Het antiwesterse Den Haag

Screenshot_11

“Ik kan je zelfs beelden laten zien waarin Israël kinderen doodschiet, dus waar hebben we het over?”

U heeft het vast meegekregen: het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani van de duidelijk niet erg toepasselijk genaamde Partij van de Eenheid is nogal een fan van de moordenaars van Isis. Zo heeft hij op zijn Facebook-pagina het volgende geschreven:

Leve ISIS en in shaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken

Dat is echter niet alles. Nadat iedereen met verstand over hem heen was gevallen vanwege deze uitspraak, werd het gemeenteraadslid uitgenodigd bij het radiostation FunX. Dit radiostation, dat zich richt op een publiek van allochtone jongeren en jongvolwassenen in de grote steden, wordt dit jaar en volgend jaar met 100.000 euro gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. Dat is tweemaal zoveel als vorig jaar, met dank aan D66, die in Den Haag het initiatief nam om meer geld te sturen in de richting van FunX. D66 raadslid Martijn Bordewijk:

Screenshot_12

Lees verder>>>

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", Appeasement, D66, Dhimmitude, Islamisering, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Moslims. Bookmark de permalink .

12 reacties op Het antiwesterse Den Haag

 1. BertG. zegt:

  Maar mochten er, desondanks, toch nog vragen over blijven, wat in ze geheel niet uit te sluiten valt, dan kunt u deze hier stellen. Ze doen hun best om ze beantwoorden.
  (ik zou het niet doen want ze hebben dan ook je IP adres. Of je moet dat anders aangepakt hebben)
  http://joostniemoller.nl/2014/06/heb-jij-een-vraag-aan-isis-nl-in-syrie-stel-hem-nu/

  Like

 2. Scarlatti Bombatti zegt:

  @geertwilderspvv n t rund zich @MinPres noemende, word ns WAKKER

  Citaat”
  Eenmaal te gast bij deze zender, waar iedere Haagse burger dus ruimhartig aan meebetaalt, mocht Khoulani ongeremd zijn vergif de hoofden van jonge mensen in sturen, en dat deed hij dan ook. Het hele fragment is te beluisteren op de website van FunX, ”

  NOTE SCARLATTI helaas, wij kunnen het fragment niet horen:
  Proxy Error
  The proxy server received an invalid response from an upstream server.
  The proxy server could not handle the request GET /index.php/denhaag/21606-abdoe-khoulani-wat-isis-doet-is-payback-time.
  Reason: Error reading from remote server
  Apache/2.2.22 (Unix) Server at http://www.funx.nl Port 80

  “en ik raad iedereen dat vooral te doen om te weten op wat voor fundamentalisten in Den Haag kennelijk wordt gestemd. Eén van zijn opvallende uitspraken was zijn reactie op de vraag hoe hij dacht over de kritiek op zijn uitspraken, bijvoorbeeld van de ChristenUnie. Khoulani zei daarop namelijk het volgende”:

  Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   ja site is back on line: http://www.funx.nl/index.php/denhaag/21606-abdoe-khoulani-wat-isis-doet-is-payback-time
   Abdoe Khoulani: “Wat ISIS doet is payback time”
   Alberto | maandag 23 juni 2014 16:10 | 37 reacties

   Haags gemeenteraadslid Abdoe Khoulani kwam onlangs in opspraak wegens zijn steun aan de extremisten van ISIS. ‘Leve ISIS en in shaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’, schreef de fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid op zijn Facebook pagina.
   Payback-time
   In Sound of the City licht Khoulani zijn uitspraken toe. ‘De afgelopen 10 jaar zijn er meer dan 100.000 soennieten afgeslacht door dezelfde milities waar ISIS nu tegen vecht, dus zie het als een soort ‘payback-time’ om dat onrecht eens en voor altijd ongedaan te maken.’ zegt hij tegen Aashna.

   luister naar het radio fragment en probeer de ergernis te onderdrukken als je die irritante stem hoor, met dat nare ‘klankje’ er in, licht, zgn ‘vrolijk’ en dan die poging tot ironie er in… jullie begrijpen dat ik t niet erg vond om de txt hier te kunnen gaan zetten… ik hoop dat die ‘dame’ een persoonlijke arab ontmoeting ooit mee zal maken v minimaal 50 koeltoerverrijkers en de wetenschap dat geen ‘hond’ een poot naar haar zal uitsteken om haar uit die netelige situatie te ‘helpen’ 🙂 uch! ik heb gesproken!

   Like

 3. fleckie zegt:

  CIDI;Israel nieuwbrief no.4,juni 2014. ‘Pak antisemitische dreiging over de hele breedte aan’.
  Op donderdag 19 juni vond in de tweede kamer algemeen overleg plaats over terrorismebestrijding met minister Opstelten. ……Aanleiding is de aanslag op h.Joods museum in Brussel door een teruggekeerde SYRIEGANGER,waarbij 4 doden vielen. De opmars van ISIS in Irak maakt dit debat nog urgenter,maar de aanpak moet breder.
  Minister Opstelten schreef in zijn brief a.d.Kamer voorafgaand aan het overleg onder meer dat ‘de aanslag kan worden geplaatst in de context van JIHADISTISCHE IDEOLOGIE en strategie’ en:’De aanslag in Brussel illustreert derhalve de dreiging die uitgaat v.d.terugkeer naar het Westen van Jihadisten”. Ook schrijft de minister:”De politie-inlichtingen-en veiligheidsdiensten staan in nauw contact met de internationale partners,waaronder de Belgische en de Franse,ten einde een inschatting te kunnen blijven maken v.d.actuele dreigingsituatie en de eventuele maatregelen die daarop worden gebaseerd”…………Het is niet toevallig dat Opstelten in een en dezelfde brief schrijft over de bescherming v.Joodse doelen EN de opkomende terreurdreiging. Joden worden traditioneel door jihadisten als de ultieme vijans beschouwd. Dat is zo in het Midden-Oosten,maar dat geldt ook voor Joodse gemeenschappen wereldwijd. Wij staan in de frontlinie,dat bleek maar weer eind mei in Brussel. Joden zijn de LAKMOESPROEF……………ILLUSIE…………..DAAROM worden Joodse gebouwen in Nederland nu extra bewaakt,zoals blijkt uit de containers die voor diverse locaties zijn verschenen. Maar het is een illusie om te denken dat Joden het enige doelwit zijn.De Britse Telgraph meldde al op 19 januari dat honderden Europese jihadi’s in SYRIE worden opgeleid om terreurcellen te vormen die in Europa aanslagen kunnen gaan plegen.Een groot aantal jihadisten die onlangs de Irakese stad Mosul innamen, komt uit EUROPA. Op de facebookpagina v.d.Khilafabweging staat een oproep v.een Belgische jihadist om meer aanslagen te plegen op Joodse doelen in Europa.Een SYRIEGANGER van Britse bodem verklaarde er dat hij na terugkeer naar Europa aanslagen wilde plegen,en hij sprak daarover zonder aanzien des persoons.Daarom zijn we er niet met het beschermen van een paar Joodse gebouwen,waarbij het uiteraard om de mensen gaat die zich in die gebouwen ophouden. Mensen,dat is ook waar we naar toe moeten kijken als het om jihadi’s gaat……………INTERMINISTERIELE ALLIANTIE…………
  Om deze dreiging het hoofd te bieden is er meer nodig dan een algemeen overleg met Opstelten’
  Nederland zou dit probleem veel breder moeten aanpakken.Een goed weerwoord op deze uitdaging moet komen van een interministeriele alliantie,een eendrachtige samenwerking van Binnenlandse Zaken,Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen,Buitenlandse Zaken,Volksgezondheid en Justitie. Alleen wanneer er snel en zonder ministeriele grenzen en afbakeningen aan dit probleem wordt gewerkt,kan een adequaat antwoord worden gevonden op dit grote probleem dat uiteenvalt in twee sectoren:oplossingen voor de meest kwetsbaren,lees de Joodse gemeenschap,en oplossingen voor de hele maatschappij,en daaronder moet voor de volledigheid heel de Westerse wereld worden geschaard.
  AKKOORDJE…………..Praktisch ad hoc beleid moet daarbij worden gecombineerd met een langetermijn visie.Een voorbeeld van praktisch ad hoc beleid?Vorige week verbleef een kopstuk v.d.Nederlandse jihadbeweging,Abou Moussa,voor een begrafenis in MAROKKO.Inmiddels is hij terug in Nederland. Een vergelijkbaar figuur werd enige tijd geleden in Gr.Brittannie de terugkeer naar Engeland geweigerd.Waarom is dat in dit Nederlandse geval niet gebeurd?Daarbij,Abe Moussa heeft zich ook diverse malen beledigend uitgelaten over de koning van Marokko. Er zijn in dat land mensen voor minder achter de tralies verdwenen.Waarom heeft er geen afstemming met Marokko plaatsgevonden?……………TOLERANTIE……………Dan de langetermijnvisie.Vooral die vereist een interminiteriele aanpak.Te veel jongeren van allochtone afkomst leiden in Nederland een uitzichtloos bestaan.Ze vallen tussen wal en schip.De mens heeft een natuurlijke behpefte om ergens bij te horen. Als de Nederlandse samenleving deze jongeren daarvoor geen kans geeft,zullen zij uitwijken naar partijen die zeggen dat wel te bieden.Uitgezonderd de echte rotte appels,ligt hier een grote taak voor Sociale Zaken.Daarnaast faalt het onderwijs al jaren om deze jongeren bij te brengen dat we in NL volgens bepaalde regels leven. De belangrijkste?Tolerantie is een groot goed en je hebt de vrijheid om je leven in te richten naar eigen goeddunken,zolang je anderen daarmee geen kwaad doet.Daar botsen culturen misschien wel meer dan op welk ander punt ook. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.Waar wij verantwoordelijkheid voor kunnen nemen is dat ons land te lang heeft getolereerd wat niet te tolereren valt. OokCIDI weet daar legio voorbeelden van op te noemen.Uiteraard kun je je afvragen of er al niet het een en ander mis is met jongens die via TURKIJE richting LEVANT trekken. Maar we kunnen er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van uitgaan dat bij de terugkeerders de bovenkamer dusdanig op kortsluiting staat,dat ze moeten worden opgevangen,gescreend en psychisch begeleid om te voorkomen dat ze hun jihad importeren………………..EUROPA……………….
  Dan zijn er andere beleidsmatige punten.Om er een paar te noemen:minister Opstelten spreekt van nauw contact met internationale partners. Maar de aanslag in Brussel geeft reden om te twijfelen a.d.effectiviteit van die samenwerking. De Fransen hadden de aanslagpleger wel in het vizier,de Belgen niet. Daaruit blijkt dat dit probleem niet Europees wordt benaderd.Jihadi’s denken nniet in grenzen.Daarom moeten ze ook grenzeloos worden aangepakt. Veiligheidsdiensten delen hhun informatie niet graag met anderen. Ook in dat opzicht is een mentaliteitsverandering nodig.

  Kortom,Europa en ook Nederland staat voor een enorme taak en daarbij kunnen we het ons niet VEROORLOVEN om afgebakend,binnen onze eigen grenzen te denken………..ZAKENKABINET
  Vrijdag werd de ontvoering feestelijk gevierd d.d.palestijnen in de Gazastrook en op sommige plaaatsenn opde Westoever. Er werden optochten gehouden en snoepjes uitgedeeld.Op twitter circuleerde onder meer een foto van een hamaspolitieman die snoepjes uitdeelde. Welke organisattie verantwoordelijk is voor de ontvoering is nog niet zeker. Nu en dan steken geruchten dde kop op dat het bijvoorbeeld Dawlat al-Islam zou zijn,een tak v.ISIS,of een aan Al Qaida gelieerdde organisatie. Hamas,door de Israelische autoriteiten als dader aangewezen,heeft de ontvvoering niet geclaimd. Dit lijkt vreemd,maar heeft waarschijnlijk te maken met het verzoeningsvverdrag tussen hamas en de palestijnse autoriteit.Het ‘zakenkabinet’,dat geweld zou aafzweren,wordt door de ontvoering in verlegenheid gebracht.Abbas heeft alle verantwoordelijkheidd v.d.hand gewezen. Volgens hem vond de ontvoering plaats in een gebied waaar Israel volledig verantwoordelijk is voor de veiligheid[gebied C] Hij heeft wel de ontvoerrinng veroordeeld en zegt dat zijn veiligheidsdiensten helpen bij de zoektocht naar de jongens,Vanuit GGaza verklaart hamas echter dat deze samenwerking ‘in strijd is met het verzoeningspact’.De onttvoering zorgt zo ook voor een verwijdering tussen Abbas en hamas. Het hele land leeft mee meet de jongens en hun ouders.Er zijn acties gestart op social media,waar de stenbetuigingen mmet als hashtag##BBRRIN BBACCKOOUR Boys van over de hele wereld binnenstromen. Op de faceebookpagina BRRINGG BACK OUR Boys zijn zij te bekijken.Er is ook al een lied gemaakt vvoor de jongens-kijk en luister hiernaar op http://www.cidi.nl. (EF)

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  ZO KENNEN WE DE VERRADERSPARTIJ DEMONEN 66 WEER! Vuile smerige ratten, en moslimkontlikkers!

  Like

 5. Republikein zegt:

  Kikkers of padden, ik lust ze niet.
  En willen jullie het voor de rest uitzoeken met die maangod.
  Lees Kuifje, raket naar de maan.
  O, vergeten, jullie kunnen slecht lezen en schrijven.

  Like

 6. Yvonne van Cleef zegt:

  D66ers zijn dus witte boorden-nsb,ers!Ik kan het niet anders zien.En daar stemmen mensen op die zich beter voelen dan de rest!!!!Terwijl ze van binnen veel minder waard zijn dan de mensen waar ze zich zo hoog boven verheven voelen!Islam hoort hier niet,en islamscholen,-verenigingen,-clubjes,-omroepen,moskeeen,etc. zouden verboden moeten worden,wil het hier weer enigszins leefbaar worden.D66 wil juist zoveel mogelijk van dat alles en zou dus ook verboden moeten worden!En aan dat gemeenteraadslid Abdoe wil ik geen woorden vuil maken,omdat hij het niet waard is.Voor mij hoort hij bij zwerfvuil!

  Like

 7. Sylvia Groot zegt:

  “Ik kan je zelfs beelden laten zien waarin Israël kinderen doodschiet, dus waar hebben we het over?”

  Durf ons dan dat filmpje te laten zien? Dan kunnen wij meteen meekijken hoe ‘palestijnse’ jongetjes – opgestookt door hun geestelijk zieke opvoeders in haat tegen joden – worden ingezet om massaal met keien aan te vallen. Kunnen ze vast oefenen en wennen om later vrouwen dood te stenigen.

  En blinde kip, kijk dan meteen even naar dat promotiefilmpje van het bloeddorstige geteisem dat zich ISIS noemt, en waarin een doodsbang blank peutertje wordt bedreigd door een aantal grote lafbekken die zichzelf nogal stoer vinden. Heb je stront in je ogen relifascistische bluffer? KIJK IN DE OGEN VAN DAT ONSCHULDIGE KIND, achterlijke ploert.

  Wat zoek je in Holland, go to hell met je bedorven geest.

  Zo, dat ben ik kwijt.

  Like

 8. fleckie zegt:

  NIW 27.6.2014.’BEVEILIGINGSBESLUIT na de zomer’,dor Ariane Kleijwegt.
  Minister Ivo Opstelten v.Veiligheid en Justitie bekijkt de mogelijkheden voor een ‘structureel veiligheidsplan’voor de Joodse gemeenschap. Of daar extra geld voor komt moet na de zomer blijken………..Tot 3 miljoen euro p.jaar gaat Belgie uittrekken voor de beveiliging van Joodse scholen,synagogen en culturele plaatsen. Zo’, concreet bedrag wilde Opstelten vorige week donderdag in de Tweede Kamer niet noemen.De minister was voor spoedoverleg naar de Kamer geroepen om meer duidelijkheid te geven over de extra veiligheidsmaatregelen die met enige vertraging ook in Nederland zijn genomen.Beide overheden reageren met hun maatregelen op de dodelijke aanslag in het Joods museum in Brussel een maand geleden. …..Met name de christelijke partijen CDA,Christen Unie en SGP drongen er bij de minister op aan dat den Haag ook de bestaande kosten op zich neemt voor de beveiliging van Joodse gebouwen. Daarover wordt op dit moment onder meer gesproken met Joodse instellingen. Opstelten beloofde ook naar die kosten te kijken,maar over een eventuele herverdeling van gelden werd hij niet concreet.”We gaan kijken wat redelijk is.Ik sta er met een heel open vizier in”……….Het extra politietoezicht bij risicolocaties zoals het Joods Historisch Museum is nu nog tijdelijk en komt boven op de beveiligingsmaatregelen die de Joodse gemeenschap zelf al treft om zichzelf te beschermen. Kosten:jaarlijks ca.1 miljoen euro.Of daar verandering in komt hangt af van het nieuwe dreigingsrapport v.d.nationale coordinator terrorismebestrijding,dat binnen nu en twee weken wordt verwacht,denkt voorzitter Dennis Mok van Bij Leven en Welzijn,de beveiligingsorganisatie van de Joodse gemeenschap. ……….In tegenstelling tot Belgie zag de nationaal coordinator terrorismebestrijding hier geen aanleiding om direct na de aanslag op 24 mei het dreigingsniveau te verhogen.Dat niveau is in NL.al’aanzienlijk’. Het gaat er nu om welke uitleg eraan gegeven wordt, meent Mok. Zijn inzet is om de tijdelijke maatregelen meer structureel van aard te krijgen.
  ANALYSE…..De zomermaanden werken ambtenaren op het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met Mok aan een ‘analyse van wat nodig is’. De nauwe samenwerking noemde Opstelten ‘een doorbraak’. De minister verwacht de Kamer in September te informeren over de uitkomst v.h.overleg…………Ook op gemeentelijk niveau wordt er intussen in A’dam aan een rapport gewerkt n.a.v.de aangescherpte veiligheidsmaatregelen.Stadsdeel Zuid betaalde de afgelopen vier jaar in totaal 665.000 euro mee a.d.beveiliging van Joodse gebouwen.De centrale stad voegde daar eenmalig 125.000 euro aan toe. Amsterdam wil al langer dat die kosten door het Rijk worden overgenomen,omdat bescherming van burgers’een kerntaak is van de overheid’,vindt stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel(D66). Hij kreeg vorige week bijval van meerdere fracties in de Kamer. Christen-Unie-kamerlidGert-Jan Segers heeft eind vorig jaar ook al eens geprobeerd om steun te krijgen voor een jaarlijkse rijksbijdrage van 400.000 euro.Dat amendement werd toen weggestemd,onder meer door het CDA………..Ondanks het ontbreken van concrete toezeggingen was Esther Voet v.h.CIDI te spreken over de opstelling van Opstelten..”zijn toon is echt veranderd.Voorheen leek het alsof hij vond dat wij van een mug een olifant maakten.Nu is duidelijk dat de urgentie v.d.situatie breed begint door te dringen in den Haag”………..Op de dag van het Kamerdebat lekte vorige week ook vroegtijdig een AIVDnota uit. De JIHADBEWEGING is volgens de AIVDnota nu ‘gevaarlijker dan ooit tevoren’ maar de dienst meent JIHADISTEN in Nederland niet meer goed te kunnen volgen als de geplande bezuinigingen van 70 miljoen euro op de AIVD doorgaan.AIVD-teams zijn al overbelast bij h.volgen van JIHADSTRIJDERS die meevechten in SYRIE en IRAK,is de strekking v.d.nota.Ook de dader v.d.aanslag in Brussel was een teruggekeerde Syrie-ganger.Een brede Kamermeerderheid van SP,PVV,CDA, en D66 wil daarom dat de regering de bezuinigingen schrapt.############################################

  Like

 9. lucky bee zegt:

  Niet vergeten behalve,dat abu Koulani en zijn cornuiten, alle andere Hagenesen eigenlijk, Hollanders zijn.
  Als ze hier mee accoord gaan dan krijgen ze mijn zegen.

  Like

  • Sylvia Groot zegt:

   ho ho ho dat zijn geen Hollanders.
   Er bestaan Nederlandse marokkanen, Nederlandse turken, maar dat zijn geen Hollanders. Die eretitel is en blijft voorbehouden aan de authentieke Nederlander, de autochtoon die zijn sporen in de geschiedenis heeft verdiend.

   Jammer voor ze….

   Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  DE ISLAM IS ONS ONGELUK! Mag ik dat zeggen. Ja, want als een RODE LANDVERRADER RIESSEN mag zeggen: MOL WILDERS EN DEPORTEER PVV KIEZERS, dan mag ik zeggen DE ISLAM IS ONS ONGELUK: AMEN!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s