VIDEO: Obama – de anti-Israël president

(Dit is de video, waarvan Obama niet wilde dat hij werd uitgebracht…)

Een schokkende video, die de sterke afkeer van Obama en zijn regering tegenover Israël laat zien. Je vraagt je af wat de aanleiding voor de president van een democratische supermacht kan zijn om zich op zo´n onbegrijpelijke manier te gedragen tegenover de enige gezonde en tolerante democratie in het Midden-Oosten.

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t Robert Kern)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Appeasement, demoniseren, Dhimmitude, Islamofilie, Israël, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Obama, Rotzakken, Socialisten, Verenigde Staten. Bookmark de permalink .

20 reacties op VIDEO: Obama – de anti-Israël president

 1. Sjaak zegt:

  Verwonderd ? Bij Obama de Moslim ?!

  Like

 2. Cathja zegt:

  Walgelijke man, grote bedrieger! Bovendien zeer gevaarlijk. In het filmpje is duidelijk te zien wie zijn vrienden zijn. En dat zijn allemaal de vijanden van Israël!

  “Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt”.

  Like

 3. Trucker zegt:

  moslimbroeder hussein barack is verlengstuk van CAIR in de US en heeft één missie de islam wereldwijd in het zadel helpen, uiteraard is in deze de vijand nummer één Israel voor hem een obstakel maar gezien zijn functie (verdomme, waar zijn de milities om hem naar de andere wereld te ……) kan hij niet opvallend breken met het verleden.
  Hij doet het dop de wijze die de islam(iet) al eeuwen gebruikt : liegen en bedriegen en onderhuids te werk gaan.
  Niet vergeten, deze moslimbroeder is de islamiet die de hoofdschuldige is in de lynchpartij op Christopher Stevens en de ex seals, hij en dat clinton wijf (zij in tweede lijn schuldig, het kreng dat het hoogste ambt wil).
  Deze twee zaten bij wijzevan spreken aan de trekker want ze negeerden (weken op voorhand waren er reeds verontrustende) rapporten uit CIA hoek daarrond en gaven de CIA agenten in de FORWARD base op minder als 15 min vliegen (toen de aanval begon en er vraag om bijstand kwam) geen toelating om een rescue missie uit te voeren.
  hussein barack, moslimbroeder en CAIR pion, een gevaar voor Israël én in het verlengde daarvan de wereldvrede.

  Like

 4. lucky bee zegt:

  Obama is niet alleen een moslim, maar ook een soeniet.

  Like

 5. Frerik zegt:

  De laatste foto in het filmpje waarin obama tegenover Netanjahu zit zie je de haat in zijn ogen die je bij iedere moslim ziet.

  Like

 6. fleckie zegt:

  ……….’LES RAISINS DE LA COLERE’……….NIW 2 JULI 1999!! door de helaas overleden G.P.MOK……………’De hardste Israelische reactie sinds de operatie ‘Les raisins de la Colere’, ten tijde van Litschak Rabin. Zo omschreef de correspondent van het Franse dagblad Midi Libre dat ik – vertoevend aan de Mediterrane kust in het land van Marianne- dagelijks lees, de jongste tragedies rond Israels noordgrens. Ja, Israel heeft,nu de machinaties van de Syrische potentaat Hafez al-Assad opnieuw zijn uitgemond in wat men het internationale politieke jargon aanduidt als ‘brinkmanship’,hard en vastbesloten teruggemept. Voor wie de term niet mocht kennen:brinkmanship’ komt neer op het uitoefenen van militaire pressie bij onderhandelingen,om de tegenpartij tot concessies te dwingen. …………..Dat Assad zijn beleid verhult door zich te verschuilen achter HEZBOLLAH (de Libanese ‘Partij van God’) heeft premier Benjamin Netanyahu natuurlijk niet op een dwaalspoor gebracht. Noch is de nieuwgekozen socialist Ehoed Barak geneigd zich ooit door Assad in de luren te laten leggen:per slot van rekening weet hij als voormalig opperbevelhebber opperbest hoe de Syrische machthebber pleegt te opereren. Logisch dus dat Barak, na diepgaand overleg met premier Netanyahu,binnenskamers zijn fiat gaf aan de jongste luchtmachtoperatie tegen HEZBOLLAH,en daarmee tegen LIBANON. Maar en publique gaf de naarstig richting een nieuw kabinet voortmodderende Barak zich amper bloot,in het politiek gemotiveerde besef dat premier BIBI als demissionair premier toch zelf de kastanjes uit het vuur moest halen. Kan de wereld mooi boos op ‘bliksemafleider’Bibi blijven……………Israels luchtmacht heeft electriciteitsinstallaties in Libanon met ijzingwekkende precisie Allahwaarts geblazen, en ook de doorgeefstations voor het mobiele telefoonnet aan flarden geschoten. Dat er bij de operaties ook Libanese doden zijn gevallen kan,om een NAVO-woordvoerder inzake KOSOVO te citeren,”geen mens verwonderen:het is de onvermijdelijk consequentie van echte oorlog”. Zo’n echte oorlog is de door Hezbollah,en dus door Damascus bedreven terreurellende aan het Libanese front. ………….”Geschrokken” heeft Assad,zo werd gemeld,Hezbollah na de Israelische bombardementsvluchten “tot matiging bewogen”. Geschrokken? het mocht wat:de bestuurder ttrapte even op de rem.Wat natuurlijk inhoudt dat hij zo ten overvloede getoond heeft in hoe grote mate Syrie,met een bezettingsmacht van meer dan dertigduizend manschappen in Libanon,de macht heeft om naar believen aanvallen op Israel aan-en af te blazen. Juist omdat dit zo is blijft het zaak de zoetgevooisde taal die Assad en de zijnen nog maar een week geleden gebruikten om via de westerse media hun ‘vredeswil’ te etaleren met grote korrels Middellands Zeezout te bezien of liever,”als kletskoek van de hand te wijzen. Assad wil grondgebied; en snel,want hij wil dat gebied- de Golanhoogvlakte- opnieuw als bruggenhoofd voor aanvallen op de joodse staat hanteren……………Israel heeft de Golan,waar men nog geen tien centimeter diep hoeft te graven om op bewijzen te stuiten dat het bij Erets Jisraeel hoort (denk aan Gamla,dat ooit ook een Massada was) in 1967 veroverd nadat de Syriers het jarenlang hadden misbruikt voor laffe aanvallen en beschietingen op de burgerbevolking in het noorden. Het feit dat Henry Kissinger na de Jom Kippoeroorlog van 1973 een troepenscheidingsakkoord heeft bewerkstelligd,kan een reden zijn daar dear Henry dankbaar voor te blijven,want Assad heeft dat akkoord- de angstige blik gericht op de Ver.Staten die in het verleden zijn troepen door Amerikaanse oorlogsbodems op dde Middellandse Zee lieten beschieten-nolens volens geeerbiedigd. Erttegenoover staat dat hij Hezbollah via de grens met Libanon gestimuleerd heeft om Israel te blijven bestoken. Akkoorden mmet dit soort misdadigers zijn het papier niet waard waarop ze geschreven worden……………Het is helaas-met honderdduizenden burgers in schuilkelders voor ogen- zonneklaar dat uitsluitend hardeemilitaire verdediging soelaas kan bieden tegen vijanden die,zoals Hezbollah-chef Nasr-allahh niet moe wordt te benadrukken”het zionistische Israel willen vernietigen om er een islamitischhe staat voor in de plaats te stellen”……………Juist het besef dat Israel nog immer oveer eenn voortreffelijk verdedigingsleger,inclusief een patente luchtmacht beschikt,rechtvaardigt de geddachte dat ’t fundamentalisten niet glad zal zitten hun verklaarde doel te bereiken. Ook al kregeen zij nog zoveel geld en wapens uit IRAN. En ook al geeft de zozeer met Teheran bevriendee Assad ze alle steun,ook op het terroristische vlak……………Volgens Hafez-al_Assad heeeft Rabin voordat hij zo jammerlijk werd vermoord,met hem ‘afgesproken’ dat Israel de completee Golanhoogvlakte zou ontruimen. Wie Assad kent als een even meedogenloze mmassamoordenaar als zijn buurman Saddam Hoessein in (1982 liet Assad de bevolkin g vann d steden Hama en Homs genadeloos afslachten) kan er niet verbaasd over staan dat hij hett debiteren van leugens al helemaal niet als ‘zonde’ ziet. Assad liegt over Rabin,en het gegevenn dat de zo vredelievende Amerikaanse president Clinton uit ppolitiek oppertunisme met heemmeeliegt,ddoet daar helaas niks aan af……………Weinigen zullen beter beseffen hoe Rabin eer destijds over dacht dan zijn strijdmakker Bara,ddie vrede wil op alle fronten- ja,wie wil dat niet?-maar nadrukkelijk niet tegen elke door de wrede Assad geeiste prijs. Ach,zelfs de ‘prijs’ van hhet lleven van Sjimon een 45-jarige vader van vier kinderen,die in Kirijat SShemone geedood werd door een katjoesa-raket,wwas al te hoog om er zelfs maar een vierkante centimeteer GGolangrond voorr te ontruimen.’Ha’am im haGolan’, luidt de tekst op een sleutelhanger die ik ooit in Israel cadeau kreeg. Inderdaad:de GOLAN moet niet verkwanseld wordeen…………..Het enige verwijt dat intussen Netanyahu met betrekking tot de laatste minioperatiie “Raisins de la Colere'(DDruiven der Gramschap) te maken valt,is dat uitsluitend Libaanon tot doelwit is gekozen,terwijl de bron van alle misere in Damascus zetelt. Maar natuurlijk maak ik premier Netanyahu dat verwijt niet en volsta ik ermee te constateren dat Israel per saldo teerecht hard maar met ingehouden woede heeft gereageerd,conform de smeekbede van de rabbijjn ddie op de begrafenis van Sjimon Elimelech met tranen in de ogen uitriep:”Wij vragen dee regering van Israel:tref de moordenaars zoals zij ons hebben geraakt”, een uitspraak om ‘ameen’ op te zeggen.’##########################################################

  Like

 7. Republikein zegt:

  Isis, uitgelegd.

  Like

 8. Daiyu-ninja zegt:

  —-o——b——-a———–m——-a–
  obama b*ft achterlijke moslim apen.

  Like

 9. zrast zegt:

  Ik zal altijd achter Israël staan, dat beloof ik. Vrede voor Yerushalaïm….ik hou van de Joden. De Zoon van God is een Jood!

  Like

 10. Gister heeft de VS 11 mrd wapens waaronder Patriots verkocht aan Qatar waar de VS de grootse basis hebben. Qatar financiert namens Obama ISIS die de christenen in Irak en Syrie uitmoorden.
  http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-15/263899-qatar-to-buy-patriot-missiles-in-11-bln-arms-deal-us.ashx#axzz37fdx9FEP

  Met de presentatie vandaag van een alternatieve IMF door de BRICS met 24.000 miljard 1/3 van de 84.000 mrd worlds BNP p/yr maar met hun verwaarloosbaar eigen currency aandeel t.o.v de 60 % USD en 30 % Euromunt en 4 % British pound is het mogelijk dat de BRICS hun reserves USD’s gaan inwisselen voor Euro’s waardoor de Euro weer duurder en Frankrijk failliet en de Euro ten ondergaat.

  Eerder hadden China en Rusland een verdrag om elkaars currencies te steunen en tot een gasleiding besloten na Europese annexionisme Oekraïne.
  China en Japan hebben elk 1.000 miljard schulden claims op de VS.
  De BRICS krijgen na evt. ondergang Euro toch hun Euro’s in guldens, marken, francs etc. en uitzicht om met een eigen BRICS currency de USD als reservemunt naar de kroon te steken als de Euro is gekelderd.
  2. Als in november de republikeinen de US senate winnen dan volgt impeachment van Obama en ondergang Hllary C. en zeer waarschijnlijk in 2015 tapering quantitative easing door Yellen waardoor stijging US dollar en daling beurzen en daling Euro en daling Duitse economie.
  3. De VS zitten geo-economisch vast aan enorme defensie inspanning en de tweede Arab Spring is / na Obama´s verlies van de MB in Egypte – in volle gang met de Iraanse nucleaire bom als toppunt. Amerika krijgt extra vraag naar US dollars door verplichting van alle landen olie waar dan ook ter wereld gekocht te betalen in USD’s.
  Maar private America exporteert inmiddels steeds meer US shale gas en wordt minder afhankelijk van Persian gulf oil. Hierdoor wankelt ook de Keystone pipeline uit Canada naar de VS want de VS exporteert inmiddels naar Canada.
  Het pentagon achter Obama probeert verwachte daling verkoop wapens aan Arabs te compenseren met 2nd Arab spring ISIS terror wars in Arab countries, Europe en via Mexico-Texas MS13 ISIS immigrants naar US Homeland
  4. Alle grote banken in de wereld zitten door Amerika via Goldman Sachs vol vele duizenden miljarden toxic derivate handel.
  Europese landen – o.l.v Duitsland – willen niet zonder schuld en genoegdoening van Amerika hun schulden wegstrepen. Het zijn immers door Amerika aan Duitsland gesjoemelde giftige [producten. Oplossing bankencrisis zal decennia duren door zeer geleidelijke interne afschrijving onder gelijktijdig op niveau houden van de balans door weinig uit te lenen. In NL biedt de geschatte 7 mrd drugmaffia witwassen via vastgoed misschien soelaas.
  5. Het PVV Capital Economics (op eigen kracht al of niet met Duitsland uit de Euromunt) plan is dus secundair aan de US republicans en de Brics.
  Daarnaast moet Nederland – eenmaal onder het Capital Economics regime – vanwege de decennialange termijn om uit de bankencrisis te komen – BUITENOM de banken – macro economisch substantiële industriële, wetenschappelijke, technologische innovatieve projecten uitvoeren zoals Melanie Schultz autonomous cars, een super goedkope huurwoningbouw plan, substantieel wetenschappelijker onderwijs (om op grotere schaal met quantum en nano technologie verder te gaan), aeroponic farming etc etc. om de NL economie – DUS LOS VAN DE BANKEN – weer groeicijfers te laten zien

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theo Prinse: 00.07. uur. Maar deze WAARHEID wordt door de RODEN, en hun pers verzwegen in de KRANTEN en de NIEUWSVOORZIENING. Iedere nuchtere burger, kan het weten, de USA is tig keren failliet, en voor dat failliete Amerika, GAAN WIJ DE HOOFDPRIJS BETALEN, mede dankzij het GEDROCHT EUSSR. We gaan met een NOODGANG op het RAVIJN af!

   Like

 11. Avidia zegt:

  Ik heb Obama nooit vertrouwd, hij heeft een slechte uitdrukking in zijn ogen, het is een geniepig kereltje, die het een zegt maar het ander bedoeld. Hij is gewoon een moslim, ook gaat gaat hij z.g. naar een kerk pfffff. Wat een stomme Amerikanen om hem te kiezen en her verkiezen als precedent, of er al niet genoeg ellende is met die moslims, ga je je eigen president kiezen die een moslim is, ze zijn niet goed wijs, maar de verdere wereld zit er maar mooi mee.

  Like

 12. Jan zegt:

  Popular Israeli News Site’s Poll Asks What Should Obama Get For His Birthday: 48% Say “Envelope Of Ebola”…
  http://www.vox.com/2014/8/4/5967205/an-israeli-web-poll-asks-what-obama-should-get-for-his-birthday-48

  Like

 13. Jan zegt:

  Obama Praises Abbas As Being “Sincere In His Desire For Peace”…
  http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/obama-urges-enduring-cease-fire-gaza-strip-24873183
  Vorige week echter riep hij op oorlog te voeren tegen Israël:
  Friday Protests Loom After Abbas Cites Qur’anic Verse ‘That Permits Muslims to Wage War for Allah’
  http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/friday-protests-loom-after-abbas-cites-qur-anic-verse-permits

  Like

 14. Jan zegt:

  De Psychopaat in Amerika: “Moordenaars en terroristen verlangen slechts naar democratische rechten”

  Like

 15. Jan zegt:

  Eigen schuld, Netanyahu. Je dient je vijand te vernietigen tot de laatste persoon, inclusief alle adders. Het is te hopen dat hij bij de volgende verkiezingen grandioos verliest en eindelijk oprot, deze zak die Israëlische soldaten laat doden om terroristen en handlangers te sparen. Wat een zak is het geworden.

  Gaza Belt Leaders See Ceasefire as Surrender
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184469#.U_2P_Ma-1b0

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s