“Gangsterislam is grote uitdaging voor Europa”

Screenshot_4

(Door: Timon Dias)

De synthese tussen criminaliteit, straatleven en de islamitische religie is een uniek Europees probleem, schrijft psycholoog Timon Dias.

Het is voldoende bekend dat West-Europa tegen problemen aanloopt waar het de integratie betreft van tweede- en derde-generatie-immigranten met een islamitische achtergrond. Deze problemen manifesteren zich op twee domeinen: criminaliteit en ontvankelijkheid voor het gedachtegoed van islamistische organisaties die in binnen- en buitenland opereren.

Sterk onderbelicht

Een saillant detail is dat criminelen met een islamitische achtergrond allesbehalve vroom te noemen zijn, terwijl vrome moslims zelden crimineel zijn. Ondanks dit fundamentele verschil is de relatie tussen de twee groepen significant en verre van onschuldig, maar sterk onderbelicht.

Lees verder>>>
(h/t Robert Kern)
De Volkskrant

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op “Gangsterislam is grote uitdaging voor Europa”

 1. Scarlatti Bombatti zegt:

  @geertwilderspvv Gangsterislam is grote uitdaging vr Europa REALISEER U DAT @MinPres @APechtold http://wp.me/p1O7aM-hhE via @wordpressdotcom

  Like

 2. jans zegt:

  KUDT MAROKKANEN, KANKER ISLAMIETEN!

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  In de sport jaagt men op het verbeteren van records.
  Elke generatie streeft naar het overtreffen van de vorige generatie.
  Ook bij de moslimjeugd zal dit fenomeen zich voordoen.
  De moslimjeugd wordt steeds crimineler en wat dat betreft gaan we nog heel wat meemaken.
  Markies de Sade was een onschuldige baby vergeleken met wat de Syrië-jihadisten en de ISIS-strijders uitspoken.
  Enige tijd geleden werd gewaarschuwd tegen het openen van een video waarin getoond werd hoe bij het onthoofden van een slachtoffer de zaak dusdanig vertraagd werd dat het slachtoffer lang zou moeten lijden. Aan de hand van de omschrijving kon ik me voldoende voorstelling vormen van wat ik te zien zou krijgen. ik heb de video NIET geopend.
  Laf? Ik heb er voor gekozen om zo af en toe ook nog eens normaal nachtrust te hebben.
  We gaan nog wat meemaken als de terugkerende Syrië-jihadisten de opgedane ervaringen hier gaan uitleven.
  Tenzij we de moed hebben om het fundament onder dat gedrag aan te pakken: De islam, een door en door verrotte ideologie, die dit soort praktijken voorschrijft. Lees de koran er maar op na of laat u door een deskundige op dat terrein voorlichten. Bijvoorbeeld professor Hans Jansen, lid van de fractie van de PVV in het Europees Parlement.

  Like

  • hcoelemadirkje5 zegt:

   Sion, ik ben het helemaal met je eens. Het is tekenend voor het debat in Nederland dat de door jouw genoemde en door mij zeer gewaardeerde arabist Hans Jansen door zijn collega-wetenschappers zo verguisd wordt en hij amper meer uitgenodigd wordt voor tv-debatten.

   Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Maar met deze wetenschap, zal de politiek “geen donder”, doen. Het probleem is bekend, maar ertegen optreden, neen, dat moeten we niet willen= HET LINKS ADAGIUM. Neen, dan liever rellen over de Princenvlag, op de Koekamp, dat dan weer wel!

  Like

 5. Sjaak zegt:

  Wat spreekt ertegen de straat schoon te vegen met dit afvalgespuis ?
  Of toch wachten dat een burgeroorlog uitbreekt en de linkse goeddhimmiveroorzaker
  zich ook de volkswoede op zich haalt ?

  Like

 6. leefbarbaar zegt:

  Ik heb het eerder geplempt: moslims zijn hun criminele kinderen als strijders voor de islam. Daar kan iemand van de Azijnbode natuurlijk niet opkomen, maar het verklaart veel. Daarom ook zal de gematigde moslim nooit afstand nemen van de misdaden, die de Marokkanen plegen. Veel autochtonen wachten tevergeefs op de dag dat de allochtoonse ouders hun kroost tot de order gaan roepen. En daar wachten ze al 30 jaar op. Gaat dus niet gebeuren. Misdaad is mooi en allah is groot. De veelplegers van Amsterdam zijn op weg naar het paradijs, niet naar de gevangenis en onze debiele overheid beloont de islamitische strijders / criminelen, met uitkeringen, sport, buurthuizen en een plaatsje in de top 500, zonder ooit de oorzaak van al die ellende aan te pakken: de islam.

  Like

  • vanhetgoor zegt:

   Heel goed gezien Leefbarbaar. De maatschappelijke ontwrichting staat ten dienste van de islam, daarom zal er nooit een woord van kritiek komen vanuit de ummah. Pas als dat verwerpelijke tuig dat in de moskee rondhangt zelf het slachtoffer wordt van misdaad dan zal er worden opgetreden. Het wachten is op een soort Bende van Nijvel die de haathutten gaat overvallen en contra-terreur gaat plegen.

   Like

   • leefbarbaar zegt:

    Sjaloom vanhetgoor,
    wie trouwens de filmpjes vergelijkt van de Marokkaanse popsterren met die van hun ISIS-evenknie zal veel vergelijkingen tegenkomen. Hijs de rapberbert in legergroen en behang hem met oorlogstuig en zie, ze zijn bijna identiek. (disclaimer: mogelijk zingen ze bij ISIS beter).
    Overigens zijn soms autochtonen slechter af in Prachtwijken, dan Palestijnen in hun zandbak, maar daar zijn de media nog niet aan toe.

    Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Je kunt ook simpelweg stellen dat beide groepen elkaar verdragen op louter oppervlakkigheden: De on-vrome islamgangster begrijpt de uitgesproken macho-inslag binnen de islam en maakt begrippen als “Allahu’Akbar” tot niets meer dan een strijdkreet en de vrome moslim is al lang tevreden dat-ie dat van tijd tot tijd roept en vráágt niet verder. Uiterlijk vertoon is bij die lui maar alles.
  Voorts van tijd tot tijd vooral veel niet-moslims tiranniseren en schade toebrengen, dan is het immers al goed! Interesseren doet dat die vromen in elk geval niet.
  Ach, laat ons eerlijk zijn: De R. K. Kerk was ook te lang niet kritisch genoeg naar de Maffia toe: Die lieten hun kinderen dopen, ter communie gaan, gingen kerkelijke huwelijken aan en kochten hun zonden af met gigantische donaties, dus dan vroeg de Kerk al niet meer verder.
  Het moet gezegd, dat Franciscus dat nou wel gedaan heeft. Opmerkelijk. Zeker een alerte opwelling. Je zou wensen dat hij zo alert was, waar het de islam betrof, maar enfin……

  Like

 8. Fantastisch stuk!
  Een van de vele “laatste waarschuwingen” dat de import van islam gestopt zal moeten worden.

  Like

 9. Erik Bink zegt:

  Een goed stuk.. Opmerkelijk dat de Volkskrant dit opneemt, maar dat gebeurt de laatste tijd wel iets meer, het opnemen van dergelijke kritische stukken.
  De “haarscheurtjes” die Martien Pennings reeds waarnam?

  Maar, Timon Dias laat nog iets fundamenteels onbelicht: het islamitisch gangsterisme van die jongeren en het “islamisme” zijn beide loten van dezelfde stam. Door te focussen op die loten
  wordt de lezer de stam onthouden: de alom tegenwoordige aanwezigheid van de islam, die wordt vertegenwoordigd door de honderdduizenden (ruim een miljoen) moslims/islamieten/mohammedanen in ons land – de vele, vele miljoenen in West-Europa. De enkele (?) islamieten van goede wil niet te na gesproken.

  Vandaar Martiens “laatste waarschuwing”: de import van de islam moet gestopt worden en, voeg ik daaraan toe, de aanwezigheid van de islam moet – contra “Motie Halsema” – worden tegengewerkt en uiteindelijk in Nederland en Europa verdwijnen. Tja, dat laatste is een zaak van lange adem en gigantisch “zendingswerk”.

  Like

 10. vanhetgoor zegt:

  Timon Dias is een misleide geest. Ondanks dat hij waarschijnlijk afstamt van sefardische joden weet hij niet beter. Hij schrijft namelijk: “Een saillant detail is dat criminelen met een islamitische achtergrond allesbehalve vroom te noemen zijn, terwijl vrome moslims zelden crimineel zijn.” En dat is bullshit. Een vrome moslim brengt volgens de koran 20% van de buit van beroving of diefstal naar de moskee, dan is Allah tevree! Een vrome moslim vermoord overal waar hij kan joden. Een vrome moslim maalt niet om kindermisbruik, omdat dit volgens de ummah en volgens de koran en de hadith toegestaan is. Door te accepteren dat de ‘vrome’ moslim kindermisbruik, seksisme en racisme, roof en moord, diefstal en drugshandel als toegestaan zien deel van hun geloof is er geen verschil tussen een moslim en een gewone misdadiger. Een zuivere moslim IS een misdadiger, alleen is voor vele andere misdadigers de misdaad niet het doel maar de winst die er mee gemaakt wordt, voor een moslim is de misdaad het doet, omdat dit de maatschappij ontwricht.

  Timon Dias ziet niet in dat opzettelijke ontwrichting van de maatschappij nòg schadelijker is voor een samenleving dan misdaad met enkel en alleen economische motieven.

  Like

 11. Thomasson zegt:

  Gangsterislam is meer dan een uitdaging. Het is de schrijvende hand op de muur. Deze criminele jonge moslims zijn de ‘Freikorps’ van de Islam. Net als hun voorgangers in de Weimar Republiek zouden zij in afzienbare tijd de Nederlandse of Europese Hamas, ISIS of Al Nusra worden. Zij zullen, op dezelfde wijze als hun geloofsgenoten, chaos, en onmetelijk terreur zaaien. Onze bobo’s zouden machteloos staan, of net als destijds Regering De Geer (1940) de pootjes nemen en vluchten. Het verschil tussen de Freikorps en de ‘Shit van Allah’ is: de ‘Freikorps’ waren Duitsers die terugkeerden uit het slagveld. Zij kwamen in een chaotisch land waar ieder vorm van gezag was neergestort. De ‘Allah Shitters’ zijn een wildgroei van schadelijke geïmporteerde species die hier niet thuis horen. Gezien het immense gevaar voor de staat en de Nederlandse samenleving, moeten de beleidsmakers meer moed tonen. Zij moeten maatregelen nemen om hun landgenoten te beschermen. Dat gaat niet altijd met vriendelijkheid en tolerantie.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Klopt allemaal: Eén van de ingrijpendste daden van de Freikörpse in dit verband was de moord op Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, leiders van de anarchistische “Spartakusbund,”
   De freikorps-gangers troffen totale chaos aan en wisten: Hóe ook ooit weer orde te scheppen, NIET door anarchisme!
   Het middel was niet goed, bracht in ieder geval geen rechtsorde, maar in zekere zin deden zij het nog voor Duitsland. Uiteraard kan van de Allah-shitters met geen mogelijkheid gezegd worden dat zij het op welke manier dan ook voor Nederland doen.

   Like

 12. Erik Bink zegt:

  Timon Dias bedoelt, dat de hier aanwezige “vrome” moslims f e i t e l i jk-s o c i o l o g i s c h (vrijwel) niet tot de categorie criminelen behoren – ze houden zich hier voorlopig op de vlakte. (Is daar echter al echt grondig, niet-biased onderzoek naar gedaan?). Maar “vanhetgoor” heeft gelijk, dat de “mindset” van de vrome moslim eigenlijk puur misdadig is. Want, in de bewoordingen van Martien Pennings: de islam is nazisme avant, pendant et apres la lettre. Minder kunnen we er niet van maken.

  Like

 13. Thomasson zegt:

  @Erik Bink schrijft “Opmerkelijk dat de Volkskrant dit opneemt, maar dat gebeurt de laatste tijd wel iets meer, het opnemen van dergelijke kritische stukken.
  De “haarscheurtjes” die Martien Pennings reeds waarnam?” Misschien begint de Volkskrant in te zien dat het publiek is niet meer gediend van “Pravda verhalen”. Om hun geloofwaardigheid te behouden, moeten ze zich aanpassen en de ware realiteit belichten.
  Een van de reacties op de VK was: “Dit is tevens het failliet van het Nederlandse onderwijs dat zelfs niet in staat is gebleken om fundamentele waarden en normen over te brengen”. Jammer dat deze VK reageerder niet beseft dat het NL onderwijs (en andere EU landen) is niet opgewassen tegen een mentaliteit en religie die al bij voorbaat vijandig zijn. Deze mensen kwamen hier letterlijk op de Europese welvaart te teren; en als het kan, de host te elimineren en zijn land in te pikken. De vloeien in de pels van de hond, hoeven niet per definitie van de hond te houden.

  Like

 14. Thomasson zegt:

  Een andere reactie in de Volkskrant: “Er zijn criminele moslimjongeren, dus de hele islam cultuur deugt zo ongeveer niet. Als christenen over de schreef gaan wordt dat nooit gegeneraliseerd. Zie de slachtpartij in Noorwegen, waarbij zelfs het gedachtegoed van Wilders als voorbeeld diende. Criminaliteit moet bestraft, ongeacht afkomst/geloof. En zo gebeurt dat hier ook. Links heeft altijd aandacht en geld willen investeren in integratie maar volgens rechts een foute linkse hobby en rigoureus gestopt sinds 2002. Met alle gevolgen”.
  Een typische reactie van een klassieke “linkse Gutmensch”. In de 40 jaar dat de islam hier alom aanwezig is, hebben de autochtonen niets gezien (zelfs iets nietig) dat kan bewijzen dat de islam deugt. Zeer recente voorbeelden is de volgende links:
  http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/7/Hakenkruizen-en-jihadvlaggen-bij-anti-Israel-protest-Den-Haag-1559110W/
  Hun gedrag tijdens de pro Israël demonstratie in Amsterdam van 17 juli 2014, laat een ding zien wat islamitische mentaliteit betekent. Ook daar kwamen zij hossen met een Jihadvlag https://www.youtube.com/watch?v=An0vG-2y1ak
  Neem de armlang oneindige terreur tegen de Nederlandse bevolking. Voor de linkse ‘Gutmenschen’ geldt de Nederlandse autochtoon NIET ALS MENS!. Als bewijs voor hoe slecht ook de christenen zijn komt deze Pippo met een fraaie voorbeeld: Anders Behring Breivik. Hij vroeg zich niet af of Breivik is lid van de Noorse Lutherse kerk of enige andere kerkgemeenschap. Een klapper op de pijl: “Links heeft altijd (NOG STEEDS) willen aandacht en geld investeren in integratie”. Hij vraagt zich echter niet af TOT HOEVER WIL LINKS GAAN? OOK TEN KOSTE VAN DE OUDJES IN DE ORANGERIE? Kan LINKS schelen dat de arme Nederlanders gaan nu gebukt onder de financiële crisis. OF MOETEN ZIJ VOOR HUN VIJANDEN VERDER BLIJVEN BETALEN?

  Like

 15. vigilante zegt:

  Probleem is dat er een hele generatie Nederlanders is “opgevoed” door de politcor/msm dat musloids zielig zijn en dat ze geholpen moeten worden.
  De laatste generatie musloids daarintegen is optimaal gepamperd om het systeem van binnuit totaal uit te hollen.
  De autochtonen moeten heropgevoed worden met een nieuw setje normen en waarden om de musloids te stoppen en ze vooral geen platform meer te geven.
  Dat laatste zie ik niet gebeuren.
  Behalve als de situatie rap veranderd zoals in oekraine.

  Like

 16. meneertje zegt:

  Ook mij valt op dat de Volkskrant dit stuk publiceert. Zou er dan toch nog hoop zijn op groeiend inzicht bij de islamofielen?
  Hoewel ik de bezwaren van Vanhetgoor wel terecht vind en dus minstens ten dele onderschrijf, vind ik dit stuk toch zeer belangrijk.

  Altijd wordt gedaan alsof de enorme criminaliteit van de moslimjeugd (in het bijzonder Marokkanen waarvan men niettemin niet mag zeggen dat men er “minder, minder, minder” van wil hebben…)
  niets met hun “godsdienst” te maken heeft. Die criminele jongeren gaan immers nooit naar de moskee?!

  Ik ben er echter al lang van overtuigd dat de islamitische jeugdcriminaliteit ALLES met de godsdienst te maken heeft. Jongeren hoeven immers niet naar de moskee te gaan om te horen dat zij door geboorte als moslim alles mogen wat anderen niet mogen, ja, dat het hun natuurlijk recht is kafirs hun eigendommen met geweld af te pakken.
  Van die zekerheid is de hele islamitische gemeenschap doordrenkt. Ze horen het thuis, ze horen het op straat, ze horen het (indirect, in versluierde vorm) zelfs van kafir-islamofielen, die niet zelden tot de zogenaamde intellectuele elite behoren.
  Moskeebezoek is dus totaal overbodig om te weten dat roof en geweld ten opzichte van kafirs helemaal halal is.

  En nu wordt dat in dit artikel eens heel duidelijk gesteld: er is een rechtstreeks verband tussen de “vrome” (= veelal moordlustige) moslims en de criminele moslimjeugd. Er is geen wijde kloof tussen die twee groepen!

  En dat het bindende element de islam is, had – dat ben ik met vanhetgoor eens – nog wel wat meer expliciet gesteld mogen worden.

  Maar ik ben al lang blij dat zo’n artikel in de Volkskrant kan verschijnen en dat blijkens de commentaren er onder een aanzienlijk deel van de Volkskrantlezers ’t er mee eens is.

  Like

  • Harry zegt:

   Helemaal mee eens , meneertje .
   Zou er dan toch nog licht aan de horizon gloren ?
   Of is het nog even iets van vlees uitdelen aan de krokodil ? Tijd rekken .
   Ik hoop het eerste .

   En wat een zalige rust dat U niet meer door een onbesuisde vrachtwagen in de wielen wordt gereden na Uw geniale oproep , he Meneertje ?
   Ik stuur nog iedere keer met schroom mijn stukjes in .
   Om tot twee dagen later meestal gelukkig te constateren dat het er weer aardig afgelopen is .

   Like

   • meneertje zegt:

    Ik moest even nadenken wie of wat u met die onbesuisde vrachtwagen bedoelde.
    Dat die tot dusverre geen pogingen heeft gedaan mij alsnog aan te vallen, heb ik voor een niet gering deel te danken aan uw hulp. Hij heeft er overigens, zoals hij schreef, wel een grote haat jegens u (niet jegens mij?! of had hij die al?) aan overgehouden.

    Ik heb overigens erg gelachen om de fraaie wijze waarop u de term “koeterwaals” gebruikte.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Harry en meneertje: Oh, verrek, dat is waar ook: Ik was deze conversatie tussen U beiden even vergeten.
    Maar ik stuitte daarnet op die verschrikkelijke tirade van Trucker, hieronder en ik snapte er totaal niets van.
    Tamelijk doelloos even verder naar boven ‘gependeld’ en ja, nú begint me wat te dagen. Tjesus, ik vrees, dat die man toch wel een probleem heeft.
    Meneertje, U had gelijk, laatst: Het is een gecompliceerd geval.

    Like

   • meneertje zegt:

    @Theresa Geissler; 18:31,
    Ook u hebt mij geholpen tegen de boze man, waarvoor nogmaals dank.
    Ik denk dat het ’t verstandigst is helemaal geen aandacht meer aan de boze man te besteden.

    Like

 17. Willie zegt:

  gewoon die klootzakjes omver leggen,enige remedie

  Like

 18. Thomasson zegt:

  @vigilante
  Ik heb een goed voorbeeld uit mijn eigen gezin. Mijn dochter is begin jaren ’80 geboren en ze genoot natuurlijk de ultieme linkse opvoeding op school en de Middelbare school. Zij is ook zo’n typische linkse Gutmensch. Op een dag hoorde ik per toeval haar telefoonconversatie die over haar moeder ging:
  Nee! Mijn moeder is helemaal geen aardig mens! Zij is heel racistisch en zij houdt van Wilders en stemt op de PVV. Over de rest van haar familie had ze het niet.

  Like

 19. Trucker zegt:

  @ meneertje 19 juli 2014 om 15:53Had besloten om geen woorden meer vuil te maken aan u maar zal de mail met de chronolgie die ik nar Bron de webmaster verstuurde hier eens publiceren.
  Lees meneertje ik HAAT LEUGENAARS en was ik fout no problem maar u verdraaid en misleid anderer reageerders en tracht tweespalt te zaaien.
  Dat u een probleem heeft met mijn taalgebruik, dat u een probleem heeft met wat ik schrijf of hoe ik hets schrijf lig ik gen seconde van wakker.
  For once and for all dit is uw leugenachtige retoriek ontmaskerd.
  Lees meneertjeDag Bron,

  laaste mail en teken van leven van mijn zijde want stop definitief met op uw blog te reageren, deze mail is bedoeld om iets recht te zetten wat uit de klauwen liep (Nederlandse gezegde dacht ik).
  U hoeft het niet te lezen vwant heeft behalve de correctie van gestook door anderen geen relevantie, zou het wel op prijs stellen als u een paar minuten gebruikt om het eens door te lezen maar it’s up to you “Boss”.
  De kloterige soort (die Harry zou ik in the real life in elkaar trappen en echt heel goed want van een onderkruipsel gesproken was er als de ratten bij om comment te leveren ivm the case “Meneertje”) lig ik naast woede als ze me raken niet wakker van ze doen maar.
  Die lMeneertje is de reden dat ik het voor bekeken houd, mijn buurvrouw is amper 48 jaar en heeft goed vijf jaar terug kanker gehad (close to death) en nu twee jaar terug een lichte beroerte…zij klaagt NOOIIT en gebruikt haar situatie evenmin om welk profijt anders dan die “meneertje” met zijn iok ben “oud en ziek” retoriek.
  Ken nog mensen die nooit zijn leeftijd gaan halen het weten maar niet klagen…maar goed wij zijn niet allemaal dezelfden.
  Reden is dat hij met leugens en halve waarheden andere reageerders op zijn hand zet en daar heb ik DE PEST IN mensen bespelen met valse voorwendsels om zo het gelijk te halen.
  Heb gisteren naast een uitgebreide reactie naar hem, Geissels en die schoft Harry ook eens het archief doorgespit en heb de reacties die hij aanhaalt opgedolven, ik zet ze hierbij met datum en uur.

  Het eerste wat hij aanhaalt is dit onderwerp https://ejbron.wordpress.com/2013/10/07/burgemeester-straffen-marokkanen-helpt-niet/ waarin ik mijn comment pen om 7 oktober 2013 om 21:45 waar zijn reactie verschijnt om 8 oktober 2013 om 10:16
  Ene Henk der Niederländer die om 7 oktober 2013 om 22:22 mijn reactie beantwoord waarbij Meneertje zijn reactie verschijnt om 8 oktober 2013 om 10:16 om in te stemmen met deze henk.
  Ik plaats een reply aan Henk en hier komt de EERSTE PLATTE LEUGEN van Meneertje want hij jammert dat ik hem beledig.
  We weten nog altijd niet wat was er het eerst de kip of het ei, maar hier is mijn comment toch een dag voor zijn geschrijf gepend dus ik hem beledigd en scheldwoorden en nog wat …

  Twwede verdraaide relaas is de topic betreffende Poetin https://ejbron.wordpress.com/2013/10/13/poetin-excessen-van-politieke-correctheid-leiden-tot-verval-van-het-westen/

  Had een reactie geplaatst om 13 oktober 2013 om 21:52 en reageer vervolgens op wat beiden hieronder penden.

  Trucker zegt:
  14 oktober 2013 om 14:02
  luckybee zegt:
  14 oktober 2013 om 06:22
  Liever niet hij is een absolute heerser net zo erg als een de Zsaren.

  Beantwoorden
  meneertje zegt:
  14 oktober 2013 om 10:21
  Poetin gaat steeds meer op Stalin lijken.
  Als we het van déze man moeten hebben…

  Goed alternatief voor jullie beiden is moslimbroeder HUSSEIN barack de kakkerlak die uit is op het verdelgen (excusé le mot) van Christenen en andere religies in het midden oosten ofwel van rompuy en zijn medestanders uit brussel.
  Het verschil tussen beiden : de éne laat het rechtuit blijken wat zijn ware bedoelingen zijn waar de andere(n) de sluwe lepe listen gebruiken.
  Poetin een man die geen cinema hoeft te spelen en als ik moet kiezen weet ik op wie.
  Gezever van de eerste orde , stalin heeft 60 miljoen of meer (want exacte cijfers zijn daarover niet te vinden) mensen laten vermoorden waar hij geen onderscheid maakte, betekende zelfs vertrouwelingen en onmiddelijke medewerkers simpelweg omdat hij een parianoide schizofreen was (het laaste is nog steeds giswerk het eerste was hij).
  Bewijst dat er PIEPELTJES eender wat hier posten en denken er mee weg te komen.
  Tja “meneertje” Poetin zal zich moten haasten om die massa moordenaaar te evenaren denkt u niet? Misschien moet hij eens een homo koud maken…
  Enne ook deze “…net zo erg als een de Zsaren…” kenden er wat van.
  GET LOST MET DEZE CRAP Godverdomme

  _________________________________________________________________________

  Bron, ik heb veel respect voor hetgene u doet want behalve vijanden maken wint u er geen prijzen mee, integndeel ze zouden u met graagte het publiceren willen verhinderen, dit alleen vraagt een motivatie die de meeste niet hebben.Ik zal sporadisch nog eens “komen” lezen maar verder is het afgelopen.

  Ik pende op uw blog over de dingen zoals ik het zag, weinig teergeveolig en heel rauw maar zo ben ik in the real life ook en waarom me anders voordoen op een blog of forum, daar zie ik echt het nut niet van in.

  Oke vaker wel als niet gebruikte ik scheldwoorden maar niet altijd en reageerders uitmaken of beledigen (behalve als ze schreven over dingen die tegen “onze” waarden indruisten) denk niet dat ik daar bedreven in was.

  Wat voor mij belangrijk in het leven is is dat je je eigen blijft, je maakt daar geen vrienden mee want de grote hoop wil liever het geflikfooi en het slijmen horen dan de waarheid.

  Vriendelijke groeten

  Trucker

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nou, nou, komt alles tegelijk nu naar boven of….wàt?
   Helemaal er uit wijs worden kan ik persoonlijk niet, eerlijk gezegd.
   Zich aan iets of iemand ergeren kan altijd gebeuren, maar dit…….
   Neem een break-out, Trucker: Je werkt jezelf en anderen alleen maar over je/hun toeren……
   En daar wordt niemand beter van.

   Like

   • Trucker zegt:

    Ik hoop dat je weet wat CHRONOLOGIE is.
    weet je wat Theresa geissler doen jullie maar lekker verder met die “meneertje” , die geniepige opstoker, heel jammer dat je niet in staat bent tot een heldere kijk, ik zou je zeker niet tot analyst van wat dan ook inlijven als je aan de hand van twee onderwerpen MET TIJD nog poneert “Helemaal er uit wijs worden kan ik persoonlijk niet, eerlijk gezegd”
    Zal het spellen voor jou : die vent kan zich niet houden aan zijn eigen afspraak en stookt.
    Je weet toch zelf nog hoe blij je was dat hij terugkeerde op deze blog en dan begon zijn gejammer van over mij met zijn geween over piepeltjes en andere scheldwoorden…lees beide topics en je weet hoe het in elkaar steekt.
    Dat gezever theresa van een “break out”, mezelf over “de toeren jagen” is meer nodig dan wat hier gebeurd en anderen over “hun toeren jagen” wat bedoel je daar eigenlijk mee., ik zit op deze blog voor mezelf, niet voor anderen te plezieren en heb je een probleem met mijn proza, sla je het over.
    Die meneertje heeft terug heel geniepig met die harry (haha de harry nog éne uit de stal der lepe) gezorgd dat dit naar boven kwam…too bad
    Na zijn hoogst ridicule (Theresa ik zwerf bijna 14 jaar over het www) opmerking dat ik zijn naam niet meer mocht zeggen nog over hem OP DEZE Blog (net of hij voor mij een nanoseconde importance heeft) mocht schrijven heb ik hem genegeerd.
    Case closed. Ik doe mijn zin tot Bron mij eraf flikkert.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Trucker, 19 Juli 20.21u. Je doet maar. Dat is verder helemaal aan jou.
    Ik kan me zovoorstellen, dat je op deze manier in de praktijk al geen vrienden maakt, maar hier evenmin, dat kan ik je verzekeren.
    De topics die je hier aanhaalt, herinner ik me heel goed, wees gerust.
    En ja, je hebt helemaal gelijk: Ik wàs blij toen meneertje terug kwam. En ik ben het nóg: Een ‘eminent gris’ , die zó goed onderlegd is, dat hij bij iedereen onmiddellijk begrijpt, waar die het over heeft, dat zou elke site moeten hebben; dat is een absolute verrijking. Bovendien vreesde ik, dat hij overleden was of iets dergelijks.
    Stoken? Niks stoken! Die man wenst van bepaalde verbale aanvallen verschoond te blijven en komt daar eerlijk voor uit. En gelijk heeft hij!
    Maar ik begrijp wel wat jou beweegt: Jij wil de vrijheid hebben om je elk moment zo te kunnen uitdrukken als het jou invalt. En als iemand daar tegen ingaat, voel jij je beknot of zelfs aangevallen en moet en zal je die vrijheid bevechten. Misschien ben je er ook wel zo gevoelig voor omdat op zo’n site iedereen zo smakelijk zit mee te lezen; dat kan ik begrijpen: Je kunt je soms te kijk gezet voelen. Maar dat is het ‘m nou juist: Datzelfde geldt net zo goed voor meneertje. En voor Harry. En voor mij. Voor iederéén hier. In dezelfde mate als voor jou, dat is toch logisch.
    En jijzelf voelt je dan ‘gekwetst’ en een ander zit te ‘stoken?’ Dat is meten met twee maten, Trucker!
    Enfin, dat is alles wat ik er over te zeggen heb. Sans rancune, hoop ik? Ik bedoel het niet kwaad.

    Like

   • Trucker zegt:

    @ Theresa Geissler 20 juli 2014 om 14:07

    “…@Trucker, 19 Juli 20.21u. Je doet maar. Dat is verder helemaal aan jou…”

    Ik blijf hier pennen zolang mijn proza gelezen wordt ook al is het maar door 1 lezer en denk dat de webmaster alle binnenkomende stuff bekijkt, dus…

    Like

 20. Naar aanleiding van alle ellende;ik gun Ha[al]sema iets wat ik verder geen vrouw gun;en dan zeg ik het nog heel netjes!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s