Waarom klagen de “Free Gaza”-activisten niet bij Egypte?

Screenshot_14

(Vertaling: E.J. Bron)

In verband met het Midden-Oostenconflict worden de feiten systematisch verdraaid. Hier eentje van de meest gangbare misleidingmanoeuvres uit de Taqqiya-verhalen van de Arabieren: “Israël houdt de bevolking van Gaza gevangen” – FOUT! De bevolking van Gaza wordt door Egypte gevangen gehouden en gediscrimineerd. Het zijn de Egyptenaren, die de Gazastrook al tientallen jaren geleden afsloten van hun territorium. De Egyptenaren hoeven alleen de grenzen maar te openen en Gaza is vrij.

Die Welt” schrijft:

Al onder de Egyptische bezetting tot 1967 genoten de bewoners geen burgerrechten, waren ze van de rest van de Arabische wereld afgesneden en leden ze onder een werkloosheidspercentage van 50%.

De Israëli´s hebben in 1967 de controle over de Gazastrook overgenomen en geprobeerd de bevolking van Gaza aan welstand te helpen. Dat was niet gewenst:

Nogal naïef probeerden de Israëli´s na de verovering in 1967 eerst de bewoners van Gaza te omarmen, hen met de geneugten van de moderne Israëlische samenleving te strikken en tegelijkertijd ook een beetje te intimideren. Er werden boeken en films verbreid, die de overwonnen Arabieren op indrukwekkende wijze Israëls culturele en wetenschappelijke superioriteit moest demonstreren […]. Men dacht ook bij de lokale bevolking indruk te kunnen wekken met de invoering van moderne landbouwkundige methodes, met verbeteringen in het onderwijs- en gezondheidssysteem, en zelfs met de invoer van televisies. Tussen 1968 en 1973 groeide de economie in Gaza inderdaad met 20% – tegelijkertijd werd ze echter ook bijna volledig afhankelijk van de Israëlische markt. En desondanks stuitte de bezetting op vastberaden afkeuring. Alleen al in het jaar 1969 kwam het tot 700 anti-Israëlische acties. ´s Nachts controleerden weldra de guerrillastrijders van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) de straatjes van de vluchtelingenkampen en maakten jacht op Palestijnen die samengewerkt hadden met de vijand. Op 2 januari 1971 gooide een 15-jarige Palestijnse jongen, die ,en tien dollar betaald had, een handgranaat in de auto van een Israëlisch gezin dat een uitstapje maakte naar Gaza […].

20 jaar later – 1987 – werd Hamas opgericht. Uit haar Charta blijkt dat zij niet geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen en een “tweestatenoplossing”. De Arabieren hebben immers vanaf het begin het delingsplan van de Volkerenbond afgewezen en in plaats daarvan Israël meerdere keren aangevallen. Hamas en haar ondersteuners en sympathisanten willen een éénstaatoplossing” en de uitroeiing van Israël. In artikel 6 van de Charta van Hamas staat:

De islamitische verzetsbeweging is een speciale Palestijnse beweging, die loyaal is tegenover Allah, de islam als levensweg aanneemt en er aan werkt de banier van Allah op iedere centimeter van Palestina te planten.

Desondanks schuift men Israël constant in de schoenen een “tweestatenoplossing” te verhinderen. FOUT! Een “tweestatenoplossing” zou betekenen – zoals de naam al zegt – dat twee staten elkaar wederzijds erkennen. De Arabieren zullen de staat Israël echter nooit erkennen. In artikel 11, 12 en 13 wordt de ideologie duidelijk die hier achter zit: Waar de moslims zich ooit gevestigd hebben, beschouwen ze tot het einde der dagen als hun eigendom:

De islamitische verzetsbeweging houdt er aan vast dat het land Palestina Waqfland is, dat aan alle generaties moslims werd geschonken tot de dag van het laatste oordeel […]. Dit is de legale status van Palestina volgens islamitisch recht. In dit opzicht is het net zoals een ander land dat de moslims met geweld veroverd hebben, omdat de moslims het ten tijde van de verovering als religieuze schenking voor alle generaties van de moslims tot aan de dag van het laatste oordeel gewijd hebben (uit artikel 11).

Als de vijand islamitisch territorium betreedt, wordt het de persoonlijke plicht van iedere moslim en iedere moslima om de Jihad te voeren en de vijand tegemoet te treden (uit artikel 12).

De initiatieven, de zogenaamde vredesoplossingen en internationale conferenties ter oplossing van het Palestijnse probleem zijn in strijd met de principes van de islamitische verzetsbeweging, omdat een verwaarlozing van een deel van Palestina een verwaarlozing van een deel van het islamitische geloof betekent. Het nationalisme van de islamitische verzetsbeweging maakt deel uit van haar islamitische geloof. Haar leden worden in het kader van dit principe opgevoed, en ze voeren de jihad met het doel om de banier van Allah boven het thuisland te planten. […]. Er bestaat geen oplossing voor het Palestijnse probleem anders dan door Jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn pure geldverspilling en een farce. (uit artikel 13).

Johann Sporckgraff, die de Charta vertaald en becommentarieerd heeft, schrijft over de islamfascisten van Hamas:

Het uit het jaar 1988 stammende, nog steeds geldige, alhoewel ook niet altijd graag getoonde programma van Hamas is heel geschikt als inleiding tot het huidige islamitische denken, omdat hierin veel dingen openlijk uitgesproken worden die intussen onder druk van een in ieder geval deels attenter geworden westerse publieke opinie in het gebied onder de naar buiten toe veelvuldig benutte sluier van Taqiyya (de geboden leugen tegenover de “ongelovigen”) werden verschoven. Deze geesteshouding onderscheidt zich o.a. van de traditionele, orthodoxe islam dat zij ideologische elementen aan het Europese, racistische “antisemitisme” (beter gezegd: Jodenhaat) ontleent en mengt met de oorspronkelijke Jodenhaat van de fundamentele islamitische documenten (koran, soenna) tot een ideologische springstof van het neo-islamitische type.

Dit islamfascisme wordt ongehinderd en zonder tegenspraak zelfs via megafoons van Duitse politieauto´s verbreid! (zie hier).

Screenshot_15

Palestijnse islamfascisten

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", "Religie van de vrede", antisemitisme, Gazastrook, Hamas, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Israël, Israël-vijandigheid, Jihad, Jodenhaat, koran, Krankzinnigheid, Linkse Kerk, Moslims, nieuw fascisme, propaganda, Rotzakken, Terrorisme. Bookmark de permalink .

7 reacties op Waarom klagen de “Free Gaza”-activisten niet bij Egypte?

 1. fleckie zegt:

  op , 9 juli ,1999,, schreef RABBIJN AWRAHAM SOETENDORP het volgende: ‘NIEUWE ZOMER, NIEUW GELUID:’ De komst van een regering-Barak maakt in elk geval duidelijk dat de meeste Israeli’s vooral vrede willen en bereid zijn concessies te doen. Met een lastige onderbreking van bijna 4 jaar onduidelijk manoeuvreren van Netanyahu,wordt de lijn doorgetrokken naar een algehele vredesregeling…………En daarbij zal Sjimon Peres een belangrijke rol spelen. In de eerste commentaren op de voor hem gecreeerde post’regionale ontwikkeling’ wordt gesproken van een ‘warrige troostprijs’/Ten onrechte,Peres heeft in zijn ministerieloze jaren praktische stappen gezet voor de realisering van zijn visioen van een nieuw MIDDEN-OOSTEN…………Het Peres Instituut voor Vrede heeft al aangetoond dat er intensieve samenwerking mogelijk is op het gebied van techniek,medische zorg,landbouw en economie, zowel met palestijnen als inwoners van Arabische landen.Economische ontwikkeling,de opheffing van armoede en goed onderwijs vormen immers de basis voor een bestendige vrede………..Daarvan getuigde Peres ook toen ik enige maanden geleden met hem sprak. Peres betoonde zich een vitale man,die vanuit zijn ministerie de voor de veilige vrede zo noodzakelijke samenwerkingsprojecten zal kunnen coordineren en versterken. Het gaat er in zijn woorden om,praktische inhoud te geven aan het profetische ideaal een licht voor de volkeren te zijn. ………Een v.d.kleinste en wellicht zwakste joodse gemeenten ter wereld,die van SARAJEVO,draagt aan dit ideaal onevenredig veel bij. Met de welzijnsorganisatie La Benevolencija kon zij gedurende de oorlog en het beleg velen voedsel en medicijnen verstrekken,voorbij de grenzen van afkomst en religie.La Benevolencija kon dat doen,doordat de joden als enigen niet door een der partijen konden worden beticht v.collaboratie in het verleden. En men werkt door,ook in deze tijd van wederopbouw[sommige huizenblokken en hotels zijn schitterend gerestaureerd,anderen blijven als groteske kogelkraters staan]. Elke dag worden gratis maaltijden en medicijnen verstrekt en men werkt nu ook aan culturele uitwisselingsprogramma’s………..In dit kader nam La Benevolencija mede het initiatief voor de manifestatie ‘Youth against War’.Uit vele delen van verscheurd JOEGOSLAVIE kwamen jongeren naar het culturele centrum van Sarajevo, soms vier uur heen per bus, en vier uur terug,om althans een dag samen te zijn,dwars door alle etnische,religieuze en culturele verschillen heen. En wat was het een feest,met muziek,theater,circus,rap,video en film. Ik mocht even met hen spreken,hen bemoedigen,als een v.d.ouderen die hen een rusteloze,soms zo wrede wereld hebben gegeven………..Het gaat om nieuwe levenskansen voor alle kinderen,in GAZA en KIRIJAT SJMONA, in Pristina en Sarajevo. Opdat zij op het geluid van vrede mogen kunnen rekenen.
  ###################################################################################

  Like

 2. lucky bee zegt:

  Houd Israel op te vechten dan houd Israel op te bestaan.

  Like

 3. fleckie zegt:

  uit NIW 24.3.2000!…’DE ONTMANTELING van ISRAEL’, van overleden columnist z.l.G.Ph.Mok.
  “Woorden zijn lichter dan de veren van eenduif”. Dit hoorde ik ooit Joop den Uyl zeggen,en het maakte indruk op me.Niet omdat ik voortaan alles zou geloven wat hij te zeggen had,veelal was ’t tegendeel het geval,maar omdat dit evident een ‘waarheid’was,en is,die in het politieke metier gretig in de ‘democratische’praktijk werd en wordt,gehanteerd…………….Ik heb er de laatste tijd steeds aan moeten denken bij alle zogenaamde publieke excuses en ‘schuldbelijdenissen’ van politici,van premier KOK die erop los klunsde over wat hem nou precies wel en niet speet inzake de Neerlandse rol in naoorlogs Nederlandsch-Indie en de Indonesische president Wahid die de verovering van Oost-Timor door zijn eilandenrijk plots kwam betreuren,tot en met de Poolse paus WOYTYLA die in zijn’ mea culpa’ naast de Spaanse Inquisitie ook het complete Indianenverhaal (het bloedige echte) aantipte……………Mooi hoor.Goed,dat paus Wojtyla de wandaden van zijn antieke geloofsgenoten,zelfs de kruisvaarders bracht-ie ter sprake,zonde en jammer vond,maar erbij zei dat die dit allemaal deden ‘ten dienste v.d.waarheid’ schoot bij mij effies in het verkeerde keelgat,met de kwaadaardige gedachte erbij dat een Pool toch een Pool blijft,ook al woont-ie in Rome. Wat de Israelische opperrabijn Meir Lau daarna opmerkte was zo kernachtig raak,met het noemen van maar twee jaartallen,dat het een aparte vermelding verdient. De paus,zo sprak Lau,betuigde wel spijt over 1492 maar niet over 1942……………Maar zelfs bij het lezen van die typering moest ik terstond aan voornoemde uitspraak van Den Uyl denken. Want als de paus niet met Poeriem naar het Heilig Land was gevlogen maar gewoon in Rome was gebleven:dajenoe- het ware voor ons genoeg geweest. Geen mens koopt immers een zier voor al die obligate ‘excuses’apres la lettre,en dat paus Wojtyla persoonlijk een bezoek aan Yad Vashem van node kan hebben is onzin,want als bisschop bestierde hij het diocees Krakau,waarmee Oswieceim oftewel AUSCHWITZ behoort,dus nieuwe feiten kon-ie in dat Jeroesjalmische ‘museum’niet opdoen.Bovendien zou hij zich over z’n in een ‘akkoord’uitgemonde gekonkel met ARAFAT cum suis over Jerusalem diep moeten schamen……………Zou moeten,maar er zou zoveel moeten. Israels Hooggerechtshof zou zich aangevoerd door opperrechter Barak[niet de premier,of-ie familie is doet er geen bliksem toe]ook al diep moeten generen,zij het over heel wat anders.
  Een Arabische familie,Kadan genaamd,wendde zich tot dat gerechtshof om het recht op toetreding te eisen tot de door de JEWISH AGENCY gefinancierde,allicht,joodse mosjav Katzir,nabij Hadera. De beslissing v.h.hof ten gunste v.d.Kadans kwam er in principe op neer dat Barak c.s.het bestaan van specifiek joodse nederzettingen [van mosjav tot kibboets] als ‘ondemocratisch’ brandmerkte,waar in feite de complete zionistische geschiedenis mee werd veroordeeld.
  Boos betoogde rabbijn Dov Halperin,hoofdredacteur v.h.wekelijkse magazine Kfar Chabad,in een doorwrocht artikel dat het Israelische HOOGGERECHTSHOF op deze manier de inmiddels gelukkig herroepen VN-resolutie van 17 oktober 1975 waarin het zionisme als ‘een vorm van racisme’werd gebrandmerkt,nieuw leven heeft ingeblazen.Die infame resolutie werd destijds door de Arabieren en hun voor het merendeel uit dictators bestaande sympathisanten gebaseerd op twee elementen:het beschikbaar stellen van land door de Jewish Agency voor de bouw van joodse nederzettingen,en de Wet op de Terugkeer,waarin het recht op joodse immigratie in Israel is verankerd……………Halperin heeft gelijk dat hij alarm slaat-al is het slechts omdat een soortgelijk beroep op het Hooggerechtshof,door ene Eliezer Avitan die op eenderde gronden poogde een huis te kopen in een bedoeienendorp bij Be’ersjeva,werd afgewezen’omdat de staat Israel een specifiek belang hecht aan de bevordering van huisvesting voor bedoeienen’.”het principe van gelijke rechten”,schreef het Hooggerechtshof in dit geval,”is niet bedoeld voor zuiver technische gelijkheid omwille van die gelijkheid. De staat Israel hecht speciale waarde aan het bevorderen van huisvesting voor bedoeienen en om die reden ziet het hof geen belang in het toestemming voor eiser om zich in de gemeenschap in kwestie te vestigen”…………….De kwestie van het joodse karakter van mosjaviem en kibboetsiem moet natuurlijk op eendere gronden als vitaal worden beschouwd voor het overleven van Israel als joodse staat,zo betoogt rav Halperin,die bovendien de vrees uitdrukt dat “met de nieuwe uitspraak van opperrechter Barak de ontmanteling daarvan in principe is begonnen”. …………..Natuurlijk,’het kan verkeren’,en daarop moeten wij nu vurig hopen.Want er is, nu Israel afkalft en de antisemitische ‘poezie’ v.d.palestijnse onverlaat Darwish door minister Jossi Sarid [die pijlsnel behoort af te treden) op de scholen aan de joodse jeugd verplicht is gesteld,in menig opzicht- met een variatie op Shakespeare – “something rotten in the state of Israel”.###############################################################
  ###########################################################################
  ‘..GOLANNERS’, …NIW 25.6.19991……Jerusalem’-de bewoners van de Golan hebben massaal op de Arbid en dus Baraks Een Israel gestemd,tot verrassing van politieke analisten. Barak maakt er immers geen geheim van dat hij voor vrede met Syrie vrijwel de hele Golanhoogvlakte wil opgeven…………Veel Golanbewoners zeiden niet voor hun eigen belangen te stemmen,maar voor Israels toekomst. Wel wensen velen bij vertrek financiele compensatie v.d.overheid.De achttienduizend Golanners zijn veelal seculier en links……………De politieke partij De Derde Weg,wier belangrijkste wens het behoud v.d.Golan was,kreeg in het gebied zelf maar 14,8% v.d.stemmen en verloor zijn vier parlementszetels .Een verklaring luidt dat de partij Netanyahu’s conservatieve coalitie steunde. Door De Derde Weg is er wel een referendum nodig om de Golanhoogvlakte op te geven.######################################################

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Zeer helder en de absolute waarheid beschreven. Israël kalft af! De lol is er af aan het gaan. We begrijpen dat. Het valt ook niet mee om elke dag schouder aan schouder in de loopgraven te staan. Toch zal er weinig anders op zitten… want nu al verhuizen naar een islamvrije planeet ligt nog in de toekomst der verwachtingen. Maar, ik weet zeker dat Israël nog over dezelfde power als vroeger en altijd zal beschikken!

   Like

 4. paulzwueste zegt:

  ook Israël maakte de vergissing de islam-palestijnen te zien in het licht van een ontwikkelde natie!… Helaas… er is geen enkele hoop! Vernietigen is de enige oplossing. Goed het zal eenzaam worden om Israël heen! Maar beter dat… dan in zee gedreven!

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Moslims c.q. Palestijnen, zelfde laken een pak. Deze extremisten willen slechts een ding: VERNIETIGING VAN ISRAËL!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s