Ik ben islamofoob en Nick Clegg, Femke Halsema, Alexander Pechtold en c.s. zijn idioot

Screenshot_27

(Door: M.A.L. Sion)

Nick Clegg, de vicepremier van Groot-Brittannië, heeft een brief geschreven aan een Raad van Moslims in zijn land, waarin hij stelt dat de Britse waarden een belediging zijn voor de moslims. Gekker kun je het toch niet maken. Ik mag toch aannemen dat Nick Clegg een man is die gestudeerd heeft. Welke studie doet er niet toe. Het zal in ieder geval vooraf gegaan zijn door Middelbaar Onderwijs. Dan moet je toch in staat geacht worden om na te denken voordat je iets schrijft en naar buiten brengt. Hij is opgegroeid en opgevoed met de WESTERSE WAARDEN. Onze waarden. Waarden die door de tijd gegroeid zijn. Waarden die bevochten zijn. Waarden waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Denk aan WOII en de strijd tegen Nazi-Duitsland. Clegg zal toch ook wel eens iets gelezen hebben van bijvoorbeeld Dickens en andere grote schrijvers in zijn vaderland. Dat is dus minderwaardig ten opzichte van de islam? Nick, voel eens aan je voorhoofd. Dhimmi!

Hij heeft met zijn brief de intelligentsia van zijn land, en eigenlijk alle overige landgenoten, VERRADEN. Er zijn mensen die openlijk zeggen dat de Westerse waarden veruit superieur zijn aan de ‘waarden’, – ik zou bijna schrijven ONWAARDEN – van de islam. En terecht.

Om nog even in te gaan op de titel van mijn stukje, ik ben ISLAMOFOOB. Van harte. De islam vertegenwoordigt alles wat we in onze samenleving verachtelijk vinden. Hij wordt vergeleken met het NAZISME. Ik ben van mening dat het nog een graadje erger is. De fantasieën van de crimineel Mohammed, zogenaamd inspirator van de koran, halen het slechtste in de mens boven. Er wordt bij herhaling opdracht gegeven om Joden, christenen en ongelovigen te doden. Dat is aanzetten tot moord. Deze onderklasse, in de ogen van Mohammed en de huidige navolgers, moet wijken voor het superioriteitsgevoel van de islam. De islam is een CRIMINELE ORGANISATIE. En Clegg e.a. (denk aan Tweede Kamer-leden die de motie Halsema goedkeurden om bestrijding van de islam geen onderdeel van beleid te laten zijn), vinden dus dat de Britse (en dus ook de Westerse) waarden een belediging zijn voor criminelen.

Zeer ten onrechte wordt door verblinde politici e.a. de islam aangezien voor een godsdienst. Als je de koran en overige geschriften die de islam hanteert op hun merites beziet, dan kan dat onmogelijk iets zijn dat ‘goddelijk geïnspireerd’ is. Ik ben naast islamofoob ook atheïst. Ik verwijs alle godsdienst naar de prullenbak. Ik ben atheïst, omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van een god. Integendeel, alles in de natuur wijst op evolutie. Het ontbreekt aan ordening. In de natuur geldt het recht van de sterkste. Een kenmerk van de evolutie waar het minderwaardige verliest.

Van een leidinggevende god zou anders verwacht mogen worden. Als er, theoretisch gesproken, een god zou zijn, dan heeft hij zijn maaksel grondig in de steek gelaten. De planeet waarop we leven, toont zeer veel gebreken. Aardbevingen, tsunami’s, cyclonen, hevige stormen en onweer. Een microkosmos die wemelt van ziekmakende bacteriën. De mens moet vechten om te midden van al dat gevaarlijke geweld in leven te blijven. De macrokosmos is net zo gevaarlijk. In het verleden zijn al talloze kometen, brokstukken van andere hemellichamen enz. op aarde terecht gekomen. Indien we het (on)geluk hebben een wat groter brokstuk op ons pad te vinden, dan is het met de aarde en de mensheid (inclusief de islam) gedaan.

Het ontbreken van ordening is ook te zien bij de samenleving van mensen. Althans bij het barbarisme. Daaraan is de Westerse wereld zich aan het ontworstelen. De islam is er in blijven steken en verheerlijkt dat zelfs. De stand van de wetenschap is in de islamitische samenleving ver achtergebleven bij het Westen en raakt steeds verder achterop. Zeker als bewegingen als de ISIS aan de macht komen.

Er is alle reden om hartgrondig NEE te zeggen tegen de islam en de aanhangers ervan uit onze samenleving te bannen. Hun ‘kazernes’ (moskeeën met of zonder minaretten) dienen te verdwijnen. Het beoefenen van deze quasigodsdienst dient verboden te worden. Daar moet niet te lang mee gewacht worden, want zonder enige twijfel komt de nacht van de lange messen er aan.

Screenshot_29

Nick Clegg, vicepremier van Groot-Brittannië

Door:
M.A.L. Sion
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Barbarisme, Dhimmitude, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, nieuw fascisme, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

19 reacties op Ik ben islamofoob en Nick Clegg, Femke Halsema, Alexander Pechtold en c.s. zijn idioot

 1. Jean zegt:

  Hopelijk is dat het laatste wat we van die eikel hebben gehoord.

  Like

 2. Sjaak zegt:

  Ergo ! Een upperclass boerenlul!

  Like

 3. Fred zegt:

  Als het westen een toekomst wil hebben, dan zal het inderdaad de moslims (en ander derde/vierdewereld crimineel gewelddadig provocerend opruiiend parasitair gebroed) uit zijn midden moeten wegsnijden. There’s no other option.

  Like

 4. lucky bee zegt:

  Oof hij is een meester in het Spieken?

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  U heeft gelijk, M.A.L. Sion: De Islam IS nog een graadje erger dan het Nazisme, simpelweg omdat het laatste, hoe grotesk ook vervormd, èrgens nog was gebaseerd op westerse beginselen. Daarvan is bij de islam al helemaal geen sprake, met alle gevolgen van dien. Hitler pleegde de grootste misdaden tegen de mensheid, maar Links en trouwens het hele goedmensendom (waaronder tenslotte ook het ‘hedendaagse’christendom kan vallen) plegen thans diezelfde misdaden, eenvoudig door de ISLAM binnen te halen en te koesteren: Daar staat of valt alles mee.
  Het paradoxale is trouwens, dat Femke Halsema zich waarschijnlijk evengoed atheïst acht als U. Zo zitten die representanten van het rariteitenkabinet GroenLinks nu eenmaal in elkaar: In principe alle religie in de vuilnisbak willen donderen, maar tegelijkertijd van de islam alles tolereren. Het paradoxale daarvan redeneren ze weg, door zichzelf te blijven voorhouden, dat het bij hen louter te doen is om ruimdenkendheid en afwijzing van alle ‘discriminatie’ en zichzelf wijs te maken, dat ze er zelf buiten kunnen blijven, omdat de islam toch ‘een religie van vrede’ is. Ze draaien zichzelf consequent een rad voor ogen, maar verdommen het om dat in te zien.
  En wij zitten er intussen mee.

  Like

 6. Nick Clegg is de zoon van een half-Russische vader, Nicholas Clegg, die bankier was en bestuurder van de Daiwa Anglo-Japanese Foundation. Zijn Nederlandse moeder Hermance van den Wall Bake werd geboren in Palembang op Sumatra. Zij was werkzaam in het onderwijs aan gehandicapte kinderen en werd als kind met haar familie in een Japans concentratiekamp geïnterneerd in Batavia, Nederlands-Indië.

  Hij werd thuis tweetalig in het Nederlands en het Engels opgevoed

  Clegg volgde de Westminster School in Londen en studeerde in Cambridge aan het Robinson College archeologie en antropologie. Daarna studeerde hij een jaar aan de Universiteit van Minnesota, waar hij een scriptie schreef over de politiek geëngageerde milieubeweging. Hierna assisteerde hij een half jaar in Brussel bij de hulp aan voormalige Oostbloklanden vanuit de G24. Een tweede Master behaalde hij aan het Europacollege in Brugge (ECB), waar hij tevens zijn toekomstige vrouw ontmoette.

  Like

 7. Lis zegt:

  U hebt helemaal gelijk, al zou ik u liever een islamcriticus dan islamofoob willen noemen. Een fobie is hoe dan ook irreëel en de angst voor deze verdorven ideologie is dat niet. Hoe gruwelijk de nazi’s ook bezig waren, we worden nu dagelijks geconfronteerd met hoe het nog vele malen erger kan. Dank voor uw gedegen analyse.

  Like

 8. Mowdes zegt:

  Ik sla de trom……

  Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.
  Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.
  Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen
  Als zijn gelijken, die het goed bedoelen
  En nooit hun ruggen nek hebben gebogen.
  Door liederlijke landsknechten bespoten,
  Getrapt, geslagen worden totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
  Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,
  Als de gerechten, onze zielsgenooten
  In donkre martelkampen weggesloten
  Verteren zonder hoop op beter morgen,
  Als dronken loeders godenzonen worgen,
  Het beste volk geprangd wordt totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde
  Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.
  Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden
  Veracht muziek en gruwt van groote woorden;
  Zoolang de besten in hun cellen zuchten,
  Dweept men niet met opalen avondluchten,
  Het leven is verbitterd door den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.
  Boven den knoet verkiezen wij den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, we zijn in ’t nauw gedreven,
  Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,
  Werden een zee van purperroode vlammen
  Die zich een weg baant door betonnen dammen:
  Bezielde mannen die voor vrijheid vechten
  Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.
  Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom; eens komt een eind aan ’t lijden,
  Na deze ellenden rijzen zachte tijden.
  Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.
  Dan mogen onze kinderen weer spelen,
  Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,
  Dan vrijen weer de paren in de parken……
  Het leven wint het eindlijk van den dood!
  Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.

  Jan Greshoff

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Beste M.A.L. Sion, ik ben het vrijwel geheel eens met uw artikel. Ten aanzien van het bestaan van God, c.q. EEN SCHEPPENDE KRACHT, geef ik toe dat daar op zich vanuit wetenschappelijk zicht inderdaad geen bewijs voor te leveren is, echter het tegendeel is ook waar. En omdat ik een voorbeeld vind in het leven van Christus, voel ik veel voor zijn leer, gestoeld op LIEFDE en Verdraagzaamheid. Inderdaad kunnen we sinds Emmanuel Kant, met zijn werk: ” Religie binnen de grenzen van de Rede”, zelf niets ABSOLUUT kunnen stellen ten aanzien van een Schepper, maar Kant geeft wel aan dat moreel en zedelijk handelen een blijk is van GODSBESEF. Verder ben ik het geheel met U eens, waar het de Islam betreft, en sta daarin volledig aan uw zijde.

  Like

  • Driek zegt:

   Tom Hendrix zegt: Religie binnen de grenzen van de Rede”, zelf niets ABSOLUUT kunnen stellen ten aanzien van een Schepper, maar Kant geeft wel aan dat moreel en zedelijk handelen een blijk is van GODSBESEF.

   Beste meneer Hendrix, ik vind vooral dat laatste, “dat moreel en zedelijk handelen een blijk is van Godsbesef”. Daarom blijf ik tegenover iedereen volhouden, dat de islam een vertegenwoordiger is van het Grote Kwaad, want de mohammedanen missen elke rechtschapenheid, moraal en gevoel voor zedelijk handelen, het zijn beesten in de meest kwaadaardige vorm.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Driek: 22.34. uur, op 23/6. De conclusie van U Driek is logisch en correct in mijn optiek.

    Like

 10. Auke zegt:

  Wat een onzin reactie, of het atheïsme een zegen voor de mensheid is geweest, zie de atheïstische regimes van Stalin, Mao, polpot, Kim il Sung en Ja ook Hitler. En alsof het atheisme zogenaamd neutraal is, natuurlijk niet. Zolang een atheïst niet kan bewijzen dat God niet bestaat en dat Jezus niet bestaan heeft, is bescheidenheid geboden. Een beetje dom praat, tav de evolutietheorie, er is geen enkel bewijs dat evolutie gebeurd is, het is een aanname. Er is nog geen greintje bewijs dat er in de natuur door toeval een andere diersoort is ontstaan, diverse laboratoriumproeven hebben alleen maar aangetoond dat je alleen maar krijgt wat er al inzit en nooit dat het iets anders wordt. Een bacterie blijft een bacterie, hoeveel andere voedselsoorten deze bacterie ook kan eten. En het verhaal van anorganisch naar organisch is al helemaal uit de duim gezogen. Ook geen greintje bewijs.
  Ten aanzien van islamfobie: een fobie is een onredelijke angst voor iets. Dus als je een islamofoob bent heb je een irrieele angst voor de islam. Volgens mij is angst voor de islam gebaseerd op historische betrouwbaarheid, door goed kennis te hebben van de koran, de hadiths en de sharia en op waarneembare gebeurtenissen in het heden. Er is niets irrieeels aan de angst voor de islam

  Like

 11. Avidia zegt:

  Mowdes zegt:
  23 juni 2014 om 21:17

  Wat een prachtig gedicht, ik heb het opgeslagen, dat mag toch wel?

  Like

 12. Charles Martel zegt:

  “In de natuur geldt het recht van de sterkste. Een kenmerk van de evolutie waar het minderwaardige verliest”.
  Dat heeft mohammed goed begrepen, en dat is wat ze nu doen in Syrië en Irak en Nigeria en overal waar die terreurgodsdienst voet aan de grond krijgt. Het enige effectieve argument is geweld, steeds meer geweld. Het volgend slacht-veld zal West Europa zijn; in Brussel weten ze er al van, maar daar doen ze nog alsof hun neus bloedt. Het heeft 14 dagen geduurd vooraleer ze van een islamistische aanslag durfden spreken, terwijl iedereen wist wat er aan de hand was.

  Like

 13. bigljohn zegt:

  Onlangs stond er een wetenschappelijk artikel in de krant, waarin de menselijke hersens vergeleken werden met de harde schijf van een computer. Zit die harde schijf vol, dan kan er niets nieuws meer bij, kunnen er ook spontaan fouten optreden of zelfs een crash. Zoiets dergelijks zou ook voor de menselijke geest gelden. Dit krantennieuws is voor mij oude koek. Ik wist al veel langer dat hoe geleerder iemand is, ze tegelijkertijd ook heel zwakbegaafd kunnen overkomen in hun daden. Denk aan de verstrooide professor. Nick Clegg is het zoveelste voorbeeld. Hier een bulletje gehaald, daar een bulletje gehaald, en toch een lulletje ! Hij kan in deze tijd waarin wij leven, met o.a. zijn Moslims problematiek, niet goed begrijpen, en doet uiterst rare uitspraken. Zou het niet verstandiger zijn minder geleerde koppen als leiders te kiezen die ons besturen ? In hun nog halflege harde schijf is tenminste nog volop plaats voor gezonde ideeen en afwegingen !

  Like

 14. windwens zegt:

  Nick Clegg die hebben ze door elkaar geschud als baby en is zijn frontalekwab wat in de afwijkingsstand terecht gekomen. Hoe krijgt een Brit nota bene verzonnen om deze onzin met de buiten wereld te willen delen. Zoals de meeste van ons al weten is dat de vele raciale onlusten telkens weer de kop op steken in Great Britain elke week is er ergens in Londen een groepje jongeren wat elkaar nagenoeg of gewoon doodslaat. Hoe gek is het dat als je zulke leiders heb, dan heb je mogelijk geen vijanden meer nodig.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s