De islamisering van Europa: Wanneer reageert Poetin?

Screenshot_9

(Vertaling: E.J. Bron)

Hoelang zal Rusland nog werkeloos toezien hoe West-Europa wordt omgevormd tot een islamitisch beïnvloede, atomair bewapende, totalitaire EU-constructie? Omdat Rusland niet geregeerd wordt door dromerige ideologieën, maar door realistische politici, mag je aannemen dat men zich in het Kremlin zorgen maakt over de islamisering en het totalitair worden van het EU-West-Europa voor de buitenlandse veiligheid van Rusland. De Russische strategen zullen zich zeer waarschijnlijk met de volgende onderwerpen bezighouden:

1. De islamisering van EU-West-Europa bedreigt Rusland.

Ondanks enkele groeiende oppositiebewegingen in enkele West-Europese landen zoals Engeland en Frankrijk kunnen we er van uitgaan dat de West-Europese regeringen hun huidige islamiseringpolitiek onveranderd zullen voortzetten. Ze zullen ook in de toekomst miljoenen Mohammedanen naar Europa halen, die van hun kant hun “verovering van binnenuit” voortzetten en voor zichzelf stap voor stap een toenemende machtsinvloed in de politiek, het bestuur en de strijdkrachten zullen veiligstellen. Vooral in Duitsland met zijn zwakke oppositie zal de regering de islamisering met bijzondere agressiviteit bespoedigen. Ook als het nog drie of vier decennia zal duren totdat de Mohammedaanse minderheden in belangrijke West-Europese kernlanden meerderheden geworden zijn – in België, Nederland, grote delen van Frankrijk, Engeland, Duitsland en Oostenrijk – zal de islamitische invloed op de politieke leiding in West-Europa op de korte termijn zo sterk zijn dat Rusland en het voormalige Oostblok de enige resterende bolwerken tegen de uitbreiding van de sharia in Europa en de traditioneel offensieve islamitische ideologie van wereldverovering zullen vormen.

Een geïslamiseerd West-Europa zal noodgedwongen in een cultureel-ideologische confrontatie met Rusland en de veeleer nationalistisch georiënteerde, op de middellange termijn nauwelijks te islamiseren landen van het voormalige Oostblok geraken, in het bijzonder met Polen, Hongarije en Tsjechië. Daarbij moet gevreesd worden dat het in de eerste plaats het oppositieloze, maar sterk islamitisch beïnvloede Duitsland zal zijn dat vooral tegen het christelijke Rusland, maar ook tegen andere landen van het voormalige Oostblok, zal ophitsen. Merkels jongste tirades tegen Rusland en de onverholen vijandigheid van de Duitse regering tegenover Hongarije zijn wellicht al een voorproefje van deze toekomstige agitatie en van de nieuwe fronten in Europa.

In de komende decennia zal zich zodoende een geïslamiseerd en op grond van een aan de islam inherente oorlogs- en gevechtsbereidheid daarna ook een militair offensief denkend EU-West-Europa tot een op confrontatie gerichte, potentieel vijandige machtsruimte ten westen van Rusland uitkristalliseren. Deze vijandige machtsruimte in het westen zal de nu al bestaande islamitisch vijandige machtsruimte in het zuiden (Tsjetsjenië, Turks sprekende landen enz.) geografisch aanvullen. Omdat een lidmaatschap van het nieuw geïslamiseerde en altijd al gevaarlijk nationalistische Turkije in de EU waarschijnlijk is, zal Rusland zich zowel in het westen als in het zuiden in de niet al te verre toekomst omringd zien door volledig islamitisch beïnvloede, latent of openlijk vijandige machten.

2. De EU zal haar totalitaire koers verscherpen

De antidemocratische ontwikkeling van de EU zal de komende jaren sterker worden, de totalitaire trend binnen het machtsapparaat van de EU zal toenemen. Bijna alle vooraanstaande partijen in West-Europa ondersteunen een politiek ten gunste van een nog meer gebald EU-centralisme met een gelijktijdig afstaan van de macht van de democratisch gekozen nationale parlementen. Deze ontwikkeling zal, vergelijkbaar met de ontwikkeling in het statenconglomeraat van de USSR, uiteindelijk in een democratisch überhaupt niet meer of slechts marginaal gelegitimeerde dictatuur van ongekozen bureaucraten uitmonden, wier machtsuitoefening, net zoals in de voormalige USSR, langzamerhand absolute trekken zal aannemen.

Omdat nu al een effectieve machtscontrole van de EU-leiders door de West-Europese bevolking grotendeels onmogelijk is, zal deze antidemocratische ontwikkeling van de EU, zoals de historische ervaring van alle totalitaire staten heeft aan getoond, binnen de leidende kringen van de EU de bereidheid tot politieke en militaire risico´s vergroten. Concreet: de drempels voor militair handelen worden lager en de EU wordt duidelijk gevaarlijker. De combinatie van deze beide grootste politieke trends in West-Europa, islamisering en het totalitarisme, vormen dus op de middellange termijn een gevaarlijke cocktail voor de buitenlandse veiligheid van Rusland.

3. De EU zal zichzelf toegang verschaffen tot een leger en wapens

Al jarenlang worden er in de EU pogingen ondernomen om door centralisatie van de nationale legers een eigen militair apparaat aan de Brusselse bureaucraten ter beschikking te stellen. Het lijdt geen twijfel dat de oprichting van zo´n EU-leger slechts een kwestie van tijd is. Dit leger zal in het begin nog klein zijn, maar in de loop der tijd, zoals de hele ontwikkeling van de EU tot nu toe altijd heeft aangetoond, de nationale legers volledig vervangen. Franse atoomwapens zullen dan niet meer onder controle staan van een democratische regering, maar direct of indirect ondergeschikt zijn aan een ondemocratisch Brussels beambtencentralisme, dat zich voor zijn maatregelen niet hoeft te verantwoorden tegenover de kiezers.

De samenvoeging van de nu nog nationaal versplinterde militaire krachten in West-Europa tot een gigantisch gezamenlijk militair apparaat zal dus niet alleen een volledig nieuwe kwaliteit van militair potentieel aan de Russische westelijke flank vormen, maar ook de beslissingsbevoegdheid om een militaire confrontatie te veroorzaken – snelle besluitprocedure door enkele totalitaire leiders in plaats van omslachtige vorming van consensus van gekozen democraten – fundamenteel veranderen. Beide ontwikkelingen zullen van de kant van de West-Europese politieke leiding de drempel verlagen en de bereidheid tot confrontatie vergroten.

4. De EU zal door agressie naar buiten toe afleiden van haar interne problemen

Er bestaan talloze redenen om militaire conflicten te veroorzaken, bijna altijd echter spelen binnenlandse politieke problemen een rol, waarvan de machthebbers door het bundelen van de krachten tegen een externe vijand willen afleiden.

EU-West-Europa is in feite failliet en kan slechts, zoals bekend, alleen door het drukken van geld haar rekeningen betalen – op den duur heeft zo´n kunstmatig vitaal gehouden systeem geen kans op overleven. De opgezwollen sociale stelsels zullen tot een steeds grotere belasting en daardoor een extra verzwakking van de West-Europese economische groei leiden. De internationale concurrentiepositie van West-Europa zal verder dalen, West-Europa zal aandelen op de wereldmarkt verliezen, de nu al waar te nemen verarming zal sneller gaan. Bovendien zal de met onverminderde radicaliteit bespoedigde vestigingen van volkeren uit de hele wereld in West-Europa de structurele samenhang van de samenlevingen steeds duidelijker verzwakken. De huidige interetnische schijnvrede in landen als Frankrijk, Nederland, België en ook in delen van Duitsland zal zich stapsgewijs tot openlijke onvrede en vermoedelijk ook tot binnenlandse oorlog ontwikkelen. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd totdat deze landen hetzelfde gruwelijke lot te wachten staat zoals andere poli-etnisch-multireligieuze kunstmatige landen, met name Joegoslavië, Syrië en Irak.

West-Europa zal de komende jaren dus bijna noodgedwongen armer, gewelddadiger en op grond van de afzienbare etnisch territoriale versplintering in grote delen onregeerbaar worden. De historische ervaring leert dat politici in zulke situaties alleen al om redenen van zelfbescherming regelmatig toegeven aan de verzoeking om het gistende conflictpotentieel in het binnenland door het focussen op een zogenaamd gemeenschappelijke “vijand” naar buiten te verplaatsen. Rusland loopt zodoende het gevaar om de bliksemafleider voor de economische neergang en de toenemende interetnische spanningen in West-Europa te worden.

5. Wanneer grijpt Rusland in?

Zelfs wanneer men welwillend aanneemt dat de geschetste ontwikkelingen zich slechts ten dele politiek gewild voltrekken, dat betekent dat de politieke klasse van West-Europa niet per se boosaardig-opzettelijk handelt, zit er in de genoemde macrotrend in EU-West-Europa een zeker automatisme: massale vestiging leidt tot islamisering en daarmee tot een toenemende agressiviteit naar buiten toe, ont-democratisering leidt tot dictatuur en daarmee tot een lagere drempel, militaire centralisering leidt tot gebalde aanvalskracht, economische neergang en binnenlandse onvrede leiden tot de zoektocht naar externe schuldigen en tot de mobilisering van de massa´s voor een externe oorlog.

Omdat alleen Rusland als tegenstander in zo´n oorlog in aanmerking komt – een geïslamiseerd West-Europa zal geen oorlog tegen de Arabische wereld voeren, het door de EU-elites met toenemende vijandigheid bekeken democratische Zwitserland is geen serieuze tegenstander – kan de vraag gesteld worden hoe lang Rusland deze ontwikkeling verder werkeloos zal aanzien. Vanuit Russisch standpunt bekeken – en in deze zienswijze zouden West-Europese politici eens een keer moeten inleven – zou een Russisch ingrijpen in de huidige politieke en etnische ontwikkelingen in West-Europa in ieder geval geenszins een “inmenging in binnenlandse aangelegenheden” van EU-West-Europa zijn, maar zou dit op grond van de met deze ontwikkelingen verbonden geopolitieke en militaire gevarensituatie wel degelijk in het directe veiligheidsbelang van Rusland zijn.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: C. Jahn

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islamisering, Jihad, Rusland. Bookmark de permalink .

28 reacties op De islamisering van Europa: Wanneer reageert Poetin?

 1. Trucker zegt:

  u vraagt ik draai :Trucker zegt:
  3 juli 2014 om 00:42
  Hey bobzelf even of topic but who cares, wij hebben Poetin nodig in eurabia dat is DE man die weet hoe islam(ieten) aan te pakken.
  Hij is een oud KGBer en zij wisten (FSB weet het) hoe dat probleem op te lossen.
  Ook in China zijn er zeer capable leiders die geen genade tonen voor exessen in de maatschappij en islam(ieten) zijn een exces in het kwadraat.
  ;/;
  Niet ter zake doende comment in deze cpmment gewist door mijzelf 🙂
  ./.

  Highway to hell daar zitten we op en wie dit ontkent is niet goed in de bovenkamer of leeft in een ander zonnestelsel.
  Eventjes voorstellen hoe het zou zijn als Poetin aan de knoppen zat ipv van nichterige despoten die slijmen met mannen in vrouwenjurken (dat heet ik een travelo).

  Heb een editje gedaan want in originele tekst had ik Cina gepend…bestaat niet is uiteraard China.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Geheel eens met het artikel, en de conclusies! Laten we eens kijken waar binnen Europa geen kritiek op mag worden geleverd, et voilá, dat zijn het MONSTER EUSSR en de ISLAM! Maar ja de stomme bevolking in heel Europa heeft schijnbaar str.nt in de ogen, want ze laten zich 24/7 BELAZEREN door de RODEN/SOCIALISTEN, de LIBERALEN, LINKS-LIBERALEN en CHRISTEN-DEMOCRATEN!

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Het Europese volk heeft helaas door meer dan 60 vrede (?) bijna verleerd om in opstand te komen. Niettemin denken de gehate bestuurders hierdoor nog steeds dat ze onbeperkt door kunnen gaan met hun onzalige plannen maar ook de afschuwelijke EU zal, net als het gehate communisme in 1989-1990, roemloos ten onder gaan door de stijgende haat daartegen!
   Niettemin heb ik de afgelopen tijd meer de indruk dat Nederland op de snelwegen meer verduitst dan islamiseert omdat ik steeds meer afslagborden zie in een stijl die voorheen alleen maar in Duitsland voorkomt. En zelfs veel lantaarnpalen gaan steeds meer op degenen in Duitse stijl lijken.
   Toch vermoed ik wel dat ook in Duitsland zo langzamerhand de jacht wordt geopend op moslimextremisten of allochtoonse criminelen! Zo werd ik op 2 juli in de trein bij Chemnitz, gelegen tussen Neurenberg en Dresden, door drie politieagenten aangehouden omdat ze schijnbaar dachten dat ik (door mijn getinte huid en donkere haar) kwade bedoelingen had en misschien door een tip van de conducteur. Die agenten gedroegen zich bijna als de Gestapo maar toen ze merkten dat ik niet de gezochte persoon was (door de Nederlandse strips in mijn tas) mocht ik weer vertrekken na de nodige excuses te hebben gemaakt. Later werd alsnog in die trein een getinte man aangehouden die schijnbaar toch iets op zijn kerfstok had en of hij een terrorist was daar kon ik niet achter komen.

   Like

  • sammy zegt:

   allemaal waar maar wat wil je doen de links fascistische kliek beheerst alles. de pers de media dus linkse staats omroep die allemaal uit 1 mond spreken je word gefotografeerd video op elke hoek van de straat. telefoontaps zoiets als dit ook interessant voor de kliek kortom kansloos behalve als we met 2000000 mensen de straat opgaan naar het binnenhof en die lui eruit trappen en met pek en veren door denhaag heen schoppen.
   niemand komt nederlands probleem. misschien nog niet erg genoeg

   Like

 3. Joost Visser zegt:

  Nooit gedacht dat ik ooit eens zou denken dat het beter leven is onder een Russische of Chinese dictatuur dan een EU-dictatuur.

  Like

 4. Jean zegt:

  Wij zullen de Russen helpen als ze die barbaren gaan aanpakken want ook wij willen die smeerlapperij heel snel weg uit onze gemeenschap.

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Ik heb net zo weinig zin om door de Russen geregeerd te worden als de de Socialisten.Sorry hoor Dat is een pot nat.

  Like

  • Crusader78 zegt:

   @ lucky bee;

   De Russen zijn geen 1 pot nat als de socialisten. Rusland is uiterst rechts en orthodox christelijk. Rechts-conservatief dus. Iets wat we in Nederland en West-Europa verafschuwen kennelijk gezien de socialistische koers van de domme EU-burger met stront in de ogen.
   Russen laten hun cultuur en tradities nooit maar dan ook nooit vallen, ze hebben een sterke rechte rug en buigen nooit voor tuig! Ondanks dat vele Russen drank drinken als water blijven ze geharde sterke mensen die niet over zich heen laten lopen. Mijn vriendin is Russisch en als het ons te heet onder de voeten wordt hier in NL en EU, migreren we terug naar Moskou. Alles beter dan onder het verislamiserende EU juk te blijven!

   До свидания!
   (Do svidaniya!)
   Groeten

   Like

 6. Igor zegt:

  Ik kan er gelukkig altijd terecht, en ja de druk van de islam begint groteske vormen aan te nemen, en het moslim tuig weet het. Ze zullen de sharia druk steeds meer gaan opvoeren, totdat ook wij onze Beslan krijgen, maar dan is het voor ons al te laat en is het land van onze voorouders voor eeuwig verloren aan die achterlijke ideologie met dank aan onze huidige landverraders.

  Like

 7. realist zegt:

  ik zou als EU dictator toch liever een oorlog uitvechten met de islam dan tegen het blok-rusland-china. liever tegen primitivelingen strijden met het volle potentieel van onze militaire superioriteit dan tegen een hoogst technologisch land als china en grootmacht rusland. die ons waarschijnlijk zelfs met alle middelen zouden steunen indien we de clash aangaan met de islam. de eu zit tussen twee vuren en kiest de verkeerde zijde

  Like

  • bigljohn zegt:

   …..het volle potentieel van onze militaire superioriteit….Onze land, lucht en zeemacht worden momenteel onder het smoesje – bezuinigingen -, tot op het bot uitgekleed. En over afzienbare tijd zal er van de politie ook niet zo veel meer over zijn. Nederland word net zo weerloos als het was voor de tweede wereldoorlog. Alles in lijn om op termijn de Islam barbarij vrij spel te geven. Begonnen tijdens de oliecrisis in 1973 en het olie voor Islam immigratie pact in Straatsburg. Het verloop van de geschiedenis kan zeer grillig zijn. Wie had bijvoorbeeld kunnen denken dat aan het eind van de tweede wereldoorlog Russische soldaten in Berlijn zouden staan ?

   Like

   • Yvonne van Cleef zegt:

    In mijn ogen is nu alles geoorloofd om de regering af te zetten en ons land te bevrijden van parasieten!Of gaan we weer zitten wachten .zoals eind jaren 30?

    Like

 8. koloth zegt:

  Het is omdat Russisch me erg moeilijk lijkt om te leren, anders was ik vertrokken.

  Like

 9. Yvonne van Cleef zegt:

  Net of we nu niet in een dictatuur leven!En als dat dan toch moet,dan heel graag zonder alles dat islamgerelateerd is!

  Like

  • Crusader78 zegt:

   @ koloth;

   Nou het is blijkbaar niet zo heel moeilijk om Russisch te leren. Het uitspreken van woorden valt best wel mee alleen het schrijven is inderdaad wel lastig, aldus een Russische vriendin. Maar oefening baart kunst! 😉

   Like

 10. Theo Prinse zegt:

  Als denk experiment over de annexistische thoughts van figuren als Horst van Baalen en Guy Fawkes Verhofstad is het verder een nuttig stuk van C.Jahn.
  Maar boven een door D66 gewild Europees leger staat de Navo in Brussel die weer geleid wordt door de VS en die weer in de Veiligheidsraad zit met Rusland en China. Ook een Europees leger heeft haar bestaansgrond in wapens die door het land of landen van dat leger zelf worden geproduceerd.
  Dat betekent geen JSF en geen Global Positioning System enz.
  Hollande en Fabius pressen met Merkel Rusland inzake de Oekraine.
  Maar deze diplomatie van Merkel en Hollande is het gevolg van de politiek(e acties) van de joodse US assistant secretary of state Victoria Nuland (Meyer Nudelman) en haar echtgenoot Robert Kagan en de Oekrainse Pool Zbigniew Brzezinski & family. Hans van Baalen en Guy Verhofstad.
  Kagan is net als de ex NASA engineer Robert Zubrin (Mars Society) member van de Council on Foreign Relations http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
  http://www.nationalreview.com/article/381037/wrong-right-robert-zubrin
  en net als de v.m.l Amerikaanse Ambassadeur in China scholars Jon Huntsman en de Nederlandse diplomaat Ivo Daalder senior fellow van de Brookings Institute.
  Victory (F**k Europe) Nuland begon onder Bill Clinton en daarna onder vice president Dick Cheney.
  http://www.zerohedge.com/news/2014-02-06/fuck-eu-us-state-department-blasts-europe-revealed-alleged-mastermind-behind-ukraine
  Nuland was daarna US ambassador to NATO en onder Obama verwikkeld in Benghazigate door de talking points.
  Dat Frankrijk het Franse atoomwapen ooit ´uitleent´ aan de Europese machthebbers staat haaks op het Franse lidmaatschap in de Veiligheidsraad. De UK doet niet mee aan een in wezen Frans Duits leger/ De UK, Nieuw Zeeland, Australie, Canada doen mee met de NSA van de VS onder leiding van de marxistische moslim regering van Husein Obama, Valery Jarrett en John Brennan.
  De UK van Cameron laat British Petroleum contracten sluiten met Rosneft.

  Like

 11. isidor zegt:

  Poetin beam me up

  Like

 12. Vederso zegt:

  Doorsturen naar Rob de Wijk.

  Like

 13. dgneree zegt:

  Bijzonder realistische analyse. Waarom slapen de nederlandse journalisten en behandelen ze de mensen als debiele kinderen? Snappen ze niet dat ze hun eigen graf aan het graven zijn?

  Like

 14. dgneree zegt:

  wat punt 3 betreft, dat EUleger zou wel eens sneller voor elkaar kunnen zijn dan men denkt. Evenals de EU-politiemacht onder een EU-openbaar minsterie.

  Like

 15. Dit is op Kiezen Voor Vrijheid herblogden reageerde:
  Poetin zal het een zorg zijn, hij houdt ze WEL buiten z’n land.

  Like

 16. peterselie1 zegt:

  Zelfs hier bij het blog van E.J. waar overwegend de criticasters van de multiculturele maatschappij en van de islamisering van zich laten horen. Zien verschillende heldere geesten nog steeds niet wat de auteur van dit uitstekende artikel bedoeld, namelijk dat dit beoogd beleid van de VS en de EU is. Het gebeurt gewoon ook het zogenaamde protest van de eurokritische partijen de EU-critici besloten niet op te staan tijdens het “Europees volkslied”. Dit is iets van voorbijgaande aard het is in mijn optiek niets meer dan een protest voor de buhne, al is het nog niet eerder vertoond, maar een speelse uitdaging naar het in meerderheid zijnde christen democratische blok die het voor het vertellen heeft. De ene vooraanstaande criticus zegt dit over de EU:

  http://www.anarchiel.com/display/de_nazi_achtergrond_van_de_eu
  http://frontierworld.nl/column-smalhout-in-de-telegraaf.html/

  Net zoals bij P&W waar avond aan avond de euro crisis besproken werd door een klein legertje van economen die de revue passeerden en waar ook geen peil op te trekken was. En de in het verleden gedane uitspraken van de nieuwe voorzitter van de EU-commissie Juncker geeft ook al geen hoop meer voor de toekomst. Europa verkeert in moeilijkheden dat is één ding wat zeker is, alleen kan een dictatoriaal Europa orde op zaken stellen maar dan is het voor de Europese burger te laat.

  Like

 17. roger catrysse zegt:

  Ik krijg de laatste tijd veel eerbied voor Poetin , ik denk dat hij een goede leider is maar wordt door de pers zoveel mogelijks afgebroken

  Like

  • peterselie1 zegt:

   Evenals Geert Wilders roger.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Peterselie1; 14.40. uur. Zo zie ik dat ook.

    Like

   • peterselie1 zegt:

    Ja Tom de Jihadisten worden overmoedig en denken de strijd in Europa zelf te beginnen.

    Jihadist wil zwarte vlag bij Buckingham!

    Een Britse jihadist in Syrië wil pas terugkeren naar Engeland als de ”zwarte vlag van de islam boven Buckingham Palace wappert”. De man die zich Abu Osama noemt heeft dat aan de BBC laten weten. Hij zegt in Syrië te vechten voor de radicale groep al-Nusra Front.

    ”Als ik terugkom, dan zal dat zijn als de islamitische staat Groot-Brittannië verovert en ik de zwarte vlag van de islam boven Downing Street, Buckingham Palace, Tower Bridge en de Big Ben kom hijsen”, zegt de jihadstrijder.

    Hij noemt Groot-Brittannië ”puur kwaad”. Zijn familie daar heeft volgens hem begrip voor zijn keuze om naar Syrië te gaan. De Britse veiligheidsdiensten schatten dat 500 Britten naar Syrië zijn vertrokken om te vechten. >>>

    http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2014/07/jihadist-wil-zwarte-vlag-bij-buckingham

    Tom dit is het moraal van de volksvertegenwoordigers: Christenen worden zwaar vervolgd in het Midden-Oosten, maar dat kan de Nederlandse regering niets schelen.
    Onlangs dienden de drie christelijke partijen (CDA, CU en SGP) een motie in waarin ze de regering opriepen om het op te nemen voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Aangezien de ene na de andere terroristische organisatie daar aan de macht komt en christenen op schandelijke wijze behandelt zou je denken dat dit precies in het Nederlandse ‘mensenrechten’-straatje past. Dat is immers waar ons buitenlands beleid zogenaamd op gefundeerd is.

    Helaas dachten de andere partijen daar net een beetje anders over. De motie werd gesteund door de PVV, maar daar eindigde het meteen mee. GroenLinks vond het niets, de SP heeft belangrijkere zaken te doen, 50Plus wil alleen mee doen als het om bejaarde christenen gaat, en – belangrijker – PvdA en VVD vinden dat gezeur over het welzijn van christenen maar niets. Zij stemden namelijk tegen deze toch wel behoorlijk zwak verwoorde motie: >>>

    http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/regering-weigert-het-op-te-nemen-voor-christenen

    Like

 18. Pingback: De EU zal zichzelf toegang verschaffen tot een leger en wapens | Lang Leve Europa!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s