Ze vertellen je: “Boko Haram handelde niet in Gods naam”… maar ze vertellen je niet dat Boko Haram wél handelde in Allahs naam


De moslims in dit propagandafilmpje zijn stuk voor stuk leugenaars. Ze beweren dat de ontvoering van ca. 270 meisjes door Boko Haram niet “in Gods naam” is gebeurd, maar ze vertellen niet dat Boko Haram wél geheel in lijn met Allahs wensen opereert. Lees de passages uit de koran onder het filmpje maar na. Dat zijn de woorden van Allah zelf (zeggen de mohammedanen) en ze laten niets aan duidelijkheid te wensen over. De moslims in het filmpje zijn dus leugenaars…

Koran 8:12
Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

Koran 8:59
En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.

Koran 4:168
Waarlijk degenen, die niet geloven en die onrechtvaardig handelen, Allah zal hen niet vergeven, noch zal Hij hun een andere weg wijzen dan de weg der hel, waarin zij voor een lange tijd zullen vertoeven. Dat is voor Allah gemakkelijk.

Koran 33:64
Allah heeft de ongelovigen (deze zijn in Surah 5 gedefinieerd als christenen) zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen bereid. K.33:65 Daarin zullen zij voor lange tijd vertoeven en zullen vriend noch helper vinden.

Koran 5:51
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

Koran 60:4
Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft.

Koran 5:86
Maar de ongelovigen die Onze tekenen verloochenen zullen de bewoners der hel zijn.

Koran 9:29
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

Koran 5:36
Voorzeker, al hadden de ongelovigen al hetgeen op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmede van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard; er wacht hen een pijnlijke straf.

Koran 5:73
Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

Koran 5:77
Zeg: “O, mensen van het Boek, overdrijft uw godsdienst niet ten onrechte, noch volgt de neigingen van een volk dat voordien afdwaalde en velen deed dwalen en van het rechte pad afweek. Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden.

Koran 3:56
Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.”

Koran 47:4
Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.

Koran 2:190
En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. 2:191 En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Koran 33:26
En Hij deed de mensen van het Boek die hen (de vijand) hielpen uit hun vestingen komen en vervulde hun hart met ontzetting. Gij dooddet sommigen en gij naamt anderen gevangen. En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet.

De vertalingen komen van www.koranonline.nl. Op een paar punten is er een verschil met de Engelse vertaling op BareNakedIslam. Mogelijk is de Nederlandse versie een “milde” vertaling van dit wrede sprookjesboek, maar dan nog spreekt de haat tegen niet-moslims boekdelen…

Bron:
www.barenakedislam.com
Auteur: BareNakedIslam

Vertaald uit het Engels door:
Ekster
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, hersenspoeling, Islam, Krankzinnigheid, Moslims, Rotzakken. Bookmark de permalink .

9 reacties op Ze vertellen je: “Boko Haram handelde niet in Gods naam”… maar ze vertellen je niet dat Boko Haram wél handelde in Allahs naam

 1. Jean zegt:

  De hele religie en voor 100% de islam is een grote leugen. Daarbij is de islam ook nog eens een perverse gewelddadige smeerlapperij die VERBODEN MOETWORDEN.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jean: 15.43. uur. Zo is het Jean! Alle moslims dienen onverwijld Europa te verlaten, want anders gaan wij Europese burgers erdoor vermoord worden. Het is 5 voor 12, en laat de moslims de roden, de christen-democraten, en de liberalen meenemen, want deze huichelaars hebben de islam naar Europa gebracht!

   Like

 2. roger catrysse zegt:

  Maar dat staat ons ook te wachten en is het niet meer voor ons onze kinderen en kleinkinderen zullen het zeker meemaken en we mogen het links gespuis en de linkse kerk daarvoor ? dankbaar zijn God vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen

  Like

  • Charles Martel zegt:

   Onze tijd komt eer we een decennium verder zijn. De terreur sloeg toe in Brussel afgelopen weekend, maar het mag niet worden gezegd. Onze eigen terroristen zijn aan hun generale repetitie bezig in Syrie. Bovendien wil de islam niet dat hun aanhangers door ‘kaffers’ worden geregeerd. Daarom zullen eerst onze ‘grootsteden’ het moeten ontgelden. De rest volgt dan wel. Rendez-vous in 2024!

   Like

 3. de 13de imam zegt:

  Daartegenover staan dan wel weer geluiden als deze:

  Laat je kortom geen oor aannaaien.

  Like

 4. De Molay zegt:

  Volgens mij is er hier al eens een artikel over geschreven maar iemand zou de koran eens moeten herschrijven en wat namen/aanduidingen omdraaien.

  “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de kafirs. Ik boezem ontzag in de harten der moslims. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  “Doch de moslims zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.”

  Geheid heb je dan stront aan de knikker maar dat is volgens mij ook niet te voorkomen.
  Op de één of andere manier zullen de ogen van bepaalde mensen geopend moeten worden.

  Like

 5. ieznogoud zegt:

  Alleen al het horen van die taal vervuld me met afgrijzen.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Is dat openbaar vervoer al aanbesteed?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s