan wordt al praktisch geheel door moslims gecontroleerd. Michigan heeft na de stad Parijs de tweede grootste Arabische gemeenschap buiten het Midden-Oosten. Het merendeel van de moslims in deze staat is afkomstig uit het Midden-Oosten.

De van oorsprong katholieke Universiteit van Georgetown in Washington DC kreeg plotseling een gift van maar liefst 20 miljoen dollar van de Saoedische prins Alwaleed bin Talal Abdulaziz Al Saud. De prins stelde echter wel een aantal voorwaarden. Zo dienden evangelisch georiënteerde studentenverenigingen de toegang tot de campus ontzegd te worden. Daarnaast moest de megagift gebruikt worden om workshops te geven over de islam, zodat de studenten aan de universiteit een beter beeld van de islam krijgen. Die workshops worden gegeven door mensen die daarvoor speciaal worden overgevlogen uit Saoedi-Arabië. Ook maakte de universiteit een plan bekend dat de zij wil uitgroeien tot een ‘centrum van kennis’ over de islam. Over het christelijke erfgoed wordt in het plan totaal niet meer gesproken. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Council on American Islamic Relations.

Prins Alwaleed heeft ook de particuliere Harvard Universiteit in Cambridge (Massachusetts) 20 miljoen dollar geschonken voor een “Prince Alwaleed Bin Talal Islamic Studies Program” dat de Near Eastern Languages and Civilizations afdeling een impuls moet gaan geven. ,,Ik ben zeer ingenomen de islamitische studies aan Harvard te mogen steunen en hoop dat door dit programma generaties studenten en geleerden de rol van de islam zullen gaan begrijpen van zowel zijn geschiedenis als zijn rol in de toekomst van de wereld “, aldus de prins. “Zoals u weet is het imago van de islam sinds de gebeurtenissen van 9/11 in het Westen bezoedeld en de giften zijn bedoeld de Verenigde Staten te onderwijzen over de islam.” Het is volkomen duidelijk wat figuren als Alwaleed met hun giften beogen: “De beschaafde wereld te ondermijnen en te verzwakken.”

Screenshot_10

In een aflevering van het Amerikaanse tv-programma Stakelbeck on Terror interviewt Erick Stakelbeck de ex-moslim Al Fadi over de haat van Saoedi-Arabië tegen de Westerse wereld. Al Fadi is een van de auteurs van The Qur’an Dilemma, een kritisch boek over de koran dat door ex-moslims is geschreven.

Dore Gold, voormalig ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties, zegt dat de oorlog tegen het terrorisme alleen gewonnen kan worden als Saoedi-Arabië wordt aangepakt. In zijn boek “Het Koninkrijk van de haat” schrijft Gold dat de invloedrijke islamitische stroming in het koninkrijk duidelijk moet worden gemaakt dat oliegeld niet gebruikt mag worden voor het vermoorden van Amerikanen en Israëli´s. In zijn boek toont Gold bewijzen van directe financiële steun van Saoedi-Arabië aan terroristische organisaties.

Haat tegen Joden en de staat Israël

Net als de rest van de Arabische wereld draagt ook Saoedi-Arabië voor een niet onaanzienlijk deel bij aan het verspreiden van haat tegen Israël. Saoedi-Arabië heeft een racistische wetgeving op grond waarvan er geen Joden mogen wonen. Bezoekers van dit land mogen ook geen stempel van een bezoek aan Israël in hun paspoort hebben staan. Het zouden dan immers Joden kunnen zijn. Het grootste obstakel om de overwinning van de islam over het Westen te bereiken zijn volgens de Saoedische koning de Joden. Joden worden al ruim veertienhonderd jaar niet getolereerd in steden als Mekka en Medina. Reeds op 23 november 1937 zei de Saoedische koning Ibn Saoed tegen de Britse kolonel Dickson: ,,Onze haat tegen de Joden heeft zijn oorsprong in de goddelijke veroordeling van de Joden, omdat zij eerst Issa (dat is niet de Bijbelse Here Jezus) en daarna Allahs profeet Mohammed hebben afgewezen.” Toen Hitler in 1935 de anti-Joodse Neurenberger wetten uitvaardigde, kreeg hij uit alle delen van de Arabische wereld gelukstelegrammen.

In april 2002 gaf Sjeik Saäd Al-Barak een preek in een moskee in Riyad in Saoedi-Arabië, waarin hij moslims opriep om Joodse mannen te vermoorden en Joodse vrouwen tot slavin te maken. Al-Baraks woorden werden per satelliet naar alle moslims over de wereld uitgezonden. Zij werden op de band opgenomen en verspreid door instituten die door de Saoedi’s gefinancierd worden.

De Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten prins Turki al-Faisal vertelde tijdens een bijeenkomst in Washington dat het standpunt van de Verenigde Staten betreffende het Midden Oosten alleen kan worden opgelost door Israël te dwingen ,,alle gebieden, inclusief Jeruzalem, af te staan die eigendom zijn van de Palestijnen”. Dat is inclusief Jeruzalem, de 3000 jaar oude hoofdstad van de Kinderen van Israël. Volgens Turki al-Faisal heeft Riyad geen probleem met de vriendschap van de VS met Israël, maar zegt dat deze relatie gebruikt dient te worden om Israël ‘onder druk te zetten’ de eisen van de Arabieren in te willigen. Daar laat “The prince of War” Barack Hoessein Obama in ieder geval geen gras over groeien.

Screenshot_11Obama buigt voor de Saoedische koning

De islamitische anti-Israël hetze is ook de motor die het Europese antisemitisme aandrijft. De door de staat uitgegeven kranten in o.m. Saoedi-Arabië verschillen niets met deze uitgaven in het Duitsland van Hitler. Er zijn ongeveer 1.3 miljard islamieten in de wereld en zij allen worden dagelijks gevoed met Jodenhaat. In de Saoedische pers verschijnen regelmatig berichten waarin de staat Israël en het Joodse volk worden gedemoniseerd. De staatskrant Al-Riyadh van 22-11-2002 schreef:

,,Men hoeft zich niet te verbazen over de haat die de meeste naties voor de zionistische entiteit voelen, vanwege de geschiedenis daarvan, die niet is gevuld met menselijke prestaties, maar met barbaarse massamoorden, bedrog en kwaad geweten. Vooral onder de Arabieren neemt de haat tegen hen toe, vanwege het leed dat zij ondergaan als gevolg van de bezetting van de Arabische staat ‘Palestina’, vanwege de catastrofes, de wreedheid en het onrecht dat ons allen bekend is. Daarom krijgen Arabische kinderen de haat voor de zionistische vijand met de moedermelk ingegeven. En die haat kan niet worden weggenomen, ondanks alle praat over valse vredesovereenkomsten. Dit zijn onze vijanden en onze haat tegen hen is in onze zielen geworteld en het enige dat die haat kan verwijderen is hun vertrek uit onze landen en de zuivering van de door hen veroorzaakte verontreiniging van onze heilige plaatsen.”

Tijdens het jaarlijkse Joodse Poerimfeest, dat werd ingesteld om de verhindering van de door Haman geplande Jodenmoord te vieren (Ester 9:20-28), verschijnen jaar na jaar in de officiële door de Saoedische regering geleide pers reportages over hoe Joden met Poerim het bloed van een volwassene nodig hebben voor de bereiding van Hamans oren, waarbij de columnisten zeer gedetailleerde beschrijvingen geven van de gevangenneming en het ombrengen van slachtoffers. Dit ‘bloedsprookje’ is een beproefd antisemitisch recept.

Screenshot_12Hamansoren

In de Saoedische moskeeën zijn met regelmaat preken te horen als:

,,Oh, Palestijnse Autoriteit, zien jullie niet dat jullie steeds opnieuw getest worden? Is het niet tijd voor de Heilige Oorlog? Ik roep op alle Joodse ambassades in de moslimlanden te sluiten en alle normale betrekkingen met Israël te verbreken. Moslimbroeders in Palestina, heb geen genade en geen medelijden met de Joden, met hun bloed, hun geld en hun vlees. Hun vrouwen zijn van jullie, dat is legitiem. Allah heeft ze voor jullie gemaakt. Waarom maken jullie geen slavinnen van hun vrouwen? Waarom plunderen jullie hen niet? Mensen moeten weten dat de Joden worden gesteund door de christenen en de strijd die wij gaan voeren is dus niet tegen de Joden alleen, maar ook tegen hen die zeggen dat Jezus de Zoon van God is.”

Ayaan Hirsi Ali schrijft in haar boek ‘Mijn vrijheid’ ,,In Saoedi-Arabië werd alles wat slecht was, veroorzaakt door Joden. Als de airconditioning kapotging of er geen water meer uit de kraan kwam, gaven de Saoedische buurvrouwen daar de Joden de schuld van. Hun kinderen moesten bidden voor de gezondheid van hun ouders en de vernietiging van de Joden. Toen we na verloop van tijd naar school gingen, klaagden onze leraren eindeloos over alle duivelse dingen die de Joden al tegen moslims hadden gedaan en nog van plan waren te doen.”

Imam Abdul Rahman al-Sudais betitelde de Joden al eens als het uitschot van het menselijk ras, de ratten van de wereld, de moordenaars van profeten en de kleinzonen van apen en varkens. Ook in andere teksten worden de Joden voor apen uitgemaakt en de christenen voor “ongelovigen” en “varkens”. Met dit soort teksten worden nieuwe terroristen gekweekt en dat niet alleen in Saoedi-Arabië, maar in alle landen waar Saoedische oliedollars in onder meer het onderwijs en moskeeën worden gestoken. Overal in het Westen is deze invloed merkbaar. In Saoedi-Arabië en elders in de islamitische wereld komt ook met regelmaat een nieuwe editie uit van de Protocollen van de Wijzen van Zion. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van een dergelijke samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Screenshot_13Een uitgave van de Protocollen in het Arabisch. Op de cover staat een chanoeka die druipt van het bloed met op de achtergrond de Ster van David.

Deze protocollen worden op school onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige antisemitische geschrift aller tijden praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken en er worden geregeld verfilmingen van op de tv uitgezonden of verschijnt zij als feuilleton in de media.

Gebruikmakend van nieuwszenders als Al Jazeera, die dag en nacht de huiskamers binnenkomen, worden zelfs de meest passieve kijkers opgehitst. Een van de populairste stations is het Saoedische Iqra TV. Deze zender geldt als het propagandakanaal van de Saoedische heersers. Dit station spant de kroon als het gaat om het aanzetten tot haat tegen westerlingen, christenen en Joden. De studio’s bevinden zich voor het grootste deel in Dubai, maar veel programma’s worden opgenomen in Saoedi-Arabië. Voor het Saoedische moslimgebroed is Iqra het ideale middel om de boodschap van jihad wereldwijd te verkondigen. Berucht is de uitzending op Iqra van een ‘interview’ met een Egyptisch peutermeisje, dat werd gepresenteerd als een ‘ware moslima’. De drieënhalf jaar oude Basmallah gaf desgevraagd haar mening over de Joden: ,,Ik vind ze niet aardig, want zij zijn apen en varkens. Dat heeft onze god gezegd.” In diverse talkshows en debatten wordt opgeroepen tot jihad en geweld, zoals door de Saoedische geestelijke Aed al-Qarni die de kijkers ‘de weg naar de overwinning’ voorhoudt: ,,Kelen moeten worden doorgesneden en schedels verbrijzeld”.

Volgens Saoedi-Arabië  kan door toedoen van Israël het hele Midden-Oosten in een oorlog geraken. ,,Als de optie van vrede faalt door Israëlische arrogantie, dan is de enige overgebleven keuze oorlog. En Allah alleen weet wat de regio zou meemaken in een conflict dat niemand spaart.”

Ook christenen moeten het ontgelden

Er wordt in dit land niet alleen haat gekweekt tegen de Joden, maar ook tegen de christenen. Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh bin Abdullah, de grootmoefti (islamitische opperleider) van Saoedi-Arabië, heeft een oproep gedaan om alle christelijke kerken op het Arabische schiereiland te vernietigen. ,,Op dit schiereiland mag alleen de islam heersen en geen andere vreemde religie.”  Zijn theologische stelling rechtvaardigde hij met woorden van de profeet Mohammed in de traditionele Hadith, volgens welke er geen twee godsdiensten op het Arabische schiereiland mogen bestaan. Wanneer dergelijke geestelijke leiders oproepen tot vernietiging van kerken in het Midden-Oosten, dan geldt dit als geestelijke goedkeuring.

Screenshot_14Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh bin Abdullah

Schoolkinderen in Saoedi-Arabië wordt via schoolboeken geleerd christenen te kleineren en te vernederen. Deze schoolboeken worden door het ministerie van Onderwijs aan de scholen verstrekt. Heel de westerse wereld wordt al in de boekjes voor 6-jarige leerlingen gedemoniseerd, omdat ,,alle godsdiensten buiten de islam vals zijn.” Volgens de uitleg die overal in de onderzochte schoolboeken wordt gegeven, moet elke moslim bereid zijn om te doden en gedood te worden, lijf en leden als ook zijn eigen bezittingen te offeren voor de zaak van Allah, in het diepe bewustzijn dat iedereen die in deze strijd voor de islam sterft, in het ‘Paradijs’ zal worden beloond. Die beloning bestaat uit roem, eindeloos seksueel genot met een menigte maagdelijke vrouwen en uit een gelukzalige bedwelming door eindeloze hoeveelheden alcoholische dranken, die voor moslims op aarde zijn verboden. Terwijl de linkse antisemitische kliek in Nederland en daarbuiten de staat Israël beschuldigt van apartheid en het Joodse volk vervloekt en demoniseert, zwijgt ze over deze grootste apartheidsstaat ter wereld.

Saoedi-Arabië hanteert een zeer strenge variant van de sharia

In Saoedi-Arabië worden aan de lopende band mensen op last van rechters om het leven gebracht. Met name arbeidsmigranten en arme Saoedi’s worden relatief vaak het slachtoffer van de doodstraf. Het Saoedische koningshuis hanteert een zeer strenge variant van de sharia (islamitische wetgeving). Wie zich schuldig maakt aan verkrachting, moord, geloofsafvalligheid, gewapende roof of drugshandel riskeert de doodstraf door middel van onthoofding. Doorgaans gebeurt dat publiekelijk en wordt de dader of vermeende dader onthoofd.

Op 21 februari 2007 verscheen het bericht dat in de Saoedische hoofdstad Riyad vier Srilankanen waren onthoofd en de levenloze lichamen op een publieke plaats aan een kruis waren tentoongesteld. De vier waren aangeklaagd wegens diefstal met geweld en hiervoor veroordeeld. De Saoedische rechter vond dood door onthoofding een gepaste straf. De beklaagden hadden geen advocaat en twee van hen wisten niet eens dat zij ter dood zouden worden gebracht. Ze hadden begrepen dat de rechter hen 15 jaar gevangenisstraf had opgelegd. Op 19 februari werd dit barbaarse vonnis in het openbaar met behulp van een zwaard op een marktplein uitgevoerd. De vier werden vervolgens een uur lang op een publieke plaats tentoongesteld op een houten kruis.  Dit soort wrede straffen zijn in landen waar de Sharia wetgeving wordt gehanteerd, geen uitzondering.

Rond 20 september 2011 werd in dit sharia paradijs een Soedanese man publiekelijk onthoofd op een parkeerterrein op beschuldiging van vermeende tovenarij in 2005. De man was in maart 2007 ter dood veroordeeld. Terwijl hij geblinddoekt gehurkt op zijn knieën zit, wordt Abdul Hamid Hussain Bin Bin Moustafa al-Fakki onthoofd op een parkeerterrein in Medina. De beul liet, alvorens toe te slaan, eerst zijn zwaard rusten op de nek van het slachtoffer. Het Saoedische bewind geeft er de voorkeur aan te onthoofden met een scherp zwaard, omdat ze denken dat het menselijker en sneller is dan elektrocutie en een dodelijke injectie.

Screenshot_15De vlag van Saoedi-Arabië met het zwaard en de shahada de islamitische geloofsbelijdenis: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet”.

De 75-jarige weduwe Khamisa Sawadi, een Syrische die met een Saoedi was getrouwd, werd veroordeeld tot veertig zweepslagen en vier maanden celstraf wegens ‘ongeoorloofde contacten met mannen, die geen familieleden zijn’. Een van de mannen in kwestie was een neef van haar overleden man. Deze kwam samen met een vriend zijn oude tante wat brood brengen waarom ze had gevraagd. Bij deze ‘misdaad’ werden zij betrapt door leden van de Commissie ter bevordering van de Deugd en ter voorkoming van Zedeloosheid. Dat zijn de bewakers van de goede zeden in dit land. Zij zien toe op handhaving van het verbod op contacten tussen mannen en vrouwen die geen nauwe verwantschap met elkaar hebben.

Zoals gezegd is het besturen van auto’s door vrouwen in Saoedi-Arabië bij wet verboden. Op 25 april 2014 meldden meerdere Saoedische media dat een vrouw deze wet had overtreden. Een hof van beroep in de hoofdstad Riyad veroordeelde de aangeklaagde wegens verboden rijden en verzet tegen de staatsmacht tot 150 zweepslagen en acht maanden gevangenisstraf. Meerdere politieagenten waren in het proces als civiele partij opgetreden. Ze hadden verklaard dat ze de vrouw hadden aangehouden, die hen daarna uitgescholden en geslagen had.

Begin januari 2010 werd een 13-jarig meisje veroordeeld tot 90 zweepslagen terwijl haar klasgenoten moesten toekijken, omdat ze op school een mobieltje bij zich had en dat is op meisjesscholen in dit land verboden. Ook werd ze veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf.

Screenshot_16De Sharia in actie: stok –of zweepslagen als je als 13 jarig meisje het waagt een mobieltje mee naar school te nemen.

In 2007 kregen in Saoedi-Arabië 16 schoolkinderen ieder 300 tot 500 zweepslagen omdat ze brutaal waren geweest tegen een leraar. Saoedi-Arabië is de dubieuze recordhouder van de wereld als het aankomt op publieke martelingen, onthoofdingen en kruisigingen van veroordeelde gevangenen.

Begin mei 2014 veroordeelde een rechtbank in Saoedi-Arabië de mensenrechtenactivist Raif Badawi tot 10 jaar gevangenisstraf, 1000 zweepslagen en een boete van 180.000 euro wegens “belediging van de islam”. Zijn misdaad: “Hij noemde moslims, Joden, christenen en atheïsten gelijkwaardige mensen.” Wat een godslastering, nietwaar!

Saoedi-Arabië is van plan nieuwe wetten in te voeren die het mogelijk maken zware straffen uit te delen aan iedereen die kritiek levert op de islam, ook op het internet. Als deze kritiek onder ‘godslastering’ komt te vallen dan kan zelfs de doodstraf worden gegeven. Begin 2012 nam het parlement in Koeweit wetten aan die de doodstraf toekennen aan iedereen die Allah, Mohammed of één van zijn vrouwen beledigt. Ook in islamitische landen als Pakistan en Iran wordt de doodstraf gegeven (en uitgevoerd) aan bijvoorbeeld moslims die zich bekeren tot het christendom, wat eveneens een ‘godslastering’ zou zijn. De 57 landen tellende Organisatie van Islamitische landen probeert al sinds 1999 de VN zover te krijgen om kritiek op de islam wereldwijd te verbieden.

80-jarige Saoedi trouwt met meisje van 10

Een hoogbejaarde inwoner van Saoedi-Arabië kreeg in de zomer van 2009 alsnog de beschikking over zijn eerder weggelopen 10-jarige bruid. Het meisje was gevlucht naar de woning van een tante. Haar vader, die haar had uitgehuwelijkt, kwam erachter en bracht het kind terug naar haar 80-jarige echtgenoot. De sharia in Saoedi-Arabië schrijft voor dat een huwelijk met een 10-jarige geen probleem is. Trouwen met een kind wordt in verschillende moslimlanden als de normaalste zaak van de wereld beschouwt. Daar is niks mis mee zeggen ze,  want de profeet Mohammed  trouwde immers ook met de zesjarige Aisha. Mohammed beperkte het aantal vrouwen dat een man mocht hebben tot vier (de slavinnen niet meegerekend). Voor hemzelf gold die regel niet, hij had een harem van minstens negen vrouwen, plus de nodige slavinnen als bijvrouwen. De jongste met wie hij trouwde was zoals gezegd Aisha van zes jaar oud, die vervolgens op haar negende door hem werd ontmaagd. In het Westen wordt iemand die seks heeft met een negenjarige een pedofiel genoemd en dikwijls voor lange tijd opgesloten. Dit soort huwelijken zijn niets anders dan een grove schending van de internationale verdragen voor de rechten van het kind. Maar de wereld doet er het zwijgen toe.

In 2002 kwamen vijftien meisjes om het leven, omdat de religieuze politie (Mutaween) hen verbood om een brandend gebouw te verlaten, omdat niemand hun gezicht mocht zien. Ze droegen namelijk geen hoofddoekjes. De brandweer mocht bovendien niet naar binnen vanwege het mannenverbod dat in meisjesscholen geldt. Meisjes die naar buiten renden, werden door de Mutaween gedwongen weer naar binnen te gaan. Vanwege de uitvoerige media-aandacht heeft het Saoedische bewind besloten de brandweer in het vervolg toestemming  te geven gebouwen betreden die normaal verboden zijn voor mannen, als daar levens mee gered kunnen worden.

In mei 2014 legde de strafrechter in het Saoedische Buraidah in totaal 32 jaar gevangenisstraf en 4.500 zweepslagen op aan vijf mannen die Valentijnsdag hadden gevierd met zes vrouwen. De Saoedische islamitische geestelijke Sjeik Muhammad Al-’Arifi had voorafgaand aan Valentijnsdag verklaard dat het vieren hiervan volgens de islamitische religieuze wetten niet is toegestaan. De Saoedische religieuze politie controleert dan ook streng dat burgers van het Koninkrijk geen Valentijnsdag vieren en dat er die dag geen rode rozen verkocht worden.

Spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran

Volgens het Duitse tijdschrift Cicero probeert de Saoedische regering als antwoord op de nucleaire ontwikkelingen in Iran in snel tempo een eigen nucleaire afschrikkingsmacht op te bouwen. Strategisch analist Mark Langfan voorspelde dat zodra Iran nucleaire wapen capaciteit bereikt het als eerste de oostelijke Saoedische olievelden zal aanvallen. Hij zei dat een Iraanse EMP kernbom de Saoedische en Amerikaanse defensie in Saoedi-Arabië knock-out kan slaan. Een EMP, of elektromagnetische puls bom, ontploft op grote hoogte, schakelt het elektriciteitsnet uit in een groot gebied en maakt daarmee computers en andere elektronica nutteloos. Langfan voorspelde dat de EMP kernbom Iran de controle kan geven over alle gebieden in het oostelijk deel van Saoedi-Arabië, waar bijna 100% van de Saoedische olievelden liggen.

De Israëlische krant Yediot Aharonot publiceerde reeds op 27-3-2002 foto’s van een geheime raketbasis in Saoedi-Arabië. De raketbasis is gelokaliseerd in de Al-Sulayil-oase, zo’n 500 kilometer verwijdert van de hoofdstad Riyad. De basis bevat raketten van Chinese makelij met een reikwijdte van 2500 tot 3500 kilometer. Daarnaast zou Saoedi-Arabië een aantal atoomwapens van Pakistan hebben gekocht. De bommen zijn al betaald en zijn op afroep leverbaar. Raketten om deze atoombommen te vervoeren hebben ze ook. Het gaat om Chinese CSS-2 raketten. Deze raketten hebben een bereik van 2500 kilometer. Saoedi-Arabië heeft Washington reeds in 2009 gedreigd niet werkeloos te zullen toezien dat Iran atoomwapens ontwikkelt. Pakistaanse nucleaire deskundigen zijn tussen 2003 en 2005 in het geheim afgereisd naar Saoedi-Arabië, vermomd als pelgrims voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Saoedi-Arabië is de belangrijkste sponsor van Pakistans nucleaire wapenprogramma.

Saoedi-Arabië is het Bijbelse Dedan uit Ezechiël 38:13. Volgens de profeet Ezechiël zal Dedan deel gaan uitmaken van Gogs horden die in toekomende tijd zullen oprukken naar de bergen van Israël, en daar hun einde vinden. In de volkerenlijst van Genesis 10 is Dedan een nakomeling van Cham, één van de zonen van Noach. In Jeremia 49:8 staat dat Dedan grenst aan Edom, dat ligt in het zuiden van het huidige Jordanië.

Saoedische boycot actie tegen Nederland

Wanneer de door de olie schatrijk geworden voormalige kamelendrijvers hun zin niet krijgen, wordt het oliewapen gehanteerd. Dat wapen werd tegen Nederland ingezet in 1973-1974, omdat ons land ervan beschuldigd werd wapens aan Israël te leveren tijdens de Yom Kippoeroorlog. Inmiddels is Saoedi-Arabië begonnen met de invoering van handelsmaatregelen tegen Nederlandse bedrijven in reactie op de stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. De maatregelen worden op aangeven van koning Abdullah ingevoerd.

Door:
Franklin ter Horst

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Arabieren, Barbarisme, Hypocrisie, Islam, Krankzinnigheid, Moslims, Saoedi-Arabië, Sharia. Bookmark de permalink .

24 reacties op De intolerante apartheidsstaat Saoedi-Arabië

 1. E.J. Bron zegt:

  En aan dit barbaarse, islamitische land gaat de vuile hypocriete antisemiet Timmerfrans zijn excuses aanbieden…. zum Kotzen!!

  Like

 2. Duinsnip zegt:

  De NSB-werkgevers hebben zelfs een anti-Wilders advertentie in Saoedische kranten geplaatst.
  De tijd zal komen dat zij de messen zullen leveren om westerse critici van de Islam te onthoofden.
  Landverraders om een schotel linzen.

  Like

  • Giny zegt:

   Dat hadden ze beter niet kunnen, olie op het vuur gooien moet je bij de
   Arabieren niet mee aankomen. Dit is hun eigen verantwoording om die
   stickers in de krant te laten plaatsen en niet die van Wilders!
   Ontzettend dom en ondoordacht!

   Like

 3. delamontagne zegt:

  Overmorgen gaan ze gezamenlijk die kubus een wasbeurt geven. ( zouden die schoonmaakmiddelen ook door bemiddeling van de heer wientjes uit Nederland komen. ? ? ? )
  Heeft een “beminnelijke” uitstraling die mufti.
  Hier verkondigd hij de vernietiging van alle kerken op ,t S.A-schiereiland. ( in ,t land zelve zijn ze er uiteraard niet meer ) [wel in de aangrenzende “paradijsjes”]

  …………………..
  Op de volgende video veroordeelt hij de moderne wetenschap/techniek.
  ( en dan te bedenken dat al die technische olie-installaties en ,t feit ze niet langer in tenten wonen, te danken is aan de westerse techniek / wetenschap.)
  Een soort Galileo Gallilei in de 15e eeuw, bij de inquisitie.

  Like

 4. johannes zegt:

  ja idd om flink om je heen te kotsen,ik zit net naar die knevelaar en van de brink te kijken,ook al van die hufters,de lul die er bij is ,is volgens mij een ex pvv ‘r ook al zo’n hufter,die zich zelf heel beschaaft vind,en dat verrote gedrag van die moslim hufters,goed zit te lullen.,en wilders af zeiken
  ik loop nu weg anders ram ik zo m’n pc nog in elkaar

  Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Johannes:

   Na het misselijkmakende gedrag van de “heren” Knevel & Van de Brink tegen prof. Hans Jansen gisterenavond heb ik besloten niet meer naar ze te kijken. Van wat jij nu vertelt krijg ik de indruk dat dat een goed besluit is geweest.

   j.c.th.kohler@online.nl

   Like

 5. Jan Wandelaar zegt:


  Badawi was being abused by her father

  http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/05/saudi-human-rights-blogger-sentence-badawi-abulkhair.html#

  a court ruled in her father’s favor and sent Badawi to prison on charges of disobeying her father.

  Like

 6. J. C. Th. Köhler zegt:

  Inerdaad, zum Kotzen, heer Bron. Maar… het gedrag van Fransje Timmermansje is een symptoom, geen op zichzelf staand gegeven. De hele Nederlandse regering is sinds 1973 vergeven van het antisemitisme. Een en ander is geaccellereerd onder invloed van de EU. De islam en de EU zijn bloedsbroeders. De islam houdt de EU in stand en omgekeerd.

  Daarom is het des te onbegrijpelijker dat Nederland recentelijk niet massaal heeft gekozen voor Geert Wilders en de PVV. Was het gemakzucht, was het desinteresse, of regelrechte stommiteit? Feit is dat het Nederlandse volk druk doende is z’n hoofd in een strop te steken, denkende dat toch niemand die strop zal aantrekken. Soms schaam ik me ervoor bij dat volk te horen. Zó stom is toch niemand? Ja hoor, wij wel!

  j.c.th.kohler@online.nl

  Like

 7. Syrier/assyrier zegt:

  Heeft Nederland misschien bewust Pakistan en dus Arabia de bom gegeven?

  Like

 8. Giny zegt:

  Het hele verhaal klopt van A tot Z!
  Dat marktplein is voor de grote moskee, de slachtingen zijn op vrijdag na het gebed!
  Een paar dagen van tevoren staat er in de kranten en wordt er op de tv getoond, wat er
  gaat gebeuren, om maar zoveel mogelijk toeschouwers te lokken!
  Daarom heb ik al eerder geschreven dat Timmermans moet zorgen dat hij er op een
  vrijdag is en mee kan genieten van de show!!!
  Arnoud van Doorn is gewoon ingehuurd om verslag uit te brengen aan dat land, maar die
  komt zichzelf nog wel tegen, zeer gevaarlijk wat hij doet!
  Die onzin dat hij bij de koninklijke familie komt, heeft hij gedroomd!!!
  Laat dit hele verhaal aan een ieder die niet op de PVV wilde stemmen, of
  hem soms te grof vinden dit verhaal lezen, het is de waarheid, die beangstigend
  steeds meer onze richting op komt!!!

  Like

  • treintrien zegt:

   Betsy Udink zat daar als vrouw van de nl ambassadeur, zij beschrijft die executies ook in een van haar boeken. Ik denk ‘allah en Eva’, maar dat weet ik niet meer zeker.
   Aanrader, die boeken van haar.
   Ook beschrijft ze hoe dienstmeisjes (veelal uit de Filippijnen) worden behandeld.
   Dat geval met dat kokende water van een paar dagen geleden, dat is beslist géén uitzondering.
   En als de vrouw van onze ambassadeur van deze misstanden weet, dan weet haar man dat ook. En dús zouden wij al tientallen jaren geleden álle betrekkingen met SA opgezegd moeten hebben: Dan had timmerfrans zich nou ook niet door die stinkmoslims in zijn reet hoeven laten nemen. De hansworst.

   Tijd om met de voetjes te gaan stemmen.
   Maar waar moet je naar toe?
   ’t Is overal vergeven van de nazistische hoofddoekjes en / of wannabee-ghetto -negers.
   En dan onze eigen witte tokkies nog. Bah. Rotwereld.

   Like

 9. Avidia zegt:

  Ik heb die zedige moslims figuur ex PVVer ook gezien bij Knevel en.v.d. Brink, wat een schijnheiliger, hij had nog net geen stralenkrans om zijn hoofd.

  Like

 10. Uitermate zeer voortreffelijk uitmuntend stuk.

  Like

 11. fleckie zegt:

  als men het boekje “Mythen en feiten’ van het CIDI, te beginnen uit 1981, alleen maar leest(is niet zo’n ‘ zware kost’)’ Een beknopt overzicht v.h.Arabisch-Israelische konflikt’ kan men toch al enigszins een begrip krijgen, over hoe en wat……….Uit dit boekje bv.pag.1981! pag. 94:’Mythe”de Arabische staten hebben de meeste fondsen voor de Palestijnse vluchtelingen geleverd”…..FEIT:
  Sedert 1948 zijn de Arabische vluchtelingen ten laste v.d.INTERNATIONALE GEMEENSCHAP gekomen die ze heeft gevoed,gehuisvest en van onderwijs voorzien. Dit betekende een uitgave van meer dan EEN miljard dollar voor de UNRWA.Geen enkele groep vluchtelingen werd ooit met meer zorg door de internationale instanties omringd.De Arabische regeringen droegen echter weinig bij tot dit werk, noch op financieel,noch op technisch gebied.Sedert 1950 heeft ISRAEL meer geld a.d UNRWA gegeven,dan welk Arabisch land ook,met uitzondering van SAOEDI-ARABIE…….pag.95,bijv.De meeste Arabische staten weigeren het staatsburgerschap aan de daar wonende Palestijnse Arabieren.In een advertentie,die op 8 juni 1976 in Amerikaanse dagbladen verscheen,waarin de Libische regering Arabische arbeiders vraagt en ze in ruil o.m het Libische staatsburgerschap aanbiedt,staat uitdrukkelijk dat dit niet geldt voor palestijnse Arabieren.Nu Lybie eind 1980 zijn inwoners het ‘Arabische staatsburgerschap’ aanbiedt,sluit het opnieuw de palestijnen uit………..pag.97:MYTHE;;;;;”Het probleem v.d.palestijnse vluchtelingen is de tijdbom van het MIDDEN-OOSTEN”,……….FEIT:..vanaf 1964 stond in h.jaarrapport v.d.UNRWA dat de helft v.d.vluchtelingen volledig was geintegreerd of dat binnenkort zou zijn.Op 14 juli verklaarde de voormalige Amerikaanse minister v.buitenlandse zaken,Dean Rusk, voor een senaatscommissie te Washington:;;;;”Er zijn ongeveer 500.000 mensen ingeschreven als vluchteling,die een normaal leven leiden en werk hebben …..”#######################################################################
  #############################################################################
  op de keper beschouwd zijn we al vanaf 1948 tot en met heden die Palestijns-ARABIEREN aan het onderhouden,toch?

  Like

  • fleckie zegt:

   p.s. dit vanzelfsprekend wetend: door de koppensnellers, dank je de koekoek , dat bijna alle koppensneller-islamieten uit Afrika hier naar toe komen en EUROPA leegzuigen, door hun listigheid,(het zieligheidsverhaal, ze mogen toch zeker ook wel op VAKANTIE, (door het vele niksdoen vermoeid!) naar het land van oorsprong:
   met de wetenschap in “LUILEKKERLAND”, mogen terugkomen.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Heel veel van bekend voor mensen die het WEL willen weten. Voor de gemiddelde NL-er (EU-er ), NIET. Die slikt alles wat ze van radio/TV en kranten krijgen voorgeschoteld.
   Waarom zou je er ook dieper op willen ingaan, veels te moelijk. Daar hebben ze P & W voor. Sorry hadden……………

   Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  Onvoorstelbaar. Maar de RODEN, de gehele LINKSE KERK, de politiek-correcte partijen en de gehele MSM, heult met dit ONMENSELIJKE BEWIND in Saoedie- Arabië. De islam, deze perverse ideologie, wordt ons opgedrongen door voornoemde partijen en organisaties, en waarom, om de BELANGEN van Bea Bilderberg-oranjekliek- de OLIEMAATSCHAPPIJEN, WERKGEVERS, en de NWO veilig te stellen. En deze infiltratie, door middel van OLIEDOLLARS, gaat maar door dag aan dag!

  Like

 13. lucky bee zegt:

  Tsia zo ziet de echte moslims uit; geen genade geen erbarmen geen hoop is bij hen mogelijk.

  Like

 14. vanhetgoor zegt:

  Verstand, inzicht en menselijkheid zijn zaken die als men deze ontbeert, dat men ook geen begrip heeft in het feit dat men dit ontbeert! De islam is een cultuur waarin koste wat kost moet worden volgehouden dat er geen problemen zijn. Alles blijft een beetje dweilen met de kraan open, het is als praten over de schoonheid van poëzie met een roedel hongerige wolven. Kleur bespreken met een blinde of de onschatbare bijdrage van Johan Sebastian Bach voor de muziek met een doofstomme.

  Tussen de beschaafde wereld en de islam zijn geen mogelijkheden tot communicatie, een gemeenschappelijk kader ontbreekt. Er is geen taal, gelijk klinkende woorden wekken alleen de indruk dat er een gesprek mogelijk is. De begrippen liggen lichtjaren uiteen. Wat zij zien als waarden zijn feitelijk wangedrag en ondeugden. Onze echte waarden en onze menselijke normen worden door moslims niet begrepen omdat door beroepsmoslims hier opzettelijk de verkeerde begrippen en visies aan vast worden geknoopt.

  Het is beter om voor dit moment de discussie op te geven en ons geheel te richten op de bestrijding van de islamitische misdaden. Overtuigen kunnen wij hen toch niet, bestraffen wel. Het doet er ook niet veel toe of een psychopaat beseft wat hij gedaan heeft, zolang hij maar opgeborgen wordt.

  Like

 15. Duinsnip zegt:

  Het is de weg naar de afgrond als z.g. christenen (lees EO-corifeen) hun meester, Jezus Christus verloochenen, door te beweren dat zij twijfelen aan de waarheid van de Schrift, waarvan die zelfde Heer gezegd had: ” Heilig hen in de waarheid, Uw Woord is de waarheid”, toen al bekend in het gehele Oude Testament. Zij beweren daarmee dus glashard dat de Heer loog! Ik zou niet graag in hun schoenen staan en nog minder in hun laffe tolerantie-houding t.o.v. afgodspraktijken zoals de Islamitische slachters-demonie en het weer samengaan met het Rooms-katholicisme, die ook van slachten niet vies was t.o.v. bijbelgetrouwe gelovigen. Lafaards en vijanden van het kruis.

  Like

 16. pieter zegt:

  ik hoorde gisteravond nog op een vergadering dat de PKN graag de dialoog met de islam aan wil gaan…. nou, ik zou zeggen; ga deze uitdaging maar eens aan….

  Like

 17. b. gast zegt:

  Het meest hypocriete, foute, duivelse, verwerpelijke land ooit. Hier kunnen de Nazi’s, drugskartels en verkrachtings sektes samen nog niet tegenop.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s