De levensloop van Jan Modaal

Screenshot_28

(Door: Wans Horst)

Kort gezegd worden kinderen vanaf zeer jong (4 jaar) middels de leerplichtwet op school gehersenspoeld en gedwongen om in de socialistisch samenleving te passen, moeten op een punt toch geld hebben en kiezen er gelukkig steeds minder voor om zich bij een vakbond aan te sluiten. Op zeker moment gaan deze ‘onderdanen’ dood. Zie hier de reden dat de overheid mensen als een nummer behandeld en niet-westerse allochtonen per definitie binnen de 20% van de 80-20-regel vallen. Die managementregel dicteert namelijk dat 80% van de ‘gevallen’ strikt volgens de regels behandeld moet worden om ruimte te laten voor 20% van de ‘gevallen’ waar een uitzondering meer voor de hand ligt, vanwege hun huidskleur, hun gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, hun wens om geen onderdeel van de Nederlandse samenleving uit te maken, hun wil om dat tweede paspoort te behouden, et cetera. 

Al die lui die in de Tweede Kamer volgens artikel 137d (WvSr) strafbaar zijn tegenover niet alleen Geert Wilders, maar ook Pim Fortuyn, zouden inderdaad die twee jaar volledig moeten uitzitten. Als zij vrij komen, hebben wij Nederland wel weer op orde! Uit de EU, gulden terug. Nederland, Europa, we worden voor de gek gehouden dat er sinds de WOII vrede is geweest, het is steeds oorlog!

Ouderen en gehandicapten vallen steeds minder onder de 20%, omdat o.a. Marokkanen alsmaar meer op hun wenken bediend worden al naar gelang de hele ambtelijke populatie een aversie tegen Geert Wilders heeft en zij het minder, minder, minder, zoals Geert Wilders het bedoelde, zien zoals zij het willen, al is het enkel omdat Wilders het tegenovergestelde heeft gezegd: meer, meer, meer. Dat is het beetje rebellie waar socialisten mee zijn opgevoed en dus op hopen, naar het voorbeeld van Tanja Nijmeijer.

Mensen worden helaas vanaf hun 4de levensjaar opgeleid in het imiteren van een zombie en kunnen alleen gevoelsmatig al niet meer de energie opbrengen om tegen deze psychische marteling in te gaan als zij de marteling al zo zien als zij is, zij zullen heel hun leven socialistisch stemmen. Dat hebben PvdA, VVD, D66 en CDA handig bedacht! Alhoewel… Deze partijen hebben niets bedacht, het is EU-wijd en in Amerika en Australië ook al een tijdje bezig. Zelfs Zwitserland heeft al meer dan 140 verschillende verdragen ondertekend met de EU en zit daar dus ook vuistdiep in vast. Rusland stelt zich afkeurend op tegenover homoseksualiteit, homostellen brengen immers geen kinderen voort en dat is niet al te goed voor het voortbestaan van een land, een cultuur. Ik snap die gedachte wel, maar de oplossing lijkt mij niet de goede, bij vrije mensen gaat dat averechts werken.

Mannen kunnen best mannenseks hebben, maar zoek dan een lesbisch stel op en schenk hen als homostel twee kinderen en wees gewoon een vader voor ze… Nog gezellig ook!

PvdA wil de hersenspoelingplichtige leeftijd verhogen tot 21, maar dat is niet echt nodig gezien het huidige al dan niet gesubsidieerde propagandalandschap. De PvdA wierp slechts een proefballon op om het volk te misleiden.

De niet-westerse allochtoon zorgt volgens de hersenspoelingen op school voor een verrijking van Nederland en omdat de lesmethodes vrijwillige verdieping niet aanmoedigen, krijgen leerlingen ook weinig mee van de realiteit, die natuurlijk afwijkt van de wenselijke gedachte dat alles vanzelf goed zal komen. Dankzij de hoge druk op het individu vanuit de samenleving is er in de vrije tijd, waarin de bestaande situatie duidelijker geanalyseerd kan worden, bij datzelfde individu geen behoefte meer aan iets anders dan relatieve rust.

Bijvoorbeeld in het onderwijs heeft men 60 vrije dagen per jaar, terwijl in mijn optiek onderwijs afgeschaft zou moeten worden. Als onderwijs afgeschaft zou worden, krijgt men de kans om zijn eigen weg te kiezen, zullen er opleidingen komen die compleet aansluiten met wat de markt wil en deze zullen ook door de werkgevers op het meest recente niveau gehouden worden. Werkgevers zullen per branche hun eigen opleidingscentrum beginnen en kinderen zullen niet meer door het huidige onderwijs worden verpest. Ook met tegenzin naar school toe gaan, komt niet meer voor als er geen school meer is.

Des te minder grip het linkse overheidsapparaat op kinderen kan krijgen, hoe beter. Dan zullen we eindelijk een generatie kweken die niet door socialistische denkbeelden is geïndoctrineerd! Alleen dan is er nog een kans voor Nederland en de wereld.

Dit is de echte discriminatie zoals alleen een overheid het kan doen, middels wetten afdwingen dat PvdA, D66, CDA en VVD degenen zijn die altijd aan het roer zullen staan. Discriminatie is tegenwoordig in het Westen niet iets tussen de overheid en burgers, maar tussen politieke partijen die onderverdeeld zijn in een groep die wel macht mag hebben en één die dat niet mag hebben. PvdA, VVD, D66 en CDA vallen onder de eerste groep en de overige partijen onder de tweede.

Bij de PVV valt dit cordon sanitaire enkel zo duidelijk op, omdat de PVV zo duidelijk een partij is die Nederlandse belangen hoog heeft zitten, tegenover bijvoorbeeld de SP of Groenlinks die, voor zover ambities om een positieve verandering te brengen, al aanwezig waren.

Je ziet nu bij oppositiepartijen als de SGP en ChristenUnie dat ze zoet gehouden worden om vooral maar wel in te stemmen met de plannen van D66, VVD, PvdA en CDA. Terwijl juist die laatste zich ceremonieel afzet tegen het kabinetsbeleid om bij de verkiezingen van de Eerste Kamer volgend jaar zich te kunnen presenteren als een prima alternatief voor mensen die ook D66 doorkrijgen en geen zin meer hebben in de huidige coalitie, maar in de manipulaties getrapt zijn van de publieke omroep die Wilders zonder enig bewijs afschildert als een smeerlap en de partijen die hem vervolgen voor het uiten zijn mening namens velen die monddood gemaakt zijn in Nederland.

De overheid moet enkel voor iedereen begrijpelijke en plezierige spelregels vastleggen die geen beperkingen inhouden anders dan die welke nodig zijn om de vrijheid van anderen niet te beteugelen, daar staat de PVV voor. Law & Order is absoluut niet negatief, het geeft een overheid bestaansrecht en de bevolking de rust die zij nodig heeft zich te ontplooien. Belangrijker nog is de handhaving van regels. De bevolking moet bovendien die regels per referendum kunnen aanpassen

De kerntaak van de overheid is veiligheid. De burger moet zijn leven zelf kunnen vormgeven, in alle vrijheid. De overheid kan/wil die kerntaak niet uitvoeren en houdt zich daarom bezig met alles wat niet haar kerntaak is, zoals ‘ontwikkelingssamenwerking’ en massa-immigratie. Om de mensen niet slimmer te maken dan ze zijn, bedenkt o.a. D66 dat deze onderwerpen heilig zijn. In die zin komt de ontkerkelijking van Nederland enkel ten goede van de linkse religie. Bedrijven kunnen heel goed zelf hun belangen vertegenwoordigen, daar zijn geen handelsmissies of beperkende regels voor nodig.

Iedere dag leert men, dat kan niet door de staat worden gecontroleerd als je nu al ziet dat politie dusdanig onderbezet is dat de agenten altijd te laat komen bij het plaats delict, en dat je als burger veel te vaak met een kluitje in het riet gestuurd wordt als er iets is waarbij politie gewenst is. Een overheid die zijn kerntaak niet naar behoren kan uitvoeren is het niet waard om overheid genoemd te worden.

Nee, in Nederland is de overheid niets anders dan een stel struikrovers zodat we geld kunnen blijven overmaken naar daartoe aangewezen landen, de zogenaamde Derde Wereldlanden of de EU – gelegaliseerd, dat wel.

Door:
Wans Horst
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

32 reacties op De levensloop van Jan Modaal

 1. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met het artikel Wans Horst! En het is waar, dat de partijen VVD,CDA,PvdA en VVD, klakkeloos inwisselbaar zijn met elkaar!

  Like

 2. bobzelf zegt:

  Mijn beste :

  EEN HELE DIEPE BUIGING !!!!!!!!!!

  gr. bob

  Like

 3. VarAway zegt:

  Papperlepap Wans H…..”terwijl in mijn optiek onderwijs afgeschaft zou moeten worden”..
  Dat gaat me toch ietsje te ver. Onderwijs moet zich alleen maar bezig houden met ONDERWIJZEN
  en in een strikt neutrale omgeving m.a.w. geen persoonlijke voorkeuren van een onderwijzer/es.
  Op straffe van direct ontslag. Daar moeten we weer naar terug…U weet wel, de BASIS!
  Godsdienstlessen behoren BUITEN schooltijden te worden gegeven. Law & Order op scholen.
  Schooluniformen invoeren.
  Respect en tucht.
  Geen links gezever meer.
  Leren en mond houden.
  Zo ging het vroeger en zo kan het NU.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   En dat gaat MIJ weer wat te ver: De jeugd een beetje mondigheid bijbrengen en in ieder geval oog hebben voor wat er in kinderen omgaat, kan nooit kwaad.
   “Zo ging het vroeger en zo kan het nu?” Nee, dat kan NIET meer. Niet alles was vroeger beter!
   Trouwens, nog iets: SCHOOLUNIFORMEN?!
   Hebben we in Nederland nooit gehad, zelfs! Ook niet ‘vroeger toen alles beter was.’ Geen traditie, dus: Hoeft niet. Wat zeg ik? ONGEWENST!
   Ik weet niet of U zelf ( klein)kinderen heeft, VarAway, maar als U meent wat U hier zegt, beklaag ik ze!

   Like

   • VarAway zegt:

    Ach Mw.Geissler…er is wel meer in NL dat wij “vroeger” niet hadden.
    Ik heb twee kinderen (m/v) en ieder heeft ook weer 2 kinderen, dus dat zit wel goed.
    Beiden hebben hun uni studies voltooid en werkzaam in hun vakgebied, alles is dus
    gezond en wel. ( gelukkig ). Zij hebben het goede NL verlaten juist OM die verloede-
    ring en algehele verpaupering en afbraak van de GOEDE dingen in NL.
    Laat ik u zeggen dat er maar 1 land is waar de schooljeugd ZO losgeslagen en
    onbeschoft te keer gaat en dat land heet ( U kunt het wel raden!) Nederland!
    Ik ben zeer voor mondigheid en openheid, maar ouders blijven wel OUDERS en
    geen jan rap en zijn maten.
    Mijn kinderen waren ons altijd dankbaar voor wat wij hen hebben meegegeven, ze
    hebben de hele wereld gezien en de fijnste jeugd gehad welke zij zich maar KONDEN
    wensen ( hun eigen woorden ). Zij proberen hetzelfde te zijn voor hun kinderen en dat
    lukt hen prima ( afkloppen ). Dus U hoeft mijn kinderen NIET te beklagen.
    Waarvan gaarne akte.

    Like

   • BertG. zegt:

    Schooluniformen misschien niet maar wel school kleding om te laten zien wie je bent en waar je vandaan komt.
    Mijn moeder komt uit 1941 en als haar vader geen werk had maar een uitkering en dus geen geld voor kleding, kreeg ze een soort van school uniform van school zodat iedereen kon zien dat je vader een werkeloze was. heeft ze me een keer verteld.
    Was een katholieken lagere school in A’dam Noord.

    Like

   • Harry zegt:

    Geachte mevrouw Geissler \ mijn beste Theresa , Je weet hóe een grote fan van je , ik ben . Maar toch ;
    Een beetje mondigheid is natuurlijk wel goed , maar stel je voor dat alle vrouwen , om maar even één groep aan te duiden , zo mondig en zo schriftelijk spraakzaam waren als jij .
    Dan zaten hier zo’n zestienhonderd dames te discussiëren ( als het er geen zestienduizend zouden zijn ) , waarvan niemand het met de ander eens zou zijn . Dat wordt natuurlijk een zootje en de oude heer Bron heeft het nu al zo druk met de boel op de rails houden .
    Nee , een beetje rust , orde en discipline moet er wel zijn .
    En kunnen zwijgen !
    Sommigen hebben hun handen al vól aan één mondige vrouw .
    Persoonlijk tob ik ook met dat probleem , een hond die niet luistert en een vriendin die me tegenspreekt , mijn leven is een halve hel .
    Soms denk ik wel eens dat slechts geweld me nog kan redden .
    De enige troost die ik nog heb is dat ik s’ avonds met een goed glas wijn en een portie gerookte zalm m’n frustraties weg kan spoelen .
    En na drie glazen krijg ik steevast de illusie dat het morgen misschien beter wordt .
    Zo is iedere nieuwe dag weer een deceptie .
    En wat is er mis met uniformen ? Kun je toch zó zien dat het ongehoorzame deel aan het spijbelen is ?
    Zo ook in het huishoudelijk werk , als iedere huisvrouw nou eens zo’n dienstersuniform aan zou hebben zoals voorheen in de betere kringen usance was , je weet wel met zo’n kraakhelder wit schortje , zou iedereen kunnen zien wanneer ze zich niet met hun taken bezighouden als ze weer eens ergens staan te beppen . Of zich ergens onoorbaar ophouden .
    Nee , ik ben vóór duidelijkheid .
    Zo vind ik ook dat vrouwen geen paard moeten leren rijden , want dan leren ze iets dat groter , sneller en sterker is dan ze zelf zijn , te temmen .
    Als ze later getrouwd zijn trekken ze die lijn door en dat komt natuurlijk niet goed .
    Nee , het gaat helemaal fout !

    Jezus , wat verlang ik terug naar vroeger !

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Quote: …. en de oude heer Bron…..” ???? LOL 😆

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Harry, 7.44u: Ik beklaag je diep, Harry: Het is duidelijk, hoe zwaar je het er mee hebt.
    Maar de tijd schrijdt voort en daaraan kunnen we geen van allen wat veranderen, mijn beste.
    De oude discipline in de scholen tot ca. halverwege jaren ’60 kàn niet meer, ook al was het in de jaren ’70 inderdaad wel een beetje doorgeslagen, maar ook dàt had zijn reden: Men kwam er achter, dat kinderen, om uit te groeien tot fijne, evenwichtige mensen, niet meer alleen maar gedrild moesten worden; dat er minstens geluisterd moest worden naar wat hèn bezighield.
    En mensen met mijn inslag waken er voor, dat dit in de pedagogiek ingecalculeerd BLIJFT en niet wéér wordt ondergesneeuwd vanwege de hernieuwde roep om discipline, dat is alles.
    Dat schooluniformen in Nederland nooit traditie zijn geweest, is ook niet voor niets: Ze passen niet in de Nederlandse cultuur. Ze doen afbreuk aan de individualiteit van het kind, dus….Liever een andere methode zoeken om het spijbelen tegen te gaan.
    Verder verbaast het me, dat je je zorgen met betrekking tot de discipline tot de MEISJES bepaalt. Met welk doel?
    Je lijkt de grote filosoof Jean Jacques Rousseau wel: Die deed dat precies zo. Vrije opvoedmethoden in de natuurlijke omgeving? Ja, maar alleen voor jóngens; Méisjes moest ‘gestrengheid’ worden bijgebracht. (Getuige de manier waarop hij met de vrouwen in zijn leven omsprong was Mijnheer waarschijnlijk een enorme seksist.) Nou ja, van jou is het duidelijk, dat je alleen maar de seksist spéélt, dus ik lach er maar om.
    Voorts lijkt het lot van E.J. me ook nog wel mee te vallen: Voordeel van een site is, dat we pertinent níet door elkaar heen kunnen kakelen: Ieder comment wordt op z’n beurt geplaatst.
    Mogelijk is hij dat in zijn functie van leraar nog wel anders gewend, maar daar sta ik verder buiten.

    Like

  • Wans Horst zegt:

   De basis is waar we naar toe moeten. Waar die basis ligt is dan weer de volgende vraag. “Respect” heeft een nare bijsmaak gekregen sinds Marokkanen er hun stopwoordje van hebben gemaakt om de door hen gewenste verhoudingen de Nederlandse te laten vervangen, we moeten terug naar het principe dat mensen anderen behandelen zoals zij zelf behandeld zouden willen worden. “Pappelepap” past daar niet in, u wilt immers ook niet dat ik uw verhaal bestempel als onzin. U heeft mijn tekst betreffende het onderwijs uit z’n context gehaald, misschien omdat u zelf denkt belang te hebben of denkt dat te hebben gehad bij het voortbestaan van het onderwijs op de in uw verhaal genoemde voorwaarden? Nederlanders hebben als bevolking per saldo alleen baat bij veranderingen bedacht door zichzelf en dat is ook de reden dat de huidige parlementaire democratie vervangen zou moeten worden door een directe democratie. Als een klein groepje mensen beslist wat goed is voor “de Nederlander”, komt daar enkel uit wat hen goed uitkomt en voor lobbyisten is dat een makkelijker doelwit dan een hele bevolkingsgroep te indoctrineren. In de vorige zin valt tevens de reden te lezen waarom de EU in z’n huidige vorm tot stand is gekomen onder leiding van Amerika, zoals blijkt uit vrijgegeven documenten van het Senaat in Washington..

   Er zijn legio docenten en onderwijzers waar ik mee te maken heb gehad die hun socialistische levensinstelling botvierde op juist die kinderen die daar niet in paste, dat waren geen uitzonderingen, dat was en is regel. Het zou inderdaad wenselijk zijn als het zelfreinigend vermogen van het onderwijs een stuk duidelijker naar voren kwam, maar dat is misschien iets teveel gevraagd gezien de recente verkiezingsuitslag.

   Als die verkiezingsuitslag zonder enige fraude is gebleven heeft het socialisme van het kwartet PvdA, D66, VVD en CDA het volk in een houtgreep en krijgt dat volk niet meer dan ze verdienen. Als die verkiezingsuitslag inderdaad klopt…

   Like

 4. BertG. zegt:

  Een goed verhaal, maar sluit ook de ouders niet uit die hun kinderen niet informeren of het eigenlijk wel best vinden zo. Houden ze weer wat tijd over voor zichzelf.
  Kinderen zijn in veel gevallen om mee te pronken en te laten zien hoeveel elektronica ze nu al hebben. Opvoeding via een schermpje. Aandacht geven is dan niet meer nodig.

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Ouderschap is inderdaad meer dan kinderen “nemen” omdat je anders iets denkt te missen, de papa en/of mama van die kinderen is inderdaad egoïstisch bezig. Doe het goed of doe het niet, maar laat geen halffabrikaten los in de samenleving.

   Like

 5. Anneke zegt:

  WAAROM die enorme hersenspoelingen??? Omdat de high-elite achter de (PIKZWARTE) schermen DOODSBANG is voor een ‘goedziende’ burger. Een eigen idee, – mening mochten wij burgers absoluut niet ontwikkelen. JAMMER; velen zijn toch (dankzij opvoeding en opleiding) een eigen idee gaan ontwikkelen. Maar ja; WAS je enkele decennia gelee wakker….je werd al snel voor idioot versleten, of de maatschappij zag je als een zotte autist. Gelukkig ’t merendeel van eigen familie niet; zij (ouders en grootouders) hebben velen de realistische richting uitgezonden. Het is mij enorm opgevallen, de huidige senioren die een realistische blik hebben….zijn toch afkomstig van hoger opgeleide èn gelovige ouders/grootouders. Dit is géén cliché, maar realiteit. Mensen die NIET uit een socialistisch-nest komen, hebben een duidelijke eigen kijk op de samenleving. “Al tijden….en dit leek tijden VERBODEN”.

  Like

  • BertG. zegt:

   “Het is mij enorm opgevallen, de huidige senioren die een realistische blik hebben….”

   Typisch, ik zie juist het tegenovergestelde. Om maar geen problemen te krijgen.
   Senioren die hun kleinkinderen het diepe in sturen dus.
   Want, bemoei je daar maar niet mee, ze zijn niet allemaal zo………….

   Like

   • bobzelf zegt:

    Helemaal met BertG eens,
    de papa’s en de mama’s moeten naar de Bijenkorf , en dan krijgen de kindertjes een nieuwe I=pod. I=pad I=put , I=schildpad !
    DAAR KWEEK JE DUS HERSENLOZEN MEE !!!!

    EN LEKKER RUSTIG ,

    OP NAAR HET MOERAS , WANT ZELF DENKEN ??? pffft , KRIJG JE HOOFDPIJN VAN !

    gr. bob

    Like

   • Anneke zegt:

    Lezen met een heldere blik is toch moeilijk. Lees nadenken en knip geen zinnen, in je gedachten. Ben blij dat mijn ouders/grootouders NIET hebben gestudeerd op een Marxistische universiteit…..De universiteiten (t gehele onderwijs) gingen begin jaren-70 de socialistische route op; gelijk het politieke stelsel !!! “Hand in hand…..”. In de loop van de jaren-60 kwam het bloedrode tintje uit d’r spuit. Babyboomers werden knalrood in hun beleving….Inderdaad dominee-zonen hebben het christendom mee om zeep geholpen….Dronken gevoerd door de socialistische draken…niets beseffende!!! Er zijn inmiddels legio Babyboomers die nu toch (schoorvoetend) hun vroegere idealen de rug keren. En de bekende rooie Nederlanders weten zich niet echt meer een houding aan te meten.

    Like

  • Wans Horst zegt:

   De overheid en regering zoals hij nu is heeft maar één reactie klaarliggen voor burgers die niet in hun straatje plassen: een dikke middelvinger. Zie de enorme berg afgewezen aanvragen van referenda door ene Geert Wilders. Met de invloed van Geert Wilders zit het wel goed, de steun vanuit de gehersenspoelde bevolking, niet geheel verwijtbaar als ze het niet zien, valt mij dan wel weer tegen, als de uitslag gespeend is van fraude tenminste…

   Like

 6. lucky bee zegt:

  Vergeet niet dat vele van de veraders eens dominee zoontjes waren, (Geerd Mak ) In de universiteiten omgedraaid en nu zijn ze de ergste socialisten.Wij moeten de Universiteiten van de Marxisten befreiden.

  Like

 7. John zegt:

  Als iedere ouder nou zelf beslist hoe zijn kinderen onderwezen moeten worden, en de onderwijzer zelf, op het einde van de maand, uit eigen portemonnee betaalt, net zoals de slager of de bakker.
  Sommige ouders onderwijzen hun kinderen zelf.
  Ze willen er vast wel een paar bijnemen tegen een vergoeding.
  Zo bepaal je zelf wat ze leren.
  Uniform-PLICHT iis mooi. Maar dat is dan ook weer dwang, geen vrijheid.
  Iedere ouder wil het beste voor zijn kinderen.
  Het is aan hen hoe ze dit invullen.

  Like

 8. Joost Visser zegt:

  ´Bijvoorbeeld in het onderwijs heeft men 60 vrije dagen per jaar, terwijl in mijn optiek onderwijs afgeschaft zou moeten worden. Als onderwijs afgeschaft zou worden, krijgt men de kans om zijn eigen weg te kiezen, zullen er opleidingen komen die compleet aansluiten met wat de markt wil en deze zullen ook door de werkgevers op het meest recente niveau gehouden worden. Werkgevers zullen per branche hun eigen opleidingscentrum beginnen en kinderen zullen niet meer door het huidige onderwijs worden verpest. Ook met tegenzin naar school toe gaan, komt niet meer voor als er geen school meer is´.

  Multinationals zullen dit omarmen. Vanaf het 4de jaar fabrieksklonen maken. Nog meer islamscholen. Geen geweldig idee.

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Wat leren mensen nu op school dat hen bescherming biedt tegen de desastreuze invloeden zoals u kennelijk ziet in bedrijven, die ze na hun schoolgaande periode sowieso niet meer zullen ervaren? Wat is volgens u het onderscheidende aan het hedendaagse onderwijs?

   Wat heeft de door u aangehaalde tekst te maken met islamscholen? Denkt u dat het huidige onderwijs bescherming biedt tegen de invloeden die (islamitische) kinderen buiten school om toch wel toegediend krijgen? De oplossing is niet islamitisch onderwijs verbieden, het zou natuurlijk wel een goed begin zijn, maar de islam verbieden.

   Like

   • Joost Visser zegt:

    Wat ik bedoel is, dat als er geen controle is op een algemeen basisleerprogramma, zullen multinationals kindjes gaan ronselen voor hun bedrijfscreche, bedrijfslagerschool, bedrijfsmiddelbare school etc. om hun perfecte toekomstige fabrieksslaven en managers te klonen. Islamscholen kunnen zonder enige controle hun gang gaan. Immers, u pleit voor geen onderwijs van overheidswege?

    Like

   • Wans Horst zegt:

    Het socialisme heeft nu alle Nederlandse kinderen vanaf 4 jaar oud geronseld, om uw woorden te gebruiken, om vooral PvdA, VVD, D66 of CDA te stemmen. Ik zie dat het bedrijfsleven reeds ongelimiteerde toegang heeft via lobbyen, groepsdrang en reclame tot de kinderen, dus als school wegvalt en er alleen vakopleidingen overblijven die aansluiten bij de vraag van de markt, constant bijgewerkt tot de laatste stand door de markt zelf, zal dat alleen maar een verbetering kunnen betekenen.

    Like

   • Joost Visser zegt:

    Beste Hans. Uw opmerking sluit dus naadloos aan bij de mijne. Alleen vak- en geloofsoopleidingen vanaf jaar vier. Enkel ik zie een hoop misbruik, dat wellicht net zo snel tot een ongewenste situatie leidt als u nu ziet. Mulinationals claimen de wereld met gebruik van politici redes.

    Like

 9. Avidia zegt:

  Ik vind dat ouders het zelf moeten uitmaken hoe zij hun kinderen opvoeden, de school heeft geen opvoedings-verplichting, dus zij moeten zich daar verre van houden. Maar of de ouders kinderen kunnen opvoeden in deze tijd???? Daar heb ik een hard hoofd in, ze krijgen meestal alles wat hun hartje begeert, ze zitten meer spelletjes te spelen dan goed voor hun is, huiswerk maken schiet daarbij in. Als ik een ouder was, hadden mijn kinderen geen mobieltjes, de grootste ziekte van deze tijd. Ik zou mijn kinderen pas een mobieltje geven, of zelf laten verdienen na hun schooltijd. De wereld raakt verziekt door internet op mobieltjes, ze hebben nergens anders meer oog voor.

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Ouders hebben de ruimte niet om hun eigen kinderen op te voeden, mede dankzij de wetten die school dwingend voorschrijven. Ik denk dat iedere ouder beducht zal zijn als zijn kind naar school toe moet, maar dat zij de implicaties van dat onderwijs niet duidelijk inzien, misschien wel door de eigen schoolcarrière, “zo heeft het altijd gewerkt”? In ieder geval door een gebrek aan overzicht.

   Juist de mensen met een ‘lage’ opleiding schijnen beter door te hebben wat speelt in de samenleving dan mensen met een ‘hogere’ opleiding. En juist bij die hogere opleidingen zie je dan weer dat er een verschil is tussen technische studies en de rest van de opleidingen.

   Omdat dit onderscheid niet al te duidelijk mocht worden heeft het ministerie van onderwijs jarenlang ingezet op universitaire opleidingen, iets waarvan men terug lijkt te komen. Dan nog duurt het een hele tijd voordat universitaire studenten zich niet meer als elitair bestempelen.

   Daardoor zijn mensen met een ‘lagere’ opleiding zich ook meer gaan zien als dom en laten zich makkelijker leiden door de mensen die echt dom zijn. Hoe vaker je iets hoort, hoe groter de kans dat je het aanneemt voor waarheid. Hele levens zijn verwoest door de herhaald opmerking dat kinderen dom zijn, geuit door gefrustreerde socialistische leerkrachten.

   Like

 10. Tempelier. zegt:

  Mooi , mooi maar probeer van daag de dag je kinderen maar eens op te voeden met een dosis realiteit, die er vervolgens op school weer uit gepraat wordt. En dan heb ik het nog niet over de verzoekingen van de “moderne tijd “. Het is echt vechten tegen de bierkaai om dat socialistische gedachtengoed thuis weer om te keren naar de realiteit. Zucht. En ik kan het weten !

  Like

  • Wans Horst zegt:

   Vechten tegen de bierkaai is niet efficiënt, dan moet je het dus anders doen. De makkelijkste manier is om dat rode vinkje te zetten bij een andere partij dan die tot het kwartet behoren (VVD, PvdA, CDA, D66) of hun kansloze gedogers (CU, SGP). Iets kwaads gedogen gaat niet helpen, van pappen en nathouden zijn we nooit beter geworden.

   Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Dat gehele ONDERWIJS in NEDERLAND is VERGIFTIGD door de RODEN. Sinds 1968, zijn de RODEN overal gaan infiltreren, in het onderwijs, in de ambtenarij, en in het maatschappelijke middenveld. Daarom lopen er ook zoveel ZOMBIES in Nederland rond. De RODEN hebben iedereen wijs gemaakt, dat ZIJ de waarheid in pacht hebben, en zie wat ervan gekomen is! KOTS!

  Like

 12. Wans Horst zegt:

  De tekst is aangevuld met 4 nieuwe alinea’s!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s