Schulz: Euro-sceptici kunnen geen Eurocommissaris worden

Screenshot_12

Martin Schulz

(Vertaling: E.J. Bron)

Wat betreft Martin Schulz kan een euroscepticus geen Eurocommissaris worden als hij sceptisch tegenover de euro staat. De gedoodverfde Britse Eurocommissaris moet dus zijn euro-scepsis afzweren als hij de baan wil krijgen. De EU krijgt steeds meer de trekken van een para-religieuze sekte.

David Cameron zorgt met de nominatie van de Britse kandidaat voor de Europese Commissie voor kritiek. Op grond van zijn EU-sceptische houding dient deze te worden afgewezen, zegt Martin Schulz. Hij vermoedt dat het personele besluit van Cameron bij de stemming in het Europees Parlement mislukt.

Het zou de tweede personele beslissing zijn waarbij de religieuze innigheid van de EU-vereerders tevoorschijn komt: De chef van de AfD, Bernd Lucke, werd door de partijen als plaatsvervangend voorzitter van de monetaire commissie afgewezen – omdat hij als eurocriticus niet geschikt zou zijn om mee te praten over de euro.

De afwijzing van Lucke was echter slechts een kleinigheid. Veel zwaarwegender kan het geval van de Britse Eurocommissaris Jonathan Hill worden.

Lord jonathan Hill, de huidige voorzitter van het Britse Hogerhuis, stuit op grond van zijn euro- en EU-sceptische houding echter op verzet van helemaal boven: Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, beschouwt het als ondenkbaar dat een euroscepticus lid wordt van de Europese Commissie.

Martin Schulz heeft kritiek op de nominatie van de Brit. “Deutschlandfunk” vraagt aan hem: “David Cameron, de Britse regeringschef, heeft de euroscepticus Jonathan Hill als nieuwe Eurocommissaris voorgesteld en hij is een gedecideerd euro- en EU-scepticus. Moet men er van uitgaan dat de volgende Europese Commissie duidelijk EU-kritischer wordt, van binnenuit afgeremd wordt?”

Schulz:

“Dat kan ik me helemaal niet voorstellen; dat zal ook niet gebeuren. Ik geloof ook niet dat Jonathan Hill met zijn radicale anti-Europese opvattingen, voor zover hij die mocht hebben, in het Europees Parlement een meerderheid krijgt.

Screenshot_11

Een afwijzing van Hill is heel goed voorstelbaar, zegt hij in het interview met de “Deutschlandfunk”. Schulz heeft al met de Britse minister voor Europese Zaken over Hill gesproken:

“Die doet immers zeer verschillende uitspraken. Ik heb gisteren met de Britse minister van Europese Zaken over hem gesproken. Die was bij me en heeft toen al reclame gemaakt voor meneer Hill. Ik denk dat het goed is dat meneer Hill dezelfde faire kansen krijgt als alle andere Eurocommissarissen. Die moeten zich immers onderwerpen aan hoorzittingen in de desbetreffende vakcommissies. De volgende stap is om eerst eens af te wachten welke bevoegdheid meneer Hill dient te krijgen. Dat moet met Juncker overeengekomen worden.”

Als zijn bevoegdheid duidelijk is, moet ook hij voor de verantwoordelijke commissie van het Europees Parlement verschijnen en zal hij vragen moeten beantwoorden: “Daarna wordt er gestemd. En om daar een meerderheid te vinden, is niet echt gemakkelijk. Er bestaan criteria, die het Europees Parlement heeft gedefinieerd, die van toepassing zijn op de desbetreffende kandidaat wat betreft diens bevoegdheidsbereik, en criteria over de fundamentele organisatie van de EU, en dan zullen we zien of meneer Hill deze horde neemt”, aldus Schulz.

Het Europees Parlement zal zeer zeker zonder vooroordelen meneer Hill benaderen. “Of meneer Hill ons ook zonder vooroordelen benadert, moet dan blijken en daarvan zal het zeker afhangen of hij een meerderheid krijgt.”

Schulz verlangt tegelijkertijd van de staats- en regeringschefs een groter aantal vrouwen als kandidaat voor de volgende Europese Commissie voor te stellen. “Een Europese Commissie, die bestaat uit 28 leden, waarvan drie vrouwen, krijgt in het Europees Parlement zeker geen meerderheid.” Tot nu toe werden er slechts drie vrouwelijke kandidaten voor de Europese Commissie benoemd. Ook Duitsland wil met de huidige Eurocommissaris van energie, Günther Oettinger, opnieuw een man naar de Europese Commissie afvaardigen.

David Cameron heeft ook in zijn vaderland gereageerd op de EU-sceptici en zijn kabinet veranderd. Het meest prominente slachtoffer was minister van Buitenlandse Zaken en EU-vriend William Hague (meer hier).

Screenshot_13

Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, democratie, demoniseren, dictatuur, Elite, EU-critici, Eurofielen, Europees Parlement, Europese Commissie, EUSSR, Groot-Brittannië, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Marxisme, nieuw fascisme, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

25 reacties op Schulz: Euro-sceptici kunnen geen Eurocommissaris worden

 1. realist zegt:

  fuhrer 2.0
  de enige manier om iets te verwezenlijken is de dictators naar de mond praten tot je een functie hebt waar je dingen kunt veranderen.

  Like

 2. Sjaak zegt:

  WAT EEN BOERENLUL !

  Like

 3. peterselie1 zegt:

  Wat ik al vermoedde voor de Europarlement verkiezingen blijk nu reeds in steen gebeiteld waarheid te zijn, maar misschien met het nog groeien en vertroeteld worden door deze Luxemburgse rat Juncker. Zoals als een tuinier een net geplant stekje verwent, zelf zachtjes praten tegen het stekje helpt om het uit te laten groeien tot een sterke vruchtbare plant ‘kuch’…

  Verkiezing Juncker toont aan: Europese verkiezingen veranderen niets
  ‘Deze keer is het anders’, dat was de boodschap bij de Europese verkiezingen. Maar nu het stof is neergedaald, de nieuwe Europarlementariërs zijn benoemd en de voorzitter van de Europese Commissie is aangewezen, blijkt dat de verkiezingen niets hebben veranderd.

  Deze week zag een curieus epistel met een extreem lange titel het levenslicht: Een nieuwe start voor Europa, mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering. Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese commissie. Dit verhaal is geschreven door Jean-Claude Juncker, de kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie die afgelopen dinsdag in Straatsburg werd goedgekeurd door het Europees Parlement.

  Dit epistel bevat de maatregelen die Juncker straks als voorzitter van de Europese Commissie wil gaan nemen. We zouden kunnen zeggen dat dit de beloften zijn die hij aan het Europees Parlement doet, om zo hun steun te verkrijgen. Die steun heeft hij nodig, al had hij die eigenlijk al.

  Europees akkoord
  Als dit document het Europees beleid van de komende vijf jaar op hoofdlijnen weergeeft, heeft het veel weg van wat in Nederland een regeerakkoord is, want ook daarin worden hoofdlijnen vastgelegd. Alleen de ontstaansgeschiedenis van dit document is in Europa heel anders. Maar laten we het simpel houden: de Europese Commissie heeft het initiatiefrecht in Brussel, dus wat in dit document staat gaat kennelijk tot concrete voorstellen leiden. Wat gaat er gebeuren?

  Juncker komt met tien beleidsterreinen waar hij het accent op wil leggen. Hij wil dat Europa zich meer gaat bezighouden met de belangrijke zaken en minder met onbelangrijke zaken. Dat klinkt velen als muziek in de oren, ware het niet dat de lijst zaken die Juncker belangrijk vindt erg lang is.

  Bloemlezing
  Een bloemlezing: er moet meer economische groei komen, meer werkgelegenheid, een digitale interne markt, een veerkrachtige energie-unie, een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid, stimulering van de Europese industrie, een verdiepte monetaire unie, een vrijhandelsovereenkomst met de VS maar niet tegen elke prijs, meer justitiële samenwerking, een verbeterd immigratiebeleid, een krachtiger buitenlandbeleid en meer democratie.

  Het CDA kraait van blijdschap dat Juncker is gekozen en dat hij ‘geen Europese superstaat wil’. Maar de lezer die drie kwartier de tijd neemt om Juncker’s epistel te lezen, ziet dat Thierry Baudet gelijk krijgt: er komt alleen maar meer Europese integratie omdat Europa nu eenmaal die weg is ingeslagen. Er zijn nauwelijks beleidsterreinen die niet voorkomen in Juncker’s epistel. Vooral zorg, onderwijs en in mindere mate infrastructuur ontbreken. De rest zit er allemaal in. En overal staat: meer Europa.

  Compromissen
  Juncker’s epistel maakt gebruik van technisch jargon wat geen burger begrijpt. Zo lezen we: “Politieke prioritering als basis voor een betere, meer doelgerichte Unie werkt alleen als de instellingen van de Unie en de lidstaten samenwerken volgens de communautaire methode.” Hier staat in gewoon Nederlands: er moet meer gezamenlijk in Europa besloten worden en lidstaten moeten dat niet tegenhouden.

  Dit document ademt daarnaast de Brusselse compromismachinerie: iedereen kreeg iets van zijn gading en dus is er voor iedereen in het Europees Parlement wel een reden om voor Juncker te stemmen, met uitzondering van partijen als UKIP en PVV. De enige echte visie in dit epistel is ‘meer Europa’, want verder bevat het een bonte verzameling wensen die het Europees Parlement kennelijk heeft binnen gehengeld.

  Reacties
  Niet alleen het CDA stemde op basis van dit epistel voor Juncker. De VVD deed dat ook, omdat Juncker zich aan het stabiliteitspact wil houden. De PvdA steunde Juncker ook, omdat hij aandacht geeft aan meer investeringen en meer banen. Ook D66 steunde Juncker, omdat hij wil investeren. GroenLinks steunde Juncker eveneens, onder andere omdat hij een energie-unie wil en de strijd tegen brievenbusmaatschappijen wil voortzetten. Er is bij deze partijen ook kritiek. De vraag is waarom niemand van hen die kritiek als reden ziet om Juncker weg te stemmen.

  Andere partijen deden dat wel. Dennis de Jong (SP) vindt Juncker een aardige man, maar stemde tegen omdat Juncker Europa niet op de schop wil nemen. ChristenUnie-SGP vond al langer dat Juncker sowieso te federalistisch is. De PVV kan alleen tegen Juncker zijn, maar een stemverklaring is nergens te vinden. De Partij voor de Dieren zwijgt in alle talen of ze Juncker heeft gesteund.

  Iets veranderd?
  Wat kunnen we van deze eerste weken van het nieuwe Europees Parlement leren? Er is inderdaad iets veranderd: de kandidaat van de grootste fractie moest en zou voorzitter van de Europese Commissie worden. Maar Juncker levert nog steeds even weinig enthousiasme onder burgers op als al zijn voorgangers. Daar heeft de hele ‘vernieuwing van de Europese democratie’ niets aan veranderd.

  Maar het gaat een stap verder. Er komt al decennia lang ‘meer Europa’ en Juncker’s epistel laat zien dat dit gewoon verder gaat. De ruime meerderheid in het Europees Parlement heeft dit altijd gesteund. Concreet zijn dat vier fracties: EVP (met CDA), S&D (met PvdA), ALDE (met VVD en D66) en de Groenen (met GroenLinks). De twijfel of zij daarmee hun achterban bedienen zal eveneens blijven bestaan. >>>

  http://politiek.thepostonline.nl/2014/07/17/verkiezing-juncker-toont-aan-europese-verkiezingen-veranderen-niets/

  Like

 4. peterselie1 zegt:

  PVV monddood gemaakt bij hoorzitting nieuwe eurocommissarissen

  Delegatieleider Marcel de Graaff is woedend.

  Zijn PVV heeft namelijk geen spreektijd gekregen bij een hoorzitting over de benoeming van de nieuwe eurocommissarissen. Dit terwijl de partij daar nadrukkelijk om had gevraagd:

  De Europese fractie van de PVV is verbolgen over het feit dat de commissie Burgerlijke Vrijheden het spreekrecht onthoudt aan haar woordvoerder juist bij de hoorzitting over de nieuwe Euro-commissarissen. Tijdens de hoorzitting op maandagavond 14 juli, waarin de kandidaten voor de Europese Commissie aan de tand konden worden gevoeld, is door de grote fracties van het Europees Parlement het recht van spreken onthouden aan de niet-gebonden fracties.

  Tsja, welkom in het ondemocratische en hautaine Brussel, meneer De Graaff. Geniet ervan, want dit soort dingen zullen nog veel vaker gebeuren.

  De regels geven de leiders van de grote facties namelijk de bevoegdheid om niet-gelieerden het spreekrecht te ontnemen (bij dergelijke aangelegenheden). Het zal eurosceptici niet verbazen dat daar bijzonder dankbaar gebruik van wordt gemaakt; niemand in Brussel heeft behoefte aan het geklaag van euronihilisten die de EU zo snel mogelijk willen opdoeken en de commissarissen stuk voor stuk niet zien zitten.

  De Graaff is zich daarvan bewust, maar was alsnog verrast door deze arrogante actie van de powers that be: >>>

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/pvv-monddood-gemaakt-bij-hoorzitting-nieuwe-eurocommissarissen

  Like

 5. Hendrick M. zegt:

  De boef ….

  Like

 6. bigljohn zegt:

  De E.U. is niet meer en minder dan een sekte, met als goeroe Schulz. Deze heeft, zoals een echte goeroe betaamt, dictatoriale eigenschappen. Iedere nieuwkomer in het E.U. bastion moet naar zijn pijpen dansen, en dat word ook verwacht van alle aangesloten lidstaten. Ook andere (niet voor 100%) lidstaten, zoals Engeland en Zwitserland treft deze behandeling. En het kiesvolk blijft maar met grote massa’s achter deze manipulatoren staan. Zo hebben wij binnen de korste keren geen E.U. sekte meer, maar een Moslim kalifaat in Brussel. En eenieder weet dat, als Moslims eenmaal een land ingenomen hebben, een terugkeer naar de vroegere situatie wel (in het ergste geval) vele eeuwen kan duren. Al die Moslim landen die in een grijs verleden Christelijk waren zijn daar het voorbeeld van !

  Like

 7. vanhetgoor zegt:

  Grappig, mensen die zaken van meerdere kanten kunnen bekijken zijn dus ongewenst. Dan lijkt het mij zo te zijn dat er alleen ja-knikkers worden aangezocht. Weet je wie er ook een grote voorliefde had voor ja-knikkers?

  Like

 8. edwin lauxen zegt:

  Eurofielen zijn de nieuwe kutnazi’s van de 21e eeuw blijkt wel weer.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ edwin lauxen: 17.25. uur. Precies meneer Lauxen. Precies 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, is de DROOM van Adolf Hitler alsnog waarheid geworden! Het VIERTE REICH, de EUSSR, met de nieuwe HITLER JUNCKER, HEIL EU, HEIL JUNCKER! Maar wat mij betreft, STERF vuile gore klerezooi EU!!

   Like

   • Jules Vismale zegt:

    Op die laatste foto lijkt het wel of Martin Schulz met zijn gestrekte rechterarm de Hitlergroet brengt! Maar u vindt het vast reuze leuk om van mij te vernemen dat die afschuwelijke vent inderdaad een stuk oud vuil is! En die akelige EUSSR zal inderdaad ooit ten onder gaan, vooral nu de haat daartegen in Europa razendsnel toeneemt!

    Like

 9. Dus volgens DDS is wilders niet fatsoenlijk genoeg,evenals zijn aanhangers!!!!Over fatsoen gesproken:dat woord mogen ze in Brussel al helemaal niet in de mond nemen;hebben ze nog nooit van gehoord;stelletje patjakkers!En nu???

  Like

 10. Jean zegt:

  Blijven wj de dictatuur tolereren?
  Weg me die EU misdaadorganisatie leve Europa van onafhankelijke republieken die onderling afspraken maken “na akkoord van de burgers” wat ze samen willen doen, wij hebben geen dictators en/of Nazies nodig en zeker geen troep die onze welvaart veiligheid en leefbaarheid en onze beschavng vernietigen, wij hebben geen moslims nodig en wij willen geen moslims in ONZE seculiere gemeenschap.

  Like

 11. Giny zegt:

  Dat was weer bingo voor Michael, hij kon het weer niet laten een sneer naar Geert te geven!
  Nee, die domme vragen van van Klaveren, die waren zo geweldig!!!
  Eerst was het van der Stoep, maar als het over de PVV gaat is het alleen maar kritiek!!
  Nou Michael, het gaat je toch niet lukken om de PVV klein te krijgen, het is een sterk merk!!!

  Like

 12. Anneke zegt:

  Weer een bewijs dat we geleid worden door GEKKEN !!! ! !!! NIETS geleerd van de lange geschiedenis, die de Schepping met zich meedraagt. Heb sinds kort islam-believers naar me wonen; deze nieuwe woonsituatie BENAUWD me intens!!! ! !!! Hun wortelen liggen in Turkije, maar zijn met deze familie vrolijk meeverhuist. Zichzelf voorstellen doen ze niet en het dan gek vinden NIET als een NL-burger te worden geaccepteerd “DOM en KORTZICHTIG”!!! ! !!! Manlief alweer ruim 10-mndn verlost/overleden; ben jaloers op zijn ziel. Voel me nu nog meer een vreemdeling in ‘eigen’ land. Wat hangt ons nog meer boven het hoofd; een zure verrassing…….of toch net op het nippertje een VERLOSSING. “Shar Shalom…..waar blijf je nu……”???? Niet vreemd dat mensen meer en meer de spot drijven met de Bijbelse-inhoud.

  Like

 13. Theresa Geissler zegt:

  Het gaat helemaal nergens om, maar toch:
  Ik vroeg me al een tijdje af, aan wie die Martin Schulz me qua kop toch wel deed denken.
  En nu wist ik het opeens: Aan ene Wladimir Oeljanov, oftewel LENIN……..!

  Like

 14. alidas1 zegt:

  Wanneer komen we van dat zooitje af..
  We gaan. echt weer terug in de tijd hebben ze dan niets geleerd.

  Like

 15. paulzwueste zegt:

  De schermutselingen zijn zo langzamerhand verleden tijd. Het wordt tijd voor ’n echte “OORLOG tegen de EU!” en die gaat er geheid komen!
  Deze EU gaat met grote stappen naar zijn eigen ondergang!
  Eerst werd er gezorgd voor onbeteugelde massa-immigratie onder valse voorwendsels, onder het motto: ” tegengaan van de vergrijzing” (SIC!)” werd de “VERBRUINING” gerealiseerd.
  Daarna werden in Brussel tot wel 50.000 man en vrouw aangenomen om de papieren molen met 100.000-den regeltjes en regels voor elke EU-inwoner te laten doldraaien!
  Tegelijkertijd werd ongelimiteerde landuitbreiding gerealiseerd. Na de apenlanden in Zuid-Europa en het Oosten van Europa werd de complete Balkan ingelijfd. Tot voor zeer kort kwam zelfs na de vuilnisbakanlanden als Bulgarije en Roemenië het allerlaagste niveau, namelijk Albanië ter sprake. De rillingen liepen iedereen over de rug… Maar wat gebeurde er? De nieuwe roverhoofdman van deze EU-Nazi-roversbende Juncker deelde plotseling mee dat men “voorlopig geen nieuwe lidstaten meer zou installeren!!!!!” Dit zegt alles beste mensen! Het geld is op en de volkeren van de lidstaten morren! Twee doorslaggevende redenen welke glashelder duidelijk maken dat “MEN” in Brussel weet dat het einde nadert en dat die eens zo mooie tijd van eens, die (decennia heeft geduurd!) nooit meer zal terugkomen voor die EU-Nazi’s. Dat weten ze.
  Alles wat nu nog staat te gebeuren zijn terugtrekkende bewegingen en achterhoedegevechten.
  Voorruitvluchten gaat niet meer! Herinneren jullie je nog die commedie met Turkije?
  Turkije moest en zou lid worden! Wij wisten dat dit nooit KON gebeuren. Het is en zal ook niet gebeuren. Men hoort niets meer daarover, maar Turkije incasseert nog steeds elk jaar 100-den miljoenen Euro’s zogenaamd om het democratiseringsproces onder Erdogan te promoten!!!! Hahahahaha!
  We zouden moeten lachen als het niet zo verschrikkelijk crimineel was en nog steeds is!!!
  Het debacle met Griekenland dat ons allen meer dan 240 miliard heeft gekost! En nog steeds draait de geldmachine!!!!
  De EU is alleen en uitsluitend één grote Euro-verduisteringsorganisatie! Niets meer en niets minder. Aanbestedingen, miljarden voor hulp bij catastrofes, boetes, subsidies, financiering van
  regimes zoals Kroatië waarbij het conflict eerst door de EU wordt georganiseerd!
  We hebben het zo langzamerhand helemaal door en het gevolg zijn de “Eurosceptische” partijen!
  Andere naam voor: “Weg met die verdomde EU”-partijen! Ze zullen elk jaar groter en belangrijker worden en de EU uiteindelijk laten kapseizen! Nadat de EU-bonzen hopelijk zijn gestraft kunnen we alleen maar hopen dat er dan geen nòg slechtere variatie voor deze criminele organisatie in de plaats zal komen… Want de mens is zwak en gewetenloos!!!

  Like

 16. realist zegt:

  dit komt neer op,voor wie denkt als ons gaan alle deuren open en wie een andere mening/visie heeft gaan alle deuren positief-discriminerend dicht. dit heeft niks met democratie te maken,dit is dictatoriaal. van mij mag het leger een coupe plegen zoals in egypte,volgens mij is er meer moraal besef te vinden in het leger dan in het EU-parlement. de toekomst van militairen hun dierbaren worden ook verwoest door de EU-elite en vroeg of laat zullen ze dat wel doorhebben ook en zullen ze deze niet meer dienen maar de kant van het volk kiezen.

  Like

 17. Tempelier. zegt:

  schulz, de wedergeboorten van Hitler. Op foto 2 geeft hij tussen beide (niet) wijs vingers aan hoe een grote l*l hij is.
  en criteria over de fundamentele organisatie van de EU, en dan zullen we zien of meneer Hill deze horde neemt”, aldus Schulz.. Zo zo en hoe heeft hij die horde kunnen nemen, juist met een enorme springplank.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Ik meen mij te herinneren dat Schultz alcoholist is/was? Nu heeft hij Juncker als kameraad-drinkebroer geïnstalleerd. Dat is het! Soort zoekt soort!
   Kunnen ze avonden leuk met elkaar zwetsen en drinken!

   Like

 18. Avidia zegt:

  Het is gewoon een voortzetting van wat Hitler in gedachten had, een grote dictatuur. Maar ik laat me niet in de loeren leggen, ben zeer ongehoorzaam, doe juist alles wat die lui me verbieden. En als ik jullie een raad mag geven, haal met kleine beetjes je geld van de bank. Er is altijd wel een veilige plek te vinden om het op te bergen, en pin ook zoveel mogelijk zodat de rekening mindert.

  Like

 19. rob van marle zegt:

  De eu vindt dat critici gelijk zijn aan jihadisten schandalig zeker maar ja wij noemen het niet voor niets een EUSSR. 751 leden vinden het een hemel
  500.000.000 burgers voelen zich uitgeknepen als een citroen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s